חקירה ביאח"ס

חקירה ביאח"ס היא אירוע חריג שמצריך היערכות וייעוץ מקיפים לסוהר שעתיד להיחקר. היחידה הארצית לחקירות סוהרים (יאח"ס) היא יחידת משטרה ארצית היושבת בלוד ופועלת במסגרת יחידת להב 433 כחלק מהיאחב"ל ונאבקת בעבירות פליליות של אנשי שירות בתי הסוהר ובכללם: סוהרים, אנשי סגל בשב"ס, אזרחים עובדי שב"ס שביצעו את העבירות בזמן מילוי תפקידם או בקשר לביצוע תפקידם בין אם בין אנשי השב"ס עצמם או בין אם מדובר בעבירות של אנשי שב"ס כלפי אסירים, עצירים, נותני שירות לשב"ס וכדומה.

כיצד להתמודד עם חקירה ביחידה הארצית לחקירות סוהרים? עו"ד אהרון מלכה מהמחלקה הפלילי במשרד אלעד שאול ושות', מסביר:

 

היחידה הארצית לחקירות סוהרים (יאח"ס)

יאח"ס היא היחידה הארצית לחקירות סוהרים, המקבילה למחלקה לחקירות שוטרים ותפקידה לחקור פשעים שבוצעו לכאורה על ידי אנשי שירות בתי הסוהר ואולם בניגוד למחלקה לחקירות שוטרים המצויה תחת משרד המשפטים, חוקרי יאח"ס הם חוקרי משטרה מנוסים ביחידת העילית להב 433.

חוקרי יאח"ס, בדומה לשאר חוקרי להב 433 הם חוקרים מהאיכותיים שקיימים בשורות המשטרה, דבר הבא לידי ביטוי בהכרת הפרטים הקטנים בתיקים הפליליים שמועברים לטיפולם, הכנת שאלות מתוחכמות לחקירה, איסוף מידע רב בחקירה סמויה טרם נפתחת חקירה גלויה וקביעת אסטרטגיה לחקירת הסוהר.

במידה שאיש שב"ס עבר עבירה פלילית "רגילה" בחייו הפרטיים, בשונה משוטרים, הוא ייחקר באחת מיחידות המשטרה כמו כל אזרח. אולם אם העבירה בוצעה במסגרת עבודתו כאיש שירות בתי הסוהר, הוא צפוי להחקר ביחידה לחקורת סוהרים.

לחוקרי יאח"ס יש סמכות להכנס לכל מתקן שב"ס, כל בית סוהר או בית מעצר ברחבי הארץ, לגבות עדות מכל אסיר, סוהר או איש צוות בשב"ס. חקירות רבות ביאח"ס נערכות מתחת לפני השטח ("חקירה סמויה"), מבלי שהסוהר הנחקר בכלל יודע שהדבר מבוצע. חקירות אלו מגובות בחלק מהמקרים במידע מודיעיני, בשיתוף קציני מודיעין, צווי חיפוש והאזנת סתר של בית המשפט ועוד. החקירה עצמה לא נערכת במתקני שב"ס אלא במשרדי יאח"ס בלוד.

 

דרכי הגשת תלונה ליאח"ס

תלונה ליאח"ס כנגד איש שב"ס על עבירה פלילית שביצע בקשר למילוי תפקידו יכולה להגיע במספר דרכים:

 1. תלונה ישירה: תלונת אסיר כנגד סוהר המוגשת ישירות לשב"ס ומועברת במעטפה סגורה ישירות ליאח"ס.
 2. תלונה מצד שלישי: תלונה שמוגשת על ידי בן משפחה או עורך דין של אסיר, בשמו, בגין עבירות שבוצעו נגדו לכאורה.
 3. רע"ן משמעת: ראש ענף משטר ומשמעת בשב"ס רשאי להעביר תלונה ליאח"ס על בסיס מידע שקיבל מגורמים שונים בשב"ס, למלש, תלונה של סוהר נגד סוהר או מידע מודיעיני.

 

תלונה נגד איש שב"ס חייבת להיגבות מהמתלונן לאלתר (במקום) והיא יכולה להימסר בכל תחנת משטרה בארץ. בנוסף, לא ניתן לסרב לגבותה או להעביר את המתלונן ליחידה חוקרת אחרת. אנו נתקלים במקרים רבים בהם שוטרים מסרבים לגבות תלונה נגד סוהרים ומצליחים לאכוף את החוק על השוטרים עצמם ולכפות עליהם לקבל את התלונה ולהעבירה ליאח"ס להמשך חקירה.

לאחר הגשת תלונה במשטרה ייפתח תיק פלילי ויועבר דיווח ללא דיחוי ליאח"ס ושם ייפתח התיק הפלילי עצמו כנגד הסוהר. זימון לחקירה ביאח"ס או הגשת תלונה נגד איש שב"ס מצריכה ומצדיקה ליווי משפטי מעורך דין פלילי מנוסה שכן להליך ישנן השלכות מרחיקות לכת לכל המעורבים.

מצד אחד, איש שב"ס נחשב לאיש חוק שנהנה מחזקת התקינות המנהלית, זאת אומרת, שכל פעולה שביצע נתפסת כפעולה כשרה אלא אם הוכח אחרת. הדבר מציב רף גבוה יותר להוכחת ביצוע עבירה על ידי איש שבס. קושי נוסף הוא שיש לסוהר יכולת לגשת לדו"חות ומסמכים, לשבש את החקירה ולהשפיע על עדותם של סוהרים נוספים "מתחת לפני השטח".

לכן חשוב להתייעץ עם עו"ד לפני הגשת תלונה נגד סוהר על מנת לבחון אפשרות לבצע את החקירה באופן סמוי. מנגד, סוהר או איש שב"ס שכבר זומן לחקירה ביחידה לחקירות סוהרים צפוי לחקירה איכותית ואגרסיבית מצד חוקרי יאח"ס, שעלולה להשפיע על המשך העסקתו בשב"ס, תעמיד בסיכון את שמו הטוב ואת חירותו.

אנשי שב"ס הנהנים מחזקת התקינות המנהלית נאלצים לשלם מחיר אישי כבד ביותר אם הוכח שביצעו עבירה וזאת בדיוק בשל כך שהחוק מעניק להם הגנה יחסית. ביצוע עבירה פלילית על ידי איש שב"ס במסגרת תפקידו מהווה מעילה קשה באמון הציבור ומצדיקה, על פי פסיקת בתי המשפט, ענישה מחמירה ביותר.

 

ענף המשמעת בשב"ס והליכים מקבילים לחקירת יאח"ס

במקביל לדיווח ליאח"ס, מועבר במקביל גם דיווח לענף המשמעת בשב"ס שיכול לפתוח בהליכים משמעתיים נגד הסוהר לרבות השעייה דחופה או שימוע לפני פיטורים משב"ס. הליכי המשמעת נגד אנשי שירות בתי הסוהר מנוהלים מכוח פקודת בתי הסוהר, תשל"ב-1971.

חלק מהעבירות המנויות בפקודה הן עבירות משמעת בלבד שלא מהוות עבירה פלילית והן יכולות להתברר בהליך משמעתי בתוך שב"ס מבלי לערב את יאח"ס. לחילופין, ישנה אפשרות שתיק פלילי שהתחיל בחקירת יאח"ס יסתיים בהעברה להליך משמעתי בלבד מכיוון שהתגלה שהעבירה שבוצעה היא משמעתית בלבד. אלו מקצת העבירות המהוות עבירת משמעת בלבד:

 • אי מילוי הוראה או פקודה.
 • התרשלות במילוי תפקיד.
 • התנהגות שאינה הולמת סוהר או כזו שפוגעת בתדמית שב"ס.
 • שימוש לרעה בסמכות (עבירת משמעת הדומה לעבירה הפלילית שימוש לרעה בכוח המשרה).
 • אי נקיטת אמצעי סביר למנוע עבירה של אסיר או סוהר.
 • מתן אפשרות לאסיר להימלט.
 • מתן הצהרה כוזבת, דיווח כוזב או ידיעה כוזבת.
 • גילוי ידיעה ללא היתר.
 • ניצול מעמד של סוהר שלא לצורך מילוי תפקידו.
 • שימוש בכוח בלתי סביר, ללא הצדקה או בחריגה מהפקודות.
 • עשיית מעשה שמאפשר לסוהר אחר לבצע עבירת משמעת.
 • סיוע לסוהר אחר לעבור עבירה.
 • יצירת קשר עם אסיר, בני משפחתו או אסיר לשעבר בניגוד לכללים.

 

הפקודה קובעת עוד מספר רב של עבירות שהן בתכליתן עבירות משמעת חמורות. חלק מהעבירות הללו יכולות להחקרה לצד ההליך הפלילי, כך למשל, באחד התיקים שטופלו במשרדנו, סוהר יצר קשר עם אסיר לשעבר וביקש ממנו הלוואות על מנת לצלוח תקופה קשה אותה חווה.

התנהל הליך משמעתי במקביל להליך הפלילי והסוהר פוטר משב"ס לצד ההליך הפלילי שנוהל נגדו. עו"ד אלעד שאול שוחח על כך עם ברהנו טגניה וגלעד שלמור ברדיו 103FM, לחצו על התמונה כדי לשמוע את הריאיון של עו"ד אלעד שאול בנושא חקירה ביאח"ס:

לענף המשמעת בשירות בתי הסוהר יש חשיבות מכרעת בהליך הפלילי מכמה סיבות:

 1. הם הגוף המקצועי והחקירה תתנהל במקביל להליך משמעתי.
 2. שיתוף הפעולה של ענף המשמעת עם הפרקליטות במקרים בהם יש חשד לעבירה פלילית, (למשל: סוהר שהחדיר חפץ אסור לכלא עבור אסיר) נעשה באופן שוטף ומטבע הדברים חומרים שנאספו במסגרת החקירה המשמעתית יועברו לפרקליטות לבקשתם.
 3. הפרקליטות תיטה לאמץ המלצות ומסקנות שנבעו מההליך המשמעתי ותעשה בהן שימוש לטובת ההליך הפלילי ולכן כל מילה שנאמרה במסגרת המשמעתית על ידי הסוהר, היא כבדת משקל.

 

במידה שמדובר בחשד לביצוע עבירה של איש שב"ס שלא במסגרת מילוי תפקידו התלונה תיחקר באחת מיחידות החקירה הרגילות במשטרת ישראל אבל במקביל יועבר דיווח לגורמים הבאים:

 1. יאח"ס (כחלק מדיווח חובה על עובדי מדינה).
 2. ענף משמעת בשב"ס.
 3. רע"ן משמעת או ראש צוות הליכים מנהליים בענף המשמעת – דיווח מיידי.

 

אם זומנתם לחקירה ביאח"ס, בגין חשד לעבירה פלילית במסגרת מילוי תפקידכם, ובדומה לכל חקירת משטרה, רצוי להסתייע בדחיפות בשירותי עו"ד פלילי, כל מילה שתאמרו בחקירה תירשם ועלולה לשמש נגדכם.

חשיבות הייעוץ המקדים היא מכרעת בדיוק בשלב הראשוני הזה, משום שכל חקירה עלולה להוביל לנקיטת הליך פלילי (כתב אישום) ו/או להליך משמעתי שאף הוא יכול להתפצל בין הליך פנימי במסגרת השב"ס לבין הליך משמעתי בנציבות שירות המדינה ולהגיע לבית הדין המשמעתי לעובדי המדינה.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

ענישה בהליכי משמעת בשב"ס

הסנקציות שעשויות להינקט כלפי סוהר שיורשע בהליך משמעתי המקביל לחקירת יאח"ס או במסגרת תובענה משמעתית שתנוהל על ידי נציבות שירות המדינה בבית דין למשמעת של עובדי המדינה, הם אלה (רשימה לא סגורה):

 • התראה
 • נזיפה (רגילה או חמורה)
 • נזיפה חמורה
 • הפקעת משכורת
 • פסילה לתקופה או לצמיתות
 • העברה למשרה אחרת
 • פיטורים

 

חשוב להדגיש שההליך המשמעתי יכול להינקט כלפי סוהר גם אם לא הוגש כתב אישום על ידי הפרקליטות וגם אם התיק ביאח"ס נסגר באחת מעילת הסגירה. יחד עם זאת, הליכי המשמעת הם משניים יחסית וגולת הכותרת של חקירת יאח"ס היא האפשרות שבסיום החקירה יוגש כתב אישום נגד הסוהר, ינוהל נגדו הליך פלילי בבית המשפט ובסופו של יום תבקש המדינה להרשיע אותו בפלילים ולגזור עליו עונש שיכול להגיע אף לעונשי מאסר בפועל.

אין צורך להוסיף על הקושי הרב שחווה סוהר שמגיע לאחד ממתקני הכליאה אותם הכיר הפעם כאסיר מן המניין באגף טעוני הגנה.

 

סיום החקירה והעברת התיק לפרקליטות

מרגע סיום החקירה על ידי יאח"ס, בדומה לחקירת משטרה רגילה, התיק יעבור לפרקליטות המחוז הרלוונטית לשם קבלת החלטה. אלה ההמלצות האפשריות:

 • סגירת התיק: אחת מעילות הסגירה האפשריות הן "חוסר בראיות מספיקות להעמדה לדין", "מכלול נסיבות העניין אינו מספיק להעמדה לדין", או העדר אשמה פלילי.
 • המלצה להגשת הליך משמעתי: הפרקליטות רשאית להמליץ על העמדה לדין משמעתי במקביל או במקום הליך פלילי.
 • הגשת כתב אישום: אם ישנן ראיות מספיקות, תגיד הפרקליטות כתב אישום נגד הסוהר והתיק יתנהל בבית המשפט.
 • הליכי יידוע ושימוע: בעבירות מסוג פשע מחוייבת הפרקליטות לשלוח לחשוד מכתב יידוע המעדכן אותו על זכות השימוע. אנו ממליצים בחום רב להשתמש בזכות זו ולשכור עו"ד לייצוג בו. זו ההזדמנות האחרונה לשכנע את הפרקליטות שלא להגיש נגדך כתב אישום פלילי.

 

מטבע הדברים, הפרקליטות אינה מחויבת להמלצות יאח"ס, אך יחד עם זאת, היא מעריכה את עבודת יאח"ס כיחידת חקירות מקצועית שתפקידה לחקור עבירות של אנשי שב"ס והמלצות אלה כבדות משקל. לעיתים המלצת יאח"ס להעמיד סוהר לדין משמעתי יכולה לגרור סגירת התיק הפלילי אם מדובר בעבירה קלה יחסית וזאת בשל הטענה שהדין כבר ימוצה עם הסוהר במישור המשמעתי.

ואולם בעבירות פליליות חמורות, אין שום מניעה להגיש כתב אישום לצד ההליך המשמעתי ואין לסוהר יכולת לטעון לכפל ענישה.

צריך לזכור, לפרקליטות קיימת פררוגטיבה, במידה שהיא מוצאת לנכון ובמידה שמדובר בתיק חמור (למשל: אסיר שנגרמו לו חבלות וכדומה), להחזיר את התיק ליאח"ס כדי להשלים את החקירה ולבצע פעולות חקירה נוספות כראות עיניה של הפרקליטות וכמובן להגיש כתב אישום, גם במידה שהמלצות יאח"ס ממליצות לגנוז את תיק החקירה.

יתרה מכך, הפרקליטות יכולה לקבל את התיק ובסופו של יום להורות על גניזתו ולא להגיש כתב אישום כנגד איש השב"ס אך להעביר בחזרה את התיק ליאח"ס עם המלצה לדין משמעתי. במקרה כזה, יועבר התיק על ידי ראש יאח"ס לראש ענף משמעת בשב"ס להמשך הטיפול בהיבט המשמעתי.

 

ייצוג סוהרים בחקירת יאח"ס ובהליכי משמעת

סוהרים ואנשי שב"ס הם אנשי חוק בעלי שם טוב, עבר נקי ואפשרויות קידום בהמשך הדרך. על מנת להישאר במערכת ולשמור על שם טוב ועל חפותם בהליכים פליליים ובהליכי משמעת, אנו מעמידים לרשותכם צוות עורכי דין מנוסים, יוצאי הפרקליטות הפלילית, לייצוג ייעוץ וליווי לאורך כל התהליך מול היחידה הארצית לחקירות סוהרים, ייעוץ לפני החקירה, גיבוש אסטרטגיה וקו הגנה, שמירה על זכויותיכם בהליך החקירה כדי להבטיח שתמסרו את הגרסה הטובה ביותר, בצורה המכובדת ביותר תוך שמירה על שמכם הטוב, מקום העבודה וחפותכם.

ליווי התיק הפתוח (הממתין לבירור דין) בשלב של אחרי החקירה הוא משמעותי ויש לו השפעה רבה על המשך ניהול ההליך הפלילי או המשמעתי. מטבע הדברים, תיקים שמועברים לפרקליטות עשויים לשכב על מדפי הפרקליטות חודשים ארוכים ועלול להיגרם "עינוי דין" לחשוד שכל העת ממתין להחלטה בעניינו וחרב ההליך הפלילי מרחפת מעל ראשו.

אנו יוצרים קשר עם גורמי התביעה בפרקליטות ומאיצים את הטיפול בעניינכם, ככל שהדבר נכון אסטרטגית לעשות ומייצגים נאמנה עד לתום ההליך. לצד ההליך הפלילי אנו מלווים ומייצגים סוהרים ואנשי שב"ס בהליכי משמעת מול שירות בתי הסוהר ובבית הדין המשמעתי מול נציבות שירות המדינה. לפרטים נוספים חייגו אלינו או השאירו פרטים ללא התחייבות מצידכם.

3 מתוך 5 - (1 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא חקירה ביאח"ס?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!