תקיפה בנסיבות מחמירות

תקיפה בנסיבות מחמירות היא עבירה בחוק העונשין הישראלי ונחשבת לחמורה יחסית כחלק מעבירות התקיפה השונות. זוהי עבירה שמשתכללת במידה ונסיבות מסוימת מתקיימות מלבד התנאים הרגילים לקיומה של עבירת התקיפה.

במאמר זה יוצגו היסודות השונים של עבירת התקיפה בנסיבות המחמירות כפי שעולה מהגדרתה בסעיף 382 לחוק העונשין הישראלי וכיצד מערכת החוק והאכיפה הישראלית מסתכלת על התקיפות האלו ומהי הענישה עליהן.

 

עבירת התקיפה

עבירת התקיפה בנסיבות מחמירות היא עבירות חמורה יותר מאשר עבירת התקיפה והיא יכולה להשתכלל רק אם בנוסף לקיום יסודותיה של עבירת התקיפה התקיימו הנסיבות המחמירות המיוחדות שמנויות בסעיף. לכן, על מנת להבין את הדרישות של העבירה יש להבין בקצרה את היסודות של עבירת התקיפה.

עבירת התקיפה הבסיסית מנויה בסעיף 379 לחוק העונשין ומהווה העבירה הבסיסית של סימן ח' לחוק העונשין – סימן התקיפה. לשון העבירה הוא כזה: "התוקף שלא כדין את חברו, דינו – מאסר שנתיים, והוא אם לא נקבע בחוק זה עונש אחר לעבירה זו מחמת נסיבותיה."

 

מהי תקיפה?

ההגדרה הכללית של תקיפה מוגדרת קודם לכן בחוק העונשין בסעיף 378 לחוק. זוהי הגדרה רחבה מאוד שהמטרה הכללית שלה היא לתאר כל יצירה של אי נוחות על ידי פעולה לאדם אחר. לכן, המונח המשפטי של תקיפה הוא שונה מאוד מעולם האסוציאציות של האדם מן השורה שחושב על תקיפה.

לפי הסעיף, התקיפה היא הכאה, הפעלת כוח או דחיפה של אדם, בכל אופן שהוא (בין אם ישיר ובין אם עקיף) שלא בהסכמה חופשית. הפעלת כוח יכולה לכלול גם מצבים של הפעלת כל חומר שמייצר חוסות נוחות לאדם שמופעלים כלפיו החומרים – חום, חשמל, גז או אור.

לכן גם הפעלה של חום או קור קיצוני כלפי אדם יכולה להיחשב תקיפה לפי לשון הסעיף. הרציונל של ההגדרה היא שכל סיטואציה מכוונת של יצירת סיטואציה לא נעימה יכולה להיות תקיפה. עם זאת, מלבד התקיפה ישנם יסודות אחרים שמקטינים את המקרים שמוגדרים כתקיפה.

 

יסוד ההסכמה

אחד היסודות המהותיים בהגדרה של התקיפה הוא חוסר ההסכמה להפעלת הכוח הזה. ההסכמה משנה את כל פני התמונה – במידה ואדם היה מעוניין שיפעילו כלפיו את הכוח מערכת המשפט רואה בכך בתור דבר לגיטימי והפסול במעשיו של התוקף נמוך.

 

הסכמה משתמעת

ההסכמה המשפטית לא חייבת להיות הסכמה שנאמרת פשוטה כמשמעה – למרות שזהו המצב הטוב ביותר לנאשם שכן בו מובהק שלא מתקיימת תקיפה. אבל גם מצבים שבהם ניתן להסיק את ההסכמה מההתנהגות של הנפגע יכולה להיות מספיקה על מנת לקיים את יסוד ההסכמה.

ככל שההסכמה מוסקת יותר מנסיבות העניין לחומרת הפעלת הכוח ישנה חשיבות. לכן, ככל שהכוח המופעל הוא חזק יותר ועלול להוביל לתוצאות של פגיעה גופנית חמורה יותר, בית המשפט יסכים פחות להסתכל על הסכמה משתמעת.

 

הסכמה למעשה ותרמית

הרעיון מאחורי ההסכמה הוא שההסכמה צריכה להיות הסכמה למעשה. לכן, אם מסכימים להפעלת כוח אחת – לא בהכרח ברור שמסכימים להפעלת כוח אחרת אם לא אומרים זאת ולכן בית המשפט מפעיל שיקול דעת רחב במצבים מן הסוג הזה.

כמו כן, על ההסכמה להיות הסכמה חופשית. החוק לא רואה בהסכמה שהושגה בתרמית בתור הסכמה לגיטימית. הסכמה יכולה להיות מושגת בתרמית בכל מיני מובנים – החל משקר על זהותו של מפעיל הכוח, סוג וטיב הכוח שיופעל או מערכת התמריצים שמובילה להסכמה. למשל אם מרמים את הנפגע לחשוב שלאחר שיופעל עליו הכוח הוא יוכל לקבל תשלום מסוים או הטבה כזו או אחרת.

 

העונש

העונש על תקיפה "רגילה" הוא עד שנתיים של מאסר. זוהי תקופה יחסית קטנה, שכן ניתן לראות שהגדרת התקיפה כוללת מקרים רבים. משום שזהו העונש המקסימלי בכפוף לנסיבות השונות בית המשפט יכול לפסוק גם תקופות קטנות בהרבה.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

הנסיבות המחמירות

כאמור, לאחר שהוכחו היסודות השונים של התקיפה – במידה ומתקיימות נסיבות מחמירות ניתן יהיה להרשיע בעבירת התקיפה בנסיבות מחמירות, בכפוף לנסיבות ולסעיפים המוזכרים בסעיף 382 לחוק העונשין.

 

ריבוי תוקפים

הנסיבה המחמירה הראשונה שמנויה בסעיף 382 (א) של החוק היא ריבוי תוקפים. במידה ומספר אנשים חברו יחד על מנת לתקוף או שהיו נוכחים כמה אנשים בתקיפה בזמן ששני תוקפים או יותר ביצעו את התקיפה, ניתן לראות את הסיטואציה הזו בתור תקיפה בנסיבות מחמירות.

הרציונל מאחורי הנסיבה הזו הוא הן ההשפלה הגדולה שיכולה להיות לנפגע – מה שמוביל לפגיעה יותר חמורה בו והן האשמה המוסרית החמורה יותר שיש לתוקפים שביחד תוקפים מישהו אחד בבחינת יחסי הכוחות בין הצדדים.

אלו מצבים חמורים יותר שבית המשפט מעוניין למנוע ולכן העונש המקסימלי במצב הזה הוא עד ארבע שנות מאסר לכל תוקף, מדובר בעליית מדרגה משמעותית שכן העונש המקסימלי מוכפל. אך צריך לזכור שהעונש בדין הפלילי מאוד תלוי נסיבות ומשתנה ממקרה למקרה בכפוף למסכת העובדות הייחודית שיש בכל סיטואציה.

 

תקיפת בני משפחה ובני זוג

הנסיבה המחמירה השנייה שמצוינת בסעיף 382 (ב) הוא מצב שבו הנתקף הוא או בן משפחה או בן זוג של התוקף. בסיטואציות האלו הפגיעה של הנתקף יכולה להיות הרבה יותר חמורה שכן הוא פגיע מול בן הזוג או בן המשפחה שלו.

החוק כולל במפורש מצבים של בני משפחה לשעבר – לכן גם אם שני בני זוג היו נשואים וכעת התגרשו והאחד תוקף את האחר, ניתן לראות בכך תקיפה בנסיבות מחמירות של בן משפחה. מדובר בהבהרה חשובה שכן סכסוכים משפחתיים מן הסוג הזה עלולים להיות מאוד יצריים והחוק מגנה מצבים כאלו.

נסיבה מחמירה אחרת שמנויה באותו הסעיף הוא מצב שבו הנתקף הוא קטין או חסר ישע שהתוקף הוא אחראי עליו. לכן, תקיפה של ילדים או של חסרי ישע אחרים שבין התוקף וביניהם ישנה מערכת יחסים מיוחדת – גם היא נחשבת תקיפה בנסיבות מחמירות.

 

תקיפה שגורמת לחבלה ממשית כלפי בן הזוג

הנסיבה המחמירה האחרונה שמנויה במסגרת עבירת התקיפה בנסיבות מחמירות היא מצב שבו התוקף יצר חבלות ממשיות לבן הזוג שלו – מוכפלת הענישה כלפיו. משום שעבירת התקיפה שגורמת לחבלה ממשית היא עבירה פלילית נפרדת שמוגדרת בסעיף 380 העונש עליה הוא אחר – שלוש שנים. לכן, בקיומה של הנסיבה המחמירה העונש במצב כזה יכול לעלות עד לשש שנים.

הסעיף הזה הגיע במטרה למגר את התופעה העצובה של אלימות בן בני זוג. החוק הן מתייחס למצבים שבהן לא נוצרה חבלה ממשית (הנסיבה המחמירה שמצוינת בסעיף קטן (ב)) והן במצבים שבהם נוצרה חבלה ממשית, על מנת לכסות את כל המצבים הפוטנציאליים.

 

סיכום

קיומן של הנסיבות המחמירות יכול להכפיל את הענישה המקסימלית על תקיפה בנסיבות המסוימות של המקרה. מדובר בהחמרת ענישה משמעותית שתפקידה להרתיע תוקפים פוטנציאלים באופן כללי ובנסיבות האלו במיוחד.

במצבים המחמירים האלו הנתקפים פגיעים במיוחד והפגיעה שנוצרת להם היא חמורה וכואבת ויכולה לכלול יסודות נפשיים משמעותיים אף יותר ממקרי התקיפה הרגילים. מדובר על מצבים שבהם הנתקף הוא קרוב משפחה, בן זוג או קטין. אלו מצבים שמערכת החוק מגנה במיוחד.

5 מתוך 5 - (2 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא תקיפה בנסיבות מחמירות?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה