התחזות לאדם אחר

התחזות לאדם אחר יכולה להוות, תחת נסיבות מסוימות, עבירה פלילית חמורה, שעונש מאסר קבוע בצידה. מה העונש על התחזות לאדם אחר? מהם יסודות עבירת ההתחזות, באילו דרכים ניתן לבצע אותה ואילו תקדימים נקבעו בנושא? על כל השאלות הללו ועוד אענה במאמר הזה.

 

עבירת התחזות

חוק העונשין הוא קובץ החקיקה הפלילי שעל פיו מתנהל המשפט הפלילי בישראל. מטרת חוק העונשין היא לתייג פעולות מסוימות כאסורות ולהציב לצד כל אחת מהן עונש מרתיע על מנת להעביר מסר לאזרח. סעיף 441 לחוק העונשין נוגע במי שמתחזה לאדם אחר, וזה לשונו:

"המתייצג בכזב כאדם אחר, חי או מת, בכוונה להונות, דינו – מאסר שלוש שנים; התייצג כאדם הזכאי על פי צוואה או על פי דין לנכס פלוני והוא עושה זאת כדי להשיג את הנכס או את החזקתו, דינו – מאסר חמש שנים".

הסעיף מתאר שני מצבים שונים של התחזות, ומפרט את העונש הקבוע בצידה של כל התחזות שכזו.

  1. בכוונה להונות – הסוג הראשון של התחזות לאדם אחר, היא התחזות שנעשית בכוונה להונות, להוליך שולל אדם אחר.
  2. בכוונה להשיג נכס – הסוג השני של התחזות לאדם אחר, היא התחזות שנעשתה בכוונה להשיג נכס שלא הייתה למתחזה זכות בדין לעשות זאת. עבירה זו חמורה יותר מהקודם והעונש עליה גבוה יותר.

 

העונש על התחזות

אם ההתחזות נעשה בכוונה להונות העונש הוא עד 3 שנות מאסר ואם ההתחזות נעשה בכוונה להשיג נכס העונש הוא עד 5 שנות מאסר. העבירה הפלילית הראשונה היא עבירת עוון ואילו השנייה עבירת פשע. אדם שנחשד בביצוע אחת העבירות הללו צפוי להיות מזומן לחקירה תחת אזהרה במשטרה והוא מצוי בסיכון להעמדה לדין פלילי.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

יסודות עבירת ההתחזות לאדם אחר

כל עבירה בחוק העונשין מורכבת מיסודות ומרכיבים שרק אם התקיימו, התבצעה עבירה פלילית וניתן להגיש בגינה כתב אישום ולהטיל על הנאשם עונש. כל עבירה היא ייחודית ומורכבת מדרישות שונות, עובדתיות או נפשיות, ורמות הוכחה שונות. כל עבירה נחלקת לשני יסודות: היסוד הראשון הוא יסוד עובדתי והיסוד השני הוא יסוד נפשי. אסביר מה היסוד העובדתי של עבירת ההתחזות לאדם אחר ומה היסוד הנפשי הנדרש לה.

 

היסוד העובדתי בעבירת התחזות

היסוד העובדתי של העבירה מתחלק לשלושה חלקים: מעשה, נסיבות ותוצאה. אנתח את עבירת ההתחזות לאדם אחר לפי היסוד העובדתי:

  • מעשה – המעשה הנדרש לפי לשון סעיף 441 לחוק הוא "המתייצג" – כלומר, העבריין נדרש להציג את עצמו בפני אדם אחר.
  • נסיבות – העבריין צריך להציג את עצמו כאדם אחר "בכזב", זאת אומרת, להשתמש בזהות של אדם אחר. אם מדובר בהתחזות כאדם אחר בנסיבות מחמירות, ישנה דרישה שההצגה "בכזב" מצד העבריין, תהיה לאדם שזכאי לנכס מסוים. למשל, להתחזות למי שהורישו לו דירה ולנסות לקבל את הדירה לחזקתו.
  • תוצאה – בעבירת התחזות לאדם אחר אין דרישה לקיומה של תוצאה. ישנן עבירות פליליות שהן תוצאתיות, כגון קבלת דבר במרמה, עבירה שדורשת שתתקיים תוצאה (שיתקבל דבר). עבירת ההתחזות היא עבירה התנהגותית ועצם ההתנהגות (ההתחזות) מהווה עבירה, לכן יכול לקרות מצב שהעבריין התחזה ולא הצליח להשיג דבר, אך הוא לא יוכל להשתמש בטענה זו כטענת הגנה.

 

לנו עורכי דין פליליים, הידע והיכולת לנתח כל תיק פלילי לגופו ולהטיל ספק בעצם קיומו של יסוד עובדתי, כך אנו מצליחים להוביל לסגירת תיקים פליליים במקרים רבים הן מחוסר ראיות, מחוסר עניין לציבור או מחוסר אשמה.

 

היסוד הנפשי בעבירת התחזות

כלי נוסף שאנו משתמשים בו כדי לעזור לחשוד או נאשם בפלילים בעבירת התחזות לאדם אחר, היא הוכחה שלא התקיים היסוד הנפשי הדרוש לעבירת ההתחזות הפלילית.

מחשבה פלילית היא תנאי להטלת האחריות הפלילית בגין עבירה מסוימת, למחשבה הפלילית יש דרגות מסוימות שלעיתים קובעות את חומרת העבירה, ובהתאם לכך גם את חומרת העונש. במקרה של התחזות, מחשבה פלילית היא מודעות לטיב המעשה, לנסיבות ביצוע העבירה ולאפשרות קרות התוצאה (לא רלוונטי לעבירת התחזות).

למה בכלל צריך להוכיח יסוד נפשי בעבירה פלילית? המחוקק בחר להעניש עבריינים על עבירות פליליות שהם ביצעו תוך שהם מודעים לפעולות שהם עושים. לא בכל העבירות הם צריכים להתכוון לעבור על החוק ולעיתים מספיקה רשלנות, עצימת עיניים או פזיזות.

עבירת ההתחזות לאדם אחר היא עבירת מטרה, משום שלשון החוק קובעת שהמתייצג בכזב צריך לעשות זאת "בכוונה להונות" או "כדי להשיג נכס". זאת אומרת, שלא עצם ההתחזות היא הפסול במעשה אלא הכוונה להונות או להשיג דבר באמצעות התחזות. במקרים רבים הצלחנו להוביל לביטול כתב אישום בגין התחזות מכיוון שהוכחנו לתביעה המשטרתית או לפרקליטות שהנאשם לא התכוון להונות בעצם ההתחזות.

אני מזכיר, עבירת ההתחזות לא מחייבת שהמתחזה יצליח להגשים את המטרה, להונות בפועל או להשיג דבר מה. מספיק להוכיח שהוא התחזה לאדם אחר וכן שהייתה לו כוונה להונות או לקבל נכס.

 

דוגמאות להתחזות פלילית

מקרה בולט שנידון בפסיקה הוא בעניין רע"פ 8071/17 מדינת ישראל נגד אילן אשד, בו עורך דין התחזה לאוטיסט על מנת לרכוש את אמונן של נשים ולבצע מעשים מגונים במרמה, במקרה זה המתחזה קיבל את הסכמתן של נשים לקיום מגע מיני איתו לאור תכונות פיקטיביות שהוא ייחס לעצמו. המקרה הזה מראה כיצד אדם התחזה לאדם אחר (מי שסובל מאוטיזם) בכוונה להונות נשים ולקבל באמצעות ההתחזות טובות הנאה מיניות.

האם התחזות לאדם אחר כדי לקיים יחסי מין עם אישה יכול לעלות כדי עבירת מין של ממש? הספרות מתייחסת למצב שבו אדם התחזה למישהו אחר ותחת זהותו הבדויה מנהל קשר רומנטי עם אישה. עולה השאלה, האם ניתן לייחס לאותו אדם עבירה של אינוס? הטענה המרכזית היא שההתחזות גרמה לאישה לקיים יחסי מין שלא בהסכמה חופשית, כלומר ההסכמה נעשתה תוך הסתמכות על זהות שקרים של המתחזה.

משהתגלתה זהותו של בן הזוג כבדויה, ניתן לומר שההסכמה לקיום יחסי מין הושגה במרמה ולא מרצונה ומידיעתה החופשית של האישה והעבירה עלולה לעלות כדי "אונס במרמה".

 

התחזות לשוטר או עורך דין

אחת העבירות החמורות ביותר בתחום ההתחזות היא התחזות לשוטר או לבעל תעודה, במקרה זה אין צורך להוכיח כוונה להונות או לקבל דבר ומספיק להוכיח שהעבריין הציג את עצמו בכזה כשוטר, הן אם באמצעות הצגת תעודת שוטר מזויפת, לבישת מדים או אפילו הזדהות מילולית כשוטר. התחזות לשוטר יכולה להיחשב עבירה הן מכוח סעיף ההתחזות כבעל תעודה והן כהתחזות לעובד ציבור.

 

התחזות באינטרנט

חלק נרחב מעבירות ההתחזות בהן אני נתקל מבוצעות באמצעות האינטרנט, בין אם התחזות בפייסבוק, באינסטגרם או בכל רשת חברתית אחרת – בחלק מהמקרים על מנת לבצע עבירה נוספת של סחיטה באיומים או סחיטה מינית ברשת.

הרשתות החברתיות מאפשרות להתחזות בקלות רבה לאדם אחר, כך ניתן לפתוח חשבון ברשת החברתית על שמו של אדם אחר, להשתמש בתמונות שהוא פרסם, בנתונים שהוא שיתף עם חבריו ולהתכתב עם אנשים בשמו. אם נחשדת בביצוע עבירות התחזות באינטרנט אני ממליץ בחום לפנות אלינו בדחיפות.

 

אני חשוד בהתחזות, כיצד תוכלו לעזור לי?

את שנותינו הראשונות כעורכי דין עברנו בפרקליטות מחוז תל אביב כתובעים פליליים מטעם המדינה, הגשנו כתבי אישום והעמדנו לדין חשודים ונאשים בעבירות פליליות, לרבות התחזות לאדם אחר. אנו מכירים היטב את מערך התביעה המשטרתית והפרקליטות ומייצג מולם שנים רבות ובהצלחה רבה.

בחלק גדול מהמקרים אנו מצליחים להוביל לביטול כתב אישום, המרת כתב האישום בהליך של הסדר מותנה או אף סיום ההליך באי הרשעה פלילית. זו אחת הסיבות שבזכותן אנו מדורגים בין המשרדים המובילים בישראל בתחום המשפט הפלילי על ידי חברות הדירוג הגדולות.

5 מתוך 5 - (3 הצבעות)
שאלות ותשובות
ביצעו פעולה של התייצגות בשמו של אדם אחר, חי או מת, בכוונה להונות.
עד 3 שנות מאסר אם הייתה כוונה להונות ועד 5 שנות מאסר אם הייתה כוונה לקבל במרמה נכס שהמתחזה לא זכאי לו.
פנה בהקדם לייעוץ לפני חקירה עם עורך דין פלילי מומחה. טיפים נוספים במאמר על התחזות.
בחלק מהמקרים כן. כעורכי דין פליליים מובילים אנו יכולים לבדוק את עניינך ולבחון אפשרות לביטול כתב האישום בגין התחזות.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא התחזות לאדם אחר?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה