עבודות שירות

מה המשמעות של עבודות שירות? והאם הן נחשבות לעונש מאסר? אדם שהורשע בפלילים עלול להישלח למאסר בפועל בבית הסוהר, האם יש חלופה למאסר בפועל? אחד העונשים המקובלים הוא הטלת מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות במוסדות ללא כוונות רווח כגון בתי חולים, מסגרות צדקה, מוסדות לילדים ושיקום נכים, ארגונים התנדבותיים ועוד, עו"ד אלעד שאול מסביר:

 

מהן עבודות שירות?

עבודות שירות הן חלופה למאסר בפועל בבית הכלא. נאשם שנגזר עליו עונש שאורכו עד תשעה חודשי מאסר בפועל יכול לבקש מבית המשפט לאפשר לו לרצות את המאסר בדרך של עבודות שירות.

עבודות השירות מבוצעות במוסדות מדינה שונים או במוסדות ללא כוונות רווח כגון:

 1. משטרת ישראל.
 2. בתי חולים.
 3. חברה קדישא.
 4. אתרי מורשת והנצחה.
 5. עמותות.
 6. ועוד.

האסיר שמבצע את עבודות השירות נמצא תחת פיקוח מתמיד של מנהל מטעם מקום העבודה ומפקח נוסף מטעם שירות בתי הסוהר (שב"ס). במרבית המקרים, עבודות השירות מתחילות בשעות הבוקר (8:00) ומסתיימות אחר הצהריים (16:00), חמישה ימים בשבוע. עובד השירות נדרש להגיע בזמן, להקפיד על הופעה נאותה, לבצע את המוטל עליו על ידי המנהלים ואף למסור בדיקות שתן נקיות למפקח מטעם שב"ס.

בכל שלב רשאי מקום העבודה לבקש מהמפקח להפסיק את עבודות השירות ולבקש מבית המשפט להורות על המשך ריצוי העונש מאחורי סורג ובריח.

 

מה המטרה של עבודות השירות?

מחקרים רבים שפורסמו ברחבי העולם קבעו שעונש המאסר עלול להיות לא יעל ואף לגרום נזקים חמורים לאסיר, בעיקר בעונשי מאסר קצרים.

בין יתר הנזקים ניתן למנות:

 1. חשיפה לסמים בין כתלי בית הכלא ולעבירות סמים חמורות.
 2. חשיפה לכנופיות ויצירת חברויות עם עבריינים מקצועיים.
 3. עלויות גבוהות למדינה המחויבת לתנאי המחיה של האסיר.

לכן הוחלט לאפשר לחלק מהנאשמים עליהם נגזרו עונשי מאסר קצרים, עד 9 חודשי מאסר בפועל, לרצות את עונשם בדרך חלופית.

התועלת שצומחת לאסיר ולחברה מריצוי העונש בעבודות שירות היא:

 1. מזעור הנזק שנגרם כתוצאה ממאסר ממשי.
 2. שיקום העבריין ומתן כלים לעבודה נורמטיבית.
 3. עזרה לציבור באמצעות עבודה ללא שכר במוסדות המדינה.
 4. ענישה ממשית וחינוכית לעבריין המורשע.

 

האם עבודות שירות ושירות לתועלת הציבור (של"צ) זהים?

בהחלט לא. בעוד שעבודות השירות הן חלופה למאסר בפועל, הן מוטלות על מי שהורשע בעבירה פלילית בבית המשפט ועליו לעבוד ברציפות למספר מספר חודשים. עובד השירות הוא אסיר לכל דבר ועניין, מחזיק בתעודת אסיר וניתן להחזירו לבית הסוהר אם לא ימלא את המוטל עליו. מנגד, שירות לתועלת הציבור (של"צ) הוא עונש חינוכי בעל אופי התנדבותי.

לא מדובר בחלופת מאסר, אלא בהתנדבות למוסדות מסוימים בהתאם להמלצת שירות המבחן – את העונש ניתן לרצות על פני תקופה ארוכה, מספר שעות בכל שבוע. עונש של"צ ניתן לגזור גם על נאשם שלא הורשע בבית המשפט, במסגרת הסדר מותנה למשל או אם בית המשפט החליט שלא להרשיע את הנאשם.

 

חוות דעתו של הממונה על עבודות השירות

על מנת שבית המשפט יוכל לגזור על נאשם עונש לריצוי בעבודות שירות, הוא מחויב לקבל חוות דעת מהממונה על עבודות השירות.

הממונה על עבודות השירות מנסח חוות דעת על בסיס מידע שאסף מהנאשם עצמו ומגרומים נוספים כגון:

 1. המשטרה.
 2. גורמי המודיעין בבתי הסוהר.
 3. שירות הבחן.
 4. משרד הבריאות.
 5. ועוד.

מעבר לכך, הממונה לעבודות השירות בודק היכן ניתן להציב את הנאשם, אילו מקומות עבודה פנויים ואילו תואמים את יכולותיו ואת מצבו הבריאותי. הממונה שוקל שיקולים הנוגעים לעבירה בה הורשע הנאשם, עברו הפלילי, חוות הדעת של גורמים טיפוליים שונים, היסטוריה בעבירות מין, צווי הרחקה וכדומה.

לממונה מותר אף לשקול את ההיסטוריה של הנאשם במאסר קודם שריצה כעובד שירות – כך שאם במאסר קודם הוא תיפקד באופן לקוי, הממונה יכול לסרב לקבלו. עורך דין פלילי המייצג נאשם שנגזר עליו עונש מאסר, צריך להנחות את הלקוח איך להתנהג בזמן פגישה עם הממונה על עבודות השירות על מנת שלא יקרה מצב בו הנאשם נמצא לא מתאים. המשמעות של אי התאמה לעבודות שירות, ברוב המקרים, היא שליחת הנאשם לכלא.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

הליך אבחון והשמת הנאשם

במסגרת בדיקת הנאשם הוא נדרש לעבור בדיקות רפואיות שונות, למסור בדיקות שתם נקיות ולוותר על סודיות רפואית בפני בתי הסוהר. אם ימצא שהנאשם חולה, הן פיזית והן נפשית, יתכן שהממונה ימצא אותו לא מתאים לריצוי העונש בעבודות שירות. חשוב להתכונן מראש לפגישה במפקדת הממונה על עבודות השירות, להכין את כל המסמכים הנדרשים לרבות אישור בריאות מרופא המשפחה ולהתכונן לראיות האישי.

במסגרת הריאיון יישאל המועמד שאלות הנודעות ליכולותיו ומידת הרצינות שלו לרצות עונש כעובד שירות – על המועמד לדעת בדיוק מה לענות וכיצד להתנהג.

 

הפקעת עבודות שירות וריצוי מאסר בפועל

במקרים בהם נאשם שהחל בביצוע עבודות השירות מבצע הפרות משמעת בוטות, או לא מגיע באופן רציף לעבודות השירות, רשאי קצין שירות בתי הסוהר להחליט שהנאשם ימשיך את ריצוי עונשו במאסר בפועל כפי שקבע בית המשפט. לפני קבלת החלטה יש לערוך לנאשם שימוע טרם הפסקה מנהלית של עבודות השירות – אנו ממליצים לשכור שירותיו של עורך דין פלילי לייצוג בהליך.

 

מה הביא את המחוקק בישראל לחפש חלופת מאסר בפועל?

המטרה בעבודות שירות היא מתן יכולת לשופטים בהליך הפלילי "להמתיק" עונש מאסר לנאשמים כדי לצמצם את חשיפתם לתנאי כליאה קשים בבית הכלא בעבירות כגון:

 1. עבירות אלימות.
 2. מין.
 3. עבירות סמים.
 4. מרמה והונאה.
 5. ועוד.

 

עונש זה מעביר מסר לנאשם על ידי בית המשפט, שאמנם הרשיע אותו בעובדות כתב אישום פלילי אך הוא מאפשר לנאשם לשקם את חייו ולחזור למסלול תקין לאחר שישלם את חובות לחברה. המטרה היא לאפשר לנאשם להימנע מחוויה לא פשוטה של מאסר בפועל ולמנוע ממנו ללמוד ולהעמיק את עולם הפשע במסגרת מאסרו.

אם הוגש נגדך כתב אישום, אתה נמצא בתחילתו של הליך משפטי פלילי, או לקראת סיומו ואתה חושש מריצוי עונש מאסר בפועל, אני ממליץ לך לפנות לעורך דין פלילי בדחיפות.

 

ייצוג נאשמים בפני שירות בתי הסוהר

כאחד המשרדים המובילים בישראל, על פי חברות הדירוג המובילות, אנו יודעים לייצג כל נאשם בפני השירות ובתי בית המשפט. הליך בדיקת ההתאמה לעבודות השירות יכול לעבור בקלות, אך גם עלול להסתבך.

כך למשל, הנתונים הבאים עלולים למנוע מנאשם את היכולת לרצות עונש מאסר כעובד שירות:

 1. הפרעה נפשית.
 2. מחלה או קושי פיזי.
 3. מסוכנות מינית גבוהה.
 4. מידע מודיעיני המצביע על מסוכנות.

הייצוג מול שירות בתי הסוהר הוא חלק ממומחיות המשרד בתחום המשפט הפלילי-מנהלי. בין יתר הצלחותינו אפשר לציין את אחד הנאשמים היחידים בישראל שאושר לו לבצע עבודות שירות למרות שאובחן כבעל מסוכנות מינית גבוהה.

5 מתוך 5 - (6 הצבעות)
שאלות ותשובות
עונש שנגזר על נאשם שהורשע בפלילים ומהווה חלופה למאסר בפועל.
מדובר ביום עבודה מלא, לרוב בין השעות 08:00 ועד 17:00 או 07:00 עד 16:00. במקרים מסוימים אפשר לבקש קיצור יום העבודה.
שירות בתי הסוהר יבקש מבית המשפט להפקיע את עבודות השירות ולשלוח את העובד לריצוי יתרת התקופה בבית הסוהר.
עבודות שירות הן חלופה למאסר בפועל, העובד הוא אסיר ועליו להתייצב בעבודות השירות בכל יום. שעות לתועלת הציבור הן עונש חינוכי שניתן לגזור על מי שלא הורשע או במסגרת "הסדר מותנה". את השעות לתועלת הציבור ניתן לפרוס על פני שנה ולבצע אותן בנוחות.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא עבודות שירות?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה