תחומי התמחות

  • home
  • מחיקת רישום פלילי

מחיקת רישום פלילי

עו"ד אלעד שאול   |   לייעוץ אישי 03-7773333

עורך דין מחיקת רישום פלילי

נחקרת בעבר במשטרה, או נשפטת בבית המשפט בגין עבירה פלילית, עבירה צבאית או עבירת תעבורה ? יש לך רישום פלילי או רישום משטרתי. ישנם עורכי דין פליליים מומחים למחיקת רישום פלילי ומשטרתי אשר פועלים במרץ למחיקה והסרה של רישומים כאמור. 

איך למחוק רישום פלילי? קיימות מספר דרכים למחיקת הרישום, האחת היא בקשה לחנינה מנשיא המדינה, השנייה היא פניה למשטרת ישראל בבקשה למחוק את הרישום הפלילי והשלישית היא בבקשה לשינוי עילת סגירת תיק חקירה. עורך דין פלילי אלעד שאול, מומחה למשפט פלילי ולמחיקת רישום פלילי, מסביר כיצד למחוק רישום פלילי.

מחיקת רישום פלילי

מהו רישום פלילי?

כאשר המשטרה פותחת בחקירת אירוע פלילי ומזמנת אדם לחקירה, היא פותחת ברישומיה תיק חקירה פלילי נגד החשוד. מדובר בהליך שגרתי אותו מבצעת המשטרה כחלק מפתיחת התיק וחקירתה את התלונה שבפניה.

רישום פלילי הוא המרשם המנוהל על ידי המדינה ובו מידע אודות עבירות אותם ביצע אדם, תיקים בהם נחשד ונסגרו ותיקים פתוחים אשר ממתינים להחלטה. בין השאר, מופיעים ברישום הפלילי החלטות של בתי משפט דוגמת צווי שירות לציבור, צווי מניעת הטרדה וכדומה. 

הליך מחיקת רישום פלילי מטרתו היא אחת – לנקות את עברו של אדם ולהסיר כתמים שעלולים לפגוע בעתידו המקצועי והאישי. שימו לב, רבים חושבים שרק תיק שהוגש בו כתב אישום והסתיים בהרשעה מותיר רישום פלילי, אך האמת היא שכל חקירת משטרה מותירה אחריה רישום פלילי ויש דרכים משפטיות למחוק את הרישום הפלילי.

האם חקירה במשטרה מייצרת רישום פלילי?

כל תלונה או אישום המגיעים אל משטרת ישראל, מובילים לרישום פלילי או רישום משטרתי אשר יופיע בגיליון הרישום הפלילי כאשר כל רישום מקוטלג אחרת והוא חשוף לעיני גורמים שונים בהתאם לסיווגו. 

החוק מאפשר מחיקת רישום פלילי במקרים מסוימים ובתנאים מסוימים, הגשת בקשה למחיקת רישום פליליצריכה להיעשות בהתאם לכללים ולתנאים המוגדרים בחוק ובפסיקה, וזאת על מנת להגדיל את הסיכוי למחיקת הר”פ. 

קיימת חשיבות רבה למחיקת רישום פלילי שכן רישום פלילי מכל סוג עלול לפגוע בעתידך ובזכויותיך. למשל: רישום פלילי לא מאפשר לקבל תעודת יושר, מונע מהאדם להיות מועסק במקומות ציבוריים, לקבל תקבולים מהמדינה ועוד. מכיוון שהרישום כל כך פוגעני, חוקר המרשם הפלילי ותקנת השווים מגדיר את האופן שבו ניתן לבקש את מחיקת הרישום הפלילי, קיצור תקופת ההתיישנות או המחיקה של הרישום וכיוצב.

אתם מוזמנים לקרוא מאמרים נוספים בדבר ההשלכות של הרישום הפלילי:

איך מוחקים רישום פלילי?

התשובה נתונה בידי עורך דין מומחה למחיקת רישום פלילי. ישנם רישומים שונים, להם מועדי התיישנות שונים ותאריכי מחיקה שונים. כמו כן, הליך מחיקת רישום פלילי מסוג הרשעה, שונה בתכלית מהליך מחיקת רישום משטרתי של תיק סגור. 

לא מומלץ לבצע הליכים כאלו לבד, מעבר לכך שהסיכוי למחיקת רישום פלילי לבד ומבלי לנמק מבחינה משפטית הוא אפסי, הרי שגם במקרים מסוימים מה שתרשמו בבקשתכם למחיקת הרישום, אפילו בתום לב מוחלט, עלול לשמש נגדכם ולפגוע בכם. 

עורך דין מומחה למחיקת רישום פלילי יכול להגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה, לו יש הסמכות לקצר מועדי התיישנות ואף להורות על מחיקת הרשעות בפלילים. 

במקרים אחרים, עורך דין מומחה למחיקת רישום פלילי יכול להגיש בקשות שונות למטה הארצי של משטרת ישראל ולבקש למחוק רישומים משטרתיים. כמו כן, ניתן לשנות עילות סגירה של תיקי חקירה ובאמצעות הליך זה להוביל למחיקת הרישום המשטרתי.

עורך דין מומחה למחיקת רישום פלילי

חשוב לציין שרישום פלילי לאו דווקא ימחק מהמרשם הפלילי לאחר תקופת ההתיישנות, ולעיתים הוא לא ימחק גם לאחר תקופת המחיקה. על כן, מומלץ לפנות לעורך דין פלילי המומחה במחיקת רישום פלילי על מנת להתייעץ ולנהל הליכי מחיקת רישום פלילי.

עורך דין פלילי העוסק במחיקת רישום פלילי מכיר את הדקויות, יודע את ההבדלים בין רישום פלילי ורישום משטרתי, מבחין בין התיישנות עבירה מסוג פשע להתיישנות עבירה מסוג עוון, ומכיר את כל הטריקים הקטנים על מנת להגדיל את הסיכויים שלכם למחוק רישום פלילי.

רישום משטרתי למשל, הוא רישום אודות כל אדם אשר נחקר במשטרה באזהרה. כאשר התיק עודו פתוח, מדובר בתיק מב”ד [ממתין בירור דין] אשר כדי למחוק את הרישום בגינו, יש להגיש בקשה לסגירת תיק. כאשר התיק סגור מחוסר ראיות, או חוסר עניין לציבור, מופיע רישום משטרתי אשר עלול להפריע ולפגוע בזכויותיכם. מחיקת הרישום הזה מתבצעת בדרך של בקשה לשינוי עילת סגירה.

תוך כמה זמן מתיישן רישום פלילי?

על מנת לחשב את תקופת התיישנות הרישום יש להביא בחשבון את העונש הוטל על הנאשם על ידי בית המשפט. זאת אומרת, שאם הוטל על הנאשם עונש של שנת מאסר, הרישום יתיישן תוך התקופה המנויה בחוק ולתקופה זו יש להוסיף שנה. מצורפת טבלה לחישוב תקופת התיישנות המרשם הפלילי:

העונשנאשם בגירנאשם קטין
עד 1 שנת מאסר7 שנים + העונשמתיישן מיד עם גזר הדין
עד 3 שנות מאסרכנ”ל5 שנים + העונש
עד 5 שנות מאסר10 שנים + העונש7 שנים + העונש
מעל 5 שנות מאסרעד 15 שנים + העונש10 שנים + העונש
עונש אחר (מאסר על תנאי, קנס, פסילה, התחייבות)7 שנים + העונש3 שנים + העונש
אי הרשעהמתיישן מיד עם גזר הדיןמתיישן מיד עם גזר הדין

הערה חשובה – תקופת ההתיישנות היא x שנים + העונש שהוטל. זאת אומרת שאם תקופת ההתיישנות על 6 חודשי מאסר היא 7 שנים, הרישום הפלילי יתיישן בחלוף 7 שנים + 6 חודשים, שהם העונש. 

צור קשר עם עורך דין פלילי

משרד שאול רן ושות׳ מתמחה במחיקת רישום פלילי, קיצור תקופת ההתיישנות, סגירת תיק פלילי, ועריכת שימוע לפני הגשת כתב אישום. משרדנו מעניק שירות בפריסה ארצית ובסודיות מוחלטת.

עורך דין אלעד שאול

חייג עכשיו