גניבה ממעביד

גניבה ממעביד היא עבירה נפוצה וחמורה ביותר. מעסיק החושד בעובד שגנב מבית העסק חש נבגד ולעיתים מחפש נקמה.

עובד שנחשד בגניבה על לא עוול בכפו, עלול אף הוא להרגיש שנעשה לו עוול.

איך מתמודדים עם חשד לגניבה ממעביד? האם מותר לחקור עובד החשוד בדבר עבירת גניבה על ידי קב"ט או חוקר פרטי?

ומדוע עבירת גניבה ממעביד היא חמורה בהרבה מעבירת גניבה "רגילה"?

עו"ד אלעד שאול מסביר אודות עבירת גניבה ממעביד ומה עושים במקרה של גניבה בידי עובד:

גניבה בידי עובד – העונש על גניבה מהמעביד

העונש על גניבה בידי עובד "רגילה" הוא עד 3 שנות מאסר בלבד (עבירת עוון). אך העונש על גניבה ממעביד היא עבירת פשע שדינה עד 7 שנות מאסר!

סעיף 391 לחוק העונשין קובע:

עובד הגונב דבר שהוא נכס מעבידו, או שהגיע לידי העובד בשביל מעבידו, וערכו עולה על אלף שקלים חדשים, דינו – מאסר שבע שנים.

גניבה ממעביד מהווה גניבה בנסיבות מחמירות.

המשטרה חוקרת עובדים הנחשדים בתחום עבירות גניבה בנחישות והפרקליטות נוטה להגיש כתב אישום נגד עובד שגנב.

בגזר הדין בגין עבירות גניבה בידי עובד בית המשפט יקח בחשבון נסיבות שונות כגון:

 • מעמד העובד
 • סכום או ערך הגניבה
 • אופי בית העסק
 • הנזק שנגרם למעסיק
 • נסיבות העובד ועוד

כך למשל גניבה בידי עובד של 1,500 ש"ח מקופת בית קפה על ידי מלצר היא חמורה, אך דינו של העובד לא יהיה כדינו של פקיד בנק שמעל במילונים.

מדוע העונש על גניבה ממעביד כל כך חמור?

בין מעסיק לעובד יש יחסי אמון מיוחדים, המעסיק מפקיד בידי העובד את מפעל חייו, לדוגמה:

 • מפתח – עובדים מסויימים מקבלים מפתח לבית העסק – המעסיק סומך עליהם שישמרו על היקר לו מכל.
 • כספים – קופאים, סוכני מכירות, מנהלי חשבונות ודומיהם נגישים לכספים ששיכים למעסיק.
 • סחורה – העובד נגיש לסחורה ומלאי שהמעסיק רכש בכסף רב.
 • ניהול (גניבה בידי מורשה)- לעובדים מסוימים סמכויות ניהול, הם רשאים לחלק הוראות לעובדים ורמת האמון בהם מוגברת.

המחוקק החליט להחמיר עם עובד שמבצע גניבה ממקום העבודה מהסיבות הבאות:

 1. הרתעה של עובדים – החוק מעביר מסר חד וחלק לעובד שגניבה ממקום העבודה תסתיים בעונש חמור.
 2. שמירה על יחסי אמון – כדי לאפשר למעסיק לסמוך על עובדים ולנהל עסק קבוע עונש מרתיע.

גניבה מאדם זר לא דומה לגניבה ממישהו שנותן בנו אמון רב.

לכן גניבה מהמעביד היא בגידה חמורה באמון ומהווה גניבה בנסיבות מחמירות.

סוגים נוספים של גניבה בידי עובד תוך פגיעה באמון

גניבה בידי עובד מורשה

 • גניבה בידי מורשה דינה עד 7 שנות מאסר.
 • כמו עובד גם בידי מורשה אנו מפקידים נכסים ונותנים בו אמון.
 • מורשה המועל באמון של בעל הנכס צפוי לעונש חמור יותר מזה שגנב מאדם זר.

גניבה בידי מנהל

 • נושא משרה בתאגיד שגונב נכס השייך לתאגיד דינו עד 7 שנות מאסר.
 • החוק מגדיר "נושא משרה" כמנכ"ל, דירקטור, מנהל או כל עובד בכיר.
 • גם עבירת הגניבה בידי מנהל חמורה בשל האמון הרב שניתן במנהל על ידי התאגיד.
 • מאחורי התאגיד עומדים בעלי המניות שמפקידים את כספם בידי החברה המנוהלת על ידי נושאי המשרה שבה.

גניבה על ידי עובד ציבור

 • גניבה על ידי עובד ציבור דינה עד 10 שנות מאסר.
 • מדובר בעבירת הגניבה החמורה ביותר בספר החוקים.
 • הרציונל מאחורי הענישה המחמירה דומה לגניבה מהמעביד – הציבור מפקיד את אמונו ומשאביו בעובד הציבור.
 • עובד ציבור שמועל באמון הציבור מבצע עבירה חמורה ביותר ויש לגזור עליו עונש מסר ההולם את גובה הבגידה באמון.

אנו רואים שהחוק קובע שגניבה שנעשה על ידי עובד, מורשה או עובד ציבור היא חמרוה יותר בשל חובת הנאמנות שהופרה.

חקירה פרטית לגילוי גניבה ממעסיק

מעסיקים רבים חוששים שעובד גונב מהם ומפעילים חוק פרטי שעוקב אחרי העובדים.

אם החוקר מגלה ראיות לגניבה חשוב שלא יחרוג מסמכותו ויתעד את הראיות בצורה שלא תפגע בהן.

לעיתים קרובות חוקר פרטי מטעם המעביד מגלה שעובד גנב מהעסק – אך הוא חורג מסמכותו ושם עצמו כחוקר משטרה ללא סמכות.

החוקר הפרטי יכול להושיב את העובד בחדר חקירות מאולתר לא לאפשר לו לצאת ולגבות ממנו "עדות" כאילו נחקר במשטרה.

הקושי הוא שעובד שנמצא במצב כל כך מלחיץ עלול להפליל את עצמו מבלי להבין את משמעות אמירותיו.

לנחקר במשטרה יש מספר זכויות בסיסיות:

 1. זכות השתיקה.
 2. הזכות להימנע מהפללה עצמית.
 3. אפשרות להתייעץ עם עורך דין.

בחקירה פרטית מטעם המעביד הזכויות הללו לא נשמרות ולכן עובדים רבים מפלילים את עצמם לשווא.

אני נתקל במקרים בהם עובד אומר לחוקר את מה שהחוקר רוצה לשמוע לאחר שהופעלו עליו לחצים כגון:

 • אם לא תודה אנחנו נגיש תלונה במשטרה.
 • תתוודה ותבקש סליחה ואולי לא נפטר אותך.
 • נשלול לך את הפיצויים והפנסיה אם לא תודה.
 • כולם ידעו שאתה גנב אם לא נסגור את זה כאן ועכשיו.

לצערי, מקרים רבים מועברים לטיפול המשטרה למרות שהעובד הודה ואף החזיר את סכום הגניבה.

שאלת חוקיות החקירה של עובד במקום העבודה

חוקר פרטי מטעם מעביד חוצה במקרים רבות את גבולות המותר.

כעורך דין פלילי אני דורש לקבל את פרוטוקול החקירה ובוחן אותו היטב.

אם חלילה יוגש נגד הלקוח כתב אישום, החוקר הפרטי יזומן לבית המשפט וייחקר על אופן החקירה הפרטית שערך.

סנגור פלילי יכול לטעון בחלק מהמקרים שהודאת העובד בגניבה נעשתה שלא מרצונו החופשי בשל לחץ שהופעל עליו.

רוב החקירות שנערכות ביוזמת המעביד פוגעות בזכויות העובד כאדם, כעובד וכנחקר בעבירה פלילית.

ייצוג וליווי מעסיקים שנפלו קורבן לגניבה מהמעביד

על מנת להוכיח גניבה ממעביד יש לבצע חקירה מקיפה ויסודית.

יחד עם זאת, צריך לדעת איך לחקור מבלי לפגוע בזכויות העובד – פגיעה שעלולה להפוך את החקירה לחסרת ערך.

כמי שעבדו בפרקליטות ובתביעה המשטרתית, אנו יודעים איך חקירה אמורה להתנהל מתחילתה ועד סופה.

במהלך השנים ייצגנו מעסיקים מכל גווני המשק הישראלי, ייעצנו וכיוונו אותם כיצד לבצע את החקירה בצורה נכונה.

בין לקוחותינו חברות הייטק מוכרות, משרדי רו"ח, עמותות וחברות פרטיות.

אם אתם חושדים שעובד גונב מבית העסק, פנו לייעוץ ראשונה.

זומנתי לבירור או חקירה מטעם המעסיק, איך להתנהל?

עובד שנחשד בגניבה ממעביד נלקח לרוב לחקירה מטעם המעסיק בהפתעה גמורה באמצע יום העבודה.

קב"ט או חוקר פרטי מכניס את העובד לחדר סגור ומתחיל להטיח בו האשמות.

לעובד לא ניתנת זכות להתייעץ, לחשוב או להבין בפני מה הוא עומד.

אני ממליץ לנצל כל הזדמנות שיש לכם ולפנות מיד לעורך דין פלילי ולקבל ייעוץ.

ייעוץ לפני חקירה במקרה של גניבה ממעביד הוא קריטי ומשפיע על עתידו של הנחקר.

שגיאות שעושה החשוד במהלך החקירה מול הקב"ט או החוקר הפרטי יפגעו בו ויעלו לו ביוקר, לפעמים אפילו בעונש מאסר.

חושבים שאתם נמצאים תחת חקירה סמויה במקום העבודה?

המעסיק חושד בכם שגנבתם מבית העסק?

פנו מיד לעורך דין פלילי והתייעצו – יחד נגן על זכויותיכם.

חקירת משטרה בחשד לגניבה ממעביד: כללי עשה ואל תעשה

השלב הקריטי ביותר בהליך הפלילי הוא שלב החקירה במשטרה.

אם קיבלתם הזמנה לסור לתחנת המשטרה או זימון טלפוני לחקירה עליכם לפנות לעורך דין פלילי מיד.

כל מה שתגידו בחקירה ישמש נגדכם בבית המשפט.

מה שהייתם צריכים לומר ולא ציינתם – לא תוכלו לטעון מאוחר יותר ללא הסבר הגיוני.

חוקרי המשטרה מיומנים בהפעלת לחצים על הנחקר וחילוץ הודאה באשמה.

לצורך כך לחוקר המשטרה כלי עבודה המכונים "תרגילי חקירה" והם ישתמשו בהם עליכם כדיי להפליל אתכם.

בין התרגילים למשל:

 • השוטר הטוב והשוטר הרע.
 • הפעלת לחץ נפשי על הנחקר.
 • צעקות ואיומים.
 • האזנות סתר.
 • עימותים עם עובדים אחרים.
 • ביצוע בדיקת פוליגרף.
 • ועוד.

חשוב להזכיר, עבירת הגניבה ממעסיק היא עבירה חמור ולצידה עונשי מאסר ארוכים ומרתיעים.

אל תעשו את הטעויות הבאות:

 1. להודות באשמה – אנשים רבים נוטים להודות באשמה מתוך מחשבה שיסלחו להם. בהליך הפלילי ההיפך הוא הנכון!
 2. להאמין לחוקר – חוקרי משטרה רשאים לשקר לנחקר במסגרת "תרגילי חקירה". האמינו רק לעורך דינכם ולקו ההגנה שבחרתם.
 3. להמעיט מחומרת המקרה – רבים חושבים שאנשים נורמטיביים לא נענשים בחומרה. גם כאן זו טעות מרה. בעבירות גניבה ממעביד ברירת המחדל היא וענש מאסר בפועל.
 4. להשמיד ראיות – מדובר בעבירת "שיבוש הליכי חקירה" שיכולה להתווסף לעבירת גניבה ממעביד.
 5. לתאם גרסאות – בתוך חדר החקירות כל אחד דואג לעצמו. אל תספקו לנחקרים אחרים סיבה להפיל אתכם.

כללי עשה:

 1. התייעצו – מרבית העובדים לא נחקרו במשטרה מעולם. חובה להתייעץ ולהבין בפני מה אתם עומדים.
 2. קחו ברצינות – גניבה ממעביד דינה מאסר, זה לא צחוק.
 3. התגוננו – זה לא הזמן להרים ידיים! קבלו ייעוץ וייצוג מקצועי והילחמו על זכויותיכם.

גם לעובד שמעד וגנב ממעסיקו מגיעה הגנה משפטית.

נתקלתי במאות מקרים של עובדים שגנבו מהמעסיק סכומים קטנים ולאחר גילוי הגניבה ניסו "להלביש" על העובד את כל חוסרי המלאי והקופה בשנים האחרונות.

אל תיפלו קורבן בין אם טעיתם ובין אם אתם חפים מפשע.

שימוע לפני הגשת כתב אישום בעבירת גניבה ממעביד

גניבה ממעביד היא עבירה מסוג פשע.

החוק מאפשר לחשוד בעבירת פשע לערוך שימוע לפני הגשת כתב אישום ולנסות לשכנע את התובע הפלילי לא להעמיד אותו לדין.

במסגרת השימוע הפלילי עורך דין פלילי מטעמכם רשאי להעתיק את חומר הראיות שבידי המשטרה.

את חומר הראיות יש ללמוד לעומק ולאתר בו כשלים, סתירות ואי דיוקים.

יחד עם עוד נתונים רבים מגיע עורך הדין לפגישה עם הפרקליט או התובע המשטרתי ומנהל עימו משא ומתן.

בין יתר התוצאות אליהן אפשר להגיע בשימוע לפני הגשת כתב אישום:

 • סגירת התיק – סגירה בחוסר ראיות, חוסר עניין לציבור או חוסר אשמה.
 • הסדר טיעון – הסכמה להגשת כתב אישום מוסכם. לפעמים ישנה גם הסכמה על העונש.
 • השלמות חקירה – אם יש חוסרים בחקירה ניתן להחזיר את התיק למשטרה לביצוע השלמות חקירה.

אפשרות נדירה נוספת היא סגירת התיק בהסדר מותנה.

הסדר מותנה אפשרי בעבירות מסוג עוון – גניבה ממעביד כאמור היא עבירת פשע.

עורך דין פלילי טוב יכול לשכנע את הפרקליט לתקן את כתב האישום לעבירת עוון כגון קבלת דבר במרמה או גניבה "רגילה".

אם התובע מסכים אפשר לסגור את התיק בהסדר מותנה.

כתב אישום גניבה ממעביד וביטול כתב אישום בגין גניבה ממעביד

כתב אישום פלילי בגין עבירת גניבה מוגש לבית המשפט השלום או לבית המשפט המחוזי ומייחס לנאשם ביצוע עבירה פלילית של גניבה ממעביד.

התובע הפלילי דורש ברוב המקרים עונש מאסר בפועל גם אם מדובר בעבירה ראשונה לעובד. לכן כדאי לקבל ייצוג משפטי איכותי מצד עורך דין פלילי מנוסה שיקטין את הנזק בבית המשפט.

בעבודתנו כסנגורים אנו חושפים כשלים בחומר הראיות, מעוררים ספק ונלחמים על חפות הנאשם. גם עובד שגנב מהמעביד נתקל לרוב בכתב אישום מנופח שכולל סכומים אסטרונומיים שהוא לא גנב.

ככל שתקדמו לפנות לעורך דין פלילי מנוסה כך יגדל הסיכוי להימנע מהעמדה לדין בגין עבירה של גניבה בידי עובד, תיקון כתב האישום או ביטול כתב אישום.

עו"ד אלעד שאול יוצא רשויות התביעה של מדינת ישראל, ניסח והגיש כתבי אישום בשם מדינת ישראל בעבירות גניבה בידי עובד ועוד.

עורכי הדין במשרד יוצאי הפרלקיטות או זרועות אכיפת חוק אחרות.

אנו מנוסים ומוכנים 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע לשרת את קהל לקוחותינו במסירות ובתבונה.

המשרד מדורג בין המובילים בישראל בתחומי עיסוקו לפי חברות הדירוג Dun's100 ו- Bdi.

5 מתוך 5 - (13 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא גניבה ממעביד?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי Elad@ese.co.il

שאלות ותשובות
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
מאמרים נוספים בתחום
תיק פלא משטרתי
תיק פל"א

תיק פל"א משטרה הוא אחד המונחים המקצועיים הבולטים במשפט הפלילי ונסקור אותו במאמר זה. מה כולל תיק פל"א, כיצד ניתן לקבל העתק ממנו והאם אפשר לסגור אותו מבלי שיוגש כתב

קרא עוד
היזק לרכוש במזיד
היזק לרכוש במזיד

עבירת היזק לרכוש במזיד היא אחת העבירות הנפוצות במדינת ישראל, אני נתקל בה לא מעט במהלך עבודתי. לרוב, מדובר באירועים יום יומיים שהחריפו לגרימת נזק לרכוש, דוגמת ריב בין בני

קרא עוד
חבלה במזיד ברכב
חבלה במזיד ברכב

חבלה במזיד ברכב היא עבירה חמורה שאנו נתקלים בה לעיתים קרובות במסגרת סכסוכי נהגים בכביש, סכסוכי שכנים, הליכי גירושין או אפילו סתם מתוך ונדליזם. מה העונש על חבלה במזיד ברכב

קרא עוד
הפרת צו הרחקה
הפרת צו הרחקה

הפרת צו הרחקה היא עבירה פלילית המכונה "הפרת הוראה חוקית". צו הרחקה הוא צו שניתן על ידי בית משפט ומטרתו להרחיק אדם מטריד מסביבת מבקש הצו, ההרחקה יכולה להיות פיזית

קרא עוד
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה