טיעונים לעונש

טיעונים לעונש הוא שלב בהליך המשפטי הפלילי, לאחר הרשעת נאשם ולפני גזירת הדין, ניתנת לצדדים האפשרות לטעון איזה עונש יש להטיל על הנאשם. הסנגור מבקש להטיל עונש קל ואילו המאשימה, לרוב, מבקשת עונשים חמורים. בטח יצא לכם להיתקל לא מעט במושג, בעיקר בסיקור עיתונאי של פרשיות פליליות. אם שאלתם את עצמכם, מה זה אומר? באיזה שלב של ההליך הפלילי הוא מתקיים? ובעיקר, איך יש להיערך אליו עו"ד אלעד שאול מסביר במאמר הבא.

מה זה טיעונים לעונש?

מדובר בשלב בהליך המשפט הפלילי לאחר הגשת כתב אישום נגד נאשם ולאחר הרשעת הנאשם בהכרעת דינו של השופט ולפני שהוא גוזר את דינו של הנאשם. כלומר, הנאשם כבר הורשע, ואינו נהנה יותר מחזקת החפות, עובדות המקרה והעבירה כבר הוכחו, ונותר לתביעה ולהגנה להתווכח ולטעון בעניין חומרת ענישתו של הנאשם. כמובן שהעונש תלוי תמיד בחומרת העבירה, אך לא רק.

חוק העונשין קבע את העונש המרבי לכל עבירה, אך ברוב המקרים נפסק עונש נמוך מעונש המקסימום. הפסיקה והחוק קבעו פרמטרים ושלבים שעל פיהם יש לבנות את מהלך הטיעונים לעונש, ולפיהם צריך השופט לשקול את גזר הדין שהוא מתכוון לגזור, שכולל בתוכו גם את העונש הסופי, ככל שיש בכך צורך. כלל השיקולים והמרכיבים יופיעו להלן.

 

תיקון 113 הבניית שיקול הדעת בענישה

הטיעונים לעונש מתחלקים לשלושה שלבים:

  • קביעת מתחם ענישה
  • מיקום הנאשם בתוך המתחם.
  • קביעת העונש בהתאם לטיעונים.

בשנת 2012, חוקקה הכנסת את תיקון 113 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977. מטרתו של התיקון, כפי שאף נכתב בסעיף 40א לחוק העונשין הייתה כדלהלן:

"מטרתו של סימן זה לקבוע את העקרונות והשיקולים המנחים בענישה, המשקל שיש לתת להם והיחס ביניהם, כדי שבית המשפט יקבע את העונש המתאים לנאשם בנסיבות העבירה".

 

קביעת מתחם עונש הולם

מתחם העונש ההולם נקבע כשהעיקרון עליו ניסה המחוקק להגן הוא "עיקרון ההלימה" שמבטא דרישה ליחס הולם בין חומרת המעשה בנסיבותיו, מידת אשמתו של הנאשם באותו המקרה, ובין סוג העונש וחומרתו. התוצאה היא בעצם הוספת קריטריונים ושלבי ענישה ברורים לצורך גזירת הדין על ידי בית המשפט.

המחוקק שאף לאחידות, ולכן קבע כללים בפרק ו' של חוק העונשין (דרכי ענישה), בסימן א'1 ואף כתב בכותרת "הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה". המתחם משתרע מהעונש הקל ועד העונש החמור האפשרי לנאשם לפי עמדת התביעה. יש לציין כי על המתחם להיות מבוסס על פסיקות קודמות באירועים בעלי נסיבות דומות.

בעצם עורך הדין הפלילי שמייצג את הנאשם צריך לאתר פסקי דין בנסיבות דומות בהם הוטלו עונשים נמוכים, להגיש את הפסיקה לבית המשפט ולהסביר מדוע לדעתו מתחם העונש ההולם נע סביב הענישה שנפסקה בפסקי הדין הללו. הבעיה היא, שעורכי הדין של התביעה המשטרתית או הפרקליטות יגישו גם הם פסקי דין עם עונשים חמורים ויבקשו מבית המשפט לקבוע מתחם עונש חמור.

 

מיקום הנאשם בתוך המתחם

לאחר שטוענים למתחם העונש העולם (למשל בין 12 חודשים ל- 36 חודש מאסר), התביעה תצטרך לטעון לגבי מיקומו של הנאשם הספציפי בתוך מתחם העונש. ניתן לבקש למקם את הנאשם בתחתית המתחם (12 חודשים), מרכז המתחם (24 חודשים) או בחלק העליון במתחם (36 חודשים).

איך זה מתבצע? בוחנים את הנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה אלא קשורות למצבו של הנאשם, רישום פלילי קודם ככל שיש לו, הליכי שיקום טיפול שעבר, יחסו לקורבן העבירה, נכונות או אי נכונות לפצות אותו ועוד. לעומת זאת ההגנה תציג נסיבות אחרות כמו שיקומו מאז ביצוע העבירה, מצבו המשפחתי, הפיננסי והבריאותי, וכל זה כדי להקל בעונשו. אם הנאשם הודה, ולקח אחריות על מעשיו, מיקומו בתוך המתחם גם יכול להשתנות.

 

שקילת ביטול ההרשעה

בית המשפט מוסמך לשקול גם בשלב זה גם לבטל את ההרשעה שנתנה בהכרעת הדין. כפי שנכתב בסעיף 192א לחוק סדר הדין הפלילי:

"הרשיע בית המשפט את הנאשם, ולפני מתן גזר הדין ראה שיש מקום לתת לגביו צו מבחן או צו שירות לתועלת הציבור, ללא הרשעה, או לצוות כי הנאשם ייתן התחייבות להימנע מעבירה, כאמור בסעיף 72(ב) לחוק העונשין, בלא הרשעה, רשאי הוא לבטל את ההרשעה ולצוות כאמור".

יש לציין כי המטרה העיקרית של מסלול זה – אי הרשעה, היא שיהיה לבית המשפט מרחב תמרון ושיקול דעת במקרים שהוא סבור שהרשעת הנאשם על ידו תפגע בשיקומו. כך נפסק בהלכת "כתב" הידועה", ע"פ 2083/96 כתב נ' מדינת ישראל. בפסק הדין שם קבע בית המשפט את העקרונות בסוגייה.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

תסקיר שירות המבחן

אחד הפרמטרים שנלקחים בחשבון על ידי בית המפשט בגזירת העונש, ומשפיעים על מיקומו של הנאשם בתוך המבחן, הוא המלצת שירות מבחן שמוגשת לבית המשפט בעזרת תסקיר מבחן. יש לציין כי התסקיר יכול להיות שלילי או חיובי, ובכך יכול לסייע להגנה, אך גם לתביעה במקרים מסוימים.

חשוב מאוד להתכונן לתסקיר ולהליכים בשירות המבחן וזהו אחד מתפקידיו החשובים ביותר של סנגור מיומן בליווי לקוח בהליך הפלילי.

 

זכות נפגע העבירה בשלב הטיעונים לעונש

אחת הביקורות שנשמעות לעיתים כלפי ההליך הפלילי היא שקולו של נפגע העבירה לא נשמע שם מספיק. בדיוק לצורך כך, בשלב הטיעונים לעונש ניתן להביא את קולו של נפגע העבירה. אם זה בעזרת הצהרת הנפגע, עדות לעונש או תסקיר נפגע. זכויות נפגעי העבירה קבועות בחוק זכויות נפגעי עבירה.

הצהרה ניתנת בכתב על ידי התביעה, וכוללת כל פגיעה ונזק שנגרמו בעקבות העבירה. עדות לעונש תתקיים לפני בית המשפט, וזאת באמצעות הפרקליט בעת טיעוניו. תסקיר נפגע ניתן בעבירות מין או אלימות, בהן מורה בית המשפט לערוך תסקיר לנפגע, כמובן בהסכמתו. ההצהרה לא באה במקום תסקיר בעבירות מין או אלימות.

 

דבר הנאשם לפני גזר הדין

בית המשפט לפני גזר הדין נדרש לשמוע גם את הנאשם. בדרך כלל דברו של הנאשם מתקיים ממש לפני סיום שלב הטיעונים לעונש, ולאחר שההגנה סיימה לטעון. בית המשפט יורה לנאשם לקום ולומר את דברו לפני שבית המשפט קובע את עונשו.

מדובר בשלב קריטי, מכיוון שעד כה, למעט בשלב ההוכחות, השלב בו נקבעה אשמתו של הנאשם, ושם מן הסתם הוא נחקר על דוכן העדים, לא בטוח שהספיק לומר את דברו. במעמד זה, רגע לפני גזר הדין, הוא יכול לנסות להשפיע בפעם האחרונה על גזר הדין, וזאת לאחר שנשמעו כלל הטענות על ידי התביעה ועל ידי ההגנה. שם הוא יכול לתת את "נאום חייו", ולהשפיע אולי על גזר דינו.

 

חשיבות הייצוג המשפטי

ישנם נאשמים רבים שתוהים על הצורך בייצוג משפטי, בעיקר בשל עלותו הרבה, ולעיתים מנסים לייצג את עצמם או לא בוחרים את הייצוג המשפטי הנכון להם. בשלב הטיעונים לעונש, ובכלל בהליך המשפטי כולו, חשיבותו של הייצוג רבה ודרמטית, וברובם המוחלט של ההליכים אף מכריעה את תוצאת ההליך וגזר דינו של הנאשם.

ההבנה של הכלים המשפטיים, של הזכויות המגיעות לנאשם, של הבקשות שהוא יכול לבקש מבית המשפט, ושל הטענות שהוא יכול להעלות. אם זה כנגד קבילותן ומהימנותן של הראיות, ואם זה בשלב הטיעונים לעונש, קביעת מתחם הענישה בהתחשב בפסיקה קודמת, ובעיקר קביעת המיקום של הנאשם, משנות מאוד לגבי התוצאה.

 

מה נותן עורך הדין?

עורך הדין יודע איך מתנהל ההליך בבית המשפט, יודע מה האפשרויות ואיך מתנהלים אל מול השופט. זה לא רק ההיכרות עם החוק היבש והפסיקה, אליהן כל אחד יכול להגיע אחרי חיפוש קצר, או ארוך, אלא ההבנה של כל הדקויות הפרוצדורליות, והטענות המהותיות, המורכבות יותר, וגם אלו שפחות, שיכולות להשפיע מאוד על שיקוליו של השופט בעת מתן גזר הדין.

הזכות להליך הוגן עומדת לכל אזרח ומהווה אחת מזכויות היסוד של הדמוקרטיה. בהקשר הזה כדאי להזכיר את רע"פ 8109/00 י.א נ' מדינת ישראל, שם קיבל בית המשפט העליון בקשת ערעור שהוגשה על הרשעה של נאשם בבית משפט השלום, כשהטענה היחידה הייתה שהנאשם לא יוצג בהליך, ועל כן יש לזכותו מאשמה.

לסיכום, סעיף 15 לחוק סדר הדין הפלילי מגדיר את חובת הייצוג ומחייב את בית המשפט למנות לנאשם סנגור, וזאת כדי שתיושם זכותו להליך הוגן. בנוסף, כדאי לכל אחד להכיר את שלבי ההליך הפלילי, ובעיקר שלב הטיעונים לעונש, וזאת כדי להרחיב את השכלתו, ולמקרה הצורך שייתקל בשלב זה.

עורך דין אלעד שאול הוא אחד מבכירי עורכי הדין הפליליים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל אביב ובעליו של משרד ובו עורכי דין יוצאי רשויות התביעה, שירות הבטיחון הכללי ורשויות נוספות. זקוקים לעזרה, ייעוץ או ייצוג בהליך הפלילי? אנו כאן לרשותכם.

5 מתוך 5 - (3 הצבעות)
שאלות ותשובות
שלב בהליך הפלילי לאחר שבית המשפט הרשיע את הנאשם בעובדות כתב האישום ולפני שנגזר הדין. הסנגור של הנאשם והתובע מטעם רשויות התביעה – טוענים לעניין העונש שיש להטיל על הנאשם. זהו שלב קריטי!
ניתן להציג פסקי דין דומים שהעונש בהם מקל, ראיות לעניין נסיבות אישיות של הנאשם, חוות דעת רפואיות, עדויות אופי ותסקיר מטעם שירות המבחן.
בחלק מהתיקים, לפני גזירת הדין, נשלח הנאשם לשירות המבחן שעורך חוות דעת לעניין העונש שיש להטיל עליו. חוות דעת זו נקראת "תסקיר" (מלשון "סקירה").
תיקון לחוק העונשין שעוסק בהבניית שיקול הדעת בענישה. התיקון סידר את שלב הטיעונים לעונש ומכווין את בית המשפט כיצד לגזור את הדין של הנאשם בצורה שוויונית ודומה למקרים אחרים.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא טיעונים לעונש?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה