השלמת חקירה

בסיום חקירה המשטרה מעבירה את התיק לפרקליטות לקבלת החלטה, כשהפרקליטות מחליטה שחומר החקירה לא מספיק היא מחזירה את התיק למשטרה לביצוע השלמת חקירה.

 

העברת התיק לפרקליטות והחזרתו למשטרה

כאשר נפתחת חקירה במשטרה, לא ניתן לדעת מראש כיצד יסתיים התיק. תוצאה אפשרית אחת של החקירה היא ההחלטה לסגור את התיק עוד במשטרה מבלי להעביר אותו לפרקליטות, זה אפשרי בעבירות קלות בלבד.


 

ישנן שלוש עילות בגינן תוכל המשטרה להחליט לסגור את התיק:

  1. חוסר אשמה (כלומר, קביעה רשמית שלא התבצעה עבירה)
  2. חוסר עניין לציבור (כלומר, קביעה שנסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין)
  3. חוסר ראיות או העדר ראיות מספיקות (כלומר, לא יוגש כתב אישום כיוון שלא ניתן להוכיח שהתבצעה עבירה).

תוצאה אפשרית אחרת, במידה ולא נסגר התיק במשטרה, היא העברת התיק מהמשטרה לפרקליטות או לרשויות התביעה האחרות. התיק יועבר לאחת מהן בהתאם לחומרה ולסוג העבירה. לאחר עיון בממצאי החקירה, יחליטו רשויות התביעה אם להגיש כתב אישום ולפתוח בהליך פלילי או לסגור את התיק.

לאחר העברת התיק לרשויות התביעה, הן יוכלו להחזיר את התיק למשטרה לטובת השלמת חקירה. בדרך כלל השלמות תתרחשנה לפני הגשת כתב אישום, אך במקרים מסוימים ניתן יהיה לבצע השלמת חקירה גם לאחר הגשת כתב אישום.

המשמעות של השלמת חקירה היא שהחקירה נפתחת מחדש, והמשטרה תמשיך במלאכת איסוף הראיות ווידוא עובדות המקרה. הסיבות להשלמת חקירה יכולות להיות מגוונות. ייתכן שלא נאספו די ראיות על מנת לבסס את התביעה, או שנדרשות עדויות נוספות או כיווני חקירה אחרים שיגבו את הטענות המשפטיות.

 

באילו מקרים מבצעים השלמת חקירה?

בדרך כלל, ישנם שלושה מקרים בהם תתבצע השלמת חקירה, אשר באים לידי ביטוי בשלבים שונים של הטיפול בתיק. ראשית, בשלב שבו הפרקליטות מקבלת לידה את התיק לראשונה, ייתכן שתוך כדי עיון בעובדות המקרה הפרקליט התובע ישים לב לפרטים החסרים בחומר החקירה.

פרקליט עם ניסיון רב בהגשת כתבי אישום הכוללים עבירות ספציפיות יידע בדיוק אילו ראיות נדרשות על מנת להוכיח את ביצוע העבירה, ואילו ראיות סביר להניח שיקבלו על ידי בית המשפט. על כך, הוא יחזיר את התיק למשטרה על מנת שבהשלמת החקירה יתווספו הפרטים החסרים ויהיה סיכוי טוב יותר לתביעה.

שנית, בשלב השימוע לפני הגשת כתב אישום בו הסנגור מעלה טענות משפטיות. זאת בהתאם לסעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי (חסד"פ), שעניינו יידוע על העברת חומר חקירה לתובע בעבירות מסוג פשע. לפי הסעיף, לפני הגשת כתב אישום חייבים לשלוח לחשוד מכתב יידוע ולהודיע לו על האפשרות שיועמד לדין, ולאפשר לו להשמיע טענות. אם בשימוע יתגלו כיווני חקירה חדשים או פרטים שלא היו ידועים שיאפשרו תיקון של כתב האישום, תתבצע השלמת חקירה.

יתר על כך, בכל מקרה שבו התגלו ראיות חדשות תידרש השלמת חקירה. זאת מכיוון שלכל ראיה יש פוטנציאל להשפיע על תוצאות ההליך. ראיות חדשות ישפיעו על טענות הסנגוריה ואף על סעיפי האישום.

 

השלמת חקירה לפני הגשת כתב אישום

העיגון בחוק שמאפשר השלמות חקירה הוא סעיף 61 לחסד"פ, שקובע שהמטרה היא סיוע בהחלטה בדבר העמדה לדין או ניהול יעיל של המשפט. בהסתמך על מטרות אלה, הכלל הוא שעל החקירה להסתיים לפני הגשת כתב האישום.

