מעשה מגונה

מעשה מגונה היא אחת מעבירות המין הנפוצות והחמורות בחוק הפלילי הישראלי. במאמר שלפניכם נסקור את העבירה, היסודות שלה והעונש הצפוי למי שמבצע את עבירת המין החמורה הזו, בהתאם לנסיבות השונות של המקרה.

 

מהו מעשה מגונה?

סעיף 348(ג) לחוק מגדיר מעשה מגונה כמעשה שנעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים. מעשה זה הופך לעבירת מין כשהוא נעשה ללא הסכמה בוגרת של אחד מהצדדים לאקט. העבירה מוגדרת בחוק העונשין בסעיף 348 על תתי הסעיפים שבו, כמו כן, יש אזכור לעבירת המעשה המגונה גם בחוק למניעת הטרדה מינית.


 

אילו מעשים מהווים מעשה מגונה?

ההגדרה בחוק רחבה מאוד ויכולה לכלול מגוון רחב של מעשים בעלי אופי מיני כגון: נשיקה, חיבוק, ליטוף, מגע בחזה, באיברי מין או באיבר מוצנע אחר ואף מגע מכל סוג בגופו של הצד השני.

מעשה מגונה יכול להתבצע גם ללא מגע בצד השני – קביעה שהתנהגות מסוימת היא מעשה מגונה מתבצעת לפי אופי ההתנהגות ונסיבות הביצוע שלה, כך למשל, הוצאת איבר מין בציבור עלולה להוות עבירת מעשה מגונה בפומבי, אך אם חושף האיבר מפנה אותו כלפי אישה ספציפית הדבר יהווה מעשה מגונה באותה אישה, למרות שלא נגע בה.

לאור ההגדרה הרחבה, קיימת משמעות מכרעת לאיך מפרשים את המעשה שנעשה ואיזה הסבר מספקים לו, לכן חשוד במעשה מגונה שזומן לחקירה במשטרה, צריך לפנות בדחיפות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין פלילי.

 

דוגמאות מהפסיקה למעשה מגונה

ההגדרה הרחבה של מעשים מגונים יוצרת בעייתיות מסוימת ובתי המשפט קבעו אילו מקרים מהווים מעשה מגונה:

בע"פ 315/58 היועץ המשפט לממשלה נגד ג'בארה קבע בית המשפט העליון שהמונח "מעשה מגונה" הוא מעשה שיש בו "יסוד של יצרי מין". בע"פ 616/83 פליישמן נגד מדינת ישראל נקבע שבמעשה מגונה יש אלמנט "של מיניות גלויה, ואשר על פי אמות מדיה אובייקטיביות של מתבונן מן הצד, של האדם הממוצע, ייחשב לא הגון, לא מוסרי ולא צנוע".

הנזקים של עבירת מעשה מגונה נקבעו בבית המשפט העליון בע"פ 6269/99 אברהם כהן נגד מדינת ישראל, נקבע שהמעשה פוגע בשלמות גופו, צנעת פרטיותו וכבודו של האדם. בשל הפגיעה הקשה בנפשו וגופו של הקורבן, הורחבה האחריות לעבירה וכיום היא עבירה פלילית גם אם המעשה נעשה בהסכמת הצד הנפגע שהושגה במרמה או כשהקורבן קטין מתחת לגיל 14.

היסוד הנפשי של העבירה הוא כוונה מצד העבריין לחוות סיפוק או גירוי מיני באמצעות המעשה, לחילופין, לבזות את הקורבן באופן מיני. היסוד העובדתי רחב ביותר וכולל קשת של מעשים שייראו לאדם הסביר כמעשים מיניים, בעיתיים או לא הולמים. לסיכום, הפסיקה מפרשת מעשה מגונה בצורה רחבה ובצורה אובייקטיבית, כמעשה בעל אופי מיני ובלתי מוסרי שיש בו יסוד של יצרי מין.

 

העונש על מעשה מגונה

העונש על מעשה מגונה משתנה בהתאם לחומרת המעשה, זהות הקורבן וזהות העבריין. ככלל, עבירת המעשה המגונה נחשבת כעבירה שנייה בדירוג החומרה מבין עבירות המין השונות, והיא נחלקת לשתי תת-קטגוריות: מעשה מגונה בפומבי, ומעשה מגונה באדם.

 

מעשה מגונה בפומבי

תחת קטגוריה זו נכללים מעשים ללא מגע באדם אחר וללא כוונה מפורשת כלפיו, כגון חשיפת איבר המין או התערטלות במקום ציבורי. הגבול בין מעשה בפומבי למעשה באדם דק מאוד ויש מקרים של מעשה ללא כל מגע שייחשב למעשה מגונה באדם, למשל, צילום של אישה בתא שירותים או בתא הלבשה, או אוננות בפני אישה במקום סגור כשהאוננות כוונה כלפיה.

העונש על מעשה מגונה בפומבי הוא עד שנת מאסר, ואם נעשה בפני קטין מתחת לגיל 16 העונש הוא עד 3 שנות מאסר. אם הקטין הוא בן משפחה העונש הוא עד 4 שנות מאסר. לקריאה נוספת על מעשה מגונה בפומבי ניתן להיכנס למאמר המלא על העבירה.

 

מעשה מגונה באדם

לרוב, מדובר במעשים שכוללים נגיעה באדם אחר, כגון נשיקות, חיבוקים, נגיעות באיזורים מוצנעים, התחככות בהקשר מיני, ליטוף או כל מגע מיני ללא הסכמה. כמו כן, ישנן סיטואציות של מחיבות מגע על מנת להיחשב מעשה מגונה באדם, כגון צילום אישה בתא הלבשה, בשירותים או במקלחת וכן אוננות בפני אישה כשניתן להוכיח שהמעשה כוון כלפיה.

העונש על מעשה מגונה באדם לפי סעיף 348(ג) הוא עד 3 שנות מאסר – זו העבירה הנפוצה ביותר מבין סוגי המעשים המגונים, אך יש מגוון סוגים נוספים ואצטרף טבלת ענישה:

סוג המעשה המגונה העונש
בבגיר תוך ניצול יחסי מרות בעבודה עד 2 שנות מאסר
מעשה מגונה באדם עד 3 שנות מאסר
בקטין בין גיל 14 ועד 18 תוך ניצול יחסי מרות. עד 4 שנות מאסר
תוך הפעלת כוח, איומים או לחצים. עד 7 שנות מאסר
הנפגע קטין מתחת לגיל 14, בין אם הסכים ובין אם לא. עד 10 שנות מאסר
הנפגע קטין בן משפחה והמעשה המגונה נעשה על ידי אחראי (הורה, בן משפחה בגיר, בייביסיטר ועוד). עד 15 שנות מאסר

 

חשוב להבין שעבירת מעשה מגונה היא עבירת מין לכל דבר ועניין ולכן בתי המשפט אליהם מוגש כתב אישום בגין עבירה זו נוטים לגזור עונשים חמורים מאוד לנאשמם שהורשעו בעבירות אלו. מעבר לעונשי המאסר, מוטלים עונשים פוגעניים נוספים כגון רישום במרשם עברייני המין, הוצאת צו פיקוח מכוח חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין והטלת הגבלות למשך פרקי זמן ארוכים.

לסיכום, הרשעה בעבירה זו עשויה לגזור על מבצע העבירה עונש מאסר הנע בין שנתיים ועד 15 שנות מאסר, בהתאם לסוג המעשה המגונה שבוצע.

 

איך בית המשפט קובע את העונש?

בית משפט מביא בחשבון פרמטרים שונים הקשורים בביצוע העבירה (סוג המעשה המגונה, מספר הפעמים שהוא בוצע, מידת האכזריות והמסוכנות הנשקפת ממנו), בזהות הקורבן (גיל הקורבן, חולשתו, הנזק שנגרם לו והתנהגותו במהלך האירוע) ובזהות הנאשם בביצוע מעשה מגונה (גיל הנאשם, עבר פלילי, תרומה לחברה, מסוכנות מינית, התנהלותו במהלך העבירות ועוד נתונים רבים).

בשלב קביעת העונש יש חשיבות עצומה למעורבות של עורך דין פלילי מטעמכם, עליו להכין אתכם לפגישות עם קצינת המבחן בשירות המבחן, לאתר פסיקה מקלה במקרים דומים ולטעון בפני בית המשפט להטיל עליכם את העונש הקל ביותר האפשרי בנסיבות העניין.

 

מעשה מגונה תוך שימוש בכוח

מעשה מגונה בכוח הוא מעשה שנעשה לשם סיפוק, גירוי או ביזוי מיניים תוך שימוש בכוח פיזי, הפעלת לחץ נפשי או איומים על הקורבן, לדוגמה, אחיזה בכוח של הקורבן, ללא הסכמתו, כך שלא יכול להיחלץ מהמצב או סחיטה באיומים שאם לא יאפשר את ביצוע המעשה המגונה הוא ייפגע. דרגת החומרה של מעשה מגונה בכוח גבוהה יותר ולכן העונש עליו הוא עד 7 שנות מאסר.

מעשים מגונים נוספים שמהווים "מעשה מגונה בכוח", גם אם לא הופעל בהם כוח פיזי, הם כאלו שנעשו באחת מנסיבות עבירת האונס: כשההסכמה הושגה במרמה, כשהקורבן קטין מתחת לגיל 14, תוך ניצול חוסר הכרה של הקורבן, ניצול מחלה נפשית או לקות שכלית.

 

מעשה מגונה בנסיבות אינוס

יש הבדל עצום בין עבירת האינוס לבין מעשים מגונים, גם במעשה עצמו וגם בחומרת העונש. לקריאה על עבירת האונס לחצו כאן. בקצרה, בעבירת האונס המגע מבוסס על החדרת איבר או חפץ לאיבר מינה של אישה, והעונש הוא עד 16 שנות מאסר. מנגד, מעשים מגונים לא כוללים החדרת איבר או חפץ אל תוך איבר המין והם מתבססים על מגע מיני חיצוני ללא הסכמת הקורבן.

אולם, יש מעשים מגונים שנעשים בנסיבות מחמירות ואלו מוגדרים כמעשים מגונים בנסיבות אינוס (החמורים כמו אונס), למשל – ביצוע מעשה מגונה בקטין מתחת לגיל 16, ביצוע מעשה תוך שימוש בנשק או תוך גרימת חבלות לקורבן, התעללות מינית תוך כדי המעשה או לאחריו או כאשר המעשה נעשה בקבוצה. סעיף 348(ב) קובע שהעונש על מעשה מגונה בנסיבות אינוס הוא עד 10 שנות מאסר.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

מעשה מגונה בקטין

עבירה זו היא מעבירות המין הקשות ביותר וניתן לציין אותה באותה נשימה עם עבירות כגון מעשי סדום, אונס ועבירות מין בתוך המשפחה.

חומרת המעשה נובעת מהנזק החמור שנגרם לקטין שנופל קורבן למעשה מגונה, לטווח הקצר והארוך, לרבות נזק פסיכולוגי ופיזי. במקרים רבים, המעשה מבוצע על ידי בן משפחה, אחראי, מורה או מדריך והדבר יוצר פגיעה חמורה באמון שנתן הקטין בדמות הסמכותית. זו הסיבה שאנו רואים קטינים רבים "משתפים פעולה" עם המעשה המיני, שעה שהם לא מבינים את הפסול והנזק שבהם.

בית המשפט נוקט עמדה מחמירה ביותר ומעניש בחומרה נאשמים בעבירות מין בקטינים ולא מייחס שום חשיבות להסכמת הקטין למעשה.

בע"פ 1117/13 פלוני נגד מדינת ישראל נגזרו על נאשם במעשה מגונה בקטין 8.5 שנות מאסר ונקבע:

"בית משפט זה מדגיש, חדשות לבקרים, את חומרתן הרבה של עבירות המין, ובמיוחד כאשר הקרבנות הם קטינים, אשר הענישה בגינן צריכה להביע את סלידת החברה מהן ולהוות גורם מרתיע מפני הישנותן."

בנוסף, מכיוון שפעמים רבות הטראומה מהמעשה משתחררת אצל הקורבנות הקטינים רק שנים לאחר ביצוע המעשה (לאור הבנתם המאוחרת את משמעותו), בשלב בו הוא כבר איננו קטין, סעיף 354(ג) לחוק קובע כי התיישנות עבירות מין בקטין תחל מהיום בו מלאו לקטין 23 שנים. בכך מאפשר החוק לקורבנות עבירות מין למצות את הדין מול תוקפיהם גם שנים רבות לאחר שהמעשה בוצע.

עונש המאסר המקסימלי על מעשה מגונה בקטין עומד על 15 שנים.

 

ההשלכות להרשעה בעבירת מעשה מגונה

בסיום ההליך המשפטי יישלח הנאשם להערכת מסוכנות מינית, אם ייקבע שהערכת המסוכנות לא נמוכה, יוטל על הנאשם צו פיקוח על עברייני מין, שמעניק סמכות לעקוב אחרי הנאשם ולהגביל אותו גם אחרי שההליך המשפטי הסתיים, על מנת להגן על הציבור מפניהם.

מטרת צו הפיקוח היא לצמצם את הסיכון שבביצוע חוזר של עבירות מין על ידי עברייני מין מורשעים, שריצו את עונש המאסר שלהם ושוחררו לחופשי. באמצעות הצו ניתן להשגיח ולשלוח לשיקום את העבריינים שנמצא כי קיים סיכון ממשי שיבצעו עבירות מין נוספות, ומשכך עבריין מין שמפר את צו הפיקוח המוטל עליו פוגע בשלום הציבור ואף בשלטון החוק ובערך כיבוד החלטות וצווים שיפוטיים.

סעיף 22 לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, תשס"ו-2006, קובע שעבריין מין מורשע שמפר את תנאי צו הפיקוח שהוטל עליו, חשוף לעונש מרבי של מאסר בפועל של שנתיים. סעיף 22(א) לחוק קובע כי עבריין מין מורשע המסרב להעניק לקצין פיקוח דגימת נשיפה או דגימת שתן, מפר את צו הפיקוח המוטל עליו, וכך גם באם הוא לא מכבד את חובת הדיווח הקבועה בחוק.

לקריאה מורחבת על חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין וסמכויות פיקוח, לחצו כאן.

 

מה ההבדל בין מעשה מגונה להטרדה מינית?

רבים מתבלבלים בין הטרדה מינית לבין מעשה מגונה ולא מבינים את ההבדל בין שתי העבירות. יש כמה הבדלים משמעותיים בין הטרדה מינית למעשה מגונה שחשוב להכיר: מעשה מגונה הוא עבירת מין, הטרדה מינית היא לא עבירת מין. עבירות מין הן חמורות יותר והעונש עליהן גבוה משמעותית. קיימים הליכי פיקוח על עבריין המין מכוח חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין והגבלה על מקומות תעסוקה אפשריים.

אדם שהורשע במעשה מגונה לא יוכל לקבל אישור משטרה על היעדר הרשעות בעבירת מין ולכן הוא לא יוכל לעבוד בכל מקום עבודה שבמסגרת פעילותו ישנו קשר לקטינים, קשישים או חסרי ישע והוא צפוי להליכי פיקוח והגבלות שאורכות שנים לאחר שסיים לרצות את עונשו.

מנגד, מי שהורשע בהטרדה מינית לא מוגדר "עבריין מין" ויכול לקבל אישור משטרה על היעדר הרשעות בעבירת מין, לעסוק במקומות תעסוקה בהם יש קטינים וחסרי ישע ולא צפויות הגבלות ותנאי פיקוח בסיום ההליך הפלילי. חוק למניעת הטרדה מינית קובע שמעשה מגונה יכול להוות גם הטרדה מינית, לצד שורת התנהגויות אחרות שמהוות הטרדה מינית כגון אמירות מיניות, פרסום תמונות מיניות והתנהגויות שאין בהן יסוד של מגע פיזי.

