הטרדה מינית בעבודה

מהי הטרדה מינית?

החוק קובע שהטרדה מינית היא התייחסות חוזרת למינויותו של אדם כשאותו אדם הראה למטריד שהוא לא מעוניין בהתייחסות זו. הטרדה מינית יכולה להיות גם התייחסות מבזה או משפילה ביחס למיניותו של אדם, לרבות התייחסות לנטיה המינית שלו, עשיית מעשה מגומעשה מגונהנה באדם או סחיטה באיומים בעלת אופי מיני. אנו נתקלים במקרים רבים בהם עובדים בחברות גדולות מתנכלים לעובדים אחרים על רקע העדפה מינית הומוסקסואלית.

הדבר בהחלט יכול להוות הטרדה מינית, ניתן לתבוע את העובד המטריד ואת מקום העבודה ואף להגיש תלונה במשטרה.

 

פרסום תצלום או סרטון מיני – "חוק הסרטונים"

סוג נוסף של הטרדה מינית היא הפצת תמונה או סרטון המתמקדים במיניות של אדם, כשהמצולם לא הסכים לפרסום או שליחת תמונה של איבר מין ללא הסכמה – דיק פיק. הוספת הפצת תמונות וסרטוני המין לרשימת המעשים שמהווים הטרדה מינית היא חידוש משנת 2014, לאור ריבוי מקרי הפצת הסרטונים האינטימיים – התיקון לחוק אף זכה לכינוי המפורסם "חוק הסרטונים".

פרסום סרטון מין של עובד או עובדת במקום העבודה, ובכלל, מהווה עבירה פלילית חמורה. נתקלנו בשנים האחרונות במספר מקרים מזעזעים וחריגים של סחיטה מינית בין עובדים תוך איום להפיץ סרטון מיני במקום העבודה.

 

מה ההבדל בין הטרדה מינית במקום העבודה והטרדה מינית "רגילה"?

הטרדות מיניות במקום העבודה הן כל מקרה בו עובד מתייחס למיניות של עובד אחר, או עובדת אחרת, כשהם לא מעוניינים בכך ולא משתפים פעולה עם ההתנהגות. עובדים ועובדות רבים שואלים: "אם המעסיק מתייחס למיניות שלי, אולי לא ארגיש בנוח לסרב בגלל פערי הכוחות, מה אוכל לעשות?".

החוק נותן פיתרון גם למצב זה – אסור למעסיק להשמיע התייחסויות מיניות כלפי עובדים, בין אם העובדים הסכימו ובין אם לא – בשל פערי הכוחות בין הצדדים.

 

מה דינו של מעסיק שמטריד מינית עובדת?

בחודש ספטמבר 2020 הוגש כתב אישום לבית משפט השלום ברחובות, בפני השופטת אפרת פינק, במקרה אחד מיני רבים של הטרדות מיניות במקום העבודה. הנאשם החזיק בתפקיד ניהולי ברשת צהרונים ברחובות. תחתיו עבדו עשרות נשים והוא הורשע בחמישה אישומים שונים של הטרדות מיניות ומעשה מגונה. על פי כתב האישום תוארה התנהלות שיטתית של הנאשם שהטריד מינית חמש עובדות שעבדו תחתיו.

הוא ליטף אותן, התייחס למיניותן, לאיברים מוצנעים בגופן ואף התנכל לעובדות שביקשו שיפסיק. הנאשם ניצל את מעמדתו כמנהל ועשה שימוש במצוקה הכלכלית של העובדות שלא סירבו כדי שלא יפוטרו. אך המעסיק לא חס גם על עובדות שהביעו התנגדות מפורשת והמשיך להטריד מינית. ההטרדה הפסיקה רק לאחר הגשת תלונה לממונה על חוק למניעת הטרדה מינית ופתיחת הליכי משמעת.

 

הטרדה מינית במקום העבודה במסגרת יחסי מרות וסמכות

הדוגמה הקלאסית להטרדה מינית במקום העבודה היא במסגרת יחסי מרות או סמכות. במקרים אלו בעל הסמכות מבצע עבירה פלילית מיד עם ביצוע ההטרדה. העובד לא צריך להביע התנגדות או אי הסכמה ומספיק שנאמרו אמירות מיניות מצד המעביד לכפי מי שכפוף לו. הסירוב מצד עובדים לחיזורי המעסיק הוא ברוב המקרים בלתי אפשרי.

המטריד הוא מי שאחראי על העובדים במסגרת עבודתם – העובד יחשוש שאם יסרב או יתלונן יפוטר מהעבודה. החוק מצא פיתרון יצירתי לנושא בכך שהוא מחייב את המעסיקים למנוע הטרדות מיניות באופן אקטיבי.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

חובות מעסיק לפי חוק למניעת הטרדה מינית

מעסיק מחוייב לנקוט אמצעים סבירים כדי למנוע הטרדות מיניות במקום העבודה, בין ממונה לבין עובדים ובין העובדים לבין עצמם.

על מנת לעמוד בחובותו לפי החוק, המעסיק חייב:

 1. לקבוע דרך יעילה לעובדים להגיש תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה ובירור התלונה ביעילות.
 2. לטפל נחרצות בכל דיווח על הטרדה מינית או התנכלות ולוודא שמקרה כזה לא חוזר על עצמו.
 3. לקבוע תקנון למניעת הטרדה מינית שיוצב במקום גלוי לעיין ויפורסם בין העובדים (במקומות עבודה עם 25 עובדים ויותר).

 

מעסיק שלא ממלא חובות אלו מסתכן בתביעה אזרחית מצד העובד או העובדת שהוטרדו.

 

הממונה על חוק למניעת הטרדה מינית וסמכויותיה

לאחר פרסום החוק הותקנו תקנות שמסדירות את חובות המעביד: תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק), תשנ"ח-1998. התקנות מחייבות את המעסיק בשורת אמצעי מנע. למשל, להבהיר לכל העובדים שקיים איסור על הטרדה מינית במקום העבודה. המעסיק מחוייב לקבוע נהלים ואמצעי משמעת להתמודדות עם עובד או מנהל שהטריד מינית. המחוקק מתערב למעסיק בשיקול הדעת וכופה עליו להעמיד לדין משמעתי עובדים שהטרידו מינית.

אחת ההוראות החשבות היא החובה למנות ממונה על החוק למניעת הטרדה מינית. ככל שניתן על הממונה להיות אישה, בעלת דרג וסמכות כדי שהעובדים והעובדות ירגישו בנוח לגשת ולהתלונן.

תפקידה של האחראית על חוק למניעת הטרדה מינית הוא:

 1. קבלת תלונות על הטרדה מינית במקום העבודה.
 2. קיום בירור וחקירה ביחס לתלונה.
 3. ייעוץ והדרכה לעובדים שפונים אליה בנושא זה.
 4. בסיום הבירור תעביר הממונה את הממצאים למעסיק ותמליץ על דרכי טיפול וענישה במידת הצורך.

 

המעסיק מחוייב לפעול מיד ולהתייחס לדו"ח הממונה על החוק למניעת הטרדה מינית והוא רשאי:

 1. להרחיק את המטריד מהעובדת המתלוננת.
 2. לנקוט צעדים שונים כדי להבטיח שהתנהגות זו לא תחזור על עצמה.
 3. לפתוח הליך משמעתי נגד המטריד.
 4. לא לנקוט כל פעולה אם מצא שלא הייתה הטרדה מינית.

 

האם עובדת יכולה להטריד מינית עובד?

בהחלט כן. ברוב המקרים ההטרדה מבוצת על ידי עובד או מנהל כלפי עובדת. אך ישנם מקרים בהם גם עובדות או מנהלות מטרידות עובידם ממין זכר. החוק לא מבדיל בין גבר לאישה וקובע שכל אדם יכול להטריד מינית כל אדם אחר.

 

הטרדה מינית בין עובדים והקושי הכרוך בכך

הטרדה מינית של עובד על ידי מנהל היא חמורה מאוד. אך כעורכי דין פליליים נתקלנו גם בהטרדות מיניות בין עובדים באותו מעמד. ברור שלעובד אסור להטריד עובד אחר, אך מה קורה כששני עובדים מחזרים אחד אחרי השניה בהסכמה? האם גם זו הטרדה מינית? מטבע הדברים, במקום העבודה נוצרות חברויות, מערכות יחסים וקשרים רומנטיים. לא פעם נשמע על בני זוג שהכירו במקום העבודה, האם אחד מהם הטריד בהכרח מינית את השני?

כאן המקום להבחין: בני זוג פוטנציאליים יכולים להכיר אחד את השני במקום העבודה ומדובר במעשה לגיטימי, אך חשוב לעמוד במספר כללים:

 1. שני הצדדים מסכימים לחיזור ואין כל אינדיקציה לחוסר רצון או אי נעימות.
 2. על הצד המחזר להפסיק מיד עם הבעת חוסר רצון או אי נוחות.
 3. יש לוודא שבין העובדים אין שום יחסי מרות.
 4. אם ישנם יחסי מרות, יש לפנות לעורך דין פלילי על מנת לבחון כיצד להצהיר על היחסים בפני המעסיק.

 

נתקלנו בלא מעט מקרים בהם עובדים זוטרים בארגונים גדולים ניהלו מערכת יחסים אינטימית. אך לאחר שהיחסים נגמרו, אחד הצדדים התלונן על הטרדה מינית בפניה ממונה. במקרה שבו צד אחד במערכת היחסים בכיר יותר מהצד השני – הוא עלול למצוא עצמו מפוטר, ואף נחקר במשטרה. איך להימנע ממצבים כאלו? פנה להתייעצות עם עורך דין בהקדם.

 

מדוע על מעסיק לפנות לעורך דין פלילי?

אחריותם של המעסיקים למנוע ולצמצם מקרי הטרדה מינית בעסק שבבעלותם. החוק מחייב את המעסיק לשמור על סביבת עבודה בטוחה מהטרדה מינית והתנכלות. מעסיקים רבים רואים בהוראות אלו הוראות חשובות. הם פונים אלינו כדי לוודא שבית העסק שלהם עומד בכל התנאים הקבועים בחוק ובתקנות.

בחלק מהמקרים, כשהממונה על חוק למניעת הטרדה מינית פותח בבדיקת תלונה על הטרדה במקום העבודה, המעסיק שוכר את שירותינו לשם עריכת מסקנות הממונה וקיום ההליך המשמעתי מול העובד. המעסיק חשוף לתביעה כספית מצד העובד או העובדת המוטרדים. במקרים חריגים אף יכול לקחת חלק בעבירה פלילית מעצם אי מניעת ההטרדה או לקיחת חלק בה. אנו לרשותכם בכל עת.

5 מתוך 5 - (12 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא הטרדה מינית בעבודה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
מאמרים נוספים בתחום

ספק סביר

הכלל הבסיסי של המשפט הפלילי הוא שאדם נחשב חף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו. על פי עקרונות המשפט הפלילי הנטל להוכיח את אשמת הנאשם

למאמר המלא »

ראיות פורנזיות

דיני הראיות במשפט מהוות חלק מסדרי הדין, כאשר לצורך הוכחת המעשה הפלילי יש צורך בהצגת ראיות.  צריך להבחין בין ראיות ישירות (למשל עדויות) שיוצרות קשר

למאמר המלא »
ESE.CO.IL ונדליזם
פלילי
עורך דין אלעד שאול

ונדליזם

תופעות של ונדלים במחוזותינו הינם שכיחים ומוכרים. אנו נתקלים חדשות לבקרים במקרים של ונדליזם שבא לביטוי בהשחתת רכוש ציבורי או פרטי ללא סיבה הגיונית ולצורך

למאמר המלא »
תלונת שווא על אונס
פלילי
עורך דין אלעד שאול

תלונת שווא על אונס

אנחנו נמצאים בעיצומה של תקופה חשובה ומכוננת, בה חומרתן של עבירות מין מופיעה בתודעה הציבורית בכל יום מחדש. בהתאם, רשויות החוק לקחו על עצמן לטפל

למאמר המלא »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה