גניבה ממעביד

גניבה ממעביד היא עבירה נפוצה וחמורה ביותר, בתי משפט רואים אותה בחומרה ולא מהססים לגזור מאסרים בפועל במקרים מסוימים. לצד זאת, מעסיק החושד בעובד שגנב מבית העסק חש נבגד ולעיתים מחפש נקמה באמצעות הגשת תלונה למשטרה או תביעה כספית נגד העובד. עובד שנחשד בגניבה על לא עוול בכפו, עלול אף הוא להרגיש שנעשה לו עוול ועליו לדעת כיצד להתמודד עם המתקפה הצפויה לו.

איך מתמודדים עם חשד לגניבה ממעביד? האם מותר למעסיק לחקור עובד החשוד בדבר עבירת גניבה על ידי קב"ט או חוקר פרטי? ומדוע עבירת גניבה ממעביד היא חמורה בהרבה מעבירת גניבה "רגילה"? עו"ד אלעד שאול מסביר אודות עבירת גניבה ממעביד ומה עושים במקרה של גניבה בידי עובד:

 

מה העונש על גניבה ממעביד?

העונש על גניבה "רגילה" הוא עד 3 שנות מאסר בלבד (עבירת עוון). אך העונש על גניבה בידי עובד ממעביד היא עבירת פשע שדינה עד 7 שנות מאסר ובתי המשפט לא מהססים לפסוק עונשים מרתיעים.

סעיף 391 לחוק העונשין קובע:

עובד הגונב דבר שהוא נכס מעבידו, או שהגיע לידי העובד בשביל מעבידו, וערכו עולה על אלף שקלים חדשים, דינו – מאסר שבע שנים. גניבה ממעביד מהווה גניבה בנסיבות מחמירות ולכן מומלץ לקחת ברצינות רבה כל טענה מצד המעסיק לגניבה. המשטרה חוקרת עובדים הנחשדים בתחום עבירות גניבה בנחישות והפרקליטות נוטה להגיש כתב אישום נגד עובד שגנב ולדרוש מאסר בפועל.

בגזר הדין בגין עבירות גניבה בידי עובד בית המשפט ייקח בחשבון נסיבות שונות כגון:

 • מעמד העובד
 • סכום או ערך הגניבה
 • אופי בית העסק
 • הנזק שנגרם למעסיק
 • נסיבות העובד ועוד

 

כך למשל גניבה בידי עובד של 1,500 ש"ח מקופת בית קפה על ידי מלצר היא חמורה, אך דינו של העובד לא יהיה כדינו של פקיד בנק שמעל במילונים. יחד עם זאת, אסור להקל ראש גם בגניבות בסכומים קטנים מבית העסק מכיוון שהמעסיק נוטה לנפח את סכום הגניבה על מנת לנקום בעובד.

במקרים רבים, כשהמעסיק חושד בעובד שגנב, הוא מבצע ספירת מלאי ומבצע הערכות כספיות שונות על ידי רואי חשבון מומחים ועביר למשטרה במסגרת הגשת התלונה מסמכים שמוכיחים סכומי גניבה עצומים! במקרה בו טיפלתי, עובד שצולם גונב 300 שקלים מקופת בית העסק נחשד בגניבה של יותר מחצי מיליון שקלים מהמעביד על סמך מסמכים שהמעביד סיפק בעזרת חוקר פרטי ורו"ח.

נחשדים בגניבה ממעביד? עצרו הכול ופנו לייעוץ דחוף, עליכם להקדים את המעביד ולהתגונן.

 

מדוע העונש על גניבה ממעביד כל כך חמור?

בין מעסיק לעובד יש יחסי אמון מיוחדים, המעסיק מפקיד בידי העובד את מפעל חייו, לדוגמה:

 • מפתח – עובדים מסויימים מקבלים מפתח לבית העסק – המעסיק סומך עליהם שישמרו על היקר לו מכל.
 • כספים – קופאים, סוכני מכירות, מנהלי חשבונות ודומיהם נגישים לכספים ששיכים למעסיק.
 • סחורה – העובד נגיש לסחורה ומלאי שהמעסיק רכש בכסף רב.
 • ניהול (גניבה בידי מורשה)- לעובדים מסוימים סמכויות ניהול, הם רשאים לחלק הוראות לעובדים ורמת האמון בהם מוגברת.

 

המחוקק החליט להחמיר עם עובד שמבצע גניבה ממקום העבודה מהסיבות הבאות:

 1. הרתעה של עובדים – החוק מעביר מסר חד וחלק לעובד שגניבה ממקום העבודה תסתיים בעונש חמור.
 2. שמירה על יחסי אמון – כדי לאפשר למעסיק לסמוך על עובדים ולנהל עסק קבוע עונש מרתיע.

 

גניבה מאדם זר לא דומה לגניבה ממישהו שנותן בנו אמון רב, לכן גניבה מהמעביד היא בגידה חמורה באמון ומהווה גניבה בנסיבות מחמירות שדינה מאסר ממושך.

 

סוגים נוספים של גניבה בידי עובד ממעביד תוך פגיעה באמון

גניבה בידי עובד מורשה

 • גניבה בידי מורשה דינה עד 7 שנות מאסר.
 • כמו עובד גם בידי מורשה אנו מפקידים נכסים ונותנים בו אמון.
 • מורשה המועל באמון של בעל הנכס צפוי לעונש חמור יותר מזה שגנב מאדם זר.

 

גניבה בידי מנהל

 • נושא משרה בתאגיד שגונב נכס השייך לתאגיד דינו עד 7 שנות מאסר.
 • החוק מגדיר "נושא משרה" כמנכ"ל, דירקטור, מנהל או כל עובד בכיר.
 • גם עבירת הגניבה בידי מנהל חמורה בשל האמון הרב שניתן במנהל על ידי התאגיד.
 • מאחורי התאגיד עומדים בעלי המניות שמפקידים את כספם בידי החברה המנוהלת על ידי נושאי המשרה שבה.

 

גניבה על ידי עובד ציבור

 • גניבה על ידי עובד ציבור דינה עד 10 שנות מאסר.
 • מדובר בעבירת הגניבה החמורה ביותר בספר החוקים.
 • הרציונל מאחורי הענישה המחמירה דומה לגניבה מהמעביד – הציבור מפקיד את אמונו ומשאביו בעובד הציבור.
 • עובד ציבור שמועל באמון הציבור מבצע עבירה חמורה ביותר ויש לגזור עליו עונש מסר ההולם את גובה הבגידה באמון.

 

אנו רואים שהחוק קובע שגניבה שנעשה על ידי עובד, מורשה או עובד ציבור היא חמרוה יותר בשל חובת הנאמנות שהופרה.

 

חקירה פרטית לגילוי גניבה ממעסיק

מעסיקים רבים חוששים שעובד גונב מהם ומפעילים חוק פרטי שעוקב אחרי העובד, מתעד אותם ואף חוקר את העובד בצורה אגרסיבית ולעיתים לא חוקית. אם החוקר מגלה ראיות לגניבה חשוב שלא יחרוג מסמכותו ויתעד את הראיות בצורה שלא תפגע בהן.

לעיתים קרובות חוקר פרטי מטעם המעביד מגלה שעובד גנב מהעסק – אך הוא חורג מסמכותו ושם עצמו כחוקר משטרה ללא סמכות. החוקר הפרטי יכול להושיב את העובד בחדר חקירות מאולתר לא לאפשר לו לצאת ולגבות ממנו תצהיר או עדות מפלילה, כאילו שהעובד נחקר במשטרה תחת אזהרה.

הקושי הוא שעובד שנמצא במצב כל כך מלחיץ עלול להפליל את עצמו מבלי להבין את משמעות אמירותיו ומספיק שיודה בגניבה בסכום פעוט כדי שהמעסיק יוכל "להלביש עליו" כל חוסר שאי פעם נחשף בבית העסק, לרבות גניבות היסטוריות של עובדים אחרים.

לנחקר במשטרה יש מספר זכויות בסיסיות:

 1. זכות השתיקה.
 2. הזכות להימנע מהפללה עצמית.
 3. אפשרות להתייעץ עם עורך דין.

 

בחקירה פרטית מטעם המעביד הזכויות הללו לא נשמרות ולכן עובדים רבים מפלילים את עצמם לשווא מבלי להבין את המשמעויות והנזק העתידי שעומד להיגרם להם.

אני נתקל במקרים בהם עובד אומר לחוקר את מה שהחוקר רוצה לשמוע לאחר שהופעלו עליו לחצים כגון:

 • "אם לא תודה אנחנו נגיש תלונה במשטרה."
 • "תתוודה ותבקש סליחה ואולי לא נפטר אותך."
 • "נשלול לך את הפיצויים והפנסיה אם לא תודה."
 • "כולם ידעו שאתה גנב אם לא נסגור את זה כאן ועכשיו."

 

לצערי, מקרים רבים מועברים לטיפול המשטרה למרות שהעובד הודה ואף החזיר את סכום הגניבה וסכומים גבוהים בהרבה מסכום הגניבה.

 

האם חוקי לחקור עובד במקום העבודה?

חוקר פרטי מטעם מעביד חוצה במקרים רבות את גבולות המותר, כעורך דין פלילי אני דורש לקבל את פרוטוקול החקירה ובוחן אותו היטב, לעיתים החקירה אף מוקלטת ואני דורש לקבל גם את ההקלטה. אם חלילה יוגש נגד הלקוח כתב אישום, החוקר הפרטי יזומן לבית המשפט וייחקר על אופן החקירה הפרטית שערך.

סנגור פלילי יכול לטעון בחלק מהמקרים שהודאת העובד בגניבה נעשתה שלא מרצונו החופשי בשל לחץ שהופעל עליו ושהחוקר הפרטי זיהם את עדותו של העובד באמצעות הבטחות שווא ואיומים. רוב החקירות שנערכות ביוזמת המעביד פוגעות בזכויות העובד כאדם, כעובד וכנחקר בעבירה פלילית.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

ייצוג וליווי מעסיקים שנפלו קורבן לגניבה בידי עובד

על מנת להוכיח גניבה ממעביד יש לבצע חקירה מקיפה ויסודית. יחד עם זאת, צריך לדעת איך לחקור מבלי לפגוע בזכויות העובד – פגיעה שעלולה להפוך את החקירה לחסרת ערך בבית המשפט.

כמי שעבדו בפרקליטות ובתביעה המשטרתית, אנו יודעים איך חקירה אמורה להתנהל מתחילתה ועד סופה, ליווינו את המשטרה בחקירות ואף העברנו עליה ביקורת מטעם מדינת ישראל. במהלך השנים ייצגנו מעסיקים מכל גווני המשק הישראלי, ייעצנו וכיוונו אותם כיצד לבצע את החקירה בצורה נכונה.

בין לקוחותינו חברות הייטק מוכרות, משרדי רו"ח, עמותות וחברות פרטיות ואנו מלווים באופן צמוד על ידי שופטת בית הדין לעבודה בדימוס. אם אתם חושדים שעובד גונב מבית העסק, פנו לייעוץ ראשוני.

 

זומנתי לבירור או חקירה מטעם המעסיק, איך להתנהל?

עובד שנחשד בגניבה ממעביד נלקח לרוב לחקירה מטעם המעסיק בהפתעה גמורה באמצע יום העבודה. קב"ט או חוקר פרטי מכניס את העובד לחדר סגור ומתחיל להטיח בו האשמות. לעובד לא ניתנת זכות להתייעץ, לחשוב או להבין בפני מה הוא עומד, אני ממליץ לנצל כל הזדמנות שיש לכם ולפנות מיד לעורך דין פלילי ולקבל ייעוץ.

ייעוץ לפני חקירה במקרה של גניבה ממעביד הוא קריטי ומשפיע על עתידו של הנחקר. שגיאות שעושה החשוד במהלך החקירה מול הקב"ט או החוקר הפרטי יפגעו בו ויעלו לו ביוקר, לפעמים אפילו בעונש מאסר. חושבים שאתם נמצאים תחת חקירה סמויה במקום העבודה? המעסיק חושד בכם שגנבתם מבית העסק? פנו מיד לעורך דין פלילי והתייעצו – יחד נגן על זכויותיכם.

 

חקירת משטרה בחשד לגניבה ממעביד: כללי עשה ואל תעשה

השלב הקריטי ביותר בהליך הפלילי הוא שלב החקירה במשטרה. אם קיבלתם הזמנה לסור לתחנת המשטרה או זימון טלפוני לחקירה עליכם לפנות לעורך דין פלילי מיד. כל מה שתגידו בחקירה ישמש נגדכם בבית המשפט. מה שהייתם צריכים לומר ולא ציינתם – לא תוכלו לטעון מאוחר יותר ללא הסבר הגיוני. חוקרי המשטרה מיומנים בהפעלת לחצים על הנחקר וחילוץ הודאה באשמה.

לצורך כך לחוקר המשטרה כלי עבודה המכונים "תרגילי חקירה" והם ישתמשו בהם עליכם כדיי להפליל אתכם.

בין התרגילים למשל:

 • השוטר הטוב והשוטר הרע.
 • הפעלת לחץ נפשי על הנחקר.
 • צעקות ואיומים.
 • האזנות סתר.
 • עימותים עם עובדים אחרים.
 • ביצוע בדיקת פוליגרף.
 • ועוד.

 

חשוב להזכיר, עבירת הגניבה ממעסיק היא עבירה חמור ולצידה עונשי מאסר ארוכים ומרתיעים.

אל תעשו את הטעויות הבאות:

 1. להודות באשמה – אנשים רבים נוטים להודות באשמה מתוך מחשבה שיסלחו להם. בהליך הפלילי ההיפך הוא הנכון!
 2. להאמין לחוקר – חוקרי משטרה רשאים לשקר לנחקר במסגרת "תרגילי חקירה". האמינו רק לעורך דינכם ולקו ההגנה שבחרתם.
 3. להמעיט מחומרת המקרה – רבים חושבים שאנשים נורמטיביים לא נענשים בחומרה. גם כאן זו טעות מרה. בעבירות גניבה ממעביד ברירת המחדל היא וענש מאסר בפועל.
 4. להשמיד ראיות – מדובר בעבירת "שיבוש הליכי חקירה" שיכולה להתווסף לעבירת גניבה ממעביד.
 5. לתאם גרסאות – בתוך חדר החקירות כל אחד דואג לעצמו. אל תספקו לנחקרים אחרים סיבה להפיל אתכם.

 

מה כן לעשות?

 1. התייעצו – מרבית העובדים לא נחקרו במשטרה מעולם. חובה להתייעץ ולהבין בפני מה אתם עומדים.
 2. קחו ברצינות – גניבה ממעביד דינה מאסר, זה לא צחוק.
 3. התגוננו – זה לא הזמן להרים ידיים! קבלו ייעוץ וייצוג מקצועי והילחמו על זכויותיכם.

 

גם לעובד שמעד וגנב ממעסיקו מגיעה הגנה משפטית. נתקלתי במאות מקרים של עובדים שגנבו מהמעסיק סכומים קטנים ולאחר גילוי הגניבה ניסו "להלביש" על העובד את כל חוסרי המלאי והקופה בשנים האחרונות. אל תיפלו קורבן בין אם טעיתם ובין אם אתם חפים מפשע.

 

שימוע לפני הגשת כתב אישום בעבירת גניבה ממעביד

גניבה ממעביד היא עבירה מסוג פשע, החוק מאפשר לחשוד בעבירת פשע לערוך שימוע לפני הגשת כתב אישום ולנסות לשכנע את התובע הפלילי לא להעמיד אותו לדין. במסגרת השימוע הפלילי עורך דין פלילי מטעמכם רשאי להעתיק את חומר הראיות שבידי המשטרה, את חומר הראיות יש ללמוד לעומק ולאתר בו כשלים, סתירות ואי דיוקים. יחד עם עוד נתונים רבים מגיע עורך הדין לפגישה עם הפרקליט או התובע המשטרתי ומנהל עימו משא ומתן.

בין יתר התוצאות אליהן אפשר להגיע בשימוע לפני הגשת כתב אישום:

 • סגירת התיק הפלילי – סגירה בחוסר ראיות, חוסר עניין לציבור או חוסר אשמה.
 • הסדר טיעון – הסכמה להגשת כתב אישום מוסכם. לפעמים ישנה גם הסכמה על העונש.
 • השלמות חקירה – אם יש חוסרים בחקירה ניתן להחזיר את התיק למשטרה לביצוע השלמות חקירה.

 

אפשרות נדירה נוספת היא סגירת התיק בהסדר מותנה. הסדר מותנה אפשרי בעבירות מסוג עוון – גניבה ממעביד כאמור היא עבירת פשע. עורך דין פלילי טוב יכול לשכנע את הפרקליט לתקן את כתב האישום לעבירת עוון כגון קבלת דבר במרמה או גניבה "רגילה". אם התובע מסכים אפשר לסגור את התיק בהסדר מותנה.

 

שימוע לפני פיטורין בגין גניבה ממעביד

ברוב התיקים, לאחר החשד בגניבה העובד מזומן לשימוע לפני פיטורין. אנו מלווים את העובד לאורך השימוע ומונעים ממנו לספר אמירות שיכולות לסבך אותו מול המשטרה. חשוב מאוד שלא להגיע לשימוע לפני פיטורין לבד, הדבר עלול לעלות לעובד ביוקר! גם במקום העבודה, גם בחירות וגם בתביעה כספית עצומה.

 

כתב אישום גניבה ממעביד וביטול כתב אישום בגין גניבה ממעביד

כתב אישום פלילי בגין עבירת גניבה ממעביד מוגש לבית המשפט השלום או לבית המשפט המחוזי ומייחס לנאשם ביצוע עבירה פלילית של גניבה ממעביד. התובע הפלילי דורש ברוב המקרים עונש מאסר בפועל גם אם מדובר בעבירה ראשונה לעובד, לכן כדאי לקבל ייצוג משפטי איכותי מצד עורך דין פלילי מנוסה שיקטין את הנזק בבית המשפט.

בעבודתנו כסנגורים אנו חושפים כשלים בחומר הראיות, מעוררים ספק ונלחמים על חפות הנאשם – כל עובד שגנב מהמעביד נתקל לרוב בכתב אישום מנופח שכולל סכומים אסטרונומיים שהוא לא גנב. ככל שתקדימו לפנות לעורך דין פלילי מנוסה כך יגדל הסיכוי להימנע מהעמדה לדין בגין עבירה של גניבה בידי עובד, תיקון כתב האישום או ביטול כתב אישום.

עו"ד אלעד שאול יוצא רשויות התביעה של מדינת ישראל, ניסח והגיש כתבי אישום בשם מדינת ישראל בעבירות גניבה בידי עובד, עורכי הדין במשרד יוצאי הפרקליטות או זרועות אכיפת חוק אחרות. אנו מנוסים ומוכנים 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע לשרת את קהל לקוחותינו במסירות ובתבונה. המשרד מדורג בין המובילים בישראל בתחומי עיסוקו לפי חברות הדירוג Dun's100 ו- Bdi.

גניבה ממעביד

5 מתוך 5 - (16 הצבעות)
שאלות ותשובות
עד 7 שנות מאסר. בשונה מעבירת גניבה "רגילה" המחוקק קבע עונש חמור במיוחד לעובד שגנב ממעבידו.
מדובר בהתנהלות בעייתית מאוד שיכולה להשפיע על קבילות הראיות בבית המשפט. נחקרת על ידי המעביד בחשד לגניבה? קרא את המאמר לטיפים ומידע נוסף.
לרוב לא. מעסיקים רבים פגועים מעצם הגניבה ומערימים על העובד, חוקרים אותו ומשכנעים אותו להודות בגניבה ולשלם פיצוי ולאחר מכן מגישים תלונה למשטרה. אל תנהלו הליך מסוג זה לבד!
לחץ על המאמר לקריאה והשאר פרטים לייעוץ ראשוני עם עו"ד פלילי מוביל.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא גניבה ממעביד?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה