תחומי התמחות

 • home
 • צו הגנה מפני אלימות במשפחה

צו הגנה מפני אלימות במשפחה

עו"ד אלעד שאול   |   לייעוץ אישי 03-7773333

צו הגנה מפני אלימות במשפחה

אדם שחש איום מוחשי לחייו או לשלומו רשאי לגשת לתחנת המשטרה ולהגיש תלונה, לדרוש צו הרחקה, או לפנות לבית המשפט על מנת לקבל צו שיפוטי להרחקת המאיים. בשונה מהליכים לפי חוק למניעת הטרדה מאיימת  – כאשר האלימות מתבצעת בתוך המשפחה יש להגיש בקשה לצו הגנה מפני אלימות במשפחה. בקשה זו תוגש לבית המשפט לענייני משפחה. על מנת להגדיל את הסיכויים לקבל צו הגנה ולהפוך את ההליך ליעיל, מהיר ומרתיע עבור הצד השני, מומלץ לבצע את התהליך באמצעות עורך דין פלילי המומחה בצוי הרחקה וצוי הגנה למניהם ובעיקר צו למניעת הטרדה מאיימת.

צו הגנה מפני אלימות במשפחה

איך מוציאים צו הגנה?

משטרת ישראל ובתי המשפט יכולים להוציא צווי הגנה מסוגים שונים, על מנת לשמור על שלומם של בני משפחה המצויים תחת סכנה או איום. אכן, לעיתים קרובות מדובר בצווים הניתנים עקב מקרי אלימות במשפחה, והם חשובים ביותר לשמירה על ביטחון המעורבים. יחד עם זאת, האדם שכנגדו מוצא הצו סובל מפגיעה חמורה בחירותו עקב המגבלות המוטלות. יתר על כן, במקרים רבים מדובר בצווים המבוקשים על ידי מתלוננות במהלך הליכי גירושין בתור צעד טקטי, ולעיתים אף בתלונות שווא שמקורן בנקמה. מה משמעותם של הצווים ובאילו תנאים מחליט בית המשפט על ביטולם? על כך בשורות הבאות.

צו הרחקה מהמשטרה

צו הרחקה משטרתי מוצא על ידי קצין משטרה, לאחר שהוגשה בתחנה תלונה על אלימות במשפחה, או בנסיבות אחרות המקימות חשש לחייו של המתלונן. צו ההרחקה מגביל את חירותו של האדם ומונע ממנו להתקרב למקומות מסוימים, דוגמת ביתו של המתלונן או שכונת מגוריו. בניגוד לצו הגנה שניתן על ידי בית המשפט, צו הרחקה משטרתי ניתן לתקופה קצרה יחסית של עד 30 ימים, ואין חובה ליתן אותו בכתב. זאת אומרת, שמספיק הוראה בעל פה של קצין המשטרה על מנת לבסס את צו ההרחקה לתקופה הקבועה. אין ספק שצו זה עשיו לספק הגנה מיידית למתלונן, אולם מן העבר השני הוא פוגע בשגרת חייו של הצד השני, ובמקרי אלימות במשפחה אף עשוי להרחיק בין הורה לבין ילדיו וכדומה. 

איך מקבלים צו הגנה מפני אלימות במשפחה?

זהו צו הניתן על ידי בית המשפט לתקופה מרבית של 90 יום, וניתן להאריכו עד 6 חודשים ועד 12 חודשים בנסיבות המתאימות. באילו נסיבות יורה בית משפט לעניין משפחה על הוצאת צו הגנה מפני אלימות במשפחה?

 1. התבצעו מעשי אלימות, מין או כליאה נגד בן משפחה.
 2. ישנו סיכון פיזי כלפי בני המשפחה.
 3. ניתן להוכיח התעללות נפשית בבן משפחה.
 4. התנהגותו של התוקף לא מאפשרת ניהול חיים תקינים.

במידה ויצליח המתלונן להוכיח אחד מאלו, עשוי בית המשפט ליתן לזכותו צו אשר עשוי להגביל את התוקף לבצע אחד מאלו:

 1. לאסור על כניסה למקום המגורים של בן המשפחה.
 2. לאסור על התקרבות לבן המשפחה למרחק מסוים.
 3. לאסור הטרדה של בן המשפחה.
 4. לאסור ביצוע כל פעולה המקשה או מונעת שימוש בנכסי המשפחה.
 5. לאסור נשיאת נשק.
 6. איסורים נוספים בהתאם לחוק אשר עשויים לסייע בהגנת המתלונן.

מובן שגם צו זה מוביל לפגיעה קשה בחירותו ובתנועתו של האדם, ולתקופה ממושכת בהרבה מזו של צו ההרחקה המשטרתי. מעבר לכך, במידה שהחליט בית המשפט על הוצאת צו זה, המשמעות היא שהשתכנע כי מדובר באדם מסוכן ויהיו לכך השלכות משמעותיות גם בהמשך הדיונים האזרחיים או הפליליים.

איך מוציאים צו הגנה מהמשטרה או מבית המשפט?

משטרת ישראל ובתי המשפט יכולים להוציא צווי הגנה מסוגים שונים, על מנת לשמור על שלומם של בני משפחה או אנשים אחרים המצויים תחת סכנה מידו של אדם. אכן, לעיתים קרובות מדובר בצווים הניתנים עקב מקרי אלימות במשפחה והינם חשובים ביותר לשמירה על ביטחון המעורבים. יחד עם זאת, האדם שכנגדו מוצא הצו סובל מפגיעה חמורה בחירותו עקב המגבלות המוטלות. יתר על כן, במקרים רבים מדובר בצווים המבוקשים על ידי מתלוננות במהלך הליכי גירושין בתור צעד טקטי, ולעיתים אף בתלונות שווא שמקורן בנקמנות. מה משמעותם של הצווים ובאילו תנאים מחליט בית המשפט על ביטולם? על כך בשורות הבאות.

צו הרחקה מהמשטרה

צו הרחקה מוצא על ידי קצין משטרה לאחר שהוגשה בתחנה תלונה על אלימות במשפחה או בנסיבות אחרות המקימות חשש לחייו של המתלונן. מדובר במגבלות מסוימות המוחלות על אדם שבוודאי פוגעות בחירותו, כגון שאסור לו ליצור קשר או להתקרב אל מי שהתלונן, ושאסור לו להגיע לבית מגוריו ל- 14 יום. בניגוד לצו הגנה שניתן על ידי בית המשפט, צו ההרחקה ניתן לתקופה קצרה יחסית של עד חודש, ומספיק שהדברים נאמרו בעל פה מצד הקצין המשטרתי כדי שיהיה בתוקף. אין ספק שצו זה שתפקידו לספק הגנה מיידית למתלונן מהווה גם פגיעה ביכולתו של האדם לקיים חיים תקינים ונורמטיביים, לרבות בכל הקשור לפרנסתו ויחסיו על ילדיו.

צו הגנה מפני אלימות במשפחה

זהו צו הניתן על ידי בית המשפט לתקופה מרבית של שלושה חודשים, וניתן להאריכו שוב עד חצי שנה ואף שנה בנסיבות מיוחדות. הוא מוצא רק אם התבצעו מעשי אלימות, מין או כליאה נגד בני משפחה, או שבהתנהגות האדם ישנה סכנה פיזית לבני משפחתו, או שהתעלל באחד מהם באופן ממושך מהבחינה הנפשית, או שהתנהלותו אינה מאפשרת לאחד מהם לקיים חיים תקינים. הצו עצמו עשוי לאסור על כניסה למקום המגורים של בן המשפחה או על התקרבות אליו עד למרחק מסוים, על הטרדה של הנפגע או על כל פעולה המקשה או מונעת שימוש בנכסים שמשמשים את בן המשפחה. מעבר לכך, לאורך תקופת התוקף של הצו אסור גם לשאת נשק אלא אם ניתן היתר מיוחד. מובן מאיליו שגם צו זה מוביל לפגיעה קשה בחירותו ובתנועתו של האדם, ולתקופה ממושכת בהרבה מזו של צו ההרחקה. מעבר לכך, במידה שהחליט בית המשפט על הוצאת צו זה, המשמעות היא שהשתכנע כי מדובר באדם מסוכן ויהיו לכך השלכות משמעותיות גם בהמשך הדיונים האזרחיים או הפליליים.

שיקולים בהוצאת צו ההגנה

ראשית, חובת ההוכחה מוטלת על כתפי מבקש הצו. משמע, שיש להוכיח ברמה ראייתית מספקת כי ההטרדה, האיום, האלימות או התקיפה אכן התרחשו. הגשת בקשה שלא נתמכת על ראיות, עשויה להוביל לדחיית הבקשה. השיקול המרכזי הוא כמובן מתן סעד הגנתי למי שחוה אירועים אלימים ומצוי בסכנה, אך בית המשפט גם מכיר בהשלכות הקשות שבהרחקת אדם ממקום מגוריו. לכן, יילקחו בחשבון גם הכבוד והחירות שלו ורק כשאין אפשרות אחרת וברור שישנה סכנה יוצא הצו. בשל כך רצוי מאוד להיוועץ עם עורך דין פלילי טרם הוצאת הצו ובמהלכו.

עורך דין לצווי הרחקה וצו הגנה מפני אלימות במשפחה

עורכי הדין אלעד שאול ואלעד רן, מומחים במשפט פלילי, יוצאי הפרקליטות ובעלי ניסיון רב בניהול הליכים משפטיים הנוגעים בצווי הרחקה, מניעת הטרדה מאיימת והגנה מפני אלימות במשפחה. המשרד מייצג הן מבקשים והן משיבים בבקשות לעניין צווי הגנה והרחקה. חש מאוים? זומנת לבית המשפט בהליך של צו הרחקה או צו למניעת הטרדה מאיימת? צוות עורכי דין מנוסה עומד לשירותך, במקרים דחופים 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע, להגנה מיטבית על זכויותיך. במשרדנו עורכי דין פליליים מן השורה הראשונה.

חייג עכשיו