תקיפת בן זוג

תקיפת בן זוג היא עבירת אלימות פלילית שזוכה בשנים האחרונות לאכיפה קשוחה ומחמירה מצד משטרת ישראל, הפרקליטות ובתי המשפט, לאור ריבוי מקרי האלימות במשפחה (אלמ"ב) והרצח בין בני זוג. מדוע תקיפת בן זוג חמורה יותר מתקיפה של אדם זר? וכיצד להתמודד עם חקירה או כתב אישום שהוגש בגין עבירות אלמ"ב? עו"ד אלעד שאול מסביר.

 

תקיפה סתם בן זוג

תקיפה מוגדרת בחוק העונשין ככל מכה, נגיעה, דחיפה או הפעלת כוח על אדם מבלי לקבל את הסכמתו לכך. "תקיפה סתם" היא עבירת תקיפה שלא גרמה חבלה לקורבן, למשל, סטירה שלא גרמה לחבלות. העונש על תקיפה סתם כלפי כל אדם הוא שנתיים מאסר, אך כשאותה תקיפה בדיוק מבוצעת כלפי בן משפחה העונש הקבוע הוא כפול.

תקיפה סתם כלפי בן זוג קבועה בסעיף 382(ב) לחוק העונשין תחת הכותרת "תקיפה בנסיבות מחמירות" והיא מצויה לצד תקיפה של קטין או חסר ישע. מטרת האיסור הפלילי לתקוף את בן או בת הזוג הוא להגן אל שלמות גופם של אזרחי המדינה, לחזק את התא המשפחתי ואת תחושת הביטחון בין כתלי הבית.

 

מי מוגדר בן זוג או בת זוג?

כפי שנאמר לעיל, תקיפת בן זוג נחשבת לתקיפה בנסיבות מחמירות לפי סעיף 382(ב), משמע מדובר בעבירה חמורה יותר מתקיפה רגילה. אדם התוקף סתם את בן או בת זוגתו עונשו כפול מהעונש הקבוע לתקיפה סתם "רגילה" וזאת בשל הפגיעה המוגברת באמון שקיים בין בני זוג בתוך המשפחה. מכיוון שמדובר בעבירה חמורה מאוד, נשאלת השאלה "מיהו בן זוג" בעיני החוק? אם בחור תוקף את חברה שלו, האם הוא אשם בתקיפת בת זוג?

החוק מגדיר "בן זוג" בזו הלשון: "בן זוגו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו". המשמעות היא, שעל מנת להוכיח תקיפת בן זוג המשטרה תצטרך להוכיח, קודם כל ולפני הכול, שמדובר בבני זוג נשואים, או ידועים בציבור, או כאלה שמנהלים חיים משותפים. ומה המצב לגבי בני זוג לשעבר? החוק הפלילי קובע שבן זוג יכלול גם בני זוג לשעבר, בני משפחה או בני משפחה לשעבר.

לעיתים קרובות אנו מצליחים להוכיח שעבירת התקיפה שבוצעה לא כוונה כלפי בן או בת זוג ובכך מפחיתים את חומרת התיק. תחת אותו סעיף של תקיפת בן זוג אנו רואים עבירות נוספות שמהוות תקיפה בנסיבות מחמירות, דוגמת תקיפה של בן משפחה קטין או חסר ישע.

ניתן לראות שהחומרה נובעת מתוך מחשבה שבן הזוג שהותקף אינו שווה בכוחו לבן הזוג שתוקף. מחשבה זו עולה בקנה אחד עם העובדה שרוב  המקרים אשר מגיעים לבית משפט הם מקרים בהם גבר תוקף את בת זוגתו, הנוכחית או לשעבר, כאשר הם אינם שווים בכוחם.

 

יסודות עבירת תקיפת בן זוג

בשביל שהפרקליטות תוכל להגיש כתב אישום נגד נאשם בעבירת אלימות במשפחה ולהרשיע אותו בתקיפת בן הזוג, בהתאם לחוק, יש להוכיח שמתקיימים כמה יסודות משפטיים: היסוד העובדתי והיסוד הנפשי.

 

היסוד העובדתי – קיומה של תקיפה ועובדת "בן הזוג"

מבחינת היסוד העובדתי הפרקליטות תצטרך להוכיח שהחשוד אכן ביצע פעולה שיכולה להיחשף כתקיפה, קרי, מכה, נגיעה או הפעלת כוח בכל דרך כלפי גופו של האחר מבלי לקבל את הסכמתו. אם הוכחה עובדת התקיפה, על התביעה להראות שהצד האחר עונה להגדרת בן זוג לפי החוק, קרי, בני הזוג נשואים, ידועים בציבור או קיימו קשר זוגי בעבר.

הנסיבה של "בן זוג" היא הנסיבה ההופכת את העבירה לתקיפה בנסיבות מחמירות. אם בית המשפט ייקבע שהאדם לא נחשב לבן זוגו של התוקף, אזי העבירה תיחשב לפחות חמורה.

 

היסוד הנפשי – פזיזות ביחס לתקיפה

מבחינת היסוד הנפשי, מספיקה "פזיזות" של החשוד ביחס לתקיפה על מנת שימלא אחר היסוד הנפשי של עבירת תקיפת בן זוג. מהי אותה פזיזות? ביצוע תקיפה תוך חוסר אכפתיות מסוים, גם אם רגעי, כלפי התקיפה ותוצאותיה.

המשמעות היא שהתביעה צריכה להוכיח שהתקיפה בוצעה "סתם", ללא כל סיבה מוצדקת, בניגוד לחוק ותוך אדישות למתרחש, הדבר לא פשוט להוכחה ולעיתים קרובות אנו נתקלים בתיקים בהם בן הזוג טוען שלא תקף את בת הזוג אלא נאלץ להגן על עצמו או להגיב כתוצאה מהתגרות.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

העונש על תקיפת בן זוג

העונש הקבוע בחוק על עבירת תקיפת בן הזוג מוגדר כעונש הכפול על העונש של עבירת תקיפה סתם רגילה, שהינו שנתיים מאסר לפי סעיף 379. על כן, העונש על תקיפת בן זוג הוא עונש מאסר של עד 4 שנים. כלומר, בבחינת המקרה ייתכן שייגזר גם עונש פחות מכך. במידה שהוכחו יסודות עבירה שפורטו לעיל, יבקש בית המשפט לגזור את העונש על הנאשם כשתהליך גזירת העונש במשפט הפלילי כוללת שלושה שלבים.

ראשית, בית המשפט יבקש לקבוע את מתחם הענישה ההולם לנאשם, על בית המשפט לבחון גורמים שונים בכך, כמו התחשבות בערך החברתי שהעבירה פוגעת בו. בעבירת תקיפת בן הזוג מלבד הפגיעה הברורה בביטחון, בכבוד ובשלמות גופו של האחר, מוגן גם האינטרס הציבורי של הגנה על התא המשפחתי ושמירה של שלום בית. ביתו של אדם הוא מבצרו, וכך גם מערכות היחסים הקרובות שלו, ואלו הסיבות לחומרתה של העבירה הנ"ל.

כמובן, בית המשפט ייבחן מה הענישה הנהוגה על עבירת תקיפת בן זוג, ולא יפסוק בצורה שרירותית. שנית, בית המשפט בוחן נסיבות שעשויות להחמיר את העונש או להקל אותו, כאלו הקשורות לעבירה עצמה וכאלו שאינן קשורות לעבירה עצמה. נסיבה מרכזית ראשונה בתקיפות ככלל, ובפרט של בן זוג, היא חומרת הנזק שנגמרה לבן או לבת הזוג. ככל שהנזק חמור יותר, כך כנראה העונש יהיה חמור יותר.

מנגד, ישנן נסיבות שעשויות להקל על עונשו של התוקף. לדוגמה, אם יראה על התנהגות חיובית ועל כך שהוא תורם לחברה, אם עבר זמן רב מהתקיפה וזו לא בוצעה שוב, אם הוא נעדר עבר פלילי או עבר הליך טיפולי ממושך במסגרת שירות המבחן. כמו כן, יילקחו בחשבון הנזקים שיגרמו למשפחה בעקבות עונש המאסר, מה שרלוונטי לעתים כאשר לבני הזוג יש ילדים משותפים.

שלישית, לאחר קביעת מתחם הענישה ובחינת הנסיבות המשפיעות לחומרא או לקולא על העונש, יגזור בית המשפט את עונשו הספציפי של הנאשם בעבירה.

 

טענות הגנה בתיקי תקיפת בן זוג

לעיתים קרובות אני מלווה לקוחות החשודים בעבירת תקיפת בן זוג שמזומנים לחקירה תחת אזהרה במשטרה, בטרם הגעה לחקירה אנו נפגשים במשרד, מתחים את האירוע ואת מכלול הנסיבות ומגבשים קו הגנה שיכול להסביר את האירוע ולהגן על החשוד במהלך החקירה.

בחלק לא מבוטל מהמקרים החשוד טוען שלא תקף את בת הזוג והוא מכחיש את המיוחס לו. אחד ההסברים האפשריים להגשת תלונת השווא היא סכסוך רגעי שהתגלע בין בני הזוג, כניסה להליך של גירושין או מעידה רגעית של בת הזוג שבלהט הוויכוח החליטה להתקשר למוקד 100 על מנת להרתיע את בן הזוג.

במקרים מורכבים יותר, אנו נכנסים לטענות הגנה מורכבות יותר דוגמת "הגנה עצמית", שהיא טענה משפטית קשה מאוד להוכחה. באחד האירועים הזכורים לי, זומן לקוח לחקירה במשטרה והוטח בו שתקף את אשתו בכך שדחף אותה.

בסופו של יום הלקוח הצליח להוכיח שהוא נאלץ לדחוף את האישה שהתנפלה על ילדם המשותף והכתה אותו, והוא נאלץ לדחוף אותה על מנת להפסיק את התקיפה של הקטין. מכל מקום אני מציע שלא לטען טענות הגנה לפני שהתייעצתם עם עורך דין פלילי מומחה!

 

הגשתי תלונה למשטרה על תקיפת בן זוג, האם אני יכולה לבטל את התלונה?

התשובה היא לא! נשים רבות מגישות תלונה על אלימות במשפחה ומבקשות לחזור בהן מהתלונה ממגוון סיבות. ברוב המקרים מדובר ברצון לקיים שלום בית, להחזיר את בן הזוג הביתה ולמנוע פגיעה בתא המשפחתי ובילדים שמתגעגעים לאביהם.

במקרים אחרים מדובר בהתנהגות לא רצונית כחלק מ- "תסמונת האישה המוכה", האישה כה מוחלשת ותלויה בבעלה עד שהיא מוכנה לחזור בה מהתלונה למרות האלימות שהיא סופגת. זו הסיבה שהמשטרה לא מאמינה באופן גורף לנשים שמבקשות לחזור בהן מהתלונה שהגישו וההחלטה עובר לתביעה המשטרתית או לפרקליטת.

אם הגשת את התלונה בלהט הרגע ומבלי שבאמת חווית אלימות, ניתן לפנות באמצעות עורך דין פלילי המייצג אותך, אל התובע המשטרתי או הפרקליט ולנסות לשכנע אותו שאין מקום להגיש כתב אישום. הפנייה צריכה להיעשות בזהירות על מנת שלא תפלילי את עצמך בכך שהגשת תלונה לא מבוססת או תלונת שווא. ניתן לפנות לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני בנושא בכל עת.

תקיפת בן זוג

5 מתוך 5 - (14 הצבעות)
שאלות ותשובות
תקיפת בן או בת זוג שלא גרמה חבלות דינה עד 4 שנות מאסר.
זוג נשוי, או מי שידוע בציבור כבני זוג. כמו כן, בני זוג לשעבר: גרושים או ידועים בציבור לשעבר.
לא בקלות. בקשה לביטול התלונה תתקבל במקרים חריגים ביותר ועליה להיות מוגשת באמצעות עורך דין פלילי מיומן.
מדובר בתקיפה בנסיבות מחמירות לכל דבר ועניין.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא תקיפת בן זוג?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה