מעשה מגונה בפומבי

מה הוא מעשה מגונה בפומבי?

מעשה מגונה בפומבי מוגדר בסעיף 348(ו) לחוק העונשין:

"מעשה מגונה" הוא מעשה שנעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים. החוק לא הגדיר מה הוא "מעשה" ובפסיקה נקבע שהוא יכול לכלול תנועות מגונות, התערטלות, התבטאות מילולית בוטה שיש בה משמעות מינית. בדרך כלל מתכוונים לכל תקיפה מינית שאינה כוללת חדירה ובכלל זאת חשיפה של אברי המין או אוננות לעיני אדם אחר.

עם זאת, חשוב לציין כי הקו המפריד בין עבירת מעשה מגונה בפומבי לבין עבירת מעשה מגונה באדם הוא דק וההבדל בין השתיים הוא עצום!

בנוסף, החוק לא הגדיר מה הוא "פומבי" ולכן בתי המשפט נעזרו בסעיף 34כד [פרשנות] לחוק העונשין ל"מקום ציבורי" שמוגדר כך: דרך, בנין, מקום או אמצעי תעבורה שיש אותה שעה לציבור זכות או רשות של גישה אליהם, בלא תנאי או בתנאי של תשלום, וכל בנין או מקום המשמש אותה שעה להתקהלות ציבורית או דתית או לבית משפט היושב בפומבי.

עבירת מעשה מגונה בפומבי אינה עבירה תוצאתית ואינה כוללת דרישה לתוצאה ספציפית כלשהי, כך לדוגמה אין דרישה כי מבצע העבירה יבוא על סיפוקו המיני על מנת שניתן יהיה להרשיעו. אם אתה חושש שביצעת או שאתה חשוד בביצוע מעשה מגונה בפומבי, חשוב מאוד שתפנה ותתייעץ עם עורך דין פלילי מנוסה מהר ככל האפשר. לאחרונה, דחה בית המשפט העליון ערעור של עבריין המין המוכר בני סלע, לאחר שהורשע במעשה מגונה בפומבי.

סלע, שחשף את איבר מינו בפני רופאת השיניים של הכלא בגמר טיפול השיניים, טען כי מעשיהו לא היה פומבי מאחר וכל שאר הנוכחים לא חזו במעשה. [הוא הסתיר את מבושיו בקופסת קרטון] בית המשפט דחה את הערעור וציין כי גם מרפאת הכלא היא מקום פומבי, שכן מטרת החוק היא למנוע פגיעה אפשרית באנשים שונים שיכולים היו לראות או להיכנס לחדר, גם אם זו רק קבוצת מטופלים ולא כלל הציבור. [רעפ 7963/18 ‏בני סלע נ' מדינת ישראל‏]

 

מה העונש על מעשה מגונה בפומבי?

מדובר בעבירת מין לכל דבר ועניין, ולכן בתי המשפט מתייחסים אליה בחומרה רבה ומטילים עונשים מרתיעים. סעיף 349 לחוק העונשין קובע:

א) העושה מעשה מגונה בפומבי בפני אדם אחר, ללא הסכמתו, או העושה מעשה כאמור בכל מקום שהוא תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות, דינו – מאסר שנה.

ב) העושה, בכל מקום שהוא, מעשה מגונה בפני אדם שטרם מלאו לו שש עשרה שנים, דינו – מאסר שלוש שנים.

במרבית המקרים, החוק קובע שהדין על מעשה מגונה בפומבי הוא שנה ואם מדובר במעשה מגונה בפני קטין, שלוש שנים. עם זאת, בתי המשפט נוטים לבחון כל מקרה לגופו.

עבירת המעשה המגונה בפומבי היא עבירה פלילית מתחום עבירות המין; אמנם, מדובר בעבירת מין ברף החומרה הנמוך ביחס לאחרות (כגון מעשה מגונה באדם, מעשה סדור או אונס) , אך היא עדיין בעלת השלכות מרחיקות לכת ויכולה לגרום לאיבוד משרה, לכתם פלילי ואפילו למאסר.

בתי המשפט מתחשבים במסגרת העונש בנסיבותיו האישיות של הנאשם כמו במקרה של צעיר שחשף את איברו בפומבי בפני צעירות בתחנת אוטובוס בחיפה ובית המשפט הכיר בשיקומו ובנסיבות חייו המורכבות, לא הטיל עליו עונש מאסר ואף לא הרשיע אותו בפלילים.

 

מה ההבדל בין מעשה מגונה באדם למעשה מגונה בפומבי?

סעיף קטן (א) מדבר על עשיית מעשה מגונה בפומבי בפני אדם אחר.

עבירת המעשה המגונה בפומבי קשורה באופן ישיר אל עבירת המעשה המגונה ה"רגיל" (לפי סעיף 348) ואולם היא עבירה קלה בהרבה ולכן גם העונש בגינה קל יותר. על פי הפסיקה, ישנם שני הבדלים משמעותיים בין הסעיפים:

  1. מעשה מגונה בפומבי היא עבירה שאינה כוללת מגע, אך כן כוללת פגיעה באדם אחר וחדירה לפרטיותו מתוך מטרה של הנאה או ביזוי מיני. לעניין זה חשוב לזכור כי עבירה זו יכולה לחול כאשר מבצעה נמצא במקום פרטי והנפגע נמצא במקום ציבורי, זאת אומרת שה"פומבי" חל על הנפגע ולאו דווקא על עושה המעשה. כך למשל, אדם שחושף את איבר מינו מבעד לחלון ביתו – עלול להיות מרושע בפלילים בגין מעשה מגונה בפומבי, בפני אלו המצויים ברחוב.
  2. המעשה הפומבי אינו מוכוון דווקא כלפי אדם מסוים אלא העבריין "מסתפק בכך שהוא מבצע את המעשה בפני אנשים". כך לדוגמה, אדם הורשע בביצוע מעשה מגונה בפומבי לאחר שנתפס מצלם את גופן של נשים ואת איבריהן המוצנעים בלא ידיעתן וללא הסכמתן למטרה הנאה מינית וזאת על אף שלא היה כל מגע גופני בינו ובין הנפגעות. [עפ 9603/09 פלוני נ' מדינת ישראל], כך גם עבירה של שליחת תמונה של איבר המין הזכרי ללא הסכמת המקבלת (שליחת דיק פיק), יכולה להוות מעשה מגונה "רגיל" ולא פומבי.

 

חשוב להזכיר שכפי שצוין בסעיף (א), במקרים של ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות, אין להסכמה משמעות והמעשה יחשב כעבירה גם אם נעשה בהסכמה. לקריאה נוספת ומעמיקה על עבירת מעשה מגונה שאינה בפומבי לחץ כאן.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

מעשה מגונה בפני קטין

סעיף קטן (ב) מדבר על עשיית מעשה מגונה בפני קטין/ה שטרם מלאו לו/ה 16 שנים בכל מקום שהוא וללא קשר להסכמתו/ה כעל מעשה מגונה בפומבי. זאת אומרת, שלא משנה איפה נעשה המעשה, ככל ונעשה בפני קטין כלשהו ייחשב כמעשה מגונה בפומבי. גם קטין יכול להיות חשוד ומואשם בביצוע מעשה מגונה בפומבי. במקרים כאלה בוחנים בתי המשפט את גיל ביצוע העבירה, את מידת האחריות שנטל הנאשם, את עברו הפלילי ואת שאלת שיקומו.

למשרדנו נסיון רב בטיפול בקטינים חשודים. עדיף להתייעץ לפני החקירה וגם אם לא, אז מיד ברגע שאפשר, שכן לא פעם עשוי הדבר להביא לביטול כתב האישום נגד הקטין.

 

איך אפשר לדעת בדיוק אם התנהגות מסוימת היא מעשה מגונה בפומבי?

המכנה המשותף לכל צורות המעשים המגונים היא התנהגות בעלת אופי מיני אשר פוגעת באדם אחר ונעשית ללא הסכמתו, לשם הנאה מינית. כאשר מדובר בקטין, יש להימנע מכל פעילות, התנהגות, מגע או שיח בנושאים מיניים לשם הנאה מינית.

ההסכמה של הצד השני, כך קבעה הפסיקה, צריכה להיות סובייקטיבית [של הנפגע]. כך לדוגמה, במקרה בו התלוננו אזרחים כנגד אדם שהוציא את איבר מינו, סתר לאשה והתחכך בה מאחור בפארק באופן פומבי, קבע בית המשפט כי מדובר בארוסתו שהסכימה למעשיו בפינת הפארק ושהמתלוננות לא ראו את האיבר.

בית המשפט קבע שגם אם הדבר נראה לאחרים כמעשה מגונה, הדבר תלוי בעושה המעשה ובנפגע, בפרט כאשר מדובר בבני זוג, ולכן הוסיף שאם היה צריך להרשיע בגין מעשה מגונה בפומבי, זה את שניהם ולא רק את הגבר. בית המשפט הסביר שקשה לקבוע מתי מגע מיני פומבי בהסכמה בין שני בני זוג, ללא חשיפה של איברי גוף מוצנעים, מקיים את העבירה המשותפת של מעשה מגונה בפומבי (ת"פ 54828-05-16 מדינת ישראל נ' פלוני).

 

עו"ד פלילי מומחה בתיקי עבירות מין ומעשה מגונה בפומבי

נחקרת בחשד לביצוע מעשה מגונה בפומבי? דבר ראשון והכי חשוב, פנה לעו"ד פלילי מומחה לעבירות מין בהקדם לקבלת יעוץ מקצועי וסודי. חשוב להבין, המשטרה ובתי המשפט בוחנים את התיק מבחינה משפטית בהתבסס על מה שאמר החשוד בחקירותיו וכיצד הגן על עצמו. יחד עם זאת ,קיים גם היבט טיפולי חשוב מאוד שנלקח בחשבון במהלך ההליך המשפטי.

סנגור מנוסה יוכל להצביע, במקרה המתאים, על כך שהחשוד לא ביצע את המיוחס לו ואילו במקרה אחר יוכל לעקר מתוכן את הצורך להעניש את העבריין בשל השלמת הליך טיפולי משמעותי. בין אם החשוד עשה מעשה ובין אם לא ובין אם המעשה נעשה בפומבי או לא, חשד לפגיעה מינית וחדירה למרחב האישי של אחר הנו חשד מורכב שכדי להתמודד איתו כדאי להתייעץ בהקדם.

משרדנו, מדורג בין המובילים בישראל בתחום המשפט הפלילי, למשרד נסיון רב בתחום עבירות מין, יידע לייעץ תוך זמן קצר כיצד לנהוג. לעיתים מומלץ לערב טיפול מותאם ולא פעם הטיפול הספציפי יכול "לעשות את ההבדל" גם בעיני בית המשפט. פניה בזמן וטיפול מהיר מסייעים להבין את הסיטואציה, לפעול בחכמה ובנחישות ולמזער את הנזק ככל האפשר.

זקןק לעו"ד פלילי במרכז? משרדו של עורך הדין אלעד שאול ממוקם בתל אביב ומייצג את לקוחותיו בכל רחבי הארץ!

5 מתוך 5 - (4 הצבעות)
שאלות ותשובות
זקוקים לייעוץ אישי בנושא מעשה מגונה בפומבי?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
חוק הסרטונים
הגנת הפרטיות
חוק הסרטונים

חוק הסרטונים הוא התיקון לחוק למניעת הטרדה מינית האוסר לפרסם סרטון או תצלום של אדם, המתמקד במיניותו, ללא הסכמת המצולם. החוק למניעת הטרדה מינית מ-

קרא עוד »
צילום חשוד במשטרה
מונחים מקצועיים
צילום חשוד במשטרה

צילום חשוד במשטרה מתבצע לאחר חקירת חשוד באזהרה במסגרת עבודות צילום והטבעה (טביעות אצבע). מדובר ברגע לא נעים שחווה כל אדם שנחקר בחשד לביצוע עבירה

קרא עוד »
סכסוכי שכנים
מונחים מקצועיים
סכסוכי שכנים

סכסוכי שכנים בבניין משותף או בבתים פרטיים הם בין הסכסוכים הנפוצים ביותר. מדובר בסכסוכים הקשורים למגורים בשכנות, שטחי חניה, ניהול, אחזקה, שימוש ברכוש המשותף, מטרדי

קרא עוד »
זוטי דברים
מונחים מקצועיים
זוטי דברים

המשפט הפלילי מטפל בהתנהגויות פסולות שביצע אזרחים כלפי אזרחים אחרים או כלפי המדינה, באמצעות הטלת עונשים ושלילת חירות ממבצע העבירה. הסנקציות שאפשר להטיל על נאשם

קרא עוד »
ראיה נסיבתית
מונחים מקצועיים
ראיה נסיבתית

ראיות הן אמצעי משפטי לברור עובדות, הן מוכיחות לבית המשפט שנאשם ביצע את העבירה וניתן להסיק מהן מסקנות לגבי אשמתו או חפותו. ראיות יכולות להיות

קרא עוד »
ביטול כתב אישום
הליכים ושירותים
ביטול כתב אישום

ישנן מספר דרכים לקדם ביטול כתב אישום ולהימנע ממיצוי ההליך הפלילי נגדכם. מהו כתב אישום? איך ניתן לבטל אותו ומה ההשלכות של ביטול כתב אישום?

קרא עוד »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד.
David I.
David I.
21:07 02 Nov 16
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה