הסגת גבול

הסגת גבול היא עבירה פלילית נפוצה שמדברת על מקרה בו אדם נכנס לנכס בלי רשות כדי להפחיד, להעליב או להקניט את בעל הנכס. מקרה נוסף של הסגת גבול פלילית הוא כניסה לנכס בהסכמת הבעלים, אך סירוב לעזוב אותו. עו"ד אלעד שאול מסביר על העברה וההשלכות שלה.

מהי הסגת גבול פלילי?

הסגת גבול פלילית קבועה בסעיף 447(א) לחוק העונשין והיא מגודרת כך:

"העושה אחת מאלה כדי להפחיד מחזיק בנכס, להעליבו, להקניטו או לעבור עבירה, דינו – מאסר שנתיים: (1) נכנס לנכס או על פניו; (2) לאחר שנכנס כדין לנכס נשאר שם שלא כדין." בהמשך הקיים סעיף 447 (ב) שקובע עונש חמור יותר של עד ארבע שנים אם מסיג הגבול היה חמוש בנשק קר או חם.

כלומר, עבירה של הסגת גבול מורכבת מכמה יסודות:

  1. היסוד העובדתי – התובע המשטרתי שמגיש את כתב האישום צריך להוכיח שהנאשם נכנס לנכס של אדם אחר, או נשאר בו וסירב לצאת ושהדבר נעשה ללא הסכמת המחזיק בנכס.
  2. היסוד הנפשי – על המשטרה להוכיח שהנאשם התכוון להיכנס לנכס או להישאר בו מתוך כוונה להפחיד את המחזיק הנכס, להעליב אותו או כדי לעבור עבירה אחרת.

 

חשוב לציין שהעבירה חלה גם כלפי בעל הנכס וגם כלפי מי שמחזיק בנכס מכוח החוק, כך למשל, כניסה לדירה ללא הסכמתו של השוכר תהווה הסגת גבול אף אם מדובר בהחזקה זמנית או ארעית. בפסק דין ע"פ 124/02 דן בית המשפט המחוזי בנצרת במקרה שבו אדם נכנס לחדרה של אחות בקופת חולים וסירב לעזוב, הנאשם טען שהאחות אינה המחזיקה בנכס ובית המשפט פסק:

"די בחזקתה של אחות בקופ"ח בחדר עבודתה, אליו לא רשאים להיכנס אפילו מוזמנים חברי הקופה אלא ברשותה" על מנת להגדירה כ"מחזיקה בנכס".

כמו בכל הליך פלילי, על התביעה להוכיח שמתגבשים כלל יסודות העבירה מעבר לכל ספק סביר. בפסק הדין מדינת ישראל נ' בן דור הנאשם נכנס לדירותיהן של מספר מתלוננות תוך שקיבל את רשותן לכך ולצורך ביצוע עבירות של מעשים מגונים. בית המשפט קבע שהסכמת המתלוננות לכניסתו לדירה והעובדה שלא דרשו ממנו לצאת, מונעת את התגבשות עבירת הסגת גבול ולכן הוא זיכה את הנאשם מעבירה זו.

 

מה מוגדר "נכס"?

כדי להוכיח שאדם הסיג גבול בנכס צריך להבהיר לפני הכל מהו "נכס" – תיקון מס' 39 לחוק העונשין מגדיר "נכס" כך:

"חי או דומם היכול לשמש נושא לבעלות". מדובר בהגדרה רחבה ביותר והיא זכתה לפרשנות בבית המשפט, כך שהיא לא מוגבלת רק לנכסי מקרקעין כמו דירה, בית, מחסן או משרד והיא יכולה להתקיים גם במטלטלין כגון רכב. חשוב לציין שאין דרישה שהכניסה לנכס תהיה במלואה וגם כניסה חלקית לנכס ללא הסכמת המחזיק או סירוב לעזוב אותו מהווה הסגת גבול.

כך למשל, אם אדם מכניס חלק מגופו מבעד לחלון רכב הוא עשוי לקבל זימון לחקירה תחת אזהרה במשטרה.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

מה העונש על הסגת גבול?

העונש על הסגת גבול משתנה בהתאם לנסיבות המקרה, החוק קובע עונשי מקסימום הנעים בין שנתיים ועד ארבע שנות מאסר בפועל, כאשר העונש החמור יותר נגזר על מי שהסיג גבול כשברשותו נשק חם דוגמת אקדח או כשהוא מחזיק סכין למטרה לא כשרה.

במקרים רבים אני נתקל בכתבי אישום פליליים על הסגת גבול שמתלווים אליה עבירות נוספות כמו עבירות רכוש, התפרצות עבירת איומים או תקיפה והדבר מעלה את גובה העונש שעלול להיגזר על הנאשם.

 

דוגמאות לענישה שנגזרה על נאשמים בהסגת גבול

בפסק הדין מדינת ישראל נ' אלי שושן (ת"פ 14190-05-13), הנאשם גנב סכום של 20,000 ₪ מבית עסק והודה בעבירות של ניסיון גניבה, הסגת גבול וגניבה. בית המשפט הטיל עליו 8 חודשי מאסר בפועל ופיצוי כספי לנפגע העבירה.

בפסק הדין מדינת ישראל נ' אעמר (ת"פ 15683-01-13) הנאשם נכנס לקונדיטוריה וגנב משם עוגות, בקבוקי שתייה וקופת צדקה. בית המשפט הרשיע את הנאשם וגזר עליו 45 ימי מאסר בעבודות שירות, מאסר מותנה ופיצוי כספי למתלונן.

בפסק הדין טייב חביב ואח' נ' מדינת ישראל (עפ"ג 47551-07-10), הנאשמים ביצעו עבירות של הסגת גבול פלילית, ניסיון גניבה והיזק לרכוש במזיד והודו בביצוע מעשיהם. בית המשפט גזר עליהם 60 ימי מאסר לריצוי בפועל, מאסר מותנה, פיצוי לנפגעים והחרמת המשאית ששימשה לביצוע העבירות.

 

הסגת גבול פלילית מול אזרחית

החוק במדינת ישראל, מקנה לכל אדם את היכולת לשמור על כבודו ועל פרטיותו בנכס השייך לו, או ביחס למיטלטלין שבבעלותו ולעשות בהם כרצונו בכפוף למגבלות. לכן המחוקק קבע איסור להסיג גבול לנכס של אדם אחר והדבר נקבע גם בחקיקה פלילית וגם בחוק אזרחי. סעיף 29 לפקודת הנזיקין, קובע כך:

"הסגת גבול במקרקעין היא כניסה למקרקעין שלא כדין, או היזק או הפרעה בידי אדם למקרקעין שלא כדין; אך אין תובע יכול להיפרע פיצויים על הסגת גבול במקרקעין אלא אם סבל על ידי כך נזק ממון". אנו רואים שמעבר לאפשרות להגיש תלונה במשטרה על הסגת הגבול, ניתן גם להגיש תביעה כספית נגד העבריין שכן מדובר בעוולה אזרחית שאוסר כניסה למקרקעין או הפרעה לו שלא כדין.

הסעיף מגביל את קבלת הפיצויים למקרים שבהם נגרם נזק ממוני כתוצאה מהכניסה או ההפרעה. כלומר, על הטוען להסגת גבול מצד אדם אחר להוכיח שאותו אדם הסיג את הגבול ונכנס לשטח המקרקעין שלא כדין וכי בכך אותו אדם גרם לו נזק ממוני כגון שבירת מנעול, אובדן הכנסות, נזקים פיזיים ונפשיים ועוד.

 

האם ניתן לסלק בכוח מסיג גבול?

ניתן לפנות מסיג גבול תוך שימוש בכוח סביר. סעיף 18 לחוק המקרקעין מאפשר במקרים מסוימים עשיית דין עצמי כנגד מסיג הגבול. הסעיף מתיר למחזיק בנכס כדין להפעיל כוח סביר על מנת למנוע את הסגת הגבול או את שלילת שליטתו, אם כי מגביל זאת ל-30 ימים בלבד. לעומת זאת, אף על פי שהסגת גבול פלילית מתייחסת גם היא לכניסה של אדם לשטח שאינו שייך לו, היא שונה באופן מהותי מזו האזרחית.

בשונה מהעוולה שבמישור האזרחי, נדרש שהכניסה בוצעה במטרה להזיק. כמו כן, העבירה אינה דורשת הוכחה של נזק ממוני וניתן לתבוע בגינה גם כאשר לא נגרם נזק בפועל. בטרם הפעלת כוח סביר כנגד מסיג גבול, במידה שהדבר אפשרי, אני ממליץ בחום לפנות לייעוץ משפטי על מנת לבחון חלופות אחרות שלא יאפשרו למסיג הגבול פתחון פה באמצעות תלונות על תקיפה סתם למשל.

5 מתוך 5 - (4 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא הסגת גבול?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

שאלות ותשובות
כניסה לנכס של אדם ללא הסכמת המחזיק בנכס, או כניסה לנכס בהסכמה אך סירוב לעזוב אותו. הכניסה לנכס צריכה להיעשות מתוך כוונה להעליב, להקניט, להפחיד או לעבור עבירה אחרת.
הסגת גבול פלילית יכולה להגיע עד ל-4 שנות מאסר אם מסיג הגבול היה חמוש בסכין או בנשק חם. לקריאה נוספת כנסו למאמר.
חוק המקרקעין מאפשר למחזיק בנכס לפנות מסיג גבול תוך שימוש בכוח סביר ובמגבלות מסוימות. מומלץ לפנות לייעוץ משפטי לפני שפועלים באופן כזה.
לפנות לעורך דין פלילי בדחיפות על מנת להבין את זכויותיך.
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
מאמרים נוספים בתחום
ספק סביר

הכלל הבסיסי של המשפט הפלילי הוא שאדם נחשב חף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו. על פי עקרונות המשפט הפלילי הנטל להוכיח את אשמת הנאשם רובץ לפתחה של המאשימה, היא

קרא עוד
ראיות פורנזיות

דיני הראיות במשפט מהוות חלק מסדרי הדין, כאשר לצורך הוכחת המעשה הפלילי יש צורך בהצגת ראיות.  צריך להבחין בין ראיות ישירות (למשל עדויות) שיוצרות קשר ישיר למעשה הפשע, לבין  ראיות

קרא עוד
ESE.CO.IL ונדליזם
ונדליזם

תופעות של ונדלים במחוזותינו הינם שכיחים ומוכרים. אנו נתקלים חדשות לבקרים במקרים של ונדליזם שבא לביטוי בהשחתת רכוש ציבורי או פרטי ללא סיבה הגיונית ולצורך ההנאה מפעולת ההרס בלבד. מקורה

קרא עוד
תלונות שווא על איומים
תלונות שווא על איומים

לתלונות שווא על איומים יכולות להיות השלכות קשות למדי, לא רק על אלו שהוגשה נגדם תלונת השווא אלא גם על יחסי האמון בין האזרחים ובין רשויות אכיפת החוק. כדי למנוע

קרא עוד
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה