שינוי עילת סגירה

שינוי עילת סגירה הוא תהליך משפטי שבו מבקש חשוד שנחקר במשטרה והתיק נגדו נסגר בחוסר ראיות או מחוסר עניין לציבור – לשנות את עילת הסגירה לחוסר אשמה. אם הבקשה תתקבל, התיק יימחק ממחשבי המשטרה ולא יופיע עוד ברישום הפלילי של האזרח. אז איך משנים עילה מחוסר ראיות לחוסר אשמה? ומה קורה אם העילה היא חוסר עניין לציבור? עו"ד אלעד שאול מסביר.

 

עילות סגירה של תיק פלילי

חשוד בהליך פלילי שהתיק נגדו נסגר רשאי לבקש מהיחידה שסגרה את התיק, לעיין מחדש בהחלטה ולבחון מחדש את עילת הסגירה. תיקים שנסגרו מעילות מסוימות ממשיכים להופיע במרשם הפלילי והמשטרתי של החשוד, מונעים ממנו את האפשרות להתקבל למקומות עבודה מסוימים, לקבלת רישיונות מסוימים ולעבור סיווג ביטחוני.

עילת הסגירה היחידה שמובילה למחיקת הרישום המשטרתי היא עילת "חוסר אשמה" ואליה אנו שואפים כשאנו מגישים בקשות לשינוי עילת סגירה. אם בסוף החקירה במשטרה הוחלט לסגור את התיק ולא להגיש כתב אישום – על המשטרה או הפרקליטות לבחור את הסיבה המתאימה לסגירת התיק, סיבה זו מכונה עילת סגירה.

 

עילות הסגירה האפשריות

שם עילת הסגירה פירוט האם העילה משאירה רישום משטרתי?
העדר ראיות מספיקות העילה מכונה גם "חוסר ראיות". כן.

סגירת תיק מחוסר ראיות משאיר רישום משטרתי. מי שזכאי לעיין במרשם המשטרתי שלכם יכול לראות את התיק, את סוג העבירה בה נחקרתם ואת סיבת הסגירה.

מכלול נסיבות העניין אינו מצדיק העמדה לדין עילה זו מכונה בשפת העם "חוסר עניין לציבור". כן.

תיק שנסגר בחוסר עניין לציבור מותיר רישום משטרתי.

מכלול נסיבות העניין לא מצדיק פתיחה בחקירה תיק שנסגר בעילה זו מעיד על כך שקצין חקירות החליט לא לפתוח בחקירה מלכתחילה.
סגירת תיק בהסדר מותנה. לחצו לקריאה נוספת על הליך "הסדר מותנה". כן.

תיק שנסגר בהליך של הסדר מותנה מופיע במרשם המשטרתי של החשוד.

העדר אשמה פלילית העילה הטובה מכולן המכונה "חוסר אשמה". לא.

תיק שנסגר בחוסר אשמה נמחק מרישומי המשטרה.

 

מה ההבדל בין עילות הסגירה?

מרבית עילות הסגירה מותירות אחריהן רישום משטרתי כך שגופים ומוסדות שונים יכולים לראות שהאדם נחקר במשטרה בחשד לביצוע עבירה מסוימת, וכן את הסיבה שבגינה הוחלט לא להגיש נגדו כתב אישום פלילי. לרישום המשטרתי יש השפעה חמורה מאוד על שמו הטוב של האדם ועל יכולתו להתקבל למקומות עבודה, לשאת נשק, ולהתנהל בחופשיות מוחלטת כאדם ללא עבר פלילי.

כפי שמודגם בטבלה, חוץ מעילת חוסר אשמה כל שאר עילות הסגירה משאירות רישום משטרתי. לכן מומלץ לפנות לעורך דין פלילי ולשכור את שירותיו לצורך בקשה לשינוי עילת הסגירה.

 

האם לאחר כל חקירה במשטרה צריך להגיש בקשה לשינוי עילה?

כאשר מוגשת תלונה במשטרה נגד אדם הוא הופך לחשוד בעבירה פלילית. המשטרה תזמן את החשוד לתחנה לצורך חקירה ותחקור אותו תחת אזהרה. חקירה באזהרה יוצרת באופן אוטומטי תיק פלילי שמופיע במרשם המשטרתי של אותו חשוד ובו מפורטים סוג העבירה בה הוא נחשד, מספר התיק במשטרה, תחנת המשטרה שחקרה את התיק ותאריך ביצוע העבירה.

בסוף הליך החקירה עובר התיק לקצין החקירות בתחנה לצורך בחינת הראיות ובמקרים מסוימים עובר לגוף התביעה על מנת לבחון אפשרות להעמיד את החשוד לדין פלילי ולהגיש נגדו כתב אישום. אני מצרף לכם דוגמה של מרשם משטרתי ובו תיק חקירה על עבירות סמים שנסגר בחוסר עניין לציבור:

רישום משטרתי תיקי סגורים

 

אם הוחלט שאין מקום להגיש כתב אישום, נסגר התיק באחת מעילות הסגירות (סיבות) שפירטנו מעלה; חוסר ראיות, חוסר עניין לציבור או חוסר אשמה. סגירת תיק מחוסר ראיות או מחוסר עניין לציבור מותרה רישום משטרתי, בעוד שתיק שנסגר מחוסר אשמה נמחק לחלוטין ממרשמי המשטרה וממחשביה.

ביתר המקרים, כפי שרואים בתמונה המצורפת, נשאר רישום משטרתי שחשוף לעיני רשויות מדינה רבות. לכן, מומלץ לשקול את האפשרות להגיש בקשה לשינוי עילת סגירה של התיק לחוסר אשמה ובכך להוביל למחיקת רישום פלילי וניקוי שמו של החשוד לחלוטין.

 

בקשה לשינוי עילת סגירה

הזכות לבקש את שינוי עילת סגירת תיק קבועה בסעיף 62(ב) לחוק סדר הדין הפלילי:

"על החלטה שלא להעמיד לדין תימסר לחשוד הודעה בכתב שבה תצוין עילת סגירת התיק והחשוד יהיה רשאי לפנות לתבוע שסגר את התיק בבקשה מנומקת לשנות את עילת הסגירה…"

רבים שואלים אותי האם אפשר להגיש בקשה לשינוי עילת סגירה ללא עורך דין ובאופן עצמאי? מבחינה טכנית, אפשר להגיש את הבקשה לבד אך הדבר לא מומלץ בלשון המעטה. בקשה לשינוי עילת סגירה מבוססת על ניתוח של חומר הראיות, נימוקים משפטיים, הפניה לנהלים פנימיים, הנחיות של משטרת ישראל, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה ואיתור ליקויים בהתנהלות היחידה החוקרת.

כמו כן, מצרפים לבקשה ראיות נוספות שיש ברשותנו ובסופה מציינים נסיבות אישיות של הלקוח. בקשה זו מצריכה מיומנות רבה, והיכרות מוחלטת עם הוראות החוק, ההנחיות וסדרי הדין הפליליים – הסיכוי לשכנע תובע משטרתי או קצין חקירות לשנות עילת סגירה ללא נימוקים משפטיים כבדים – נמוך מאוד.

שנית, כל מה שנכתב או נאמר במסגרת הבקשה לשינוי עילת הסגירה מהווה חומר חקירה לכל דבר ועניין. חשוב לזכור שכל מה שייכתב בבקשה עשוי לשמש נגדך והבקשה מוגשת לקצין חקירות, תובע משטרתי או פרקליט. במקרים חריגים, יש להם את הסמכות להורות על פתיחת התיק מחדש והמשך החקירה. לכן אני ממליץ בחום רב להגיש בקשה לשנות את עילת הסגירה אך ורק באמצעות עו"ד פלילי מומחה.

עורך דין פלילי מנוסה יודע לשמור על זכויותיך, לטעון את הטענות הנכונות ולהימנע מלטעון טענות שעשויות לפגוע בך או להוביל לפתיחת התיק מחדש.

 

הזכות לקבל את חומרי החקירה והראיות

לצורך בקשה לשינוי עילת סגירה אנו פונים למשטרת ישראל או לתובע שסגר את התיק ומבקשים לקבל העתק של מלוא חומר הראיות שמוחזק בידיהם. למשטרה ישנן הנחיות פנימיות שמאפשרות לה למסור רק חלק קטן מחומרי החקירה והראיות או במקרים חריגים, גם לסרב באופן מוחלט לבקשת החשוד לעיין בחומר.

זו סיבה נוספת לפניה לעו"ד פלילי כדי לשנות את עילת הסגירה – אנו מכירים את הנהלים וההנחיות, את השיקולים שמנחים את המשטרה בזמן שהיא שוקלת אם לאפשר לכם לקבל את חומר החקירה או לא – ואיתנו יש לכם סיכוי גדול יותר לקבל את החומרים במלואם.

לאחר קבלת חומר החקירה, אנו לומדים את התיק לעומק, מעריכים את משקלו המשפטי ומאתרים מחדלי חקירה, ליקויים משפטיים ומעלים טענות הגנה מיוחדות, הכל בהסתמך על הוראות החוק, פסיקת בתי המשפט, הנחיות, נהלים ותקדימים שיצרנו ואליהם נחשפנו לאורך השנים.

לצערנו, ישנם עורכי דין שמגישים בקשות לשינוי עילת סגירה בלי לצלם את חומר הראיות, ברוב המקרים, בשל תמחור נמוך מאוד של שכר הטרחה שנלקח מהלקוח. בהליכים פליליים ומשפטיים, לא בוחרים את הזול ביותר – הזול לבסוף הוא היקר ביותר.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

מה השיקולים לסגירת תיק בחוסר אשמה?

בעבר, המבחן הרלוונטי לסגירת תיק בחוסר אשמה היה היעדר "שמץ ראייתי" הקושר בין החשוד לבין ביצוע העבירה. התובע הפלילי צריך היה להשתכנע מחומר הראיות העומד בפניו – כי אין שום סיכוי שהחשוד ביצע את העבירה שיוחסה לו. לצורך העניין, השתמש התובע הפלילי במבחן "הראיה המנהלית" (ראה בג"צ 4539/92 יעקב קבלרו נ' מדינת ישראל). מדובר במבחן קשוח מאוד שהוביל לכך שסגירת תיק בחוסר אשמה הפכה לאירוע נדיר ביותר.

לאחרונה, הורה בית המשפט העליון לרשויות התביעה לרכך עוד יותר את המבחן ולאזן מחדש בין עילת הסגירה "חוסר ראיות" לבין "חוסר אשמה" וזאת על מנת לחזק את חזקת החפות, חזקה הנגזרת מעקרון כבוד האדם. לעניין זה קבע בית המשפט העליון בבג"צ 6213/14 יעקב ארגמן נ' מדינת ישראל:

"דעתי היא כי כאשר עסקינן במי שלא נמצאו די ראיות להגשת כתב אישום בעניינם – מן הראוי להגמיש את המבחן לסגירת תיק חקירה בהיעדר אשמה, תוך שינוי הדרישה הראייתית שביסוד עילה זו. כיום הכלל הוא שכל אימת שקיים ספק או חשד כלשהו בדבר חפותו של אדם – לא ניתן לסגור את התיק נגדו בהיעדר אשמה.

דומני כי חזקת החפות מחייבת לקבוע כי תיק חקירה ייסגר בעילה של היעדר אשמה, אלא אם כן שוכנעו רשויות התביעה כי קיים ספק ממשי לגבי חפותו של אדם."

לאור פסק דין ארגמן, פורסמה הנחיית פרקליט המדינה ולפיה תיק ייסגר מחוסר אשמה לאו דווקא במקום בו החשוד בוודאות לא ביצע את העבירה, אלא גם במקום בו השתכנע התובע כי סיכוי נמוך שהחשוד ביצע את העבירה. המשמעות היא, שגם בתיקים בהם קיימות ראיות נגד החשוד, אך בעוצמה חלשה, ניתן לגנוז תיק בחוסר אשמה ולמחוק אותו מהמרשם המשטרתי.

 

מתי סוגרים תיק בחוסר ראיות או חוסר עניין לציבור?

סגירת תיק בחוסר ראיות, וגם סגירת תיק בחוסר עניין לציבור – מותירות רישום במחשבי המשטרה (בשונה מסגירה ב"חוסר אשמה"). שורת פסקי דין מבית המשפט העליון קבעו את השיקולים אותם צריך להפעיל תובע בבואו לבחון האם להגיש כתב אישום או לגנוז תיק.

בפסיקת בית המשפט העליון נקבע מבחן "דיות הראיות", שמחייב את התובע לבחון האם קיים "סיכוי סביר להרשעה"; אם לא קיים סיכוי סביר להרשעה, עליו לגנוז את התיק בעילת "חוסר ראיות", ולא להעמיד את החשוד לדין (ראו את פסקי הדין בבג"צ 2534 ח"כ יונה יהב נ' פרקליטות המדינה; ובג"צ 4372/11 פלוני נ' מדינת ישראל).

ומה קורה במקרה שבו יש מספיק ראיות להעמיד לדין ויש סיכוי סביר להרשעה? על התובע לבחון האם קיים "אינטרס לציבור" להעמיד את החשוד לדין פלילי ולנהל נגדו הליך משפטי. במידה שלא נמצא אינטרס ציבורי בהעמדה לדין, עליו לגנוז את התיק בעילת "חוסר עניין לציבור" (או בשמה המשפטי – מכלול הנסיבות אינו מצדיק העמדה לדין).

גניזת תיק מחוסר עניין לציבור היא החריג לכלל, שכן נקבע בבית המשפט העליון בבג"צ 935/89 אורי גנור נ' היועץ המשפטי לממשלה: "נקודת המוצא העקרונית הינה, כי משקבע המחוקק כי התנהגות פלונית פלילית היא, הרי שיש אינטרס ציבורי כי החשוד בעבירה יעמוד לדין… רק כאשר העניין הציבורי באי העמדה לדין עולה על זה שבהעמדה לדין, רשאי התובע להגיע למסקנה כי קיים עניין לציבור באי העמדה לדין".

באותו פסק דין נקבעו השיקולים לסגירת תיק פלילי בחוסר עניין לציבור נוגעים, הנה חלקם:

  1. נסיבותיו האישיות של החשוד.
  2. נסיבותיו של קורבן העבירה.
  3. נסיבות ביצוע העבירה.
  4. חומרת העבירה.
  5. חומרת הנזק שנגרם למתלונן.
  6. שיקולים הנוגעים במערך התביעה ואינטרסים ציבוריים נוספים.

 

מכאן נובע, שגם כאשר ישנן ראיות להעמיד לדין – רשאי תובע פלילי לגנוז תיק חקירה לאור מכלול נסיבות ושיקולים. בכדי לשכנע את התובע שאין כל ספק בדבר חפותו של החשוד, יש לטעון מגוון נימוקים משפטיים, תוך ניתוח משפטי של חומר הראיות בתיק; לכן, יש לפנות לעו"ד פלילי בלבד ולא להסתכן בפניה עצמית לגופי החקירה והתביעה ללא ידע משפטי.

אנו מצליחים במקרים רבים לשכנע את הפרקליט או התובע לסגור את התיק במסגרת השימוע לפני הגשת כתב אישום.

 

תוך כמה זמן ניתן לבקש שינוי עילת סגירה?

עורכי דין רבים ואף שוטרים טועים לחשוב שצריך להגיש בקשה לשינוי עילת סגירה בתוך 60 ימים ממועד סגירת התיק. מדובר בטעות משפטית מובהקת. אין בחוק הגבלה על מועד הגשת הבקשה, וניתן להגיש אותה בסמוך לסגירת התיק ואף בחלוף מספר שנים. יש להבדיל בין בקשה לשינוי עילת סגירה לבין ערר של מתלונן על סגירת התיק. למתלונן יש 60 ימים להגיש ערר, אך החשוד עצמו רשאי לבקש לשנות את העילה ללא הגבלת זמן.

 

ערעור על החלטה שלא לשנות עילת סגירה

אם הוגשה בקשה לשנות את עילת הסגירה והבקשה נדחתה – החשוד רשאי לערור על ההחלטה בתוך 60 ימים. הערר יוגש לגוף שסגר את התיק, זה שקיבל את הבקשה לשינוי עילת סגירה ודחה אותה, והגוף הסוגר יעביר את הערר יחד עם המלצותיו אל מחלקת עררים בפרקליטות המדינה.

במחלקת העררים התיק יצוות לפרקליט או פרקליטה, חומר הראיות ייבחן לעומק, לרבות הטיעונים המשפטיים, החלטת הגוף הסוגר בבקשה לשינוי העילה ואף ניתן להעלות בפני מחלקת העררים טענות נוספות וחדשות. על החלטת מחלקת העררים לא ניתן לערור פעם נוספת ובמקרים חריגים ומיוחדים בלבד ניתן לעתור לבג"צ נגד ההחלטה.

 

עורך דין פלילי מומלץ להגשת בקשה לשינוי עילת סגירה

כותב המאמר, עו"ד אלעד שאול, יוצא פרקליטות מחוז תל אביב ורשויות התביעה של מדינת ישראל. עו"ד שאול בעל ניסיון רב במגוון תחומי המשפט הפלילי, בדגש על הליכים מנהליים מול רשויות המדינה כגון שינוי עילת סגירה של תיקים פליליים, עררים, עתירות מנהליות והליכים בבית המשפט העליון (בג"צ).

בזמן עבודתו במשרד המשפטים, ייצג עו"ד שאול את מדינת ישראל כתובע בהליכים פליליים וזכה להכיר את המערכת "מבפנים", כך שלקוחות משרד אלעד שאול ושות' מקבלים, כדבר שבשגרה, ייצוג משפטי איכותי אשר לוקח בחשבון גם את דרך המחשב של "הצד השני" ואת הדרכים הנכונות להתמודד עמו. זקוק לשינוי עילת סגירה? פנה בהקדם לייעוץ ראשוני עם עו"ד אלעד שאול.

 

שינוי עילת סגירה

5 מתוך 5 - (12 הצבעות)
שאלות ותשובות
ישנן כמה עילות מרכזיות: חוסר ראיות, חוסר עניין לציבור, מכלול הנסיבות לא מצדיק העמדה לדין וחוסר אשמה.
כן. התיק מופיע במרשם המשטרתי של התיקים הסגורים וחשוף לעיני גופים מסוימים.
רק עילת חוסר אשמה מוחקת את התיק ממחשבי המשטרה.
פונים לעורך דין פלילי מטעמכם, הוא יפנה למשטרה ויקבל את חומרי הראיות. לאחר מכן תנוסח בקשה המבוססת על חומר הראיות, נהלי המשטרה והנחיות הפרקליטות לצד נתונים אישיים שלכם. לפרטים נוספים כנסו.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא שינוי עילת סגירה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!