הכלל מאפשר וודאות משפטית וכן מאפשר לנאשם להגיע כמה שיותר מוכן להליך. הכלל מסייע לנאשם בכך שכל הראיות וחומרי החקירה ידועים ונמצאים בפניו טרם תחילת ההליך, ניתן לבנות את ההגנה באופן מיטבי.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

השלמת חקירה לאחר הגשת כתב אישום

למרות המטרות של השלמת חקירה לפני הגשת כתב אישום, לכל כלל יש יוצא מן הכלל. במקרים מסוימים, ייתכן ויהיו אינטרסים ציבוריים הגוברים על מטרות הכלל. זאת בהתאם להנחיה מס' 6.11 – השלמת חקירה לאחר הגשת כתב אישום להנחיות פרקליט המדינה.

על מנת לאזן בין האינטרס של שקיפות בפני הנאשם לבין האינטרס הציבורי, ההנחיה מונה מספר נסיבות המצדיקות חריגה מן הכלל. בנסיבות אלה כלולות גילוי של עובדות או טענות חדשות. כלומר, הנסיבות יכולות להיות עובדתיות (כגון התפתחות המקרה או ראיון עד נוסף) או משפטיות (כגון אפשרות לשנות את סעיפי האישום בעקבות ההתפתחויות).

כמו כן, תתבצע השלמה לאחר הגשת כתב אישום גם במקרים בהם הנאשם העלה בקשה לכך, במידה ויש לכך עילה טובה. או במקרים בהם נדרשת השלמת חקירה לטובת פרטים טכניים. ניתן לראות כי נסיבות אלו דומות למקרים בהם תתבצע השלמת חקירה המפורטים לעיל.

אולם, יש לתת דגש על כך שאלו נחשבות נסיבות חריגות יותר, שמצדיקות ביצוע השלמת חקירה לאחר הגשת כתב אישום. ישנה ביקורת על החריג לכלל שמאפשר השלמות חקירה לאחר הגשת כתב אישום, מתוך הטענה שהחקירה עלולה לפגוע באינטרסים של הנאשם ובזכותו להליך הוגן.

 

הנחיית פרקליט המדינה

הנחיית פרקליט המדינה נועדה להתוות מדיניות ולקדם אינטרסים של אחידות, תקינות מנהלית ושקיפות. לפיכך, מפורטים בהנחיה האינטרסים אותם יש לשקול לצורך ההחלטה על השלמת חקירה לאחר הגשת כתב אישום. בין האינטרסים המפורטים נכללים חומרת העבירה; מהות ומורכבות החקירה; חיוניות ההשלמה לבירור האמת; האם הנאשם או עד מטעמו אמורים להיחקר כחלק מהשלמת החקירה; וכן השלב שבו מצוי ההליך בבית המשפט.

 

חשיבות הייצוג המשפטי בהליך הפלילי

השלמת חקירה יכולות לסייע לחשוד בהליך הפלילי לגלות את האמת ולהוביל לסגירת התיק, ביטול כתב האישום נגדו או לזיכוי מוחלט. במקרים אחרים, ההשלמות יכולה להוסיף ראיות מפלילות שיביאו להרשעה והטלת עונשים חמורים.

עורך דין פלילי מנוסה יודע מתי לטעון טענות מסוימות ומתי להימנע מלטעון טענות שיכולות להוביל להשלמת חקירה שתסבך את הלקוח. החל משלב החקירה באזהרה, דרך השימוע לפני העמדה לדין ואפילו בהליך הפלילי עצמו, יש טענות שחייב לטעון, יש כאלו שצריך להמתין לתזמון הנכון ויש טענות שצריך פשוט להתעלם מהן!

ככל שעורך הדין הפלילי שייצג אתכם יהיה מנוסה, איכותי ובקיא יותר בגיבוש אסטרטגיה בהליך הפלילי, כך הסיכוי שלכם להינצל – גדל. עו"ד אלעד שאול יוצא הפרקליטות ונמנה על בכירי עורכי הדין הפליליים בישראל, צוות המשרד יוצא הפרקליטות, שב"כ ורשויות אכיפת החוק, ואנו לרשותכם.

5 מתוך 5 - (3 הצבעות)
שאלות ותשובות
כשהפרקליטות מחזירה את התיק למשטרה להמשך החקירה מכיוון שיש חוסר ראייתי מסוים.
בדרך כלל לפני הגשת כתב אישום, אך ישנם חריגים שמאפשרים לבצע השלמות חקירה גם לאחר הגשת כתב אישום ואף בעיצומו של ההליך הפלילי.
השלמות חקירה יכולות להיפתח בעקבות טענות שהעלה הנאשם, בעצמו או על ידי סנגורו. צריך לדעת מה לטעון ומתי לשתוק כדי לא לאפשר למשטרה להשלים חוסרים בראיות שנאשם יוכל להינות מהן בהמשך ההליך.
בהחלט. לחשוד יש זכות להתייעץ ולהיות מלווה על ידי עורך דין פלילי במהלך חקירותיו.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא השלמת חקירה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה