עבירת אונס – בעילה שלא בהסכמה חופשית

סעיף 345 לחוק העונשין, התשל"ב-1977, הינו הסעיף העוסק בעבירת האונס ובשפת החוק "אינוס". הסעיף נמצא בפרק י' העוסק בפגיעות בגוף, תחת סימן ה' שעניינו עבירות מין. בסעיף קטן 345(א) מוגדרים המקרים השונים בהם בעילת אישה עולה לכדי אינוס. עבירת האונס רלוונטית אך ורק כלפי נשים, נוכח הלשון הברורה של החוק הקובעת "הבועל אישה".

אונס היא עבירת המין החמורה ביותר שניתן לבצע כלפי אישה. עבירת מין בגבר לא תיכנס תחת סעיף האונס ויש למצוא עיגון אחר בחוק, למשל, מעשה מגונה בכוח או מעשה סדום. בעילה שלא בהסכמה חופשית היא הביטוי המשפטי המורחב למונח "אינוס", בהתאם לסעיף קטן 345(א)(1) לחוק. סעיף 345(ג) מגדיר את המונח "בועל" כמי שמחדיר איבר מאיברי הגוף, או חפץ, לאיבר מינה של האישה. כך שאונס אישה יכול להתבצע בהחדרת איבר המין לאיבר מינה, כמו גם אצבע או כל איבר וחפץ אחר.

יסודות עבירת האונס: הסכמה חופשית

כדי שפעולה תיחשב לעבירת אונס צריכים להתמלא שני יסודות העבירה: היסוד העובדתי והיסוד הנפשי; ביסוד העובדתי יש להוכיח שההתנהגות היוותה אונס, זאת אומרת, שבוצעה "בעילה" והוחדר לאיבר מינה של האישה איבר או חפץ בניגוד להסכמה החופשית.

תיקי אונס רבים מסתבכים בגלל הקושי להוכיח "הסכמה חופשית". החוק לא מגדיר "הסכמה" ובטח שלא "הסכמה חופשית" ובתיקים רבים החשוד מודה שקיים יחסי מין עם האישה אך טוען "זה היה בהסכמה". חשוב לציין, אי התנגדות מצד האישה לא מעיד על הסכמה ועל הגברת לקבל הסכמה פוזיטיבית.

 

דוגמאות לאונס ללא הסכמה חופשית

דוגמה ראשונה היא קיום יחסי מין עם אישה לקויה בשכלה, חולת נפש או קטינה מתחת לגיל ההסכמה – במקרים אלו אין משמעות ליסוד ההסכמה וגם אם האישה הסכימה לקיום היחסים, מדובר בבעילה אסורה בהסכמה לכל הפחות.

דוגמה נוספת לאונס הוא קיום יחסי מין עם אישה מחוסרת הכרה או מצויה בכל מצב אחר שמונע ממנה לתת הסכמה חופשי: למשל – קיום יחסי מין עם אישה שיכורה, מסוממת או מעולפת.

בחקירה משטרתית בחשד לאונס המשטרה תבחן האם החשוד היה מודע לכך שביצע את הבעילה, שהיא מבוצעת שלא בהסכמה חופשית ושהייתה לו מחשבה פלילית במהלך האקט המיני. חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין פלילי בטרם הגעה לחקירה כזו.

 

אונס בנסיבות מחמירות

סעיף קטן 345(ב) לחוק מתאר מספר נסיבות מחמירות שהופכות את עבירת האונס לחמורה הרבה יותר, וכך גם את העונש של האנס:

 • גרימת חבלה גופנית לאישה תוך מעשה האונס.
 • התעללות בנאנסת בזמן האונס, לפניו או לאחריו.
 • ביצוע האונס על ידי שניים או יותר (אונס קבוצתי).
 • איום על הנאנסת באלימות או בנשק.
 • ועוד.

במקרים מזעזעים אלו, עונשו של החשוד באונס, אם יורשע לאחר הגשת כתב אישום, יכול להגיע עד 20 שנות מאסר.

 

סוגי אונס נפוצים

נתון מפתיע שהוכח מחקרית הוא שמרבית הנשים שנאנסו, מעל 85% מהן, נאנסו על ידי אדם המוכר להן ולכן מרבית מקרי האינוס מתבצעים במקום המוכר לנאנסת – בביתה, בבית האנס, במקום העבודה, במקום מתן שירות עסקי (מרפאה, קליניקה, חדר טיפולים) ועוד.

מבחינת האקט עצמו, ישנם מקרי אונס רבים שלא דומים לאונס "הקלאסי" שמוכר לכולנו, כך למשל, ניתן לאנוס אישה גם באמצעות החדרת אצבע לאיבר מינה או כל חפץ אחר. בעבר התנהל דיון משפטי האם צריך להוכיח חדירה של ממש או מספיק "התחלת חדירה" לקיום העבירה ובית המשפט קבע שמספיקה החדרת האצבע לאיזור הדגדגן של האישה כדי שהדבר יהווה חדירה ותתקיים עבירת האונס.

 

אונס קבוצתי

אחת מהנסיבות המחמירות בעבירת האינוס המנויות בסעיף 345(ב) הינה ביצוע האינוס בנוכחותו של אחר, או אחרים, שחברו אליו לביצוע האינוס, בין אם בידי אחד בלבד מהם או בידי כמה מהם, כלומר ביצוע של אונס קבוצתי. בשנים האחרונות פורסמו מקרי אונס קבוצתי מזעזעים, בעיקר במקומות תיירות ונופש (אילת, קפריסין, יוון וכדומה) והם זכו לתשומת לב ציבורית רבה בשל האכזריות הרבה שבמעשה.

חשוב להזכיר, אונס קבוצתי הוא אונס בנסיבות מחמירות והעונש עליו יכול להגיע עד 20 שנות מאסר.

 

אונס בתוך המשפחה

סעיף 351 מעגן את האיסור על קיום עבירות מין במשפחה, וספציפית את ביצוע האינוס כלפי קטין או קטינה שהם בני משפחה. אינוס של קטין בן משפחה הוא אונס בנסיבות מחמירות ועונשו עד 20 שנות מאסר. בתי המשפט ברחבי הארץ גוזרים על אנסים שהורשעו בעבירות אונס בתוך המשפחה עונשי מאסר ארוכים מאוד שלעיתים אף מתקרבים לעונש המקסימלי.

תחת הגדרת "בן משפחה" בחוק נכללים הורים, בן זוג של אחד ההורים גם ללא נישואין, סבא או סבתא, אחים ואחיות ביולוגים או חורגים שגילם מעל 15 שנים, דודים וגיסים. אינוס במשפחה אינה תופעה חריגה, ובמקרים רבים יהיה מדובר באינוס שיטתי המתבצע לאורך תקופה מתמשכת, לעתים במשך שנים. פעמים רבות יאופיין בהדחקה ושתיקה ארוכת שנים ולשם כך ישנה תקופת התיישנות מיוחדת לעבירות מין בקטינים.

 

אונס וירטואלי

בעידן הטכנולוגי ניתן לבצע אונס גם מבלי לגעת באישה. מופתעים? בתי המשפט קבעו שניתן לאנוס וירטואלית אישה, בייחוד אם מדובר בקטינה מתחת לגיל ההסכמה, אישה בעלת מגבלה נפשית או שכלית, או כל אישה אחרת שהייתה נתונה לאיומים מכל סוג (דוגמה סחיטה מינית ברשת). לעניין זה, מספיק שגבר ידרוש מאישה להחדיר את אצבעה שלה או חפץ לאיבר מינה, ללא הסכמתה החופשית, כדי שהוא עצמו ייחשב כמי שביצע בה אונס וירטואלי.

 

אונס על ידי אדם זר

כפי שנאמר לעיל, יותר מ-85% מהנשים נאנסו על ידי אדם המוכר להן, בן משפחה, בן זוג, מכר, או אדם שיצאה אתו לפגישה רומנטית. משמע, פחות מ-15% ממקרי האינוס התבצעו על ידי אדם זר לחלוטין. רוב מקרי האונס לא מתבצעים באופן "ספונטני", משמע סביר שתתקיים היכרות ראשונית מסוימת עם הנאנסת. במקרים של אונס על ידי אדם זר ייתכן ואפילו הנאנסת תתקשה לזהות את מבצע העבירה, מה שמקשה כמובן על ההליך ומחייב פניה דחופה לעורך דין מומחה לעבירות מין לצורך ביצוע פעולות דחופות לאיתור התוקף ושמירת ראיות קריטיות.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

אונס במסגרת הנישואין

בעבר לא הייתה קיימת עבירת אונס בנישואין בין בעל לאשתו ולא ניתן היה להאשים גבר באונס אשתו. במחצית השנייה של המאה הקודמת, על רקע התגברות המגמות הפמיניסטיות, התפתחה הבנה שקביעה זו אבסורדית והמצב השתנה. בית המשפט העליון בישראל קבע שאין כל משמעות אם בני הזוג נשואים ויש לבחון את המקרה לגופו. אם בוצעה בעילה שלא בהסכמה חופשית – הרי שבוצע אונס, גם אם האנס הוא בעלה של הנאנסת.

 

שימוש בסם אונס

סם האונס הוא חומר ששימוש בו גורם לפגיעה ביכולת ההתנגדות של האישה, אובדן זיכרון, טשטוש כללי, חוסר יכולת תגובה ועוד. שימוש בסם אונס נעשה לרוב בטפטוף הסם לכוס משקה של האישה (למשל בבר או מועדון לילה) בזמן שהיא לא שמה לב לכך. במהרה יחל סם האונס להשפיע על האישה והגבר יוכל לנצל את מצבה ולאנוס אותה. כזכור, אונס יכול להיות גם כזה שבו האישה הייתה במצב שמונע ממנה מתן הסכמה חופשית – "מסוממת".

הקושי המשמעותי ביותר הוא הוכחת מתן סם האונס – בחלק מהחומרים שרידי הסם נעלמים תוך מספר שעות מגופה של הנאנסת ולכן, אם את חושדת שהוחדר סם אונס לגופך, גשי בדחיפות לבית החולים ודרשי לעבור בדיקת סמים בהולה לרבות איתור שאריות סם אונס ושאר סוגי הסמים.

לאחרונה פסק בית המשפט כי ניתן להשתמש בבדיקת DNA של שיער הנאנסת, באמצעותה ניתן להוכיח שימוש בסם אונס גם מספר חודשים אחורה, אולם מדובר בבדיקה יקרה מאוד, שלא מבוצעת בארץ וקשה להוכיח קשר בין האנס הספציפי החשוד במעשה לבין צריכת סם האונס (שהרי הבדיקה מאתרת סם כמה חודשים אחורה).

 

אינוס במרמה

אינוס במרמה הוא אינוס המתבצע אמנם בהסכמת האישה, אך כשזו הושגה במרמה, או לגבי זהות האדם המבצע את הבעילה, או לגבי מהות המעשה עצמו, לדוגמה:

 • מרמה לגבי מיהות העושה (זהות האנס): אם הגבר איתו הסכימה האישה לשכב התחזה לאדם אחר, הציג עצמו כרווק, יהודי, אמיד כשבפועל הוא נשוי, נוצרי ומרושש.
 • מרמה לעניין מהות המעשה: מקרים בהם רופא, רב, מעסה או כל אדם אחר מבצע אונס תוך שהוא מציג את המעשה בצורה אחרת (למשל – טיפול רפואי גניקולוגי).

מעטים כתבי האישום שהוגשו בגין סעיף אונס במרמה, אך במרוצת השנים ישנה מגמת עליה מובהקת.

 

האשמת שווא באונס

האשמת שווא באונס משמעותה הגשת תלונה למשטרה נגד גבר שלא ביצע כלפי המתלוננת בעילה שלא בהסכמה חופשית. האשמות שווא באונס מתרחשות ממספר סיבות:

 1. נקמה – כשאישה רוצה לנקום בגבר על האופן שבו התנהג אליה או על עצם העובדה שנפרד ממנה.
 2. בהליכי גירושין – תלונות שווא רבות מוגשות במסגרת הליכי גירושין כדי לפגוע בגבר או להשחיר את פניו בפני בית המשפט.
 3. להשגת יתרון משפטי – כמו בהליכי גירושין, מוגשות תלונות שווא רבות כדי לסכות ביתרון משפטי, משמורת על הילדים או קבלת רכוש משותף.
 4. פרשנות שגויה – נשים רבות מגישות תלונת שווא על אונס מבלי להבין שמדובר בתלונת שווא, בין היתר, כי הן לא מבינות את ההגדרה החוקית של "אונס" או כי התחרטו בדיעבד על אקט מיני שביצעו בהסכמה.

יש קושי גדול להעריך את שיעור ההאשמות השווא באונס נוכח שני פרמטרים מרכזיים. ראשון הוא הסטטיסטיקות החסרות בעבירות מין ככלל ובעבירת האינוס בפרט – לצד הנתון כי אחת מתוך כל חמש נשים תעבור אונס בחייה, מחקרים שונים מראים פחות מ10% מהפגיעות המיניות מדווחות לרשויות. פרמטר שני הוא סיבת סגירת התיק. תיקי אונס ברובם נסגרים מבלי להגיש כתב אישום.

הרוב המוחלט של התיקים נסגר מחוסר ראיות. סגירת תיק מחוסר ראיות אין משמעותה הכרה של הפרקליטות באי ביצוע אונס, אלא שאין בידי הרשויות מספיק ראיות הנחוצות להרשעה. אם הוכח כי מדובר בתלונת שווא, המתלוננת עשויה לעמוד לדין על כך בהתאם לחוק העונשין, וכן ניתן לתבוע אותה בגין הוצאת לשון הרע ועוד.

 

העונש על אינוס

העונש הקבוע בחוק על עבירת האינוס, בסעיף 345, הינו מאסר של 16 שנים. בהתקיים אחת מהנסיבות המחמירות שבסעיף 345(ב),  העונש הינו מאסר של 20 שנים. אלו הם העונשים המרביים. בית המשפט בבואו לקבוע את העונש בוחן כל מקרה לגופו, אך בשונה מעבירות פליליות אחרות, בעבירת האונס בתי המשפט נוטים לפסוק שנות מאסר ארוכות ובמקרים חמורים, גם עונשים הקרובים לעונשי המקסימום.

במקביל להליך הפלילי, הנאנסת יכולה להגיש תביעה אזרחית על אונס, ובית המשפט ביכולתו לפסוק תשלום פיצויים כספיים לנאנסת.

מבחינת העונש הפלילי, ישנם שלושה שלבים. ראשית, בית המשפט קובע מתחם ענישה, שהוא טווח הענישה הרלוונטי לאינוס הספציפי. לאחר מכן, בית המשפט יבקש לבחון נסיבות שעשויות להשפיע על קביעת העונש לחומרא, כדוגמת הפגנת אכזריות או הנזק שנגרם לנאנסת, וכן נסיבות העשויות להשפיע לקולא, כמו נסיבות חיים קשות של הנאשם ועוד.

בהסתיים הבחינה הנ"ל, בית המשפט יגזור את העונש הראוי, בתוך אותו מתחם ענישה שנקבע, ולנאשם תעמוד זכות הערעור.

 

אם חווית אונס מכל סוג, או שאתה חשוד בעבירת האונס, עליכם לפנות לקבלת ייעוץ משפטי איכותי מעורכי דין פליליים מהמובילים בישראל. משרד עורכי הדין אלעד שאול ושות' מדורג בין המובילים בישראל ועורכי הדין בו יוצאי הפרקליטות, המשטרה ורשויות אכיפת חוק נוספות.

5 מתוך 5 - (5 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא עבירת אונס – בעילה שלא בהסכמה חופשית?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!