הסדר מותנה

הוצע לכם לחתום על הסדר מותנה? אל תפספסו את המדריך המלא על הסדר מותנה לנחקר במשטרה שזומן ליחדת הסדר מותנה במשטרה או בפרקליטות. מה ההשלכות של סגירת תיק בהסדר מותנה? האם נותר רישום פלילי? והאם אפשר לסרב לחתום? עו"ד אלעד שאול מסביר.

 

מהו הסדר מותנה?

הכלל הוא שנחקר במשטרה שקיימות נגדו מספיק ראיות צריך לעמוד לדין פלילי. במקרים מסוימים אפשר להימנע מהגשת כתב אישום ולסגור את התיק בהליך חלופי שנקרא "הסדר מותנה" או "סגירת תיק מותנית". ההליך קבוע בסעיף 67א לחוק סדר הדין הפלילי (החסד"פ) והוא כלי ב"ארגז הכלים" של התביעה הפלילית במטרה להימנע מהגשת כתב אישום בעבירות לא חמורות, בנסיבות לא חמורות וכשהחשוד נורמטיבי וללא עבר פלילי.

אבל גם לסגירת התיק בהסדר יש השלכות שחשוב להכיר, השלכות שלפעמים התביעה המשטרתית לא מודעת אליהן או בוחרת לא לשתף את החשוד.

 

כיצד מתבצע הליך ההסדר?

בסוף כל חקירה פלילית מעבירה המשטרה את תיק החקירה לעיון התביעה הפלילית ולבחון האם אפשר להגיע לכדי הגשת כתב אישום. התובע המשטרתי או הפרקליט מעיין בתיק ובודק מספר פרמטרים:

 1. קיומן של ראיות מספיקות: התובע צריך להתרשם שהמשטרה אספה ראיות טובות להעמדה לדין שעליהם הוא יוכל לבסס הרשעה.
 2. עניין לציבור: אם אין עניין לציבור רשאי התובע לגנוז את התיק בחוסר עניין לציבור, אך אם יש עניין לציבור וקיימות ראיות על פניו עליו להגיש כתב אישום.

 

בעבירה מסוג פשע על התובע לזמן את החשוד לשימוע טרם הגשת כתב אישום לפני שיגבש החלטה אם להעמיד את החשוד לדין או לגנוז את התיק. בעבירות עוון, שהעונש עליהן עד 3 שנות מאסר, התובע רשאי לבחון אם אפשר להימנע מהגשת כתב אישום על ידי סגירת התיק בהסדר מותנה. התובע מונע ממגוון של שיקולים שקבועים בהנחיות פרקליט המדינה ואגף החקירות במשטרה וממפסר קריטריונים מרכזיים.

אם התיק עומד בקריטריונים לקיומו של הסדר התובע יעביר את התיק אל יחידת תביעות הסדר מותנה במשטרה.היחידה תכין טיוטת כתב אישום בהתאם לחומר הראיות בתיק, תיצור קשר טלפוני עם החשוד ותזמין אותו לפגישה שבה ניתן לערוך הסדר. בפגישה יידרשו מהחשוד להודות בכתב האישום ולחתום על ההסדר שהוכן מראש מבלי שיש לו אפשרות לנהל משא ומתן אמיתי.

חשוד שבוחר להגיע לבדו ליחידת הסדר מותנה יתקשה לנהל מו"מ מול התובע ויאלץ לקבל את ההסדר המותנה כמו שהוא, כך שהדרך הנכונה יותר היא לשכור עורך דין פלילי שייצג אתכם בהליך ויאזן את פערי הכוחות בינכם לבין המשטרה.

 

הקריטריונים לסגירת תיק בהסדר מותנה

איך תדעו אם התיק שלכם מתאים לכדי סגירת תיק בהסדר מותנה או לא? הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 4.3042 מאפשרת לתובע לערוך הסדר מותנה עם חשוד בכל עבירת עוון. גם הפרקליטות וגופי תביעה נוספים רשאים לערוך הסדרים מותנים עם חשודים. אלו הקריטריונים העיקריים שאם התקיימו ניתן לשקול סגירת תיק בהסדר מותנה:

קריטריון פירוט
סוגי עבירות עבירות חטא, עוון וחלק מעבירות הפשע.
קיומן של ראיות התובע צריך לעיין בתיק ולקבוע שקיימות ראיות מספיקות לצורך הגשת כתב אישום ברף המכונה "ראיות לכאורה להוכחת האשמה".
עבר פלילי לחשוד אין עבר פלילי בחמש השנים שקדמו להסדר המותנה.
הסדר מותנה קודם לא נערך עם החשוד הסדר מותנה במהלך חמש השנים האחרונות.
סוג העונש לדעת התובע ניתן לערוך הסדר רק אם העונש המתאים לדעת התובע הוא לא מאסר בפועל.
הסכמת החשוד כדי לערוך הסדר מותנה על החשוד להסכים לתהליך ולהודות בביצוע העבירה הפלילית, על כל המשתמע מכך.

 

שימו לב, ביום 16.1.2021 יכנס לתוקפו חוק המרשם הפלילי החדש ותיערך רפורמה בתחום מחיקת הרישום הפלילי.

 

מה לעשות אם נחקרת בעבירה מסוג פשע?

תיק מסוג פשע מחייב קיומו של שימוע לפני הגשת כתב אישום אליו יש להגיע מלווים בעורך דין פלילי. במסגרת השימוע הפלילי ניתן להפריך את החשד ולהוביל לסגירת התיק או לשכנע שלא התקיימה עבירת פשע אלא עוון. דוגמה היא תיק שהגיע לטיפולנו בו נחקר הלקוח בחשד לגניבה ממעביד, עבירה מסוג פשע שלא נכללת בעבירות שאפשר לסגור בגינן תיק בהסדר מותנה.

במהלך שימוע לפני הגשת כתב אישום הוכחנו שחומר הריאות חלש ונסיבות העבירה מקלות, לכן הפרקליטות הסכימה להמיר את סעיף העבירה לעבירת גניבה "רגילה" שהיא עבירת עוון ולסגור את התיק בהסדר מותנה.

 

העונש בהליך הסדר מותנה

בתמורה לאי העמדה לדין, החשוד יחתום על הסדר ויוטל עליו "עונש חינוכי" יחסית למה שהיה מוטל עליו בבית המשפט. אלה העונשים העיקריים שהמשטרה או הפרקליטות רשאיות להטיל על חשוד במסדרת הסדר מותנה:

 1. קנס: עד לגובה 29,200 ש"ח.
 2. פיצוי למתלונן: מוגבל ל- 29,200 ש"ח.
 3. התנדבות (של"צ): שירות לתועלת הציבור, התנדבות לפרק זמן קצוב.
 4. חתימה על התחייבות: חתימה על התחייבות להמנע מעבירה לפרק זמן מסוים.
 5. צו מבחן והשתתפות בטיפול: השתתפות בסדנה חינוכית מטעם שירות המבחן בפיקוח קצינת מבחן.
 6. גישור בקהילה: פיילוט חדשני שיצא לדרך בשנת 2021.
 7. פסילת רישיון: רישיון נהיגה או כלי יריה למשל.
 8. מכתב התנצלות: יוגש לנפגע העבירה על ידי המשטרה.

 

כשההסדר מבוצע ביחס לעבירת תכנון ובניה, ניתן להטיל גם עונשי רלוונטיים לתחום זה:

 • הריסת מבנה או פירוק חלק ממנו.
 • הפסקת עבודה או שימוש במקרקעין.
 • התאמת מבנה לתכנית או להיתר.

 

אפשר לסרב להסדר מותנה?

אפשר לסרב לחתימה על הסדר מותנה, אך חשוב לדעת שסירוב ללא סיבה מוצדקת ומבלי לשכנע את התובע שעליו לסגור את התיק – יוביל להגשת כתב אישום לבית המשפט וניהול הליך פלילי באופן אוטומטי. איך ניתן לסרב לחתום על הסדר מבלי שיוגש כתב אישום? שוכרים עורך דין פלילי שמבצע מספר פעולות על פי השלבים הבאים:

שלב פירוט
הודעה על ייצוג עורך הדין יפנה ליחידת הסדר מותנה ויעדכן שהוא מייצג אתכם בתיק. זו זכותכם המלאה והדבר מובן לכל התובעים ביחידות ההסדר הפרוסות ברחבי הארץ.
קבלת חומר הראיות ניתן לבקש עותק מחומר הראיות לפני חתימה על הסדר על מנת לאפשר לבחון את עוצמת הראיות ולשכנע את התביעה לסגור את התיק.
ניתוח משפטי של חומר הראיות בחינת חומר הראיות נעשית על ידי עורך הדין המייצג את החשוד, במשרדו של עורך הדין, ובשלב זה הוא גם רשאי לנסות ולאתר ראיות שיכולות לסייע לחשוד להוכיח את גרסתו.
ניהול משא ומתן לבסוף, מתקיימת פגישת משאה ומתן בין עורך הדין הפלילי לבין ראש שלוחת התביעות במהלכה ינסה לשכנע לסגור את התיק. גם אם הדבר לא יצלח, ניתן לנהל משא ומתן אינטנסיבי על גובה הפיצוי, הקנס, תקופת ההתחייבות להימנע מעבירה ושאר רכיבי העונש שניתן להטיל במסגרת ההסדר המותנה.

 

בתור עורכי דין יוצאי המשטרה והפרקליטות, אנו יודעים היטב שמשא ומתן מוצלח יכול להוביל לסגירת התיק ללא הסדר. גם אם התובע המשטרתי לא ישתכנע לסגור את התיק ניתן לשפר את תנאי ההסדר או לשנות את מתווה התיק, למשל:

 • תיקון טיוטת כתב האישום בדרך של השמטת פרטים וריכוך כתב האישום.
 • הפחתת הקנס ו/או הפיצוי.
 • ביטול או הפחתת היקף השעות לתועלת הציבור.
 • צמצום תקופת ההתחייבות להימנע מעבירה.
 • הסבת התיק לסגירה בחוסר ראיות – משמעות הדבר, הלקוח לא יודה בעובדות טיוטת כתב האישום.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

יתרונות הייצוג המשפטי מול המשטרה או הפרקליטות

נשאלת השאלה האם חשוד חייב להיות מיוצג בהליך ההסדר המותנה? התשובה היא לא, אין חובה להיות מיוצג אך בהחלט מומלץ להיות מיוצג על ידי עורך דין פלילי. היתרון בקבלת ייצוג משפטי בהליך זה נעוץ בכך שלפני פגישת החתימה על הסדר עורך דין פועל להעתקת חומר החקירה ולומד אותו לעומק ומאתר כשלים בחומר הראיות שיכולים להשפיע על גורל התיק.

המשטרה פועלת על פי נהלים והנחיות דוגמת נהלי אגף חקירות ומודיעין (נהלי אח"מ) ופקודות מפכ"ל ואילו התביעה המשטרתית כפופה גם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה. אנו מכירים היטב כל הנהלים והכללים ובוחנים "בפינצטה" את חומר הראיות על פיהם.

במקרים רבים לקוחות מעבירים אלינו חומרי חקירה וטוענים שהתיק "נראה חזק", אך לאחר עיון בעין מקצועית ומיומנת אנו מצליחים לפרק את התיק לרסיסים בקלות ולהשיג תוצאה מצויינת במסגרת המו"מ מול התביעה המשטרתית או הפרקליטות.

יתרון נוסף לקבלת ייצוג הוא שאנו מייצגים בתיקים כאלו באופן יום יומי ומודעים לרמת הענישה הנוהגת, אנו לא נאפשר לתובע משטרתי או לפרקליט לדרוש עונש מופרז או מוגזם תוך ניצול חוסר הידע והניסיון של החשוד.

אם כך יש יתרון מקצועי בקבלת ייצוג שכן במקרים רבים אין צורך לחתום על ההסדר וניתן לשכנע את התובע לבטל את כתב האישום. יתרון נוסף הוא שעורך הדין יכול לחסוך ללקוח את ההגעה למשרדי המשטרה ויכול "לחתום מרחוק" על ההסדר. (הערה: נכון ליום 30.12.2020 יחידת ההסדר המותנה מאפשרת פגישות פרונטיליות למרות נגיף הקורונה Covid-19).

 

הסדר מותנה: השלכות ורישום פלילי

להסדר מותנה יש מספר השלכות שחשוב להכיר לפני שרצים לחתום ולהודות בביצוע העבירות שכתב האישום מייחס לכם.

 

1. רישום משטרתי שמופיע במרשם הפלילי

בואו נדבר על המשמעות של סגירת תיק בעילת "הסדר מותנה", ישנן 4 עילות סגירה לתיק משטרה:

 • העדר ראיות מספיקות ("חוסר ראיות").
 • חוסר עניין לציבור (מכלול נסיבות העניין לא מצדיק העמדה לדין).
 • העדר אשמה פלילית.
 • הסדר מותנה.

 

רק סגירת תיק בעילת "חוסר אשמה" מוחקת את התיק מהמרשם המשטרתי ושאר תיקי המשטרה הסגורים מופיעים בגיליון הרישום הפלילי של החשוד תחת כותרת "רישום משטרתי – תיקים סגורים". כדי ליהנות מגיליון רישום פלילי נקי צריך לפנות לעורך דין פלילי ולבקש לשנות את עילת הסגירה לחוסר אשמה, אך במקרה בו חתמת על הסדר מותנה אי אפשר לשנות את עילת הסגירה מכיוון שהחשוד הודה בביצוע העבירה ובכך הוכיח את אשמתו.

מעבר לקיומו של רישום משטרתי יש השלכות נוספות להסדר מותנה:

 

2. הגשת תביעה אזרחית אחרי הסדר מותנה

חשוד שחתם על הסדר מותנה הודה בעובדות טיוטת כתב האישום שמהווה חלק מההסדר. המתלונן יכול לפנות למשטרה ולבקש לעיין בטיוטת כתב האישום בה הודה החשוד ואף לקבל עותק מההסדר החתום.

נניח שתקפתם אדם וגרמתם לו חבלות – הקורבן יכול לקבל את התיק בו הודיתם ולהגיש תביעה אזרחית ממנה יהיה קשה מאוד להתחמק, בהליך האזרחי יוכל המתלונן להשתמש בחומר החקירה ובעצם העובדה שהודיתם בביצוע העבירה וכל טענה של החשוד בבית המשפט בתביעה הכספית לפיה "לחצו עליו לחתום" צפויה להידחות.

 

3. ביטול רישיון לנשיאת נשק פרטי או ארגוני

הודאה בהסדר מותנה תגיע לידיעת המשרד לביטחון פנים (בט"פ) שם יכולים להורות על ביטול רישיון הנשק, ישנם אזרחים רבים שעוסקים בעבודות אבטחה ואובדן הנשק עבורם הוא דרמטי, כמו כן ישנם עשרות אלפי ישראלים שנושאים נשק ברישיון לצורכי הגנה עצמית. במקרה של ביטול הרישיון ניתן להגיש ערר על ביטול הרישיון, משימה לא פשוטה אם הודיתם בעבירה פלילית.

 

4. פגיעה בסיווג בטחוני

חתימה על הסדר מותנה משמעותה שביצעתם עבירה פלילית, על כל המשתמע מכך. אדם נורמטיבי שעובד בחברה ביטחונית או בארגון ממשלתי, עלול למצוא את עצמו חשוף לפגיעה בסיווג, כך גם מי שעתיד להתגייס לצה"ל או שואף בעתיד לעבוד בתעשייה ביטחונית, במשרדי ממשלה או בגורמים שחשופים למידע מהמרשם הפלילי.

 

5. הליכי משמעת במקום העבודה

מקומות עבודה שרשאים לקבל מידע ממשטרת ישראל יקבלו עדכון על ההסדר המותנה עליו חתמתם, כך למשל, משרות ביטחוניות, ממשלתיות או מוניציפליות עלולות לעמוד בסכנה. נתקלנו בלא מעט מקרים של עובדי עירייה, שיטור עירוני, עובדי מדינה, רופאים ורואי חשבון שנאלצו להתמודד עם השלכות ההסדר המותנה.

פתיחת הליך משמעתי נגד עובד מדינה או עובד עירייה יכול להוביל לנזיפה, הורדה בדרגה ובמקרה קיצון גם לפיטורין. אם תחתמו על ההסדר מול המשטרה, תתקשו להתגונן מפני ההליך המשמעתי ולהכחיש את מה שכבר הודיתם בו. ישנן השלכות נוספות שיכולות לצוץ במהלך הדרך לאחר חתימה על הסדר. אתם לא חייבים לחתום בצורה עיוורת על הסדר שהוצע לכם ורצוי להסתייע בשירותיו של עו"ד פלילי ולהגן על עצמכם.

 

האם מתלונן רשאי לערור על סגירת תיק בהסדר מותנן?

ככלל, מתלונן יכול לערור על החלטה לסגור תיק חקירה שנפתח בשל תלונתו (ראו סעיף 64 לחוק סדר הדין הפלילי), אך על תיק שנסגר בהסדר מותנה המתלונן לא יכול לערור ולבקש פתיחת חקירה מחודשת. הדרך הרשמית היחידה למתלונן לערור על החלטה לסגור תיק בהסדר מותנה היא בעתירה מנהלית לבית המשפט.

מתלונן שרוצה לצמצם את הסיכון שתלונה שהגיש במשטרה תיסגר יכול לפנות לעורך דין פלילי לליווי במהלך התלונה. כשאנו מלווים מתלוננים, אנו יוצרים קשר עם התובע המשטרתי במטרה לשכנע אותו שהתיק לא מתאים לסגירה, לא מתאים להסדר מותנה ויש להגיש כתב אישום.

 

דוגמאות להסדרים מותנים

כדי להבין את החשיבות בהיוועצות בעו"ד פלילי קבלו שתי דוגמאות לתיקים שטופלו על ידנו:

 

1. חשודה בתקיפה שמפעילה גן ילדים

חשודה נחקרה במשטרה בחשד לתקיפה של חברתה הבגירה, לאחר תקופה התקשרו אליה מיחידת הסדר מותנה במשטרה והזמינו אותה לחתום על ההסדר. החשודה הגיעה לתחנת המשטרה לבד ונדהמה לגלות שמבקשים ממנה להודות בכתב אישום בעבירת תקיפה – הלקוחה מנהלת גן ילדים, המשמעות של חתימה על הסדר מותנה היא שלא תוכל להמשיך לעבוד ותיאלץ לסגור את הגן, לכן עשתה מעשה חכם ופנתה אלינו לקבלת ייצוג.

לאחר צילום חומר החקירה, הוכחנו למשטרה שיש בעיה ראייתית קשה ואף צירפנו ראיות שהוכיחו שהלקוחה לא תקפה איש – לבסוף התיק נסגר בחוסר אשמה ונמחק לחלוטין מהמרשם המשטרתי. זו דוגמה לתיק בו יכלה הלקוחה לחתום על ההסדר ללא עורך דין ולגלות עד מהרה את גודל הטעות שעשתה.

 

2. בכיר החשוד בגניבה

דיפלומט מוכר נחשד בגניבה, עבירת עוון שהעונש עליה הוא 3 שנות מאסר, בשל סוג העבירה ואופיו של הלקוח התיק הועבר ליחידת הסדר מותנה פתח תקווה. הלקוח שכר את שירותינו ופעלנו להעתקת חומר החקירה, לימוד מעמיק וניהול מו"מ עם התובע המשטרתי.

חומר הראיות העלה שהאירוע צולם במצלמות אבטחה אך הלקוח מסר פרשנות אחרת למה שצולם. לאחר משא ומתן עיקש סעיף העבירה רוכך משמעותית לסעיף שלא יפריע ללקוח בעבודתו כדיפלומט ולא יכשיל אותו בסיווג בטחוני.

 

יחידת הסדר מותנה במשטרה

רוב ההסדרים המותנים במדינת ישראל נחתמים בחטיבת התביעות הפליליות של משטרת ישראל. למשטרה ישנן 5 שלוחות הסדר מותנה:

שם היחידה כתובת טלפון
שלוחת תביעות הסדר מותנה תל-אביב אריק אינטשיין 1, אור יהודה מוקד טלפוני ארצי ליצירת קשר עם תביעות הסדר מותנה במספר *9647.
שלוחת תביעות הסדר מותנה מרכז שמשון 9, בית לקסוס, פתח תקווה
שלוחת תביעות הסדר מותנה צפון מטה מרחב גליל, קריית אתא
שלוחת תביעות הסדר מותנה ירושלים יפו 97, מרכז כלל, ירושלים
שלוחת תביעות הסדר מותנה קרית גת הגפן 3, קרית גת

 

חשוב לזכור, העברת תיק ליחידת הסדר מותנה במשטרה לא אומר בהכרח שיוצע לכם לחתום על הסדר, ליחידה יש סמכות להחליט שהתיק לא מתאים להסדר ולהגיש נגדכם כתב אישום מבלי לקבל את אישורכם לכך.

 

יחידת הסדר מותנה במשרד המשפטים (פרקליטות)

כשם שחטיבת התביעות המשטרתיות נחשבת לגוף תובע, כך גם פרקליטות המדינה. התיקים בהם מטפלת הפרקליטות הם מורכבים וחמורים יותר מאלו המטופלים במשטרה ומרביתם עבירות מסוג פשע. למרות זאת, הפרקליטות מטפלת במספר עבירות פשע ועוון שניתן לסגור אותן בהסדר מותנה:

 • קבלת דבר במרמה.
 • עבירת זיוף.
 • מעשה מגונה ומעשה מגונה בפומבי כגון שליחת "דיק פיק".
 • עבירות לפי חוק למניעת הטרדה מינית.
 • עבירות מחשב כגון חדירה לחומר מחשב.
 • בירות מסוימות לפי חוק איסור הלבנת הון.
 • מעשי פזיזות ורשלנות כגון החזקת כלב ברשלנות.

 

כעורכי דין שהחלו את דרכם בפרקליטות מחוז תל-אביב, אנו מכירים היטב את נהלי העבודה ואת הפרקליטים, אנו מנהלים תיקים רבים מול הפרקליטות ומובילים להסדרים מקלים, סגירת תיק בהסדר מותנה וחזרה מכתב אישום. לסיכום, כדאי לחשוב היטב לפני חתימה על הסדר מותנה, להבין את ההשלכות, הסיכונים והחשיפה. אם יש לכם שאלות נוספות בנוגע להסדר מותנה או כל שאלה על נושא פלילי הרגישו בנוח לפנות אלינו.

 

הסדר מותנה

5 מתוך 5 - (28 הצבעות)
שאלות ותשובות
חשוד שנחקר במשטרה ונאספו מספיק ראיות נגדו צפוי לקבל כתב אישום. בעבירות מסוימות ניתן לסגור את התיק בהליך חלופי שנקרא "הסדר מותנה". חתימה על הסדר מותנה היא הודאה בביצוע עבירה פלילית ויש לכך השלכות.
יש השלכות רבות כגון: הטלת עונש, תשלום פיצויים, סיכון לתביעה אזרחית ורישום משטרתי שילווה אותך לאורך שנים. לקריאה מלאה לחצו על המאמר.
חשוד שהודה בהסדר מותנה חשוף לתביעה אזרחית מצד המתלונן שיוכל להגיש לבית המשפט בהליך האזרחי את המסמכים עליהם חתם החשוד במשטרה. כמעט בלתי אפשרי להתגונן בתביעה אזרחית לאחר חתימה על הסדר מותנה, לכן חשוב לחשוב היטב ולהבין את כל ההשלכות. אנו כאן עבורכם.
ישנן מספר יחידות הסדר מותנה במשטרה: תל אביב (רחוב אינשטיין 1), פתח תקווה (רחוב שמשון 9), קרית גת (רחוב הגפן 3), ירושלים (יפו 97 בניין כלל), קרית אתא (מטה מרחב גליל). אנו ממליצים לא להתנהל מולם לבד ולהיעזר בעורך דין פלילי מומחה להסדר מותנה.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא הסדר מותנה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה