תחומי התמחות

  • home
  • ביטול כתב אישום

ביטול כתב אישום

עו"ד אלעד שאול   |   לייעוץ אישי 03-7773333

איך לבטל כתב אישום?

הוגש נגדך כתב אישום? בנסיבות הנכונות ובהתנהלות משפטית נכונה ניתן להוביל לביטול כתב האישום, מחיקתו ואף לחזרת המאשימה מהאישום. אם עד עכשיו עוד לא פנית לעורך דין פלילי לקבל סיוע משפטי – עשה זאת בהקדם לשם בדיקת האפשרות לביטול כתב האישום. על עורך הדין לבחון את חומר הראיות בתיק, לבחון את נסיבותיך האישיות ואת נסיבות המקרה ובמידת הצורך לפנות לרשות התביעה בבקשה מנוקת לביטול כתב האישום. עורך הדין אלעד רן מסביר כיצד ניתן למחוק כתב אישום.

מהו כתב אישום?

סעיף 67 לחוק סדר הדין הפלילי קובע מהו כתב אישום:

“67.  אדם שיש להעמידו לדין יגיש עליו תובע כתב אישום לבית המשפט.”

הנה כי כן, כתב אישום הוא “כתב תביעה פלילי” שמוגש על ידי המדינה נגד אדם שלטענת המדינה ביצע עבירה פלילית ועליו לעמוד לדין על מעשיו. כתב אישום מורכב ממספר חלקים:

  1. החלק העובדתי: תיאור עובדות המקרה המהוות עבירה פלילית. למשל, “בתאריך 15.3.18 תקף הנאשם את המתלונן שלא כדין בכך שדחף אותו”. 
  2. הוראות החיקוק: פירוט הוראות החיקוק על פיהן מואשם הנאשם. למשל, סעיף 379 לחוק העונשין, תקיפה סתם.
  3. רשימת עדי התביעה: רשימת העדים מטעם המאשימה אשר יעידו בבית המשפט. למשל, המתלונן, השוטרים שחקרו את הנאשם, עדי ראיה וכדומה.

יחד עם כתב האישום יקבל הנאשם גם זימון לדיון בבית המשפט. על הנאשם חלה חובת התייצבות, שאם לא יתייצב בית המשפט עשוי להורות על הוצאת צו מעצר (המכונה “צו הבאה”), צו המורה למשטרה לעצור את הנאשם ולהביאו בפני בית המשפט בסטאטוס עצור. מדובר במעמד לא נעים, בלשון המעטה, ומומלץ להימנע ממנו.

קיבלתי כתב אישום – מה עלי לעשות?

עלייך לפנות בהקדם לעורך דין פלילי! אנו רוצים להאמין כי עורך דין פלילי מלווה אותך עוד משלב החקירה ומעורה בכל פרטי התיק. ואולם אם לא כך הדבר, פנה בדחיפות עם קבלת כתב האישום לקבלת ייעוץ מעמיק ויסודי. כתב אישום פלילי מוגש לבית המשפט באמצעות הגוף התובע, התביעה המשטרתית או פרקליטות המחוז, בו תובעים מיומנים, עורכי דין פליליים במקצועם ובהכשרתם. תפקידם הוא להוכיח את אשמתך בעבירה פלילית, ולשכנע את בית המשפט להטיל עליך ענישה ראויה.

זכור! יש לך הזכות לייצוג משפטי הולם. דאג לשכור שירותי עורך דין פלילי מומחה בהקדם האפשרי והגן על זכויותיך. חשוב לציין, עורכי דין רבים מציעים את שירותיהם לקהל הלקוחות, ואולם לא כל עורך דין מנוסה ברזי המשפט הפלילי – מומחיות במשפט הפלילי היא חובה בייצוג משפטי בהליך פלילי, שכן כל טעות שעושה עורך הדין עשויה לעלות ללקוח בחירותו.

ביטול כתב אישום

הדרך הטובה ביותר להימנע מכתב אישום היא טיפול משפטי עוד בשלב החקירה במשטרה. אך חשוב לדעת שגם לאחר הגשת כתב אישום ניתן להוביל לביטול או מחיקת האישום באמצעות ייצוג משפטי מעולה של עורך דין מומחה בתחום הפלילי. בין יתר הטענות המשפטיות שיכולות להוביל למחיקת כתב אישום ניתן למצוא את טענת האכיפה הבררנית ואת דוקטרינת ההגנה מן הצדק, כמו כן ביטול כתב אישום מסיבות מהותיות כגון אי עריכת שימוע לפני הגשת כתב אישום.

אחת הדרכים היצירתיות ביותר לביטול כתב אישום היא במסגרת משא ומתן בין עורך הדין לבין הפרקליטות במסגרתה מנסה עורך הדין הפלילי לשכנע את התובע שניהול התיק מנוגד לאינטרס הציבור ולכן יש להפסיק את ההליך הפלילי ולגנוז את התיק מחוסר עניין לציבור. משרדנו מתמחה בביטול כתב אישום ומציג תיקים רבים בהם הצליחו עורכי הדין אלעד רן ואלעד שאול, מייסדי המשרד, לשכנע את התביעה לבטל את כתב האישום.

מהי מחיקת כתב אישום?

עוד בשלב החקירה, יכול עורך הדין שלך לפנות אל קצין החקירות הממונה על התיק בו נחקרת, או לפנות לתובע הממונה על התיק – ולנסות לשכנע אותם שלא להעמידך לדין. אף לאחר הגשת כתב אישום, יכול עורך הדין הפלילי לשכנע את המאשימה לחזור בה מהאישום ולמחוק את כתב האישום עוד לפני מתן מענה מצד הנאשם (מודה או כופר). במקרה זה לתזמון יש משמעות כבדה, ככל שחשוד מקדים לפנות לעו”ד פלילי ולפתוח בהליכים לאי העמדה לדין או למחיקת כתב האישום – כך גדל הסיכוי להצלחה בהליך ולהימנעות מהגשת כתב האישום.

בקשה מנומקת מדוע להימנע מהעמדה לדין, או בקשה לסגירת תיק חקירה עשויה בנסיבות הנכונות ובעבודה משפטית נכונה להוביל לסגירת תיק חקירה ואף למחיקת כתב אישום באחת מן העילות המנויות בחוק:

חוסר ראיות – לפיה למשטרה יש ראיות מסוימות שאינן מספיקות להעמדה לדין. נסיבות המקרה אינן מצדיקות העמדה לדין – הידועה בכינויה המיתולוגי “חוסר עניין לציבור”, לפיה קיימות ראיות להעמדה לדין אך מפאת נסיבות מיוחדות יש להימנע מהגשת כתב אישום.

חוסר אשמה פלילית – לפיה קצין החקירות או התובע הממונה השתכנע שמעשי החשוד הם לא עבירה פלילית, או שאין כל ראייה הקושרת את החשוד לביצוע המעשה. כל אלו ניתן לבצע באמצעות טיפול משפטי מוקדם ככל האפשר וחתירה לסגירת התיק ומחיקת האישום כנגד הלקוח.

מה ההשלכות של חזרה מאישום?

סעיף 93 לחוק סדר הדין הפלילי קובע את סמכותו של תובע פלילי לחזור בו מהאישום ולבטל את כתב האישום:

“93.  תובע רשאי, בכל עת שלאחר תחילת המשפט, לחזור בו מאישום שבכתב האישום, נגד נאשם אחד או יותר; אולם לא יעשה כן אם הודה הנאשם, בין בכתב על-פי סעיף 123 ובין בתשובתו לאישום, בעובדות שיש בהן כדי להרשיעו באותו אישום; לא היה בעובדות שהודה בהן כדי הרשעתו, רשאי התובע לחזור בו מן האישום ברשות בית המשפט.”

האם אפשר להגיש נגדי כתב אישום מחודש אחרי חזרה מאישום?

התשובה מצויה בסעיף 94 לחוק סדר הדין הפלילי הקובע כדלקמן:

“94.  (א)  חזר בו תובע מאישום לפני תשובת הנאשם לאישום, יבטל בית המשפט את האישום; חזר בו לאחר מכן, יזכה בית המשפט את הנאשם מאותו אישום.”

כל עוד בוטל האישום בטרם מענה של הנאשם (מודה בעובדות או כופר בעובדות), הרי שכתב האישום יבוטל והמאשימה יכולה להגיש אותו מחדש במועד מאוחר יותר. ואולם, התוצאה של חזרה מאישום לאחר מענה של הנאשם היא זיכוי מאשמה. משמעות הדבר היא, שאי אפשר להגיש את כתב האישום לאחר מכן וההליך הסתיים.

בסמכות הרשות התובעת אשר הגישה כתב אישום לחזור בה מהאישום כל שלב של ההליך הפלילי עד להכרעת הדין. חזרה מכתב אישום אפשרית במגוון מקרים והמרכזי שבהם הוא כאשר הסניגור שכנע את התביעה לחזור מהאישום. מספר תיקים רב במשרדנו הסתיים בדרך של חזרה מאישום על ידי המאשימה. לדוגמה, תיק של לקוח קטין שנחקר בחשד לעבירת סמים “קלים”. חודשים לאחר מכן הופתע לגלות שהוגש נגדו כתב אישום. הוריו של הנאשם הסתפקו בייצוג מטעם הסניגוריה הציבורית והתיק נמשך קרוב לשנה שלמה ללא התקדמות. לבסוף שכרה המשפחה את שירותיו של עורך דין אלעד שאול ובתוך 7 ימים התקיימה פגישת משא ומתן בין עו”ד שאול לבין ראש שלוחת התביעות במשטרת תל-אביב. עוד באותו היום קיבל עו”ד שאול תשובה לפיה המאשימה תחזור בה מהאישום והתיק ייגנז.

עורך דין לביטול כתב אישום

עו״ד אלעד רן, הינו שותף מייסד בפירמת עורכי הדין שאול-רן ושות’, מתמחה שנים רבות במשפט פלילי, מיסים, עבירות צווארון לבן ועבירות כלכליות. עו״ד אלעד רן עבד במשרד המשפטים – פרקליטות מחוז מרכז וכן כעורך דין במחלקת המיסיםבפירמת רו”ח קסלמן וקסלמן (Price Waterhouse Coopers). במהלך עבודתו למד לימודי ראיית חשבון באוניברסיטת בר אילן,  והינו בעל ידע וניסיון משפטי וחשבונאי כאחד. בשנות עבודתו כעורך דין, צבר ניסיון משפטי רב בייעוץ וייצוג לקוחותיו מול רשויות המס וגופי חקירה שונים במדינת ישראל. עורך דין אלעד רן מייצג ביסודיות ובדיסקרטיות רואי חשבון, עורכי דין, אנשי עסקים, אנשי ציבור, שרים, ראשי ערים, חברי כנסת, עובדי מדינה בפני רשויות המס בהליכים אזרחיים ופליליים. בכולם, תוך הקפדה על ייצוג משפטי ברמה הגבוהה ביותר ותוך מלחמה עיקשת על זכויות לקוחותיו. 

במשרדנו עורכי דין פליליים מנוסים המייצגים את לקוחות המשרד ומעניקים יעוץ וטיפול משפטי מן השורה הראשונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, בדיסקרטיות מוחלטת. במהלך השנים הצלחנו להוביל לביטול עשרות כתבי אישום כנגד לקוחות המשרד ואין ספור כתבי אישום נמחקו, תוקנו והוקלו באופן משמעותי.

חייג עכשיו