הטרדה מינית

הטרדה מינית או התנכלות יכולה להתרחש בכל מקום; במקום ציבורי, בין בני משפחה, במהלך השירות הצבאי, ברשת האינטרנט ובמרבית המקרים גם במקום העבודה. כיצד על אדם המטורד מינית לנהוג? איך החוק מגן עליו? ומה עם החשוד להטרדה מינית? איך יוכל להוכיח שמדובר בתלונת שווא ולהתגונן? עורך דין אלעד שאול, מומחה במשפט פלילי ויוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, מסביר:

 

מהי הטרדה מינית

בעבר הטרדה מינית הייתה מושג שנזכר בעיקר בחוקים הרלוונטיים לדיני עבודה ולתקנון שירות המדינה (התקשי"ר). עם זאת, בשנת 1998 נחקק החוק למניעת הטרדות מיניות או התנכלות שקבע והגדיר בסעיף 3(א) בצורה מפורטת מהי הטרדה מינית.

 

לפי החוק למניעת הטרדה מיניות היא כל אחד מן המעשים אלה:

  1. הטרדה מינית היא  סחיטה מינית באיומים, כאשר המעשה שהנסחט נדרש לעשות הוא בעל אופי מיני;
  2. הטרדה מינית היא מעשה מגונה באדם או מעשה מגונה בפומבי;
  3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם שהראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות גם זוהי הטרדה מינית;
  4. הטרדה מינית מוגדרת גם להתייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כשאותו אדם הראה למטריד שאינו מעוניין בהתייחסויות האמורות;
  5. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;
  6. פרסום תצלום, סרט או הקלטה שמתמקדים במיניות של אדם ונעשו ללא הסכמתו והם יכולים להשפיל אותו או לפגוע בו.
  7. כל אחד מהמקרים המתוארים לעיל כלפי קטינים, מטופלים, עובדים, תלמידים ואנשים עם מוגבלות המועסקים במפעל מוגן יחשבו הטרדה מינית בלי קשר להסכמתם.

 

אנו רואים שהמונח "הטרדה מינית" הוא רחב ביותר ומגוון מעשים והתנהגויות עלולות להוות עבירה פלילית ואף עילה לתביעה אזרחית.

 

 

העונש על הטרדות מינית והתנכלות

במרבית המקרים, החוק למניעת הטרדה מינית קובע שהמטריד מינית דינו מאסר שנתיים. עם זאת, ישנן מספר צורות הטרדה מינית שהן "בנסיבות מחמירות" והעונש עליהן גבוה יותר. כך למשל, פרסום סרטון מין או תמונה אינטימית של אדם ואף שליחת תמונה של איבר מין ללא הסכמה – היא שוות ערך לפגיעה בפרטיות ולכן דינה מאסר 5 שנים לפי ההגדרה של הטרדה מינית והתנכלות.

אם ההטרדה עלתה כדי התנכלות (לפי סעיף 3(ב) לחוק), דינו של המטריד מאסר 3 שנים. מקום בו קיים שילוב של הטרדות מיניות והתנכלות, דינו של המטריד מאסר 4 שנים. אנו רואים שהטרדה מינית היא עבירה פלילית חמורה בעלת השלכות מרחיקות לכת, שעלולה אף להוביל את החשוד או הנאשם למאסר מאחורי סורג ובריח.

לפיכך, קיימת חשיבות עליונה בהתייעצות מהירה עם עורך דין פלילי בכל מקום בו עולה חשד או חשש להגשת תלונה במשטרה, זימון לחקירה במשטרה או אף בדיקה במקום העבודה בחשד להתנהגות שאינה הולמת בעלת אופי מיני.

 

איך אפשר לדעת בדיוק אם התנהגות מסוימת היא הטרדה מינית?

המכנה המשותף לכל צורות ההטרדה מינית והתנכלות הוא שמדובר בהתנהגות בעלת אופי מיני של אדם, או התייחסות מינית כלפי אדם, שיש בה כדי לפגוע באדם אחר. למרות הפירוט בחוק, לא תמיד החוק החלטי והרמטי ויש לא פעם מקרים מורכבים בהם בתי המשפט נאלצים לבחון ולהכריע האם התנהגותו של אדם מסוים נחשבת הטרדה מינית ע"פי חוק או לא.

כך לדוגמה, מקרה שאירע בעבר ובו עובד בית המשפט הואשם בהטרדה מינית בשל מבטים מטרידים ובדיחות גסות שנהג לספר לעובדות. בית המשפט קבע שהעובד נהג לנעוץ בנשים מבטים מפשיטים, לספר בדיחות בעלות אופי מיני ולהעיר למזכירות על האיפור והלבוש שלהן ובכך יצר במקום העבודה אווירה עוינת – בשל מעשיו הרשיע אותו בית המשפט בעבירה פלילית של הטרדה מינית.

אם קיים אצלך חשש שהוטרדת מינית עובדות או עובדים בעבודה, או כל אדם אחר, מומלץ לפנות ליעוץ משפטי עם עו"ד פלילי בתחום של הטרדות מיניות על מנת לבחון את הסיטואציה ולהתאים עבורך את דרך הפעולה הראויה והנכונה על מנת למזער את הנזק האפשרי, להפחית את הסיכוי שתזומן לחקירה במשטרה או שיוגש נגדך כתב אישום.

 

היקף התופעה של הטרדה מינית והתנכלות במקום העבודה

על פי נתוני הדו"ח השנתי של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית נטען שמרבית ההטרדות והפגיעות המיניות מתרחשות על ידי אדם מוכר, בין אם מדובר בבן משפחה, או בחבר למקום העבודה, לעיתים אף המעסיק עצמו, מרצה באוניברסיטה, ממונה במסגרת ממשלתית כגון צה"ל, המשטרה או שב"ס, וכדומה. הנתונים המטרידים הללו מעידים על כך שהטרדה מינית היא תופעה נפוצה ורחבת היקף.

נתוני הדו"ח מראים שמרבית נפגעי ההטרדה המינית הן נשים (97.7%) ובהתאמה, מרבית המטרידים והפוגעים מינית הם גברים. עם זאת, יתכן בהחלט שגברים רבים לא נוטים להתלונן ממניעים חברתיים ובשל חריגות המקרה. על פי ההשערות, רוב הנשים הוטרדו מינית לפחות אחת בחייהן.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

אחריות המעביד להטרדות מיניות בעבודה

לפי החוק למניעת הטרדה מינית מעביד חייב לדאוג לסביבת עבודה בטוחה עבור העובדים, כמו כן עליו לוודא שעובדיו יהיו חופשיים מהטרדות והתנכלות על רקע מיני במקום העבודה. המעסיק חייב לשמור על כבודם של העובדים ולהגן על פרטיותם ולפעול למניעת הטרדה מינית, לכן החוק מטיל עליו אחריות בגין הטרדה מינית שביצע עובד או ממונה מטעמו אם לא מילא את חובותיו הקבועות על פי החוק והתקנות.

במילים אחרות, במקרים רבים ניתן להגיש תביעה מכוח החוק כנגד המטריד על עצם מעשה ההטרדה וגם כנגד המעביד כמי שנושא באחריות בהתאם לסעיף 7 לחוק, שכן היה עליו למנוע ולטפל במקרה בצורה מיטבית ואף היה עליו לנסות ולמנוע את האפשרות שהמקרה יתרחש.

על פי החוק, מעביד חייב ליידע את המנהלים ואת העובדים בדבר איסור ההטרדה המינית, לדרוש מהם להימנע ממנה ולנקוט את כל האמצעים הסבירים למניעת הטרדות במקום העבודה. בנוסף, המעביד חייב למנות אחראי לנושא לצורך בירור תלונות ומסירת מידע בדבר הטרדה או התנכלות.

בית המשפט קבע בנוסף שמעסיק חייב אף לברר ולבדוק באופן יזום אם התקיימה הטרדה מינית גם במקרה של שמועה במקום העבודה וגם אם לא קיבל תלונה מפורשת בעניין. מעסיק שלא ינהג בהתאם לאמור, יחויב לפי החוק למניעת הטרדה מינית בתשלום פיצוי בגובה 25,000 ₪ בגין עגמת נפש. על האחראי לקבל את התלונה, לקיים בירור מעמיק ולספק למעסיק מסמך מפורט שיכלול את סיכום פרטי המקרה והמלצות לטיפול בו.

בנוסף, על הממונה לספק מידע והדרכה לעובדים הפונים אליו בעניין הטרדה מינית ולדאוג למניעת התנכלות. בפועל, במקרים רבים תלונה בגין הטרדה מינית במקום העבודה תוביל לחקירה של הממונה במקום העבודה, לקיום שימוע לפני פיטורין לחשוד, לפיטוריו בפועל ואף להגשת תלונה במשטרה. ייעוץ משפטי בזמן אמת עשוי להפחית משמעותית את הסיכוי לפיטורין, חקירה במשטרה, הגשת כתב אישום והרשעה פלילית.

 

האם אקבל פיצוי בגין הטרדה מינית במסגרת הליך פלילי?

הטרדה מינית מוגדרת כמעשה פלילי ולכן עלולה להוביל לקיום הליך פלילי כנגד המטריד. במסגרת ההליך הפלילי, עלול המטריד לספוג הרשעה לצד עונש מאסר בעבודות שירות במקרה הקל ומאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, ארוך או קצר בהתאם לנסיבות המקרה במקרה חמור יותר.

בנוסף, הרשעה פלילית תכלול לא פעם גם פיצוי כספי למתלוננת. כמובן, שמי שחוותה הטרדה מינית על רקע מיני ונגרמו לה נזקים בשל כך, יכולה להגיש תביעה לקבלת פיצויים בגין הנזקים שנגרמו לה ואולם תביעה כזו היא לא פעם הליך מורכב בו ההליך עשוי להיות ארוך ומורכב עד שהקורבן תצליח להוכיח כל נזק ונזק שנגרם לה בעקבות המקרה של הטרדה מינית / התנכלות.

לפעמים ניתן לנקוט בהליך פשוט ומהיר יותר אשר נעשה בסמוך להרשעה הפלילית ובו ניתן להסתמך על פי סעיף 42א לפקודת הראיות על אותן הראיות שהוצגו במסגרת ההליך הפלילי. הליך כזה מכונה "תביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים".

 

האם ניתן לתבוע פיצוי כספי בגין הטרדה מינית?

מעבר לפיצוי הקורבן במסגרת ההליך הפלילי, ניתן להגיש תביעה אזרחית לפיצויים בגין הטרדה מינית ואו התנכלות. התביעה אינה תלויה בהליך הפלילי וגם לא בשאלה האם המטריד הורשע או לא הורשע וניתן להגיש אותה גם מבלי להגיש תלונה במשטרה.

בנוסף, החוק למניעת הטרדות מינית קובע כי זכותו של מי שהוטרד מינית להגיש תביעה לקבלת פיצוי ללא הוכחת נזק. הסכום המקסימלי שנקבע בחוק לתביעה בלא הוכחת נזק הוא 120,000 ₪; חשוב לציין, מדובר בסכום מקסימאלי עבור מקרה הטרדה מינית אחד, כך שאם קיימים מספר מקרי הטרדה מינית ניתן לתבוע 120,000 ₪ בגין כל מקרה ומקרה.

במקרה של ריבוי מעשי הטרדה, בית המשפט לא בהכרח יקבל את מלוא סכום התביעה ויפסוק פיצויים שהם תוצאה של הסכום המקסימלי כפול מספר המעשים, אלא יעריך את גובה הנזק לאור כל נסיבות המקרה ויפסוק סכום כולל שאינו כפוף לסכום המקסימלי [ראו למשל ע"ע (ארצי) 178-06‏ פלונית נ' אלמוני, בבית הדין הארצי לעבודה].

 

הוטרדתי מינית – מה עלי לעשות?

קודם כל חשוב להבין, זו לא אשמתך. פני או פנה לייעוץ משפטי על מנת לבחון את המקרה לעומקו ולהבין האם מדובר במקרה של הטרדה מינית או התנכלות, או שאמ מדובר במקרה גבולי, או אולי במקרה שלא מהווה הטרדה מינית על פי החוק למניעת הטרדה מינית.

חשוב לדעת – בחלק גדול מהמקרים, על מנת שפעולה תעלה כדי הטרדה מינית היא צריכה לחזור על עצמה ולכן חשוב להבהיר למטריד שאת/ה לא מעוניין ולומר באופן חד משמעי – די! הבהירי שאינך מסכימה לסבול התנהגות שאינה נעימה לך, אם את יכולה אפילו הבהירי שמבחינתך מדובר בהטרדה ושאם המטריד לא יחדל, תיאלצי להתלונן.

המלצה נוספת – השתדלי לתעד כמה שתוכלי ולשמור הוכחות לקיומה של ההטרדה ופני מייד לייעוץ משפטי אצל עורך דין פלילי. כ-68% מתיקי עבירות המין נגנזים בשל חוסר ראיות, לכן קיימת חשיבות לתעד ולאסוף ראיות בצורה מסודרת ולקבל ליווי משפטי של עו"ד מומחה לניהול תיקי עבירות מין.

כמו כן, ניתן להתלונן לאחראי בעבודה המחויב לתעד את הפניה ולטפל בה במהירות וביסודיות תוך שמירה על חשאיות. ניתן אף לפנות לבית המשפט (בית הדין לעבודה אם מדובר בהטרדה במקום שבו אתן עובדות) ואף להתלונן במשטרה, אך מומלץ שלא לעשות זאת לבד.

 

אני חשוד בהטרדה שלא ביצעתי, מה אוכל לעשות?

מן העבר השני, אנו נתקלים לא אחת גם באנשים שטוענים לחפותם ונמצאים בעיצומה של חקירה פלילית בחשד להטרדה מינית אותה הם לא ביצעו! מחקרים שונים מראים שקיומן של תלונות שווא בתחום הטרדה מינית והתנכלות הולך וגובר לאורך השנים, אולם הדבר לא מונע מבתי המשפט להעניש בחומרה את מי שהורשע בסופו של תהליך.

לכן, אם אתה חשוד בביצוע הטרדות מיניות והתנכלות, בעבודה, בתוך המשפחה, עם בת הזוג או בכל מקום אחר – עלי לפנות בדחיפות לעורך דין המומחה בדין הפלילי ומנוסה בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות מין, הדבר יכול להוות הבדל בין חירות לבין מאסר! במרוצת השנים ייצגנו עשרות רבות של חשודים ונאשמים בתיקי עבירות מין, בכירים ברשויות הממשל, קציני משטרה, קציני צבא, בכירים במגן דוד אדום ועובדים בחברות פרטיות.

משרד אלעד שאול ושות', משרד עורכי דין פלילי – צווארון לבן מוביל בישראל לפי דירוג bdi הבינלאומי. אנו כאן עבורכם, פנו לייעוץ במידת הצורך בנושא הטרדה מינית.

4.9 מתוך 5 - (27 הצבעות)
שאלות ותשובות
העונש על הטרדה מינית נע בין שנתיים מאסר ועד חמש שנות מאסר מקסימום. חשוב להבדיל בין הטרדה מינית לבין עבירות מין אחרות – שהעונש עליהן יכול להגיע גם ל-16 שנות מאסר. לפעמים ההבדל דק וקשה להבדיל בין הטרדה מינית לעבירות מין קשות יותר.
החוק מקנה לנפגעת הטרדה מינית פיצוי של עד 120,000 ש"ח ללא הוכחת נזק. אם נגרם נזק ניתן לתבוע סכום גבוה יותר.
ישנן מגוון התנהגויות המהוות הטרדה מינית, למשל: אמירות בעלות אופי מיני. הערות על צורת הלבוש או על הנטיה המינית, הצעות חוזרות ונשנות ואף תנועות מגונות.
כדאיות הגשת תלונה במשטרה נמדדת בכל מקרה לגופו, לפי מגוון שיקולים כגון עוצמת הראיות שיש בידי המתלוננת, טיב היחסים בינה לבין המטריד ועוד.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא הטרדה מינית?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה