חבלה חמורה

עבירת גרימת חבלה חמורה היא מהעבירות החמורות ביותר בחוק העונשין הישראלי והיא קבועה בסעיף 333 לחוק, שקובע עונש מקסימלי של עד 7 שנות מאסר. עבירת החבלה החמורה יכולה להתבצע גם בנסיבות מחמירות שקבועות בסעיף 335 לחוק שקובע עונש גבוה יותר של עד 14 שנות מאסר בפועל.

כשמתמודדים עם תיק פלילי בחשד לגרימת חבלה חמורה, צריך מה השוני מול חבלה רגילה (המכונה "חבלה ממשית"), איך אפשר להוכיח את העבירה וכיצד ניתן להתגונן מפני חשד או אישום בעבירה כזו.

מהי חבלה חמורה ומה ההבדל בינה לבין חבלה רגילה?

בחוק העונשין מוגדרות סוגי החבלות ונועדו לסייע לבית המשפט, לפרקליטות, לנאשם ולעורך הדין הפלילי שמייצג אותו – להבין מהי חבלה חמורה. סעיף 34כד מגדיר במדויק את ההבדל בין שתי החבלות:

  1. "חבלה" – מכאוב, ליקוי גופני או מחלה, בין אם הן קבועים או חולפים. הגדרה זו רחבה מאוד ומתאימה למגוון רחב של מצבים כגון שריטה, אדמומיות, מכה יבשה ועוד.
  2. "חבלה חמורה" – חבלה שמהווה סיכון לקורבן, חבלה מסוכנת כלשהי או כזו שפוגעת או עלולה לפגוע קשות או לצמיתות בבריאות הנפגע או באיכות חייו ונוחותו.

 

יוצא מכך שחבלה חמורה היא חבלה שמסכנת את הקורבן או יכולה לגרום לו לצלקת, נכות, פגיעה קבועה באחד מאברי הגוף, באחד מהחושים או ביכולות פיזיות או קוגניטיביות שונות, למשל, חתך עמוק שמצריך תפרים, שבר בעצם, שברים באף ובפנים, פצעי דקירה, פצעי ירי וכדומה.

 

מה העונש על חבלה חמורה?

כלל העבירות הפליליות נועדו לסייע בשמירה על ערך חברתי מוגן ולכוון את האזרחים כיצד להתנהג וממה לא לעשות. הערכים החשובים ביותר הם שמירה על קדושת החיים, שלמות הגוף ושלום הציבור. לכן החוק רואה בחומרה עבירות אלימות בכלל ועבירות תקיפה בפרט וככל שהתקיפה חמורה יותר ותוצאותיה חמורות יותר, כך העונש גבוה יותר. אציג טבלה של עבירות התקיפה המרכזיות, בטבלה מודגשת עבירת גרימת חבלה חמורה עליה אנו מדברים:

 

שם העבירה סעיף חוק עונש הערות
תקיפה סתם 379 2 שנות מאסר העבירה הקלה ביותר שבה לא נגרמו חבלות.
תקיפה הגורמת חבלה ממשית 380 לחוק 3 שנות מאסר תקיפה שגרמה חבלה ממשית, שאינה חמורה.
פציעה 334 3 שנות מאסר תקיפה שגרמה לפציעה, שאינה חמורה.
חבלה חמורה 333 7 שנות מאסר תקיפה שגמרה לחבלה חמורה: נכות זמנית או קבועה, חבלה שסיכנה את הקורבן או גרמה לו פגיעה חמורה כגון שבר, חתכים, דקירות ועוד.
חבלה בכוונה מחמירה 329 20 שנות מאסר כשהחבלה נגרמה בכוונה לגרום נכות או מום.

 

סעיף 335 – חבלה חמורה בנסיבות מחמירות

אמרנו שהעונש על חבלה חמורה הוא עד 7 שנות מאסר, אך החבלה יכולה להתבצע בנסיבות מחמירות ואז העונש גבוה יותר ואף מגיע עד כפל העונש. הנסיבות המחמירות קשורות בזהות הקורבן או באופן ביצוע התקיפה:

  1. גרימת חבלה חמורה לבן משפחה – העונש הוא 10 שנות מאסר. החוק רואה בחומרה רבה אלימות במשפחה והענישה בהתאם.
  2. חבלה חמורה כשהתוקף חמוש – בין אם בנשק חם או קר (החזקת סכין), העונש הוא 14 שנות מאסר.
  3. גרימת חבלה בצוותא – אם החבלה נגרמה במהלך תקיפה שבה השתתפו מספר תוקפים – העונש הוא 14 שנות מאסר.

 

אנו רואים שהנסיבות המחמירות נוגעות לכך שהחבלה החמורה נגרמה לבן משפחה (בת זוג, ילד, הורה ועוד) והעונש חמור יותר כי הפגיעה נעשתה בתוך המשפחה. כמו כן, כשהתקיפה מבוצעת באמצעות סכין, אלה, אגרופן או כל כלי נשק אחר זו נסיבה מחמירה מכיוון שרמת התעוזה של התוקף והפוטנציאל לגרימת נזק בלתי הפיך גדולה יותר.

לבסוף, אם התקיפה מבוצעת על ידי מספר אנשים היא חמורה יותר מכיוון שישנה "התארגנות" מסוימות של התוקפים וכמובן, פוטנציאל גבוה יותר לגרום נזק חמור לקורבן.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

דרכי הוכחת החבלה

עבירות פליליות מחולקות לשני יסודות: היסוד העובדתי (Actus Reus) והיסוד הנפשי (Mens Rea). היסוד העובדתי מבטא את ההתרחשות האובייקטיבית ומתחלק לשלושה רכיבים שונים: רכיב התנהגותי שכולל את המעשה או המחדל של העבריין, רכיב נסיבתי ואת רכיב התוצאה.

היסוד הנפשי מבטא את הלך הרוח של העבריין כשברוב המקרים נדרש יסוד נפשי של מחשבה פלילית או רשלנות כדי לגבש עבירה פלילית. מחשבה פלילית היא מודעות לטיב ההתנהגות, לקיום הנסיבות ולאפשרות התרחשות התוצאה של המעשה. רשלנות היא מקרה בו הנאשם לא היה מודע להתנהגותו, אך היה עליו לדעת לפי מבחן "האדם הסביר".

עבירת החבלה החמורה מנוסחת בזו הלשון:

"החובל בחברו חבלה חמורה שלא כדין, דינו – מאסר שבע שנים".

 

יסוד עובדתי:

עבירת החבלה החמורה כוללת יסוד התנהגותי ותוצאתי ("החובל"), הנסיבות הן שנגרמה חבלה חמורה, בניגוד לדין באדם אחר. אסור לשכוח שכדי להוכיח שנגמרה חבלה צריך לצרף מסמכים רפואיים! להתרשם מהחבלה בעיניים או שהחוקר בתחנת המשטרה במהלך מתן העדות במשטרה יצלם אותה. קיימת חובה שהמותקף ייבדק על ידי רופא ושהרופא ימסור מסמך רפואי שמתאר את אופי החבלה.

 

יסוד נפשי:

בעבירת החבלה החמורה נדרש יסוד נפשי פשוט יחסית מסוג מחשבה פלילית רגילה. זאת אומרת, שמספיק להוכיח שהתוקף היה מודע לכך שהוא מבצע תקיפה, באדם אחר וגורם לו חבלה – כדי להרשיע אותו.

 

חקירה באזהרה, שימוע לפני העמדה לדין וכתב אישום בגין חבלה חמורה

לאחר שמתלונן מגיש תלונה במשטרה על תקיפה שחווה שגרמה לו לחבלה חמורה, מזומן החשוד לחקירת תחת אזהרה. במהלך החקירה יטיח בו החוקר את החשדות המיוחסים לו וינסה להוציא ממנו הודאה באמצעות הפעלת לחצים ותחבולות שונות המכונים "תרגילי חקירה".

חשוב מאוד לפנות לעורך דין פלילי לקבלת ייעוץ לפני החקירה בהקדם האפשרי על מנת שלא לעשות טעויות שיעלו לנחקר ביוקר. בסיום החקירה יעבור התיק לעיונו של תובע, שיכול להחליט אם לסגור את התיק באחת מעילות הסגירה, או להעמיד את החשוד לדין בכפוף לעריכת שימוע לפני הגשת כתב אישום.

בשלב השימוע רשאי עורך הדין של החשוד לעיין בחומרי החקירה, לאתר בהם פגמים וחוסרים ולנהל הליכי משא ומתן מול התובע בניסיון לשכנע אותו שלא להגיש כתב אישום. כמי שהחל את דרכו בעולם המשפט בפרקליטות מחוז תל-אביב, אני יכול להבטיח לך שאין מספיק מילים לתאר את חשיבות הליך השימוע והצורך לנהל אותו בתבונה.

אם ישנן ראיות חזקות והתביעה תסרב לסגור את התיק, יוגש כתב אישום לבית המשפט ואז יאלץ הנאשם לנהל את התיק ולהילחם על חפותו.

 

איך נקבע מה העונש שייגזר על נאשם?

בעקבות המלצות ועדת גולדברג, עבר תיקון 113 לחוק העונשין בשנת 2012 שמתווה את השיקולים שעל בית המשפט להתחשב בהם בבואו לגזור את דינו של אדם שהורשע בפלילים. ישנם שלושה שלבים מרכזיים בגזירת עונש על נאשמים:

  1. קביעת מתחם העונש ההולם את העבירה אותה ביצע הנאשם – נקבע לפי חומרת העבירה, מידת הפגיעה בערכים מוגנים, ונסיבות ביצוע העבירה.
  2. מיקום הנאשם בתוך מתחם העונש ההולם – העונש הספציפי שייגזר על הנאשם בתוך מתחם הענישה. נקבע לפי נסיבות אישיות של הנאשם ושיקולים מערכתיים רבים כגון הרתעת הציבור.
  3. חריגה ממתחם העונש ההולם – בית המשפט לחרוג ממתחם העונש ההולם בנאשמים שהשתקמו או להחמיר בנאשם שמהווה סיכון לחברה.

 

אין עונש אחיד על עבירה חבלה חמורה וכל תיק נבחן לגופו. העונש המקסימלי הקבוע בצד עבירת גרימת חבלה חמורה הינו שבע שנות מאסר בפועל או 10-14 שנות מאסר אם החבלה בוצעה בנסיבות מחמירות. לאור העובדה שהעונש לא אחיד וכל נאשם מקבל עונש על פי נסיבותיו ונסיבות המקרה, חשוב לפנות מוקדם ככל האפשר לעורך דין פלילי מנוסה, הבקיא בסעיפי החוק ובשלבי ההליך הפלילי.

כבר בשלב החקירה המשטרתית, יסייע עורך הדין בהוכחה שלא בוצעה תקיפה או שהחבלה אינה חמורה לצד טענות הכנה נוספות שיכולות להוביל לסגירת התיק או לענישה מקלה.

חבלה חמורה

5 מתוך 5 - (4 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא חבלה חמורה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

שאלות ותשובות
חבלה שגרמה נכות זמנית או קבועה למותקף, היוותה סיכון לקורבן או לאיבר מאיברי גופו, או פגעה לו באיכות החיים.
העונש המקסימלי נע בין 7 שנות מאסר במקסימום ועד 14 שנות מאסר לחבלה חמורה בנסיבות מחמירות. פרטים מלאים במאמר עצמו.
חייג אלינו 24 שעות ביממה לקבלת ייעוץ ראשוני ובחינת המקרה שלך.
החוק מגדיר בדיוק מהי חבלה רגילה ומהי חבל חמורה. פירוט מלא במאמר.
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
מאמרים נוספים בתחום
ספק סביר

הכלל הבסיסי של המשפט הפלילי הוא שאדם נחשב חף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו. על פי עקרונות המשפט הפלילי הנטל להוכיח את אשמת הנאשם רובץ לפתחה של המאשימה, היא

קרא עוד
ראיות פורנזיות

דיני הראיות במשפט מהוות חלק מסדרי הדין, כאשר לצורך הוכחת המעשה הפלילי יש צורך בהצגת ראיות.  צריך להבחין בין ראיות ישירות (למשל עדויות) שיוצרות קשר ישיר למעשה הפשע, לבין  ראיות

קרא עוד
ESE.CO.IL ונדליזם
ונדליזם

תופעות של ונדלים במחוזותינו הינם שכיחים ומוכרים. אנו נתקלים חדשות לבקרים במקרים של ונדליזם שבא לביטוי בהשחתת רכוש ציבורי או פרטי ללא סיבה הגיונית ולצורך ההנאה מפעולת ההרס בלבד. מקורה

קרא עוד
תלונות שווא על איומים
תלונות שווא על איומים

לתלונות שווא על איומים יכולות להיות השלכות קשות למדי, לא רק על אלו שהוגשה נגדם תלונת השווא אלא גם על יחסי האמון בין האזרחים ובין רשויות אכיפת החוק. כדי למנוע

קרא עוד
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה