האזנת סתר

האזנת סתר היא עבירה פלילית, במהלכה אדם מאזין לשיחה שהוא לא שותף לה ומבלי שהצדדים לשיחה הסכימו להאזנה. העונש על העבירה יכול להגיע עד 5 שנות מאסר בנסיבות מסוימות ואף עלול לסבך את המאזין בסתר בעבירות של פגיעה בפרטיות. כל מה שתרצו לדעת על האזנות סתר במאמר מאת עו"ד אלעד שאול.

 

מהי האזנת סתר?

האזנת סתר היא הקשבה לשיחת הזולת כשאף אחד ממנהלי השיחה לא הסכים להאזנה. האזנה לא חייבת להיעשות רק באמצעות הקשה לשיחה והיא יכולה להתבצע גם בהקלטה של השיחה, פיקוח עליה וקליטה בכל אמצעי או דרך אחרת.

בעידן המודרני, האזנת סתר יכולה להתבצע גם בנוסף, האזנת סתר יכולה להתבצע גם על ידי ציטוט למחשב, חדירה לחומר מחשב, קריאת הודעות כתובות בין שני צדדים שאתה לא צד אליהם ודוגמאות נוספות. בפועל, בשנת 2022, ניתן להאזין בסתר גם אם לא התנהלה שיחה פיזית או טלפונית בין שני אנשים.

 

חוק האזנת סתר

שמו המלא של חוק האזנת סתר הוא: חוק האזנת סתר, תשל"ט-1979, הוא חוקק בשנות השבעים ולצערנו לא מעודן ולא תואם את העידן המודרני. חשוב להבין שעל פי החוק הישראלי, קיימות האזנות אסורות שנחשבות לעבירה פלילית חמורה וקיימות האזנות סתר מותרות שלא יהוו עבירה.

חוק האזנת סתר תוקן בצורה נרחבת בעקבות המפכה החוקתית בישראל וחקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ובעקבות דו"ח מבקר המדינה משנת 1991.

 

האזנות סתר המותרות על פי החוק

על פי חוק האזנת סתר יש מספר סוגי האזנה שמותר לבצע על ידי כל אדם, כך למשל, אפשר להאזין למה שמשודר בתדרי רדיו מבלי שהדבר ייחשב לעבירה פלילי, בין אם מדובר בתחנת רדיו ציבורית שמשדרת לציבור הרחב ובין אם מדובר בתשדורת רדיו פרטית בין שני אנשים – לדוגמה, באמצעות מכשירי קשר.

האזנת סתר נוספת שמותרת על פי חוק היא האזנה לשיחה שמתנהלת בין שני אנשים המצויים "ברשות הרבים", ברחוב, בתחנת אוטובוס, בבית קפה וכדומה. כשמאזינים לשיחה המתבצעת ברשות הרבים, על המאזין להוכיח שהאזין באקראי ובתום לב, אחרת השיחה עשויה להוות עבירה.

החוק מתיר ביצוע האזנה לשיחה בין שני אנשים, כל עוד אחד מהצדדים נתן הסכמתו לכך. מכאן יוצא שהקלטת שיחה, כל עוד נעשתה על ידי אחד המשתתפים בה היא חוקית והקלטת שיחה על ידי משתתף שלישי (למשל משתתף בשיחת ועידה שנמצא על "השתק" מבלי שאחד המשתתפים יודע על קיומו) עשויה להיחשב חוקית לחלוטין אם יוכח שאחד המשתתפים הסכים לכך. יחד עם זאת, החוק אוסר הקלטת שיחה, גם אם אחד המשתתפים מודע ומסכים, למטרות עברייניות ולמטרות חשיפת קשרים אינטימיים:

"האזנה לשיחה והקלטתה, אף שהן נעשות בהסכמת אחד מבעלי השיחה – אסורות, ודינן כדין האזנת סתר, אם נעשו למטרת ביצוע עבירה או מעשה נזק, או למטרת גילוי דברים שבינו לבינה והם מצנעת האישות ושלא לצורך הליך משפטי בין בני זוג".

מלשון החוק ניתן להסיק שאם ההאזנה בוצעה בידיעת אחד המשתתפים, בנוגע לקשר אינטימי, אך היא נועדה לצורך הליך משפטי בין בני הזוג, יתכן שהיא חוקית ומותרת. כעורך דין פלילי המנוסה בניהול תיקי האזנת סתר, שחלקם הנרחב מתקיים בסכסוכי גירושין או משברים זוגיים, אני מציע לכם בחום לפנות לקבלת ייעוץ על מנת להבין האם ההאזנה חוקית, האם מותר להשתמש בתוצריה ואיך עליכם לפעול.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

העונש על האזנת סתר אסורה

האזנות סתר אסורות מתבצעות בדרך כלל בסיטואציות שבהן הצדדים לשיחה לא יכולים לצפות את האפשרות שיאזינו להם ומטרת החוק היא להגן על פרטיות הציבור ולאפשר לו לקיים שיחות אישיות ואינטימיות מבלי לחשוש מהאזנה והדלפה של מידע.

העונש על האזנת סתר אסורה לפי החוק הוא עד 5 שנות מאסר, בין אם העבירה בוצעה על ידי אדם פרטי, בעל עסק, חוקר פרטי או רשות ציבורית דוגמת משטרת ישראל או שירות הביטחון הכללי.

חשוב לציין שהעונש הפלילי לא מוטל רק על מי שביצע את ההאזנה הלא חוקית, אלא גם על מי שהשתמש במידע ובתכנים שמקורם בהאזנת סתר של אדם אחר, אם ידע שהתכנים הושגו בדרך של האזנת סתר אסורה. כך למשל בעניינה של העיתונאית הדס שטייף ופרשיית אפי נווה, עלתה טענה שבוצעה האזנת סתר לאפי נווה באמצעות הפריצה למכשיר הטלפון הסלולארי שלו, וכי העיתונאי ידעה שהחומר שהועבר אליה הושג בדרך של עבירה.

עבירה פלילית נוספת שיכולה להוביל להגשת כתב אישום פלילי, היא סיוע בהאזנת סתר באמצעות התקנת מכשירי ההקלטה או אפילו רכישתם. הדרישה היא שמתקין המכשיר או מי שסיפק אותם למאזין, יידע או שיהיה עליו לדעת שהמכשיר אמור לשמש את המאזין לביצוע האזנת סתר אסורה.

מעבר להיותה עבירה פלילית, האזנת סתר יכולה להוביל להליכים משמעתיים, הגשת קובלנה משמעתית לבית הדין, שלילת רישיונות מקצועיים ונקיטת הליכים במישור של וועדות האתיקה השונות. במקרים רבים אני נתקל בחוקרים פרטיים שמבצעים במסגרת תפקידם האזנה אסורה, הדבר מהווה עבירה פלילית, עבירה על חוקי האתיקה של החוקרים הפרטיים ועשוי להוביל לשלילת רישיונו של החוקר הפרטי.

 

סוגי האזנות סתר עיקריות

אציג לכם מספר מקרים נפוצים בהם אזרחים נורמטיביים ושומרי חוק עשויים להסתבך בהאזנת סתר אסורה, למצוא את עצמם בחקירה תחת אזהרה במשטרה ומתמודדים עם תיק פלילי על השלכותיו.

 

האזנת סתר בין בני זוג

הליך גירושין או חשד לבגידה של אחד מבני הזוג עשוי ליצור פיתוי לבצע האזנת סתר לבן הזוג על מנת לחשוף את האמת, או כדי לזכות ביתרון משפטי בבית המשפט לענייני משפחה, או בית הדין הרבני. אני נתקל בתיקים רבים כאלו של ביצוע האזנת סתר בין בני זוג, בין אם על ידי חוקרים פרטיים שהם שולחים אחד לשני, בין אם באמצעות חברים ובני משפחה שמסייעים להם ואפילו באמצעות הצבת מכשיר הקלטה ברכב של בן הזוג והאזנה לו.

ברור לי שלפעמים קשה להוכיח את הטענות שלכם מבלי לגבות אותן בראיות חזקות וגם ברור לי שלפעמים בן זוג שמרגיש נבגד רוצה לפגוע בצד השני באמצעים כאלה ואחרים, אך צריך לוודא שלא מבצעים עבירה חמורה על החוק ומאזינים בסתר לבין הזוג בניגוד לחוק.

דוגמא אחת בה נתקלתי במהלך הקריירה שלי היא טענה לפיה גבר לא מחויב לשלם לאישה את הסכום שהתחייב לשלם לה במסגרת הכתובה מכיוון שלטענתו היא בגדה בו עם גבר אחר. על מנת להוכיח את הבגידה, עוד לפני שהתעמת אתה על מעשיה, הציב הגבר מכשיר הקלטה ברכבה של אישתו ומצלמה מזערית בחדר המיטות שלהם. ואכן הוא קלט בעדשת המצלמה את אשתו מקיימת יחסים אינטימיים עם גבר אחר, והקליט אותה ברכב כשהיא מדברת בטלפון עם המאהב.

מעבר להיותה עבירה פלילית, יש בעיה משפטית לעשות שימוש בתוצרי האזנת סתר כראיה בבית משפט ולעיתים קרובות בית המשפט יסרב לקבל את ההקלטות, הצילומים ותוצרי ההאזנה. ישנם חריגים לכך, ואם תרצו לבדוק אפשרות "להכשיר" תוצרי האזנה, אני מזמין אתכם ליצור איתי קשר ולתאם פגישה מסודרת.

 

האזנת סתר במקום העבודה

סכסוכים רבים במקום העבודה מולידים רצון של העובד או של המעסיק לגבש ראיות לצורך הגשת תביעה או כדי להצדיק פיטורין של עובד. כך למשל במקרה של חשד לגניבה ממעביד, לעיתים מעסיקים מתפתים להציב מצלמות נסתרות במקום העבודה כדי להוכיח את הגניבה.

ישנן סוגיות מורכבות בכל הנוגע להאזנת סתר וצילום עובדים במקום העבודה, כאשר ישנם סוגי צילום מותרים וסוגי צילום אסורים. צריך לנתח כל סיטואציה לגופה והיא תושפע מסוג מקום העבודה, מעמדו של העובד, מערכת היחסים בין הצדדים, סוג האזנת הסתר שמתכוון המעסיק לבצע, המכשור הטכני והכלים בהם הוא מתכוון להשתמש, ועוד.

במקרים אחרים, נתקלתי בעובדים בתוך מקום העבודה שמבצעים האזנות סתר זה לזה, או מנסים להאזין למעסיק, באמצעות הצבת מכשיר הקלטה במשרד של המעסיק או במשרד של אחד העובדים, ואיסוף של המכשיר במועד מאוחר יותר. פעולה זה יכולה בהחלטת לסבך את העובד בחקירה פלילית במשטרה, ומכיוון שמדובר בעבירת פשע שעונשה הוא עד 5 שנות מאסר, גם בהליכים מקדמיים לפני העמדה לדין דוגמת שימוע לפני הגשת כתב אישום.

 

האזנת סתר בגן ילדים

בשנים האחרונות, לאחר מספר אירועים מזעזעים של התעללות בפעוטות בגני ילדים ובמעונות, עלתה המודעות בקרב ההורים לחשיבות המעקב והפיקוח אחר מטפלות, סייעות וגננות גנים ובפעוטונים. התקנה של מצלמה או מכשיר הקלטה מתרחש גם כשמדובר במטופלים בגירים, סיעודיים וחסרי ישע, שלגביהם קיימת דאגה מצד בני המשפחה לבחון האם המטפל מתייחס לחסר הישע בכבוד או חלילה מתעלל בו.

במקרים רבים התעללות בחסרי ישע וילדים נחשפת אף ורק הודות להאזנות סתר, מכיוון שחסרי הישע לא מדברים ולא מסוגלים להגל על עצמם והאחראיים על חסרי הישע מבצעים את הזוועות הללו בתוך חדרים סגורים.

הפעלתם של אמצעי מעקב והאזנה בגני ילדים ובמקומות המטפלים בחסרי ישע מעלה את שאלת האזנת הסתר האסורה והפגיעה בפרטיות של הגורמים המטפלים ועלולה לכאורה לגרום להעמדה לדין פלילי של בני המשפחה לפי חוק האזנת סתר וחוקים נוספים.

לכן, ולאור הרגישות הציבורית והאירועים הרבים שנחשפו שמוכיחים את החשיבות הרבה בביצוע מעקבים אלו, הוציא בשנת 2017 פרקליט המדינה הנחיה שמסדירה את מדיניות רשויות התביעה והפרקליטות לגבי העמדה לדין פלילי בגין ביצוע האזנת סתר בגן ילדים או למטפלים בחסרי ישע בכלל.

בהנחיית פרקליט המדינה מפורטות הנסיבות בהן לא יעמידו לדין את מי שהקליט חסר ישע – אחת הנסיבות בהן ניתן יהיה לבקש סגירת התיק הפלילי היא כשביצוע האזנת סתר בגן הילדים בוצע בתום לב ובעקבות חשש אמיתי שמתבצעת התעללות בקטין או בחסר הישע.

חשוב לי להסביר שחשש עמוק ככל שיהיה לא יכול להצדיק האזנת סתר בגן ילדים אם אין לכם אינדיקציה ממשית להתעללות ואם ההאזנה בוצעה באופן מופרז ולא מידתי. לכן, לפני שתבחרו לשלוח את הילד לגן עם מכשיר הקלטה, אני מציע לכם לפנות אלינו לפגישת ייעוץ מסודרת ובה נדריך אתכם איך לבצע זאת נכון ונעבור על הסיכונים והסיכויים.

בדרך כלל, לא נוטים להעמיד לדין ולהגיש כתבי אישום נגד הורים שביצעו האזנת סתר בגן ילדים באמצעות התקנת מכשיר האזנה על גופו של הילד (למשל בתוך החולצה) – מכיוון שעל פניו, הקטין הוא אחד המשתתפים בשיחה.

יחד עם זאת, עולות שאלות מורכבות של האם הקטין יכול להוות צד לשיחה (למשל כשמדובר בתינוק), ומה קורה כשמכשיר ההקלטה מוחבא בתוך התיק או המעיל של הילד, הילד משחק בחצר והגננות עומדות ליד התיק ומשוחחות בניהן. על פניו מדובר בהאזנה אסורה ובפגיעה חמורה בפרטיות – יחד עם זאת, אפשר לצאת מזה באמצעות ייעוץ משפטי נכון עם עורך דין פלילי.

כלל האצבע הוא – אם הצלחתם לחשוף התעללות בגן ילדים, הסבירות שתועמדו לדין על האזנת סתר היא נמוכה. אך אני נתקל במקרים רבים בהם הגננת חשפה את מכשיר ההקלטה והגישה תלונה במשטרה, ואילו במכשיר לא נקלטו שום ממצאים מפלילים. במקרה זה אני מפציר בהורים לפנות לקבלת ייעוץ לפני חקירה, על מנת שלא להסתבך בתיק פלילי.

 

האזנת סתר על ידי רשויות המדינה

קיימים מספר גופים ממשלתיים שרשאים לבצע האזנות סתר ולהאזין לשיחות, לקרוא הודעות טקסט ולבלוש אחר אזרחים בסתר מבלי שהדבר יהווה עבירה פלילית והעיקר שקיבלו צו מבית המשפט המחוזי שמתיר להם לעשות זאת למשך פרק זמן קצוב.

יש שני סוגים של גופי ממשל: הראשון, גופים שאחראיים לביטחון המדינה כמו השב"כ והמוסד. השני, גופים שאחראיים לאכיפה ומניעת ביצוע עבירות פליליות, דוגמת משטרת ישראל, רשות המסים, רשות התחרות והרשות לניירות ערך.

 

גופים ביטחוניים

כשמדובר בגופים האמונים על ביטחון המדינה, כדוגמת חיל המודיעין או שירות הביטחון הכללי, האישור לבצע האזנת סתר ניתן על ידי שר הביטחון או ראש הממשלה בלבד, למעט מקרים חריגים ודחופים בהם ראש השב"כ או ראש אמ"ן יכולים לתת אישור חריג להאזנות סתר למשך 48 שעות. תוקפו של האישור על ידי שר הביטחון וראש הממשלה הוא לשלושה חודשים.

 

משטרת ישראל וגופי אכיפת חוק

כשמדובר על גופי חקירה, אכיפת חוקים פליליים ומניעת עבירות פליליות, כדוגמת המשטרה, האישור לביצוע ההאזנה ניתן על ידי שופט בית המשפט המחוזי, לאחר שהוגשו בפניו ראיות המצביעות על הצורך בביצוע ההאזנה על מנת לגלות או למנוע ביצוע של עבירה פלילית בדרגת "פשע" (עבירה שהעונש עליה הוא שלוש שנים ומעלה).

 

ייעוץ משפטי בתחום האזנות סתר

קיימים גורמים רבים שמועדים לבצע האזנת סתר לזולתם, בין עם מדובר בגורמי מודיעין בטחוני או עסקי, רשויות אכיפת החוק, בני זוג במהלך סכסוך ועוד. כיום קיימים אמצעים רבים לביצוע האזנות סתר הזמינים לכל אדם, ולכן האזנות סתר הם דבר שכיח ביותר, כך למשל, פרשה שהסעירה את המדינה בפברואר 2022 היא פרשת האזנות הסתר שביצעה משטרת ישראל באמצעות תוכנת "פגסוס" של חברת NSO, וזאת מבלי שקיבלה צו מבית משפט שאפשר לה לעשות זאת.

 

משרד אלעד שאול ושות' הוא בין המשרדים המובילים בישראל בתחום המשפט הפלילי, צווארון לבן והגנת הפרטיות – המשרד ממוקם בתל אביב בסמוך לבית המשפט וערוך למתן ייעוץ וליווי בכל עת.

 

האזנת סתר

5 מתוך 5 - (6 הצבעות)
שאלות ותשובות
יש שתי סוגי האזנות סתר – האחת היא האזנת סתר מותרת והשנייה, האזנת סתר אסורה. כדי להבחין בין השניים יש צורך לבחון מספר נתונים קריטיים שמפורטים במאמר.
העונש יכול להגיע עד 5 שנות מאסר.
כן, אם יש בידיה צו מבית המשפט המחוזי. הצו מוגבל למשך 90 יום.
מדובר בסוגיה מורכבת והתשובה יכולה להשתנות בהתאם לנסיבות המקרה. יש מספר שיקולים מרכזיים שיכולים להכריע אם מדובר בהאזנה מותרת או אסורה. כנסו לקרוא.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא האזנת סתר?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה