תקיפת קטין

הגדרות רלבנטיות לעבירה תקיפת קטין

סעיפי החוק הרלבנטיים לתקיפת קטין נמצאים בפרק י' לחוק העונשין, התשל"ז-1977, העוסק בפגיעות גוף, בתוך סימן ו'1 העוסק בפגיעה בקטינים וחסרי ישע. המונח "תקיפה" מוגדר בסעיף 378 לחוק העונשין, לפיו תוקף הוא כל המכה אדם, נוגע בו, דוחף אותו או מפעיל כוח אחר על גופו במישרין או בעקיפין, ללא הסכמתו או בהסכמה שהושגה בתרמית. כלומר, תקיפה לצורך סעיף זה היא בהכרח תקיפה פיזית, ולא מילולית.

לפי סעיף 368א3), "חסר ישע" הינו מי שבשל גיל, מחלה, מגבלה נפשית או גופנית, ליקוי שכלי או כל סיבה אחרת, אינו מסוגל לדאוג לצרכיו הבסיסיים, לבריאותו ושלומו.

 

אחראי על קטין או חסר ישע, לפי סעיף 368א(2), הינו הורה או אדם אחר עליו מוטלת האחריות לצרכיו, בריאותו וחינוכו. זאת בין אם מכוח דין, החלטה שיפוטית, חוזה מפורש או מכללא, או מכוח מעשה.

בנוסף, אחראי יכול להיות בן משפחתו של הקטין או חסר הישע, בתנאי שמלאו לו 18 והוא אינו חסר ישע בעצמו, ועונה על אחת מההגדרות בחוק: בן זוג של הורה, סב או סבתא, אח או אחות, גיס או גיסה, דוד או דודה או בן משפחתו של אומן כפי שקבוע בחוק. זאת ועוד, אחראי יכול להיות גם אדם שמלאו לו 18, והקטין או חסר הישע מתגורר עמו או נמצא עמו באופן קבוע, במידה ומתקיימים ביניהם יחסים של תלות או מרות.

אף על פי כן, חוק העונשין אינו מגדיר במפורש מיהו "קטין" לעניין עבירה זו, או בכלל. ההגדרה מצויה בחוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960, והיא מי שלא מלאו לו שמונה עשרה שנה.

 

ענישה על תקיפת קטין או חסר ישע

חוק העונשין, התשל"ז-1977 קובע בסעיף 368ב כי העונש בגין תקיפה הגורמת לחבלה של ממש שנעשתה בקטין או חסר ישע הינו מאסר חמש שנים. החוק מחמיר וקובע כי אם התוקף הינו האחראי על הקטין, דינו מאסר שבע שנים. יתרה מכך, במידה ותקיפת הקטין או חסר הישע גרמה לו לחבלה חמורה, דינו של התוקף יהיה מאסר של שבע שנים, ואם היה אחראי על הנתקף דינו תשע שנים.

סעיף 368ב(ג) מוסיף כי חבלה לעניין עבירה זו יכולה להיות חבלה גופנית או נפשית. לצורך ההשוואה, סעיף 380 לחוק העונשין קובע כי התוקף אדם וגורם לו חבלה של ממש, דינו מאסר שלוש שנים. מכאן ניתן ללמוד כי החוק בא להחמיר עם מי שתקף קטין או חסר ישע לעומת כל אדם אחר.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

חובת דיווח על עבירות שנעברו בקטינים או חסרי ישע

עבירת תקיפת קטין או חסר ישע לא רק נושאת עמה ענישה חמורה יותר, אלא גם קובעת בצידה חובת דיווח. זוהי חובה התקפה כלפי כל אדם בעולם. סעיף 368ד(א) קובע כי אם היה לאדם יסוד סביר לחשוב כי נעברה עבירה בקטין או חסר ישע בידי האחראי עליו, חלה עליו חובה לדווח מיד לעובד סוציאלי או למשטרה. זוהי חובה הנושאת בגינה סנקציה, ומי שלא יקיים אותה דינו מאסר שלושה חודשים.

סעיף 386ד(ב) מחמיר את הענישה על אי עמידה בחובת דיווח כאשר מדובר באיש מקצוע, אשר מתוקף תפקידו היה לו יסוד סביר לחשוב כי נעברה בקטין או חסר הישע עבירה על ידי אחראי. אי עמידה בחובת דיווח במקרה כזה מובילה לענישה של ששה חודשים מאסר.

אנשי המקצוע אשר סעיף זה חל עליהם הם: רופא, אחות, עובד חינוך, עובד סוציאלי, עובד רווחה, שוטר, פסיכולוג, קרימינולוג או העוסק במקצוע פרה-רפואי ומנהל או איש צוות במעון או מוסד בו שוהה הקטין או חסר הישע. יתרה מכך, סעיף 368ד(ג) קובע ענישה מחמירה על אי עמידה בחובת דיווח אם האדם החושד כי נעברה עבירה בקטין או חסר ישע על ידי אחראי, הוא אחראי בעצמו. גם במקרה כזה דינו של האחראי יהיה מאסר למשך ששה חודשים.

אותה חובת דיווח חלה גם במקרים בהם נעברה העבירה בידי קרוב משפחה של הקטין או חסר הישע אשר טרם מלאו לו 18, והיא קבועה בסעיפים 368ד(ג1)-368ד(ג3). חריג לחובת הדיווח הקבועה בסעיפים אלו הוא אם החושד בקיומה של העבירה הוא קטין בעצמו.

החמרה זו עם אנשי מקצוע ואחראים נוספים על הקטין או חסר ישע נובעת מהתפיסה כי יש להם חובה מוגברת מאשר אדם אקראי החושד בקיומה של העבירה, בין היתר בשל קרבתם לקורבן או לתוקפו ובשל היכרותם המוקדמת. בנוסף, מצופה מאנשי מקצוע או מי שנושא באחריות כלפי הנפגע לפעול מתוך דאגה ורצון להגן עליו, יותר מאשר מצופה מאדם שאין לו קשר עם הנפגע.

לאחר שהתקבל דיווח לעובד סוציאלי על חשד לעבירה כאמור, עליו להעביר את הדיווח למשטרה בצירוף המלצתו האם לפעול או להימנע מפעולה. זאת, אלא אם כן קיבל אישור לפי חוק שלא להעביר את הדיווח. גם כאשר המידע יגיע למשטרה עליה להעביר את המידע לעובד סוציאלי ולא לפעול לפי שתקבל את עצתו. אולם, אם נדרשת פעולה מיידית שאינה ניתנת לדחייה תוכל המשטרה לפעול גם ללא היוועצות מוקדמת.

 

הדין הישראלי ותיקוני חקיקה

הסעיפים הנוגעים לתקיפת קטין או חסר ישע נוספו לחוק העונשין בשנת 1989, בהצעת חוק העונשין (תיקון מס' 26), התש"ן-1989, המכונה גם חוק קטינים וחסרי ישע.

בדברי ההסבר להצעת החוק, נעמד על כך שהפגיעה באלו שאינם מסוגלים להגן על עצמם, בין אם בשל גילם, מוגבלותם או מסיבות אחרות, היא חמורה במיוחד ודורשת התייחסות מיוחדת. התייחסות זו באה לידי ביטוי בהחמרת ענישה ובקביעת חובת דיווח כפי שנסקר לעיל.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא תקיפת קטין?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה