מעשה מגונה בפומבי

מה הוא מעשה מגונה בפומבי?

מעשה מגונה בפומבי מוגדר בסעיף 348(ו) לחוק העונשין:

"מעשה מגונה" הוא מעשה שנעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים. החוק לא הגדיר מה הוא "מעשה" ובפסיקה נקבע שהוא יכול לכלול תנועות מגונות, התערטלות, התבטאות מילולית בוטה שיש בה משמעות מינית. בדרך כלל מתכוונים לכל תקיפה מינית שאינה כוללת חדירה ובכלל זאת חשיפה של אברי המין או אוננות לעיני אדם אחר.

עם זאת, חשוב לציין כי הקו המפריד בין עבירת מעשה מגונה בפומבי לבין עבירת מעשה מגונה באדם הוא דק וההבדל בין השתיים הוא עצום!

בנוסף, החוק לא הגדיר מה הוא "פומבי" ולכן בתי המשפט נעזרו בסעיף 34כד [פרשנות] לחוק העונשין ל"מקום ציבורי" שמוגדר כך: דרך, בנין, מקום או אמצעי תעבורה שיש אותה שעה לציבור זכות או רשות של גישה אליהם, בלא תנאי או בתנאי של תשלום, וכל בנין או מקום המשמש אותה שעה להתקהלות ציבורית או דתית או לבית משפט היושב בפומבי.

עבירת מעשה מגונה בפומבי אינה עבירה תוצאתית ואינה כוללת דרישה לתוצאה ספציפית כלשהי, כך לדוגמה אין דרישה כי מבצע העבירה יבוא על סיפוקו המיני על מנת שניתן יהיה להרשיעו. אם אתה חושש שביצעת או שאתה חשוד בביצוע מעשה מגונה בפומבי, חשוב מאוד שתפנה ותתייעץ עם עורך דין פלילי מנוסה מהר ככל האפשר. לאחרונה, דחה בית המשפט העליון ערעור של עבריין המין המוכר בני סלע, לאחר שהורשע במעשה מגונה בפומבי.

סלע, שחשף את איבר מינו בפני רופאת השיניים של הכלא בגמר טיפול השיניים, טען כי מעשיהו לא היה פומבי מאחר וכל שאר הנוכחים לא חזו במעשה. [הוא הסתיר את מבושיו בקופסת קרטון] בית המשפט דחה את הערעור וציין כי גם מרפאת הכלא היא מקום פומבי, שכן מטרת החוק היא למנוע פגיעה אפשרית באנשים שונים שיכולים היו לראות או להיכנס לחדר, גם אם זו רק קבוצת מטופלים ולא כלל הציבור. [רעפ 7963/18 ‏בני סלע נ' מדינת ישראל‏]

 

מה העונש על מעשה מגונה בפומבי?

מדובר בעבירת מין לכל דבר ועניין, ולכן בתי המשפט מתייחסים אליה בחומרה רבה ומטילים עונשים מרתיעים. סעיף 349 לחוק העונשין קובע:

א) העושה מעשה מגונה בפומבי בפני אדם אחר, ללא הסכמתו, או העושה מעשה כאמור בכל מקום שהוא תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות, דינו – מאסר שנה.

ב) העושה, בכל מקום שהוא, מעשה מגונה בפני אדם שטרם מלאו לו שש עשרה שנים, דינו – מאסר שלוש שנים.

במרבית המקרים, החוק קובע שהדין על מעשה מגונה בפומבי הוא שנה ואם מדובר במעשה מגונה בפני קטין, שלוש שנים. עם זאת, בתי המשפט נוטים לבחון כל מקרה לגופו.

עבירת המעשה המגונה בפומבי היא עבירה פלילית מתחום עבירות המין; אמנם, מדובר בעבירת מין ברף החומרה הנמוך ביחס לאחרות (כגון מעשה מגונה באדם, מעשה סדור או אונס) , אך היא עדיין בעלת השלכות מרחיקות לכת ויכולה לגרום לאיבוד משרה, לכתם פלילי ואפילו למאסר.

בתי המשפט מתחשבים במסגרת העונש בנסיבותיו האישיות של הנאשם כמו במקרה של צעיר שחשף את איברו בפומבי בפני צעירות בתחנת אוטובוס בחיפה ובית המשפט הכיר בשיקומו ובנסיבות חייו המורכבות, לא הטיל עליו עונש מאסר ואף לא הרשיע אותו בפלילים.

 

מה ההבדל בין מעשה מגונה באדם למעשה מגונה בפומבי?

סעיף קטן (א) מדבר על עשיית מעשה מגונה בפומבי בפני אדם אחר.

עבירת המעשה המגונה בפומבי קשורה באופן ישיר אל עבירת המעשה המגונה ה"רגיל" (לפי סעיף 348) ואולם היא עבירה קלה בהרבה ולכן גם העונש בגינה קל יותר. על פי הפסיקה, ישנם שני הבדלים משמעותיים בין הסעיפים:

  1. מעשה מגונה בפומבי היא עבירה שאינה כוללת מגע, אך כן כוללת פגיעה באדם אחר וחדירה לפרטיותו מתוך מטרה של הנאה או ביזוי מיני. לעניין זה חשוב לזכור כי עבירה זו יכולה לחול כאשר מבצעה נמצא במקום פרטי והנפגע נמצא במקום ציבורי, זאת אומרת שה"פומבי" חל על הנפגע ולאו דווקא על עושה המעשה. כך למשל, אדם שחושף את איבר מינו מבעד לחלון ביתו – עלול להיות מרושע בפלילים בגין מעשה מגונה בפומבי, בפני אלו המצויים ברחוב.
  2. המעשה הפומבי אינו מוכוון דווקא כלפי אדם מסוים אלא העבריין "מסתפק בכך שהוא מבצע את המעשה בפני אנשים". כך לדוגמה, אדם הורשע בביצוע מעשה מגונה בפומבי לאחר שנתפס מצלם את גופן של נשים ואת איבריהן המוצנעים בלא ידיעתן וללא הסכמתן למטרה הנאה מינית וזאת על אף שלא היה כל מגע גופני בינו ובין הנפגעות. [עפ 9603/09 פלוני נ' מדינת ישראל], כך גם עבירה של שליחת תמונה של איבר המין הזכרי ללא הסכמת המקבלת (שליחת דיק פיק), יכולה להוות מעשה מגונה "רגיל" ולא פומבי.

 

חשוב להזכיר שכפי שצוין בסעיף (א), במקרים של ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות, אין להסכמה משמעות והמעשה יחשב כעבירה גם אם נעשה בהסכמה. לקריאה נוספת ומעמיקה על עבירת מעשה מגונה שאינה בפומבי לחץ כאן.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

מעשה מגונה בפני קטין

סעיף קטן (ב) מדבר על עשיית מעשה מגונה בפני קטין/ה שטרם מלאו לו/ה 16 שנים בכל מקום שהוא וללא קשר להסכמתו/ה כעל מעשה מגונה בפומבי. זאת אומרת, שלא משנה איפה נעשה המעשה, ככל ונעשה בפני קטין כלשהו ייחשב כמעשה מגונה בפומבי. גם קטין יכול להיות חשוד ומואשם בביצוע מעשה מגונה בפומבי. במקרים כאלה בוחנים בתי המשפט את גיל ביצוע העבירה, את מידת האחריות שנטל הנאשם, את עברו הפלילי ואת שאלת שיקומו.

למשרדנו נסיון רב בטיפול בקטינים חשודים. עדיף להתייעץ לפני החקירה וגם אם לא, אז מיד ברגע שאפשר, שכן לא פעם עשוי הדבר להביא לביטול כתב האישום נגד הקטין.

 

איך אפשר לדעת בדיוק אם התנהגות מסוימת היא מעשה מגונה בפומבי?

המכנה המשותף לכל צורות המעשים המגונים היא התנהגות בעלת אופי מיני אשר פוגעת באדם אחר ונעשית ללא הסכמתו, לשם הנאה מינית. כאשר מדובר בקטין, יש להימנע מכל פעילות, התנהגות, מגע או שיח בנושאים מיניים לשם הנאה מינית.

ההסכמה של הצד השני, כך קבעה הפסיקה, צריכה להיות סובייקטיבית [של הנפגע]. כך לדוגמה, במקרה בו התלוננו אזרחים כנגד אדם שהוציא את איבר מינו, סתר לאשה והתחכך בה מאחור בפארק באופן פומבי, קבע בית המשפט כי מדובר בארוסתו שהסכימה למעשיו בפינת הפארק ושהמתלוננות לא ראו את האיבר.

בית המשפט קבע שגם אם הדבר נראה לאחרים כמעשה מגונה, הדבר תלוי בעושה המעשה ובנפגע, בפרט כאשר מדובר בבני זוג, ולכן הוסיף שאם היה צריך להרשיע בגין מעשה מגונה בפומבי, זה את שניהם ולא רק את הגבר. בית המשפט הסביר שקשה לקבוע מתי מגע מיני פומבי בהסכמה בין שני בני זוג, ללא חשיפה של איברי גוף מוצנעים, מקיים את העבירה המשותפת של מעשה מגונה בפומבי (ת"פ 54828-05-16 מדינת ישראל נ' פלוני).

 

עו"ד פלילי מומחה בתיקי עבירות מין ומעשה מגונה בפומבי

נחקרת בחשד לביצוע מעשה מגונה בפומבי? דבר ראשון והכי חשוב, פנה לעו"ד פלילי מומחה לעבירות מין בהקדם לקבלת יעוץ מקצועי וסודי. חשוב להבין, המשטרה ובתי המשפט בוחנים את התיק מבחינה משפטית בהתבסס על מה שאמר החשוד בחקירותיו וכיצד הגן על עצמו. יחד עם זאת ,קיים גם היבט טיפולי חשוב מאוד שנלקח בחשבון במהלך ההליך המשפטי.

סנגור מנוסה יוכל להצביע, במקרה המתאים, על כך שהחשוד לא ביצע את המיוחס לו ואילו במקרה אחר יוכל לעקר מתוכן את הצורך להעניש את העבריין בשל השלמת הליך טיפולי משמעותי. בין אם החשוד עשה מעשה ובין אם לא ובין אם המעשה נעשה בפומבי או לא, חשד לפגיעה מינית וחדירה למרחב האישי של אחר הנו חשד מורכב שכדי להתמודד איתו כדאי להתייעץ בהקדם.

משרדנו, מדורג בין המובילים בישראל בתחום המשפט הפלילי, למשרד נסיון רב בתחום עבירות מין, יידע לייעץ תוך זמן קצר כיצד לנהוג. לעיתים מומלץ לערב טיפול מותאם ולא פעם הטיפול הספציפי יכול "לעשות את ההבדל" גם בעיני בית המשפט. פניה בזמן וטיפול מהיר מסייעים להבין את הסיטואציה, לפעול בחכמה ובנחישות ולמזער את הנזק ככל האפשר.

זקןק לעו"ד פלילי במרכז? משרדו של עורך הדין אלעד שאול ממוקם בתל אביב ומייצג את לקוחותיו בכל רחבי הארץ!

5 מתוך 5 - (4 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא מעשה מגונה בפומבי?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד בין החריפים בארץ. נלחם עם השיניים (והשכל) כדי להוציא אותך מכל צרה!
Tomer A.
Tomer A.
08:09 24 Jul 24
שירות מצויין !שנון, חברותי והכי חשוב - מקצוען !
Marom A.
Marom A.
08:00 24 Jul 24
עו"ד בהחלט מקצועי. יחס מאוד מקצועי. בעל ידע רב
Orit E.
Orit E.
07:36 24 Jul 24
העו"ד מספר 1
הדר ו.
הדר ו.
07:16 24 Jul 24
אלוף העולם בהתגלמותו
Ygal T.
Ygal T.
07:01 24 Jul 24
משרד עו״ד הכי מיקצועי שתכירו. אמין עם שרות ברמה הכי גבוהה שיש!!
Dor M.
Dor M.
06:57 24 Jul 24
תותח!!!
Yinon B.
Yinon B.
06:54 24 Jul 24
אני ממליץ בחום רב על עו"ד אלעד שאול.אדם רב תושייה, חכם מאוד, נבון, ויעיל מאוד מאוד.ממליץ בכל פה
מאור ו.
מאור ו.
06:50 24 Jul 24
אדם מיוחד עם ידע מדהים והמון אכפתיות ורצון לעזור בגובה העיניים.. תצליח תמיד
נטלי ס.
נטלי ס.
06:48 24 Jul 24
העו"ד בתחום הפלילי הכי מקצועי שיש.
אור ל.
אור ל.
06:47 24 Jul 24
משרד איכותי ורציני. בקיאים בחומר החוקתי ברמה גבוהה. אדיבים ושמחים לענות לשאלות. בהחלט משרד שאפשר לסמוך עליו. המשיכו כך! עלו והצליחו!
Eilon H.
Eilon H.
06:45 24 Jul 24
עו"ד ברמה גבוההמתן שירות אישי ואיכותי.
Renana Amiel Ben H.
Renana Amiel Ben H.
06:45 24 Jul 24
שירות מקצועי ביותר ואדיבות רבה,יחסי אנוש מעולים.ממליצה בחום.
תהל ע.
תהל ע.
06:41 24 Jul 24
עו״ד אלוף משכמו ומעלה וכל מילה מיותרת!
Meital D.
Meital D.
06:41 24 Jul 24
איש נדיר וטובנהנה לעקוב אחריו
חזקי ג.
חזקי ג.
06:39 24 Jul 24
ע"וד דין אם לב ונשמה נותן הרבה מעבר לע"וד אין עלייך תודה אלעד שאול
ישי ר.
ישי ר.
06:10 24 Jul 24
אלעד היקר ושות' מקצועיים ביותר בתחום. השירות אדיב, מסביר הכל באופן מפורט ומאפשר ללקוח להבין את התיק ואת ההשלכות של כל צעד שיעשה.מי שכבר נכנס לסיפור שמצריך עו"ד בסמיכות אליו, שיזכור את השם אלעד שאול, וכבר חצי מהבעיה נפתרה.מומלץ בחום.
אוהד כ.
אוהד כ.
05:55 24 Jul 24
עורך דין שאול ממה שלמדתי להכיר ולעקוב עורך דין רציני שחושב מחוץ לקופסא ותמיד דואג ללקוחות שלו ותמיד יעשה הכל בשבילם במסגרת החוק בכל שעה .
דודו ס.
דודו ס.
05:37 24 Jul 24
חד כמו תער, שירות מקצועי, מספר 1 בתחום.
דוד ה.
דוד ה.
05:14 24 Jul 24
עו''ד מהשורה הראשונה, אנושי ומקצוען!מומלץ ביותר
מנדי ב.
מנדי ב.
04:56 24 Jul 24
מקצוען, חד וברור. כל מה שצריך מעו"ד בתחום הזה.מומלץ!
בן פ.
בן פ.
04:53 24 Jul 24
מקצועי ורהוט , שנון ובעל קריזמה שחסרה לכמה מעו״ד שאני מכירה
Shira C.
Shira C.
04:43 24 Jul 24
בכל יום רואים אלפי עורכי דין אבל לא בכל יום רואים עורך דין שתופס את תשומת הלב שלך, שמדבר ממקום כנה ואמיתי, שמשדר רצינות חכמה ומקצועיות, אחד כזה שעושה למקצוע עריכת הדין שם טוב.מבחינתי ככה צריך להיות הסטנדרט של כל עורך דין, קודם כל בנאדם אחרי זה עורך דין ממולח מקצוען. תודה שבאנו.
Gal B.
Gal B.
00:08 24 Jul 24
מספר 1 בתחומו! עו״ד מקצועי, יסודי ואנושי.נותן שירות ברמה גבוהה וקפדנית, ממליצה בחום.
אורלי ג.
אורלי ג.
23:30 23 Jul 24
אם אתם מחפשים עו״ד מבריק, מקצועי, סופר שירותי וכנה אלעד זה האיש!ממליץ בחום.
Zevi P.
Zevi P.
23:14 23 Jul 24
אלוף, קשוב, ומקצועי
לאה מ.
לאה מ.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מקצוען שנותן את האמת בפרצוף בלי מסכות.
שמואל ב.
שמואל ב.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מס׳ 1!!!!!🏆
rozan A.
rozan A.
22:50 23 Jul 24
נאמן לדרכו, ולטובת עמו. בין העו"ד הבודדים עם עקרונות שלא מתייפיפים.
שרה ש.
שרה ש.
22:41 23 Jul 24
מקצועניות וכנות
ריקי רוזנפלד // א.
ריקי רוזנפלד // א.
22:40 23 Jul 24
עורך דין ענייני שלא מפחד להגיד את האמת גם אם היא כואבת!
ori Z.
ori Z.
22:40 23 Jul 24
משדר ידע רב ומקצועיות
ruchami E.
ruchami E.
22:33 23 Jul 24
אלוף!!
Batsheva B.
Batsheva B.
22:25 23 Jul 24
משרד של מקצוענים
שמעון ב.
שמעון ב.
22:21 23 Jul 24
כריש ללא ספק
מיכל ק.
מיכל ק.
22:00 23 Jul 24
לא צרכתי את שירותיו של אלעד שאול כעו״ד אך התרשמתי מתכונותיו הבולטות שודאי מעידות על בעל המקצוע שהוא. ניכר שמדובר באדם ישר והגון.
Shira B.
Shira B.
21:58 23 Jul 24
אלעד היקר עורך דין הגון וישר,פניתי אליו לצורך ייעוץ וקיבלתי מענה מהיר, חד ומקצועי ביותר.ממליצה בחום רב!
keren S.
keren S.
21:55 23 Jul 24
מקצוען, יסודי ואנושי!
Roni C.
Roni C.
21:53 23 Jul 24
לא תמצאו בן אדם ישר אמין ומקצועי כמו אלעד!שווה כל שקל!
נתן ל.
נתן ל.
21:45 23 Jul 24
עו״ד אלעד וירטואוז, מקצועי, יסודי, חד וידען!!ובי באופן אישי הוא מעורר השראה רבה..
רינת בן ש.
רינת בן ש.
21:45 23 Jul 24
אין כמו אלעד. איש יקר, ישר ואמיתי עם הלב במקום הנכון.
Dan S.
Dan S.
21:44 23 Jul 24
מספר 1
lulu
lulu
21:37 23 Jul 24
עו"ד מקצועי חד מיומן ואמין! שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. ממליצה בחום!
נוי נ.
נוי נ.
21:33 23 Jul 24
עורך דין פלילי מהמקצועים שיש!
אליהו ז.
אליהו ז.
21:29 23 Jul 24
עו"ד מספר 1 בתחומו ומעבר לכל בנאדם ישר שמדבר בגובה העיניים לא תתחרטו
Alon K.
Alon K.
21:29 23 Jul 24
רמה אחת מעל כולם 🏆מומלץ בחום!!
Shimon D.
Shimon D.
21:29 23 Jul 24
עו"ד אלעד שאול, ערכי, מוסרי ענייני ,מקצועי ומדוייק. 🎯
אלין י
אלין י
21:25 23 Jul 24
אמנם לא הייתי לקוחה שלו, אך כעוקבת באינסטוש התרשמתי מאוד מהשירות המעולה שהוא מעניק ללקוחותיו ומהיותו אדם אינטליגנטי ומרשים. אלעד משדר מקצועיות ובקיאות בתחום המשפטי, ומצטייר כאדם נעים ומסביר פנים. אז אם אתם מחפשים עו"ד פלילי תותח עם יחס אישי ואנושי, נראה כי עו"ד אלעד הוא הבחירה הטובה ביותר!!!
הודיה א.
הודיה א.
21:22 23 Jul 24
היי,שירות מדהים ומקצועי!אדם אנושי,מקצוען ברמות ועושה את עבודתו על הצד הטוב ביותר❤️🫶
חזן א.
חזן א.
21:22 23 Jul 24
שילוב מנצח של מסירות, רגישות, אינטליגנציה ומקצועיות שיא. אפשר לסמוך עליו בלב שקט.
Yael M.
Yael M.
21:19 23 Jul 24
אלעד שאול הינו עו״ד מצויין אשר שמו הולך לפניו, אם תצטרכו את שירותיו - אתם בידיים טובות! אדם משכמו ומעלה.
ליאל ר.
ליאל ר.
21:18 23 Jul 24
מקצועיות ואמינות שיא, לצד יחס מכיל ומכבד.
יוסי בן ח.
יוסי בן ח.
21:17 23 Jul 24
מקצועי מאוד, הפליליסט הטוב ביותר בפער.
גיא ש.
גיא ש.
21:16 23 Jul 24
עו''ד אמין, מקצועי ויסודי.אחד לדןר!
Miri V.
Miri V.
21:13 23 Jul 24
עו"ד תותח!
שמעון מ.
שמעון מ.
21:12 23 Jul 24
עו״ד אלעד שאול מקצועי ובעל ניסיון רב!! ממליצה
חלי ע.
חלי ע.
21:11 23 Jul 24
עורך דין אלוף ומקצועי שהוא קודם כל בן אדם טוב.מומלץ!!!
שני נ.
שני נ.
21:10 23 Jul 24
עו"ד מצוין, מבריק ומוכשר..
Amiel L.
Amiel L.
21:05 23 Jul 24
עורך דין מקצועי ברמות, אחלה יחסי אנוש יודע לעשות את העבודה!ממליץ בחום
גל כ.
גל כ.
21:00 23 Jul 24
עו''ד מקצועי ואמין ממליץ בחום
יצחק ז.
יצחק ז.
20:59 23 Jul 24
אלעד איש חד, עבודה יסודית בלי לפספס כלום בדרך.ישר כח
ishaia R.
ishaia R.
20:54 23 Jul 24
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!