האזנת סתר

האזנת סתר היא עבירה פלילית, במהלכה אדם מאזין לשיחה שהוא לא שותף לה ומבלי שהצדדים לשיחה הסכימו להאזנה. העונש על העבירה יכול להגיע עד 5 שנות מאסר בנסיבות מסוימות ואף עלול לסבך את המאזין בסתר בעבירות של פגיעה בפרטיות. כל מה שתרצו לדעת על האזנות סתר במאמר מאת עו"ד אלעד שאול.

 

מהי האזנת סתר?

האזנת סתר היא הקשבה לשיחת הזולת כשאף אחד ממנהלי השיחה לא הסכים להאזנה. האזנה לא חייבת להיעשות רק באמצעות הקשה לשיחה והיא יכולה להתבצע גם בהקלטה של השיחה, פיקוח עליה וקליטה בכל אמצעי או דרך אחרת.


בעידן המודרני, האזנת סתר יכולה להתבצע גם בנוסף, האזנת סתר יכולה להתבצע גם על ידי ציטוט למחשב, חדירה לחומר מחשב, קריאת הודעות כתובות בין שני צדדים שאתה לא צד אליהם ודוגמאות נוספות. בפועל, בשנת 2022, ניתן להאזין בסתר גם אם לא התנהלה שיחה פיזית או טלפונית בין שני אנשים.

חוק האזנת סתר

שמו המלא של חוק האזנת סתר הוא: חוק האזנת סתר, תשל"ט-1979, הוא חוקק בשנות השבעים ולצערנו לא מעודן ולא תואם את העידן המודרני. חשוב להבין שעל פי החוק הישראלי, קיימות האזנות אסורות שנחשבות לעבירה פלילית חמורה וקיימות האזנות סתר מותרות שלא יהוו עבירה.

חוק האזנת סתר תוקן בצורה נרחבת בעקבות המפכה החוקתית בישראל וחקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ובעקבות דו"ח מבקר המדינה משנת 1991.

האזנות סתר המותרות על פי החוק

על פי חוק האזנת סתר יש מספר סוגי האזנה שמותר לבצע על ידי כל אדם, כך למשל, אפשר להאזין למה שמשודר בתדרי רדיו מבלי שהדבר ייחשב לעבירה פלילי, בין אם מדובר בתחנת רדיו ציבורית שמשדרת לציבור הרחב ובין אם מדובר בתשדורת רדיו פרטית בין שני אנשים – לדוגמה, באמצעות מכשירי קשר.

האזנת סתר נוספת שמותרת על פי חוק היא האזנה לשיחה שמתנהלת בין שני אנשים המצויים "ברשות הרבים", ברחוב, בתחנת אוטובוס, בבית קפה וכדומה. כשמאזינים לשיחה המתבצעת ברשות הרבים, על המאזין להוכיח שהאזין באקראי ובתום לב, אחרת השיחה עשויה להוות עבירה.

החוק מתיר ביצוע האזנה לשיחה בין שני אנשים, כל עוד אחד מהצדדים נתן הסכמתו לכך. מכאן יוצא שהקלטת שיחה, כל עוד נעשתה על ידי אחד המשתתפים בה היא חוקית והקלטת שיחה על ידי משתתף שלישי (למשל משתתף בשיחת ועידה שנמצא על "השתק" מבלי שאחד המשתתפים יודע על קיומו) עשויה להיחשב חוקית לחלוטין אם יוכח שאחד המשתתפים הסכים לכך. יחד עם זאת, החוק אוסר הקלטת שיחה, גם אם אחד המשתתפים מודע ומסכים, למטרות עברייניות ולמטרות חשיפת קשרים אינטימיים:

"האזנה לשיחה והקלטתה, אף שהן נעשות בהסכמת אחד מבעלי השיחה – אסורות, ודינן כדין האזנת סתר, אם נעשו למטרת ביצוע עבירה או מעשה נזק, או למטרת גילוי דברים שבינו לבינה והם מצנעת האישות ושלא לצורך הליך משפטי בין בני זוג".

מלשון החוק ניתן להסיק שאם ההאזנה בוצעה בידיעת אחד המשתתפים, בנוגע לקשר אינטימי, אך היא נועדה לצורך הליך משפטי בין בני הזוג, יתכן שהיא חוקית ומותרת. כעורך דין פלילי המנוסה בניהול תיקי האזנת סתר, שחלקם הנרחב מתקיים בסכסוכי גירושין או משברים זוגיים, אני מציע לכם בחום לפנות לקבלת ייעוץ על מנת להבין האם ההאזנה חוקית, האם מותר להשתמש בתוצריה ואיך עליכם לפעול.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

העונש על האזנת סתר אסורה

האזנות סתר אסורות מתבצעות בדרך כלל בסיטואציות שבהן הצדדים לשיחה לא יכולים לצפות את האפשרות שיאזינו להם ומטרת החוק היא להגן על פרטיות הציבור ולאפשר לו לקיים שיחות אישיות ואינטימיות מבלי לחשוש מהאזנה והדלפה של מידע.

העונש על האזנת סתר אסורה לפי החוק הוא עד 5 שנות מאסר, בין אם העבירה בוצעה על ידי אדם פרטי, בעל עסק, חוקר פרטי או רשות ציבורית דוגמת משטרת ישראל או שירות הביטחון הכללי.

חשוב לציין שהעונש הפלילי לא מוטל רק על מי שביצע את ההאזנה הלא חוקית, אלא גם על מי שהשתמש במידע ובתכנים שמקורם בהאזנת סתר של אדם אחר, אם ידע שהתכנים הושגו בדרך של האזנת סתר אסורה. כך למשל בעניינה של העיתונאית הדס שטייף ופרשיית אפי נווה, עלתה טענה שבוצעה האזנת סתר לאפי נווה באמצעות הפריצה למכשיר הטלפון הסלולארי שלו, וכי העיתונאי ידעה שהחומר שהועבר אליה הושג בדרך של עבירה.

עבירה פלילית נוספת שיכולה להוביל להגשת כתב אישום פלילי, היא סיוע בהאזנת סתר באמצעות התקנת מכשירי ההקלטה או אפילו רכישתם. הדרישה היא שמתקין המכשיר או מי שסיפק אותם למאזין, יידע או שיהיה עליו לדעת שהמכשיר אמור לשמש את המאזין לביצוע האזנת סתר אסורה.

מעבר להיותה עבירה פלילית, האזנת סתר יכולה להוביל להליכים משמעתיים, הגשת קובלנה משמעתית לבית הדין, שלילת רישיונות מקצועיים ונקיטת הליכים במישור של וועדות האתיקה השונות. במקרים רבים אני נתקל בחוקרים פרטיים שמבצעים במסגרת תפקידם האזנה אסורה, הדבר מהווה עבירה פלילית, עבירה על חוקי האתיקה של החוקרים הפרטיים ועשוי להוביל לשלילת רישיונו של החוקר הפרטי.

 

סוגי האזנות סתר עיקריות

אציג לכם מספר מקרים נפוצים בהם אזרחים נורמטיביים ושומרי חוק עשויים להסתבך בהאזנת סתר אסורה, למצוא את עצמם בחקירה תחת אזהרה במשטרה ומתמודדים עם תיק פלילי על השלכותיו.

 

האזנת סתר בין בני זוג

הליך גירושין או חשד לבגידה של אחד מבני הזוג עשוי ליצור פיתוי לבצע האזנת סתר לבן הזוג על מנת לחשוף את האמת, או כדי לזכות ביתרון משפטי בבית המשפט לענייני משפחה, או בית הדין הרבני. אני נתקל בתיקים רבים כאלו של ביצוע האזנת סתר בין בני זוג, בין אם על ידי חוקרים פרטיים שהם שולחים אחד לשני, בין אם באמצעות חברים ובני משפחה שמסייעים להם ואפילו באמצעות הצבת מכשיר הקלטה ברכב של בן הזוג והאזנה לו.

ברור לי שלפעמים קשה להוכיח את הטענות שלכם מבלי לגבות אותן בראיות חזקות וגם ברור לי שלפעמים בן זוג שמרגיש נבגד רוצה לפגוע בצד השני באמצעים כאלה ואחרים, אך צריך לוודא שלא מבצעים עבירה חמורה על החוק ומאזינים בסתר לבין הזוג בניגוד לחוק.

דוגמא אחת בה נתקלתי במהלך הקריירה שלי היא טענה לפיה גבר לא מחויב לשלם לאישה את הסכום שהתחייב לשלם לה במסגרת הכתובה מכיוון שלטענתו היא בגדה בו עם גבר אחר. על מנת להוכיח את הבגידה, עוד לפני שהתעמת אתה על מעשיה, הציב הגבר מכשיר הקלטה ברכבה של אישתו ומצלמה מזערית בחדר המיטות שלהם. ואכן הוא קלט בעדשת המצלמה את אשתו מקיימת יחסים אינטימיים עם גבר אחר, והקליט אותה ברכב כשהיא מדברת בטלפון עם המאהב.

מעבר להיותה עבירה פלילית, יש בעיה משפטית לעשות שימוש בתוצרי האזנת סתר כראיה בבית משפט ולעיתים קרובות בית המשפט יסרב לקבל את ההקלטות, הצילומים ותוצרי ההאזנה. ישנם חריגים לכך, ואם תרצו לבדוק אפשרות "להכשיר" תוצרי האזנה, אני מזמין אתכם ליצור איתי קשר ולתאם פגישה מסודרת.

 

האזנת סתר במקום העבודה

סכסוכים רבים במקום העבודה מולידים רצון של העובד או של המעסיק לגבש ראיות לצורך הגשת תביעה או כדי להצדיק פיטורין של עובד. כך למשל במקרה של חשד לגניבה ממעביד, לעיתים מעסיקים מתפתים להציב מצלמות נסתרות במקום העבודה כדי להוכיח את הגניבה.

ישנן סוגיות מורכבות בכל הנוגע להאזנת סתר וצילום עובדים במקום העבודה, כאשר ישנם סוגי צילום מותרים וסוגי צילום אסורים. צריך לנתח כל סיטואציה לגופה והיא תושפע מסוג מקום העבודה, מעמדו של העובד, מערכת היחסים בין הצדדים, סוג האזנת הסתר שמתכוון המעסיק לבצע, המכשור הטכני והכלים בהם הוא מתכוון להשתמש, ועוד.

במקרים אחרים, נתקלתי בעובדים בתוך מקום העבודה שמבצעים האזנות סתר זה לזה, או מנסים להאזין למעסיק, באמצעות הצבת מכשיר הקלטה במשרד של המעסיק או במשרד של אחד העובדים, ואיסוף של המכשיר במועד מאוחר יותר. פעולה זה יכולה בהחלטת לסבך את העובד בחקירה פלילית במשטרה, ומכיוון שמדובר בעבירת פשע שעונשה הוא עד 5 שנות מאסר, גם בהליכים מקדמיים לפני העמדה לדין דוגמת שימוע לפני הגשת כתב אישום.

 

האזנת סתר בגן ילדים

בשנים האחרונות, לאחר מספר אירועים מזעזעים של התעללות בפעוטות בגני ילדים ובמעונות, עלתה המודעות בקרב ההורים לחשיבות המעקב והפיקוח אחר מטפלות, סייעות וגננות גנים ובפעוטונים. התקנה של מצלמה או מכשיר הקלטה מתרחש גם כשמדובר במטופלים בגירים, סיעודיים וחסרי ישע, שלגביהם קיימת דאגה מצד בני המשפחה לבחון האם המטפל מתייחס לחסר הישע בכבוד או חלילה מתעלל בו.

במקרים רבים התעללות בחסרי ישע וילדים נחשפת אף ורק הודות להאזנות סתר, מכיוון שחסרי הישע לא מדברים ולא מסוגלים להגל על עצמם והאחראיים על חסרי הישע מבצעים את הזוועות הללו בתוך חדרים סגורים.

הפעלתם של אמצעי מעקב והאזנה בגני ילדים ובמקומות המטפלים בחסרי ישע מעלה את שאלת האזנת הסתר האסורה והפגיעה בפרטיות של הגורמים המטפלים ועלולה לכאורה לגרום להעמדה לדין פלילי של בני המשפחה לפי חוק האזנת סתר וחוקים נוספים.

לכן, ולאור הרגישות הציבורית והאירועים הרבים שנחשפו שמוכיחים את החשיבות הרבה בביצוע מעקבים אלו, הוציא בשנת 2017 פרקליט המדינה הנחיה שמסדירה את מדיניות רשויות התביעה והפרקליטות לגבי העמדה לדין פלילי בגין ביצוע האזנת סתר בגן ילדים או למטפלים בחסרי ישע בכלל.

בהנחיית פרקליט המדינה מפורטות הנסיבות בהן לא יעמידו לדין את מי שהקליט חסר ישע – אחת הנסיבות בהן ניתן יהיה לבקש סגירת התיק הפלילי היא כשביצוע האזנת סתר בגן הילדים בוצע בתום לב ובעקבות חשש אמיתי שמתבצעת התעללות בקטין או בחסר הישע.

חשוב לי להסביר שחשש עמוק ככל שיהיה לא יכול להצדיק האזנת סתר בגן ילדים אם אין לכם אינדיקציה ממשית להתעללות ואם ההאזנה בוצעה באופן מופרז ולא מידתי. לכן, לפני שתבחרו לשלוח את הילד לגן עם מכשיר הקלטה, אני מציע לכם לפנות אלינו לפגישת ייעוץ מסודרת ובה נדריך אתכם איך לבצע זאת נכון ונעבור על הסיכונים והסיכויים.

בדרך כלל, לא נוטים להעמיד לדין ולהגיש כתבי אישום נגד הורים שביצעו האזנת סתר בגן ילדים באמצעות התקנת מכשיר האזנה על גופו של הילד (למשל בתוך החולצה) – מכיוון שעל פניו, הקטין הוא אחד המשתתפים בשיחה.

יחד עם זאת, עולות שאלות מורכבות של האם הקטין יכול להוות צד לשיחה (למשל כשמדובר בתינוק), ומה קורה כשמכשיר ההקלטה מוחבא בתוך התיק או המעיל של הילד, הילד משחק בחצר והגננות עומדות ליד התיק ומשוחחות בניהן. על פניו מדובר בהאזנה אסורה ובפגיעה חמורה בפרטיות – יחד עם זאת, אפשר לצאת מזה באמצעות ייעוץ משפטי נכון עם עורך דין פלילי.

כלל האצבע הוא – אם הצלחתם לחשוף התעללות בגן ילדים, הסבירות שתועמדו לדין על האזנת סתר היא נמוכה. אך אני נתקל במקרים רבים בהם הגננת חשפה את מכשיר ההקלטה והגישה תלונה במשטרה, ואילו במכשיר לא נקלטו שום ממצאים מפלילים. במקרה זה אני מפציר בהורים לפנות לקבלת ייעוץ לפני חקירה, על מנת שלא להסתבך בתיק פלילי.

 

האזנת סתר על ידי רשויות המדינה

קיימים מספר גופים ממשלתיים שרשאים לבצע האזנות סתר ולהאזין לשיחות, לקרוא הודעות טקסט ולבלוש אחר אזרחים בסתר מבלי שהדבר יהווה עבירה פלילית והעיקר שקיבלו צו מבית המשפט המחוזי שמתיר להם לעשות זאת למשך פרק זמן קצוב.

יש שני סוגים של גופי ממשל: הראשון, גופים שאחראיים לביטחון המדינה כמו השב"כ והמוסד. השני, גופים שאחראיים לאכיפה ומניעת ביצוע עבירות פליליות, דוגמת משטרת ישראל, רשות המסים, רשות התחרות והרשות לניירות ערך.

 

גופים ביטחוניים

כשמדובר בגופים האמונים על ביטחון המדינה, כדוגמת חיל המודיעין או שירות הביטחון הכללי, האישור לבצע האזנת סתר ניתן על ידי שר הביטחון או ראש הממשלה בלבד, למעט מקרים חריגים ודחופים בהם ראש השב"כ או ראש אמ"ן יכולים לתת אישור חריג להאזנות סתר למשך 48 שעות. תוקפו של האישור על ידי שר הביטחון וראש הממשלה הוא לשלושה חודשים.

 

משטרת ישראל וגופי אכיפת חוק

כשמדובר על גופי חקירה, אכיפת חוקים פליליים ומניעת עבירות פליליות, כדוגמת המשטרה, האישור לביצוע ההאזנה ניתן על ידי שופט בית המשפט המחוזי, לאחר שהוגשו בפניו ראיות המצביעות על הצורך בביצוע ההאזנה על מנת לגלות או למנוע ביצוע של עבירה פלילית בדרגת "פשע" (עבירה שהעונש עליה הוא שלוש שנים ומעלה).

 

ייעוץ משפטי בתחום האזנות סתר

קיימים גורמים רבים שמועדים לבצע האזנת סתר לזולתם, בין עם מדובר בגורמי מודיעין בטחוני או עסקי, רשויות אכיפת החוק, בני זוג במהלך סכסוך ועוד. כיום קיימים אמצעים רבים לביצוע האזנות סתר הזמינים לכל אדם, ולכן האזנות סתר הם דבר שכיח ביותר, כך למשל, פרשה שהסעירה את המדינה בפברואר 2022 היא פרשת האזנות הסתר שביצעה משטרת ישראל באמצעות תוכנת "פגסוס" של חברת NSO, וזאת מבלי שקיבלה צו מבית משפט שאפשר לה לעשות זאת.

 

משרד אלעד שאול ושות' הוא בין המשרדים המובילים בישראל בתחום המשפט הפלילי, צווארון לבן והגנת הפרטיות – המשרד ממוקם בתל אביב בסמוך לבית המשפט וערוך למתן ייעוץ וליווי בכל עת.

 

האזנת סתר

5 מתוך 5 - (6 הצבעות)
שאלות ותשובות
יש שתי סוגי האזנות סתר – האחת היא האזנת סתר מותרת והשנייה, האזנת סתר אסורה. כדי להבחין בין השניים יש צורך לבחון מספר נתונים קריטיים שמפורטים במאמר.
העונש יכול להגיע עד 5 שנות מאסר.
כן, אם יש בידיה צו מבית המשפט המחוזי. הצו מוגבל למשך 90 יום.
מדובר בסוגיה מורכבת והתשובה יכולה להשתנות בהתאם לנסיבות המקרה. יש מספר שיקולים מרכזיים שיכולים להכריע אם מדובר בהאזנה מותרת או אסורה. כנסו לקרוא.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא האזנת סתר?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד בין החריפים בארץ. נלחם עם השיניים (והשכל) כדי להוציא אותך מכל צרה!
Tomer A.
Tomer A.
08:09 24 Jul 24
שירות מצויין !שנון, חברותי והכי חשוב - מקצוען !
Marom A.
Marom A.
08:00 24 Jul 24
עו"ד בהחלט מקצועי. יחס מאוד מקצועי. בעל ידע רב
Orit E.
Orit E.
07:36 24 Jul 24
העו"ד מספר 1
הדר ו.
הדר ו.
07:16 24 Jul 24
אלוף העולם בהתגלמותו
Ygal T.
Ygal T.
07:01 24 Jul 24
משרד עו״ד הכי מיקצועי שתכירו. אמין עם שרות ברמה הכי גבוהה שיש!!
Dor M.
Dor M.
06:57 24 Jul 24
תותח!!!
Yinon B.
Yinon B.
06:54 24 Jul 24
אני ממליץ בחום רב על עו"ד אלעד שאול.אדם רב תושייה, חכם מאוד, נבון, ויעיל מאוד מאוד.ממליץ בכל פה
מאור ו.
מאור ו.
06:50 24 Jul 24
אדם מיוחד עם ידע מדהים והמון אכפתיות ורצון לעזור בגובה העיניים.. תצליח תמיד
נטלי ס.
נטלי ס.
06:48 24 Jul 24
העו"ד בתחום הפלילי הכי מקצועי שיש.
אור ל.
אור ל.
06:47 24 Jul 24
משרד איכותי ורציני. בקיאים בחומר החוקתי ברמה גבוהה. אדיבים ושמחים לענות לשאלות. בהחלט משרד שאפשר לסמוך עליו. המשיכו כך! עלו והצליחו!
Eilon H.
Eilon H.
06:45 24 Jul 24
עו"ד ברמה גבוההמתן שירות אישי ואיכותי.
Renana Amiel Ben H.
Renana Amiel Ben H.
06:45 24 Jul 24
שירות מקצועי ביותר ואדיבות רבה,יחסי אנוש מעולים.ממליצה בחום.
תהל ע.
תהל ע.
06:41 24 Jul 24
עו״ד אלוף משכמו ומעלה וכל מילה מיותרת!
Meital D.
Meital D.
06:41 24 Jul 24
איש נדיר וטובנהנה לעקוב אחריו
חזקי ג.
חזקי ג.
06:39 24 Jul 24
ע"וד דין אם לב ונשמה נותן הרבה מעבר לע"וד אין עלייך תודה אלעד שאול
ישי ר.
ישי ר.
06:10 24 Jul 24
אלעד היקר ושות' מקצועיים ביותר בתחום. השירות אדיב, מסביר הכל באופן מפורט ומאפשר ללקוח להבין את התיק ואת ההשלכות של כל צעד שיעשה.מי שכבר נכנס לסיפור שמצריך עו"ד בסמיכות אליו, שיזכור את השם אלעד שאול, וכבר חצי מהבעיה נפתרה.מומלץ בחום.
אוהד כ.
אוהד כ.
05:55 24 Jul 24
עורך דין שאול ממה שלמדתי להכיר ולעקוב עורך דין רציני שחושב מחוץ לקופסא ותמיד דואג ללקוחות שלו ותמיד יעשה הכל בשבילם במסגרת החוק בכל שעה .
דודו ס.
דודו ס.
05:37 24 Jul 24
חד כמו תער, שירות מקצועי, מספר 1 בתחום.
דוד ה.
דוד ה.
05:14 24 Jul 24
עו''ד מהשורה הראשונה, אנושי ומקצוען!מומלץ ביותר
מנדי ב.
מנדי ב.
04:56 24 Jul 24
מקצוען, חד וברור. כל מה שצריך מעו"ד בתחום הזה.מומלץ!
בן פ.
בן פ.
04:53 24 Jul 24
מקצועי ורהוט , שנון ובעל קריזמה שחסרה לכמה מעו״ד שאני מכירה
Shira C.
Shira C.
04:43 24 Jul 24
בכל יום רואים אלפי עורכי דין אבל לא בכל יום רואים עורך דין שתופס את תשומת הלב שלך, שמדבר ממקום כנה ואמיתי, שמשדר רצינות חכמה ומקצועיות, אחד כזה שעושה למקצוע עריכת הדין שם טוב.מבחינתי ככה צריך להיות הסטנדרט של כל עורך דין, קודם כל בנאדם אחרי זה עורך דין ממולח מקצוען. תודה שבאנו.
Gal B.
Gal B.
00:08 24 Jul 24
מספר 1 בתחומו! עו״ד מקצועי, יסודי ואנושי.נותן שירות ברמה גבוהה וקפדנית, ממליצה בחום.
אורלי ג.
אורלי ג.
23:30 23 Jul 24
אם אתם מחפשים עו״ד מבריק, מקצועי, סופר שירותי וכנה אלעד זה האיש!ממליץ בחום.
Zevi P.
Zevi P.
23:14 23 Jul 24
אלוף, קשוב, ומקצועי
לאה מ.
לאה מ.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מקצוען שנותן את האמת בפרצוף בלי מסכות.
שמואל ב.
שמואל ב.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מס׳ 1!!!!!🏆
rozan A.
rozan A.
22:50 23 Jul 24
נאמן לדרכו, ולטובת עמו. בין העו"ד הבודדים עם עקרונות שלא מתייפיפים.
שרה ש.
שרה ש.
22:41 23 Jul 24
מקצועניות וכנות
ריקי רוזנפלד // א.
ריקי רוזנפלד // א.
22:40 23 Jul 24
עורך דין ענייני שלא מפחד להגיד את האמת גם אם היא כואבת!
ori Z.
ori Z.
22:40 23 Jul 24
משדר ידע רב ומקצועיות
ruchami E.
ruchami E.
22:33 23 Jul 24
אלוף!!
Batsheva B.
Batsheva B.
22:25 23 Jul 24
משרד של מקצוענים
שמעון ב.
שמעון ב.
22:21 23 Jul 24
כריש ללא ספק
מיכל ק.
מיכל ק.
22:00 23 Jul 24
לא צרכתי את שירותיו של אלעד שאול כעו״ד אך התרשמתי מתכונותיו הבולטות שודאי מעידות על בעל המקצוע שהוא. ניכר שמדובר באדם ישר והגון.
Shira B.
Shira B.
21:58 23 Jul 24
אלעד היקר עורך דין הגון וישר,פניתי אליו לצורך ייעוץ וקיבלתי מענה מהיר, חד ומקצועי ביותר.ממליצה בחום רב!
keren S.
keren S.
21:55 23 Jul 24
מקצוען, יסודי ואנושי!
Roni C.
Roni C.
21:53 23 Jul 24
לא תמצאו בן אדם ישר אמין ומקצועי כמו אלעד!שווה כל שקל!
נתן ל.
נתן ל.
21:45 23 Jul 24
עו״ד אלעד וירטואוז, מקצועי, יסודי, חד וידען!!ובי באופן אישי הוא מעורר השראה רבה..
רינת בן ש.
רינת בן ש.
21:45 23 Jul 24
אין כמו אלעד. איש יקר, ישר ואמיתי עם הלב במקום הנכון.
Dan S.
Dan S.
21:44 23 Jul 24
מספר 1
lulu
lulu
21:37 23 Jul 24
עו"ד מקצועי חד מיומן ואמין! שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. ממליצה בחום!
נוי נ.
נוי נ.
21:33 23 Jul 24
עורך דין פלילי מהמקצועים שיש!
אליהו ז.
אליהו ז.
21:29 23 Jul 24
עו"ד מספר 1 בתחומו ומעבר לכל בנאדם ישר שמדבר בגובה העיניים לא תתחרטו
Alon K.
Alon K.
21:29 23 Jul 24
רמה אחת מעל כולם 🏆מומלץ בחום!!
Shimon D.
Shimon D.
21:29 23 Jul 24
עו"ד אלעד שאול, ערכי, מוסרי ענייני ,מקצועי ומדוייק. 🎯
אלין י
אלין י
21:25 23 Jul 24
אמנם לא הייתי לקוחה שלו, אך כעוקבת באינסטוש התרשמתי מאוד מהשירות המעולה שהוא מעניק ללקוחותיו ומהיותו אדם אינטליגנטי ומרשים. אלעד משדר מקצועיות ובקיאות בתחום המשפטי, ומצטייר כאדם נעים ומסביר פנים. אז אם אתם מחפשים עו"ד פלילי תותח עם יחס אישי ואנושי, נראה כי עו"ד אלעד הוא הבחירה הטובה ביותר!!!
הודיה א.
הודיה א.
21:22 23 Jul 24
היי,שירות מדהים ומקצועי!אדם אנושי,מקצוען ברמות ועושה את עבודתו על הצד הטוב ביותר❤️🫶
חזן א.
חזן א.
21:22 23 Jul 24
שילוב מנצח של מסירות, רגישות, אינטליגנציה ומקצועיות שיא. אפשר לסמוך עליו בלב שקט.
Yael M.
Yael M.
21:19 23 Jul 24
אלעד שאול הינו עו״ד מצויין אשר שמו הולך לפניו, אם תצטרכו את שירותיו - אתם בידיים טובות! אדם משכמו ומעלה.
ליאל ר.
ליאל ר.
21:18 23 Jul 24
מקצועיות ואמינות שיא, לצד יחס מכיל ומכבד.
יוסי בן ח.
יוסי בן ח.
21:17 23 Jul 24
מקצועי מאוד, הפליליסט הטוב ביותר בפער.
גיא ש.
גיא ש.
21:16 23 Jul 24
עו''ד אמין, מקצועי ויסודי.אחד לדןר!
Miri V.
Miri V.
21:13 23 Jul 24
עו"ד תותח!
שמעון מ.
שמעון מ.
21:12 23 Jul 24
עו״ד אלעד שאול מקצועי ובעל ניסיון רב!! ממליצה
חלי ע.
חלי ע.
21:11 23 Jul 24
עורך דין אלוף ומקצועי שהוא קודם כל בן אדם טוב.מומלץ!!!
שני נ.
שני נ.
21:10 23 Jul 24
עו"ד מצוין, מבריק ומוכשר..
Amiel L.
Amiel L.
21:05 23 Jul 24
עורך דין מקצועי ברמות, אחלה יחסי אנוש יודע לעשות את העבודה!ממליץ בחום
גל כ.
גל כ.
21:00 23 Jul 24
עו''ד מקצועי ואמין ממליץ בחום
יצחק ז.
יצחק ז.
20:59 23 Jul 24
אלעד איש חד, עבודה יסודית בלי לפספס כלום בדרך.ישר כח
ishaia R.
ishaia R.
20:54 23 Jul 24
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!