אפשר לומר שביצוע מעשים מגונים מעיד בחלק מהמקרים על קיומה של סטיה מינית של מבצע העבירה, כך למשל חשיפת אברי מין בפומבי עלולה להצביע על סטייה מסוג אקסהביציוניזם (exhibitionism), מציצנות או צילום נשים בסיטואציות אינטימיות ללא הסכמתן עלול להעיד על וויוריזם (Voyeurism), ופגיעה בקטינות וקטינים עשויה להצביע על פדופיליה או הבופיליה (Pedophilia) ועוד.

זו גם הסיבה שלמורשעים מבוצעת הערכת מסוכנות מינית במסגרת המרכז להערת מסוכנות במב"ן באר יעקוב. מעשה מגונה היא עבירה חמורה בהרבה מעבירה על חוק למניעת הטרדה מינית ויש להילחם במידת הצורך על סיווג העבירה כהטרדה מינית.

 

מעשה מגונה ברשת

כולנו נמצאים באינטרנט בכל יום ולמשך שעות רבות, לכן הפכה הרשת כר פורה לביצוע עבירות מין באינטרנט. לצד התפקיד שממלאים לעתים המחשב או הטלפון ביצירת קשר בין מבצע העבירה לקורבן, קיימות עבירות המתבצעות במרחב האינטרנטי עצמו.

תקשורת וירטואלית עשויה להקל על ביצוע עבירות מין, תוך שימוש באנונימיות המוקנית בחסות הריחוק הפיזי. הדבר עלול להתבצע דרך רשתות חברתיות ואפליקציות שונות, המאפשרות מעבר נוח ומהיר של תמונות, סרטונים ואופני תקשורת מילולית.

מעשה מגונה באינטרנט יכול להתבצע במגוון דרכים לדוגמה:

  1. שליחת תמונה של איבר מין לאישה ללא הסכמתה – תופעה המכונה "דיק פיק" אותה סקרנו בהרחבה במאמר על דיק פיק.
  2. שכנוע אדם לבצע בעצמו מעשים מיניים במרמה או תוך ניצול היותו קטין, מכונה גם אונס וירטואלי.
  3. צילום אדם בסיטואציה אינטימית, למשל, צילום אישה בשירותים ציבוריים.
  4. דרישה לבצע מעשה מיני או לשלוח תמונות עירום תוך סחיטה מינית ברשת.

 

במקרים רבים עבירת המעשה המגונה ברשת האינטרנט נלווית לעבירות מחשב וסייבר כגון חדירה לחומר מחשב, החזקה ופרסום של חומרי תועבה או עבירות מין אחרות שנעשות אונליין.

 

דוגמאות למעשים מגונים

מעשים מגונים יכולים להיעשות באין ספור דרכים וצורות, חלקן כוללות מגע פיזי בקורבן וחלקן מתבצעות ללא מגע כלל. כזכור החוק מגדיר מעשה מגונה כאקט שנעשה לשם "גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים", לשם המחשה הנה מספר התנהגויות שיכולות להוות מעשים מגונים:

מעשים מגונים הכוללים מגע מעשים מגונים שלא כוללים מגע
נשיקה, חיבוק או ליטוף שלא בהסכמת הקורבן. שליפת איבר המין והצגתו בפני הקורבן עשוי להוות מעשה מגונה גם מבלי שיש מגע בין הצדדים.
מגע באזורים אינטימיים בגוף כגון חזה, ישבן, בטן ואיברי מין, ללא הסכמת הקורבן. צילום אדם בשירותים, במקלחת או בסיטואציה אינטימית ללא ידיעתו.
מגע בשאר חלקי הגוף, גם אם אינם אינטימיים, אם האקט נעשה לצורך מיני או כדי לבזות את הקורבן על רקע מיני. מציצנות – הצצה לאדם בסיטואציה אישית וביצוע אקט מיני תוך כדי ההצצה. למשל, הצצה מבעד לחור בתא הלבשה תוך כדי אוננות של המציצן.
חיכוך של איבר מאיברי גופו של העבריין בגוף הקורבן, לרבות היצמדות אל הקורבן, ביצוע תנועות מיניות "על יבש" וכדומה. אוננות בפני הקורבן עלולה להוות מעשה מגונה גם אם לא הפוגע לא נגע בקורבן.

 

מדובר בטבלה חלקית בלבד שנועדה לצורך המחשה. מעשה מגונה נמדד על פי ההתנהגות עצמה, הכוונה שעומדת מאחורי המעשה בתוך ראשו של העבריין ושיקולים נוספים. כך במסגרת ייעוץ וליווי משפטי אנו מסייעים ללקוח להקל את סעיפי העבירה במסגרת ייעוץ לפני חקירה ובהליכים המשפטיים בכלל.

באחד המקרים, בחור נעצר על צילום נשים בתא שירותים ולאחר שימוע לפני הגשת כתב אישום הצלחנו לשכנע את הפרקליטות שלא בוצע צילום בפועל אלא הצצה דרך המכשיר הסלולארי, לכן סעיף האישום הוקל להטרדה מינית בלבד.

 

זכויות נפגעי מעשים מגונים

ישנן מספר זכויות מיוחדות המוענקות לנפגעי ונפגעות עבירת מעשים מגונים, במהלך ההליך הפלילי הנוגע לעניינם. זכויות אלו מצטרפות לאפיקי הסיוע והשיקום המוענקים על ידי מרכזי הסיוע ומערכות הרווחה והן על ידי עורך דין פלילי המייצג את הקורבן.

נפגעי מעשים מגונים זכאים לבחור את מגדר השוטר שיחקור אותם, נאסר על יחידת החקירות במשטרה לשאול את הנפגעת על עברה המיני, אלא אם זה נעשה באישור מיוחד שניתן ביחס לתשאול על העבר המיני בין הנפגעת לבין החשוד עצמו. בנוסף, נפגעי העבירה זכאים לנוכחות של אדם לבחירתם בחקירה, כל עוד הדבר לא משבש את החקירה ועוד.

מעבר לכך, נפגעי מעשה מגונה יכולים לתבוע פיצוי של עד 120,000 ש"ח ללא הוכחת נזק בדין המעשה ומכוח חוק למניעת הטרדה מינית, ניתן לצפות בסרטון הסבר:

 

ייצוג וליווי משפטי בתיקי מעשים מגונים

משרד עורכי הדין אלעד שאול ושות' מייצג חשודים ונאשמים בשלב החקירה תחת אזהרה במשטרה, מייעץ ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך עד לסגירת התיק המיוחלת. בדרך, עוברים לעיתים מספר שלבים חשובים כגון שימוע לפני הגשת כתב אישום, הליכי מעצר ועוד. עורכי הדין שלנו יוצאי הפרקליטות ובעלי ניסיון רב בייצוג בתיקי עבירות מין.

כמו כן, במשרדנו מחלקה המייצגת נפגעי ונפגעות עבירות מין, הן במישור הפלילי והן בתביעות כספיות לפיצויים. חשוב מאוד להיות מלווה ומיוצג מול משטרת ישראל, הפרקליטות ובתי המשפט, כדי לוודא שכל הזכויות שלכם נשמרות. אם נפגעת מעבירת מין שבוצעה בך או שאתה חשוד בעבירה כזו אנו ממליצים לך לפנות לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות כדי שנוכל להעריך את הסיכונים והסיכויים בעניינך.

מעשה מגונה

5 מתוך 5 - (28 הצבעות)
שאלות ותשובות
החוק מגדיר "מעשה מגונה" ככל מעשה שנעשה לשם סיפוק, גירוי או ביזוי מיניים. מדובר בהגדרה רחבה מאוד ויש לפנות ייעוץ משפטי כדי להבין האם היא רלוונטית למקרה הספציפי שלכם.
העונש נע בין שנתיים מאסר ועד 15 שנות מאסר למעשה מגונה שנעשה בנסיבות מחמירות.
פנה לעורך דין פלילי בדחיפות! יחד תגבשו קו הגנה, תאספו ראיות להוכחת חפותך ותילחמו על שמך הטוב וחירותך.
חוק זכויות נפגעי עבירה קובע מספר זכויות שניתנו לנפגע העבירה בהליך הפלילי. לצד זה, הקורבן יכול לתבוע פיצויים בסכומים שיכולים להגיע למאות אלפי שקלים.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא מעשה מגונה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה