עבירת ניסיון רצח

סעיף 305 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 קובע כי המנסה לרצוח אדם ללא הצלחה, בכוונה תחילה, מבצע עבירה פלילית מסוג ניסיון רצח המלווה בעונש. ניסיון לרצח עולה כדי ניסיון לגרום למותו של אדם שלא כדין, וכן "עושה שלא כדין מעשה, או נמנע שלא כדין מעשות מעשה שמחובתו לעשותו, בכוונה לגרום למותו של אדם, והמעשה או המחדל עלולים מטבעם לסכן חיי אדם".

 

מהו ניסיון?

בכדי להבין את משמעותה של עבירת הניסיון לרצח, ראשית יש לענות על השאלה המתבקשת- מהו ניסיון? סעיף 25 לחוק העונשין מגדיר את עבירת הניסיון כך – "אדם מנסה לעבור עבירה אם, במטרה לבצעה, עשה מעשה שאין בו הכנה בלבד והעבירה לא הושלמה".

מעשה הכנה הינו מעשה שנעשה קודם לביצוע העבירה, כגון רכישת כלים לביצוע העבירה, גיוס שותפים, התייעצות עם מומחה, איסוף ידע, עריכת תצפית, ביקור באתר, מעקב אחרי הקורבן, יצירת קשר ראשוני עמו, ביסוס יחסי אמון עמו ועוד. כאמור בסעיף 25, מעשים אלו אינם ברי ענישה לבדם כעבירת ניסיון, אלא אם כן ישנה עבירה ספציפית המוגדרת בחוק שאוסרת על אותן פעולות הכנה.

כלומר, ישנה הבחנה איכותית בין שלב ההכנה לשלב תחילת ביצוע העבירה. פעולות ההכנה מכשירות את הקרקע לביצוע, כאשר ההנחה היא שבשלב מסוים ההכנות הושלמו, וחל מעבר לשלב הבא. מדובר בגבול דק, תחום אפור, ולכן לעתים אין זה פשוט להצביע במדויק על הנקודה בה חל המעבר.

הפסיקה התייחסה לעניין זה, ובפסק דין ברויאר, השופט אדמונד לוי קבע כי על מנת לקבוע את קיומה של עבירת הניסיון, אין זה מספיק לסיים את שלב ההכנה ולהתחיל בביצוע העבירה. היסוד העובדתי שמאפיין את עבירת הניסיון, כך קבע השופט לוי, יוכח אם הנאשם יעמוד באחד משני מבחנים חלופיים.

הראשון הינו מבחן הקרבה המסוכנת. במידה ובוצע מעשה שקרוב במידה מסוכנת להשלמת העבירה, על פי תוכניתו של העושה, יוכח היסוד העובדתי של העבירה ביחס לאותו אדם. אולם, גם אם העושה לא התקרב קרבה מסוכנת להשלמת העבירה, המבחן החלופי – מבחן תחילת הביצוע – קובע כי אם הנאשם ביצע מעשה שמגלה באופן חד משמעי את כוונתו לבצע את העבירה המתוכננת, יוכח היסוד העובדתי ביחס לאותו אדם.

מבחנים חלופיים אלו נוצרו מתוך חשש למעצרי שווא והעמדה לדין של אנשים חפים מפשע, ובמיוחד כאלו המגיעים מקבוצות אוכלוסייה ספציפיות שמהוות מטרות מוכרות למשטרה.

 

עבירת הניסיון לעומת עבירת ניסיון בלתי צליח

עולה השאלה, מהו ההבדל בין עבירת הניסיון לבין עבירת הניסיון הבלתי צליח, הקבועה בסעיף 26 לחוק. שכן, עצם משמעותה של עבירת הניסיון – העולה למעשה משמה – היא שהנאשם לא הצליח לבצע את העבירה. לכן, מדוע בכלל נדרשת ההפרדה בין השתיים? סעיף 26 לחוק קובע כי "לעניין ניסיון, אין נפקה מינה אם עשיית העבירה לא הייתה אפשרית מחמת מצב דברים שהמנסה לא היה מודע לו או טעה לגביו".

כלומר, בהגדרתו את עבירת הניסיון בלתי צליח, המחוקק קבע למעשה כי מדובר בניסיון שלא היה לו סיכוי להצליח, מראש, בניגוד לפעולות שהיה להן סיכוי להצליח והשתבשו מסיבות אחרות (החוסות תחת סעיף 305). כלומר, גם כאשר התוכנית העבריינית של הנאשם נועדה לכישלון מראש, כך שאין שום סכנה קונקרטית שתתבצע עבירה, עדיין ניתן להטיל אחריות לעבירת הניסיון.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

היסוד הנפשי של עבירת הניסיון

בנוסף ליסוד העובדתי של עבירת הניסיון, ישנו מרכיב נוסף וקריטי לשם הרשעה בעבירה, והוא היסוד הנפשי. מדובר למעשה במחשבה הסובייקטיבית של האדם ביחס לעבירה אותה הוא מבצע. כאשר אדם מתכוון לבצע את המעשה האסור, או שהוא יכול לצפות באופן קרוב לוודאי שהמעשה האסור יתממש על ידו, הוא מקיים את היסוד הנפשי של עבירת הניסיון, ורק אז ניתן להרשיע אותו בעבירה.

במידה ואדם צופה את התממשות התוצאה האסורה, אין זה מספיק בכדי להרשיעו בעבירת הניסיון מכיוון שמדובר בדרגת צפיות נמוכה יחסית, שעולה כדי פזיזות. למשל, אם נהג נסע בכביש באופן פזיז, כשהוא מודע לסכנה שהוא יוצר בנהיגה שכזו, ולא נהרג או נפצע אף אדם, יכול להיות שלא נרשיע אותו בניסיון לרצח או בחבלה בכוונה מחמירה – שכן, לא בהכרח נוצרה סכנה בדרגת הסתברות של קרוב לוודאי.

משמעות הדבר היא שכאשר היסוד הנפשי בעבירת הניסיון עולה כדי פזיזות בלבד, לא ניתן יהיה להטיל אחריות על הנאשם, אלא אם כן (ורק אז), קיימת עבירה מוגדרת בחוק האוסרת על ביצוע אותו מעשה מסוכן שבוצע. יש לציין כי סיטואציה זו יוצרת קושי, והוא שהיסוד הנפשי של עבירת הניסיון דורש סף אשמה גבוה ביותר.

 

רצח וניסיון הרצח

עבירת ניסיון הרצח נותנת מענה ענישתי חוקי לרצח מתוכנן שהשתבש. לכן, המשותף לעבירת הניסיון לרצח ועבירת הרצח, הוא היסוד הנפשי של העבירה- הכוונה הסובייקטיבית של המבצע להביא לכדי מותו של אדם שלא כדין. הוכחת היסוד הנפשי בעבירת ניסיון רצח איננה פשוטה, שכן כאמור רף ההוכחה בעבירת הניסיון ככלל הינו גבוה ביותר.

לכן, כאשר רף זה אכן מוכח, הענישה חמורה בהתאם. תיקון 39 לסעיף 305 לחוק העונשין קובע, בנוסף להגדרת ניסיון רצח, כי המנסה להרוג אדם אחר שלא כדין חשוף לעונש של עד 20 שנות מאסר, בדומה לעבירת הרצח.

הרציונל שעומד מאחורי הענישה החופפת בין שתי העבירות הינו הכוונה הפלילית- כוונה להרוג. בקביעת רף ענישה זהה, המחוקק ביקש להבהיר כי המרכיב החמור ביותר בעבירת ניסיון הרצח הוא היסוד הנפשי ולא היסוד העובדתי; שכן פעמים רבות, חיי אדם נלקחים שלא מתוך כוונה לכך אלא מתוך פזיזות (למשל, בתאונת דרכים שנגרמה מנהיגה במהירות מופרזת), או כתוצאה מרשלנות (למשל, אדם מוצא את מותו לאור ליקויי בטיחות במקום בו שהה).

אולם למרות רף הענישה החופף, בפועל המציאות שונה. בתי המשפט נוטים להקל בעונשם של מי שניסו לבצע עבירה ולא צלחו במשימתם, לעומת מי שהשלים את ביצוע העבירה.

לכן, כאשר מדובר בעבירת ניסיון רצח חשוב מאוד לבנות תיק ראיות חזק ומבוסס, שיוכיח כי למבצע העבירה הייתה כוונה להרוג את הקורבן ושהוא תכנן את המעשה, זאת על ידי הקלטות של שיחות מפלילות של הנאשם, צילומי מעקב, הבאת עדויות אופי שיצביעו על מניע אפשרי לביצוע הרצח ועוד. אין זו משימה פשוטה, שכן מכיוון שקורבן עבירת ניסיון הרצח בפועל איננו מת, המעשה יכול להתפרש ככוונה לגרום חבלה ולא בהכרח מוות, גם אם בנסיבות מחמירות.

 

פטור עקב חרטה

סעיף 28 לחוק העונשין קובע כי גם אם אדם שתכנן לבצע עבירה, סיים את שלב ההכנה וביצע מעשים שמכניסים אותו לגדר עבירת הניסיון, הוא עדיין עשוי לקבל פטור מאחריות פלילית במידה ואיננו משלים את ביצוע העבירה.

לפי הסעיף, במידה ומבצע עבירת הניסיון יוכיח כי תוך כדי ביצוע המעשה, הוא חדל מעשייתו מתוך רצונו האישי והעצמאי בלבד לאור חרטה בגין ביצוע המעשה, או שיוכיח כי תרם תרומה משמעותית למניעת התוצאות האסורות שהיו עלולות להיגרם בגין ביצועו, יהיה זכאי לפטור מאחריות פלילית עקב חרטה. חשוב לציין כי במידה והנאשם ביצע עבירה מושלמת אחרת תוך כדי כך, פטור זה לא גורע מאחריות פלילית בגינה.

הפסיקה קבעה מספר תנאים להחלת פטור עקב חרטה בעבירת הניסיון. כאשר מדובר בעבירת התנהגות – קרי עברה שהחוק מגדיר את ההתנהגות האסורה במסגרתה – די בכך שהמבצע חדל מביצוע המעשה. בעבירת תוצאה – עבירה בעלת הגדרה רחבה יותר, לפיה הגורם לתוצאה מסוימת הוא הנאשם (למשל כלל עבירות ההמתה, כולל עבירת ניסיון הרצח), ישנם מספר קריטריונים נוספים.

השופט ג'ובראן קבע כי על מנת שנאשם יהיה זכאי לפטור עקב חרטה בעבירת תוצאה, ראשית יש להוכיח כי הנאשם חדל מביצוע המעשה מיוזמתו בלבד, ולא כתוצאה מכל השפעה שהיא בידי גורם חיצוני אחר. למשל, אם הנאשם חודל מתוכניתו לרצוח את קורבנו כי הוא רואה שוטר מתקרב לזירה, לא יהיה זכאי לפטור.

מנגד, במידה והחליט לחדול ממעשיו לאור שכנוע של הקורבן להימנע מכך, יהיה זכאי לפטור שכן הקורבן נחשב גורם פנימי לביצוע העבירה. תנאי נוסף בו יש לעמוד כדי להיות זכאי לפטור זה הוא שההחלטה להתחרט ולהימנע מהשלמת המעשה, צריכה להתקבל כאשר העושה נמצא בעיצומו של המעשה, ולא לאחריו.

יש לציין כי החרטה הנדרשת לא צריכה לנבוע ממניעים מוסריים או רגשיים. גם אם המבצע מתחרט ממניעים כלכליים או חברתיים, הפטור יינתן לו שכן כל עוד מדובר בפעולה וולונטרית, הפסיקה קבעה כי אין צורך בשיקול המוסרי. בנוסף, אין דרישה כי הנאשם יהיה הגורם הבלעדי למניעת התוצאה. כל עוד הוא נקט בצעדים מהותיים ויעילים לשם מניעת הפעולה, שבדרך כלל מאפשרים את מניעת התוצאה, הוא יעמוד בתנאי לשם קבלת פטור עקב חרטה.

ניסיון הרצח של שירה איסקוב, שהתרחש בשנה האחרונה, ממחיש זאת. רוצחה המורשע של הגברת איסקוב, אביעד משה, הביע חרטה על מעשיו (לסירוגין) אולם עשה זאת לאחר ביצוע המעשה. משכך, לא היה זכאי לפטור עקב חרטה. בנוסף, גם אם היה מתחרט תוך כדי ביצוע המעשה ומשכך זכאי לפטור, לא היה זכאי לפטור בגין עבירת ההתעללות בקטין בה הואשם בנוסף.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא עבירת ניסיון רצח?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה