הסגת גבול

הסגת גבול היא עבירה פלילית נפוצה שמדברת על מקרה בו אדם נכנס לנכס בלי רשות כדי להפחיד, להעליב או להקניט את בעל הנכס. מקרה נוסף של הסגת גבול פלילית הוא כניסה לנכס בהסכמת הבעלים, אך סירוב לעזוב אותו. עו"ד אלעד שאול מסביר על העברה וההשלכות שלה.

 

מהי הסגת גבול פלילי?

הסגת גבול פלילית קבועה בסעיף 447(א) לחוק העונשין והיא מגודרת כך:

"העושה אחת מאלה כדי להפחיד מחזיק בנכס, להעליבו, להקניטו או לעבור עבירה, דינו – מאסר שנתיים: (1) נכנס לנכס או על פניו; (2) לאחר שנכנס כדין לנכס נשאר שם שלא כדין." בהמשך הקיים סעיף 447 (ב) שקובע עונש חמור יותר של עד ארבע שנים אם מסיג הגבול היה חמוש בנשק קר או חם.

כלומר, עבירה של הסגת גבול מורכבת מכמה יסודות:

  1. היסוד העובדתי – התובע המשטרתי שמגיש את כתב האישום צריך להוכיח שהנאשם נכנס לנכס של אדם אחר, או נשאר בו וסירב לצאת ושהדבר נעשה ללא הסכמת המחזיק בנכס.
  2. היסוד הנפשי – על המשטרה להוכיח שהנאשם התכוון להיכנס לנכס או להישאר בו מתוך כוונה להפחיד את המחזיק הנכס, להעליב אותו או כדי לעבור עבירה אחרת.

 

חשוב לציין שהעבירה חלה גם כלפי בעל הנכס וגם כלפי מי שמחזיק בנכס מכוח החוק, כך למשל, כניסה לדירה ללא הסכמתו של השוכר תהווה הסגת גבול אף אם מדובר בהחזקה זמנית או ארעית. בפסק דין ע"פ 124/02 דן בית המשפט המחוזי בנצרת במקרה שבו אדם נכנס לחדרה של אחות בקופת חולים וסירב לעזוב, הנאשם טען שהאחות אינה המחזיקה בנכס ובית המשפט פסק:

"די בחזקתה של אחות בקופ"ח בחדר עבודתה, אליו לא רשאים להיכנס אפילו מוזמנים חברי הקופה אלא ברשותה" על מנת להגדירה כ"מחזיקה בנכס".

כמו בכל הליך פלילי, על התביעה להוכיח שמתגבשים כלל יסודות העבירה מעבר לכל ספק סביר. בפסק הדין מדינת ישראל נ' בן דור הנאשם נכנס לדירותיהן של מספר מתלוננות תוך שקיבל את רשותן לכך ולצורך ביצוע עבירות של מעשים מגונים. בית המשפט קבע שהסכמת המתלוננות לכניסתו לדירה והעובדה שלא דרשו ממנו לצאת, מונעת את התגבשות עבירת הסגת גבול ולכן הוא זיכה את הנאשם מעבירה זו.

 

מה מוגדר "נכס"?

כדי להוכיח שאדם הסיג גבול בנכס צריך להבהיר לפני הכל מהו "נכס" – תיקון מס' 39 לחוק העונשין מגדיר "נכס" כך:

"חי או דומם היכול לשמש נושא לבעלות". מדובר בהגדרה רחבה ביותר והיא זכתה לפרשנות בבית המשפט, כך שהיא לא מוגבלת רק לנכסי מקרקעין כמו דירה, בית, מחסן או משרד והיא יכולה להתקיים גם במטלטלין כגון רכב. חשוב לציין שאין דרישה שהכניסה לנכס תהיה במלואה וגם כניסה חלקית לנכס ללא הסכמת המחזיק או סירוב לעזוב אותו מהווה הסגת גבול.

כך למשל, אם אדם מכניס חלק מגופו מבעד לחלון רכב הוא עשוי לקבל זימון לחקירה תחת אזהרה במשטרה.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

מה העונש על הסגת גבול?

העונש על הסגת גבול משתנה בהתאם לנסיבות המקרה, החוק קובע עונשי מקסימום הנעים בין שנתיים ועד ארבע שנות מאסר בפועל, כאשר העונש החמור יותר נגזר על מי שהסיג גבול כשברשותו נשק חם דוגמת אקדח או כשהוא מחזיק סכין למטרה לא כשרה.

במקרים רבים אני נתקל בכתבי אישום פליליים על הסגת גבול שמתלווים אליה עבירות נוספות כמו עבירות רכוש, התפרצות עבירת איומים או תקיפה והדבר מעלה את גובה העונש שעלול להיגזר על הנאשם.

 

דוגמאות לענישה שנגזרה על נאשמים בהסגת גבול

בפסק הדין מדינת ישראל נ' אלי שושן (ת"פ 14190-05-13), הנאשם גנב סכום של 20,000 ₪ מבית עסק והודה בעבירות של ניסיון גניבה, הסגת גבול וגניבה. בית המשפט הטיל עליו 8 חודשי מאסר בפועל ופיצוי כספי לנפגע העבירה.

בפסק הדין מדינת ישראל נ' אעמר (ת"פ 15683-01-13) הנאשם נכנס לקונדיטוריה וגנב משם עוגות, בקבוקי שתייה וקופת צדקה. בית המשפט הרשיע את הנאשם וגזר עליו 45 ימי מאסר בעבודות שירות, מאסר מותנה ופיצוי כספי למתלונן.

בפסק הדין טייב חביב ואח' נ' מדינת ישראל (עפ"ג 47551-07-10), הנאשמים ביצעו עבירות של הסגת גבול פלילית, ניסיון גניבה והיזק לרכוש במזיד והודו בביצוע מעשיהם. בית המשפט גזר עליהם 60 ימי מאסר לריצוי בפועל, מאסר מותנה, פיצוי לנפגעים והחרמת המשאית ששימשה לביצוע העבירות.

 

הסגת גבול פלילית מול אזרחית

החוק במדינת ישראל, מקנה לכל אדם את היכולת לשמור על כבודו ועל פרטיותו בנכס השייך לו, או ביחס למיטלטלין שבבעלותו ולעשות בהם כרצונו בכפוף למגבלות. לכן המחוקק קבע איסור להסיג גבול לנכס של אדם אחר והדבר נקבע גם בחקיקה פלילית וגם בחוק אזרחי. סעיף 29 לפקודת הנזיקין, קובע כך:

"הסגת גבול במקרקעין היא כניסה למקרקעין שלא כדין, או היזק או הפרעה בידי אדם למקרקעין שלא כדין; אך אין תובע יכול להיפרע פיצויים על הסגת גבול במקרקעין אלא אם סבל על ידי כך נזק ממון". אנו רואים שמעבר לאפשרות להגיש תלונה במשטרה על הסגת הגבול, ניתן גם להגיש תביעה כספית נגד העבריין שכן מדובר בעוולה אזרחית שאוסר כניסה למקרקעין או הפרעה לו שלא כדין.

הסעיף מגביל את קבלת הפיצויים למקרים שבהם נגרם נזק ממוני כתוצאה מהכניסה או ההפרעה. כלומר, על הטוען להסגת גבול מצד אדם אחר להוכיח שאותו אדם הסיג את הגבול ונכנס לשטח המקרקעין שלא כדין וכי בכך אותו אדם גרם לו נזק ממוני כגון שבירת מנעול, אובדן הכנסות, נזקים פיזיים ונפשיים ועוד.

 

האם ניתן לסלק בכוח מסיג גבול?

ניתן לפנות מסיג גבול תוך שימוש בכוח סביר. סעיף 18 לחוק המקרקעין מאפשר במקרים מסוימים עשיית דין עצמי כנגד מסיג הגבול. הסעיף מתיר למחזיק בנכס כדין להפעיל כוח סביר על מנת למנוע את הסגת הגבול או את שלילת שליטתו, אם כי מגביל זאת ל-30 ימים בלבד. לעומת זאת, אף על פי שהסגת גבול פלילית מתייחסת גם היא לכניסה של אדם לשטח שאינו שייך לו, היא שונה באופן מהותי מזו האזרחית.

בשונה מהעוולה שבמישור האזרחי, נדרש שהכניסה בוצעה במטרה להזיק. כמו כן, העבירה אינה דורשת הוכחה של נזק ממוני וניתן לתבוע בגינה גם כאשר לא נגרם נזק בפועל. בטרם הפעלת כוח סביר כנגד מסיג גבול, במידה שהדבר אפשרי, אני ממליץ בחום לפנות לייעוץ משפטי על מנת לבחון חלופות אחרות שלא יאפשרו למסיג הגבול פתחון פה באמצעות תלונות על תקיפה סתם למשל.

5 מתוך 5 - (4 הצבעות)
שאלות ותשובות
כניסה לנכס של אדם ללא הסכמת המחזיק בנכס, או כניסה לנכס בהסכמה אך סירוב לעזוב אותו. הכניסה לנכס צריכה להיעשות מתוך כוונה להעליב, להקניט, להפחיד או לעבור עבירה אחרת.
הסגת גבול פלילית יכולה להגיע עד ל-4 שנות מאסר אם מסיג הגבול היה חמוש בסכין או בנשק חם. לקריאה נוספת כנסו למאמר.
חוק המקרקעין מאפשר למחזיק בנכס לפנות מסיג גבול תוך שימוש בכוח סביר ובמגבלות מסוימות. מומלץ לפנות לייעוץ משפטי לפני שפועלים באופן כזה.
לפנות לעורך דין פלילי בדחיפות על מנת להבין את זכויותיך.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא הסגת גבול?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה