התיישנות עבירות מין בקטינים

עבירות מין בקטינים מבוצעות לפעמים בתוך המשפחה ולפעמים הקטין נפגע על ידי אדם מהמעגל הרחוק יותר, לדוגמה, חבר של אחד מבני המשפחה, מורה, מדריך, איש מקצוע או אפילו אדם זר. מטבע הדבר, קטינים חוששים להתלונן ובמקרים רבים שומרים את האירוע המזעזע שחוו לעצמם במשך שנים ארוכות.

לפעמים הקטין מדחיק את שקרה לו והדבר צף רק בשלב מאוחר יותר בחיים כתוצאה מטיפול פסיכולוגי או אירוע משמעותי אחר שקרה. לכן, המחוקק נאלץ להתמודד עם הסוגיה המורכבת של תקופת התיישנות עבירות מין בקטינים. עו"ד אלעד שאול מסביר:

 

תקופת התיישנות עבירות מין בקטינים

סעיף 351 לחוק העונשין קובע איסור על עבירות מין בתוך המשפחה ובידי אחראי על חסר ישע. לפי הסעיף, אדם שביצע עבירת אינוס או מעשה סדום, לפי סעיפים 345(א) ו-347(ב) באדם שהינו קטין, והוא בן משפחתו או קטין חסר ישע הנתון לאחריותו, דינו 20 שנות מאסר. מדובר בעבירת המין החמורה ביותר בספר החוקים הישראלי ובתי המשפט מתייחסים אליה בהתאם.

תקופת ההתיישנות על עבירות פליליות קבועה בסעיף 9 לחוק סדר הדין הפלילי והיא עלולה במקרים רבים למנוע מקורבנות עבירות מין להגיש תלונה.

התיישנות היא מחסום משפטי שמונע התדיינות במקרים שקרו בעבר, למרות שלמתלונן יש עילה להגיש תלונה במשטרה, הסיבה לכך היא שחלפה תקופה ארוכה מדי לאור משך הזמן שחלף מהתרחשות המקרה ועד להגשת התלונה ונקודת המוצא היא שיהיה קשה להוכיח את האשמה, לצד זאת, המחוקק רוצה לעודד אזרחים להתלונן על עבירות שקרו להם ולא להמתין. תקופות ההתיישנות בחוק הן:

  1. בעבירת חטא – שנה אחת.
  2. בעבירת עוון – חמש שנים.
  3. בעבירת פשע – עשר שנים.
  4. בעבירת פשע חמור שעונשה 7 שנות מאסר ומעלה – 15 שנים.
  5. בפשע שדינו מאסר עולם – 30 שנה.

 

ואולם, ישנן עבירות שסעיף ההתיישנות לא חל עליהן וזאת לאור חומרתן הרבה, למשל עבירות לפי החוק בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם, או עבירת רצח, קשירת קשר או ניסיון לרצח מי שכיהן בעת ביצוע העבירה כראש הממשלה, וכן לא תחול התיישנות על עבירות רצח ורצח בנסיבות מחמירות.

באשר לעבירות מין, הדין מעט שונה. לאור הסלידה העמוקה של החברה מעבירות אלו ולאור חומרתן המוסרית, ומכיוון שפעמים רבות הטראומה שנגרמת מהמעשים מתפרצת רק שנים לאחר ביצועם, בוצע תיקון מספר 72 לחוק העונשין משנת 2002, שקבע שמניין תקופת ההתיישנות בעבירות מין בקטינים יתחיל רק ביום שימלאו לקטין 28 שנים.

משמעות הדבר בפועל היא כי אדם יכול להגיש תלונה בגין עבירת מין שבוצעה בו כשהיה קטין על פי חוק, בידי בן משפחה קרוב או אדם שהיה אחראי עליו, וזאת עד הגיעו לגיל 38 שנים, בכפוף לאישור היועץ המשפטי לממשלה. סעיף 354(ג) קובע כי בעבירות מין שבוצעו בקטינים על ידי מי שמלאו לו 15 שנים, אך הוא איננו האחראי על הקטין, בן משפחתו או בנם/בתם של דודו או דודתו של הקטין, תקופת ההתיישנות תחל ביום שבו ימלאו לקטין 23 שנים.

התיקון לחוק התיישנות עבירות מין בקטינים הוא חוק סבוך ומורכב מאוד המצריך ניתוח מעמיק של האירוע שקרה והשלכה שלו על הוראות החוק, כך למשל, תקופת ההתיישנות למי שחווה עבירת מעשה מגונה עשויה להיות שונה ממי שחווה עבירת אינוס או בעילה אסורה בהסכמה. אם חוויתם עבירת מין בהיותכם קטינים ואתם לא בטוחים אם העבירה התיישנה או לא, פנו לעורך דין פלילי מומחה לצורך קבלת ייעוץ משפטי איכותי ומדויק.

 

כלים משפטיים להארכת תקופת התיישנות עבירות מין בקטנים

ככלל, עבירות מין, בין אם בוצעו בקטינים ובין אם בוצעו בבגירים, הן עבירות שמשאירות צלקת נפשית קשה בקורבנותיהן. פעמים רבות, קורבנות עבירות מין חוששים מאוד לפנות לרשויות בכדי להתלונן על שנעשה להם, ולכן לעתים חולפות שנים ארוכות עד שהם אוזרים את האומץ לעשות כן.

בעבירות מין בקטינים המצב מורכב עוד יותר, מכיוון שברוב המקרים הקורבן הקטין בכלל לא מודע שהמעשה שנעשה לו הינו מעשה אסור ולכן משתף פעולה עם המבצע. רק לאחר שנים מתברר הנזק הפסיכולוגי מכך, שהינו גדול במיוחד לאור ההבנה המאוחרת את חומרת המעשה, ולכן בית המשפט אף לא מפרש את שיתוף הפעולה של הקטין כהסכמה למעשה האסור שבוצע בו.

 

דוקטרינת הפשע המתמשך

הדיווח המאוחר על המעשים האסורים שבוצעו בהם יוצר, פעמים רבות, בעייתיות במונחי ההתיישנות, שכן לעתים הקורבנות מגישים את תלונתם לאחר שתקופת ההתיישנות פגה. אחת הדרכים שבית המשפט משתמש בה לשם התמודדות עם בעיה זו, היא פיתוחה ויישומה של דוקטרינת הפשע המתמשך המוחלת במקרים של עבירות מין המבוצעות בקטינים בתוך המשפחה, תוך ניצול יחסי תלות ומרות.

במסגרת דוקטרינה זו, האחריות המוטלת על נאשם בגין עבירת מין בקטינים בתוך המשפחה מורחבת, וחלה עליו עד תום תקופת סמכותו ומרותו על הקטין. כלומר, גם אם העבירה בוצעה בקורבן בהיותו קטין (בגיל מסוים), תקופת ההתיישנות תחל אך ורק במועד בו השתחרר מסמכותו ומרותו של בן המשפחה המתעלל – גם אם במהלך התקופה הזו הניצול המיני הופסק.

למעשה, הדוקטרינה רואה בעבירת המין כפשע שלא מסתיים עד לתום תקופת הסמכות על הקטין. גישה זו מעניקה לקורבנות זמן נוסף להגשת תלונה בגין המעשים שבוצעו בהם.

 

דוקטרינת הפשע המוסתר

דוקטרינה נוספת היא דוקטרינת הפשע המוסתר שמתמקדת בנאשם עצמו ובאלמנט אסור אחר בעבירות המין בקטינים, והוא מעשי ההסתרה האקטיביים בהם נוקט הנאשם, דוגמת טקטיקות הפחדה ואיומים על הקורבן שלא להתלונן. גישה זו קובעת כי העבירה הופכת לפשע מושלם רק כאשר הנאשם מפסיק לחלוטין בטקטיקות אלו, ורק אז יחל מניין תקופת ההתיישנות.

דוקטרינה זו מיושמת כיום באופן די נרחב בארצות הברית, ו-12 מדינות אף שילבו אותה באופן מפורש בקודקס החוקים הפליליים שלהן. יש לציין כי יישום דוקטרינות אלו מחייב הענק שיקול דעת נרחב לשופטים, שכן עסקינן בעבירות חמורות ביותר שדיון בהן דורש רמת רגישות גבוהה מאוד.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

ניתוק תקופת ההתיישנות

במקרים מסוימים חקירה פלילית במשטרה יכולה להוות אירוע שמנתק או עוצר את תקופת ההתיישנות, כך למשל בעבירות מסוג עוון ופשע תקופת ההתיישנות מתחילה מחדש בתום החקירה הפלילית. מכיוון שחקריה איננה מוגבלת בזמן, נוצר מצב בו גם תקופת ההתיישנות איננה תחומה בזמן.

באמצעות פעולות חקירה פשוטות, ניתן להאריך ללא הגבלה את משך תקופת ההתיישנות, כך שהחוק בעניין תקופות ההתיישנות מתגמש לעיתים קרובות וניתן להגיש כתב אישום נגש נאשם בעבירות פליליות גם בחלוף תקופת ההתיישנות הפורמלית שקבועה בחוק.

מציאות זו הביאה לכתיבת תזכיר חוק תיקון חוק סדר הדין הפלילי (תיקון התיישנות), התשע"ו-2016. מטרת התיקון המוצע היא להגביל את משך תקופת ההתיישנות ולקבוע לה תאריך תפוגה. התיקון מתמקד בשינוי משך תקופת ההתיישנות בעבירות מין בקטינים, ומבקש לקצרה מ-10 שנים (שכאמור מתחילות מרגע שמלאו לקטין 28 שנים) לתקופה של 5 שנים.

במידה ותיפתח חקירה פלילית במהלך תקופת ההתיישנות, תאריך תחילת התקופה יהיה היום בו בוצע ההליך האחרון בחקירה, וזאת בתנאי שלא עברו 3 שנים ממועד תחילת תקופת ההתיישנות הקבוע בחוק. במילים אחרות, טווח תקופת ההתיישנות בגין עבירות מין בקטינים נע בין מינימום של 15 שנים החל מגיל 28, ועד למקסימום של 18 שנים.

בנוסף, אחד מסעיפי התזכיר מציע להוסיף שנה לתקופת ההתיישנות בעבירות מין בקטינים, וזאת בכפוף לאישור היועץ המשפטי לממשלה. סעיף זה מדגים גישה המתחשבת במיוחד במאפיינים הספציפיים והרגישים ביותר של עבירות מין בקטינים, הנשאבת מהגישה האמריקאית לעבירות אלו.

הגם שקו הגבול לקביעת תקופת ההתיישנות בעבירות מין בקטינים הינו די גבוה, ומתחשב במורכבות המיוחדות שמתעוררות מהן, עולה השאלה האם עצם קביעת תקופת ההתיישנות עליהן הינה לגיטימית וראויה. יכול להיות שיש מקום לשקול לבטל באופן מוחלט את מחסום ההתיישנות על עבירות אלו, בדומה למדינות אחרות בעולם.

זקוקים לייעוץ פרטני בעניין התיישנות עבירות מין שבוצעו בעבר? אנו משרד עורכי דין פליליים יוצאי פרקליטות מחוז תל אביב, מומחים בתיקי עבירות מין, פנו אלינו לתיאום פגישת ייעוץ מסודרת. יחד נבחן את המקרה ואת הוראות החוק הסבוכות והמורכבות ונבדוק האם העבירה בעניינכם התיישנה או לא.

התיישנות עבירות מין בקטינים

5 מתוך 5 - (2 הצבעות)
שאלות ותשובות
התקופה משתנה בהתאם לסוג העבירה והקשר בין הפוגע לבין הקטין. הפרטים המלאים במאמר.
המשטרה לא רשאית לחקור בעבירות שהתיישנו. יחד עם זאת, מומלץ לבדוק האם העבירה אכן התיישנה מכיוון שיש אירועים שיכולים "לאפס" את תקופת ההתיישנות או לעצור אותה.
יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי פרטני כדי לבדוק את סוג העבירה, זהות הקורבן וסוג הקשר בניכם. הייעוץ חסוי ודיסקרטי לחלוטין.
כן. בעבירות מין בקטינים נהוג שהתלונה מוגשת בחלוף שנים ארוכות. אם החלטת להגיש תלונה נגד מי שפגע בך, מומלץ לפנות לליווי ויועץ משפטי במהלך התהליך.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא התיישנות עבירות מין בקטינים?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!