מעשה מגונה בפומבי

מה הוא מעשה מגונה בפומבי?

מעשה מגונה בפומבי מוגדר בסעיף 348(ו) לחוק העונשין:

"מעשה מגונה" הוא מעשה שנעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים. החוק לא הגדיר מה הוא "מעשה" ובפסיקה נקבע שהוא יכול לכלול תנועות מגונות, התערטלות, התבטאות מילולית בוטה שיש בה משמעות מינית.

בדרך כלל מתכוונים לכל תקיפה מינית שאינה כוללת חדירה ובכלל זאת חשיפה של אברי המין או אוננות לעיני אדם אחר.

עם זאת, חשוב לציין כי הקו המפריד בין עבירת מעשה מגונה בפומבי לבין עבירת מעשה מגונה באדם הוא דק וההבדל בין השתיים הוא עצום!

בנוסף, החוק לא הגדיר מה הוא "פומבי" ולכן בתי המשפט נעזרו בסעיף 34כד [פרשנות] לחוק העונשין ל"מקום ציבורי" שמוגדר כך: דרך, בנין, מקום או אמצעי תעבורה שיש אותה שעה לציבור זכות או רשות של גישה אליהם, בלא תנאי או בתנאי של תשלום, וכל בנין או מקום המשמש אותה שעה להתקהלות ציבורית או דתית או לבית משפט היושב בפומבי.

עבירת מעשה מגונה בפומבי אינה עבירה תוצאתית ואינה כוללת דרישה לתוצאה ספציפית כלשהי, כך לדוגמה אין דרישה כי מבצע העבירה יבוא על סיפוקו המיני על מנת שניתן יהיה להרשיעו.

אם אתה חושש שביצעת או שאתה חשוד בביצוע מעשה מגונה בפומבי, חשוב מאוד שתפנה ותתייעץ עם עורך דין פלילי מנוסה מהר ככל האפשר.

לאחרונה, דחה בית המשפט העליון ערעור של עבריין המין המוכר בני סלע, לאחר שהורשע במעשה מגונה בפומבי.

סלע, שחשף את איבר מינו בפני רופאת השיניים של הכלא בגמר טיפול השיניים, טען כי מעשיהו לא היה פומבי מאחר וכל שאר הנוכחים לא חזו במעשה. [הוא הסתיר את מבושיו בקופסת קרטון] בית המשפט דחה את הערעור וציין כי גם מרפאת הכלא היא מקום פומבי, שכן מטרת החוק היא למנוע פגיעה אפשרית באנשים שונים שיכולים היו לראות או להיכנס לחדר, גם אם זו רק קבוצת מטופלים ולא כלל הציבור. [רעפ 7963/18 ‏בני סלע נ' מדינת ישראל‏]

מה העונש על מעשה מגונה בפומבי?

מדובר בעבירת מין לכל דבר ועניין, ולכן בתי המשפט מתייחסים אליה בחומרה רבה ומטילים עונשים מרתיעים. סעיף 349 לחוק העונשין קובע:

א) העושה מעשה מגונה בפומבי בפני אדם אחר, ללא הסכמתו, או העושה מעשה כאמור בכל מקום שהוא תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות, דינו – מאסר שנה.

ב) העושה, בכל מקום שהוא, מעשה מגונה בפני אדם שטרם מלאו לו שש עשרה שנים, דינו – מאסר שלוש שנים.

במרבית המקרים, החוק קובע שהדין על מעשה מגונה בפומבי הוא שנה ואם מדובר במעשה מגונה בפני קטין, שלוש שנים. עם זאת, בתי המשפט נוטים לבחון כל מקרה לגופו.

עבירת המעשה המגונה בפומבי היא עבירה פלילית מתחום עבירות המין; אמנם, מדובר בעבירת מין ברף החומרה הנמוך ביחס לאחרות (כגון מעשה מגונה באדם, מעשה סדור או אונס) , אך היא עדיין בעלת השלכות מרחיקות לכת ויכולה לגרום לאיבוד משרה, לכתם פלילי ואפילו למאסר.

בתי המשפט מתחשבים במסגרת העונש בנסיבותיו האישיות של הנאשם כמו במקרה של צעיר שחשף את איברו בפומבי בפני צעירות בתחנת אוטובוס בחיפה ובית המשפט הכיר בשיקומו ובנסיבות חייו המורכבות, לא הטיל עליו עונש מאסר ואף לא הרשיע אותו בפלילים.

מה ההבדל בין מעשה מגונה באדם למעשה מגונה בפומבי?

סעיף קטן (א) מדבר על עשיית מעשה מגונה בפומבי בפני אדם אחר.

עבירת המעשה המגונה בפומבי קשורה באופן ישיר אל עבירת המעשה המגונה ה"רגיל" (לפי סעיף 348) ואולם היא עבירה קלה בהרבה ולכן גם העונש בגינה קל יותר. על פי הפסיקה, ישנם שני הבדלים משמעותיים בין הסעיפים:

  1. מעשה מגונה בפומבי היא עבירה שאינה כוללת מגע, אך כן כוללת פגיעה באדם אחר וחדירה לפרטיותו מתוך מטרה של הנאה או ביזוי מיני. לעניין זה חשוב לזכור כי עבירה זו יכולה לחול כאשר מבצעה נמצא במקום פרטי והנפגע נמצא במקום ציבורי, זאת אומרת שה"פומבי" חל על הנפגע ולאו דווקא על עושה המעשה. כך למשל, אדם שחושף את איבר מינו מבעד לחלון ביתו – עלול להיות מרושע בפלילים בגין מעשה מגונה בפומבי, בפני אלו המצויים ברחוב.
  2. המעשה הפומבי אינו מוכוון דווקא כלפי אדם מסוים אלא העבריין "מסתפק בכך שהוא מבצע את המעשה בפני אנשים". כך לדוגמה, אדם הורשע בביצוע מעשה מגונה בפומבי לאחר שנתפס מצלם את גופן של נשים ואת איבריהן המוצנעים בלא ידיעתן וללא הסכמתן למטרה הנאה מינית וזאת על אף שלא היה כל מגע גופני בינו ובין הנפגעות. [עפ 9603/09 פלוני נ' מדינת ישראל]

חשוב להזכיר שכפי שצוין בסעיף (א), במקרים של ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות, אין להסכמה משמעות והמעשה יחשב כעבירה גם אם נעשה בהסכמה. לקריאה נוספת ומעמיקה על עבירת מעשה מגונה שאינה בפומבי לחץ כאן.

מעשה מגונה בפני קטין

סעיף קטן (ב) מדבר על עשיית מעשה מגונה בפני קטין/ה שטרם מלאו לו/ה 16 שנים בכל מקום שהוא וללא קשר להסכמתו/ה כעל מעשה מגונה בפומבי.

זאת אומרת, שלא משנה איפה נעשה המעשה, ככל ונעשה בפני קטין כלשהו ייחשב כמעשה מגונה בפומבי.

גם קטין יכול להיות חשוד ומואשם בביצוע מעשה מגונה בפומבי. במקרים כאלה בוחנים בתי המשפט את גיל ביצוע העבירה, את מידת האחריות שנטל הנאשם, את עברו הפלילי ואת שאלת שיקומו.

למשרדנו נסיון רב בטיפול בקטינים חשודים. עדיף להתייעץ לפני החקירה וגם אם לא, אז מיד ברגע שאפשר, שכן לא פעם עשוי הדבר להביא לביטול כתב האישום נגד הקטין.

איך אפשר לדעת בדיוק אם התנהגות מסוימת היא מעשה מגונה בפומבי?

המכנה המשותף לכל צורות המעשים המגונים היא התנהגות בעלת אופי מיני אשר פוגעת באדם אחר ונעשית ללא הסכמתו, לשם הנאה מינית.

כאשר מדובר בקטין, יש להימנע מכל פעילות, התנהגות, מגע או שיח בנושאים מיניים לשם הנאה מינית.

ההסכמה של הצד השני, כך קבעה הפסיקה, צריכה להיות סובייקטיבית [של הנפגע]. כך לדוגמה, במקרה בו התלוננו אזרחים כנגד אדם שהוציא את איבר מינו, סתר לאשה והתחכך בה מאחור בפארק באופן פומבי, קבע בית המשפט כי מדובר בארוסתו שהסכימה למעשיו בפינת הפארק ושהמתלוננות לא ראו את האיבר.

בית המשפט קבע שגם אם הדבר נראה לאחרים כמעשה מגונה, הדבר תלוי בעושה המעשה ובנפגע, בפרט כאשר מדובר בבני זוג, ולכן הוסיף שאם היה צריך להרשיע בגין מעשה מגונה בפומבי, זה את שניהם ולא רק את הגבר.

בית המשפט הסביר שקשה לקבוע מתי מגע מיני פומבי בהסכמה בין שני בני זוג, ללא חשיפה של איברי גוף מוצנעים, מקיים את העבירה המשותפת של מעשה מגונה בפומבי (ת"פ 54828-05-16 מדינת ישראל נ' פלוני).

עו"ד פלילי מומחה בתיקי עבירות מין ומעשה מגונה בפומבי

נחקרת בחשד לביצוע מעשה מגונה בפומבי? דבר ראשון והכי חשוב, פנה לעו"ד פלילי מומחה לעבירות מין בהקדם לקבלת יעוץ מקצועי וסודי.

חשוב להבין, המשטרה ובתי המשפט בוחנים את התיק מבחינה משפטית בהתבסס על מה שאמר החשוד בחקירותיו וכיצד הגן על עצמו. יחד עם זאת ,קיים גם היבט טיפולי חשוב מאוד שנלקח בחשבון במהלך ההליך המשפטי.

סנגור מנוסה יוכל להצביע, במקרה המתאים, על כך שהחשוד לא ביצע את המיוחס לו ואילו במקרה אחר יוכל לעקר מתוכן את הצורך להעניש את העבריין בשל השלמת הליך טיפולי משמעותי.

בין אם החשוד עשה מעשה ובין אם לא ובין אם המעשה נעשה בפומבי או לא, חשד לפגיעה מינית וחדירה למרחב האישי של אחר הנו חשד מורכב שכדי להתמודד איתו כדאי להתייעץ בהקדם.

משרדנו, מדורג בין המובילים בישראל בתחום המשפט הפלילי, למשרד נסיון רב בתחום עבירות מין, יידע לייעץ תוך זמן קצר כיצד לנהוג.

לעיתים מומלץ לערב טיפול מותאם ולא פעם הטיפול הספציפי יכול "לעשות את ההבדל" גם בעיני בית המשפט. פניה בזמן וטיפול מהיר מסייעים להבין את הסיטואציה, לפעול בחכמה ובנחישות ולמזער את הנזק ככל האפשר.

זקןק לעו"ד פלילי במרכז? משרדו של עורך הדין אלעד שאול ממוקם בתל אביב ומייצג את לקוחותיו בכל רחבי הארץ!

5 מתוך 5 - (3 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא מעשה מגונה בפומבי?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי Elad@ese.co.il

שאלות ותשובות
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
מאמרים נוספים בתחום
תיק פלא משטרתי
תיק פל"א

תיק פל"א משטרה הוא אחד המונחים המקצועיים הבולטים במשפט הפלילי ונסקור אותו במאמר זה. מה כולל תיק פל"א, כיצד ניתן לקבל העתק ממנו והאם אפשר לסגור אותו מבלי שיוגש כתב

קרא עוד
היזק לרכוש במזיד
היזק לרכוש במזיד

עבירת היזק לרכוש במזיד היא אחת העבירות הנפוצות במדינת ישראל, אני נתקל בה לא מעט במהלך עבודתי. לרוב, מדובר באירועים יום יומיים שהחריפו לגרימת נזק לרכוש, דוגמת ריב בין בני

קרא עוד
חבלה במזיד ברכב
חבלה במזיד ברכב

חבלה במזיד ברכב היא עבירה חמורה שאנו נתקלים בה לעיתים קרובות במסגרת סכסוכי נהגים בכביש, סכסוכי שכנים, הליכי גירושין או אפילו סתם מתוך ונדליזם. מה העונש על חבלה במזיד ברכב

קרא עוד
הפרת צו הרחקה
הפרת צו הרחקה

הפרת צו הרחקה היא עבירה פלילית המכונה "הפרת הוראה חוקית". צו הרחקה הוא צו שניתן על ידי בית משפט ומטרתו להרחיק אדם מטריד מסביבת מבקש הצו, ההרחקה יכולה להיות פיזית

קרא עוד
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה