חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין

חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין מכונה גם "חוק הפיקוח על עברייני מין", הוא נועד לתת לרשויות כלים לעקוב אחרי עברייני מין לאחר הרשעתם בפלילים או לאחר שחרורם ממאסר, להגביל את חייהם ולפקח עליהם בצורה הדוקה. מדובר באחד החוקיים האגרסיביים ביותר בישראל, שממשיך להגביל באופן משמעותי את חירותו של העבריין גם לאחר שסיים לשלם את חובו לחברה.

 

צו פיקוח על עברייני מין

הכלי המשמעותי ביותר בחוק הפיקוח הוא הטלת צו פיקוח על עבריין המין, הצו מוטל על ידי בית המשפט, לבקשת הפרקליטות, לאחר שהתקבלה הערכת מסוכנות מינית מטעם המרכז להערכת מסוכנות מינית. לצו פיקוח השלכות חמורות על חייו של המפוקח והוא מגביל אותו ואת בני משפחתו למשך שנים ארוכות. עו"ד פלילי אלעד שאול מסביר על הליכי הפיקוח.

 

חוק הגנה על הציבור

חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, תשס"ו-2006, כשמו כן הוא, נועד להגן על אזרחי המדינה מפני עבריינים שהורשעו בביצוע עבירות מין, להגביל אותם ולצמצם את יכולתם להמשיך לפגוע בציבור, גם לאחר שסיים לרצות את עונשו. כדי להגן על הציבור, קיימים בחוק מספר מנגנונים דוגמת הערכת מסוכנות מינית, הליכי שיקום מונע, טיפול ייעודי לעברייני מין וסמכויות פיקוח ליחדת צור של שירות בתי הסוהר.

חשוב להבין, חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין חל רק על מי שמוגדר עבריין מין ורק אם הוא הורשע בעבירה שמוגדרת עבירת מין. זו הסיבה שבניהול תיקים פליליים אנו נלחמים על שינוי סעיף העבירה לכזה שלא מהווה עבירת מין, כדי להקל על הלקוח ולחסוך ממנו את עול חוק הפיקוח וההשלכות הקשות שלו לאורך שנים.

 

מי מוגדר עבריין מין?

על פי חוק הפיקוח על עברייני מין, עבריין מין הוא מי שהורשע בעבירת מין ובנוסף יש לו את אחד הפרמטרים הבאים:

 1. ביום ביצוע העבירה הוא היה בגיר.
 2. הוא ביצע את העבירה כקטין אך הוגש נגדו כתב אישום אחרי שמלאו לו 19 שנים.
 3. ביום ביצוע עבירת המין הוא היה קטין, נדון למאסר בפועל ושוחרר מהכלא לאחר גיל 19.

 

אם כך, בחלק גדול מהמקרים קטינים יכולים לחמוק מהגדרתם כעברייני מין, גם אם ביצעו עבירת מין לכל דבר ועניין. אך כדי לקבוע בדיוק אם חוק הפיקוח על עברייני מין חל, יש להבין מהי עבירת מין.

מהי עבירת מין?

קיימת רשימה סגורה של עבירות המהוות "עבירת מין", רק הרשעה בעבירה זו מאפשרת הטלת צו פיקוח על עבריין המין המורשע:

 

שם העבירה סעיף בחוק העונשין
פרסום או החזקה של דבר תועבה (תמונות עירום של קטינים) סעיף 214(ב) – 214(ב3)
שימוש בגוף קטין לעשיית דבר תועבה סעיף 214(ב1)
אינוס סעיף 345
בעילה אסורה בהסכמה סעיף 346
מעשה סדום סעיף 347
יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל ובין כהן דת למאמין סעיף 347א – 347ב
מעשה מגונה סעיף 348
מעשה מגונה בפומבי סעיף 349
עבירות מין במשפחה, כלפי קטינים או על ידי אחראי על חסר ישע סעיף 351
התעללות מינית בקטין או בחסר ישע סעיף 368ג
חטיפה לשם סחר בבני אדם או לביצוע עבירות מין סעיף 377א(א)(7)

לצד עבירות המין שפירטתי לעיל, קיימות שתי עבירות שלא מהוות עבירת מין והרשעת נאשם בהם לא תגרור אחריה צו פיקוח מכוח חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין: פרסום או הצגה של דברי תועבה של בגירים (שאינם קטינים) במקום ציבורי ועבירות מכוח החוק למניעת הטרדה מינית. רבים חשובים שהטרדה מינית היא עבירת מין, אך מדובר בהנחה שגויה.

הערכת מסוכנות מינית

לפני שבית משפט מורה על צו פיקוח על עברייני מין, הוא מחויב להפנות את המפוקח למרכז להערכת מסוכנות מינית בבאר יעקוב שיבצע בדיקה המכונה הערכת מסוכנות מינית. הערכת מסוכנות מינית היא הערכת הסיכון הנשקפת מעבריין מין לביצוע עבירת מין נוספת בעתיד. ככל שהערכת המסוכנות המינית לא נמוכה, ניתן להטיל על העבריין צו פיקוח.

לצורך עריכת הערכת מסוכנות מינית, עבריין המין נפגש עם מעריך מסוכנות, עובר תחקור ושאלון במשך מספר שעות ובסופם נערכת חוות דעת מסוכנות מינית שקובעת מה רמת המסוכנות המינית של העבריין. אלו דרגות המסוכנות המינית: מסוכנות מינית נמוכה; מסוכנות נמוכה-בינונית; מסוכנות בינונית-נמוכה; מסוכנות בינונית; מסוכנות בינונית-גבוהה ומסוכנות גבוהה.

בסופה של הערכת המסוכנות נותן מעריך המסוכנות המלצות לעניין צו פיקוח על עבריין המין, דרכים אפקטיביות לבצע מעקב אחריו ולהטיל עליו הגבלות וממליץ על דרכים לשיקום מונע.

 

מיהו מעריך מסוכנות?

מעריך מסוכנות מינית הוא פסיכיאטר, פסיכולוג, עובד סוציאלי או קרימינולוג קליני בעל כישורים לטפל בעברייני מין. בחלק מהמקרים אנו מבקשים להזמין את מעריך המסוכנות לדיון בהוצאת צו פיקוח, מבקשים לחקור אותו על הערכת המסוכנות ולחשוף כשלים וסתירות בה.

החוק אוסר על ניגוד עניינים של מעריך המסוכנות וקובע שאסור לו לטפל בעניינו של עבריין מין ולהעריך את מסוכנותו אם יש חשש לניגוד עניינים אישי או עסקי בניהם, אם היה קשר טיפולי קודם בניהם ב-3 השנים שקדמו להערכת המסוכנות ואיסורים נוספים. אם עברת הערכת מסוכנות מינית ואתה סבור שנעשה לך עוול, אני מזמין אותך לפנות אלינו להמשך טיפול.

 

באילו מקרים חייב לקבל הערכת מסוכנות מינית?

על פי החוק חובה לקבל הערכת מסוכנות מינית במקרים הבאים:

 1. בבית משפט – לפני גזר דין של עבריין מין שלא למאסר בפועל; בבית דין צבאי מתקבלת הערכת מסוכנות אם נגזר מאסר בפועל. מקרה נוסף בו חובה לקבל הערכת מסוכנות הוא בכל בקשה להטלת צו פיקוח ומעקב על עבריין מין, צו לטיפול מרפאתי לפי חוק טיפול בחולי נפש, או החלטה בערעור פלילי על כל אחת מההחלטות לעיל (גזר דין, צו פיקוח, צו לטיפול מרפאתי כפוי).
 2. חנינה מהנשיא – לפני מתן חנינה מנשיא המדינה או הקלה בעונשו של עבריין מין, חובה על בית הנשיא לקבל הערכת מסוכנות עדכנית.
 3. ועדת שחרורים – לפני שחרור על תנאי של עבריין מין ממאסר, חובה על הוועדה לקבלת הערכת מסוכנות. החובה נכונה גם לגבי ועדה לעיון בעונש לפי חוק השיפוט הצבאי.
 4. חופשות – השר לביטחון פנים, ועדה פסיכיאטרית או מפקד בית סוהר צבאי בבואם להחליט במתן חופשה לאסיר שהורשע בעבירת מין.
 5. העסקת עברייני מין – ועדת מומחים ששוקלת אם לאפשר לעבריין מין לעסוק בעיסוק שאסור על פי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001.
 6. יחידת הפיקוח – בבואה לתת המלצה על תנאי פיקוח ומעקב לפי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין.

 

החלטה שהתקבלה באחד העניינים הללו מבלי שהתקבלה הערכת מסוכנות מינית עדכנית, דינה להתבטל.

 

צו פיקוח על עברייני מין

ניתן להטיל על עבריין מין צו פיקוח לתקופה של עד 5 שנים. ברוב המקרים, אם בית משפט מחליט על הטלת צו פיקוח הוא קוצב את אורכו ל-12 עד 18 חודשים ולאחר מכן נערכת הערכת מסוכנות עדכנית. אם מסוכנותו של העבריין פוחתת, הפרקליטות צריכה לשקול אם יש טעם לבקשת הארכת צו פיקוח. אם המסוכנות לא פוחתת או שבוצעו הפרות צו הפיקוח – ניתן לבקש להאריך את הצו לתקופה של עד 5 שנים בסך הכול.

 

תנאי הפיקוח והמעקב

בית המשפט רשאי להטיל, במסגרת צו פיקוח על עברייני מין, תנאי פיקוח רבים ומגוונים כגון חובת התייצבות וקיום מפגשים עם קצין הפיקוח במועדים ובתדירות שימצא קצין הפיקוח לנכון, חובת שיתוף פעולה עם קצין הפיקוח והתייצבות לבדיקת הערכת מסוכנות, חובת קיום כל תנאי שקבוע בצו הפיקוח ולהטיל עליו את ההגבלות הללו:

 1. חומרים משכרים – מגבלה על צריכת אלכוהול וסמים.
 2. פורנוגרפיה – איסור על החזקה או שימוש בכל חומר שנועד לעורר מינית, לרבות פורנוגרפיה, עירום וכדומה.
 3. נהיגה ברכב – איסור נהיגה ברכב לבד ללא נוכחות אדם נוסף, או איסור נהיגה בכלל.
 4. איסור יציאה מהבית – איסור על הימצאות מחוץ למקום המגורים בשעות מסוימות.
 5. הגעה למקומות ציבוריים – איסור על עבריין המין להגיע למקומות ציבוריים כגון חופי ים, גני משחקים, אוטובוסים ועוד.
 6. איסור קשר או התחברות עם קטינים – הגבלת יכולתו של עבריין המין ליצור קשר או לשהות בקרבת קטינים בני משפחה או זרים.
 7. מגבלת תעסוקה – איסור על עבודה במקומות עבודה מסוימים, למשל, מקומות בהם עשויים להימצא קטינים.
 8. הגבלת אחזקה של חפץ – הגבלה על רכישה, נשיאה או החזקה של חפץ מכל סוג, דוגמת מחשב, טלפון נייד ועוד.
 9. הרחקה מקורבן העבירה – צו הרחקה מנפגע העבירה ומכל מקום בו הוא יימצא.
 10. הגבלת מקום מגורים – ניתן לקבוע שעבריין המין לא יגור בערים מסוימות.
 11. הגבלת שימוש באינטרנט – איסור שימוש באינטרנט באופן גורף כדי למנוע גישה לפורנוגרפיה או לקטינים, לעיתים ההגבלה אינה גורפת והמפוקח חייב להתקין חסם מתאים כגון "אינטרנט רימון".

 

המגבלות הללו יכולות להפוך את חייו של עבריין המין, לאחר שסיים לרצות את עונשו, לסיוט מתמשך ובלתי נגמר בעיקר לאור הסמכויות הנרחבות שיש למפקחי יחידת צור, לכן חשוב להיות מיוצג על ידי עורך דין פלילי הבקיא בניהול הליכים מכוח חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין.

 

יחידת צור – יחידת הפיקוח של שירות בתי הסוהר

כדי להצליח במשימה שלשלמה חוקק חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, הוקמה יחידת הפיקוח בשירות בתי הסוהר המכונה "יחידת צור" ובה מפקחים שתפקידם לבצע את יעדי היחידה:

 1. פיקוח ומעקב – לבצע פיקוח ומעקב על עברייני מין.
 2. המלצה – להמליץ לבית משפט על תנאי הפיקוח והמעקב, בהתאם לממצאי הערכת המסוכנות.
 3. עדכון – להתעדכן בפרטיהם של עברייני מין ולהוות מקום התייצבות עבורם.
 4. עמידה בקשר – לקיים קשר רציף עם עבריין המין המפוקח.
 5. מרשם עברייני מין – לנהל מרשם עברייני מין.

 

המפוקח נדרש להתייצב ביחידת הפיקוח מיד לאחר גזר הדין ולמסור להם את מלוא הפרטים אודותיו, כתובות, טלפונים, דוא"ל, מספרי רישוי של רכבים ועוד. על מנת שיחידת הפיקוח תוכל לבצע את תפקידה מפרט החוק את סמכויות המפקחים על עבריין המין.

 

סמכויות קצין הפיקוח

כדי להבין עד כמה קשים יכולים להיות חייו של המפוקח, אמנה חלק מסמכויות קצין הפיקוח: הוא רשאי לדרוש מהמפוקח להתייצב בפניו בכל עת, לדרוש מידע מהמפוקח ומבני משפחתו, לתפוס כל חפץ שהוא מוצא לנכון ולבצע חיפוש על גופו של המפוקח, בדירתו, בחפציו או ברכבו, לדרוש מצדדים שלישיים מידע שקשור במפוקח (במגבלות מסוימות), לדרוש מידע ממקום העבודה של המפוקח, להיכנס למקום מגוריו של המפוקח או למקום עבודתו בנוכחותו, לחדור לחומר מחשב ולטלפון של המפוקח ללא צו נוסף וללא הסכמה, לדרוש דגימות נשיפה או שתן לאיתור אלכוהול וסמים ועוד.

בפועל, קציני פיקוח מסוימים מקיימים קשר עם המפוקח על בסיס שבועי ולעיתים אף מעבר לכך, מגיעים לביתו של עבריין המין בשעות הלילה, מפתיעים אותו בכל מיני מקומות, מפריעים לו ולבני משפחתו בשגרת החיים והמפוקח נדרש לשתף פעולה באופן מוחלט, אחרת יואשם בהפקת צו פיקוח, עבירה פלילית לכל דבר.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

הפרת צו פיקוח על עברייני מין

קצין הפיקוח צריך לדווח על הפרת צו פיקוח ועבריין המין עלול להיחקר תחת אזהרה במשטרה על הפרת הצו. בחלק גדול מהמקרים נערך למפוקח "ראיון אזהרה" ביחידת צור, במהלכו מציגים למפוקח את הטענות והממצאים שמבססים את הפרת צו הפיקוח, נותנים לו הזדמנות למסור גרסה ומזהירים אותו שלא יבצע הפרות נוספות.

חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין פלילי לפני הגעה לראיון אזהרה ביחידת הפיקוח מכיוון שכל מה שהמפוקח אומר בראיון, מתועד, עלול לעבור לידי משטרת ישראול ולהוות בסיס לכתב אישום חדש. העונש על הפרת צו פיקוח הוא עד שנתיים מאסר, לצד כל עבירה אחרת שבוצעה תוך כדי ההפרה, כגון עבירת מין נוספת.

 

מרשם עברייני מין

יחידת הפיקוח מנהלת מרשם עברייני מין בהתאם להוראות חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין. המרשם פתוח לעיני קציני פיקוח, משטרת ישראל, מעריכי מסוכנות, המשטרה הצבאית וגורמים נוספים במטכ"ל כגון ראש המטה הכללי וראש אכ"א בצה"ל. כמובן, קיימת מניעה להעסקת עברייני מין שלא יכולים לקבל אישור על העדר הרשעות מין.

מחיקת אדם ממרשם עברייני המין מתבצעת במידה שהוא זוכה בבית המשפט מהמיוחס לו או בחלוף 10 שנים מסיום תקופת הפיקוח.

 

שיקום מונע בחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין

במסגרת צו הפיקוח ניתן להטיל על המפוקח חובה להשתתף בתוכנית טיפולית לעברייני מין המהווה "שיקום מונע", ישנה אפשרות לשיקום מונע בקהילה במסגרת שירות המבחן, הרשות לשיקום האסיר או מרכזי טיפול ממשלתיים אחרים – הגופים מגבשים תוכנים שיקום מונע ועבריין המין מחויב לעמוד בה, להתמיד ולהשתתף בה, אחרת הוא צפוי להליך פלילי נוסף בגין הפרת צו פיקוח.

היתרון המשמעותי של השיקום המונע הוא הפחתת המסוכנות המינית לביצוע עבירות מין חוזרות. ניתן לקיים שיקום מונע גם במסגרת תקופת המאסר והדבר עשוי להועיל לאסיר בבואו לבקש שחרור מוקדם.

במסגרת תכנית שיקום מונע ניתן לדרוש מעבריין המין ליטול טיפול תרופתי להפחתת הדחף המיני אם התקיימו כל התנאים הבאים: רופא מומחה מצא שהמפוקח מתאים, ההמלצה נעשית בהתאם להנחיות משרד הבריאות, הטיפול ניתן בשילוב טיפול ייעודי לעברייני מין, עבריין המין מסכים לטיפול התרופתי.

 

אני חשוד או נאשם בעבירת מין, מה עלי לעשות?

כשאנו מטפלים בלקוח המואשם בעבירת מין אנו משלבים את הטיפול בתיק, בחלק מהמקרים, עם טיפול ייעודי לעברייני מין כך שעד לסיום ההליך המשפטי צפויה הפחתה ניכרת במסוכנות המינית של הלקוח, הליכי שיקום מוכחים והדבר מקטין את סיכויי ההרשעה והטלת מאסר. יתרה מכך, אנו מצליחים להפחית את הסיכוי להטלת צו פיקוח על הלקוח.

חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין

5 מתוך 5 - (3 הצבעות)
שאלות ותשובות
החוק נועד למנוע מעבריין מין מורשע לחזור ולבצע עבירות מין לאחר שסיים לרצות את עונשו.
מכוח החוק הוקמה יחידת הפיקוח של שירות בתי הסוהר – "יחידת צור" ולמפקחיה סמכויות נרחבות להגביל את חירותו של עבריין המין בהתאם לתנאי צו הפיקוח.
עד 5 שנים ואם המסוכנות גבוהה בתום 5 השנים ניתן להאריך לעוד 5 שנים.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד בין החריפים בארץ. נלחם עם השיניים (והשכל) כדי להוציא אותך מכל צרה!
Tomer A.
Tomer A.
08:09 24 Jul 24
שירות מצויין !שנון, חברותי והכי חשוב - מקצוען !
Marom A.
Marom A.
08:00 24 Jul 24
עו"ד בהחלט מקצועי. יחס מאוד מקצועי. בעל ידע רב
Orit E.
Orit E.
07:36 24 Jul 24
העו"ד מספר 1
הדר ו.
הדר ו.
07:16 24 Jul 24
אלוף העולם בהתגלמותו
Ygal T.
Ygal T.
07:01 24 Jul 24
משרד עו״ד הכי מיקצועי שתכירו. אמין עם שרות ברמה הכי גבוהה שיש!!
Dor M.
Dor M.
06:57 24 Jul 24
תותח!!!
Yinon B.
Yinon B.
06:54 24 Jul 24
אני ממליץ בחום רב על עו"ד אלעד שאול.אדם רב תושייה, חכם מאוד, נבון, ויעיל מאוד מאוד.ממליץ בכל פה
מאור ו.
מאור ו.
06:50 24 Jul 24
אדם מיוחד עם ידע מדהים והמון אכפתיות ורצון לעזור בגובה העיניים.. תצליח תמיד
נטלי ס.
נטלי ס.
06:48 24 Jul 24
העו"ד בתחום הפלילי הכי מקצועי שיש.
אור ל.
אור ל.
06:47 24 Jul 24
משרד איכותי ורציני. בקיאים בחומר החוקתי ברמה גבוהה. אדיבים ושמחים לענות לשאלות. בהחלט משרד שאפשר לסמוך עליו. המשיכו כך! עלו והצליחו!
Eilon H.
Eilon H.
06:45 24 Jul 24
עו"ד ברמה גבוההמתן שירות אישי ואיכותי.
Renana Amiel Ben H.
Renana Amiel Ben H.
06:45 24 Jul 24
שירות מקצועי ביותר ואדיבות רבה,יחסי אנוש מעולים.ממליצה בחום.
תהל ע.
תהל ע.
06:41 24 Jul 24
עו״ד אלוף משכמו ומעלה וכל מילה מיותרת!
Meital D.
Meital D.
06:41 24 Jul 24
איש נדיר וטובנהנה לעקוב אחריו
חזקי ג.
חזקי ג.
06:39 24 Jul 24
ע"וד דין אם לב ונשמה נותן הרבה מעבר לע"וד אין עלייך תודה אלעד שאול
ישי ר.
ישי ר.
06:10 24 Jul 24
אלעד היקר ושות' מקצועיים ביותר בתחום. השירות אדיב, מסביר הכל באופן מפורט ומאפשר ללקוח להבין את התיק ואת ההשלכות של כל צעד שיעשה.מי שכבר נכנס לסיפור שמצריך עו"ד בסמיכות אליו, שיזכור את השם אלעד שאול, וכבר חצי מהבעיה נפתרה.מומלץ בחום.
אוהד כ.
אוהד כ.
05:55 24 Jul 24
עורך דין שאול ממה שלמדתי להכיר ולעקוב עורך דין רציני שחושב מחוץ לקופסא ותמיד דואג ללקוחות שלו ותמיד יעשה הכל בשבילם במסגרת החוק בכל שעה .
דודו ס.
דודו ס.
05:37 24 Jul 24
חד כמו תער, שירות מקצועי, מספר 1 בתחום.
דוד ה.
דוד ה.
05:14 24 Jul 24
עו''ד מהשורה הראשונה, אנושי ומקצוען!מומלץ ביותר
מנדי ב.
מנדי ב.
04:56 24 Jul 24
מקצוען, חד וברור. כל מה שצריך מעו"ד בתחום הזה.מומלץ!
בן פ.
בן פ.
04:53 24 Jul 24
מקצועי ורהוט , שנון ובעל קריזמה שחסרה לכמה מעו״ד שאני מכירה
Shira C.
Shira C.
04:43 24 Jul 24
בכל יום רואים אלפי עורכי דין אבל לא בכל יום רואים עורך דין שתופס את תשומת הלב שלך, שמדבר ממקום כנה ואמיתי, שמשדר רצינות חכמה ומקצועיות, אחד כזה שעושה למקצוע עריכת הדין שם טוב.מבחינתי ככה צריך להיות הסטנדרט של כל עורך דין, קודם כל בנאדם אחרי זה עורך דין ממולח מקצוען. תודה שבאנו.
Gal B.
Gal B.
00:08 24 Jul 24
מספר 1 בתחומו! עו״ד מקצועי, יסודי ואנושי.נותן שירות ברמה גבוהה וקפדנית, ממליצה בחום.
אורלי ג.
אורלי ג.
23:30 23 Jul 24
אם אתם מחפשים עו״ד מבריק, מקצועי, סופר שירותי וכנה אלעד זה האיש!ממליץ בחום.
Zevi P.
Zevi P.
23:14 23 Jul 24
אלוף, קשוב, ומקצועי
לאה מ.
לאה מ.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מקצוען שנותן את האמת בפרצוף בלי מסכות.
שמואל ב.
שמואל ב.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מס׳ 1!!!!!🏆
rozan A.
rozan A.
22:50 23 Jul 24
נאמן לדרכו, ולטובת עמו. בין העו"ד הבודדים עם עקרונות שלא מתייפיפים.
שרה ש.
שרה ש.
22:41 23 Jul 24
מקצועניות וכנות
ריקי רוזנפלד // א.
ריקי רוזנפלד // א.
22:40 23 Jul 24
עורך דין ענייני שלא מפחד להגיד את האמת גם אם היא כואבת!
ori Z.
ori Z.
22:40 23 Jul 24
משדר ידע רב ומקצועיות
ruchami E.
ruchami E.
22:33 23 Jul 24
אלוף!!
Batsheva B.
Batsheva B.
22:25 23 Jul 24
משרד של מקצוענים
שמעון ב.
שמעון ב.
22:21 23 Jul 24
כריש ללא ספק
מיכל ק.
מיכל ק.
22:00 23 Jul 24
לא צרכתי את שירותיו של אלעד שאול כעו״ד אך התרשמתי מתכונותיו הבולטות שודאי מעידות על בעל המקצוע שהוא. ניכר שמדובר באדם ישר והגון.
Shira B.
Shira B.
21:58 23 Jul 24
אלעד היקר עורך דין הגון וישר,פניתי אליו לצורך ייעוץ וקיבלתי מענה מהיר, חד ומקצועי ביותר.ממליצה בחום רב!
keren S.
keren S.
21:55 23 Jul 24
מקצוען, יסודי ואנושי!
Roni C.
Roni C.
21:53 23 Jul 24
לא תמצאו בן אדם ישר אמין ומקצועי כמו אלעד!שווה כל שקל!
נתן ל.
נתן ל.
21:45 23 Jul 24
עו״ד אלעד וירטואוז, מקצועי, יסודי, חד וידען!!ובי באופן אישי הוא מעורר השראה רבה..
רינת בן ש.
רינת בן ש.
21:45 23 Jul 24
אין כמו אלעד. איש יקר, ישר ואמיתי עם הלב במקום הנכון.
Dan S.
Dan S.
21:44 23 Jul 24
מספר 1
lulu
lulu
21:37 23 Jul 24
עו"ד מקצועי חד מיומן ואמין! שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. ממליצה בחום!
נוי נ.
נוי נ.
21:33 23 Jul 24
עורך דין פלילי מהמקצועים שיש!
אליהו ז.
אליהו ז.
21:29 23 Jul 24
עו"ד מספר 1 בתחומו ומעבר לכל בנאדם ישר שמדבר בגובה העיניים לא תתחרטו
Alon K.
Alon K.
21:29 23 Jul 24
רמה אחת מעל כולם 🏆מומלץ בחום!!
Shimon D.
Shimon D.
21:29 23 Jul 24
עו"ד אלעד שאול, ערכי, מוסרי ענייני ,מקצועי ומדוייק. 🎯
אלין י
אלין י
21:25 23 Jul 24
אמנם לא הייתי לקוחה שלו, אך כעוקבת באינסטוש התרשמתי מאוד מהשירות המעולה שהוא מעניק ללקוחותיו ומהיותו אדם אינטליגנטי ומרשים. אלעד משדר מקצועיות ובקיאות בתחום המשפטי, ומצטייר כאדם נעים ומסביר פנים. אז אם אתם מחפשים עו"ד פלילי תותח עם יחס אישי ואנושי, נראה כי עו"ד אלעד הוא הבחירה הטובה ביותר!!!
הודיה א.
הודיה א.
21:22 23 Jul 24
היי,שירות מדהים ומקצועי!אדם אנושי,מקצוען ברמות ועושה את עבודתו על הצד הטוב ביותר❤️🫶
חזן א.
חזן א.
21:22 23 Jul 24
שילוב מנצח של מסירות, רגישות, אינטליגנציה ומקצועיות שיא. אפשר לסמוך עליו בלב שקט.
Yael M.
Yael M.
21:19 23 Jul 24
אלעד שאול הינו עו״ד מצויין אשר שמו הולך לפניו, אם תצטרכו את שירותיו - אתם בידיים טובות! אדם משכמו ומעלה.
ליאל ר.
ליאל ר.
21:18 23 Jul 24
מקצועיות ואמינות שיא, לצד יחס מכיל ומכבד.
יוסי בן ח.
יוסי בן ח.
21:17 23 Jul 24
מקצועי מאוד, הפליליסט הטוב ביותר בפער.
גיא ש.
גיא ש.
21:16 23 Jul 24
עו''ד אמין, מקצועי ויסודי.אחד לדןר!
Miri V.
Miri V.
21:13 23 Jul 24
עו"ד תותח!
שמעון מ.
שמעון מ.
21:12 23 Jul 24
עו״ד אלעד שאול מקצועי ובעל ניסיון רב!! ממליצה
חלי ע.
חלי ע.
21:11 23 Jul 24
עורך דין אלוף ומקצועי שהוא קודם כל בן אדם טוב.מומלץ!!!
שני נ.
שני נ.
21:10 23 Jul 24
עו"ד מצוין, מבריק ומוכשר..
Amiel L.
Amiel L.
21:05 23 Jul 24
עורך דין מקצועי ברמות, אחלה יחסי אנוש יודע לעשות את העבודה!ממליץ בחום
גל כ.
גל כ.
21:00 23 Jul 24
עו''ד מקצועי ואמין ממליץ בחום
יצחק ז.
יצחק ז.
20:59 23 Jul 24
אלעד איש חד, עבודה יסודית בלי לפספס כלום בדרך.ישר כח
ishaia R.
ishaia R.
20:54 23 Jul 24
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!