עורך דין עבירות שוחד

אתם עובדי ציבור, וזימנו אתכם לחקירה באזהרה בחשד לעבירות שוחד? נתקלתם בכתבה בעיתון ואתם רוצים סוף סוף לדעת במה מדובר? לפני שאתם מתחילים לפתוח את חוק העונשין, מוזמנים לקרוא את המאמר, כל הפרטים לגבי עבירת השוחד, מה מומלץ לכם לעשות במקרה שזומנתם לחקירה? איזה עורך דין עבירות שוחד מומלץ לכם לבחור? וכל הפרטים הקריטיים עבורכם.

מהי עבירת השוחד?

הסבר מפורש על עבירת השוחד, אפשר למצוא בפסק דין מפורסם, שנקרא "פרשת הדיסקונטאים", שם פירטו השופטים מה זה אומר בדיוק. "עבירת השוחד היא, אם כן, במהותה פעולה במצב של ניגוד עניינים, היא נועדה, בעיקרה, לקבוע תוצאות עונשיות למי שמפר את האיסור להימצא במצב של ניגוד עניינים" (ע"פ 8710/96 וינמן נ' מדינת ישראל).

צריך להדגיש בהקשר הזה, שעבירת השוחד לא מדברת על קידום עניינים עבור אדם אחר, וכתוצאה מהשפעה שלו, וזאת למרות תחולתה הרחבה. בעצם מדובר על מצב שעובד ציבור, מקבל טובת הנאה כלשהי, כדי לבצע פעולה שתועיל למי שנתן לו את טובת ההנאה, מתוקף תפקידו כעובד ציבור.

 

השוחד במקורות

כבר בפרשת שמות של התורה, נאמר כי "ושוחד לא תיקח כי השוחד יעוור פקחים ויסלף דברי צדיקים" (שמות כג, ח), לאחר מכן כתב הרמב"ם, "לא תיקח שוחד אין צריך לומר לעוות את הדין אלא אפילו לזכות את הזכאי " רמב"ם, "משנה תורה", ספר  שופטים, הל' סנהדרין, פרק כ"ג(

 

מקור בחוק לעבירת השוחד

חוק העונשים מפרט בפירוט רב את עבירת השוחד והפעולות הכרוכות בה, ביניהם שלושה סעיפי חוק רלוונטיים במיוחד שעליכם לדעת:

סעיף 290 לחוק העונשין – לקיחת שוחד:

(א)   עובד הציבור   הלוקח שוחד   בעד פעולה הקשורה בתפקידו, דינו – מאסר עשר שנים או קנס שהוא אחד מאלה, הגבוה מביניהם:

(1)   פי חמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4), ואב נעברה העבירה על ידי תאגיד – פי עשרה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4).

(2)   פי ארבעה משווי טובת ההנאה שהשיג או שהתכוון להשיג ועל ידי העבירה.

(ב)   בסעיף זה, "עובד הציבור" – לרבות עובד של תאגיד המספק שירות לציבור.

סעיף 291 לחוק העונשין – מתן שוחד:

נותן שוחד לעובד הציבור כהגדרתו בסעיף 290(ב) בעד פעולה הקשורה בתפקידו, דינו – מאסר שבע שנים או קנס כאמור בסעיף 290(א).

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

מיהו עובד ציבור?

השאלה שתעלה מיד לאחר מכן, ומפורשת בחוק העונשין היא, מיהו אם כן עובד ציבור? חוק העונשין, סע' 34 כד מפרט את התשובות השונות לשאלה זו. בין השאר אפשר למצוא את הסעיפים הבאים:

(1)  עובד המדינה, לרבות חייל כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי.

(2)   עובד רשות מקומית או רשות חינוך מקומית.

(3)   עובד מועצה דתית.

(4)   עובד המוסד לביטוח לאומי;

(5)   עובד בנק ישראל;

(6)   עובד ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, קרן קיימת לישראל, קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל, לרבות חבר מועצה או הנהלה במוסדות אלה;

(7)   עובד לשכת שירות התעסוקה;

(8)   עובד מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר שהממשלה משתתפת בהנהלתם, לרבות חבר מועצה או הנהלה בגופים אלה;

(9)   בורר.

(10)נושא משרה או תפקיד על פי חיקוק, בין במינוי, בין בבחירה ובין בהסכם, אף אם איננו אחד מעובדי הציבור המנויים בפסקאות (1) עד (9);

(11)דירקטור מטעם המדינה בחברה ממשלתית, בחברה בת ממשלתית או בחברה מעורבת, כמשמעותן בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975 , וכן עובד של חברה כאמור או אדם המועסק בשירותה.


עבירות נוספות שנכללות בעבירת השוחד

סעיף 293 לחוק העונשין, מפרט מקרים נוספים שנחשבים גם הם לשוחד. בין השאר אם היה בעד לבצע פעולה מסויימת, או כדי לחדול אותה, אם היתה לכתחילה או בדיעבד, ואם דרך אדם אחר. לאחר מכן, סעיף 294, מפרט מספר כללים נוספים לגבי עבירת שוחד, בעיקר לגבי מציע שוחד, שלא עלה בידו. עורך דין עבירות שוחד ידע להסביר לכם בדיוק האם אתם עומד בקריטריונים אלה.

 

מה הרציונל של העבירה?

המטרה היא לשמור על טוהר המידות של עובדי המערכות הציבורית, בעיקר לגרום לאמון הציבור במערכות אלה, להשתפר כל הזמן. אם הציבור יחשוב שיש טובות הנאה שניתנות עבור שוחד, ושהמערכת פועלת למען אנשים ובצע כסף, בוודאי שאמון הציבור במערכת כזו, יפחת.

 

תפקיד עורך דין עבירות שוחד

כמו בשאר עבירות הצווארון לבן, התביעה, כלומר המדינה, תצטרך להוכיח כי אכן יש קשר של סיבה ותוצאה, בין הפעולה שאותה ביצע, או תכנן לבצע, עובד הציבור, לבין טובת ההנאה שנתנה לו. צריך להוכיח גם את המודעות של לוקח השוחד לעניין זה שמדובר אכן בשוחד. נותן השוחד, יקבל עונש מופחת, בערך חצי מלוקח השוחד, משום שהוא אינו עובד ציבור, שעליו מוטלת יותר אחריות.

עורך הדין ילווה אתכם גם במהלך החקירה, אך בעיקר קריטי להליך המשפטי שמגיע לאחר מכן. עליו להכיר היטב את הראיות, ובכך להצליח גם להוכיח שאין קשר סיבתי, בין התמורה למעשה, או לחילופין להוכיח שלא היתה מודעות. בסוף, התנהלות מקצועית של עורך דין לענייני עבירות שוחד, יכולה להביא לזיכוי, או לפחות להסדר שייטיב עם הנאשם.


בחירת עורך הדין המתאים עבורכם

בחירת עורך דין צריכה להתרחש כובד ראש. עורך דין צריך להיות מקצועי, אמין, וזמין עבורכם. חשוב מאוד לבחור עורך דין פלילי שקיבלתם כבר המלצות לגביו מחברים או בני משפחה. ניסיון בתחום עבירות השוחד, חשוב מאוד במסגרת השיקולים לבחירת עורך הדין המתאים. שימו לב שעורך דין מתאים, מקצועי ויסודי, יכול לעשות את ההבדל בין הרשעה בתיק שוחד, לזיכוי בו. בנוסף, חשובה היכולת שלו לנהל את ההליך התקשורתי שכרוך בתיק כזה.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא עורך דין עבירות שוחד?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

שאלות ותשובות
עבירת שוחד נחשבת כעבירה חמורה ביותר. אם אתם עובדי ציבור, כנראה שאתם לקראת הליך מורכב וארוך. בהליך כזה, ההתנהלות המשפטית מההתחלה חשובה מאוד. כל אמירה, מסמך, או הודעת וואצאפ, יכולה לשמש כראיה. במקרים מסוימים גם תנועת יד במהלך פגישה, הפכה לראיה שבמחלוקת. לכן, מומלץ לכם מאוד שילווה אתכם בכך מישהו שמבין בתחום.
במקרה והתקשרו אליכם מהמשטרה, וזימנו אתכם למסור עדות באזהרה לגבי תיק שוחד, דבר ראשון, התייעצו עם עורך דין. לעיתים, הגרסה הראשונית של החשוד, יכולה להיות קריטית להמשך החקירה כולה. בנוסף, עורך הדין ידע אם להמליץ לכם לשתוק במסגרת החקירה, למסור מסמכים מסוימים, ובאופן כללי, להגיד לכם כיצד לנהוג.
עורך דין לענייני עבירות שוחד, ידע לחבר אתכם לאנשים המתאימים שמבינים גם בתחום ייעוץ התקשורת. דעת הקהל בהליכים משפטיים מהסוג הזה חשובה גם היא, וכדאי שתהיה מתואמת עם הייעוץ המשפטי שלכם, וזאת כדי לוודא שאין סתירות אפשרות פגיעה כלשהי בשני המסלולים, המשפטי והתקשורתי.
בסוף, מדובר בעבירה מאוד מסובכת, שדורשת, כאמור, ראיות חזקות שמוכיחות שיש קשר סיבתי בין המתת לתמורה. כלומר בין התשלום או טובת ההנאה, למעשה שסייע לנותן השוחד. בנוסף, בית המשפט צריך לקבוע שהיתה מודעות. עורך דין מקצועי ומעמיק, יכול לגרום לבית המשפט לחשוב שלא הוכח מעבר לספק סביר שהיה מודעות קשר הסיבתי, ובכך לזכות אתכם במשפט.
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
מאמרים נוספים בתחום
ספק סביר

הכלל הבסיסי של המשפט הפלילי הוא שאדם נחשב חף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו. על פי עקרונות המשפט הפלילי הנטל להוכיח את אשמת הנאשם רובץ לפתחה של המאשימה, היא

קרא עוד
ראיות פורנזיות

דיני הראיות במשפט מהוות חלק מסדרי הדין, כאשר לצורך הוכחת המעשה הפלילי יש צורך בהצגת ראיות.  צריך להבחין בין ראיות ישירות (למשל עדויות) שיוצרות קשר ישיר למעשה הפשע, לבין  ראיות

קרא עוד
ESE.CO.IL ונדליזם
ונדליזם

תופעות של ונדלים במחוזותינו הינם שכיחים ומוכרים. אנו נתקלים חדשות לבקרים במקרים של ונדליזם שבא לביטוי בהשחתת רכוש ציבורי או פרטי ללא סיבה הגיונית ולצורך ההנאה מפעולת ההרס בלבד. מקורה

קרא עוד
תלונות שווא על איומים
תלונות שווא על איומים

לתלונות שווא על איומים יכולות להיות השלכות קשות למדי, לא רק על אלו שהוגשה נגדם תלונת השווא אלא גם על יחסי האמון בין האזרחים ובין רשויות אכיפת החוק. כדי למנוע

קרא עוד
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה