גניבת קטין

מהי "גניבת קטין"?

סעיף 367 לחוק העונשין מגדיר שתי חלופות לעבירה של "גניבת קטין". הראשונה, מתייחסת להוצאה או למעכב במרמה, בכוח או בפיתויים של מי שלא מלאו לו ארבעה עשרה שנים. השנייה, קבלתו או הסתרתו של הקטין תוך ידיעה שהוא הוצא או עוכב בדרך של מרמה, בכוח או בפיתויים. כל זאת, מתוך כוונה של הנאשם לשלול את החזקתו ממי שהוסמך לעשות כך על פי הדין.

יחד עם זאת, הסעיף מספק טענת הגנה לצדו של הנאשם שיש בכוחה בכדי לשמוט את אחריותו הפלילית, מקום שבו הוכח שבידו של הנאשם תביעה בתום לב לזכות ההחזקה באותו הקטין.

הרשעתם של נאשמים בעברה של "גניבת קטין", נעשית במקרים נדירים וזו מתעוררת לעתים במצבים שבהם עולה קושי להוכיח את התקיימותו של אחד מיסודות העבירה של חטיפת קטין (סעיף 373 לחוק העונשין), עבירה בדרגה חמורה יותר שהעונש בצדה עומד על מאסר של 20 שנים ואשר על פי הפסיקה מתרחשת רק במקרה שבו הקטין הוצא מחזקת האפוטרופוס שלו שלא כדין.

כך למשל, בע"פ 1182/14 פלונית נגד מדינת ישראל, צו המשמרות שהוכח עובדתית כי פרטיו היו ידועים למערערת, אפשר לאחרונה לפגוש בקטינה רק בשטחי הפנימייה שבה שהתה ובמסגרת מפגשים שתואמו לצורך כך מראש. אף על פי כן, המערערת בחרה במודע להוציא את הקטינה ממשמורתה של רשות הסעד ולהעבירה לשטחי הרשות הפלשתינית שלא כדין לצמיתות.

באותו עניין, בית המשפט קבע כי מתעורר ספק ביחס להתקיימות יסודותיה של עבירת החטיפה, אך מצא כי מעשיה של המערערת תואמים את הגדרת העבירה של "גניבת קטין", שלמעשה המערערת אף הודתה בביצועה. כמו כן, בשני מקרים נוספים, העבירה בוצעה על ידי אחד מהוריו של הקטין אשר אינו מחזיק בזכות המשמורת בקטין על פי דין.

כך, בעניין תפ (י-ם) 2114/06 מדינת ישראל נ' פלוני, הנאשם החזיק בבנו בניגוד להסכם הגירושין שנערך בינו לבין אימו של הקטין, הסכם שקיבל תוקף של פסק דין בבית הדין הרבני האזורי בירושלים. בית המשפט ציין כי "אין להשלים עם מצב שבו שילד ישמש כלי משחק או קלף מיקוח בידי הוריו ולא כל שכן, שייעקר ממקומו בעטיה של מחלוקת על תנאי החזקתו".

עוד הוסיף בית המשפט, כי חשיבותה של זכות ההורות של הנאשם הן מבחינה טבעית והן מבחינה חוקתית, אינה כשלעצמה מספיקה כדי להצדיק "גניבה" של ילדו הקטין וגרימת נזק נפשי והתפתחותי כתוצאה מכך.

בפרשת תפ (י-ם) 357/97, שעסקה גם היא בהליכי גירושין ובלקיחת בתו של הנאשם על ידו בניגוד מוחלט לצווים שניתנו על ידי בית הדין הרבני מוקדם יותר, בית המשפט סירב לקבל את טענתו של הנאשם לפיה הוא פעל כך על מנת לחלץ את בתו מ"בית בוער" לאור היעדר מסוגלות הורית מצדה של האם.

 

ההבחנה בין העבירה של "גניבת קטין" לבין עבירת "הוצאת קטין ממשמורת"

בעניין עפ 5463/11 פלונית נגד מדינת ישראל, בית המשפט העליון נדרש להבחנה בין העבירה של "גניבת קטין" שנמצאת בסעיף 367 לחוק העונשין לבין עבירת "הוצאת קטין ממשמורת" שבסעיף 373 לחוק העונשין, הבחנה הנעוצה בערכים המוגנים העומדים בבסיסן של כל אחת מהעבירות.

בית המשפט הציע כי העבירה הראשונה מתייחסת להגנה על המשמורת הפיזית בקטין ואינה מצומצמת לכדי הוצאת הקטין ממי שהוא אפוטרופסו על פי דין, אלא תופסת ברשתה גם הוצאה של הקטין מאדם אחר המחזיק באחריות לטפל בו.

באותו עניין, בית המשפט התייחס לכך שהעבירה של "גניבת קטין" שמה דגש על לקיחת הקטין ממי שמשגיח עליו באופן פיזי, גם כאשר אין מדובר באחראי הקבוע שלו והעלה שזו עשויה לקום גם בנסיבות שבהן הוצא הקטין מהשגחתה של מורה או של מטפלת שהייתה אחראית עליו בעת קרות האירוע.

מנגד, בית המשפט קבע שעבירה של "הוצאת קטין ממשמורת" מטרתה להגן על המשמורת המשפטית בקטין ועל "המסגרת המשפטית המגדירה את יציבות חייהם של קטינים". בהתאם, העבירה מתרחשת רק מקום בו הנאשם מוציא את הקטין ממשמורת של אפוטרופסו על פי דין, וזו אינה רלוונטית במצבים שבהם מדובר באדם אחר המחזיק באחריות זמנית על הקטין.

יתר על כן, הבחנה נוספת בין שתי הוראות החיקוק שלעיל ניתן למצוא בזהותו של הקורבן. בעוד שעבירה של "גניבת קטין" רואה בקטין כמי שטרם מלאו לו ארבעה עשרה שנים, עבירת "הוצאת קטין ממשמורת" מגדירה קטין כמי שטרם מלאו לו שש עשרה שנים.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

שיקולים התומכים בענישה מחמירה

על פי סעיף 367 לחוק העונשין, הענישה בגין ביצוע עבירה של "גניבת קטין" עומדת על שבע שנות מאסר. בכלל המקרים שצוינו לעיל, בית המשפט העלה שיקולים דומים התומכים בענישה מחמירה של מבצע העבירה ובכלל זה הפגיעה האנושה בטובתו של הילד, המהווה שיקול מנחה בהכרעות הנוגעות לענייניהם של קטינים. שכן, מקרים רבים של גניבות ילדים כרוכים בפגיעה קשה בילדים עצמם, בחירותם, בבריאותם הגופנית ובחוסנם הנפשי.

כך, בעניין תפ (י-ם) 4321/99‏ מדינת ישראל נגד ראג'ב צאלח-א-דין, הנאשם ניצל את ביקורה של ביתו לצורך "גניבתה" מאמה וגרושתו וזאת בניגוד לצו שניתן על ידי בית הדין השרעי בירושלים שהעניק אפוטרופסות מלאה לאם. באותו עניין, בית המשפט הדגיש כי כל העובר עבירה של גניבת קטין ייענש בחומרה, תוך מתן מספר נימוקים.

ראשית, בית המשפט האיר את הצורך בהרתעת אחרים מביצוע העבירה וכן את הצורך בהרתעת הנאשם מביצוע חוזר של אותה עבירה. כמו כן, בית המשפט הדגיש את חומרת המעשה כלפי קטינה כבת 5 ואת הפיכתה "לכלי משחק במאבק שהתחולל בין הוריה ועל גבה".

5 מתוך 5 - (5 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא גניבת קטין?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה