תקיפה בנסיבות מחמירות

תקיפה בנסיבות מחמירות היא עבירה בחוק העונשין הישראלי ונחשבת לחמורה יחסית כחלק מעבירות התקיפה השונות. זוהי עבירה שמשתכללת במידה ונסיבות מסוימת מתקיימות מלבד התנאים הרגילים לקיומה של עבירת התקיפה.

במאמר זה יוצגו היסודות השונים של עבירת התקיפה בנסיבות המחמירות כפי שעולה מהגדרתה בסעיף 382 לחוק העונשין הישראלי וכיצד מערכת החוק והאכיפה הישראלית מסתכלת על התקיפות האלו ומהי הענישה עליהן.

 

עבירת התקיפה

עבירת התקיפה בנסיבות מחמירות היא עבירות חמורה יותר מאשר עבירת התקיפה והיא יכולה להשתכלל רק אם בנוסף לקיום יסודותיה של עבירת התקיפה התקיימו הנסיבות המחמירות המיוחדות שמנויות בסעיף. לכן, על מנת להבין את הדרישות של העבירה יש להבין בקצרה את היסודות של עבירת התקיפה.

עבירת התקיפה הבסיסית מנויה בסעיף 379 לחוק העונשין ומהווה העבירה הבסיסית של סימן ח' לחוק העונשין – סימן התקיפה. לשון העבירה הוא כזה: "התוקף שלא כדין את חברו, דינו – מאסר שנתיים, והוא אם לא נקבע בחוק זה עונש אחר לעבירה זו מחמת נסיבותיה."

 

מהי תקיפה?

ההגדרה הכללית של תקיפה מוגדרת קודם לכן בחוק העונשין בסעיף 378 לחוק. זוהי הגדרה רחבה מאוד שהמטרה הכללית שלה היא לתאר כל יצירה של אי נוחות על ידי פעולה לאדם אחר. לכן, המונח המשפטי של תקיפה הוא שונה מאוד מעולם האסוציאציות של האדם מן השורה שחושב על תקיפה.

לפי הסעיף, התקיפה היא הכאה, הפעלת כוח או דחיפה של אדם, בכל אופן שהוא (בין אם ישיר ובין אם עקיף) שלא בהסכמה חופשית. הפעלת כוח יכולה לכלול גם מצבים של הפעלת כל חומר שמייצר חוסות נוחות לאדם שמופעלים כלפיו החומרים – חום, חשמל, גז או אור.

לכן גם הפעלה של חום או קור קיצוני כלפי אדם יכולה להיחשב תקיפה לפי לשון הסעיף. הרציונל של ההגדרה היא שכל סיטואציה מכוונת של יצירת סיטואציה לא נעימה יכולה להיות תקיפה. עם זאת, מלבד התקיפה ישנם יסודות אחרים שמקטינים את המקרים שמוגדרים כתקיפה.

 

יסוד ההסכמה

אחד היסודות המהותיים בהגדרה של התקיפה הוא חוסר ההסכמה להפעלת הכוח הזה. ההסכמה משנה את כל פני התמונה – במידה ואדם היה מעוניין שיפעילו כלפיו את הכוח מערכת המשפט רואה בכך בתור דבר לגיטימי והפסול במעשיו של התוקף נמוך.

 

הסכמה משתמעת

ההסכמה המשפטית לא חייבת להיות הסכמה שנאמרת פשוטה כמשמעה – למרות שזהו המצב הטוב ביותר לנאשם שכן בו מובהק שלא מתקיימת תקיפה. אבל גם מצבים שבהם ניתן להסיק את ההסכמה מההתנהגות של הנפגע יכולה להיות מספיקה על מנת לקיים את יסוד ההסכמה.

ככל שההסכמה מוסקת יותר מנסיבות העניין לחומרת הפעלת הכוח ישנה חשיבות. לכן, ככל שהכוח המופעל הוא חזק יותר ועלול להוביל לתוצאות של פגיעה גופנית חמורה יותר, בית המשפט יסכים פחות להסתכל על הסכמה משתמעת.

 

הסכמה למעשה ותרמית

הרעיון מאחורי ההסכמה הוא שההסכמה צריכה להיות הסכמה למעשה. לכן, אם מסכימים להפעלת כוח אחת – לא בהכרח ברור שמסכימים להפעלת כוח אחרת אם לא אומרים זאת ולכן בית המשפט מפעיל שיקול דעת רחב במצבים מן הסוג הזה.

כמו כן, על ההסכמה להיות הסכמה חופשית. החוק לא רואה בהסכמה שהושגה בתרמית בתור הסכמה לגיטימית. הסכמה יכולה להיות מושגת בתרמית בכל מיני מובנים – החל משקר על זהותו של מפעיל הכוח, סוג וטיב הכוח שיופעל או מערכת התמריצים שמובילה להסכמה. למשל אם מרמים את הנפגע לחשוב שלאחר שיופעל עליו הכוח הוא יוכל לקבל תשלום מסוים או הטבה כזו או אחרת.

 

העונש

העונש על תקיפה "רגילה" הוא עד שנתיים של מאסר. זוהי תקופה יחסית קטנה, שכן ניתן לראות שהגדרת התקיפה כוללת מקרים רבים. משום שזהו העונש המקסימלי בכפוף לנסיבות השונות בית המשפט יכול לפסוק גם תקופות קטנות בהרבה.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

הנסיבות המחמירות

כאמור, לאחר שהוכחו היסודות השונים של התקיפה – במידה ומתקיימות נסיבות מחמירות ניתן יהיה להרשיע בעבירת התקיפה בנסיבות מחמירות, בכפוף לנסיבות ולסעיפים המוזכרים בסעיף 382 לחוק העונשין.

 

ריבוי תוקפים

הנסיבה המחמירה הראשונה שמנויה בסעיף 382 (א) של החוק היא ריבוי תוקפים. במידה ומספר אנשים חברו יחד על מנת לתקוף או שהיו נוכחים כמה אנשים בתקיפה בזמן ששני תוקפים או יותר ביצעו את התקיפה, ניתן לראות את הסיטואציה הזו בתור תקיפה בנסיבות מחמירות.

הרציונל מאחורי הנסיבה הזו הוא הן ההשפלה הגדולה שיכולה להיות לנפגע – מה שמוביל לפגיעה יותר חמורה בו והן האשמה המוסרית החמורה יותר שיש לתוקפים שביחד תוקפים מישהו אחד בבחינת יחסי הכוחות בין הצדדים.

אלו מצבים חמורים יותר שבית המשפט מעוניין למנוע ולכן העונש המקסימלי במצב הזה הוא עד ארבע שנות מאסר לכל תוקף, מדובר בעליית מדרגה משמעותית שכן העונש המקסימלי מוכפל. אך צריך לזכור שהעונש בדין הפלילי מאוד תלוי נסיבות ומשתנה ממקרה למקרה בכפוף למסכת העובדות הייחודית שיש בכל סיטואציה.

 

תקיפת בני משפחה ובני זוג

הנסיבה המחמירה השנייה שמצוינת בסעיף 382 (ב) הוא מצב שבו הנתקף הוא או בן משפחה או בן זוג של התוקף. בסיטואציות האלו הפגיעה של הנתקף יכולה להיות הרבה יותר חמורה שכן הוא פגיע מול בן הזוג או בן המשפחה שלו.

החוק כולל במפורש מצבים של בני משפחה לשעבר – לכן גם אם שני בני זוג היו נשואים וכעת התגרשו והאחד תוקף את האחר, ניתן לראות בכך תקיפה בנסיבות מחמירות של בן משפחה. מדובר בהבהרה חשובה שכן סכסוכים משפחתיים מן הסוג הזה עלולים להיות מאוד יצריים והחוק מגנה מצבים כאלו.

נסיבה מחמירה אחרת שמנויה באותו הסעיף הוא מצב שבו הנתקף הוא קטין או חסר ישע שהתוקף הוא אחראי עליו. לכן, תקיפה של ילדים או של חסרי ישע אחרים שבין התוקף וביניהם ישנה מערכת יחסים מיוחדת – גם היא נחשבת תקיפה בנסיבות מחמירות.

 

תקיפה שגורמת לחבלה ממשית כלפי בן הזוג

הנסיבה המחמירה האחרונה שמנויה במסגרת עבירת התקיפה בנסיבות מחמירות היא מצב שבו התוקף יצר חבלות ממשיות לבן הזוג שלו – מוכפלת הענישה כלפיו. משום שעבירת התקיפה שגורמת לחבלה ממשית היא עבירה פלילית נפרדת שמוגדרת בסעיף 380 העונש עליה הוא אחר – שלוש שנים. לכן, בקיומה של הנסיבה המחמירה העונש במצב כזה יכול לעלות עד לשש שנים.

הסעיף הזה הגיע במטרה למגר את התופעה העצובה של אלימות בן בני זוג. החוק הן מתייחס למצבים שבהן לא נוצרה חבלה ממשית (הנסיבה המחמירה שמצוינת בסעיף קטן (ב)) והן במצבים שבהם נוצרה חבלה ממשית, על מנת לכסות את כל המצבים הפוטנציאליים.

 

סיכום

קיומן של הנסיבות המחמירות יכול להכפיל את הענישה המקסימלית על תקיפה בנסיבות המסוימות של המקרה. מדובר בהחמרת ענישה משמעותית שתפקידה להרתיע תוקפים פוטנציאלים באופן כללי ובנסיבות האלו במיוחד.

במצבים המחמירים האלו הנתקפים פגיעים במיוחד והפגיעה שנוצרת להם היא חמורה וכואבת ויכולה לכלול יסודות נפשיים משמעותיים אף יותר ממקרי התקיפה הרגילים. מדובר על מצבים שבהם הנתקף הוא קרוב משפחה, בן זוג או קטין. אלו מצבים שמערכת החוק מגנה במיוחד.

5 מתוך 5 - (2 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא תקיפה בנסיבות מחמירות?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד בין החריפים בארץ. נלחם עם השיניים (והשכל) כדי להוציא אותך מכל צרה!
Tomer A.
Tomer A.
08:09 24 Jul 24
שירות מצויין !שנון, חברותי והכי חשוב - מקצוען !
Marom A.
Marom A.
08:00 24 Jul 24
עו"ד בהחלט מקצועי. יחס מאוד מקצועי. בעל ידע רב
Orit E.
Orit E.
07:36 24 Jul 24
העו"ד מספר 1
הדר ו.
הדר ו.
07:16 24 Jul 24
אלוף העולם בהתגלמותו
Ygal T.
Ygal T.
07:01 24 Jul 24
משרד עו״ד הכי מיקצועי שתכירו. אמין עם שרות ברמה הכי גבוהה שיש!!
Dor M.
Dor M.
06:57 24 Jul 24
תותח!!!
Yinon B.
Yinon B.
06:54 24 Jul 24
אני ממליץ בחום רב על עו"ד אלעד שאול.אדם רב תושייה, חכם מאוד, נבון, ויעיל מאוד מאוד.ממליץ בכל פה
מאור ו.
מאור ו.
06:50 24 Jul 24
אדם מיוחד עם ידע מדהים והמון אכפתיות ורצון לעזור בגובה העיניים.. תצליח תמיד
נטלי ס.
נטלי ס.
06:48 24 Jul 24
העו"ד בתחום הפלילי הכי מקצועי שיש.
אור ל.
אור ל.
06:47 24 Jul 24
משרד איכותי ורציני. בקיאים בחומר החוקתי ברמה גבוהה. אדיבים ושמחים לענות לשאלות. בהחלט משרד שאפשר לסמוך עליו. המשיכו כך! עלו והצליחו!
Eilon H.
Eilon H.
06:45 24 Jul 24
עו"ד ברמה גבוההמתן שירות אישי ואיכותי.
Renana Amiel Ben H.
Renana Amiel Ben H.
06:45 24 Jul 24
שירות מקצועי ביותר ואדיבות רבה,יחסי אנוש מעולים.ממליצה בחום.
תהל ע.
תהל ע.
06:41 24 Jul 24
עו״ד אלוף משכמו ומעלה וכל מילה מיותרת!
Meital D.
Meital D.
06:41 24 Jul 24
איש נדיר וטובנהנה לעקוב אחריו
חזקי ג.
חזקי ג.
06:39 24 Jul 24
ע"וד דין אם לב ונשמה נותן הרבה מעבר לע"וד אין עלייך תודה אלעד שאול
ישי ר.
ישי ר.
06:10 24 Jul 24
אלעד היקר ושות' מקצועיים ביותר בתחום. השירות אדיב, מסביר הכל באופן מפורט ומאפשר ללקוח להבין את התיק ואת ההשלכות של כל צעד שיעשה.מי שכבר נכנס לסיפור שמצריך עו"ד בסמיכות אליו, שיזכור את השם אלעד שאול, וכבר חצי מהבעיה נפתרה.מומלץ בחום.
אוהד כ.
אוהד כ.
05:55 24 Jul 24
עורך דין שאול ממה שלמדתי להכיר ולעקוב עורך דין רציני שחושב מחוץ לקופסא ותמיד דואג ללקוחות שלו ותמיד יעשה הכל בשבילם במסגרת החוק בכל שעה .
דודו ס.
דודו ס.
05:37 24 Jul 24
חד כמו תער, שירות מקצועי, מספר 1 בתחום.
דוד ה.
דוד ה.
05:14 24 Jul 24
עו''ד מהשורה הראשונה, אנושי ומקצוען!מומלץ ביותר
מנדי ב.
מנדי ב.
04:56 24 Jul 24
מקצוען, חד וברור. כל מה שצריך מעו"ד בתחום הזה.מומלץ!
בן פ.
בן פ.
04:53 24 Jul 24
מקצועי ורהוט , שנון ובעל קריזמה שחסרה לכמה מעו״ד שאני מכירה
Shira C.
Shira C.
04:43 24 Jul 24
בכל יום רואים אלפי עורכי דין אבל לא בכל יום רואים עורך דין שתופס את תשומת הלב שלך, שמדבר ממקום כנה ואמיתי, שמשדר רצינות חכמה ומקצועיות, אחד כזה שעושה למקצוע עריכת הדין שם טוב.מבחינתי ככה צריך להיות הסטנדרט של כל עורך דין, קודם כל בנאדם אחרי זה עורך דין ממולח מקצוען. תודה שבאנו.
Gal B.
Gal B.
00:08 24 Jul 24
מספר 1 בתחומו! עו״ד מקצועי, יסודי ואנושי.נותן שירות ברמה גבוהה וקפדנית, ממליצה בחום.
אורלי ג.
אורלי ג.
23:30 23 Jul 24
אם אתם מחפשים עו״ד מבריק, מקצועי, סופר שירותי וכנה אלעד זה האיש!ממליץ בחום.
Zevi P.
Zevi P.
23:14 23 Jul 24
אלוף, קשוב, ומקצועי
לאה מ.
לאה מ.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מקצוען שנותן את האמת בפרצוף בלי מסכות.
שמואל ב.
שמואל ב.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מס׳ 1!!!!!🏆
rozan A.
rozan A.
22:50 23 Jul 24
נאמן לדרכו, ולטובת עמו. בין העו"ד הבודדים עם עקרונות שלא מתייפיפים.
שרה ש.
שרה ש.
22:41 23 Jul 24
מקצועניות וכנות
ריקי רוזנפלד // א.
ריקי רוזנפלד // א.
22:40 23 Jul 24
עורך דין ענייני שלא מפחד להגיד את האמת גם אם היא כואבת!
ori Z.
ori Z.
22:40 23 Jul 24
משדר ידע רב ומקצועיות
ruchami E.
ruchami E.
22:33 23 Jul 24
אלוף!!
Batsheva B.
Batsheva B.
22:25 23 Jul 24
משרד של מקצוענים
שמעון ב.
שמעון ב.
22:21 23 Jul 24
כריש ללא ספק
מיכל ק.
מיכל ק.
22:00 23 Jul 24
לא צרכתי את שירותיו של אלעד שאול כעו״ד אך התרשמתי מתכונותיו הבולטות שודאי מעידות על בעל המקצוע שהוא. ניכר שמדובר באדם ישר והגון.
Shira B.
Shira B.
21:58 23 Jul 24
אלעד היקר עורך דין הגון וישר,פניתי אליו לצורך ייעוץ וקיבלתי מענה מהיר, חד ומקצועי ביותר.ממליצה בחום רב!
keren S.
keren S.
21:55 23 Jul 24
מקצוען, יסודי ואנושי!
Roni C.
Roni C.
21:53 23 Jul 24
לא תמצאו בן אדם ישר אמין ומקצועי כמו אלעד!שווה כל שקל!
נתן ל.
נתן ל.
21:45 23 Jul 24
עו״ד אלעד וירטואוז, מקצועי, יסודי, חד וידען!!ובי באופן אישי הוא מעורר השראה רבה..
רינת בן ש.
רינת בן ש.
21:45 23 Jul 24
אין כמו אלעד. איש יקר, ישר ואמיתי עם הלב במקום הנכון.
Dan S.
Dan S.
21:44 23 Jul 24
מספר 1
lulu
lulu
21:37 23 Jul 24
עו"ד מקצועי חד מיומן ואמין! שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. ממליצה בחום!
נוי נ.
נוי נ.
21:33 23 Jul 24
עורך דין פלילי מהמקצועים שיש!
אליהו ז.
אליהו ז.
21:29 23 Jul 24
עו"ד מספר 1 בתחומו ומעבר לכל בנאדם ישר שמדבר בגובה העיניים לא תתחרטו
Alon K.
Alon K.
21:29 23 Jul 24
רמה אחת מעל כולם 🏆מומלץ בחום!!
Shimon D.
Shimon D.
21:29 23 Jul 24
עו"ד אלעד שאול, ערכי, מוסרי ענייני ,מקצועי ומדוייק. 🎯
אלין י
אלין י
21:25 23 Jul 24
אמנם לא הייתי לקוחה שלו, אך כעוקבת באינסטוש התרשמתי מאוד מהשירות המעולה שהוא מעניק ללקוחותיו ומהיותו אדם אינטליגנטי ומרשים. אלעד משדר מקצועיות ובקיאות בתחום המשפטי, ומצטייר כאדם נעים ומסביר פנים. אז אם אתם מחפשים עו"ד פלילי תותח עם יחס אישי ואנושי, נראה כי עו"ד אלעד הוא הבחירה הטובה ביותר!!!
הודיה א.
הודיה א.
21:22 23 Jul 24
היי,שירות מדהים ומקצועי!אדם אנושי,מקצוען ברמות ועושה את עבודתו על הצד הטוב ביותר❤️🫶
חזן א.
חזן א.
21:22 23 Jul 24
שילוב מנצח של מסירות, רגישות, אינטליגנציה ומקצועיות שיא. אפשר לסמוך עליו בלב שקט.
Yael M.
Yael M.
21:19 23 Jul 24
אלעד שאול הינו עו״ד מצויין אשר שמו הולך לפניו, אם תצטרכו את שירותיו - אתם בידיים טובות! אדם משכמו ומעלה.
ליאל ר.
ליאל ר.
21:18 23 Jul 24
מקצועיות ואמינות שיא, לצד יחס מכיל ומכבד.
יוסי בן ח.
יוסי בן ח.
21:17 23 Jul 24
מקצועי מאוד, הפליליסט הטוב ביותר בפער.
גיא ש.
גיא ש.
21:16 23 Jul 24
עו''ד אמין, מקצועי ויסודי.אחד לדןר!
Miri V.
Miri V.
21:13 23 Jul 24
עו"ד תותח!
שמעון מ.
שמעון מ.
21:12 23 Jul 24
עו״ד אלעד שאול מקצועי ובעל ניסיון רב!! ממליצה
חלי ע.
חלי ע.
21:11 23 Jul 24
עורך דין אלוף ומקצועי שהוא קודם כל בן אדם טוב.מומלץ!!!
שני נ.
שני נ.
21:10 23 Jul 24
עו"ד מצוין, מבריק ומוכשר..
Amiel L.
Amiel L.
21:05 23 Jul 24
עורך דין מקצועי ברמות, אחלה יחסי אנוש יודע לעשות את העבודה!ממליץ בחום
גל כ.
גל כ.
21:00 23 Jul 24
עו''ד מקצועי ואמין ממליץ בחום
יצחק ז.
יצחק ז.
20:59 23 Jul 24
אלעד איש חד, עבודה יסודית בלי לפספס כלום בדרך.ישר כח
ishaia R.
ishaia R.
20:54 23 Jul 24
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!