כתב חשדות (מכתב יידוע שני)

כתב חשדות נשלח לחשוד שנחקר במשטרה תחת אזהרה, התיק הועבר מהמשטרה לפרקליטות ולאחר שתובע מטעמה בחן את התיק, הוא החליט שיש מקום להגיש כתב אישום בעבירה מסוג פשע. במקרה כזה, הפרקליטות שולחת מכתב יידוע שני לחשוד ובו מפרטת את החשדות ומאפשר לחשוד לערוך שימוע לפני הגשת כתב אישום. עו"ד אלעד שאול מסביר במאמר מקיף.

 

מהו כתב חשדות?

הליך הפלילי במשפט הישראלי הוא הליך משפטי המתנהל נגד אנשים שהואשמו בעשיית מעשה האסור על פי חוק, כך שנחשב שעברו עבירה בהתנהגותם. מדובר בהליך הנחשב לחמור מאוד נוכח ההשפעה שלו על האדם – בין אם בפגיעה בחרות ואף בכבוד במהלך ההליך עצמו, ובין אם בשל העונשים החמורים שהאדם עשוי לקבל אם יואשם על ידי בית המשפט, כמו מאסר בפועל, קנסות, עבודות שירות, הטלת קלון ועוד.

בשל חומרת ההליך הפלילי והפגיעה הטמונה בו לאדם שמתנהל נגדו הליך, ישנם הליכים פרוצדורליים המעוגנים בחוקים שונים, כשהמרכזיים בהם הוא חוק סדר הדין הפלילי ופקודת הראיות. ההיצמדות להליך הפרוצדורלי מטרתה להבטיח שזכויותיו של החשוד, וכן של הנאשם, יישמרו כמה שניתן לאורך ההליך.

כתב חשדות הוא חלק מההליך הפלילי המתנהל כנגד אדם, ונחשב לשלב פרוצדורלי. מטרתו המרכזית היא ליידע את האדם שעומד להיפתח נגדו הליך פלילי, ובעבירות פליליות מסוימות יש חובה בחוק לשלוח את כתב החשדות. משמע, אי אפשר לפתוח בהליך פלילי נגד אדם מבלי לשלוח לו כתב חשדות ולאפשר לו להשמיע טענותיו.

אי שליחה של כתב חשדות שכזה עשויה אף לעלות לכדי פגם חמור מאוד בהתנהלות המדינה שישפיע על כל ההליך הפלילי, ועל פתיחתו בכלל לרבות האפשרות להוביל לביטול כתב אישום.

 

באיזה שלב נשלח כתב החשדות?

כאשר אדם חשוד בעבירה פלילית האסורה לפי חוק העונשין, תשל"ז – 1977, מתבצעת חקירה באזהרה נגדו בעניין אותם החשדות. חקירה, לפי חוק, עשויה להיפתח בשל תלונה שהוגשה במשטרה נגד אותו חשוד, וכן אם המשטרה חושבת שיש צורך לפתוח חקירה גם בלי שהוגשה תלונה ספציפית. מטרת החקירה לבחון האם החשד מבוסס ולבדוק האם יש להמשיך בהליך נגד האדם.

במהלך החקירה חוקרי המשטרה אוספים ראיות, אם הן קיימות, הרלוונטיות לעבירה בה חשוד האדם. הראיות הללו הכרחיות בשביל לפתוח הליך פלילי כנגד האדם. שכן, תלונה במשטרה אינה פותחת אוטומטית הליך פלילי, אלא רק מעלה את החשד.

לאחר איסוף הראיות, המשטרה מעבירה את התיק לפרקליטות וגורמי התביעה הרלוונטיים לאותה עבירה, בוחנים האם יש להגיש כתב אישום כנגד החשוד. כתב אישום מוגש כאשר התביעה, כשלרוב מדובר בתובעים מטעם המשטרה או בפרקליטות, בהתאם לאישום, קובעים שיש די ראיות שניתן להתבסס עליהן להרשעה, וכן שיש עניין לציבור להרשיע באותה עבירה.

 

מכתב יידוע ראשון מול מכתב יידוע שני (כתב חשדות)

בעבירות מסוג פשע, מיד עם הגעת התיק לפרקליטות נשלח לחשוד מכתב יידוע ראשון שמעדכן אותו על העברת התיק לפרקליטות ועל זכותו להגיש מכתב מטעמו שישכנע מדוע לא להעמיד אותו לדין בתוך 30 יום. מכתב יידוע ראשון נשלח אוטומטית ולרוב עוד לפני שהפרקליטות הספיקה לעבור על תיק החקירה ולגבש עמדה. יש חשיבות לפעול מול הפרקליטות מיד עם קבלת מכתב יידוע ראשון מכיוון שיש הזדמנות לשכנע את הפרקליט שלא להעמיד לדין עוד לפני שהחל ללמוד את התיק ובכך להשפיע על הרושם הראשוני שלו ממך.

לאחר שהפרקליטות לומדת את התיק, היא יכולה להורות על סגירת התיק מבלי להעמיד לדין באחת מעילות הסגירה (חוסר ראיות, חוסר אשמה או חוסר עניין לציבור) או להחליט להעמיד את החשוד לדין בכפוף להליך שימוע פלילי לפני העמדה לדין.

במקרה של החלטה להגיש כתב אישום, הפרקליטות שולחת מכתב יידוע שני לחשוד המכונה גם "כתב חשדות" שמודיע לו כי התביעה עתידה להגיש נגדו כתב אישום.

חשוב לציין, כתב חשדות הוא מכתב יידוע שני שנשלח על ידי הפרקליטות – בתביעה המשטרתית בדרך כלל אין פרקטיקה של מכתב יידוע שני או כתב חשדות. מכתב היידוע הראשון הוא גם האחרון שישלח!

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

מה צריך לכלול כתב חשדות?

כתב החשדות הוא אינו כתב האישום עצמו, אלא כפי שנאמר, המכתב המודיע על הכוונה להגשת כתב אישום. כתב החשדות כן כולל התייחסות לחשדות, אך זו פחות מפורטת מכפי שתהיה בכתב האישום.

בנוסף, כתב החשדות מפרט שתי זכויות חשובות העומדות לחשוד שנשלח אליו מכתב שכזה:

  1. זכות השימוע – עומדת לו הזכות לבקש מהתביעה שלא להגיש כתב אישום. במידה שהוא מעוניין בכך, עליו להגיש בכתב את בקשתו, בה הוא מפרט מדוע על התביעה לא להגיש. ישנן טענות שונות שניתן לעלות.
  2. העתקת חומרי חקירה – לצורך קיום שימוע החשוד רשאי, לראשונה, להעתיק את עקרי חומר החקירה (ליבת החומר) כדי להתגונן ולשכנע את הפרקליטות שלא להגיש כתב אישום. בשלב זה צריך לשכור עורך דין פלילי לייצוג מכיוון שמדובר בהליך שמצריך מיומנות רבה וכולל סיכונים רבים. כל טענה שתעלו בפני הפרקליטות יכולה לשמש לטובתכם או לרעתכם!

לצורך קיום הזכות לשימוע עומדים לרשותכם 30 ימים בלבד!

 

חשיבות התגובה לכתב החשדות

לחשוד עומדים 30 יום להשיב על כתב החשדות נגדו, ויש חשיבות רבה לתגובה שלו בזמן זה. ראשית, יש לציין כי בשלב הנ"ל על החשוד להיוועץ ולשכור את שירותיו של עורך דין מומחה לדין הפלילי. 30 יום הם אמנם תקופה קצרה, אך מדובר בפרק זמן המספיק לגיבוש תגובת נגד מטעם החשוד כאשר הוא מיוצג על ידי עורך דין. במידה שהחשוד לא מגיב לכתב החשדות בתקופה זו, המשמעות היא הגשת כתב אישום באופן וודאי, מה שיהיה נגד החשוד.

ישנן טענות שונות שניתן לעלות בתגובה לכתב החשדות שעשויות להביא לביטול כתב האישום, החזרת התיק למשטרה לביצוע השלמות חקירה או אפילו קבלת החלטה שהתיק ייסגר בהליך של הסדר מותנה.

תגובה משפטית מבוססת לכתב החשדות יש בכוחה למנוע פתיחת הליך פלילי נגד החשוד. ההליך הפלילי הוא הליך ארוך, הגוזל כוחות ומשאבים רבים מהנאשם, וכפי שנאמר לעיל עשוי להיגמר בעונשים חמורים מאוד. חוץ מכך, עצם הרישום הפלילי משליך על המשך החיים, שכן מדובר בתיעוד של ביצוע העבירה המלווה את האדם, בין אם בראיונות לעבודה חדשה, בין אם בשכירת בית ועוד.

 

שימוע בכתב או בעל פה?

אדם רשאי לייצג את עצמו בהליך השימוע לפני העמדה לדין, אך הוא יכול לעשות זאת בכתב בלבד!

עורך דין פלילי, מנגד, רשאי לייצג בשימוע בעל פה שהוא בעל סיכון נמוך יותר מהגשת טיעונים בכתב, הוא דינאמי יותר ובעל סיכויי הצלחה גבוהים משמעותית משימוע בכתב. עו"ד אלעד שאול הוא מעורכי הדין הפליליים המובילים במדינה, יוצא הפרקליטות ובעל משרד עורכי דין מוביל בתחום. פנו אלינו אם קיבלתם כתב חשדות או מכתב יידוע שני.

5 מתוך 5 - (3 הצבעות)
שאלות ותשובות
כתב חשדות הוא "מכתב יידוע שני" שנשלח לחשוד שנחקר בעבירה פלילית מסוג פשע ושהתיק שלו עבר לפרקליטות והוחלט להעמיד אותו לדין. כתב החשדות מודיע לחשוד על זכות השימוע לפני הגשת כתב אישום.
כתב חשדות הוא מכתב יידוע שני. זו פרקטיקה שנהוגה בפרקליטות בלבד (ולא בתביעה המשטרתית). כשהתיק מגיע מהמשטרה לפרקליטות, נשלח מכתב יידוע ראשון שמעדכן על הגעת התיק לפרקליטות. לאחר שפרקליט לומד את התיק ומשתכנע שצריך להגיש כתב אישום, נשלח מכתב יידוע שני המכונה גם "כתב חשדות".
הפרקליטות מחויבת ליידע חשוד בעבירת פשע על הכוונה להגיש כתב אישום. החובה על הפרקליטות היא "חובת יידוע". מנגד, השימוע היא זכות (ולא חובה), חשוד יכול לוותר על הזכות לערוך שימוע. אני ממליץ בחום לקיים שימוע באמצעות עורך דין פלילי ולא לוותר על הזכות!
אם נחקרת בעבירה מסוג פשע, התיק עבר לפרקליטות וקיבלת כתב אישום ללא כתב חשדות – ייתכן שניתן לבטל את כתב האישום. פנה לעורך דין פלילי לבדיקה.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא כתב חשדות (מכתב יידוע שני)?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה