הטרדה מינית

הטרדה מינית או התנכלות יכולה להתרחש בכל מקום; במקום ציבורי, בין בני משפחה, במהלך השירות הצבאי, ברשת האינטרנט ובמרבית המקרים גם במקום העבודה. כיצד על אדם המטורד מינית לנהוג? איך החוק מגן עליו? ומה עם החשוד להטרדה מינית? איך יוכל להוכיח שמדובר בתלונת שווא ולהתגונן? עורך דין אלעד שאול, מומחה במשפט פלילי ויוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, מסביר:

 

מהי הטרדה מינית

בעבר הטרדה מינית הייתה מושג שנזכר בעיקר בחוקים הרלוונטיים לדיני עבודה ולתקנון שירות המדינה (התקשי"ר). עם זאת, בשנת 1998 נחקק החוק למניעת הטרדות מיניות או התנכלות שקבע והגדיר בסעיף 3(א) בצורה מפורטת מהי הטרדה מינית.


 

לפי החוק למניעת הטרדה מיניות היא כל אחד מן המעשים אלה:

  1. הטרדה מינית היא  סחיטה מינית באיומים, כאשר המעשה שהנסחט נדרש לעשות הוא בעל אופי מיני;
  2. הטרדה מינית היא מעשה מגונה באדם או מעשה מגונה בפומבי;
  3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם שהראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות גם זוהי הטרדה מינית;
  4. הטרדה מינית מוגדרת גם להתייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כשאותו אדם הראה למטריד שאינו מעוניין בהתייחסויות האמורות;
  5. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;
  6. פרסום תצלום, סרט או הקלטה שמתמקדים במיניות של אדם ונעשו ללא הסכמתו והם יכולים להשפיל אותו או לפגוע בו.
  7. כל אחד מהמקרים המתוארים לעיל כלפי קטינים, מטופלים, עובדים, תלמידים ואנשים עם מוגבלות המועסקים במפעל מוגן יחשבו הטרדה מינית בלי קשר להסכמתם.

 

אנו רואים שהמונח "הטרדה מינית" הוא רחב ביותר ומגוון מעשים והתנהגויות עלולות להוות עבירה פלילית ואף עילה לתביעה אזרחית.

 

העונש על הטרדות מינית והתנכלות

במרבית המקרים, החוק למניעת הטרדה מינית קובע שהמטריד מינית דינו מאסר שנתיים. עם זאת, ישנן מספר צורות הטרדה מינית שהן "בנסיבות מחמירות" והעונש עליהן גבוה יותר. כך למשל, פרסום סרטון מין או תמונה אינטימית של אדם ואף שליחת תמונה של איבר מין ללא הסכמה – היא שוות ערך לפגיעה בפרטיות ולכן דינה מאסר 5 שנים לפי ההגדרה של הטרדה מינית והתנכלות.

אם ההטרדה עלתה כדי התנכלות (לפי סעיף 3(ב) לחוק), דינו של המטריד מאסר 3 שנים. מקום בו קיים שילוב של הטרדות מיניות והתנכלות, דינו של המטריד מאסר 4 שנים. אנו רואים שהטרדה מינית היא עבירה פלילית חמורה בעלת השלכות מרחיקות לכת, שעלולה אף להוביל את החשוד או הנאשם למאסר מאחורי סורג ובריח.

לפיכך, קיימת חשיבות עליונה בהתייעצות מהירה עם עורך דין פלילי בכל מקום בו עולה חשד או חשש להגשת תלונה במשטרה, זימון לחקירה במשטרה או אף בדיקה במקום העבודה בחשד להתנהגות שאינה הולמת בעלת אופי מיני.

 

איך אפשר לדעת בדיוק אם התנהגות מסוימת היא הטרדה מינית?

המכנה המשותף לכל צורות ההטרדה מינית והתנכלות הוא שמדובר בהתנהגות בעלת אופי מיני של אדם, או התייחסות מינית כלפי אדם, שיש בה כדי לפגוע באדם אחר. למרות הפירוט בחוק, לא תמיד החוק החלטי והרמטי ויש לא פעם מקרים מורכבים בהם בתי המשפט נאלצים לבחון ולהכריע האם התנהגותו של אדם מסוים נחשבת הטרדה מינית ע"פי חוק או לא.

כך לדוגמה, מקרה שאירע בעבר ובו עובד בית המשפט הואשם בהטרדה מינית בשל מבטים מטרידים ובדיחות גסות שנהג לספר לעובדות. בית המשפט קבע שהעובד נהג לנעוץ בנשים מבטים מפשיטים, לספר בדיחות בעלות אופי מיני ולהעיר למזכירות על האיפור והלבוש שלהן ובכך יצר במקום העבודה אווירה עוינת – בשל מעשיו הרשיע אותו בית המשפט בעבירה פלילית של הטרדה מינית.

אם קיים אצלך חשש שהוטרדת מינית עובדות או עובדים בעבודה, או כל אדם אחר, מומלץ לפנות ליעוץ משפטי עם עו"ד פלילי בתחום של הטרדות מיניות על מנת לבחון את הסיטואציה ולהתאים עבורך את דרך הפעולה הראויה והנכונה על מנת למזער את הנזק האפשרי, להפחית את הסיכוי שתזומן לחקירה במשטרה או שיוגש נגדך כתב אישום.

 

היקף התופעה של הטרדה מינית והתנכלות במקום העבודה

על פי נתוני הדו"ח השנתי של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית נטען שמרבית ההטרדות והפגיעות המיניות מתרחשות על ידי אדם מוכר, בין אם מדובר בבן משפחה, או בחבר למקום העבודה, לעיתים אף המעסיק עצמו, מרצה באוניברסיטה, ממונה במסגרת ממשלתית כגון צה"ל, המשטרה או שב"ס, וכדומה. הנתונים המטרידים הללו מעידים על כך שהטרדה מינית היא תופעה נפוצה ורחבת היקף.

נתוני הדו"ח מראים שמרבית נפגעי ההטרדה המינית הן נשים (97.7%) ובהתאמה, מרבית המטרידים והפוגעים מינית הם גברים. עם זאת, יתכן בהחלט שגברים רבים לא נוטים להתלונן ממניעים חברתיים ובשל חריגות המקרה. על פי ההשערות, רוב הנשים הוטרדו מינית לפחות אחת בחייהן.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

אחריות המעביד להטרדות מיניות בעבודה

לפי החוק למניעת הטרדה מינית מעביד חייב לדאוג לסביבת עבודה בטוחה עבור העובדים, כמו כן עליו לוודא שעובדיו יהיו חופשיים מהטרדות והתנכלות על רקע מיני במקום העבודה. המעסיק חייב לשמור על כבודם של העובדים ולהגן על פרטיותם ולפעול למניעת הטרדה מינית, לכן החוק מטיל עליו אחריות בגין הטרדה מינית שביצע עובד או ממונה מטעמו אם לא מילא את חובותיו הקבועות על פי החוק והתקנות.

במילים אחרות, במקרים רבים ניתן להגיש תביעה מכוח החוק כנגד המטריד על עצם מעשה ההטרדה וגם כנגד המעביד כמי שנושא באחריות בהתאם לסעיף 7 לחוק, שכן היה עליו למנוע ולטפל במקרה בצורה מיטבית ואף היה עליו לנסות ולמנוע את האפשרות שהמקרה יתרחש.

על פי החוק, מעביד חייב ליידע את המנהלים ואת העובדים בדבר איסור ההטרדה המינית, לדרוש מהם להימנע ממנה ולנקוט את כל האמצעים הסבירים למניעת הטרדות במקום העבודה. בנוסף, המעביד חייב למנות אחראי לנושא לצורך בירור תלונות ומסירת מידע בדבר הטרדה או התנכלות.

בית המשפט קבע בנוסף שמעסיק חייב אף לברר ולבדוק באופן יזום אם התקיימה הטרדה מינית גם במקרה של שמועה במקום העבודה וגם אם לא קיבל תלונה מפורשת בעניין. מעסיק שלא ינהג בהתאם לאמור, יחויב לפי החוק למניעת הטרדה מינית בתשלום פיצוי בגובה 25,000 ₪ בגין עגמת נפש. על האחראי לקבל את התלונה, לקיים בירור מעמיק ולספק למעסיק מסמך מפורט שיכלול את סיכום פרטי המקרה והמלצות לטיפול בו.

בנוסף, על הממונה לספק מידע והדרכה לעובדים הפונים אליו בעניין הטרדה מינית ולדאוג למניעת התנכלות. בפועל, במקרים רבים תלונה בגין הטרדה מינית במקום העבודה תוביל לחקירה של הממונה במקום העבודה, לקיום שימוע לפני פיטורין לחשוד, לפיטוריו בפועל ואף להגשת תלונה במשטרה. ייעוץ משפטי בזמן אמת עשוי להפחית משמעותית את הסיכוי לפיטורין, חקירה במשטרה, הגשת כתב אישום והרשעה פלילית.

 

האם אקבל פיצוי בגין הטרדה מינית במסגרת הליך פלילי?

הטרדה מינית מוגדרת כמעשה פלילי ולכן עלולה להוביל לקיום הליך פלילי כנגד המטריד. במסגרת ההליך הפלילי, עלול המטריד לספוג הרשעה לצד עונש מאסר בעבודות שירות במקרה הקל ומאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, ארוך או קצר בהתאם לנסיבות המקרה במקרה חמור יותר.

בנוסף, הרשעה פלילית תכלול לא פעם גם פיצוי כספי למתלוננת. כמובן, שמי שחוותה הטרדה מינית על רקע מיני ונגרמו לה נזקים בשל כך, יכולה להגיש תביעה לקבלת פיצויים בגין הנזקים שנגרמו לה ואולם תביעה כזו היא לא פעם הליך מורכב בו ההליך עשוי להיות ארוך ומורכב עד שהקורבן תצליח להוכיח כל נזק ונזק שנגרם לה בעקבות המקרה של הטרדה מינית / התנכלות.

לפעמים ניתן לנקוט בהליך פשוט ומהיר יותר אשר נעשה בסמוך להרשעה הפלילית ובו ניתן להסתמך על פי סעיף 42א לפקודת הראיות על אותן הראיות שהוצגו במסגרת ההליך הפלילי. הליך כזה מכונה "תביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים".

 

האם ניתן לתבוע פיצוי כספי בגין הטרדה מינית?

מעבר לפיצוי הקורבן במסגרת ההליך הפלילי, ניתן להגיש תביעה אזרחית לפיצויים בגין הטרדה מינית ואו התנכלות. התביעה אינה תלויה בהליך הפלילי וגם לא בשאלה האם המטריד הורשע או לא הורשע וניתן להגיש אותה גם מבלי להגיש תלונה במשטרה.

בנוסף, החוק למניעת הטרדות מינית קובע כי זכותו של מי שהוטרד מינית להגיש תביעה לקבלת פיצוי ללא הוכחת נזק. הסכום המקסימלי שנקבע בחוק לתביעה בלא הוכחת נזק הוא 120,000 ₪; חשוב לציין, מדובר בסכום מקסימאלי עבור מקרה הטרדה מינית אחד, כך שאם קיימים מספר מקרי הטרדה מינית ניתן לתבוע 120,000 ₪ בגין כל מקרה ומקרה.

במקרה של ריבוי מעשי הטרדה, בית המשפט לא בהכרח יקבל את מלוא סכום התביעה ויפסוק פיצויים שהם תוצאה של הסכום המקסימלי כפול מספר המעשים, אלא יעריך את גובה הנזק לאור כל נסיבות המקרה ויפסוק סכום כולל שאינו כפוף לסכום המקסימלי [ראו למשל ע"ע (ארצי) 178-06‏ פלונית נ' אלמוני, בבית הדין הארצי לעבודה].

 

הוטרדתי מינית – מה עלי לעשות?

קודם כל חשוב להבין, זו לא אשמתך. פני או פנה לייעוץ משפטי על מנת לבחון את המקרה לעומקו ולהבין האם מדובר במקרה של הטרדה מינית או התנכלות, או שאמ מדובר במקרה גבולי, או אולי במקרה שלא מהווה הטרדה מינית על פי החוק למניעת הטרדה מינית.

חשוב לדעת – בחלק גדול מהמקרים, על מנת שפעולה תעלה כדי הטרדה מינית היא צריכה לחזור על עצמה ולכן חשוב להבהיר למטריד שאת/ה לא מעוניין ולומר באופן חד משמעי – די! הבהירי שאינך מסכימה לסבול התנהגות שאינה נעימה לך, אם את יכולה אפילו הבהירי שמבחינתך מדובר בהטרדה ושאם המטריד לא יחדל, תיאלצי להתלונן.

המלצה נוספת – השתדלי לתעד כמה שתוכלי ולשמור הוכחות לקיומה של ההטרדה ופני מייד לייעוץ משפטי אצל עורך דין פלילי. כ-68% מתיקי עבירות המין נגנזים בשל חוסר ראיות, לכן קיימת חשיבות לתעד ולאסוף ראיות בצורה מסודרת ולקבל ליווי משפטי של עו"ד מומחה לניהול תיקי עבירות מין.

כמו כן, ניתן להתלונן לאחראי בעבודה המחויב לתעד את הפניה ולטפל בה במהירות וביסודיות תוך שמירה על חשאיות. ניתן אף לפנות לבית המשפט (בית הדין לעבודה אם מדובר בהטרדה במקום שבו אתן עובדות) ואף להתלונן במשטרה, אך מומלץ שלא לעשות זאת לבד.

 

אני חשוד בהטרדה שלא ביצעתי, מה אוכל לעשות?

מן העבר השני, אנו נתקלים לא אחת גם באנשים שטוענים לחפותם ונמצאים בעיצומה של חקירה פלילית בחשד להטרדה מינית אותה הם לא ביצעו! מחקרים שונים מראים שקיומן של תלונות שווא בתחום הטרדה מינית והתנכלות הולך וגובר לאורך השנים, אולם הדבר לא מונע מבתי המשפט להעניש בחומרה את מי שהורשע בסופו של תהליך.

לכן, אם אתה חשוד בביצוע הטרדות מיניות והתנכלות, בעבודה, בתוך המשפחה, עם בת הזוג או בכל מקום אחר – עלי לפנות בדחיפות לעורך דין המומחה בדין הפלילי ומנוסה בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות מין, הדבר יכול להוות הבדל בין חירות לבין מאסר! במרוצת השנים ייצגנו עשרות רבות של חשודים ונאשמים בתיקי עבירות מין, בכירים ברשויות הממשל, קציני משטרה, קציני צבא, בכירים במגן דוד אדום ועובדים בחברות פרטיות.

משרד אלעד שאול ושות', משרד עורכי דין פלילי – צווארון לבן מוביל בישראל לפי דירוג bdi הבינלאומי. אנו כאן עבורכם, פנו לייעוץ במידת הצורך בנושא הטרדה מינית.

4.9 מתוך 5 - (27 הצבעות)
שאלות ותשובות
העונש על הטרדה מינית נע בין שנתיים מאסר ועד חמש שנות מאסר מקסימום. חשוב להבדיל בין הטרדה מינית לבין עבירות מין אחרות – שהעונש עליהן יכול להגיע גם ל-16 שנות מאסר. לפעמים ההבדל דק וקשה להבדיל בין הטרדה מינית לעבירות מין קשות יותר.
החוק מקנה לנפגעת הטרדה מינית פיצוי של עד 120,000 ש"ח ללא הוכחת נזק. אם נגרם נזק ניתן לתבוע סכום גבוה יותר.
ישנן מגוון התנהגויות המהוות הטרדה מינית, למשל: אמירות בעלות אופי מיני. הערות על צורת הלבוש או על הנטיה המינית, הצעות חוזרות ונשנות ואף תנועות מגונות.
כדאיות הגשת תלונה במשטרה נמדדת בכל מקרה לגופו, לפי מגוון שיקולים כגון עוצמת הראיות שיש בידי המתלוננת, טיב היחסים בינה לבין המטריד ועוד.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא הטרדה מינית?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד בין החריפים בארץ. נלחם עם השיניים (והשכל) כדי להוציא אותך מכל צרה!
Tomer A.
Tomer A.
08:09 24 Jul 24
שירות מצויין !שנון, חברותי והכי חשוב - מקצוען !
Marom A.
Marom A.
08:00 24 Jul 24
עו"ד בהחלט מקצועי. יחס מאוד מקצועי. בעל ידע רב
Orit E.
Orit E.
07:36 24 Jul 24
העו"ד מספר 1
הדר ו.
הדר ו.
07:16 24 Jul 24
אלוף העולם בהתגלמותו
Ygal T.
Ygal T.
07:01 24 Jul 24
משרד עו״ד הכי מיקצועי שתכירו. אמין עם שרות ברמה הכי גבוהה שיש!!
Dor M.
Dor M.
06:57 24 Jul 24
תותח!!!
Yinon B.
Yinon B.
06:54 24 Jul 24
אני ממליץ בחום רב על עו"ד אלעד שאול.אדם רב תושייה, חכם מאוד, נבון, ויעיל מאוד מאוד.ממליץ בכל פה
מאור ו.
מאור ו.
06:50 24 Jul 24
אדם מיוחד עם ידע מדהים והמון אכפתיות ורצון לעזור בגובה העיניים.. תצליח תמיד
נטלי ס.
נטלי ס.
06:48 24 Jul 24
העו"ד בתחום הפלילי הכי מקצועי שיש.
אור ל.
אור ל.
06:47 24 Jul 24
משרד איכותי ורציני. בקיאים בחומר החוקתי ברמה גבוהה. אדיבים ושמחים לענות לשאלות. בהחלט משרד שאפשר לסמוך עליו. המשיכו כך! עלו והצליחו!
Eilon H.
Eilon H.
06:45 24 Jul 24
עו"ד ברמה גבוההמתן שירות אישי ואיכותי.
Renana Amiel Ben H.
Renana Amiel Ben H.
06:45 24 Jul 24
שירות מקצועי ביותר ואדיבות רבה,יחסי אנוש מעולים.ממליצה בחום.
תהל ע.
תהל ע.
06:41 24 Jul 24
עו״ד אלוף משכמו ומעלה וכל מילה מיותרת!
Meital D.
Meital D.
06:41 24 Jul 24
איש נדיר וטובנהנה לעקוב אחריו
חזקי ג.
חזקי ג.
06:39 24 Jul 24
ע"וד דין אם לב ונשמה נותן הרבה מעבר לע"וד אין עלייך תודה אלעד שאול
ישי ר.
ישי ר.
06:10 24 Jul 24
אלעד היקר ושות' מקצועיים ביותר בתחום. השירות אדיב, מסביר הכל באופן מפורט ומאפשר ללקוח להבין את התיק ואת ההשלכות של כל צעד שיעשה.מי שכבר נכנס לסיפור שמצריך עו"ד בסמיכות אליו, שיזכור את השם אלעד שאול, וכבר חצי מהבעיה נפתרה.מומלץ בחום.
אוהד כ.
אוהד כ.
05:55 24 Jul 24
עורך דין שאול ממה שלמדתי להכיר ולעקוב עורך דין רציני שחושב מחוץ לקופסא ותמיד דואג ללקוחות שלו ותמיד יעשה הכל בשבילם במסגרת החוק בכל שעה .
דודו ס.
דודו ס.
05:37 24 Jul 24
חד כמו תער, שירות מקצועי, מספר 1 בתחום.
דוד ה.
דוד ה.
05:14 24 Jul 24
עו''ד מהשורה הראשונה, אנושי ומקצוען!מומלץ ביותר
מנדי ב.
מנדי ב.
04:56 24 Jul 24
מקצוען, חד וברור. כל מה שצריך מעו"ד בתחום הזה.מומלץ!
בן פ.
בן פ.
04:53 24 Jul 24
מקצועי ורהוט , שנון ובעל קריזמה שחסרה לכמה מעו״ד שאני מכירה
Shira C.
Shira C.
04:43 24 Jul 24
בכל יום רואים אלפי עורכי דין אבל לא בכל יום רואים עורך דין שתופס את תשומת הלב שלך, שמדבר ממקום כנה ואמיתי, שמשדר רצינות חכמה ומקצועיות, אחד כזה שעושה למקצוע עריכת הדין שם טוב.מבחינתי ככה צריך להיות הסטנדרט של כל עורך דין, קודם כל בנאדם אחרי זה עורך דין ממולח מקצוען. תודה שבאנו.
Gal B.
Gal B.
00:08 24 Jul 24
מספר 1 בתחומו! עו״ד מקצועי, יסודי ואנושי.נותן שירות ברמה גבוהה וקפדנית, ממליצה בחום.
אורלי ג.
אורלי ג.
23:30 23 Jul 24
אם אתם מחפשים עו״ד מבריק, מקצועי, סופר שירותי וכנה אלעד זה האיש!ממליץ בחום.
Zevi P.
Zevi P.
23:14 23 Jul 24
אלוף, קשוב, ומקצועי
לאה מ.
לאה מ.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מקצוען שנותן את האמת בפרצוף בלי מסכות.
שמואל ב.
שמואל ב.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מס׳ 1!!!!!🏆
rozan A.
rozan A.
22:50 23 Jul 24
נאמן לדרכו, ולטובת עמו. בין העו"ד הבודדים עם עקרונות שלא מתייפיפים.
שרה ש.
שרה ש.
22:41 23 Jul 24
מקצועניות וכנות
ריקי רוזנפלד // א.
ריקי רוזנפלד // א.
22:40 23 Jul 24
עורך דין ענייני שלא מפחד להגיד את האמת גם אם היא כואבת!
ori Z.
ori Z.
22:40 23 Jul 24
משדר ידע רב ומקצועיות
ruchami E.
ruchami E.
22:33 23 Jul 24
אלוף!!
Batsheva B.
Batsheva B.
22:25 23 Jul 24
משרד של מקצוענים
שמעון ב.
שמעון ב.
22:21 23 Jul 24
כריש ללא ספק
מיכל ק.
מיכל ק.
22:00 23 Jul 24
לא צרכתי את שירותיו של אלעד שאול כעו״ד אך התרשמתי מתכונותיו הבולטות שודאי מעידות על בעל המקצוע שהוא. ניכר שמדובר באדם ישר והגון.
Shira B.
Shira B.
21:58 23 Jul 24
אלעד היקר עורך דין הגון וישר,פניתי אליו לצורך ייעוץ וקיבלתי מענה מהיר, חד ומקצועי ביותר.ממליצה בחום רב!
keren S.
keren S.
21:55 23 Jul 24
מקצוען, יסודי ואנושי!
Roni C.
Roni C.
21:53 23 Jul 24
לא תמצאו בן אדם ישר אמין ומקצועי כמו אלעד!שווה כל שקל!
נתן ל.
נתן ל.
21:45 23 Jul 24
עו״ד אלעד וירטואוז, מקצועי, יסודי, חד וידען!!ובי באופן אישי הוא מעורר השראה רבה..
רינת בן ש.
רינת בן ש.
21:45 23 Jul 24
אין כמו אלעד. איש יקר, ישר ואמיתי עם הלב במקום הנכון.
Dan S.
Dan S.
21:44 23 Jul 24
מספר 1
lulu
lulu
21:37 23 Jul 24
עו"ד מקצועי חד מיומן ואמין! שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. ממליצה בחום!
נוי נ.
נוי נ.
21:33 23 Jul 24
עורך דין פלילי מהמקצועים שיש!
אליהו ז.
אליהו ז.
21:29 23 Jul 24
עו"ד מספר 1 בתחומו ומעבר לכל בנאדם ישר שמדבר בגובה העיניים לא תתחרטו
Alon K.
Alon K.
21:29 23 Jul 24
רמה אחת מעל כולם 🏆מומלץ בחום!!
Shimon D.
Shimon D.
21:29 23 Jul 24
עו"ד אלעד שאול, ערכי, מוסרי ענייני ,מקצועי ומדוייק. 🎯
אלין י
אלין י
21:25 23 Jul 24
אמנם לא הייתי לקוחה שלו, אך כעוקבת באינסטוש התרשמתי מאוד מהשירות המעולה שהוא מעניק ללקוחותיו ומהיותו אדם אינטליגנטי ומרשים. אלעד משדר מקצועיות ובקיאות בתחום המשפטי, ומצטייר כאדם נעים ומסביר פנים. אז אם אתם מחפשים עו"ד פלילי תותח עם יחס אישי ואנושי, נראה כי עו"ד אלעד הוא הבחירה הטובה ביותר!!!
הודיה א.
הודיה א.
21:22 23 Jul 24
היי,שירות מדהים ומקצועי!אדם אנושי,מקצוען ברמות ועושה את עבודתו על הצד הטוב ביותר❤️🫶
חזן א.
חזן א.
21:22 23 Jul 24
שילוב מנצח של מסירות, רגישות, אינטליגנציה ומקצועיות שיא. אפשר לסמוך עליו בלב שקט.
Yael M.
Yael M.
21:19 23 Jul 24
אלעד שאול הינו עו״ד מצויין אשר שמו הולך לפניו, אם תצטרכו את שירותיו - אתם בידיים טובות! אדם משכמו ומעלה.
ליאל ר.
ליאל ר.
21:18 23 Jul 24
מקצועיות ואמינות שיא, לצד יחס מכיל ומכבד.
יוסי בן ח.
יוסי בן ח.
21:17 23 Jul 24
מקצועי מאוד, הפליליסט הטוב ביותר בפער.
גיא ש.
גיא ש.
21:16 23 Jul 24
עו''ד אמין, מקצועי ויסודי.אחד לדןר!
Miri V.
Miri V.
21:13 23 Jul 24
עו"ד תותח!
שמעון מ.
שמעון מ.
21:12 23 Jul 24
עו״ד אלעד שאול מקצועי ובעל ניסיון רב!! ממליצה
חלי ע.
חלי ע.
21:11 23 Jul 24
עורך דין אלוף ומקצועי שהוא קודם כל בן אדם טוב.מומלץ!!!
שני נ.
שני נ.
21:10 23 Jul 24
עו"ד מצוין, מבריק ומוכשר..
Amiel L.
Amiel L.
21:05 23 Jul 24
עורך דין מקצועי ברמות, אחלה יחסי אנוש יודע לעשות את העבודה!ממליץ בחום
גל כ.
גל כ.
21:00 23 Jul 24
עו''ד מקצועי ואמין ממליץ בחום
יצחק ז.
יצחק ז.
20:59 23 Jul 24
אלעד איש חד, עבודה יסודית בלי לפספס כלום בדרך.ישר כח
ishaia R.
ishaia R.
20:54 23 Jul 24
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!