חבלה חמורה

עבירת גרימת חבלה חמורה היא מהעבירות החמורות ביותר בחוק העונשין הישראלי והיא קבועה בסעיף 333 לחוק, שקובע עונש מקסימלי של עד 7 שנות מאסר. עבירת החבלה החמורה יכולה להתבצע גם בנסיבות מחמירות שקבועות בסעיף 335 לחוק שקובע עונש גבוה יותר של עד 14 שנות מאסר בפועל.

כשמתמודדים עם תיק פלילי בחשד לגרימת חבלה חמורה, צריך מה השוני מול חבלה רגילה (המכונה "חבלה ממשית"), איך אפשר להוכיח את העבירה וכיצד ניתן להתגונן מפני חשד או אישום בעבירה כזו.

 

מהי חבלה חמורה ומה ההבדל בינה לבין חבלה רגילה?

בחוק העונשין מוגדרות סוגי החבלות ונועדו לסייע לבית המשפט, לפרקליטות, לנאשם ולעורך הדין הפלילי שמייצג אותו – להבין מהי חבלה חמורה. סעיף 34כד מגדיר במדויק את ההבדל בין שתי החבלות:

  1. "חבלה" – מכאוב, ליקוי גופני או מחלה, בין אם הן קבועים או חולפים. הגדרה זו רחבה מאוד ומתאימה למגוון רחב של מצבים כגון שריטה, אדמומיות, מכה יבשה ועוד.
  2. "חבלה חמורה" – חבלה שמהווה סיכון לקורבן, חבלה מסוכנת כלשהי או כזו שפוגעת או עלולה לפגוע קשות או לצמיתות בבריאות הנפגע או באיכות חייו ונוחותו.

 

יוצא מכך שחבלה חמורה היא חבלה שמסכנת את הקורבן או יכולה לגרום לו לצלקת, נכות, פגיעה קבועה באחד מאברי הגוף, באחד מהחושים או ביכולות פיזיות או קוגניטיביות שונות, למשל, חתך עמוק שמצריך תפרים, שבר בעצם, שברים באף ובפנים, פצעי דקירה, פצעי ירי וכדומה.

 

מה העונש על חבלה חמורה?

כלל העבירות הפליליות נועדו לסייע בשמירה על ערך חברתי מוגן ולכוון את האזרחים כיצד להתנהג וממה לא לעשות. הערכים החשובים ביותר הם שמירה על קדושת החיים, שלמות הגוף ושלום הציבור. לכן החוק רואה בחומרה עבירות אלימות בכלל ועבירות תקיפה בפרט וככל שהתקיפה חמורה יותר ותוצאותיה חמורות יותר, כך העונש גבוה יותר. אציג טבלה של עבירות התקיפה המרכזיות, בטבלה מודגשת עבירת גרימת חבלה חמורה עליה אנו מדברים:

 

שם העבירה סעיף חוק עונש הערות
תקיפה סתם 379 2 שנות מאסר העבירה הקלה ביותר שבה לא נגרמו חבלות.
תקיפה הגורמת חבלה ממשית 380 לחוק 3 שנות מאסר תקיפה שגרמה חבלה ממשית, שאינה חמורה.
פציעה 334 3 שנות מאסר תקיפה שגרמה לפציעה, שאינה חמורה.
חבלה חמורה 333 7 שנות מאסר תקיפה שגמרה לחבלה חמורה: נכות זמנית או קבועה, חבלה שסיכנה את הקורבן או גרמה לו פגיעה חמורה כגון שבר, חתכים, דקירות ועוד.
חבלה בכוונה מחמירה 329 20 שנות מאסר כשהחבלה נגרמה בכוונה לגרום נכות או מום.

 

סעיף 335 – חבלה חמורה בנסיבות מחמירות

אמרנו שהעונש על חבלה חמורה הוא עד 7 שנות מאסר, אך החבלה יכולה להתבצע בנסיבות מחמירות ואז העונש גבוה יותר ואף מגיע עד כפל העונש. הנסיבות המחמירות קשורות בזהות הקורבן או באופן ביצוע התקיפה:

  1. גרימת חבלה חמורה לבן משפחה – העונש הוא 10 שנות מאסר. החוק רואה בחומרה רבה אלימות במשפחה והענישה בהתאם.
  2. חבלה חמורה כשהתוקף חמוש – בין אם בנשק חם או קר (החזקת סכין), העונש הוא 14 שנות מאסר.
  3. גרימת חבלה בצוותא – אם החבלה נגרמה במהלך תקיפה שבה השתתפו מספר תוקפים – העונש הוא 14 שנות מאסר.

 

אנו רואים שהנסיבות המחמירות נוגעות לכך שהחבלה החמורה נגרמה לבן משפחה (בת זוג, ילד, הורה ועוד) והעונש חמור יותר כי הפגיעה נעשתה בתוך המשפחה. כמו כן, כשהתקיפה מבוצעת באמצעות סכין, אלה, אגרופן או כל כלי נשק אחר זו נסיבה מחמירה מכיוון שרמת התעוזה של התוקף והפוטנציאל לגרימת נזק בלתי הפיך גדולה יותר.

לבסוף, אם התקיפה מבוצעת על ידי מספר אנשים היא חמורה יותר מכיוון שישנה "התארגנות" מסוימות של התוקפים וכמובן, פוטנציאל גבוה יותר לגרום נזק חמור לקורבן.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

דרכי הוכחת החבלה

עבירות פליליות מחולקות לשני יסודות: היסוד העובדתי (Actus Reus) והיסוד הנפשי (Mens Rea). היסוד העובדתי מבטא את ההתרחשות האובייקטיבית ומתחלק לשלושה רכיבים שונים: רכיב התנהגותי שכולל את המעשה או המחדל של העבריין, רכיב נסיבתי ואת רכיב התוצאה.

היסוד הנפשי מבטא את הלך הרוח של העבריין כשברוב המקרים נדרש יסוד נפשי של מחשבה פלילית או רשלנות כדי לגבש עבירה פלילית. מחשבה פלילית היא מודעות לטיב ההתנהגות, לקיום הנסיבות ולאפשרות התרחשות התוצאה של המעשה. רשלנות היא מקרה בו הנאשם לא היה מודע להתנהגותו, אך היה עליו לדעת לפי מבחן "האדם הסביר".

עבירת החבלה החמורה מנוסחת בזו הלשון:

"החובל בחברו חבלה חמורה שלא כדין, דינו – מאסר שבע שנים".

 

יסוד עובדתי:

עבירת החבלה החמורה כוללת יסוד התנהגותי ותוצאתי ("החובל"), הנסיבות הן שנגרמה חבלה חמורה, בניגוד לדין באדם אחר. אסור לשכוח שכדי להוכיח שנגמרה חבלה צריך לצרף מסמכים רפואיים! להתרשם מהחבלה בעיניים או שהחוקר בתחנת המשטרה במהלך מתן העדות במשטרה יצלם אותה. קיימת חובה שהמותקף ייבדק על ידי רופא ושהרופא ימסור מסמך רפואי שמתאר את אופי החבלה.

 

יסוד נפשי:

בעבירת החבלה החמורה נדרש יסוד נפשי פשוט יחסית מסוג מחשבה פלילית רגילה. זאת אומרת, שמספיק להוכיח שהתוקף היה מודע לכך שהוא מבצע תקיפה, באדם אחר וגורם לו חבלה – כדי להרשיע אותו.

 

חקירה באזהרה, שימוע לפני העמדה לדין וכתב אישום בגין חבלה חמורה

לאחר שמתלונן מגיש תלונה במשטרה על תקיפה שחווה שגרמה לו לחבלה חמורה, מזומן החשוד לחקירת תחת אזהרה. במהלך החקירה יטיח בו החוקר את החשדות המיוחסים לו וינסה להוציא ממנו הודאה באמצעות הפעלת לחצים ותחבולות שונות המכונים "תרגילי חקירה".

חשוב מאוד לפנות לעורך דין פלילי לקבלת ייעוץ לפני החקירה בהקדם האפשרי על מנת שלא לעשות טעויות שיעלו לנחקר ביוקר. בסיום החקירה יעבור התיק לעיונו של תובע, שיכול להחליט אם לסגור את התיק באחת מעילות הסגירה, או להעמיד את החשוד לדין בכפוף לעריכת שימוע לפני הגשת כתב אישום.

בשלב השימוע רשאי עורך הדין של החשוד לעיין בחומרי החקירה, לאתר בהם פגמים וחוסרים ולנהל הליכי משא ומתן מול התובע בניסיון לשכנע אותו שלא להגיש כתב אישום. כמי שהחל את דרכו בעולם המשפט בפרקליטות מחוז תל-אביב, אני יכול להבטיח לך שאין מספיק מילים לתאר את חשיבות הליך השימוע והצורך לנהל אותו בתבונה.

אם ישנן ראיות חזקות והתביעה תסרב לסגור את התיק, יוגש כתב אישום לבית המשפט ואז יאלץ הנאשם לנהל את התיק ולהילחם על חפותו.

 

איך נקבע מה העונש שייגזר על נאשם?

בעקבות המלצות ועדת גולדברג, עבר תיקון 113 לחוק העונשין בשנת 2012 שמתווה את השיקולים שעל בית המשפט להתחשב בהם בבואו לגזור את דינו של אדם שהורשע בפלילים. ישנם שלושה שלבים מרכזיים בגזירת עונש על נאשמים:

  1. קביעת מתחם העונש ההולם את העבירה אותה ביצע הנאשם – נקבע לפי חומרת העבירה, מידת הפגיעה בערכים מוגנים, ונסיבות ביצוע העבירה.
  2. מיקום הנאשם בתוך מתחם העונש ההולם – העונש הספציפי שייגזר על הנאשם בתוך מתחם הענישה. נקבע לפי נסיבות אישיות של הנאשם ושיקולים מערכתיים רבים כגון הרתעת הציבור.
  3. חריגה ממתחם העונש ההולם – בית המשפט לחרוג ממתחם העונש ההולם בנאשמים שהשתקמו או להחמיר בנאשם שמהווה סיכון לחברה.

 

אין עונש אחיד על עבירה חבלה חמורה וכל תיק נבחן לגופו. העונש המקסימלי הקבוע בצד עבירת גרימת חבלה חמורה הינו שבע שנות מאסר בפועל או 10-14 שנות מאסר אם החבלה בוצעה בנסיבות מחמירות. לאור העובדה שהעונש לא אחיד וכל נאשם מקבל עונש על פי נסיבותיו ונסיבות המקרה, חשוב לפנות מוקדם ככל האפשר לעורך דין פלילי מנוסה, הבקיא בסעיפי החוק ובשלבי ההליך הפלילי.

כבר בשלב החקירה המשטרתית, יסייע עורך הדין בהוכחה שלא בוצעה תקיפה או שהחבלה אינה חמורה לצד טענות הכנה נוספות שיכולות להוביל לסגירת התיק או לענישה מקלה.

חבלה חמורה

5 מתוך 5 - (4 הצבעות)
שאלות ותשובות
חבלה שגרמה נכות זמנית או קבועה למותקף, היוותה סיכון לקורבן או לאיבר מאיברי גופו, או פגעה לו באיכות החיים.
העונש המקסימלי נע בין 7 שנות מאסר במקסימום ועד 14 שנות מאסר לחבלה חמורה בנסיבות מחמירות. פרטים מלאים במאמר עצמו.
חייג אלינו 24 שעות ביממה לקבלת ייעוץ ראשוני ובחינת המקרה שלך.
החוק מגדיר בדיוק מהי חבלה רגילה ומהי חבל חמורה. פירוט מלא במאמר.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא חבלה חמורה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!