חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין

חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין מכונה גם "חוק הפיקוח על עברייני מין", הוא נועד לתת לרשויות כלים לעקוב אחרי עברייני מין לאחר הרשעתם בפלילים או לאחר שחרורם ממאסר, להגביל את חייהם ולפקח עליהם בצורה הדוקה. מדובר באחד החוקיים האגרסיביים ביותר בישראל, שממשיך להגביל באופן משמעותי את חירותו של העבריין גם לאחר שסיים לשלם את חובו לחברה.

 

צו פיקוח על עברייני מין

הכלי המשמעותי ביותר בחוק הפיקוח הוא הטלת צו פיקוח על עבריין המין, הצו מוטל על ידי בית המשפט, לבקשת הפרקליטות, לאחר שהתקבלה הערכת מסוכנות מינית מטעם המרכז להערכת מסוכנות מינית. לצו פיקוח השלכות חמורות על חייו של המפוקח והוא מגביל אותו ואת בני משפחתו למשך שנים ארוכות. עו"ד פלילי אלעד שאול מסביר על הליכי הפיקוח.

 

חוק הגנה על הציבור

חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, תשס"ו-2006, כשמו כן הוא, נועד להגן על אזרחי המדינה מפני עבריינים שהורשעו בביצוע עבירות מין, להגביל אותם ולצמצם את יכולתם להמשיך לפגוע בציבור, גם לאחר שסיים לרצות את עונשו. כדי להגן על הציבור, קיימים בחוק מספר מנגנונים דוגמת הערכת מסוכנות מינית, הליכי שיקום מונע, טיפול ייעודי לעברייני מין וסמכויות פיקוח ליחדת צור של שירות בתי הסוהר.

חשוב להבין, חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין חל רק על מי שמוגדר עבריין מין ורק אם הוא הורשע בעבירה שמוגדרת עבירת מין. זו הסיבה שבניהול תיקים פליליים אנו נלחמים על שינוי סעיף העבירה לכזה שלא מהווה עבירת מין, כדי להקל על הלקוח ולחסוך ממנו את עול חוק הפיקוח וההשלכות הקשות שלו לאורך שנים.

 

מי מוגדר עבריין מין?

על פי חוק הפיקוח על עברייני מין, עבריין מין הוא מי שהורשע בעבירת מין ובנוסף יש לו את אחד הפרמטרים הבאים:

 1. ביום ביצוע העבירה הוא היה בגיר.
 2. הוא ביצע את העבירה כקטין אך הוגש נגדו כתב אישום אחרי שמלאו לו 19 שנים.
 3. ביום ביצוע עבירת המין הוא היה קטין, נדון למאסר בפועל ושוחרר מהכלא לאחר גיל 19.

 

אם כך, בחלק גדול מהמקרים קטינים יכולים לחמוק מהגדרתם כעברייני מין, גם אם ביצעו עבירת מין לכל דבר ועניין. אך כדי לקבוע בדיוק אם חוק הפיקוח על עברייני מין חל, יש להבין מהי עבירת מין.

מהי עבירת מין?

קיימת רשימה סגורה של עבירות המהוות "עבירת מין", רק הרשעה בעבירה זו מאפשרת הטלת צו פיקוח על עבריין המין המורשע:

 

שם העבירה סעיף בחוק העונשין
פרסום או החזקה של דבר תועבה (תמונות עירום של קטינים) סעיף 214(ב) – 214(ב3)
שימוש בגוף קטין לעשיית דבר תועבה סעיף 214(ב1)
אינוס סעיף 345
בעילה אסורה בהסכמה סעיף 346
מעשה סדום סעיף 347
יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל ובין כהן דת למאמין סעיף 347א – 347ב
מעשה מגונה סעיף 348
מעשה מגונה בפומבי סעיף 349
עבירות מין במשפחה, כלפי קטינים או על ידי אחראי על חסר ישע סעיף 351
התעללות מינית בקטין או בחסר ישע סעיף 368ג
חטיפה לשם סחר בבני אדם או לביצוע עבירות מין סעיף 377א(א)(7)

לצד עבירות המין שפירטתי לעיל, קיימות שתי עבירות שלא מהוות עבירת מין והרשעת נאשם בהם לא תגרור אחריה צו פיקוח מכוח חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין: פרסום או הצגה של דברי תועבה של בגירים (שאינם קטינים) במקום ציבורי ועבירות מכוח החוק למניעת הטרדה מינית. רבים חשובים שהטרדה מינית היא עבירת מין, אך מדובר בהנחה שגויה.

הערכת מסוכנות מינית

לפני שבית משפט מורה על צו פיקוח על עברייני מין, הוא מחויב להפנות את המפוקח למרכז להערכת מסוכנות מינית בבאר יעקוב שיבצע בדיקה המכונה הערכת מסוכנות מינית. הערכת מסוכנות מינית היא הערכת הסיכון הנשקפת מעבריין מין לביצוע עבירת מין נוספת בעתיד. ככל שהערכת המסוכנות המינית לא נמוכה, ניתן להטיל על העבריין צו פיקוח.

לצורך עריכת הערכת מסוכנות מינית, עבריין המין נפגש עם מעריך מסוכנות, עובר תחקור ושאלון במשך מספר שעות ובסופם נערכת חוות דעת מסוכנות מינית שקובעת מה רמת המסוכנות המינית של העבריין. אלו דרגות המסוכנות המינית: מסוכנות מינית נמוכה; מסוכנות נמוכה-בינונית; מסוכנות בינונית-נמוכה; מסוכנות בינונית; מסוכנות בינונית-גבוהה ומסוכנות גבוהה.

בסופה של הערכת המסוכנות נותן מעריך המסוכנות המלצות לעניין צו פיקוח על עבריין המין, דרכים אפקטיביות לבצע מעקב אחריו ולהטיל עליו הגבלות וממליץ על דרכים לשיקום מונע.

 

מיהו מעריך מסוכנות?

מעריך מסוכנות מינית הוא פסיכיאטר, פסיכולוג, עובד סוציאלי או קרימינולוג קליני בעל כישורים לטפל בעברייני מין. בחלק מהמקרים אנו מבקשים להזמין את מעריך המסוכנות לדיון בהוצאת צו פיקוח, מבקשים לחקור אותו על הערכת המסוכנות ולחשוף כשלים וסתירות בה.

החוק אוסר על ניגוד עניינים של מעריך המסוכנות וקובע שאסור לו לטפל בעניינו של עבריין מין ולהעריך את מסוכנותו אם יש חשש לניגוד עניינים אישי או עסקי בניהם, אם היה קשר טיפולי קודם בניהם ב-3 השנים שקדמו להערכת המסוכנות ואיסורים נוספים. אם עברת הערכת מסוכנות מינית ואתה סבור שנעשה לך עוול, אני מזמין אותך לפנות אלינו להמשך טיפול.

 

באילו מקרים חייב לקבל הערכת מסוכנות מינית?

על פי החוק חובה לקבל הערכת מסוכנות מינית במקרים הבאים:

 1. בבית משפט – לפני גזר דין של עבריין מין שלא למאסר בפועל; בבית דין צבאי מתקבלת הערכת מסוכנות אם נגזר מאסר בפועל. מקרה נוסף בו חובה לקבל הערכת מסוכנות הוא בכל בקשה להטלת צו פיקוח ומעקב על עבריין מין, צו לטיפול מרפאתי לפי חוק טיפול בחולי נפש, או החלטה בערעור פלילי על כל אחת מההחלטות לעיל (גזר דין, צו פיקוח, צו לטיפול מרפאתי כפוי).
 2. חנינה מהנשיא – לפני מתן חנינה מנשיא המדינה או הקלה בעונשו של עבריין מין, חובה על בית הנשיא לקבל הערכת מסוכנות עדכנית.
 3. ועדת שחרורים – לפני שחרור על תנאי של עבריין מין ממאסר, חובה על הוועדה לקבלת הערכת מסוכנות. החובה נכונה גם לגבי ועדה לעיון בעונש לפי חוק השיפוט הצבאי.
 4. חופשות – השר לביטחון פנים, ועדה פסיכיאטרית או מפקד בית סוהר צבאי בבואם להחליט במתן חופשה לאסיר שהורשע בעבירת מין.
 5. העסקת עברייני מין – ועדת מומחים ששוקלת אם לאפשר לעבריין מין לעסוק בעיסוק שאסור על פי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001.
 6. יחידת הפיקוח – בבואה לתת המלצה על תנאי פיקוח ומעקב לפי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין.

 

החלטה שהתקבלה באחד העניינים הללו מבלי שהתקבלה הערכת מסוכנות מינית עדכנית, דינה להתבטל.

 

צו פיקוח על עברייני מין

ניתן להטיל על עבריין מין צו פיקוח לתקופה של עד 5 שנים. ברוב המקרים, אם בית משפט מחליט על הטלת צו פיקוח הוא קוצב את אורכו ל-12 עד 18 חודשים ולאחר מכן נערכת הערכת מסוכנות עדכנית. אם מסוכנותו של העבריין פוחתת, הפרקליטות צריכה לשקול אם יש טעם לבקשת הארכת צו פיקוח. אם המסוכנות לא פוחתת או שבוצעו הפרות צו הפיקוח – ניתן לבקש להאריך את הצו לתקופה של עד 5 שנים בסך הכול.

 

תנאי הפיקוח והמעקב

בית המשפט רשאי להטיל, במסגרת צו פיקוח על עברייני מין, תנאי פיקוח רבים ומגוונים כגון חובת התייצבות וקיום מפגשים עם קצין הפיקוח במועדים ובתדירות שימצא קצין הפיקוח לנכון, חובת שיתוף פעולה עם קצין הפיקוח והתייצבות לבדיקת הערכת מסוכנות, חובת קיום כל תנאי שקבוע בצו הפיקוח ולהטיל עליו את ההגבלות הללו:

 1. חומרים משכרים – מגבלה על צריכת אלכוהול וסמים.
 2. פורנוגרפיה – איסור על החזקה או שימוש בכל חומר שנועד לעורר מינית, לרבות פורנוגרפיה, עירום וכדומה.
 3. נהיגה ברכב – איסור נהיגה ברכב לבד ללא נוכחות אדם נוסף, או איסור נהיגה בכלל.
 4. איסור יציאה מהבית – איסור על הימצאות מחוץ למקום המגורים בשעות מסוימות.
 5. הגעה למקומות ציבוריים – איסור על עבריין המין להגיע למקומות ציבוריים כגון חופי ים, גני משחקים, אוטובוסים ועוד.
 6. איסור קשר או התחברות עם קטינים – הגבלת יכולתו של עבריין המין ליצור קשר או לשהות בקרבת קטינים בני משפחה או זרים.
 7. מגבלת תעסוקה – איסור על עבודה במקומות עבודה מסוימים, למשל, מקומות בהם עשויים להימצא קטינים.
 8. הגבלת אחזקה של חפץ – הגבלה על רכישה, נשיאה או החזקה של חפץ מכל סוג, דוגמת מחשב, טלפון נייד ועוד.
 9. הרחקה מקורבן העבירה – צו הרחקה מנפגע העבירה ומכל מקום בו הוא יימצא.
 10. הגבלת מקום מגורים – ניתן לקבוע שעבריין המין לא יגור בערים מסוימות.
 11. הגבלת שימוש באינטרנט – איסור שימוש באינטרנט באופן גורף כדי למנוע גישה לפורנוגרפיה או לקטינים, לעיתים ההגבלה אינה גורפת והמפוקח חייב להתקין חסם מתאים כגון "אינטרנט רימון".

 

המגבלות הללו יכולות להפוך את חייו של עבריין המין, לאחר שסיים לרצות את עונשו, לסיוט מתמשך ובלתי נגמר בעיקר לאור הסמכויות הנרחבות שיש למפקחי יחידת צור, לכן חשוב להיות מיוצג על ידי עורך דין פלילי הבקיא בניהול הליכים מכוח חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין.

 

יחידת צור – יחידת הפיקוח של שירות בתי הסוהר

כדי להצליח במשימה שלשלמה חוקק חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, הוקמה יחידת הפיקוח בשירות בתי הסוהר המכונה "יחידת צור" ובה מפקחים שתפקידם לבצע את יעדי היחידה:

 1. פיקוח ומעקב – לבצע פיקוח ומעקב על עברייני מין.
 2. המלצה – להמליץ לבית משפט על תנאי הפיקוח והמעקב, בהתאם לממצאי הערכת המסוכנות.
 3. עדכון – להתעדכן בפרטיהם של עברייני מין ולהוות מקום התייצבות עבורם.
 4. עמידה בקשר – לקיים קשר רציף עם עבריין המין המפוקח.
 5. מרשם עברייני מין – לנהל מרשם עברייני מין.

 

המפוקח נדרש להתייצב ביחידת הפיקוח מיד לאחר גזר הדין ולמסור להם את מלוא הפרטים אודותיו, כתובות, טלפונים, דוא"ל, מספרי רישוי של רכבים ועוד. על מנת שיחידת הפיקוח תוכל לבצע את תפקידה מפרט החוק את סמכויות המפקחים על עבריין המין.

 

סמכויות קצין הפיקוח

כדי להבין עד כמה קשים יכולים להיות חייו של המפוקח, אמנה חלק מסמכויות קצין הפיקוח: הוא רשאי לדרוש מהמפוקח להתייצב בפניו בכל עת, לדרוש מידע מהמפוקח ומבני משפחתו, לתפוס כל חפץ שהוא מוצא לנכון ולבצע חיפוש על גופו של המפוקח, בדירתו, בחפציו או ברכבו, לדרוש מצדדים שלישיים מידע שקשור במפוקח (במגבלות מסוימות), לדרוש מידע ממקום העבודה של המפוקח, להיכנס למקום מגוריו של המפוקח או למקום עבודתו בנוכחותו, לחדור לחומר מחשב ולטלפון של המפוקח ללא צו נוסף וללא הסכמה, לדרוש דגימות נשיפה או שתן לאיתור אלכוהול וסמים ועוד.

בפועל, קציני פיקוח מסוימים מקיימים קשר עם המפוקח על בסיס שבועי ולעיתים אף מעבר לכך, מגיעים לביתו של עבריין המין בשעות הלילה, מפתיעים אותו בכל מיני מקומות, מפריעים לו ולבני משפחתו בשגרת החיים והמפוקח נדרש לשתף פעולה באופן מוחלט, אחרת יואשם בהפקת צו פיקוח, עבירה פלילית לכל דבר.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

הפרת צו פיקוח על עברייני מין

קצין הפיקוח צריך לדווח על הפרת צו פיקוח ועבריין המין עלול להיחקר תחת אזהרה במשטרה על הפרת הצו. בחלק גדול מהמקרים נערך למפוקח "ראיון אזהרה" ביחידת צור, במהלכו מציגים למפוקח את הטענות והממצאים שמבססים את הפרת צו הפיקוח, נותנים לו הזדמנות למסור גרסה ומזהירים אותו שלא יבצע הפרות נוספות.

חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין פלילי לפני הגעה לראיון אזהרה ביחידת הפיקוח מכיוון שכל מה שהמפוקח אומר בראיון, מתועד, עלול לעבור לידי משטרת ישראול ולהוות בסיס לכתב אישום חדש. העונש על הפרת צו פיקוח הוא עד שנתיים מאסר, לצד כל עבירה אחרת שבוצעה תוך כדי ההפרה, כגון עבירת מין נוספת.

 

מרשם עברייני מין

יחידת הפיקוח מנהלת מרשם עברייני מין בהתאם להוראות חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין. המרשם פתוח לעיני קציני פיקוח, משטרת ישראל, מעריכי מסוכנות, המשטרה הצבאית וגורמים נוספים במטכ"ל כגון ראש המטה הכללי וראש אכ"א בצה"ל. כמובן, קיימת מניעה להעסקת עברייני מין שלא יכולים לקבל אישור על העדר הרשעות מין.

מחיקת אדם ממרשם עברייני המין מתבצעת במידה שהוא זוכה בבית המשפט מהמיוחס לו או בחלוף 10 שנים מסיום תקופת הפיקוח.

 

שיקום מונע בחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין

במסגרת צו הפיקוח ניתן להטיל על המפוקח חובה להשתתף בתוכנית טיפולית לעברייני מין המהווה "שיקום מונע", ישנה אפשרות לשיקום מונע בקהילה במסגרת שירות המבחן, הרשות לשיקום האסיר או מרכזי טיפול ממשלתיים אחרים – הגופים מגבשים תוכנים שיקום מונע ועבריין המין מחויב לעמוד בה, להתמיד ולהשתתף בה, אחרת הוא צפוי להליך פלילי נוסף בגין הפרת צו פיקוח.

היתרון המשמעותי של השיקום המונע הוא הפחתת המסוכנות המינית לביצוע עבירות מין חוזרות. ניתן לקיים שיקום מונע גם במסגרת תקופת המאסר והדבר עשוי להועיל לאסיר בבואו לבקש שחרור מוקדם.

במסגרת תכנית שיקום מונע ניתן לדרוש מעבריין המין ליטול טיפול תרופתי להפחתת הדחף המיני אם התקיימו כל התנאים הבאים: רופא מומחה מצא שהמפוקח מתאים, ההמלצה נעשית בהתאם להנחיות משרד הבריאות, הטיפול ניתן בשילוב טיפול ייעודי לעברייני מין, עבריין המין מסכים לטיפול התרופתי.

 

אני חשוד או נאשם בעבירת מין, מה עלי לעשות?

כשאנו מטפלים בלקוח המואשם בעבירת מין אנו משלבים את הטיפול בתיק, בחלק מהמקרים, עם טיפול ייעודי לעברייני מין כך שעד לסיום ההליך המשפטי צפויה הפחתה ניכרת במסוכנות המינית של הלקוח, הליכי שיקום מוכחים והדבר מקטין את סיכויי ההרשעה והטלת מאסר. יתרה מכך, אנו מצליחים להפחית את הסיכוי להטלת צו פיקוח על הלקוח.

חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין

5 מתוך 5 - (3 הצבעות)
שאלות ותשובות
החוק נועד למנוע מעבריין מין מורשע לחזור ולבצע עבירות מין לאחר שסיים לרצות את עונשו.
מכוח החוק הוקמה יחידת הפיקוח של שירות בתי הסוהר – "יחידת צור" ולמפקחיה סמכויות נרחבות להגביל את חירותו של עבריין המין בהתאם לתנאי צו הפיקוח.
עד 5 שנים ואם המסוכנות גבוהה בתום 5 השנים ניתן להאריך לעוד 5 שנים.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
חוק הסרטונים
הגנת הפרטיות
חוק הסרטונים

חוק הסרטונים הוא התיקון לחוק למניעת הטרדה מינית האוסר לפרסם סרטון או תצלום של אדם, המתמקד במיניותו, ללא הסכמת המצולם. החוק למניעת הטרדה מינית מ-

קרא עוד »
צילום חשוד במשטרה
מונחים מקצועיים
צילום חשוד במשטרה

צילום חשוד במשטרה מתבצע לאחר חקירת חשוד באזהרה במסגרת עבודות צילום והטבעה (טביעות אצבע). מדובר ברגע לא נעים שחווה כל אדם שנחקר בחשד לביצוע עבירה

קרא עוד »
סכסוכי שכנים
מונחים מקצועיים
סכסוכי שכנים

סכסוכי שכנים בבניין משותף או בבתים פרטיים הם בין הסכסוכים הנפוצים ביותר. מדובר בסכסוכים הקשורים למגורים בשכנות, שטחי חניה, ניהול, אחזקה, שימוש ברכוש המשותף, מטרדי

קרא עוד »
זוטי דברים
מונחים מקצועיים
זוטי דברים

המשפט הפלילי מטפל בהתנהגויות פסולות שביצע אזרחים כלפי אזרחים אחרים או כלפי המדינה, באמצעות הטלת עונשים ושלילת חירות ממבצע העבירה. הסנקציות שאפשר להטיל על נאשם

קרא עוד »
ראיה נסיבתית
מונחים מקצועיים
ראיה נסיבתית

ראיות הן אמצעי משפטי לברור עובדות, הן מוכיחות לבית המשפט שנאשם ביצע את העבירה וניתן להסיק מהן מסקנות לגבי אשמתו או חפותו. ראיות יכולות להיות

קרא עוד »
ביטול כתב אישום
הליכים ושירותים
ביטול כתב אישום

ישנן מספר דרכים לקדם ביטול כתב אישום ולהימנע ממיצוי ההליך הפלילי נגדכם. מהו כתב אישום? איך ניתן לבטל אותו ומה ההשלכות של ביטול כתב אישום?

קרא עוד »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד.
David I.
David I.
21:07 02 Nov 16
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה