חוק הסרטונים

חוק הסרטונים הוא התיקון לחוק למניעת הטרדה מינית האוסר לפרסם סרטון או תצלום של אדם, המתמקד במיניותו, ללא הסכמת המצולם. החוק למניעת הטרדה מינית מ- 1998 נועד למנוע הטרדות מיניות ללא הסכמת המוטרד, החוק אוסר סחיטה באיומים, מעשים מגונים, הצעות בעלות אופי מיני, התייחסות מבזה או משפילה בקשר למיניותו של אדם וגם לנטייתו המינית. עו"ד אלעד שאול מסביר.

חוק הסרטונים

התיקון לחוק נועד להילחם בתופעת הפצת תמונות אינטימיות או הפצת סרטונים מיניים והפיכתם לעבירה פלילית ולעילת תביעה לפיצוי כספי מכוח הטרדה מינית. חוק הסרטונים הוא בעצם תיקון מספר 10 לחוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח – 1998, המופיע בסעיף 3(א) (5א) לחוק, כדלקמן:

הטרדה מינית והתנכלות"

3(א) הטרדה מינית היא כל אחד ממעשים אלה:

(5א) פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום….

בפסקה זו, "תצלום, סרט או הקלטה" – לרבות עריכה או שילוב של כל אחד מהם, ובלבד שבנסיבות העניין ניתן לזהות את האדם;"

על פי החוק מי שמפיץ סרטונים אינטימיים ללא הסכמה, עובר עבירת הטרדת מינית.

 

הרציונל מאחורי חוק הסרטונים

חוק הסרטונים חוקק בעקבות האיסור מצד המחוקק להפצה של תמונות וסרטים בעלי אופי מיני ברשתות החברתיות, בקבוצות WhatsApp, לאנשים פרטיים וכולי.

על פי החוק, הפצה של תמונות, סרטונים והקלטות ללא הסכמה, מהווה הטרדה מינית ברשת. תמונות או סרטונים שנשלחים ברשת, ושיש להם אופי מיני, הם חלק מההטרדה המינית עלולה לבזות ולהשפיל אדם.

 

מהי העבירה הפלילית לפי חוק הסרטונים ?

מי שמפיץ סרט, תמונות והקלטות בעלי אופי מיני, גם אם הוא לא מי שצילם ואף אם לא היה נוכח במקום – נחשב כמי שעבר את העבירה הפלילית של הפצת סרטון או תמונה מינית ללא הסכמה (הטרדה מינית). עצם ההפצה של הסרטון ברשתות החברתיות או במדיה אחרת מספיקה כדי לזמן את החשוד לחקירה במשטרה ולהעמיד אותו לדין פלילי בכתב אישום. עם זאת, לפי הפסיקה הסימן "לייק" לפוסט שבו פורסם סרטון או תמונה מינית לא מהווה הפצה כשלעצמה.

לעיתים אני נתקל בהפצת סרטונים גם במסגרת של עבירות סחיטה באיומים או סחיטה מינית ברשת במהלכם הקורבן נדרש לשלוח סרטונים ותמונות עירום, או לשלם סכומי כסף גדולים, שאם לא ייעשה זאת יופצו הסרטונים והתמונות האינטימיים שכבר נמצאים בידי הסוחט.

כמשרד עורכי דין פלילי מהמובילים בישראל על פי חברות הדירוג, אנו יודעים להתמודד היטב עם כל אתגר משפטי, לרבות משברי סחיטה באיומים והטרדה מינית.

 

הגנות שעומדות לנאשם על פי החוק

החוק קובע הגנות כדלקמן:

ואולם במשפט פלילי או אזרחי לפי פסקה זו תהא זו הגנה טובה למפרסם אם מתקיים אחד מאלה"

(אהפרסום נעשה בתום לב, בשים לב לנסיבות הפרסום, תוכנו, צורתו, היקפו ומטרתו;

(בהפרסום נעשה למטרה כשרה;

(גיש בפרסום עניין ציבורי המצדיק אותו בנסיבות העניין, ובלבד שאינו כוזב, או שהוא הבעת דעה או ביקורת על בעל תפקיד ציבורי בקשר לתפקידו, והפרסום לא חרג מתחום הסביר לשם השגת מטרתו;";

הנאשם יכול לטעון: שהפרסום נעשה בתום לב בהתאם לנסיבות, שהפרסום הוא למטרה כשרה, או שיש בפרסום אינטרס ציבורי אשר מצדיק אותו. במקרה זה על הנאשם יהיה להוכיח שלא ידע שהפצת התמונה או הסרטון אסורים, שלא היה עליו לדעת שהמצולמת לא הסכימה לכך ושלל טענות נוספות.

טיפ זהב

במהלך חקירה במשטרה בחשד להפצת תמונה או סרטון, צריך להיזהר שלא לטעון טענות שישמשו נגדכם בשלב מאוחר יותר. לא מספיק לטעון "לא ידעתי שהיא לא מסכימה לפרסום הסרטון" וצריך להתייעץ עם עו"ד אלעד שאול שיתאים לכם גרסה מדויקת למקרה הספציפי שלכם.

 

העונש על הפצת תמונה או סרטון מיני ללא הסכמה

הפצת סרטונים על פי החוק מהווה עבירה פלילית לפי החוק למניעת הטרדה מינית, ולפי חוק הגנת הפרטיות. בעוד שמרבית העבירות לפי החוק למניעת הטרדה מינית עומדות על  שנתיים עד 4 שנים מאסר העונש על מי שעבר על הוראות חוק הסרטונים הוא 5 שנים מאסר.

מי שמטריד מינית על פי חוק הסרטונים פוגע גם בערך החשוב של הזכות לפרטיות. פגיעה בזכות לפרטיות היא עבירה פלילית שהעונש המקסימלי עליה הוא 5 שנים מאסר. מדובר בעבירה מסוג פשע שמחייבת את הפרקליטות להזמין את החשוד לשימוע בטרם הגשת כתב אישום. עבירות אחרות לפי חוק למניעת הטרדה מינית הן עבירות בגדר עוון והפרקליטות לא מחוייבת לאפשר לחשוד שימוע.

 מי שנפגע על פי חוק הסרטונים יכול לפעול במסלול פלילי כלומר, להגיש תלונה למשטרה שתחקור את המקרה ותעביר את התיק לפרקליטות לבדיקה ולהגשת כתב אישום. בנוסף, יש אפשרות לתביעה כספית.

 

פיצוי כספי על הפצת תמונה או סרטון מיני לפי חוק הסרטונים

על פי החוק, הטרדה מינית והתנכלות מהוות עוולה אזרחית, בית משפט יכול לפסוק גם פיצויים בסך של 120,000 ש"ח על הנאשם ללא הוכחת נזק, ואף כפל הסכום במקרה של הטרדה מינית מתוך מניע של גזענות או עויינות. (סכומי הפיצויים מתעדכנים מידי שנה).

מי שניזוק כתוצאה מעבירה על פי חוק הסרטונים יכול להגיש גם תביעה נזיקית בסכומי הנזק שנגרם לו. במסגרת התביעה הוא יוכל לתבוע סכומי פיצויים גבוהים בכפוף להוכחת נזק על פי מסמכים רפואיים, ובין היתר נכות נפשית, הפסד ימי עבודה, וכולי.

 

עונש לדוגמה בעבירה לפי חוק הסרטונים

ע"פ 5090/18 מדינת ישראל נגד פלוני

נדון בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים בפני השופטים פוגלמן, ברק ארז, ושטיין, מדובר בערעור מטעם המדינה על העונש הקל שפסק בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 13.2.18 בתיק תפ"ח 34429-09-16.

בית המשפט המחוזי גזר על המשיב חצי שנת מאסר בעבודות שרות, 4 חודשי מאסר על תנאי ופיצויים למתלוננת. בית המשפט העליון ציין שהנאשם דרש בכפיה מקטינה להסכים לצילום יחסי מין ביניהם והפיץ את הסרטון. הוא הורשע בעבירת סחיטה באיומים לפי סעיף 428 לחוק העונשין וב- 3 עבירות הטרדה מינית על ידי פרסום משפיל סעיף 3(א) (5א) וכן בסעיף 5(א) לחוק למניעת הטרדה מינית.

המדינה טענה בערעור שהנאשם פגע בכבוד ובאוטונומיה של המתלוננת והשיג את ההסכמה לצילום הסרטון על ידי סחיטה באיומים, שיקולים של שיקום ונסיבות אישיות אינם מצדיקים הטלת עונש קל שהוא לא מאסר בפועל.

בית המשפט העליון קבע פה אחד שיש לקבל את הערעור הפלילי, ועל אף שהתערבות בגזר הדין  שנתן המחוזי היא חריגה – יש להטיל  על הנאשם עונש של שנת מאסר בפועל.

"10.ראשית, בשלב קביעת המתחם לא נתן בית המשפט המחוזי משקל הולם לעבירת ההטרדה המינית על ידי פרסום משפיל. עבירה זו ראויה לענישה מחמירה, בין היתר לשם הרתעת הרבים. הפצתו של תיעוד מבזה או משפיל המתמקד במיניותו של אדם היא תופעה פסולה מכול וכול."

בית המשפט הדגיש שהפגיעה היא בעיקר בנערה בגיל ההתבגרות, גיל שבו מתעצבת האישיות, והתיעוד המבזה והמשפיל יכול לפגוע נפשית. הפצת הסרטון מהווה הטרדה מינית וגם פגיעה בפרטיות. מדובר במעשה חמור ביותר בגלל הקלות שבהפצתו. נקבע, שהעונש שקבע בית המשפט המחוזי הינו קל מידה והדבר מצדיק התערבות. בית המשפט מתייחס לנזק שנגרם למתלוננת ומנגד לשיקום של הנאשם וקובע, כי בשל כך עונשו לא יקבע "ברף הגבוה של המתחם".

 

יעוץ של עורך דין פלילי מומחה בחוק הסרטונים

אם זומנת לחקירה במשטרה בחשד לעבירה על פי חוק הסרטונים, או אם הוגש נגדך כתב אישום, חשוב מאוד שתיעזר בעורך דין מומחה בתחום הפלילי. עורך הדין יוכל לסייע לך בכל הקשור לזכויותיך כחשוד תוך הצגת גרסת הגנה שתגדיל את הסיכוי לסגירת התיק הפלילי נגדך ואי העמדה לדין.

עורך הדין אלעד שאול מהמומחים הבכירים ביותר בישראל למשפט פלילי, הוא הכתובת למי שהסתבך בעבירה על פי חוק הסרטונים והחוק להטרדה מינית וכן מי שזומן להיחקר במשטרה או שהוגש נגדו כבר כתב אישום. עבירה על פי חוק הסרטונים היא עבירה פלילית שהעונש בצידה לא מבוטל, וקיים גם סיכון לדרישות לפיצויים נזיקיים. עורך הדין אלעד שאול  הינו בעל ניסיון רב שנים בייצוג בבתי המשפט בהצלחה רבה. אל תהססו לפנות לעזרתו במקרה הצורך. מובטח לכם טיפול מקצועי ומסור.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
שאלות ותשובות
חוק הסרטונים קובע שמי שמפיץ סרטונים, תמונות והקלטות אינטימיות  ללא הסכמה, עובר עבירת הטרדת מינית שיש בה כדי לבזות ולהשפיל אדם.
מי שנפגע על פי חוק הסרטונים יכול לפעול במישור פלילי על פי חוק העונשין וחוק הגנת הפרטיות ולהגיש תלונה למשטרה שעשויה להפוך לכתב אישום. כמו כן בית המשפט יכול לפסוק פיצויים ללא הוכחת נזק. ניתן להגיש  תביעה לתשלום פיצויים נזיקית בסכומים גבוהים על פי  מסמכים רפואיים בגין נכות נפשית ונזקים. 
בית המשפט העליון קיבל פה אחד  את הערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי שהרשיע את המשיב בעבירת סחיטה באיומים ובעבירות הטרדה מינית על פי פרסום משפיל והחוק למניעת הטרדה מינית. בית המשפט העליון  החמיר את העונש שנקבע למשיב לשנת מאסר בפועל.
ההגנות על פי החוק הן שהפרסום נעשה בתום לב, למטרה כשירה, ויש בו אינטרס ציבורי המצדיק את הפרסום ובתנאי שאינו כוזב, או שהוא מהווה הבעת דעה או ביקורת על בעל תפקיד, ובתנאי שהפרסום לא חרג מהסביר.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא חוק הסרטונים?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה