שימוע לפני הגשת כתב אישום

שימוע לפני הגשת כתב אישום הוא אחת מזכויות היסוד החשובות ביותר לחשוד בפלילים, לחשוד יש 30 ימים בלבד לפנות לתובע באמצעות עורך דין פלילי מטעמו ולשכנע אותו לא להגיש נגדו כתב אישום פלילי לבית המשפט. זכות השימוע ניתנת רק לחשודים בעבירות מסוג פשע, שהעונש עליהן מעל 3 שנות מאסר.

מעבר לכך שזו ההזדמנות האחרונה להימנע מהגשת כתב אישום זו הפעם הראשונה שבה עורך הדין של החשוד רשאי להעתיק את חומרי החקירה שמוחזקים בידי המשטרה. עד כמה חשוב לנצל את זכות השימוע הפלילי, האם להתייחס למכתב יידוע לחשוד שקיבלת? עו"ד אלעד שאול מסביר:

 

ההודעה על זכות השימוע: מכתב יידוע לחשוד סעיף 60א

חשודים רבים לא מכירים את הזכות החשובה לעריכת שימוע לפני הגשת כתב אישום ולא מבינים את החשיבות שלה. לכן חוקק סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי, שמחייב התביעה המשטרתית או הפרקליטות, לשלוח לחשוד בעבירת פשע מכתב המכונה "מכתב יידוע לחשוד".

המכתב מיידע את החשוד על כך שתיק החקירה הועבר מהיחידה החוקרת במשטרה אל הגוף התובע (תביעה משטרתית או פרקליטות), לצורך בחינת חומר הראיות ושקילת האפשרות להגיש כתב אישום פלילי בעבירת פשע. המכתב מיידע את החשוד על זכותו להעתיק את עיקרי חומר הראיות, באמצעות עו"ד פלילי מטעמו, על מנת לאפשר את קיום השימוע בצורה הוגנת.

 

מכתב יידוע לחשוד – משטרת ישראל

התביעה המשטרתית היא גוף התביעה המנהל את מרבית התיקים הפליליים במדינת ישראל, חלק עבירות עוון וחלקם האחר עבירות פשע. בעבירות פשע התביעה המשטרתית מחויבת לערוך שימוע לפני הגשת כתב אישום, ולכן, היא שולחת מכתבי יידוע לחשודים בנוסח הבא:

 

 

מכתב יידוע לחשוד – פרקליטות מחוז

הפרקליטות היא גוף התביעה הבכיר בישראל והיא מגישה כתבי אישום נגד נאשם בעבירות פשע במדרג חומרה גבוה יותר. בין היתר, עבירות מין, מרמה והונאה, עבירות כלכליות, תקיפת שוטרים ועבירות אלימות חמורה. במרבית תיקי הפרקליטות נערכים שימועים לפני העמדה לדין, מהסיבה הפשוטה, שמרבית התיקים המתנהלים בפרקליטות הם בעבירות פשע והחוק מחייב את הפרקליטות לשלוח מכתב בנוסח הבא:

מכתב יידוע לחשוד פרקליטות

 

מכתב יידוע ראשון ומכתב יידוע שני

בשנים האחרונות נוצרה פרקטיקה לפיה הפרקליטות שולחת מכתב יידוע ראשון, המעדכן את החשוד על הגעת התיק מהמשטרה אל התובע, לאחר שהתובע לומד את התיק ומחליט על הגשת כתב אישום, נשלח מכתב יידוע שני. לעיתים במכתב הראשון נכתב שהחשוד רשאי להמתין לקבלת מכתב יידוע שני ולהעלות את הטענות רק במסגרתו. כמי שעבד בפרקליטות מחוז ת"א אני לא ממליץ לעשות זאת!

המתנה למכתב השני גורמת לחשוד לאבד יתרון אסטרטגי חשוב של התערבות בשיקול הדעת של התובע. ברגע שנשלח מכתב יידוע שני, המשמעות היא שהתובע עבר על חומר הראיות וכבר גיבש החלטה להגיש כתב אישום! מרגע שתובע החליט להעמיד חשוד לדין, קשה מאוד לשנות את דעתו.

לכן הדרך הטובה ביותר ובעלת הסיכוי הגדול ביותר לסגור את התיק הפלילי היא בפתיחת הליכי משא ומתן מול הפרקליטות או התביעה המשטרתית מיד עם קבלת מכתב היידוע הראשון.

 

העתקת חומר החקירה בהליך השימוע

התובע מחויב לאפשר לעורך הדין הפלילי מטעמו של החשוד להעתיק את עיקרי חומר הראיות ("ליבת חומר הראיות") הכולל את חקירותיו של החשוד במשטרה, עדויות וגרסאות שמסרו עדים שונים או חשודים נוספים, מזכרים, דוחות פעולה ודיסקים עם מצלמות גוף, הקלטות וכדומה.

התובע רשאי, לפי שיקול דעתו, לא להעביר לעיון החשוד חומרים מסוימים אם הוא סבור שהם לא רלוונטיים, פוגעניים או שאסור על פי חוק להעביר אותם (למשל: חקירות ילדים או תמונות אינטימיות של נפגעות עבירה).

שימוע לפני הגשת כתב אישום - תרשים זרימה

 

האם שימוע לפני הגשת כתב אישום מבוצע בכתב או בעל פה?

יש שתי אפשרויות לעריכת שימוע לפני הגשת כתב אישום: בכתב או בעל פה. הבעיה המרכזית בעריכת שימוע בכתב, היא שאין "פידבק" מהתובע, הוא קורא את הטענות ומקבל החלטה באופן עצמאי. לכן אנחנו מעדיפים, ברוב המוחלט של התיקים, לקיים שימוע בעל פה.

לא סתם פרסם היועץ המשפטי לממשלה הנחיה המנחה את הפרקליטות והתביעה המשטרתית לאפשר שימוע בעל פה, לעורכי דין פליליים בלבד:

"ככלל, הליך השימוע ייערך בכתב, אך יכול שייערך בעל-פה, לפי שיקול דעת התביעה. שימוע בעל-פה ייערך, ככלל, באמצעות בא-כוחו של החשוד".

קל הרבה יותר להעביר מסר ולשכנע כאשר מסתכלים לתובע "בלבן של העיניים", אין תחליף לפגישה פרונטלית עם מי שמקבל את ההחלטה, הוא צריך להבין את טענות ההגנה, את מידת הנזק שתיגרם לנאשם אם יוגש כתב אישום ולא פחות חשוב מכך, עליו להתרשם מעורכי הדין ומידת הנחישות שלהם, שהרי הם עורכי הדין איתם התובע ייפגש בבית המשפט.

 

לאילו תוצאות אפשר להגיע בשימוע?

מטרת השימוע היא לאפשר לחשוד, באמצעות עורכי דין פליליים ששכר, להשמיע טענות ולשכנע שלא להגיש נגדו כתב אישום. אלו התוצאות האפשריות אליהן אפשר להגיע בשימוע:

 1. סגירת התיק – גולת הכותרת היא סגירת התיק ואי העמדה לדין פלילי. לשמחתנו, מרבית התיקים בהם ייצגנו בהליך שימוע לפני הגשת כתב אישום הסתיימו בתוצאה זו, סגירת התיק באחת מעילות הסגירה (חוסר אשמה, חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור).
 2. הסדר מותנה – דרך נוספת לסגור תיק ללא הגשת כתב אישום, היא הפנייתו ליחידת הסדר מותנה במשטרה וסגירת התיק ללא רישום פלילי.
 3. החזרת התיק לחקירה – חשוב לדעת, אחרי שהתובע שמע את הטענות שעלו בשימוע, הוא רשאי להחזיר את התיק למשטרה לביצוע השלמות חקירה. חשוב לדעת מה לטעון בשימוע לפני הגשת כתב אישום, ולא פחות חשוב, מה לא לטעון בשימוע. קחו עו"ד טוב!
 4. הגשת כתב אישום מרוכך – בתום השימוע הפרקליט רשאי להחליט להעמיד את הנאשם לדין בעבירות קלות יותר ממה שתכנן מלכתחילה. למשל, בתיק שבו נחקר החשוד בגין מעשה מגונה, שהיא עבירת מין חמורה, התובע יכול להגיש כתב אישום בעבירת הטרדה מינית בלבד, עבירה קלה יחסית שלא נחשבת עבירת מין.
 5. הסדר טיעון – הסכמה עם התובע על הגשת כתב אישום במתווה מוסכם שיכול לכלול את סעיפי האישום, סוג העבירה, את העונש שייגזר על הנאשם והאם יורשע או לא יורשע.

 

במקרה לדוגמה, בסוף שנת 2022 ייצגנו בחור צעיר שנחשד בעבירות מין חמורות בקטינה מתחת לגיל 14. לאחר הליך השימוע הפרקליטות החליטה לסגור את התיק בחוסר אשמה והוא נמחק לחלוטין.

סגירת תיק בחוסר אשמה אחרי שימוע לפני הגשת כתב אישום

 

מהי בקשה מנומקת להימנע מהגשת כתב אישום?

לשון החוק מדברת על בקשה מנומקת בכתב להימנע מהגשת כתב אישום, אך כפי שציינתי קודם לכן, ההמלצה היא חד משמעית לערוך שימוע באמצעות עורך דין פלילי מסגרת משא ומתן בעל פה ולא להסתמך על בקשה מנומקת בכתב בלבד.

בית המשפט העליון קבע בע"פ 1053/13 הייכל נגד מדינת ישראל שזכותה שימוע היא אחת החשובות ביותר מהטעמים הללו:

 1. היא מגנה על זכויות החשוד.
 2. מצמצמת את המחלוקות בין התביעה לבין הנאשם.
 3. מעודדת הידברות והגעה לפשרה.
 4. מייעלת את ההליך הפלילי ומונעת תיקי סרק שבאפשרות הנאשם להוכיח את צדקתו בשלב מוקדם.

 

בתיק זה קבע בית המשפט העליון שיש להקפיד על קיום שימוש לפני הגשת כתב אישום, אלא במקרים חריגים ביותר.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

הסיכונים בהליך השימוע הפלילי

כל מסך שיוצג בשימוע ובכל טענה שתעלה בשימוע יכולים לשמש כראייה בבית המשפט. מעבר לכך, פרקליט רשאי להחזיר את התיק להשלמת חקירה במשטרה, על בסיס מה שנטען במהלך השימוע, כך נקבע בבית המשפט המחוזי בתל אביב בתיק ע"ח 43522-06-15 טרטנר נגד פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי).

אנו נתקלים בחשודים שמגישים מכתב לפרקליטות בבקשה מנומקת שלא להעמיד לדין, ללא עורך דין פלילי מטעמם, ולאחר מכן נחקרים תחת אזהרה על תוכן המכתב שלהם ועומדים לדין פלילי. ייצוג עצמי בשימוע פלילי, ללא השכלה משפטית, ניסיון בהליכים פליליים והיכרות עם החוק, הפסיקה והנהלים – עלולה לעלות לאזרח במאסר בפועל.

אסור לשכוח שהשימוע מתנהל מול פרקליטים מנוסים בעלי מומחיות במשפט פלילי, הן מגישים כתבי אישום נגד חשודים בכל יום ובמגוון עבירות פליליות, חל איסור מוחלט לנהל משא ומתן עם מקצוענים בסדר גודל כזה, ללא מקצוען מצדך! שימוע לפני הגשת כתב אישום יבוצע באמצעות עורך דין פלילי מטעמך, בלבד!

 

באילו מקרים המדינה פטורה משימוע לפני הגשת כתב אישום?

החוק מאפשר לפרקליט המחוז, או ראש יחידת התביעות במשטרה, להעמיד חשוד לדין בלי לאפשר לחשוד שימוע לפני הגשת כתב האישום. מהיכרותנו את הנחיות הפרקליטות, אלו המקרים יוגש כתב אישום בעבירת פשע – בלי שימוע פלילי:

 1. במקרים בהם לדעת פרקליט מחוז או ראש יחידת תביעות "קיימת מניעה" לשלוח מכתב יידוע לחשוד. על התביעה לנמק את ההחלטה.
 2. בתיקים בהם החשוד נתון במעצר בגין אותו תיק. אם החשוד עצור בתיק אחר, יש לאפשר לו לקיים שימוע לפני העמדה לדין.
 3. בעבירות אלימות במשפחה כגון תקיפת בת זוג והתעללות בקטינים או חסרי ישע על ידי האחראי עליהם.

 

בשאר התיקים המדינה חייבת לשלוח מכתב יידוע לחשוד ולאפשר קיום שימוע לפני הגשת כתב אישום.

 

מה הסנקציה על הגשת כתב אישום בלי שימוע?

שליחת מכתב יידוע לחשוד וקיום שימוע לפני הגשת כתב אישום היא זכות חשובה שקיימת לטובת החשוד. אם המדינה לא קיימה את הזכות והפרה אותה, ניתן לדרוש ביטול כתב האישום ועריכת שימוע מחדש. לא סתם קבע המחוקק ששימוע צריך להתבצע לפני העמדה לדין, "בלב פתוח ובנפש חפצה".

בשורת פסקי דין נקבע שקיום שימוע בזמן שכתב אישום כבר הוגש, לא משיג את המטרה שכן התובע כבר "טיפס על עץ גבוה" והוא לא ירצה לרדת ממנו ולבטל את כתב האישום. עוד נקבע בפסיקה שהפרת חובת השימוע, במקרים מסוימים, תוביל לביטול כתב האישום באופן מיידי מכיוון שהוא הוגש מלכתחילה בחוסר סמכות חוקית.

חשוב לזכור, ישנם מספר חריגים שמאפשרים הגשת כתב אישום בלי לקיים שימוע פלילי, חלקם קבועים בתקנות וחלקם מחייבים נימוק בכתב של פרקליט המחוז. התביעה מתנגד לרוב לביטול כתבי אישום שהוגשו תוך הפרת חובת היידוע וזכות השימוע של החשוד ומבקשת לקיים "שימוע בדיעבד", אנו כמובן מתנגדים לפרקטיקה פוגענית זו.

 

אפשר לערוך שימוע לפני הגשת כתב אישום בעבירות עוון?

החוק לא מחייב את הפרקליטות לערוך שימוע לפני הגשת כתב האישום בעבירות מסוג עוון, אך במקרים רבים אנו משכנעים את התובע לערוך שימוש לפני הגשת כתב האישום גם בעבירות מסוג עוון.

לרוב, אנו פונים לתובע במכתב המבקשת לסגור את התיק הפלילי נגד החשוד ובגוף המכתב מבקשים לקיים שימוע גם בתיקי עוון תוך שימוע בהנחיית פרקליט המדינה שמאפשרת לפרקליט לקיים שימוע פלילי גם בתיקי עוון בשים לב לנסיבות ביצוע העבירה, מאפייני החשוד, אינטרס הציבור ומידת מורכבות התיק.

העובדה שהתחלנו את הדרך המשפטית בפרקליטות מחוז תל-אביב, בתביעה המשטרתית וברשויות תביעה נוספות – תורמת לשיח שקוף ופתוח עם הפרקליטות ומקדמת את האפשרות לערוך שימוע לפני הגשת כתב האישום גם בעבירות עוון עבור לקוחותינו.

 

שימוע לפני הגשת כתב אישום

5 מתוך 5 - (9 הצבעות)
שאלות ותשובות
בעבירות מסוג פשע, שהעונש עליהן הוא מעל 3 שנות מאסר, החוק מחייב את המדינה לאפשר לחשוד לקיים שימוע. לחשוד יש 30 ימים לנצל את הזכות ועליו לפנות לעו"ד פלילי מטעמו.
השימוע מתנהל מול התובע או הפרקליט שקיבל את התיק שלכם, בחן את הראיות בו והוא זה שיחליט אם להעמיד אתכם לדין ולהגיש כתב אישום פלילי.
כן. לא ניתן לבצע שימוע לפני העמדה לדין באופן עצמאי מבלי לגרום נזקים חמורים לעצמכם.
כן. עורך הדין הפלילי המייצג אתכם יוכל לבקש מהפרקליטות להעתיק את חומר הראות וכלל חומרי החקירה שנאספו.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא שימוע לפני הגשת כתב אישום?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה