גיל ההסכמה

גיל ההסכמה הוא כלל משפטי שקבע המחוקק על מנת להגן על קטינים מפני ניצול ופגיעה מינית. מדובר בגיל המינימלי בו אדם נחשב לאדם בוגר, בעל בשלות פסיכולוגית לתת הסכמה בעלת תוקף משפטי לקיום מגע מיני כלשהו עם בן או בת זוג. מכיוון שקטינים לא בהכרח מבינים את מלוא המשמעות של קיום מגע מיני עם אדם אחר, הסכמתם לקיומו לא בהכרח תקפה ולכן שיתוף פעולה עם האקט עלול להסב להם נזק. עו"ד אלעד שאול במאמר מקיף בנושא.

 

גיל ההסכמה בישראל

גיל ההסכמה הוא כלל משפטי שנהוג במדינות מערביות רבות בעולם, כאשר טווח הגילים של גיל ההסכמה נע בין 14 שנים ל-18 שנים. בישראל, גיל ההסכמה עומד על 16 שנים. מקרה חריג הוא אם הפרש הגילים בין בני הזוג לא עולה על 3 שנים ויש בניהם "יחסי רעות" ואז גיל ההסכמה עומד על 14 שנים כך שנערה בת 14 יכולה לקיים יחסי מין עם נער בן 17 אם היחסים שלהם מתקיימים במסגרת חברתית רגילה.

 

ההבדל בין גיל ההסכמה לגיל אחריות פלילית

יש להבחין בין גיל ההסכמה לבין גיל האחריות הפלילית, שלא בהכרח חופפים אחד לשני. גיל האחריות הפלילית מייצג את טווח הגילאים בו ילד או קטין פטור מהעמדה לדין וקבלת עונש. בישראל, גיל זה עומד על 12 שנים – נמוך יותר מגיל ההסכמה באופן משמעותי.

 

בעילה אסורה בהסכמה

החוק קובע כי קיום מגע מיני או פעילות מינית כלשהי עם בן או בת זוג, חייב להיעשות בהסכמת בן או בת הזוג כשגילם הוא 16 ומעלה. לכן, אדם המקיים מערכת יחסים בעלת אופי מיני עם קטין שטרם מלאו לו 16 שנים, מבצע עבירה פלילית שעשויה להיות אונס, מעשה סדום או מעשה מגונה.

ומה קורה במקרה שהקטין מסכים ליחסי המין? החוק הישראלי מטיל איסור על קיום מגע מיני בין שני אנשים גם במקרים של הסכמה הדדית וזאת על מנת לייצר סטנדרט חברתי ומוסרי במקרים בהם הסכמה זו איננה הסכמה מדעת. סעיף 346 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 מגדיר שני מצבים בהם בעילה בהסכמה – קרי קיום יחסי מין בהסכמה הדדית – תהא בלתי חוקית, כך שההסכמה הפורמלית לא תיחשב להסכמה העומדת בסטנדרט החברתי המוסרי.

המקרה הראשון הוא בעילת קטינה בין הגילים 14-16 שנים שלא נשואה לבועל אותה, או בעילת קטינה בין הגילים 16-18 שנים תוך ניצול יחסי מרות, תלות, השגחה או תוך הבטחת שווא לנישואין, שנתנה הסכמתה הפורמלית לאקט המיני. במידה והתקיימה מחשבה פלילית אצל הבועל – קרי, בעת שקיים יחסי מין עם הקטין/ה היה מודע לאיסור החוקי המוטל עליו, מדובר בעבירת בעילה אסורה בהסכמה ודינו יהיה עונש מאסר של 5 שנים.

המקרה השני מתייחס למצבים בהם הסכמת הקטין לאקט הושגה על ידי הצגת מצג שווא, במרמה או תוך ניצול סמכות. מטפל נפשי שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר, עובד סוציאלי וכן אדם שמתחזה לאחד מאלה, שבועל קטינה בין הגילים 16-18 במהלך התקופה בה העניק לה טיפול נפשי, ייחשב כמי שעשה כן תוך ניצול יחסי תלות, ודינו יהיה עונש מאסר של 5 שנים.

אם הקשר המיני החל במסגרת קשר זוגי שקדם לטיפול הנפשי שהעניק לה, לא יישא באחריות פלילית בגינו. יחד עם זאת, על מנת שיסודות העבירה יתקיימו, נדרש להוכיח את היסוד הנפשי של העבירה – מחשבה פלילית. על התביעה להראות כי הנאשם היה מודע לטיב המעשה ולקיום הנסיבות המוגדרות בחוק שאוסרות על קיומו. בנוסף, יש להוכיח כי הנאשם היה מודע לגילו של הקטין או הקטינה, או לכל הפחות שידע שגילם נמוך מגיל ההסכמה.

במידה והנאשם יוכיח כי קיים מגע מיני כלשהו עם קטין מתחת לגיל ההסכמה תוך שחשב שגילו מעל מגיל ההסכמה וכן השקיע מאמץ על מנת לוודא את גילו, תעמוד לו הגנה מכוח סעיף 34יח(א) לחוק העונשין של טעות במצב הדברים. כלומר, אם הנאשם טעה בגילו של הקטין באופן כנה, הוא לא יישא באחריות פלילית בגין המעשה. במידה והטעות איננה כנה והנאשם עצם עיניים ביחס לגיל הקטין, לא תעמוד לו הגנה זו.

בנוסף, סעיף 353 לחוק העונשין קובע כי במקרים בהם פער הגילים בין הקטין לבועל עומד על 3 שנים או פחות, והמעשה לא נחשב עבירה או שנחשב עבירה חמורה פחות – למשל במסגרת יחסי חברות וללא ניצול סמכות ומעמד, להסכמת הקטין אכן יהיה תוקף משפטי והבועל לא יישא בגין האקט אחריות פלילית.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

אונס סטטוטורי

יחסי מין עם קטינה בין הגילאים 14 ל-16 כשהיא מסכימה לכך, היא בעילה אסורה בהסכמה.

אך מה קורה כשקטינה מתחת לגיל 14 מסכימה ליחסי מין? מדובר באונס סטטוטורי – אונס על פי חוק – הוא מונח משפטי שמתייחס לקיום יחסי מין עם קטין או קטינה מתחת לגיל ההסכמה. בניגוד לאונס "רגיל", בו יש צורך בהוכחת אי הסכמה לקיום יחסי המין וכן הוכחת שימוש בכוח, במקרה של בעילת קטין מתחת לגיל ההסכמה אין צורך באלו.

אונס סטטוטורי חל במקרים בהם אדם המבצע בעילה או מעשה סדום בקטינה מתחת לגיל 14, או בעילת קטינה בידי בן משפחתה, גם אם ניתנה הסכמתה לכך. על פי סעיף 345(ג) לחוק העונשין, בעילה היא החדרת איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר מינה של האישה. על פי סעיף 347(ג) לחוק העונשין, מעשה סדום הוא החדרת כל איבר או חפץ לפי הטבעת של אדם או החדרת איבר המין לפיו.

העונשים נעים בין 16 ל-21 שנות מאסר.

 

העונש על יחסי מין מתחת לגיל ההסכמה

העונש על ביצוע מעשה סדום בקטין שיגלו נמוך מ-14 שנים עומד על 5 שנות מאסר, והעונש על בעילת קטין או קטינה שגילם נמוך מ-14 שנים עומד גם הוא על 5 שנות מאסר. העונש זהה גם במקרים בהם גיל הקטין עולה על 16 שנים אך נמוך מ-18 שנים.

על פי סעיף 351(א) לחוק, העונש על בעילת קטינה במשפחה עומד על 20 שנות מאסר. במקרים שכאלו, גיל ההסכמה לבעילת אישה ולמעשה סדום עומד על 21 שנים וזאת לאור החומרה הרבה יותר שמיוחסת למעשים שכאלו בתוך המשפחה.

מי שקיים יחסי מין עם קטין או קטינה מתחת לגיל ההסכמה צפוי להיות מזומן לחקירה באזהרה, בה יצטרך לספק הגנה טובה מפני הטענות, שאם לא כן יוגש נגדו כתב אישום חמור בעבירות מין בקטינים.

 

עורך דין לעבירות מין מתחת לגיל ההסכמה

משרד עורכי דין אלעד שאול ושות' מדורג בין המובילים בישראל על פי כל חברות הדירוג הגדולות. המשרד מורכב מעורכי דין יוצאי הפרקליטות שהיו תובעים פליליים בעבר. לפני שהפכו לסנגורים, צוות המשרד ניסח והגיש כתבי אישום נגד עברייני מין מטעם רשויות אכיפת החוק. כיום אנו מייצגים חשודים ונאשים בעבירות מין ומהווים עורכי דין לעבירות מין מהשורה הראשונה.

5 מתוך 5 - (3 הצבעות)
שאלות ותשובות
גיל ההסכמה הוא 16. מקרה חריג הוא אם הפרש הגילים בין בני הזוג לא עולה על 3 שנים ויש בניהם "יחסי רעות" ואז גיל ההסכמה עומד על 14 שנים כך שנערה בת 14 יכולה לקיים יחסי מין עם נער בן 17.
בעילת קטינה מתחת לגיל 16 בהסכמתה היא עבירה שעונשה 5 שנים.
כשיחסי המין מתקיימים מתחת לגיל 14, גם אם הקטינה הסכימה, העונש נע בין 16 ל-21 שנות מאסר.
אם לא היו שום רמזים מקדימים לכך שהיא קטינה, יתכן שיש לך הגנה טובה. אך ברוב המקרים, יש מספיק רמזים שמחייבים אותך לבדוק את הגיל לעומק. פנה לייעוץ בדחיפות.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא גיל ההסכמה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה