הטרדה מינית בעבודה

מהי הטרדה מינית?

החוק קובע שהטרדה מינית היא התייחסות חוזרת למינויותו של אדם כשאותו אדם הראה למטריד שהוא לא מעוניין בהתייחסות זו. הטרדה מינית יכולה להיות גם התייחסות מבזה או משפילה ביחס למיניותו של אדם, לרבות התייחסות לנטיה המינית שלו, עשיית מעשה מגומעשה מגונהנה באדם או סחיטה באיומים בעלת אופי מיני. אנו נתקלים במקרים רבים בהם עובדים בחברות גדולות מתנכלים לעובדים אחרים על רקע העדפה מינית הומוסקסואלית.

הדבר בהחלט יכול להוות הטרדה מינית, ניתן לתבוע את העובד המטריד ואת מקום העבודה ואף להגיש תלונה במשטרה.


 

פרסום תצלום או סרטון מיני – "חוק הסרטונים"

סוג נוסף של הטרדה מינית היא הפצת תמונה או סרטון המתמקדים במיניות של אדם, כשהמצולם לא הסכים לפרסום או שליחת תמונה של איבר מין ללא הסכמה – דיק פיק. הוספת הפצת תמונות וסרטוני המין לרשימת המעשים שמהווים הטרדה מינית היא חידוש משנת 2014, לאור ריבוי מקרי הפצת הסרטונים האינטימיים – התיקון לחוק אף זכה לכינוי המפורסם "חוק הסרטונים".

פרסום סרטון מין של עובד או עובדת במקום העבודה, ובכלל, מהווה עבירה פלילית חמורה. נתקלנו בשנים האחרונות במספר מקרים מזעזעים וחריגים של סחיטה מינית בין עובדים תוך איום להפיץ סרטון מיני במקום העבודה.

 

מה ההבדל בין הטרדה מינית במקום העבודה והטרדה מינית "רגילה"?

הטרדות מיניות במקום העבודה הן כל מקרה בו עובד מתייחס למיניות של עובד אחר, או עובדת אחרת, כשהם לא מעוניינים בכך ולא משתפים פעולה עם ההתנהגות. עובדים ועובדות רבים שואלים: "אם המעסיק מתייחס למיניות שלי, אולי לא ארגיש בנוח לסרב בגלל פערי הכוחות, מה אוכל לעשות?".

החוק נותן פיתרון גם למצב זה – אסור למעסיק להשמיע התייחסויות מיניות כלפי עובדים, בין אם העובדים הסכימו ובין אם לא – בשל פערי הכוחות בין הצדדים.

 

מה דינו של מעסיק שמטריד מינית עובדת?

בחודש ספטמבר 2020 הוגש כתב אישום לבית משפט השלום ברחובות, בפני השופטת אפרת פינק, במקרה אחד מיני רבים של הטרדות מיניות במקום העבודה. הנאשם החזיק בתפקיד ניהולי ברשת צהרונים ברחובות. תחתיו עבדו עשרות נשים והוא הורשע בחמישה אישומים שונים של הטרדות מיניות ומעשה מגונה. על פי כתב האישום תוארה התנהלות שיטתית של הנאשם שהטריד מינית חמש עובדות שעבדו תחתיו.

הוא ליטף אותן, התייחס למיניותן, לאיברים מוצנעים בגופן ואף התנכל לעובדות שביקשו שיפסיק. הנאשם ניצל את מעמדתו כמנהל ועשה שימוש במצוקה הכלכלית של העובדות שלא סירבו כדי שלא יפוטרו. אך המעסיק לא חס גם על עובדות שהביעו התנגדות מפורשת והמשיך להטריד מינית. ההטרדה הפסיקה רק לאחר הגשת תלונה לממונה על חוק למניעת הטרדה מינית ופתיחת הליכי משמעת.

 

הטרדה מינית במקום העבודה במסגרת יחסי מרות וסמכות

הדוגמה הקלאסית להטרדה מינית במקום העבודה היא במסגרת יחסי מרות או סמכות. במקרים אלו בעל הסמכות מבצע עבירה פלילית מיד עם ביצוע ההטרדה. העובד לא צריך להביע התנגדות או אי הסכמה ומספיק שנאמרו אמירות מיניות מצד המעביד לכפי מי שכפוף לו. הסירוב מצד עובדים לחיזורי המעסיק הוא ברוב המקרים בלתי אפשרי.

המטריד הוא מי שאחראי על העובדים במסגרת עבודתם – העובד יחשוש שאם יסרב או יתלונן יפוטר מהעבודה. החוק מצא פיתרון יצירתי לנושא בכך שהוא מחייב את המעסיקים למנוע הטרדות מיניות באופן אקטיבי.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

חובות מעסיק לפי חוק למניעת הטרדה מינית

מעסיק מחוייב לנקוט אמצעים סבירים כדי למנוע הטרדות מיניות במקום העבודה, בין ממונה לבין עובדים ובין העובדים לבין עצמם.

על מנת לעמוד בחובותו לפי החוק, המעסיק חייב:

 1. לקבוע דרך יעילה לעובדים להגיש תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה ובירור התלונה ביעילות.
 2. לטפל נחרצות בכל דיווח על הטרדה מינית או התנכלות ולוודא שמקרה כזה לא חוזר על עצמו.
 3. לקבוע תקנון למניעת הטרדה מינית שיוצב במקום גלוי לעיין ויפורסם בין העובדים (במקומות עבודה עם 25 עובדים ויותר).

 

מעסיק שלא ממלא חובות אלו מסתכן בתביעה אזרחית מצד העובד או העובדת שהוטרדו.

 

הממונה על חוק למניעת הטרדה מינית וסמכויותיה

לאחר פרסום החוק הותקנו תקנות שמסדירות את חובות המעביד: תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק), תשנ"ח-1998. התקנות מחייבות את המעסיק בשורת אמצעי מנע. למשל, להבהיר לכל העובדים שקיים איסור על הטרדה מינית במקום העבודה. המעסיק מחוייב לקבוע נהלים ואמצעי משמעת להתמודדות עם עובד או מנהל שהטריד מינית. המחוקק מתערב למעסיק בשיקול הדעת וכופה עליו להעמיד לדין משמעתי עובדים שהטרידו מינית.

אחת ההוראות החשבות היא החובה למנות ממונה על החוק למניעת הטרדה מינית. ככל שניתן על הממונה להיות אישה, בעלת דרג וסמכות כדי שהעובדים והעובדות ירגישו בנוח לגשת ולהתלונן.

תפקידה של האחראית על חוק למניעת הטרדה מינית הוא:

 1. קבלת תלונות על הטרדה מינית במקום העבודה.
 2. קיום בירור וחקירה ביחס לתלונה.
 3. ייעוץ והדרכה לעובדים שפונים אליה בנושא זה.
 4. בסיום הבירור תעביר הממונה את הממצאים למעסיק ותמליץ על דרכי טיפול וענישה במידת הצורך.

 

המעסיק מחוייב לפעול מיד ולהתייחס לדו"ח הממונה על החוק למניעת הטרדה מינית והוא רשאי:

 1. להרחיק את המטריד מהעובדת המתלוננת.
 2. לנקוט צעדים שונים כדי להבטיח שהתנהגות זו לא תחזור על עצמה.
 3. לפתוח הליך משמעתי נגד המטריד.
 4. לא לנקוט כל פעולה אם מצא שלא הייתה הטרדה מינית.

 

האם עובדת יכולה להטריד מינית עובד?

בהחלט כן. ברוב המקרים ההטרדה מבוצת על ידי עובד או מנהל כלפי עובדת. אך ישנם מקרים בהם גם עובדות או מנהלות מטרידות עובידם ממין זכר. החוק לא מבדיל בין גבר לאישה וקובע שכל אדם יכול להטריד מינית כל אדם אחר.

 

הטרדה מינית בין עובדים והקושי הכרוך בכך

הטרדה מינית של עובד על ידי מנהל היא חמורה מאוד. אך כעורכי דין פליליים נתקלנו גם בהטרדות מיניות בין עובדים באותו מעמד. ברור שלעובד אסור להטריד עובד אחר, אך מה קורה כששני עובדים מחזרים אחד אחרי השניה בהסכמה? האם גם זו הטרדה מינית? מטבע הדברים, במקום העבודה נוצרות חברויות, מערכות יחסים וקשרים רומנטיים. לא פעם נשמע על בני זוג שהכירו במקום העבודה, האם אחד מהם הטריד בהכרח מינית את השני?

כאן המקום להבחין: בני זוג פוטנציאליים יכולים להכיר אחד את השני במקום העבודה ומדובר במעשה לגיטימי, אך חשוב לעמוד במספר כללים:

 1. שני הצדדים מסכימים לחיזור ואין כל אינדיקציה לחוסר רצון או אי נעימות.
 2. על הצד המחזר להפסיק מיד עם הבעת חוסר רצון או אי נוחות.
 3. יש לוודא שבין העובדים אין שום יחסי מרות.
 4. אם ישנם יחסי מרות, יש לפנות לעורך דין פלילי על מנת לבחון כיצד להצהיר על היחסים בפני המעסיק.

 

נתקלנו בלא מעט מקרים בהם עובדים זוטרים בארגונים גדולים ניהלו מערכת יחסים אינטימית. אך לאחר שהיחסים נגמרו, אחד הצדדים התלונן על הטרדה מינית בפניה ממונה. במקרה שבו צד אחד במערכת היחסים בכיר יותר מהצד השני – הוא עלול למצוא עצמו מפוטר, ואף נחקר במשטרה. איך להימנע ממצבים כאלו? פנה להתייעצות עם עורך דין בהקדם.

 

מדוע על מעסיק לפנות לעורך דין פלילי?

אחריותם של המעסיקים למנוע ולצמצם מקרי הטרדה מינית בעסק שבבעלותם. החוק מחייב את המעסיק לשמור על סביבת עבודה בטוחה מהטרדה מינית והתנכלות. מעסיקים רבים רואים בהוראות אלו הוראות חשובות. הם פונים אלינו כדי לוודא שבית העסק שלהם עומד בכל התנאים הקבועים בחוק ובתקנות.

בחלק מהמקרים, כשהממונה על חוק למניעת הטרדה מינית פותח בבדיקת תלונה על הטרדה במקום העבודה, המעסיק שוכר את שירותינו לשם עריכת מסקנות הממונה וקיום ההליך המשמעתי מול העובד. המעסיק חשוף לתביעה כספית מצד העובד או העובדת המוטרדים. במקרים חריגים אף יכול לקחת חלק בעבירה פלילית מעצם אי מניעת ההטרדה או לקיחת חלק בה. אנו לרשותכם בכל עת.

5 מתוך 5 - (12 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא הטרדה מינית בעבודה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה