מכתב יידוע לחשוד

מה זה בעצם מכתב יידוע לחשוד? מה הקשר לשימוע לפני הגשת כתב אישום? ומהן הזכויות שלכם? כדי להבין לעומק את משמעות המונח "מכתב יידוע לחשוד" צריך להבין ראשית את החוק ואת ההנחיות.

 

סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי

הוראות סעיף 60א מחייבות את רשות התביעה (פרקליטות, תביעה משטרתית ועוד), לשלוח מכתב יידוע לחשוד. מכתב היידוע מעדכן את החשוד שחומר החקירה בעניינו הועבר מהגוף החוקר (משטרה, רשות המיסים, רשות ניירות ערך ועוד) אל רשויות התביעה לצרוך בחינת האפשורת הגיש כתב אישום. החשוד שקיבל את מכתב היידוע, רשאי אך לא חייב, לפנות בכתב בתוך 30 יום עם בקשה מנומקת מדוע על התובע להמנע מהגשת כתב אישום נגדו.

 

האם החוק מחייב את התביעה לשלוח מכתב יידוע בכל עבירה?

לא. החובה קיימת רק בעבירה מסוג פשע – עבירה שהעונש עליה הוא מעל 3 שנות מאסר. בעבירות מסוג עוון, שהעונש עליה הוא עד 3 שנות מאסר, התביעה לא מחוייבת במשלוח מכתב יידוע לחשוד. רוב העבירות הנחקרות במדינת ישראל הן עבירות מסוג "עוון", כך שברוב המקרים חשוד לא זכאי לשימוע לפני הגשת כתב אישום.

אלו חלק מעבירות העוון הנפוצות שלא מקנות זכות לשימוע:

 1. איומים.
 2. שיבוש מהלכי משפט.
 3. תקיפת שוטר.
 4. הפרעה לשוטר במילוי תפקידו.
 5. מרמה והפרת אמונים.
 6. גרם מוות ברשלנות.
 7. פציעה.
 8. מעשה מגונה בפומבי.
 9. תקיפה סתם.
 10. הפרת הוראה חוקית.
 11. הטרדה מינית.
 12. גניבה.
 13. זיוף.
 14. קבלת דבר במרמה.
 15. היזק לרכוש במזיד.

 

אם נחקרת באחת העבירות לעיל, אינך זכאי לשימוע טרם העמדה לדין ולא תקבל מכתב יידוע לחשוד. יחד עם זאת, ייצוג משפטי איכותי של עורך דין פלילי יכול להוביל לעריכת שימוע "לפנים משורת הדין" ולהימנעות מהעמדה לדין. בנוסף לעבירות עוון, ישנן עבירות פשע חריגות בהן התביעה פטורה ממשלוח מכתב יידוע לחשוד, על מקרים אלו נפרט בהמשך.

 

מכתב יידוע ראשון

לעיתים נשלח לחשוד "מכתב יידוע ראשון" שמעדכן אותו על העברת התיק מהמשטרה לפרקליטות. המכתב מודיע שהתובע ילמד את התיק ויגבש עמדה – אם יחליט להעמיד לדין, יישלח לחשוד "מכתב יידוע שני".

לתשומת לבכם! מדיניות הפרקליטות משתנה ממקרה למקרה ולעיתים ישנו מכתב יידוע אחד בלבד ללא מכתב יידוע שני.

כך נראה מכתב יידוע ראשון בתיק פלילי בחשד לעבירה מסוג פשע (עבירת מחשב):

למעשה, מכתב היידוע הראשון הוא מכתב תבניתי הנשלח באופן אוטומטי לכתובתו של החשוד כפי שידועה למשטרה. לעיתים קרובות מכתבי היידוע נשלחים לכתובת ישנה משום שהחשוד לא עדכן במשרד הפנים את כתובתו והדבר עלול ליצור אי נעימויות.

 

האם להמתין למכתב יידוע שני, או לפעול כבר עכשיו?

למרות שמדובר במכתב יידוע ראשון, אנו ממליצים לשכור עורך דין פלילי, לפנות לגוף התובע במהירות האפשרית ולהגן על עצמכם. כתובע פלילי לשעבר, אני יודע שקשה מאוד לשכנע תובע לא להגיש כתב אישום אחרי שהוא למד את החומר והכיר את התיק לעומקו.

כך שהדבר הגרוע ביותר שחשוד יכול לעשות, הוא להתעלם ממכתב יידוע, ואני ממליץ להגיב למכתב היידוע הראשון מיד עם קבלתו, באמצעות עורך דין פלילי, עוד לפני שהתובע מתרשם מהתיק ולומד את הראיות.

לקוחות שקיבלו מכתב יידוע ראשון מגיעים למשרד לפגישת ייעוץ ראשונה, ללא התחייבות, מספרים את הסיפור במלואו ובין היתר:

 1. על מה נחקרת?
 2. באיזו תחנה נחקרת?
 3. מה הגרסה שסיפרת בחקירה?
 4. אילו ראיות הטיחו בך בחקירה?
 5. אילו טענות הגנה אפשר לטעון?
 6. ועוד.

 

כעורך דין פלילי מנוסה, אני יודע כבר בשלב המכתב הראשון לאמוד חלק מהכשלים והמחדלים של המשטרה, כך שאפשר לערער את הביטחון של התביעה בהעמדת הלקוח לדין – כבר בשלב זה. כשמרחף מעל ראשיכם הסיכון להגשת כתב אישום פלילי – צריך להיות עם האצבע על הדופק. קיבלתם מכתב יידוע ראשון ולא התייעצתם עם עורך דין וכעת היגע מכתב יידוע שני! אז מה עושים?

 

מכתב יידוע שני

אם מכתב היידוע הראשון לא הזיז אתכם מהכסא, רצוי שבשלב קבלת המכתב השני תפעלו, ומהר! להלן דוגמא למכתב יידוע שני לחשוד שקיבל לקוח המשרד החשוד בעבירות סייבר ופגיעה בפרטיות: עריכת שימוע לפני הגשת כתב אישום מצריכה חוכמה, תחכום ואסטרטגיה מתוכננת ומוקפדת. בכל הליך שימוע אנו עורכים "קרב מוחות" מול הגוף התובע ומנסים לשכנע לסגור את התיק ולהמנע מכתב אישום.

הקושי המרכזי, הוא לשכנע לא להעמיד לדין ובמקביל לא לחשוף את מלוא טענות ההגנה של הלקוח, חשיפה כזו:

 1. תאפשר למשטרה לערוך "מקצה שיפורים", השלמות חקירה וסגירת חורים לקראת כתב האישום הקרב ובא.
 2. תפגע להגנה ב- "אלמנט ההפתעה" בבית המשפט למקרה שיוגש כתב האישום.

 

בשימוע לפני הגשת כתב אישום, יושב בדרך כל פרלקיט בכיר ייחד עם פרקליט זוטר יחסית שמכיר את התיק לעומק. תפקידם של הפרקליטים הוא לשמוע את טענות הסנגור, אך לא רק, בשימוע רוב הקלפים נפתחים כך שצריך להיזהר מאוד בטענות שמעלים בשלב השימוע.

 

הנחיית פרקליט המדינה 14.21

גופי התביעה בישראל כפופים בהליכי יידוע ושימוע בהליך הפלילי להנחיית פרקליט המדינה מס' 14.21. ההנחייה קובע איך תובע משטרתי או פרקליט צריך להתנהג בהליך יידוע החשוד, אילו זכויות להעניק לחשוד בעבירות פשע ובאיזה אופן בדיוק לנהל את ההליך.

נביא את תמצית העניינים שסוקרת ההנחיה:

 • אופן משלוח מכתב יידוע לחשוד.
 • אופן ביצוע הליכי שימוע פלילי.
 • מקרים בהם יש פטור מחובת משלוח מכתב יידוע לחשוד.
 • משמעויות מכתב יידוע ראשון.
 • משמעויות מכתב יידוע שני.
 • תוכן המכתב.
 • אופן עריכת השימוע: בעל פה, בכתב, על ידי עורך דין פלילי או מול החשוד עצמו.
 • חומר החקירה אותו יש להעמיד לרשות עורך דין של החשוד.
 • סוגי טענות שלא ניתן לטעון בשימוע: למשל, חשוד ששתק בחקירה, לא יכול לטעון טענות לגבי שאלות ששתק לגביהן.
 • אופן תיעוד הליך השימוע.
 • הצגת ראיות שנמסרו במהלך השימוע במסגרת ההליך הפלילי.

 

כיוצאי הפרקליטות וכמי שניהלו בעבר שימועים מטעם מדינת ישראל, אנו מכירים היטב את ההנחיות והנהלים הפנימיים בפרקליטות ומשתמשים בהם לטובת לקוחותינו.

 

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה

היועץ המשפטי לממשלה הוא ראש התביעה הכללית במדינת ישראל. מכוח תפקידו, הוא מפרסם הנחיות בנוגע להעמדה לדין של חשודים. הנחיות אלו, נוגעות לזכות הבסיסית של כל אדם שעומד בסיכון לקיום הליך פלילי נגדו.

בשונה מהנחית פרקליט המדינה אותה סקרנו לעיל, הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 4.3001 (51.015) סוקרת ומסדירה את זכויות החשוד החוקתיות וכללי המשפט המנהלי, לדוגמה:

 1. זכות הטיעון
 2. הזכות לשיוויון
 3. חובת השימוע
 4. שיקולי הרשות המנהלית

 

כל זה נעשה על בסיס פסיקות בית המשפט העליון (בג"צ), נהלים והנחיות פנימיות של גופי התביעה ומערכת המשפט. לצד הנחיות פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה, ישנן הנחיות ונהלים רבים הנוגעים לאופן ניהול החקירה על ידי המשטרה. על עורך דין פלילי להכיר לעומק את כל ההנחיות והנהלים, על מנת שיוכל לנתח את חומר הראיות ולחשוף את הליקויים בהתנהלות המשטרה – לטובת הלקוח החשוד.

 

שימוע לפני העמדה לדין: חובה או זכות?

המושג "חובת שימוע" בהליך הפלילי הוא מושג שגוי ששגור בפיהם של עורכי דין רבים. שימוע הוא זכות של חשוד והוא יכול לוותר על זכות זו. החובה המרכזית של המשטרה והתביעה היא "חובה היידוע": החובה לשלוח מכתב יידוע לחשוד שנחקר בעבירה פלילי מסוג פשע, וליידע אותו על "זכות השימוע" שקיים לו. מרגע שהמשטרה או הפרקליטות שלחו מכתב יידוע לחשוד, הן עמדו בחובתם ולחשוד יש 30 ימים להגן על עצמו.

אם החשוד לא פועל לשכור עורך דין פלילי ולהגן על עצמו – הוא מוותר על זכותו לשימוע ואין לו זכות לטעון לאי קיום שימוע.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

חלפו 30 יום ולא הגשתי טיעונים, מה אפשר לעשות?

על פניו, וויתרתם על הזכות לשימוע. מצד שני, הפרקליטות והתביעה כפופים לככלי המשפט המנהלי, אותם אנו מכירים היטב כך שברוב המקרים אנו יכולים לשכנע את עורך הדין של המדינה לאפשר לקיים את הליך השימוע, למרות שאיחרתם את המועד. הליכים פליליים עלולים לפגוע בשמו הטוב של החשוד ואף בחירותו – אם ייגזר עליו מאסר בפועל.

אם קיבלתם מכתב יידוע לחשוד, ראשון או שני, פעלו במהירות ובנחישות להגן על עצמכם ופנו לעורך דין לקיום הליך השימוע.

 

שימוע פלילי במשטרה

שימוע פלילי במשטרה יבוצע גם הוא על ידי תובע משטרתי ורק בעבירות פשע. עבירות הפשע בהן מטפלת התביעה המשטרתית הן לא רבות ומוסדרות בתוספת הראשונה א' לחוק סדר הדין הפלילי. אם קיבלתם מכתב יידוע ראשון או שני מיחידת התביעות של משטרת ישראל, עליכם לפעול במהרה כדי לקבל, באמצעות עורך דינכם, העתק מחומר הראיות ולשכנע את התובע שלא להגיש כתב אישום.

 

שימוע פלילי בפרקליטות

רוב הליכי השימוע במדינת ישראל מתקיימים בפרקליטות המדינה וכן בפרקליטויות המחוזיות:

 1. פמת"א (פלילי)- פרקליטות תל אביב.
 2. פמ"מ (פלילי) – פרקליטות מחוז המרכז.
 3. פמ"י (פלילי) – פרקליטות מחוז ירושלים.
 4. פמ"ח (פלילי) – פרקליטות מחוז חיפה.
 5. פמ"ד (פלילי) – פרקליטות מחוז הדרום.
 6. פמ"צ (פלילי) – פרקליטות מחוז הצפון.
 7. פמ"ה – פרקליטות המדינה – מחלקת הסייבר.
 8. פרקליטות מיסוי וכלכלה.

 

הפרקליטות מטפלת לרוב בתיקים חמורים מאלו שמטופלים על ידי התביעה המשטרתית. מטבע הדברים, רוב תיקי הפרקליטות מגיעים לשלב השימוע שכן רוב העבירות המטופלות בפרקליטות הן עבירות פשע. עורכי הדין במשרד אלעד שאול ושות', כולם ללא יוצא מן הכלל, יוצאי הפרקליטות או התביעה המשטרתית.

אנו מכירים היטב את הפרקליטים, הממונים, ההנחיות והנהלים – אנו ידועים בזכות ההגינות, היושרה והמלחמה האגרסיבית אך האלגנטית עבור לקוחות המשרד.

 

מקרים בהם פטורה המדינה מעריכת שימוע

אז מתי פטור הגוף התובע מקיום חובת היידוע, קל וחומר הליכי שימוע?

 1. באישור פרקליט מחוז או ראש יחידת תביעות: נדרש אישור בכתב ומנימוקים מיוחדים.
 2. כשהחשוד עצור: אם מדובר בחשוד עצור בהליכי מעצר ימים, ניתן להגיש כתב אישום בתקופת מעצרו ללא יידוע או שימוע.
 3. תיקי אלימות במשפחה: כשהחשד נוגע לתקיפת בני זוג, קטינים או בעבירות מין במשפחה – לא יישלח מכתב יידוע.

 

בכל שאר המקרים, בעבירות פשע, התביעה מחוייבת לשלוח מכתב יידוע לחשוד.

 

הוגש נגדי כתב אישום ומעולם לא קיבלתי מכתב יידוע

לא אחת קורה שרשויות התביעה מגישות כתב אישום ללא יידוע ומבלי לערוך שימוע כדין, למרות שהחשד הוא לעבירת פשע.

הדבר יכול לקרות מ-3 סיבות מרכזיות:

 • קיים פטור כדין מחובת יידוע (אישור פרקליט מחוז, הליכי מעצר או בעבירות בתוך המשפחה).
 • כתובת מקום מגורי החשוד אינה עדכנית.
 • התיק סווג בטעות כעבירת עוון או טעות מערכתית מסוג אחר.

 

כשמוגש כתב אישום ללא יידוע וללא שימוע, ניתן להגיש בקשה לביטול כתב אישום. לרוב, הפרקליטות תבקש לערוך "שימוע בדיעבד", משמע, לא לבטל את כתב האישום ולקיים שימוע כאילו כתב האישום לא הוגש. בתי משפט רבים קיבלו פרקטיקה זו בעוד אחרים דחו אותה. קיום שימוע בדיעבד חוטא למטרת הליך השימוע כולו – בלתי אפשרי לשכנע תובע לבטל כתב אישום שכבר הוגש.

שימוע בדיעבד מנוגד לכללי המשפט המנהלי שמחייב הגינות, שקיפות, וקיום השימוע "בלב פתוח ובנפש חפצה". חשוב לזכור – אי עריכת שימוע אינה עילה מיידית לביטול כתב אישום – אך עורך דין פלילי טוב, יכול בהחלט להוביל לביטול האישום ואכיפת זכות השימוע.

 

זכות השימוע לחשוד ששמר על זכות השתיקה

חשוד ששתק בחקירתו לגבי עובדה מסויימת עליה נשאל, מנוע מלטעון טענות באותו עניין בשלב השימוע. לכן, כבר בשלב ייעוץ לפני חקירה במשטרה , צריך לחשוב היטב איזה גרסה לבחור, האם לשתוק או לא וכיצד להתנהל.

דוגמה להתנהלות בחקירה שתפגע בזכות החשוד לשימוע:

ש. האם אתה מבין את החשד נגדך?

ת. כן. אני חף מפשע.

ש. האם גנבת מהמעביד מעטפה ובה 5,000 ש"ח?

ת. אני שומר על זכות השתיקה.

ש. יש בידי סרטון בו רואים אותך מכניס מעטפה לכיס, מה תגובתך?

ת. אני שומר על זכות השתיקה.

בדוגמה זו החשוד החליט לשתוק ביחס לשאלות החוק לעניין גניבת מעטפה עם כסף ממעבידו – עבירת גניבה ממעביד היא עבירת פשע והחשוד ייקבל מכתב יידוע לחשוד וזכותו לקיים שימוע. אך בגלל שבחר לשתוק הוא לא יכול לטעון טענות ביחס למעטפה המדוברת והכסף שבתוכה. על מנת שלא להגיע למצב דומה, רצוי להתייעץ עם עורך דין פלילי מרגע המעצר או מהרגע שקיבלתם זימון טלפוני לחקירה במשטרה.

שלב הייעוץ לפני חקירה הוא חשוב מאין כמותו משום שעליו מתבסס התיק והוא יקבע איזה חומר יוגש לבית המשפט בהמשך ואילו ראיות יעמדו לפני הפרקליט בשלב השימוע. ייעוץ טוב ואיכותי של עורך דין פלילי מנוסה, ימזער בהכרח את הנזקים בתיק!

 

האם אני יכול לייצג את עצמי בשימוע?

לא. חשוד יכול הגיש טיעונים בכתב, אך לא רשאי לקיים שימוע בעל פה מול הפרקליט או התובע המשטרתי. הגשת טענות בכתב ללא עורך דין פלילי לא משכנעות את התובע ואף עלולה לסבך את החשוד בפלילים. ביצוע שימוע הוא לא דבר של מה בכך ונדרשת מיומנויות מיוחדות המוקנית לעו"ד פלילי. כעורכי דין מנוסים, אנו דורשים קבלת עותק מחומר הראיות, פועלים להארכת מועד ומגיעים לפגישת השימוע מוכנים!

 

האם אפשר לערוך שימוע גם בעבירת עוון?

בנסיבות מסוימות – כן.

הנחיות פרקליט המדינה מקנות לתובע שיקול דעת לקיים שימוע גם בעבירות עוון בהתאם לשיקולים הבאים:

 • נסיבות מיוחדות לביצוע העבירה.
 • נסיבות אישיות מיוחדות של החשוד.
 • קיומו של אינטרס ציבורי – תיק של איש ציבור.
 • תיקים מורכבים ובעלי היקף ראייתי גדול.

 

האפשרות לקיים שימוע בעבירות עוון היא נדירה יחסית ותלויה בשיקול דעתו של התובע. הדרך הטובה ביותר לשכנע אותו לאפשר שימוע, היא באמצעות טיעון משפטי, יחסי עבודה טובים וכבוד הדדי עם עורך הדין שלכם.

 

האם ניתן להשתמש בבדיקת פוליגרף בשימוע?

ככלל בדיקת פוליגרף לא קבילה בהליך פלילי. אולם שלב השימוע הפלילי הוא הליך מנהלי ולכן ניתן להציג בו פוליגרף שערך החשוד. בדיקת פוליגרף יכולה גם לפעול לרעת החשוד – למשל, התביעה רשאית לטעון שבדיקת פוליגרף המצויה בתיק מעידה שהחשוד משקר. ביצוע בדיקת פוליגרף בשלב החקירה או השימוע הפלילי היא אקט אסטרטגי טהור ויש לחשוב היטב אם, מתי וכיצד לבצע אותה.

כדי לוודא שבדיקת הפוליגרף לא מהווה "ירייה ברגל" מומלץ לפנות לייעוץ.

 

העתקת חומר החקירה בשלב השימוע

החשוד זכאי לקבל את "עיקרי חומר החקירה" כדי שיוכל לטעון באופן מושכל מול הפרקליטות. היקף החומר שנמסר לחשוד נתון לשיקול דעת הפרקליט. לעיתים אנו מבצעים משא ומתן ארוך ואינטנסיבי רק לצורך קבלת חומרי חקירה לפני הגעה לפגישת שימוע. רצוי להתעקש ולקבל כמה שיותר חומרי חקירה מיד לאחר קבלת מכתב יידוע לחשוד ולא לוותר על זכויותיכם.

 

האם ניתן לקיים שימוע שני?

ככלל, שימוע יתקיים פעם אחת (A One-Time Opportunity) ואין מקצי שיפורים או הזדמנות נוספת. רק במקרה שבו לאחר הליך שימוע ראשון הוחלט לסגור את התיק, אך התיק נפתח מחדש בשל ערעור המתלונן – יתאפשר שימוע שני. למתלונן יש 60 ימים מיום שנודע לו על סגירת התיק נגד החשוד – להגיש ערר על סגירת התיק. בפועל הרשויות מאפשרות למתלוננים להגיש ערר גם לאחר 60 יום כדי למנוע "פתחון פה".

אם התיק עתיד להיפתח יקבל החשוד מכתב יידוע נוסף ותתאפשר לו הזדמנות להשמיע טענות בפני פרקליטות המדינה.

 

10 עבירות נפוצות בהליכי שימוע

אלו העבירות הפליליות הנפוצות ביותר בהן אנו מקיימים הליכי שימוע לאחר קבלת מכתב יידוע לחשוד:

 1. גניבה ממעביד
 2. עבירות מחשב וסייבר (לפי חוק המחשבים)
 3. אלימות חמורות
 4. עבירות מין – מעשה מגונה בנסיבות מחמירות, אינוס, מעשה סדום ועוד.
 5. עבירות צווארון לבן – שוחד, הפרת אמונים, שימוע במידע פנים ועוד.
 6. הלבנת הון – עבירות לפי סעיף 3א לחוק איסור הלבנת הון.
 7. סמים – סחר בסמים, גידול סמים והדחת קטין לשימוש בסם.
 8. עבירת מס – חשבוניות פיקטיביות, העלמת הכנסות ועוד.

 

כעורכי דין פליליים יוצאי הפרקליטות ורשויות התביעה, אנו מודעים לחשיבות הליך השימוע וערוכים לייצג בנחישות. לרשותכם בכל עת.

מכתב יידוע לחשוד

5 מתוך 5 - (22 הצבעות)
שאלות ותשובות
מכתב יידוע לחשוד הוא מכתב שנשלח למי שנחקר במשטרה בחשד לעבירה מסוג פשע. המכתב מעדכן את החשוד שהתיק עבר מהמשטרה אל הפרקליטות והפרקליטות שוקלת להגיש נגדו כתב אישום. על פי המכתב, לחשוד יש זכות לשכור עורך דין פלילי שיפנה לפרקליטות בבקשה להימנע מהעמדה לדין. אנו ממליצים לנצל את הזכות במלואה.
לפעמים נשלח מכתב יידוע ראשון במסגרתו הפרקליטות מבקשת מהחשוד להמתין עד למשלוח מכתב יידוע שני. מכתב היידוע השני נשלח לאחר שהפרקליט למד את התיק והחליט להגיש כתב אישום. לכן אנחנו ממליצים לפעול מיד עם קבלת המכתב הראשון ולא להמתין למכתב השני.
כן. מרגע שקיבלת את מכתב היידוע אתה רשאי, באמצעות עורך דין פלילי המייצג אותך, לבקש מהפרקליטות את חומר החקירה.
לא. הייצוג נעשה על ידי עורך דין פלילי בלבד.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא מכתב יידוע לחשוד?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד בין החריפים בארץ. נלחם עם השיניים (והשכל) כדי להוציא אותך מכל צרה!
Tomer A.
Tomer A.
08:09 24 Jul 24
שירות מצויין !שנון, חברותי והכי חשוב - מקצוען !
Marom A.
Marom A.
08:00 24 Jul 24
עו"ד בהחלט מקצועי. יחס מאוד מקצועי. בעל ידע רב
Orit E.
Orit E.
07:36 24 Jul 24
העו"ד מספר 1
הדר ו.
הדר ו.
07:16 24 Jul 24
אלוף העולם בהתגלמותו
Ygal T.
Ygal T.
07:01 24 Jul 24
משרד עו״ד הכי מיקצועי שתכירו. אמין עם שרות ברמה הכי גבוהה שיש!!
Dor M.
Dor M.
06:57 24 Jul 24
תותח!!!
Yinon B.
Yinon B.
06:54 24 Jul 24
אני ממליץ בחום רב על עו"ד אלעד שאול.אדם רב תושייה, חכם מאוד, נבון, ויעיל מאוד מאוד.ממליץ בכל פה
מאור ו.
מאור ו.
06:50 24 Jul 24
אדם מיוחד עם ידע מדהים והמון אכפתיות ורצון לעזור בגובה העיניים.. תצליח תמיד
נטלי ס.
נטלי ס.
06:48 24 Jul 24
העו"ד בתחום הפלילי הכי מקצועי שיש.
אור ל.
אור ל.
06:47 24 Jul 24
משרד איכותי ורציני. בקיאים בחומר החוקתי ברמה גבוהה. אדיבים ושמחים לענות לשאלות. בהחלט משרד שאפשר לסמוך עליו. המשיכו כך! עלו והצליחו!
Eilon H.
Eilon H.
06:45 24 Jul 24
עו"ד ברמה גבוההמתן שירות אישי ואיכותי.
Renana Amiel Ben H.
Renana Amiel Ben H.
06:45 24 Jul 24
שירות מקצועי ביותר ואדיבות רבה,יחסי אנוש מעולים.ממליצה בחום.
תהל ע.
תהל ע.
06:41 24 Jul 24
עו״ד אלוף משכמו ומעלה וכל מילה מיותרת!
Meital D.
Meital D.
06:41 24 Jul 24
איש נדיר וטובנהנה לעקוב אחריו
חזקי ג.
חזקי ג.
06:39 24 Jul 24
ע"וד דין אם לב ונשמה נותן הרבה מעבר לע"וד אין עלייך תודה אלעד שאול
ישי ר.
ישי ר.
06:10 24 Jul 24
אלעד היקר ושות' מקצועיים ביותר בתחום. השירות אדיב, מסביר הכל באופן מפורט ומאפשר ללקוח להבין את התיק ואת ההשלכות של כל צעד שיעשה.מי שכבר נכנס לסיפור שמצריך עו"ד בסמיכות אליו, שיזכור את השם אלעד שאול, וכבר חצי מהבעיה נפתרה.מומלץ בחום.
אוהד כ.
אוהד כ.
05:55 24 Jul 24
עורך דין שאול ממה שלמדתי להכיר ולעקוב עורך דין רציני שחושב מחוץ לקופסא ותמיד דואג ללקוחות שלו ותמיד יעשה הכל בשבילם במסגרת החוק בכל שעה .
דודו ס.
דודו ס.
05:37 24 Jul 24
חד כמו תער, שירות מקצועי, מספר 1 בתחום.
דוד ה.
דוד ה.
05:14 24 Jul 24
עו''ד מהשורה הראשונה, אנושי ומקצוען!מומלץ ביותר
מנדי ב.
מנדי ב.
04:56 24 Jul 24
מקצוען, חד וברור. כל מה שצריך מעו"ד בתחום הזה.מומלץ!
בן פ.
בן פ.
04:53 24 Jul 24
מקצועי ורהוט , שנון ובעל קריזמה שחסרה לכמה מעו״ד שאני מכירה
Shira C.
Shira C.
04:43 24 Jul 24
בכל יום רואים אלפי עורכי דין אבל לא בכל יום רואים עורך דין שתופס את תשומת הלב שלך, שמדבר ממקום כנה ואמיתי, שמשדר רצינות חכמה ומקצועיות, אחד כזה שעושה למקצוע עריכת הדין שם טוב.מבחינתי ככה צריך להיות הסטנדרט של כל עורך דין, קודם כל בנאדם אחרי זה עורך דין ממולח מקצוען. תודה שבאנו.
Gal B.
Gal B.
00:08 24 Jul 24
מספר 1 בתחומו! עו״ד מקצועי, יסודי ואנושי.נותן שירות ברמה גבוהה וקפדנית, ממליצה בחום.
אורלי ג.
אורלי ג.
23:30 23 Jul 24
אם אתם מחפשים עו״ד מבריק, מקצועי, סופר שירותי וכנה אלעד זה האיש!ממליץ בחום.
Zevi P.
Zevi P.
23:14 23 Jul 24
אלוף, קשוב, ומקצועי
לאה מ.
לאה מ.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מקצוען שנותן את האמת בפרצוף בלי מסכות.
שמואל ב.
שמואל ב.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מס׳ 1!!!!!🏆
rozan A.
rozan A.
22:50 23 Jul 24
נאמן לדרכו, ולטובת עמו. בין העו"ד הבודדים עם עקרונות שלא מתייפיפים.
שרה ש.
שרה ש.
22:41 23 Jul 24
מקצועניות וכנות
ריקי רוזנפלד // א.
ריקי רוזנפלד // א.
22:40 23 Jul 24
עורך דין ענייני שלא מפחד להגיד את האמת גם אם היא כואבת!
ori Z.
ori Z.
22:40 23 Jul 24
משדר ידע רב ומקצועיות
ruchami E.
ruchami E.
22:33 23 Jul 24
אלוף!!
Batsheva B.
Batsheva B.
22:25 23 Jul 24
משרד של מקצוענים
שמעון ב.
שמעון ב.
22:21 23 Jul 24
כריש ללא ספק
מיכל ק.
מיכל ק.
22:00 23 Jul 24
לא צרכתי את שירותיו של אלעד שאול כעו״ד אך התרשמתי מתכונותיו הבולטות שודאי מעידות על בעל המקצוע שהוא. ניכר שמדובר באדם ישר והגון.
Shira B.
Shira B.
21:58 23 Jul 24
אלעד היקר עורך דין הגון וישר,פניתי אליו לצורך ייעוץ וקיבלתי מענה מהיר, חד ומקצועי ביותר.ממליצה בחום רב!
keren S.
keren S.
21:55 23 Jul 24
מקצוען, יסודי ואנושי!
Roni C.
Roni C.
21:53 23 Jul 24
לא תמצאו בן אדם ישר אמין ומקצועי כמו אלעד!שווה כל שקל!
נתן ל.
נתן ל.
21:45 23 Jul 24
עו״ד אלעד וירטואוז, מקצועי, יסודי, חד וידען!!ובי באופן אישי הוא מעורר השראה רבה..
רינת בן ש.
רינת בן ש.
21:45 23 Jul 24
אין כמו אלעד. איש יקר, ישר ואמיתי עם הלב במקום הנכון.
Dan S.
Dan S.
21:44 23 Jul 24
מספר 1
lulu
lulu
21:37 23 Jul 24
עו"ד מקצועי חד מיומן ואמין! שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. ממליצה בחום!
נוי נ.
נוי נ.
21:33 23 Jul 24
עורך דין פלילי מהמקצועים שיש!
אליהו ז.
אליהו ז.
21:29 23 Jul 24
עו"ד מספר 1 בתחומו ומעבר לכל בנאדם ישר שמדבר בגובה העיניים לא תתחרטו
Alon K.
Alon K.
21:29 23 Jul 24
רמה אחת מעל כולם 🏆מומלץ בחום!!
Shimon D.
Shimon D.
21:29 23 Jul 24
עו"ד אלעד שאול, ערכי, מוסרי ענייני ,מקצועי ומדוייק. 🎯
אלין י
אלין י
21:25 23 Jul 24
אמנם לא הייתי לקוחה שלו, אך כעוקבת באינסטוש התרשמתי מאוד מהשירות המעולה שהוא מעניק ללקוחותיו ומהיותו אדם אינטליגנטי ומרשים. אלעד משדר מקצועיות ובקיאות בתחום המשפטי, ומצטייר כאדם נעים ומסביר פנים. אז אם אתם מחפשים עו"ד פלילי תותח עם יחס אישי ואנושי, נראה כי עו"ד אלעד הוא הבחירה הטובה ביותר!!!
הודיה א.
הודיה א.
21:22 23 Jul 24
היי,שירות מדהים ומקצועי!אדם אנושי,מקצוען ברמות ועושה את עבודתו על הצד הטוב ביותר❤️🫶
חזן א.
חזן א.
21:22 23 Jul 24
שילוב מנצח של מסירות, רגישות, אינטליגנציה ומקצועיות שיא. אפשר לסמוך עליו בלב שקט.
Yael M.
Yael M.
21:19 23 Jul 24
אלעד שאול הינו עו״ד מצויין אשר שמו הולך לפניו, אם תצטרכו את שירותיו - אתם בידיים טובות! אדם משכמו ומעלה.
ליאל ר.
ליאל ר.
21:18 23 Jul 24
מקצועיות ואמינות שיא, לצד יחס מכיל ומכבד.
יוסי בן ח.
יוסי בן ח.
21:17 23 Jul 24
מקצועי מאוד, הפליליסט הטוב ביותר בפער.
גיא ש.
גיא ש.
21:16 23 Jul 24
עו''ד אמין, מקצועי ויסודי.אחד לדןר!
Miri V.
Miri V.
21:13 23 Jul 24
עו"ד תותח!
שמעון מ.
שמעון מ.
21:12 23 Jul 24
עו״ד אלעד שאול מקצועי ובעל ניסיון רב!! ממליצה
חלי ע.
חלי ע.
21:11 23 Jul 24
עורך דין אלוף ומקצועי שהוא קודם כל בן אדם טוב.מומלץ!!!
שני נ.
שני נ.
21:10 23 Jul 24
עו"ד מצוין, מבריק ומוכשר..
Amiel L.
Amiel L.
21:05 23 Jul 24
עורך דין מקצועי ברמות, אחלה יחסי אנוש יודע לעשות את העבודה!ממליץ בחום
גל כ.
גל כ.
21:00 23 Jul 24
עו''ד מקצועי ואמין ממליץ בחום
יצחק ז.
יצחק ז.
20:59 23 Jul 24
אלעד איש חד, עבודה יסודית בלי לפספס כלום בדרך.ישר כח
ishaia R.
ishaia R.
20:54 23 Jul 24
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!