עורך דין עבירות שוחד

אתם עובדי ציבור, וזימנו אתכם לחקירה באזהרה בחשד לעבירות שוחד? נתקלתם בכתבה בעיתון ואתם רוצים סוף סוף לדעת במה מדובר? לפני שאתם מתחילים לפתוח את חוק העונשין, מוזמנים לקרוא את המאמר, כל הפרטים לגבי עבירת השוחד, מה מומלץ לכם לעשות במקרה שזומנתם לחקירה? איזה עורך דין עבירות שוחד מומלץ לכם לבחור? וכל הפרטים הקריטיים עבורכם.

 

מהי עבירת השוחד?

הסבר מפורש על עבירת השוחד, אפשר למצוא בפסק דין מפורסם, שנקרא "פרשת הדיסקונטאים", שם פירטו השופטים מה זה אומר בדיוק. "עבירת השוחד היא, אם כן, במהותה פעולה במצב של ניגוד עניינים, היא נועדה, בעיקרה, לקבוע תוצאות עונשיות למי שמפר את האיסור להימצא במצב של ניגוד עניינים" (ע"פ 8710/96 וינמן נ' מדינת ישראל).

צריך להדגיש בהקשר הזה, שעבירת השוחד לא מדברת על קידום עניינים עבור אדם אחר, וכתוצאה מהשפעה שלו, וזאת למרות תחולתה הרחבה. בעצם מדובר על מצב שעובד ציבור, מקבל טובת הנאה כלשהי, כדי לבצע פעולה שתועיל למי שנתן לו את טובת ההנאה, מתוקף תפקידו כעובד ציבור.

 

השוחד במקורות

כבר בפרשת שמות של התורה, נאמר כי "ושוחד לא תיקח כי השוחד יעוור פקחים ויסלף דברי צדיקים" (שמות כג, ח), לאחר מכן כתב הרמב"ם, "לא תיקח שוחד אין צריך לומר לעוות את הדין אלא אפילו לזכות את הזכאי " רמב"ם, "משנה תורה", ספר  שופטים, הל' סנהדרין, פרק כ"ג(

 

מקור בחוק לעבירת השוחד

חוק העונשים מפרט בפירוט רב את עבירת השוחד והפעולות הכרוכות בה, ביניהם שלושה סעיפי חוק רלוונטיים במיוחד שעליכם לדעת:

סעיף 290 לחוק העונשין – לקיחת שוחד:

(א)   עובד הציבור   הלוקח שוחד   בעד פעולה הקשורה בתפקידו, דינו – מאסר עשר שנים או קנס שהוא אחד מאלה, הגבוה מביניהם:

(1)   פי חמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4), ואב נעברה העבירה על ידי תאגיד – פי עשרה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4).

(2)   פי ארבעה משווי טובת ההנאה שהשיג או שהתכוון להשיג ועל ידי העבירה.

(ב)   בסעיף זה, "עובד הציבור" – לרבות עובד של תאגיד המספק שירות לציבור.

סעיף 291 לחוק העונשין – מתן שוחד:

נותן שוחד לעובד הציבור כהגדרתו בסעיף 290(ב) בעד פעולה הקשורה בתפקידו, דינו – מאסר שבע שנים או קנס כאמור בסעיף 290(א).

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

מיהו עובד ציבור?

השאלה שתעלה מיד לאחר מכן, ומפורשת בחוק העונשין היא, מיהו אם כן עובד ציבור? חוק העונשין, סע' 34 כד מפרט את התשובות השונות לשאלה זו. בין השאר אפשר למצוא את הסעיפים הבאים:

(1)  עובד המדינה, לרבות חייל כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי.

(2)   עובד רשות מקומית או רשות חינוך מקומית.

(3)   עובד מועצה דתית.

(4)   עובד המוסד לביטוח לאומי;

(5)   עובד בנק ישראל;

(6)   עובד ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, קרן קיימת לישראל, קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל, לרבות חבר מועצה או הנהלה במוסדות אלה;

(7)   עובד לשכת שירות התעסוקה;

(8)   עובד מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר שהממשלה משתתפת בהנהלתם, לרבות חבר מועצה או הנהלה בגופים אלה;

(9)   בורר.

(10)נושא משרה או תפקיד על פי חיקוק, בין במינוי, בין בבחירה ובין בהסכם, אף אם איננו אחד מעובדי הציבור המנויים בפסקאות (1) עד (9);

(11)דירקטור מטעם המדינה בחברה ממשלתית, בחברה בת ממשלתית או בחברה מעורבת, כמשמעותן בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975 , וכן עובד של חברה כאמור או אדם המועסק בשירותה.


עבירות נוספות שנכללות בעבירת השוחד

סעיף 293 לחוק העונשין, מפרט מקרים נוספים שנחשבים גם הם לשוחד. בין השאר אם היה בעד לבצע פעולה מסויימת, או כדי לחדול אותה, אם היתה לכתחילה או בדיעבד, ואם דרך אדם אחר. לאחר מכן, סעיף 294, מפרט מספר כללים נוספים לגבי עבירת שוחד, בעיקר לגבי מציע שוחד, שלא עלה בידו. עורך דין עבירות שוחד ידע להסביר לכם בדיוק האם אתם עומד בקריטריונים אלה.

 

מה הרציונל של העבירה?

המטרה היא לשמור על טוהר המידות של עובדי המערכות הציבורית, בעיקר לגרום לאמון הציבור במערכות אלה, להשתפר כל הזמן. אם הציבור יחשוב שיש טובות הנאה שניתנות עבור שוחד, ושהמערכת פועלת למען אנשים ובצע כסף, בוודאי שאמון הציבור במערכת כזו, יפחת.

 

תפקיד עורך דין עבירות שוחד

כמו בשאר עבירות הצווארון לבן, התביעה, כלומר המדינה, תצטרך להוכיח כי אכן יש קשר של סיבה ותוצאה, בין הפעולה שאותה ביצע, או תכנן לבצע, עובד הציבור, לבין טובת ההנאה שנתנה לו. צריך להוכיח גם את המודעות של לוקח השוחד לעניין זה שמדובר אכן בשוחד. נותן השוחד, יקבל עונש מופחת, בערך חצי מלוקח השוחד, משום שהוא אינו עובד ציבור, שעליו מוטלת יותר אחריות.

עורך הדין ילווה אתכם גם במהלך החקירה, אך בעיקר קריטי להליך המשפטי שמגיע לאחר מכן. עליו להכיר היטב את הראיות, ובכך להצליח גם להוכיח שאין קשר סיבתי, בין התמורה למעשה, או לחילופין להוכיח שלא היתה מודעות. בסוף, התנהלות מקצועית של עורך דין לענייני עבירות שוחד, יכולה להביא לזיכוי, או לפחות להסדר שייטיב עם הנאשם.


בחירת עורך הדין המתאים עבורכם

בחירת עורך דין צריכה להתרחש כובד ראש. עורך דין צריך להיות מקצועי, אמין, וזמין עבורכם. חשוב מאוד לבחור עורך דין פלילי שקיבלתם כבר המלצות לגביו מחברים או בני משפחה. ניסיון בתחום עבירות השוחד, חשוב מאוד במסגרת השיקולים לבחירת עורך הדין המתאים. שימו לב שעורך דין מתאים, מקצועי ויסודי, יכול לעשות את ההבדל בין הרשעה בתיק שוחד, לזיכוי בו. בנוסף, חשובה היכולת שלו לנהל את ההליך התקשורתי שכרוך בתיק כזה.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
שאלות ותשובות
עבירת שוחד נחשבת כעבירה חמורה ביותר. אם אתם עובדי ציבור, כנראה שאתם לקראת הליך מורכב וארוך. בהליך כזה, ההתנהלות המשפטית מההתחלה חשובה מאוד. כל אמירה, מסמך, או הודעת וואצאפ, יכולה לשמש כראיה. במקרים מסוימים גם תנועת יד במהלך פגישה, הפכה לראיה שבמחלוקת. לכן, מומלץ לכם מאוד שילווה אתכם בכך מישהו שמבין בתחום.
במקרה והתקשרו אליכם מהמשטרה, וזימנו אתכם למסור עדות באזהרה לגבי תיק שוחד, דבר ראשון, התייעצו עם עורך דין. לעיתים, הגרסה הראשונית של החשוד, יכולה להיות קריטית להמשך החקירה כולה. בנוסף, עורך הדין ידע אם להמליץ לכם לשתוק במסגרת החקירה, למסור מסמכים מסוימים, ובאופן כללי, להגיד לכם כיצד לנהוג.
עורך דין לענייני עבירות שוחד, ידע לחבר אתכם לאנשים המתאימים שמבינים גם בתחום ייעוץ התקשורת. דעת הקהל בהליכים משפטיים מהסוג הזה חשובה גם היא, וכדאי שתהיה מתואמת עם הייעוץ המשפטי שלכם, וזאת כדי לוודא שאין סתירות אפשרות פגיעה כלשהי בשני המסלולים, המשפטי והתקשורתי.
בסוף, מדובר בעבירה מאוד מסובכת, שדורשת, כאמור, ראיות חזקות שמוכיחות שיש קשר סיבתי בין המתת לתמורה. כלומר בין התשלום או טובת ההנאה, למעשה שסייע לנותן השוחד. בנוסף, בית המשפט צריך לקבוע שהיתה מודעות. עורך דין מקצועי ומעמיק, יכול לגרום לבית המשפט לחשוב שלא הוכח מעבר לספק סביר שהיה מודעות קשר הסיבתי, ובכך לזכות אתכם במשפט.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא עורך דין עבירות שוחד?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה