עבירות מין במשפחה ובידי אחראי

לפני שנרחיב על הנושא, חשוב להבין מה נחשב עבירות מין במשפחה ובידי אחראי בעיני החוק הפלילי? חוק העונשין בעיקרו קובע אילו התנהגויות, באילו נסיבות ובאיזה יסוד נפשי, נחשבות עבירה פלילית. לכן, ראשית קריטי לבחון את החוק ולהבין מהם יסודות העבירה? החוק הפלילי מתייחס לעבירות כמו אינוס או מעשה סדום כעבירות הבסיס. כלומר, בסעיפים אלה מצויים ההתנהגות, הנסיבות והיסוד הנפשי הנדרשים בכדי שאירוע ייחשב עבירה.

 

יסודות העבירה

בנוסף לעבירות הבסיס קיימות צורות מוחמרות של העבירות. לדוגמה מסעיף 351(א), אם מתקיימים כל יסודות העבירה של אינוס או מעשה סדום, ובנוסף לכך הנסיבות "קטין ובן משפחתו" או "אדם חסר ישע והוא אחראי עליו" אזי מתקיימות הצורות המוחמרות של העבירה, והדין עליהן חמור יותר- עד 20 שנות מאסר.

כלומר, ביצוע העבירות בבן משפחה ובידי אחראי אלו נסיבות המחמירות עבירות קיימות שעומדות בפני עצמן. ולפיכך כדי שתתקיים העבירה יש צורך בקיומן של נסיבות נוספות, והתנהגויות המפורטות בסעיפים אחרים בחוק. אם כך, סעיף 351 לחוק העונשין, שכותרתו עבירות מין במשפחה ובידי אחראי, מפרט נסיבות מחמירות לעבירות מין וכן הגדרות רלוונטיות, כגון "בן משפחה" ו"אחראי על קטין".

זאת ועוד, בהתחשב בקשיים המיוחדים שעולים עם הגשת תלונה בגין עבירות מין במשפחה, חלים חוקי התיישנות מקלים יותר. המשמעות של התיישנות עבירה היא שכעבור זמן מסוים, כבר לא ניתן לתבוע בגינה. על עבירות מסוג פשע, למשל, ההתיישנות היא 10 שנים.

אך מכיוון שמדובר בקטינים ובפגיעות בתוך המשפחה, תקופת ההתיישנות תחל רק כאשר הנפגע מגיע לגיל 28. כלומר, עד גיל 38 יוכל הנפגע יוכל להגיש תלונה על עבירה שבוצעה כשהיה קטין.

 

סוגי עבירות מין במשפחה

כאמור, עבירות מין במשפחה הן צורות מוחמרות של עבירות מין. מהן עבירות הבסיס שהנסיבה "במשפחה" מחמירה אותן? סימן ה' לחוק העונשין כולל מספר עבירות בסיס, וכן נסיבות המחמירות עבירות אלה. ההתנהגויות שמנויות בחוק, שהנסיבות והיסוד הנפשי הופכות אותן לעבירות, הן בעילה, מעשה סדום ומעשה מגונה. ההגדרה של בעילה בסעיף 345(ג) היא "החדרת איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה".

הגדרת מעשה סדום בסעיף 347(ג) " החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם." מעשים אלה נקראים "אונס" אם נעשו שלא בהסכמה חופשית; בהסכמה שהושגה במרמה לגבי זהות העושה או מהות המעשה; בקטינה מתחת לגיל 14, אפילו אם יש הסכמה; תוך ניצול מצב של חוסר הכרה או כל מצב המונע אפשרות לתת הסכמה חופשית.

הגדרה של מעשה מגונה בסעיף 348(ו) היא "מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים". אם נעשה מעשה מגונה בקטין בן משפחתו של הפוגע, או בחסר ישע שהוא אחראי עליו- העונש ללא כל נסיבות מחמירות הוא מקסימום 5 שנים. ללא הסכמה חופשית- עד עשר שנים. ובנסיבות מחמירות אחרות- עד חמש עשרה שנה.

 

אונס או מעשה סדום של קטין על ידי בן משפחה

כעת, עם הבנה בסיסית של מבנה החוק והגדרות המתייחסות לעבירות מין, ניתן להרחיב על צורות ספציפיות יותר של העבירות. סעיף 351(א) כולל בעצם ארבעה מצבים אפשריים. שילוב של שתי עבירות בסיס עם שני סוגים של נסיבות מחמירות.

הראשון, התקיימות יסודות העבירה "אינוס" (כלומר, בעילה או מעשה סדום שלא בהסכמה) בקטין שהוא גם בן משפחתו של הפוגע. המצב השני הכלול בסעיף הוא עבירת אינוס שבוצעה בחסר ישע שהפוגע אחראי עליו. המצב השלישי הוא עבירה של מעשה סדום המבוצעת בקטין שהוא בן משפחתו של הפוגע. והמצב האחרון- עבירת מעשה סדום בחסר ישע שהפוגע אחראי עליו. העונש המקסימלי על עבירות אלה הוא 20 שנות מאסר.

 

אונס או מעשה סדום בקטין בין גילאי 14 עד 21

סעיף 351(ב) ממשיך את באותו קו של סעיף 351(א) ומתאר נסיבות מחמירות נוספות לעבירות של בעילה או מעשה סדום. המוקד כאן הוא הגיל של הנפגעת או הנפגע. ככל הנראה בגלל הדגש על הגיל הצעיר, בסעיף זה אין צורך בחוסר הסכמה חופשית כדי שתתרחש עבירה. די בביצוע של בעילה או מעשה סדום בבת או בן משפחה בין הגילאים 14 עד 21.

העונש על עבירה זו זהה לעונש המקסימלי על העבירה הבסיסית (ללא נסיבות מחמירות) של אונס- 16 שנים.

 

מעשה מגונה בקטין בן משפחה על ידי אחראי (351(ג))

הנסיבות בסעיף זה דומות לסעיפים הקודמים העוסקים בעבירות מין במשפחה ובידי אחראי. גם כאן מדובר על קטין בן משפחתו של הפוגע, או לחילופין אדם חסר ישע שהפוגע אחראי עליו. ההבדל הוא שכאן ההתנהגות היא מעשה מגונה, ולא אונס. העבירה מחולקת לדרגות שונות של חומרה, כאשר לכל דרגה עונש מקסימלי כבד יותר.

על כל ביצוע מעשה מגונה בקטין בן משפחה או חסר ישע שבאחריותו העונש המקסימלי הוא 5 שנים. כאשר מתווסף היבט של חוסר בהסכמה חופשית- העונש המקסימלי מוגדל ל-10 שנים. ובנוסף לנסיבות מחמירות אחרות, לדוגמה איום בנשק או גרימת חבלה גופנית, העונש עולה עד 15 שנה.

 

מעשה מגונה בפני קטין בן משפחה

מעשה מגונה בפני קטין בן משפחה זוהי עבירה בנסיבות מחמירות המקבילה לעבירה "מעשה מגונה בפומבי" המעוגנת בסעיף 349. ניתן להבין זאת מהניסוח של הסעיף, שמציין שהעבירה כוללת ביצוע מעשה מגונה בפני קטין "בכל מקום שהוא".

כלומר, אם העבירה בוצעה בקטין בן משפחה, אין חשיבות אם המעשה המגונה בוצע בפומבי או לאו. ניסוח דומה ניתן למצוא בסעיף 349(ב) , שקובע כי הדין על מעשה מגונה בפני קטין בכל מקום שהוא הוא עונש מקסימלי של שלוש שנים. לעומת זאת, כאשר הקטין בן משפחה, סעיף 351(ד) מגדיל את העונש לארבע שנים.

 

מיהו בן משפחה? (351(ה)

ההגדרה של בן משפחה אומנם נדמית אינטואיטיבית, הרי קל לחשוב שאדם מסוגל להעיד על עצמו מי בן משפחתו ומי לא. אולם, בכדי ליצור דין אחיד וברור חשוב להגדיר אפילו את המושגים שנראים הכי פשוטים. בנוסף, חשוב לזכור שההגדרות של כל מושג עלולות להשתנות בין ענפי המשפט השונים, בהתאם לעיקרון עצמאות ענפי המשפט.

כך לדוגמה, ייתכן שקרוב ייחשב בן משפחה לצורכי דיני מיסים, ואותו קרוב בדיוק לא ייחשב כבן משפחה במשפט הפלילי. לפיכך, ההגדרות המובאות כאן הן בהתאם לסימן ה' לחוק העונשין.

הגדרת בן משפחה חשובה מסיבה נוספת. כפי שניתן לראות, קיים הבדל משמעותי בעונשים הקבועים בחוק בין עבירות מין שאינן במשפחה לבין עבירות מין במשפחה. היו פסקי דין בעבר שבהם השאלה מיהו בן משפחה הייתה קריטית להכרעה האם להטיל עונש מוגבר.

מי שבוודאות ובכל הנסיבות נכללים בהגדרת בני משפחה הם ההורים, בני הזוג של ההורים (אפילו אם אינם נשואים), סבא וסבתא. הצורך לציין שאלה נכללים בהגדרה ללא תנאים נדרשת, כיוון שכל שאר בני המשפחה עשויים שלא להיכלל בהגדרה בנסיבות מסוימות. אחים ואחיות, כולל אחים ואחיות חורגים, כלולים בהגדרה רק אם הם מעל גיל 15.

בני משפחה נוספים שיוכלו להיחשב לפי החוק הם דודים ודודות וכן גיסים וגיסות. אלה נכללים בהגדרה אם הם מעל גיל 15, אלא אם כן מדובר בעבירות בעילה אסורה או מעשה מגונה ללא נסיבות מחמירות, שבוצעו במי שגילו מעל 16. גם משפחת אומנה נכללת בהגדרה. אומן, בן או בת זוגו (גם אם אינם נשואים) והוריו הם בני משפחה של קטין. בנוסף לכך, ילדיו של אומן נחשבים בני משפחה אם הם מעל גיל 15.

וכן אחיו של אומן, בני זוגם, ובני הזוג של ילדיו של אומן נחשבים בני משפחה אם הם מעל גיל 15, אלא אם כן מדובר בבעילה אסורה או מעשה מגונה במי שגילו מעל 16. גם מי שאחראי על קטין או חסר ישע יכול להיחשב אומן, ובכך הוא וקרוביו נכללים בהגדרה של משפחה. ההגדרה של "אחראי על קטין או חסר ישע" מסורבלת ומסובכת.

במהותה, היא כוללת את כל מי שדואג בפועל לצרכיו הבסיסיים של הקטין, או את כל מי שאפשר להטיל עליו את האחריות הזו. זוהי בעצם דרך לכלול בהגדרת "משפחה" את מי שלאו דווקא עומד בתנאי החוק, אבל מבחינה מהותית דואג ומטפל בקטין או שהוא אמור לדאוג ולטפל בו.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

מיהו חסר ישע?

בקווים כלליים, אדם נחשב חסר ישע אם אינו מסוגל לספק בעצמו את הצרכים הבסיסיים שלו, או חלק מהם. ההגדרה בחוק כוללת מספר סיבות שבגינן אדם לא יכול לספק את צרכיו בעצמו, למשל גיל, מחלה, ליקוי שכלי ומוגבלות גופנית או נפשית. אך לא מדובר ברשימה סגורה, וגם סיבות אחרות יכולות לגרום לאדם להיחשב חסר ישע.

זו הסיבה שחשוב יותר להבין את המהות של ההגדרה מאשר את הרשימה. כל עוד קיימת סיבה שגורמת לכך שהאדם לא מסוגל לדאוג לצרכי מחייתו, לבריאותו או לשלומו, הוא יכול להיחשב חסר ישע.

 

חשיבות השיקום של הפוגע, הנפגע והתא המשפחתי

עבירות מין כשלעצמן גוררות נזק נפשי חמור לקורבן ולסביבה הקרובה שלה או שלו. הן עלולות לגרום להפרעות חרדה, דיכאונות ואף הפרעת דחק פוסט טראומטית. זאת בנוסף לנזקי גוף שנגרמים במקרים רבים, והפגיעה בזכות לאוטונומיה אישית. הנזקים הללו מתעצמים בהתחשב בתופעות המכוערות של האשמת הקורבן ובקשיים המיוחדים שנלווים להוכחות של עבירות מהסוג הזה.

פעמים רבות מידי, עבירות מין לא מבוצעות בגלל קושי של התוקף בדחיית סיפוקים. וכן כמעט מיותר לומר שאינן נגרמות בשל הלבוש או הנראות של הקורבן. ביצוע עבירות מין מסתכמות בעניין של תחושת שליטה. התוקף דורש לעצמו שליטה על המרחב האישי ועל גופה או גופו של הקורבן.

יתר על כך, כאשר מדובר בעבירות מין במשפחה ובקטינים הקשיים נהיים מורכבים אף יותר. לקטינים אין את החוסן הנפשי והבגרות והכלים להתמודד עם הטראומה שעברה עליהם. והמצב מסתבך עוד יותר כאשר הפוגע עצמו בן משפחתם של הקורבנות. כי הם נאלצים לפגוש בו שוב ושוב במהלך חייהם. כל הדינמיקה המשפחתית משתנה ונוצר מתח.

מסיבות אלה ונוספות, לשיקום הנפגע יש חשיבות מכרעת על מנת שיוכל לחיות חיים טובים ומלאים, ולא לאבד את הקשר עם משפחתו. טיפול פסיכולוגי בידי מטפל המתמחה בתחום הטיפול בילדים או בני נוער יוכל לסייע לנפגע בתקופה הקשה שלאחר הפגיעה.

על מנת שמקרים כאלו לא יישנו וגם לטובת הדינמיקה המשפחתית, חשוב לשקם גם את הפוגע ולדאוג שיקבל טיפול נפשי. רק על ידי הכרה בבעיה ושיח פתוח שמאפשר לקורבן להרגיש שיש לו גב שהיא או הוא יכולים לסמוך עליו, יכול גם התא המשפחתי להשתקם.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא עבירות מין במשפחה ובידי אחראי?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!