אונס וירטואלי

מהו אונס וירטואלי?

בשנים האחרונות, ולאור השימוש ההולך וגובר של בני האדם במרחב האינטרנטי, בחדרי צ'אטים וברשתות החברתיות, עולה באופן משמעותי מספר העבירות המיניות המתבצעות ברשת. המאפיינים הייחודיים של השימוש במרחב הווירטואלי, הכוללים בין היתר, היעדר קשר אישי עם הקורבן, אנונימיות, זמינות והיצע רחב של קורבנות פוטנציאליים, מאפשרים לפוגעים לנצל בקלות את המרחב האינטרנטי על מנת לבצע את זממם בגולשים ובגולשות האחרים ברשת, שביניהם קטינים וקטינות רבים.

הנתונים שנאספו על ידי משרד המשפטים מצביעים על כך שכ-70% מהנפגעות הן נשים או נערות, וכ-80% מהפוגעים הם זכרים. עם זאת, עקב המאפיינים הייחודיים של עבירות המין, והקשיים הראייתיים הגלומים בכך שמדובר בעבירות שנעשות במחשכים, הרוב המוחלט של תיקי המשטרה שנפתחים נסגרים ללא הגשת כתב אישום.

 

עבירות מין ברשת ואונס וירטואלי

עבירת מין היא עבירה הקשורה במיניות של אדם, במעשים שעושים בו, במראות שמראים לו בניגוד לרצונו, בדיבורים פוגעניים בעלי אופי מיני שמשמיעים לו. החוק מגדיר ומאפיין את עבירות המין בעיקר בפרק י', סימן ה' לחוק העונשין, ובחוק למניעת הטרדה מינית.

בין העבירות המוגדרות על ידי חוק העונשין ניתן למצוא את עבירת האונס בסעיף 345; בעילה אסורה בהסכמה בסעיף 346; מעשה סדום; מעשה מגונה; הצעות חוזרות בעלות אופי מיני; סחיטה מינית ועוד. עבירות אלה הן עבירות פליליות, המהוות גם עוולות אזרחיות, המאפשרות הגשת תביעה אזרחית כנגד הפוגע.

עבירות מין מבוצעות באופן תדיר בכל מיני מקומות וסיטואציות, בין היתר במפגשים חברתיים, במועדונים, בעבודה וכאמור, באופן משמעותי גם במרחב האינטרנטי. ככלל, כל עבירות המין המנויות בחוק העונשין ובחוק למניעת הטרדה מינית יכולות להתרחש ולחול גם באינטרנט. עם זאת, מאחר ומדובר במרחב מטאפיזי שונה, המאפיינים של עבירות מין המבוצעות באינטרנט, הם שונים.

עבירות המין העיקריות המבוצעות באינטרנט הן החזקה, ייצור וצריכת חומרי תועבה ותוכן פדופילי; הטרדות מיניות ברשת הכוללות שליחת סרטונים ותמונות בעלי אופי מיני, ללא רצונו של הצד השני כגון שליחת דיק פיק; מעשים מגונים ברשת ואונס וירטואלי.

אונס וירטואלי, המכונה גם אינוס מרחוק, היא עבירה במסגרתה גורם הפוגע לנפגע או הנפגעת לבצע בעצמה פעילות מינית ללא הסכמתה החופשית. לרוב, האונס הוירטואלי מתבצע לאחר שנוצר קשר אמיץ בין הפוגע לנפגעת, תוך שהפוגע מנצל את יחסי האמון הקרובים השורים בינו לבין הנפגעת, וגורם לה, באופן מדורג, לבצע בעצמה פעולות המיניות, הכוללות החדרת אצבעות, או חפצים לאיברי מינה.

לעיתים הפוגע עושה זאת תוך סחיטה באיומים, ולעיתים הוא משיג הסכמה שאינה "חופשית" כהגדרת החוק, במרמה. לאורך השנים, הרשויות התמודדו עם מקרים רבים של פגיעות מיניות באינטרנט. לעיתים קרובות הפוגעים מבצעים עבירות מין רבות מסוגים שונים, כנגד קורבנות רבים.

בין המקרים המפורסמים ביותר, ניתן למצוא את סיפורו של מאמן הכדוריד בנו ריינהורן, שהורשע במגוון עבירות מין וירטואליות, בהן אלו שהוזכרו לעיל: מעשים מגונים, החזקת חומרי תועבה ואונס וירטואלי. ריינהורן נהג להתחזות לסוכן דוגמניות באינסטגרם, ליצור קשר עם ילדות ונערות ולגרום להן לשלוח לו תמונות וסרטונים בעלי אופי מיני, תוך שהוא מציג זאת כ"אודישן".

בכך, גרם ריינהורן לנפגעות לבצע בעצמן מעשים מיניים, תוך שהוא השיג את הסכמתן במרמה, ותוך התחזות לאחר. בית המשפט גזר על ריינהורן 14 שנות מאסר בפועל. בגזר דינו הדגיש בית המשפט כי מעשיו של ריינהורן הם חמורים ביותר, ופוגעים קשות בנפשן של הקטינות שנפגעו, וגרמו לעיוות בתפיסתן בנוגע למין ויחסים אינטימיים.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

אונס וירטואלי – היבטים משפטיים

חוק העונשין מגדיר את עבירת האונס כ"החדרת איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה ללא הסכמתה החופשית". דהיינו, בעילת אישה שלא בהסכמתה החופשית או תוך ניצול מצב אחר המונע מהסמכתה להיחשב כ"חופשית". לאור הגדרה זו של חוק העונשין, ניתן היה להניח שעבירת האונס דורשת שייווצר מגע פיזי בין התוקף לנפגעת, והמעשים שתוארו לעיל כאונס וירטואלי, אינם נחשבים לאונס כלל.

עם זאת, בית המשפט העליון הבהיר מספר פעמים כי את עבירת האונס יש לפרש בהרחבה, וכי אונס וירטואלי נחשב לאונס לכל דבר, על אף שהוא נעשה ללא מגע בין התוקף לנפגעת העבירה. למעשה, ייתכן כי יש מקום להבחין בין אונס וירטואלי המתרחש שעה שהחדירה מתבצעת לאיבר המין הנקבי, לבין מעשה סדום וירטואלי, בו ההחדרה היא לפי הטבעת או לפיה של הנפגעת.

בפסק דין מפורט של בית המשפט העליון אלירן הללי נגד מדינת ישראל, נדון עניינו של אלירן הללי שנלכד על ידי סוכנת משטרתית שהתחזתה בחדר הצ'ט לילדה בת 13, במסגרת מבצע ללכידת עברייני מין הפוגעים בקטינים ברשת. הללי שוחח עם הסוכנת בהודעות טקסט ושיחות וידאו בוואצאפ ובסקייפ לאורך תקופה של כחודש.

בשיחותיהם, ביקש ממנה הללי לעמוד בתנוחות מסוימות, לגעת באיבר מינה, להחדיר אליו אצבעות, הציע לה הצעות בעלות אופי מיני, ונגע באיבר מינו בפניה. בגין מעשים אלו, הוגש כנגד הללי כתב אישום בגין ניסיון לאינוס קטינה לפי 345(א)(3) ו350 לחוק העונשין. בגין עבירות אלה, גזר עליו בית המשפט המחוזי עונש של 30 חודשי מאסר בפועל, מאסר מותנה וקנס.

הללי ערער על הרשעתו לבית המשפט העליון. בבית המשפט טען הללי באמצעות עורכי דינו כי לא ניתן להרשיע אותו בעבירת אונס, כיוון שהנפגעת ביצעה את המעשים בעצמה. לטענתו, מקרה שבו הנפגע הוא זה שפוגע בעצמו, אינו מתאים לעבירת האונס ולסעיף 350 לחוק העונשין, כיוון שהוא אינו נחשב ל"אדם אחר", כדרישת החוק. עוד טען הללי, כי מדובר בהרשעה בעבירה "חדשנית", הפוגמת בעקרון החוקיות.

בנוסף, טען המערער כי נפל פגם בחקירה, שכן בעת החקירה הוא סבר שהוא נחקר בגין עבירה של מעשה מגונה, ולא בגין אונס. בפסק דין מקיף ביותר שנכתב על ידי כבוד השופט ניל הנדל, הובהר באופן שלא משתמע לשתי פנים, כי פרשנות תכליתית המסתמכת על הערכים המוגנים העומדים בבסיס עבירות המין, דורשת שגם במקרים בהם הנפגע עשה מעשים בגופו שלו, ניתן יהיה להרשיע את הפוגע בעבירות מין ואונס וירטואלי.

כמו כן, עמד השופט הנדל על כך שגם מבחינה לשונית, אין מניעה לראות את הנפגע כ"אדם אחר" שדורש סעיף 350 לחוק. בנוסף, עמד השופט הנדל על כך שבשנים האחרונות התפתחה בפסיקה פרשנות מרחיבה לעבירות מין, הנשענת על הכרה במעמדם של נפגעי עבירות מין, ומתוך מודעת לסבלם. הפרשנות המרחיבה כוללת את הגבהת דרישת "ההסכמה", ומציבה את הרף להסכמה חופשית גבוה יותר מכפי שהיה בעבר.

הנדל קבע כי מבחינה מהותית ומנקודת מבטה של נפגעת העבירה, אין כל הבדל אם הללי היה משכנע אותה לפגוע בעצמה מבעד למסך המחשב או פנים אל מול פנים. המבחן המשפטי הוא, האם הנאשם גורם לאישה או לנערה להחדיר חפצים או איברים לאיבר מינה, ללא הסכמתה החופשית.

כמו כן, השופט התנגד לתזה לפיה הכרה בעבירת האונס הווירטואלי תוזיל את משמעות המילה "אונס" ותפגע בקורבנות אונס פיזי, מתוך הבנה שתחושות ההשפלה והכאב מאונס וירטואלי, יכולות להיות דומות לאונס רגיל, כאמור בעניינו של ריינהורן שהוזכר לעיל.

5 מתוך 5 - (5 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא אונס וירטואלי?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה