הפרת צו הרחקה

הפרת צו הרחקה היא עבירה פלילית המכונה "הפרת הוראה חוקית". צו הרחקה הוא צו שניתן על ידי בית משפט ומטרתו להרחיק אדם מטריד מסביבת מבקש הצו, ההרחקה יכולה להיות פיזית (בסמוך לביתו או למקום עבודתו למשל) או באמצעות איסור יצירת קשר בכל דרך וצורה, לרבות בהודעות טקסט, SMS, הודעות וואטסאפ, שיחות טלפון ועוד.

רוצים לדעת הכל על הפרת צו הרחקה ואיך לטפל במקרה כזה? עו"ד אלעד שאול מסביר.

 

מהו צו הרחקה

כאשר אדם מרגיש מאוים או מוטרד מאדם שבולש אחריו או מטריד אותו באופן אחר, הוא יכול לפנות למשטרה ולהגיש תלונה כנגד אותו אדם. מעבר לכך, יכול האדם המוטרד להגיש לבית המשפט בקשה להוצאת צו הרחקה כנגד האדם המטריד אותו. על מנת שבית משפט ייתן צו הרחקה צריך להוכיח שמדובר בהטרדה ממשית שעלולה לגרום לפגיעה בביטחון או באוטונומיה האישית של המוטרד, באופן שפוגע במרקם החיים שלו.

את צו ההרחקה ניתן להגיש כנגד אנשים זרים, ואף כנגד בני משפחה, אפילו אם הם קטינים. מטרת צו ההרחקה, בניגוד לאפשרויות התלונה במשטרה או התביעה האזרחית, הוא להגן על האדם המוטרד והמאוים באופן מידי. בניגוד לאפשרויות האחרות שהן תהליכים ארוכים יותר, צו ההרחקה הוא למעשה אמצעי דחוף ומיידי להגנת האדם המוטרד.

צו הרחקה מוצא על ידי שופט בבית המשפט ולכן הוא נחשב לצו שיפוטי, כלומר, הוראה מחייבת של בית המשפט כלפי המטריד, להימנע מהטרדתו של מבקש הצו. הצו יכול לכלול איסור להימצא בקרבתו, לשוחח עמו, ליצור קשר טלפוני, או להימצא על יד ביתו.

 

בהתאם לאלו חוקים ניתן לבקש צו הרחקה

ישנם מספר חוקים שמאפשרים לאדם המוטרד להגיש לבית המשפט בקשה לצו הרחקה. נציג את שני החוקים העיקריים אשר "מכסים" את שני המצבים העיקריים בהם מוגשת בקשה לצו הרחקה. החוק למניעת הטרדה מאיימת מאפשר להוציא צו הרחקה נגד אנשים זרים, צו הרחקה נגד שכנים, או אפילו בין בני זוג שאינם ידועים בציבור או שאינם בני משפחה.

צו זה מכונה צו למניעת הטרדה מאיימת. הפרת צו הרחקה מסוג זה היא כמובן עבירה פלילית מסוג הפרת הוראה חוקית. סעיף 1 לחוק מגדיר "הטרדה מאיימת" באופן הבא:

"הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו, בנסיבות הנותנות בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם או כי הוא עלול לפגוע בגופו".

מלבד ההגדרה הכללית (פגיעה בפרטיות, בחירות, בגוף ובשלוות החיים של המוטרד), בסעיף 2 מופיעים מספר מעשים שיוצרים עילה מספיקה לבקשת צו הרחקה, ביניהם מעקב ובילוש אחר אדם, יצירת קשר מטריד עימו, פגיעה ברכושו, ועוד.

במידה ובקשתו של האדם המוטרד מתקבלת על ידי בית המשפט, הוא יכול לכלול בצו ההרחקה הוראות שונות בנוגע לתנאי ההרחקה. כמו כן, יכול בית המשפט לדרוש מהמטריד להפקיד ערובה כספית, כהתחייבות שיקיים את תנאי צו ההרחקה. אם המטריד יבצע את אותן פעולות, יתקרב למוטרד, יתקשר אליו, ישלח הודעות או יגיע לביתו או למוקם עבודתו – מדובר בהפרת צו הרחקה.

החוק השני הוא החוק למניעת אלימות במשפחה שמאפשר להוציא צו הרחקה המכונה "צו הגנה מפני אלימות במשפחה" ורלוונטי למצבים בהם מוגשת בקשה לצו הרחקה כלפי בן משפחתו של האדם המוטרד. חוק זה מאפשר להגיש בקשה לצו הרחקה כנגד בן משפחה שמטריד אותו ופוגע בו פיזית ומילולית, אף אם הוא מתגורר יחד עם המוטרד.

תכליתו העיקרית של חוק זה היא מניעת אלימות בתוך המשפחה כגון תקיפת בת זוג ועבירות אלמ"ב נוספות. סמכותו של בית המשפט לתת צו הגנה בין בני זוג היא רחבה יותר מצו הרחקה רגיל והפרת צו הרחקה מסוג "צו הגנה" היא חמורה יותר ועלולה להוביל למעצרו של המפר. כדי למנוע אלימות בתוך המשפחה, רשאי השופט להרחיק את המטריד מהמוטרד ואף להרחיק אותו מהבית, גם אם הבית רשום על שמו!

כמו כן הוא רשאי להטיל על המטריד לקבל טיפול מניעתי כגון סדנה לשליטה בכעסים. בהתאם למטרתם העיקרית של שני החוקים שציינו עד כה, בקשות לצו הרחקה לפי החוק למניעת אלימות במשפחה בדרך כלל יוגשו לבית המשפט לענייני משפחה, ובקשות לפי החוק למניעת הטרדה מאיימת יוגשו לבית משפט השלום, אך קיימים מקרים חריגים בהם יוגשו הבקשות לבתי משפט אחרים.

 

צו הרחקה משטרתי במסגרת ההליך הפלילי

מלבד החוק למניעת אלימות במשפחה והחוק למניעת הטרדה מאיימת, קיימת אפשרות נוספת לנתינת צווי הרחקה, וזאת על ידי קצין משטרה או בית המשפט כחלק מהליך מעצר של אדם החשוד בביצוע עבירה פלילית.

חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה- מעצרים) נקרא בקיצור "חוק המעצרים" ומאפשר לקצין משטרה את הסמכות להטיל על אדם שנחקר תחת אזהרה במשטרה בחשד לעבירה פלילית, הגבלות שיאפשרו את המשך ביצוע החקירה וישמרו על המתלונן. בין ההגבלות שקבועות בחוק (סעיף 42 למשל) הן צו הרחקה של קצין משטרה מהקורבן, מעדים פוטנציאליים בתיק החקירה ואפילו הרחקה מאיזור גיאוגרפי מסוים.

קצין המשטרה רשאי להרחיק את החשוד מביתו, מביתה של המתלוננת ואפילו מעיר מסוימת. סמכות זו קיימת גם לבית המשפט שדן במעצרו של אדם החשוד בעבירה והוא יכול לצוות על הגבלות אלו כתנאי לשחרורו של החשוד ממעצר. הפרת צו הרחקה משטרתי או צו שניתן על ידי בית המשפט כחלק מתנאי שחרור ממעצר, מהווה עבירה פלילית כאמור והיא יכולה להוביל למעצרו של המפר באופן מידי.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

העונש על הפרת צו הרחקה

כפי שהסברנו, צו הרחקה בין אם ניתן על ידי שופט בבית המשפט במסגרת צו למניעת הטרדה מאיימת או צו הגנה למניעת אלימות במשפחה, ובין אם הוא ניתן על ידי קצין משטרה במסגרת חקירה פלילית – הוא צו שיפוטי לכל דבר המחייב את המורחק לפעול בצורה מסוימת, ובעיקר להימנע מפעולות מסוימות. לכן, כשאותו אדם מפר את הצו, ולמעשה לא נשמע לציווי בית המשפט או קצין המשטרה, ההוא עובר עבירה פלילית.

האיסור הפלילי להפר צו שיפוטי נקבע בסעיף 287 לחוק העונשין שקובע עונש של עד שנתיים מאסר בפועל על הפרת צו הרחקה ואם צו ההרחקה הניתן כדי להגן על גופו או חייו של אדם, בדרך כלל במסגרת צו הגנה למניעת אלימות במשפחה, העוד הוא עד ארבע שנות מאסר.

אני נתקל בתיקים פליליים רבים שמוגשים לבתי המשפט על הפרות צו הרחקה, ניתן להתמודד עם כתבי אישום כאלה, לבטל אותם או להסב אותם להליך של הסדר מותנה במקרים המתאימים.

חשוב לזכור, אם הצו שהופר הוא צו שניתן במסגרת הליך מעצר ימים על ידי קצין משטרה או בית המשפט, הפרתו יכולה לגרום לביטולם של התנאים לשחרורו הזמני ממעצר אשר הופיעו בצו ההרחקה (ערבות כספית למשל) ולמעצרו של המפר בתנאי מאסר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.

 

בקשת סרק להוצאת צו הרחקה

פעמים רבות מוגשות לבתי המשפט בקשות לצווי הרחקה שלא נובעות מתוך כוונת הגנה אמיתית של הצד הטוען שהוא מוטרד, אלא מתוך כוונה לפגוע בצד השני, כלפיו הוגשה הבקשה לצו הרחקה.

בקשות אלו נקראות "בקשות סרק".

בקשות סרק יכולות להיות מוגשות בשל רצון לנקמה בצד השני, או רצון להגביל אותו ממהלכים עסקיים. סיבה נפוצה מאוד לבקשות סרק היא פגיעה בצד השני במהלך הליך גירושין, מתוך מטרה לפגוע נפשית ולשפר עמדות במשא ומתן בין הצדדים, ואף כדי יצור 'מצג שווא' משפטי בהליך הגירושין.

כדי להוכיח שבקשת הצו שקיבלתם היא בקשת סרק, מומלץ לשכור עורך דין פלילי מומחה שיחקור את הצד שכנגד ויחשוף את האמת. אם יוכח שבקשת הצו שקיבלתם היא בקשת סרק בית המשפט רשאי להטיל על המבקש הוצאות משפט.

 

ערעור על צו הרחקה

ניתן לערער על צו הרחקה שהוצא בבית המשפט, אם בית המשפט שנתן את הצו הוא בית משפט השלום או בית משפט לענייני משפחה – הערעור יוגש לבית המשפט המחוזי. ערעור על צווי הרחקה מתקבל במקרים חריגים ועל עורך הדין המייצג אתכם להצביע על כשלים בצו ההרחקה, ליקויים או על פעולה בחוסר סמכות של בית המשפט שנתן אותו.

אנו מצליחים לבטל צווי הרחקה לעיתים קרובות בשל ההיכרות העמוקה שלנו עם חוק למניעת הטרדה מאיימת, חוק למניעת אלימות במשפחה וחוק המעצרים. ניתן לערער גם על צו הרחקה שנתן קצין משטרה, ערעור כזה יוגש לבית משפט השלום.

הפרת צו הרחקה

5 מתוך 5 - (5 הצבעות)
שאלות ותשובות
בהחלט כן. הפרת צו הרחקה היא עבירה פלילי שנקראת "הפרת הוראה חוקית".
הפרת הוראה חוקית עונשה עד שנתיים מאסר בפועל. אם מדובר בצו הרחקה שנועד להגן על חייו של אדם, העונש הוא עד ארבע שנות מאסר.
אם צו ההרחקה הוצא על ידי בית משפט השלום או בית משפט לענייני משפחה – הערעור הוא לבית המשפט המחוזי. אם את הצו הוציא קצין משטרה, הערעור הוא לבית משפט השלום.
אתה תזומן לחקירה במשטרה וצפוי לקבל כתב אישום. ניתן להתגונן במגוון דרכים ולשם כך יש לפנות לעורך דין פלילי.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא הפרת צו הרחקה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה