התחזות לאדם אחר

התחזות לאדם אחר יכולה להוות, תחת נסיבות מסוימות, עבירה פלילית חמורה, שעונש מאסר קבוע בצידה. מה העונש על התחזות לאדם אחר? מהם יסודות עבירת ההתחזות, באילו דרכים ניתן לבצע אותה ואילו תקדימים נקבעו בנושא? על כל השאלות הללו ועוד אענה במאמר הזה.

עבירת התחזות

חוק העונשין הוא קובץ החקיקה הפלילי שעל פיו מתנהל המשפט הפלילי בישראל. מטרת חוק העונשין היא לתייג פעולות מסוימות כאסורות ולהציב לצד כל אחת מהן עונש מרתיע על מנת להעביר מסר לאזרח. סעיף 441 לחוק העונשין נוגע במי שמתחזה לאדם אחר, וזה לשונו:

"המתייצג בכזב כאדם אחר, חי או מת, בכוונה להונות, דינו – מאסר שלוש שנים; התייצג כאדם הזכאי על פי צוואה או על פי דין לנכס פלוני והוא עושה זאת כדי להשיג את הנכס או את החזקתו, דינו – מאסר חמש שנים".

הסעיף מתאר שני מצבים שונים של התחזות, ומפרט את העונש הקבוע בצידה של כל התחזות שכזו.

  1. בכוונה להונות – הסוג הראשון של התחזות לאדם אחר, היא התחזות שנעשית בכוונה להונות, להוליך שולל אדם אחר.
  2. בכוונה להשיג נכס – הסוג השני של התחזות לאדם אחר, היא התחזות שנעשתה בכוונה להשיג נכס שלא הייתה למתחזה זכות בדין לעשות זאת. עבירה זו חמורה יותר מהקודם והעונש עליה גבוה יותר.

 

העונש על התחזות

אם ההתחזות נעשה בכוונה להונות העונש הוא עד 3 שנות מאסר ואם ההתחזות נעשה בכוונה להשיג נכס העונש הוא עד 5 שנות מאסר. העבירה הפלילית הראשונה היא עבירת עוון ואילו השנייה עבירת פשע. אדם שנחשד בביצוע אחת העבירות הללו צפוי להיות מזומן לחקירה תחת אזהרה במשטרה והוא מצוי בסיכון להעמדה לדין פלילי.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

יסודות עבירת ההתחזות לאדם אחר

כל עבירה בחוק העונשין מורכבת מיסודות ומרכיבים שרק אם התקיימו, התבצעה עבירה פלילית וניתן להגיש בגינה כתב אישום ולהטיל על הנאשם עונש. כל עבירה היא ייחודית ומורכבת מדרישות שונות, עובדתיות או נפשיות, ורמות הוכחה שונות. כל עבירה נחלקת לשני יסודות: היסוד הראשון הוא יסוד עובדתי והיסוד השני הוא יסוד נפשי. אסביר מה היסוד העובדתי של עבירת ההתחזות לאדם אחר ומה היסוד הנפשי הנדרש לה.

 

היסוד העובדתי בעבירת התחזות

היסוד העובדתי של העבירה מתחלק לשלושה חלקים: מעשה, נסיבות ותוצאה. אנתח את עבירת ההתחזות לאדם אחר לפי היסוד העובדתי:

  • מעשה – המעשה הנדרש לפי לשון סעיף 441 לחוק הוא "המתייצג" – כלומר, העבריין נדרש להציג את עצמו בפני אדם אחר.
  • נסיבות – העבריין צריך להציג את עצמו כאדם אחר "בכזב", זאת אומרת, להשתמש בזהות של אדם אחר. אם מדובר בהתחזות כאדם אחר בנסיבות מחמירות, ישנה דרישה שההצגה "בכזב" מצד העבריין, תהיה לאדם שזכאי לנכס מסוים. למשל, להתחזות למי שהורישו לו דירה ולנסות לקבל את הדירה לחזקתו.
  • תוצאה – בעבירת התחזות לאדם אחר אין דרישה לקיומה של תוצאה. ישנן עבירות פליליות שהן תוצאתיות, כגון קבלת דבר במרמה, עבירה שדורשת שתתקיים תוצאה (שיתקבל דבר). עבירת ההתחזות היא עבירה התנהגותית ועצם ההתנהגות (ההתחזות) מהווה עבירה, לכן יכול לקרות מצב שהעבריין התחזה ולא הצליח להשיג דבר, אך הוא לא יוכל להשתמש בטענה זו כטענת הגנה.

 

לנו עורכי דין פליליים, הידע והיכולת לנתח כל תיק פלילי לגופו ולהטיל ספק בעצם קיומו של יסוד עובדתי, כך אנו מצליחים להוביל לסגירת תיקים פליליים במקרים רבים הן מחוסר ראיות, מחוסר עניין לציבור או מחוסר אשמה.

 

היסוד הנפשי בעבירת התחזות

כלי נוסף שאנו משתמשים בו כדי לעזור לחשוד או נאשם בפלילים בעבירת התחזות לאדם אחר, היא הוכחה שלא התקיים היסוד הנפשי הדרוש לעבירת ההתחזות הפלילית.

מחשבה פלילית היא תנאי להטלת האחריות הפלילית בגין עבירה מסוימת, למחשבה הפלילית יש דרגות מסוימות שלעיתים קובעות את חומרת העבירה, ובהתאם לכך גם את חומרת העונש. במקרה של התחזות, מחשבה פלילית היא מודעות לטיב המעשה, לנסיבות ביצוע העבירה ולאפשרות קרות התוצאה (לא רלוונטי לעבירת התחזות).

למה בכלל צריך להוכיח יסוד נפשי בעבירה פלילית? המחוקק בחר להעניש עבריינים על עבירות פליליות שהם ביצעו תוך שהם מודעים לפעולות שהם עושים. לא בכל העבירות הם צריכים להתכוון לעבור על החוק ולעיתים מספיקה רשלנות, עצימת עיניים או פזיזות.

עבירת ההתחזות לאדם אחר היא עבירת מטרה, משום שלשון החוק קובעת שהמתייצג בכזב צריך לעשות זאת "בכוונה להונות" או "כדי להשיג נכס". זאת אומרת, שלא עצם ההתחזות היא הפסול במעשה אלא הכוונה להונות או להשיג דבר באמצעות התחזות. במקרים רבים הצלחנו להוביל לביטול כתב אישום בגין התחזות מכיוון שהוכחנו לתביעה המשטרתית או לפרקליטות שהנאשם לא התכוון להונות בעצם ההתחזות.

אני מזכיר, עבירת ההתחזות לא מחייבת שהמתחזה יצליח להגשים את המטרה, להונות בפועל או להשיג דבר מה. מספיק להוכיח שהוא התחזה לאדם אחר וכן שהייתה לו כוונה להונות או לקבל נכס.

 

דוגמאות להתחזות פלילית

מקרה בולט שנידון בפסיקה הוא בעניין רע"פ 8071/17 מדינת ישראל נגד אילן אשד, בו עורך דין התחזה לאוטיסט על מנת לרכוש את אמונן של נשים ולבצע מעשים מגונים במרמה, במקרה זה המתחזה קיבל את הסכמתן של נשים לקיום מגע מיני איתו לאור תכונות פיקטיביות שהוא ייחס לעצמו. המקרה הזה מראה כיצד אדם התחזה לאדם אחר (מי שסובל מאוטיזם) בכוונה להונות נשים ולקבל באמצעות ההתחזות טובות הנאה מיניות.

האם התחזות לאדם אחר כדי לקיים יחסי מין עם אישה יכול לעלות כדי עבירת מין של ממש? הספרות מתייחסת למצב שבו אדם התחזה למישהו אחר ותחת זהותו הבדויה מנהל קשר רומנטי עם אישה. עולה השאלה, האם ניתן לייחס לאותו אדם עבירה של אינוס? הטענה המרכזית היא שההתחזות גרמה לאישה לקיים יחסי מין שלא בהסכמה חופשית, כלומר ההסכמה נעשתה תוך הסתמכות על זהות שקרים של המתחזה.

משהתגלתה זהותו של בן הזוג כבדויה, ניתן לומר שההסכמה לקיום יחסי מין הושגה במרמה ולא מרצונה ומידיעתה החופשית של האישה והעבירה עלולה לעלות כדי "אונס במרמה".

 

התחזות לשוטר או עורך דין

אחת העבירות החמורות ביותר בתחום ההתחזות היא התחזות לשוטר או לבעל תעודה, במקרה זה אין צורך להוכיח כוונה להונות או לקבל דבר ומספיק להוכיח שהעבריין הציג את עצמו בכזה כשוטר, הן אם באמצעות הצגת תעודת שוטר מזויפת, לבישת מדים או אפילו הזדהות מילולית כשוטר. התחזות לשוטר יכולה להיחשב עבירה הן מכוח סעיף ההתחזות כבעל תעודה והן כהתחזות לעובד ציבור.

 

התחזות באינטרנט

חלק נרחב מעבירות ההתחזות בהן אני נתקל מבוצעות באמצעות האינטרנט, בין אם התחזות בפייסבוק, באינסטגרם או בכל רשת חברתית אחרת – בחלק מהמקרים על מנת לבצע עבירה נוספת של סחיטה באיומים או סחיטה מינית ברשת.

הרשתות החברתיות מאפשרות להתחזות בקלות רבה לאדם אחר, כך ניתן לפתוח חשבון ברשת החברתית על שמו של אדם אחר, להשתמש בתמונות שהוא פרסם, בנתונים שהוא שיתף עם חבריו ולהתכתב עם אנשים בשמו. אם נחשדת בביצוע עבירות התחזות באינטרנט אני ממליץ בחום לפנות אלינו בדחיפות.

 

אני חשוד בהתחזות, כיצד תוכלו לעזור לי?

את שנותינו הראשונות כעורכי דין עברנו בפרקליטות מחוז תל אביב כתובעים פליליים מטעם המדינה, הגשנו כתבי אישום והעמדנו לדין חשודים ונאשים בעבירות פליליות, לרבות התחזות לאדם אחר. אנו מכירים היטב את מערך התביעה המשטרתית והפרקליטות ומייצג מולם שנים רבות ובהצלחה רבה.

בחלק גדול מהמקרים אנו מצליחים להוביל לביטול כתב אישום, המרת כתב האישום בהליך של הסדר מותנה או אף סיום ההליך באי הרשעה פלילית. זו אחת הסיבות שבזכותן אנו מדורגים בין המשרדים המובילים בישראל בתחום המשפט הפלילי על ידי חברות הדירוג הגדולות.

5 מתוך 5 - (3 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא התחזות לאדם אחר?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

שאלות ותשובות
ביצעו פעולה של התייצגות בשמו של אדם אחר, חי או מת, בכוונה להונות.
עד 3 שנות מאסר אם הייתה כוונה להונות ועד 5 שנות מאסר אם הייתה כוונה לקבל במרמה נכס שהמתחזה לא זכאי לו.
פנה בהקדם לייעוץ לפני חקירה עם עורך דין פלילי מומחה. טיפים נוספים במאמר על התחזות.
בחלק מהמקרים כן. כעורכי דין פליליים מובילים אנו יכולים לבדוק את עניינך ולבחון אפשרות לביטול כתב האישום בגין התחזות.
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
מאמרים נוספים בתחום
ספק סביר

הכלל הבסיסי של המשפט הפלילי הוא שאדם נחשב חף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו. על פי עקרונות המשפט הפלילי הנטל להוכיח את אשמת הנאשם רובץ לפתחה של המאשימה, היא

קרא עוד
ראיות פורנזיות

דיני הראיות במשפט מהוות חלק מסדרי הדין, כאשר לצורך הוכחת המעשה הפלילי יש צורך בהצגת ראיות.  צריך להבחין בין ראיות ישירות (למשל עדויות) שיוצרות קשר ישיר למעשה הפשע, לבין  ראיות

קרא עוד
ESE.CO.IL ונדליזם
ונדליזם

תופעות של ונדלים במחוזותינו הינם שכיחים ומוכרים. אנו נתקלים חדשות לבקרים במקרים של ונדליזם שבא לביטוי בהשחתת רכוש ציבורי או פרטי ללא סיבה הגיונית ולצורך ההנאה מפעולת ההרס בלבד. מקורה

קרא עוד
תלונות שווא על איומים
תלונות שווא על איומים

לתלונות שווא על איומים יכולות להיות השלכות קשות למדי, לא רק על אלו שהוגשה נגדם תלונת השווא אלא גם על יחסי האמון בין האזרחים ובין רשויות אכיפת החוק. כדי למנוע

קרא עוד
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה