חוק זכויות נפגעי עבירה

חוק זכויות נפגעי עבירה נועד לאפשר לקורבנות שנפגעו מעבירות פליליות, לקחת חלק מסוים בהליך הפלילי שמתנהל נגד אלו שפגעו בהם. נפגעי העבירה הם לא צד להליך הפלילי המתנהל נגד הנאשם שפגע בהם ולרוב מהווים רק "עדי תביעה". עו"ד אלעד שאול, המייצג ומלווה נפגעי עבירה בהליך הפלילי, מסביר על חוק זכויות נפגעי עבירה וחשיבותו.

 

מהו חוק זכויות נפגעי עבירה?

ההליך הפלילי במדינת ישראל מבקש להביא לדין ולהעניש את מי שעבר על החוק הפלילי, מתוך תפיסה שהנאשם פגע באינטרס כלל הציבור ולא רק באינטרס של נפגע העבירה הספציפי. לכן המדינה תובעת בשם כלל הציבור, וזו הסיבה שכתב אישום שמוגש נגד אדם נושא את השם מדינת ישראל נגד הנאשם. כך יוצא שנפגע העבירה או הקורבן, לא לוקח חלק בהליך המשפטי ואין לו "קול להתבטא".

בשנת 2001 נחקק חוק זכויות נפגעי עבירה מתוך הבנה שתפיסת ההליך הפלילי כמייצג את אינטרס הציבור הרחב, פוגעת בנפגע העבירה ולא מתחשבת בו. מטרת החוק היא להגן על כבוד נפגעי עבירות פליליות לאורך ההליך הפלילי כולו – החל משלב הגשת התלונה במשטרה, דרך הגשת כתב האישום וניהול הדיון בבית המשפט, ועד למתן גזר הדין.

זאת, תוך שמירה על זכויות חשודים, נאשמים ונידונים הנתונות להם מכוח הדין.

 

הגדרת נפגע עבירה

סעיף 2 לחוק קובע כי נפגע עבירה הוא כל מי שנפגע ממעשה עבירה במישרין ואם מדובר בעבירה שגרמה למות נפגע העבירה, גם בני משפחת נפגע העבירה. כעורכי דין פליליים המייצגים נפגעי עבירה, אנו מייצגים את נפגע העבירה מול רשויות המדינה ודואגים לאינטרסים שלו בהליך הפלילי, לרבות החמרת הענישה נגד הפוגע.

 

זכויות נפגעי עבירה

פרק ב' של החוק מגדיר את זכויות נפגע העבירה בהליך פלילי. ואלו חלקם:

  1. הגנה על נפגע העבירה – סעיף 6 לחוק מעניק הגנה פיזית לנפגע עבירה וקובע שהוא זכאי להגנת בית המשפט, ככל הניתן ועל פי הצורך, מפני הנאשם ומפני שלוחיו ומקורביו.
  2. הגבלת מסירת פרטים אישיים של הקורבן – סעיף 7 לחוק קובע הגבלה על מסירת פרטים אישיים של נפגע עבירה כמו כתובת מגוריו, כתובת מקום עבודתו ומספרי הטלפון שלו, כאשר מדובר בנפגע עבירת מין או אלימות חמורה או כאשר עולה חשש לפגיעה בשלומו של הנפגע.
  3. קבלת מידע על ההליך הפלילי – סעיף 8 לחוק מעניק לנפגע עבירה זכות לקבל מידע על ההליך הפלילי כגון: מידע על זכויותיו במסגרת ההליך, השלב בו מצוי ההליך הפלילי ופרטים נוספים הקשורים להליך הפלילי.
  4. עיון בכתב האישום – סעיף 9 מזכה את נפגע העבירה בזכות עיון בכתב האישום שהוגש כנגד הנאשם ולקבל עותק ממנו. זכות זו מוקנית לנפגע גם ביחס להסדרים לסגירת התיק. התביעה המשטרתית או הפרקליטות יכולים שלא לאפשר עיון בכתב האישום, אם הדבר יוביל לשיבוש הליכי המשפט.

 

זכויות נפגעי עבירות מין ואלימות חמורה

החוק מבדיל בין נפגעי עבירה "רגילים" לנפגעי עבירה שסבלו אלימות חמורה או עבירות מין, להם יש זכויות יתר. מטבע הדברים, אישה שחוותה אונס או מעשה סדום, או גבר שנפל קורבן לסחיטה באיומים, חוו טראומה קשה יותר ממי שנפל קורבן לעבירת איומים או תקיפה סתם ולכן החוק מעניק להם "זכויות יתר".

  1. קביעת מין החוקר במשטרה – סעיף 14א. מתייחס לעבירות מין באופן מיוחד, ומקנה לנפגע עבירה שכזו את הזכות לקבוע את מין החוקר שייגבה ממנו הצהרה.
  2. התחשבות בעמדת הנפגע לעניין עיכוב הליכים – סעיף 16 מתייחס לנפגעי עבירות מין וכן לנפגעי עבירות אלימות חמורה, וקובע כי יש להתחשב בעמדתם כאשר ישנה כוונה לעכב את ההליך הפלילי כנגד הנאשם.
  3. התחשבות בעמדת הנפגע לעניין הסדר טיעון – סעיף 17 מעניק לנפגעי עבירות אלה גם את הזכות להביע עמדתם בפני בית המשפט גם בענייני הסדרי טיעון, הסדרים לסגירת התיק וכן בהעברת עניינו של הנאשם לבית משפט קהילתי.
  4. זכות להביע עמדה לגבי חנינה מהנשיא – סעיף 20 לחוק מזכה את נפגעי עבירות מין ואלימות חמורה בזכות להביע עמדתם בכתב במידה ונשקלת הענקת חנינה מנשיא המדינה או הקלה בעונש לנאשם.
  5. דגימת ראיות פורנזיות מקורבן עבירה – סעיף 22א. מגדיר את כל הזכויות הקשורות בהליך נטילת דגימה פורנזית מנפגעי עבירות מין. מכיוון שמדובר בהליך פיזי טעון רגשית שעלול לגרום לקורבן לחוות את הפגיעה המינית מחדש, הבטחת זכויותיו במסגרת ההליך הרגיש חשובה ביותר. בין היתר, הסעיף קובע כי נטילת דגימה פורנזית באמצעות ערכת אונס מגופו של קורבן עבירת מין תיעשה בהסכמתו בלבד. בנוסף, לא ייעשה בדגימה כל שימוש שלא ניתנה לו הסכמת הקורבן בכתב, ופרטיו האישיים לא יתועדו על חלקה החיצוני של ערכת האונס כך שהיא תישמר במקום ייעודי במחסני משטרת ישראל באופן אנונימי. פרטי הזיהוי של הקורבן יישמרו בנפרד מהדגימה ובסודיות מוחלטת.

כעו"ד יוצא הפרקליטות, אני ממליץ בחום לכל נפגע ונפגעת עבירה לפנות לקבלת ייעוץ וליווי משפטי על מנת להבטיח את קבלת מלוא הזכויות ומיצוי הדין עם העבריין.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

יחידת הסיוע בפרקליטות

בנוסף לזכויות שמקנה החוק לנפגעי עבירה במסגרת ההליך הפלילי, יש התייחסות גם להשלכות הפגיעה שחוו הקורבנות לטווח ארוך, לאחר שההליך המשפטי מסתיים. במקרים רבים הנזק שהסב להם האירוע הפלילי שחוו הוא כזה שמייצר התמודדות יומיומית קשה, ומתוך הכרה בכך נקבע בסעיף 23 לחוק כי פרקליטות המדינה ופרקליטויות המחוז יקימו עבורם יחידות סיוע.

מטרת יחידות אלו היא להבטיח את מימושן של כלל הזכויות המוקנות לנפגעי עבירה במסגרת החוק, לחזק את הקשר עם נפגעי ונפגעות העבירה, לוודא שקולם יישמע, ולוודא שיהיו מעודכנים ומעורבים ככל הניתן בהליך המשפטי. כיום ניתן לפנות ליחידות הסיוע גם באופן מקוון.

 

עורך דין לייצוג נפגעי עבירה

הייצוג המשפטי של נפגעי עבירה מתחיל עוד בטרם פתיחת ההליך הפלילי. למעשה, תפקידו של עורך הדין מתחיל מיד לאחר התרחשותו של האירוע הפלילי (עוד בטרם ניתן הדיווח לגביו), בזמן הגשת התלונה במשטרה ולאחריה. עורך דין פלילי מקצועי ובעל ניסיון בתחום יסביר לנפגע את כל זכויותיו, יציג בפניו את האפשרות הטובה ביותר עבורו על פי פרטי המקרה, ויפעל לשם מיצוי הדין עם הנאשם.

במידה ומוגש כנגד החשוד כתב אישום, עורך הדין אמון על הבטחת מימוש זכותם של נפגעי העבירה להגנה פיזית מפני החשוד, זכותם לנכוח בבית המשפט בכל שלבי ההליך, זכותם לעיין בכתב האישום, וכן זכותם להביע עמדתו ביחס לעיכוב ההליכים וביחס להסדרי טיעון או הסדרים לסגירת התיק.

במידה ולא מוגש כנגד החשוד כתב אישום, עורך הדין מלווה את נפגעי העבירה בתהליך הגשת הערר על סגירת התיק, הן מפאת חוסר אשמה או היעדר ראיות מספיקות והן מפאת חוסר עניין לציבור. הייצוג המשפטי מתקיים כמובן גם בהליך האזרחי.

במסגרת הליך זה, נפגעי העבירה יכולים לתבוע את הנאשם במישרין לפיצויים כספיים בגין הנזק הרב שנגרם להם. במידה וקדם לו הליך פלילי, ישנה חשיבות רבה לתוצאתו על סיכויי ההצלחה של ההליך האזרחי, ולכן ישנה חשיבות רבה לייצוג משפטי מיטבי. יש לציין כי ניתן להגיש תביעה אזרחית כנגד האדם הפוגע גם אם לא הוגש נגדו כתב אישום, וגם אם זוכה מכל אשמה במסגרת ההליך הפלילי.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
שאלות ותשובות
חוק המקנה לנפגעי עבירה פלילית מספר זכויות בהליך הפלילי המתנהל בין מדינת ישראל בין העבריין שפגע בהם.
יש מספר זכויות מרכזיות: הגנה על נפגע העבירה, הגבלת מסירת פרטים אישיים, קבלת מידע על ההליך הפלילי ועיון בכתב האישום. לקורבנות עבירת מין או אלימות חמורה יש זכויות נוספות כגון הבעת עמדה לעניין עיכוב הליכים, הסדרי טיעון וחנינה מהנשיא.
מומלץ לנפגעי עבירה לשכור שירותי עורך דין לייצוג בהליך הפלילי המתנהל נגד הנאשם שפגע בהם. רק עורך דין מטעמכם יכול להפעיל לחצים על הפרקליטות ובית המשפט להטלת העונש החמור ביותר על העבריין.
מי שנפגע ישירות מעבירה פלילית. אם נפגע העבירה מת כתוצאה מהעבירה, גם בני משפחתו מוגדרים נפגעי עבירה.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא חוק זכויות נפגעי עבירה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה