רישום כוזב במסמכי תאגיד

תאגיד הוא גוף משפטי שמורכב מיחידים שהתאגדו לצורך ביצוע פעילות כלכלית ומסחרית, בין סוגי התאגידים ניתן לציין חברה, עמותה, אגודות שיתופיות, שותפות ועוד. קיימת חובה חוקית לנהל את התאגיד באופן תקין וחוקי מתוך אחריות לציבור המשקיעים ולבעלי המניות רישום כוזב במסמכי תאגיד פוגע בתאגיד עצמו, בבעלי המניות ובמשקיעים והוא מהוה עבירה פלילית חמורה..

עבירת רישום כוזב במסמכי תאגיד

עבירת רישום כוזב במסמכי תאגיד קבועה בסעיף 423 לחוק העונשין והיא אחת מעבירות המרמה החמורות ביותר. "רישום כוזב" הוא כל רישום של פרט כוזבים במסמכי התאגיד, או מחדל מלרשום עובדה שצריכה הייתה להירשם ולהיות מדווחת, במטרה לרמות את שותפי התאגיד, רשם החברות, בעלי המניות, המשקיעים ועוד. לדוגמה:

  • רישום בעל מניות פיקטיבי – כדי להסתיר את בעל המניות האמתי משיקולים של הונאת רשויות המס, הבנקים או נושים.
  • הימנעות מרישום בעלי תפקידים – כגון מנכ"ל, מנהלים, רואי חשבון וכדומה.
  • דוחות ודיווחים כוזבים – הגשת דוחות שנתיים, הצהרות לרשויות, הצהרות לבנקים – שאין בהם אמת.

עבירת רישום כוזב במסמכי תאגיד שייכת לעבירות צווארון לבן, אילו עבירות שמבצעים מי שעובדים במשרות הדורשות ידע, השכלה אקדמאית או כישורים מיוחדים, שמנצלים את מעמדם ומשרתם ליצירת רווח אישי. הרישום הכוזב או המחדל ברישום מהווים ניצול לרעה של הסמכות במטרה להשיג הטבות כספיות או טובת הנאה אחרת, לרוב, על חשבון בעלי המניות או רשויות המדינה.

נזכיר כאן את הפרשה הידועה של השר אברהם הירשזון שהורשע ברישום כוזב במסמכי תאגיד. הירשזון תפקד כיו"ר ועדת הכספים, שר התיירות ושר האוצר, הוגש נגדו כתב אישום בעבירת רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מרמה נוספות ועבירות הלבנת הון ונגזרו עליו 5 שנים ו- 5 חודשי מאסר, מאסר על תנאי שנה, וקנס של 450 אלף שח.

 

סוגי רישומים כוזבים

הרישום הכוזב יכול להיות בכל מסמך רשמי וכוונתו להונות שותפים לתאגיד, רשויות מדינה, בנקים או כל אדם אחר, על ידי רישום מידע כוזב או הימנעות מתיעוד פרטים שרישומם נדרש.

רישומים כוזבים יכולים להיות בין היתר: רישום בעלי תפקידים פיקטיביים, הימנעות מרישום בעלי מניות או תפקידים מהותיים בתאגיד, אי רישום של קבלות, השמטה או שינוי מכוון של פרטים חשובים בהסכמים, השמטה של מידע חיוני, רישום כוזב של הצעות מחיר, רישום סכומים שגויים, פעולות פיננסיות שמסתירות את מקורות הכסף מפעילות לא חוקית, וכולי.

חשוב להדגיש, הכוונה במונח רישום כוזב היא רחבה ולא מדובר רק במסמכים חשבונאיים, אלא גם ברישום של פרטים שגויים בהסכמים שמטרתם לרמות את השותפים. זה יכול להיות גם חשבונית  פיקטיבית, אבל גם הצעות מחיר לגבי שרות שהתאגיד לא נותן במטרה לזכות במכרזים למיניהם – עבירות שמהוות עבירות על חוק ההגבלים העסקיים. דוגמה נוספת היא, כאשר שגורם כלשהו חותם עם התאגיד על הסכם, ולא נמסרים לו כל המסמכים, או כל המידע שקשור לעסקה, מדובר ברישום כוזב ובמקרים מסוימים אך יכולה לעלות כדי קבלת דבר במרמה, זאת משום שפעילות עסקית צריכה להתנהל באופן שקול והוגן והתאגיד חייב לספק מידע מלא ונכון בזמן אמת לאנשים ועסקים עימם הוא מתקשר – כדי לשמור על התאגיד ועל בעלי המניות שלו.

 

נושאי משרה ורישום כוזב במסמכים

מבצעי העבירה של רישום כוזב במסמכים הם בדרך כלל בעלי תפקידים בתאגיד כמו מייסד החברה, מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל בתאגיד, פקיד, עובד בכיר או עובד זוטר ובעצם כל מי שביכולתו לבצע רישום כוזב במסמכי תאגיד או שעליו החובה לבצע רישום שלא בוצע.

במקרים רבים אנו נתקלים בעובדים זוטרים, יחסית, שזומנו לחקירה תחת אזהרה בלהב 433 או לחקירה ברשות לניירות ערך ובכוונתם למסור שהרישום הכוזב נעשה בהוראת גורם בכיר יותר בתאגיד. טענה זו יכולה להיות טעות קשה וחשוב לפנות לייעוץ לפני חקירה עם עורך דין פלילי מומחה לעבירות צווארון לבן, לפני שניגשים לחקירה.

בפרשת ארנסט יפת (שהיה בתפקיד מנכ"ל בנק לאומי) נקבע שגם אם העובד לא ביצע אישית את הרישום הכוזב, הוא היה זה שנתן את ההוראה לבצע את הרישום ולכן הוא אשם ברישום כוזב במסמכי תאגיד. יפת הואשם בעבירת רישום כוזב במסמכי הבנק בפרשת ויסות מניות הבנקים, מה שהוביל להתמוטטות הבנק (ע"פ 2910/94).

 

עבירות נלוות לעבירת רישום כוזב במסמכי תאגיד

עבירת רישום כוזב במסמכי תאגיד שייכת לקבוצת עבירות המופיעה בסימן ו' לחוק העונשין העוסק בעבירות מרמה, סחיטה ועושק. מדובר בעבירות הונאה הנחשבות לחמורות מאוד ובהן: קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, שימוש במסמך מזויף, תחבולה, העלמה במרמה, עבירות מס, עבירות חוק ניירות ערך, ועוד.

העבירות הללו הן המקור להחלת חוק איסור הלבנת הון שהסנקציות והמגבלות בצידו הן, בין היתר, תפיסה זמנית לצורכי חילוט, הקפאת רכוש פרטי, עיקול חשבונות, שעבוד מקרקעין, תפיסת כלי רכב, השבתת העסק, וכולי. הנאשם בעבירות הונאה צפוי לשנות מאסר ממושכות, קנסות, וחילוט רכוש פרטי ועסקי עד גובה שווי העבירה שביצע.

עבירת רישום כוזב היא עבירה כלכלית שאופייה כעבירת העושק, ובבסיסה ניצול המצוקה של האחר, עבירה זו יכולה להיות חלק מעבירות נוספות שנלוות אליה כמו :

  • עבירת מרמה והפרת אמונים בתאגיד – בעל תפקיד בתאגיד שמציג מצג שקרי ביודעין בזמן ניצולו לרעה את האמון שניתן בו, לקידום מטרותיו שלו (בכך הוא גורם לפגיעה באמון הציבור ולנזק לתאגיד).
  • עבירות של מנהלים או עובדים בתאגיד – העוסק באי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרד בכיר בתאגיד.
  • גניבה בידי עובד – ניצול של האמון שנתן המעסיק בעובד, ופגיעה ביחסי אמון בעבודה ובין היתר: גניבת פרטים עסקיים, גניבת רשימת לקוחות,  גניבת נכסים ושימוש בכספים, חיוב של העסק או לקיחת כסף לחשבון הפרטי של העובד.
  • גניבה בידי מנהל – ככל שדרגתו של העובד גבוהה יותר, כך חומרת מעשה הגניבה.
  • גניבה בידי עובד הציבור – מעובד ציבור מצופים נאמנות ומוסר מוגברים. גניבה בידי עובד ציבור מגלמת פגיעה באינטרס של אמון הציבור והחברה כולה. המחוקק ראה לנכון להחמיר בעונש בעבירה זו עד ל- 10 שנים מאסר.

חשוב לפנות לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי בהזדמנות הראשונה בשל ההשלכות הקשות של הליכים פליליים מסוג זה.

 

איסור הלבנת הון

הלבנת הון היא ביצוע פעולות כלשהי ברכוש או בהון שאינם חוקיים, או בניסיון להסתיר את מקור הכספים, את בעל הכספים וכדומה.לרוב מדובר בכספים שמקורם בפשיעה, מניפולציה או עסקה לא כשרה.

הלבנת הון נעשית בין היתר על ידי ניפוח הכנסות, הפקדות סכומים נמוכים במטרה לטשטש את הכספים הלא מדווחים, הברחות של נכסים וכספי מזומן מחו"ל והעברות כספים בגין עסקאות פיקטיביות או לאנשי קש.

במקרים רבים הלבנת הון קשורה לעבירות מרמה ובין היתר לעבירת רישום כוזב במסמכי תאגיד. ההון הבלתי חוקי מתקבל באמצעות רישום כוזב או אי רישום.

דוגמה מעניינת לקשר בין רישום כוזב במסמכי תאגיד לעבירות הלבנת הון – היא פתיחת חשבון בנק על שם איש קש, למטרת שימוש בחשבון על ידי גורם שלישי – כל סכום שיכנס לחשבון המדובר הוא בחזקת "רכוש אסור", עלול להיתפס לצורכי חילוט ובעל החשבון עשוי להיחקר בחשד להלבנת הון.

חוק איסור הלבנת הון, תש"ס 2000 מבקש להילחם בתופעה של הלבנת הון שמתלוות לסחר בסמים, ולעבירות המרמה והמס השונות. על פי החוק, על הבנקים לדווח על פעולות שכוללות הפקדות מזומנים גבוהות, העברות של כסף מחו"ל, וקובע עונשי מאסר ממושכים המגיעים עד 10 שנות מאסר בגין הלבנת הון.

 

מאפייני עבירת רישום כוזב במסמכי תאגיד

עבירת רישום כוזב במסמכי התאגיד מאופיינת בפעולה של רישום כוזב, או לחילופין במחדל – אי רישום. במסגרת הוכחת העבירה לא צריך להוכיח שהמסמך זויף, אלא, שפרט הושמט או שנרשם פרט כוזב ושאינו נכון.

אין חובה להוכיח את עצם הרישום הכוזב ומספיק להוכיח שקיים מסמך המכיל רישום כוזב. כדי להקים אשמה פלילית על המשטרה להוכיח כוונה מצד מבצע הרישום, או מי שנמנע מרישום שחייב לבצעו, לרמות או להשיג דבר מה – על התביעה להוכיח שהעבירה בוצעה ביודעין ולא ברשלנות או בחוסר תשומת לב.

העבירה מתקיימת גם כאשר עובד בכיר גרם לעובד אחר לבצע את הרישום הכוזב במסמכים, במקרים כאלו, צפוי העובד הבכיר לעמוד לדין יחד עם העובד הזוטר.

 

עונש על רישום כוזב במסמכי תאגיד

המחוקק ביקש להחמיר עם נושאי משרה בתאגידים שלא שומרים על שקיפות, הגינות והתנהלות תקינה. התנהלות זו פוגעת בבעלי המניות שנותנים אמון בתאגיד ובנושאי המשרה בו לשמירה על כספם ורכושם.

העונש על רישום כוזב במסמכי תאגיד הוא עד 5 שנות מאסר, בין אם מנכ"ל החברה ביצע את העבירה או עובד זוטר. השיקולים לעונש הם הנזק הכלכלי שנגרם לתאגיד, לצד שלישי או לרשויות המדינה, נסיבות העבירה, ושיקולי הרתעה למי שמנצל את מעמדו כאיש ציבור או נושא משרה בתאגיד, לצרכי רווח אישי.

לפני הגשת כתב אישום בגין רישום כוזב במסמכי תאגיד, יישלח לחשוד מכתב יידוע ראשון המעדכן אותו בדבר הזכות לעורך שימוע לפני הגשת כתב אישום. חשוב מאוד לנצל את הזכות ולשכור עורך דין פלילי מומחה לעבירות אלו – זו הפעם הראשונה בה ניתן יהיה להעתיק את חומרי החקירה המוחזקים בידי המשטרה, לעיין בהם ולהתגונן בפני הפרקליטות.

 

ייעוץ עם עורך דין פלילי לעבירות רישום כוזב

מדובר בעבירה של צווארון לבן שבצידה עונשי מאסר בפועל והשלכות כלכליות במישור האישי של נושא המשרה ושל החברה כולה. הרשעה יכולה להשפיע על העתיד המקצועי של הנאשם ועל עתידו וחירותו בכלל.

לכן חשוב להיעזר בעורך דין פלילי שיש לו הצלחות וניסיון במקרים דומים, עורך הדין ישמור על זכויותיו של החשוד וינסה למנוע הגשת כתב אישום.

אם יוגש כתב אישום עורך הדין ינסה לגרום לביטולו, צמצומו או להגעה לעסקת טיעון מקלה מול הפרקליטות.

עורך הדין אלעד שאול הוא מבכירי עורכי הדין הפליליים בישראל, יוצא הפרקליטות ובעל ניסיון רב שנים בייצוג בעבירות צווארון לבן. אם הסתבכת בחשד לעבירת רישום כוזב במסמכי תאגיד, הדבר החכם ביותר עבורך הוא לפנות לעורך הדין אלעד שאול שילחם וישמור על האינטרסים שלך. צוות המשרד יעשה הכול כדי להפחית מחומרת החשדות ולהוכיח העדר פגמים בהתנהלותך. הייצוג יאפשר לך הרגשת בטחון ודיסקרטיות מלאה.

רישום כוזב במסמכי תאגיד
רישום כוזב במסמכי תאגיד
5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
שאלות ותשובות
עבירת רישום כוזב במסמכי תאגיד מפורטת בסעיף 423 לחוק העונשין התשל"ז -1977. עבירה זו שייכת לעבירות המרמה, הסחיטה, והעושק. מדובר ברישום פרטים כוזבים במסמכי תאגיד, או הימנעות מרישום פרט שצריך היה לרשום או לדווח עליו.
רישומים כוזבים הם בין היתר השמטות של פרטים בהסכמים, אי רישום של קבלות, השמטת מידע חיוני ממסמכי התאגיד, רישומים כוזבים של הצעות מחיר, סכומים שגויים, חשבוניות פיקטיביות, וכולי.
הלבנת הון קשורה לעבירות מרמה ובין היתר לעבירת רישום כוזב במסמכי תאגיד. ההון שנצבר באופן לא חוקי מתקבל באמצעות רישום כוזב במסמכים או אי רישום של ההון, אופן קבלתו או בעל הזכויות בו.
עבירת רישום כוזב במסמכי תאגיד יכולה להיות בפעולה או במחדל. אין חובה על המאשימה להראות את הרישום הכוזב ומספיקה עדות לקיומו של מסמך שמכיל רישום שכזה. כמו כן יש להוכיח כוונת זדון ומרמה, וכן שהעבירה בוצעה ביודעין.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא רישום כוזב במסמכי תאגיד?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
נאמן לדרכו, ולטובת עמו. בין העו"ד הבודדים עם עקרונות שלא מתייפיפים.
שרה ש.
שרה ש.
22:41 23 Jul 24
מקצועניות וכנות
ריקי רוזנפלד // א.
ריקי רוזנפלד // א.
22:40 23 Jul 24
עורך דין ענייני שלא מפחד להגיד את האמת גם אם היא כואבת!
ori Z.
ori Z.
22:40 23 Jul 24
משדר ידע רב ומקצועיות
ruchami E.
ruchami E.
22:33 23 Jul 24
אלוף!!
Batsheva B.
Batsheva B.
22:25 23 Jul 24
משרד של מקצוענים
שמעון ב.
שמעון ב.
22:21 23 Jul 24
כריש ללא ספק
מיכל ק.
מיכל ק.
22:00 23 Jul 24
לא צרכתי את שירותיו של אלעד שאול כעו״ד אך התרשמתי מתכונותיו הבולטות שודאי מעידות על בעל המקצוע שהוא. ניכר שמדובר באדם ישר והגון.
Shira B.
Shira B.
21:58 23 Jul 24
אלעד היקר עורך דין הגון וישר,פניתי אליו לצורך ייעוץ וקיבלתי מענה מהיר, חד ומקצועי ביותר.ממליצה בחום רב!
keren S.
keren S.
21:55 23 Jul 24
מקצוען, יסודי ואנושי!
Roni C.
Roni C.
21:53 23 Jul 24
לא תמצאו בן אדם ישר אמין ומקצועי כמו אלעד!שווה כל שקל!
נתן ל.
נתן ל.
21:45 23 Jul 24
עו״ד אלעד וירטואוז, מקצועי, יסודי, חד וידען!!ובי באופן אישי הוא מעורר השראה רבה..
רינת בן ש.
רינת בן ש.
21:45 23 Jul 24
אין כמו אלעד. איש יקר, ישר ואמיתי עם הלב במקום הנכון.
Dan S.
Dan S.
21:44 23 Jul 24
מספר 1
lulu
lulu
21:37 23 Jul 24
עו"ד מקצועי חד מיומן ואמין! שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. ממליצה בחום!
נוי נ.
נוי נ.
21:33 23 Jul 24
עורך דין פלילי מהמקצועים שיש!
אליהו ז.
אליהו ז.
21:29 23 Jul 24
עו"ד מספר 1 בתחומו ומעבר לכל בנאדם ישר שמדבר בגובה העיניים לא תתחרטו
Alon K.
Alon K.
21:29 23 Jul 24
רמה אחת מעל כולם 🏆מומלץ בחום!!
Shimon D.
Shimon D.
21:29 23 Jul 24
עו"ד אלעד שאול, ערכי, מוסרי ענייני ,מקצועי ומדוייק. 🎯
אלין י
אלין י
21:25 23 Jul 24
אמנם לא הייתי לקוחה שלו, אך כעוקבת באינסטוש התרשמתי מאוד מהשירות המעולה שהוא מעניק ללקוחותיו ומהיותו אדם אינטליגנטי ומרשים. אלעד משדר מקצועיות ובקיאות בתחום המשפטי, ומצטייר כאדם נעים ומסביר פנים. אז אם אתם מחפשים עו"ד פלילי תותח עם יחס אישי ואנושי, נראה כי עו"ד אלעד הוא הבחירה הטובה ביותר!!!
הודיה א.
הודיה א.
21:22 23 Jul 24
היי,שירות מדהים ומקצועי!אדם אנושי,מקצוען ברמות ועושה את עבודתו על הצד הטוב ביותר❤️🫶
חזן א.
חזן א.
21:22 23 Jul 24
שילוב מנצח של מסירות, רגישות, אינטליגנציה ומקצועיות שיא. אפשר לסמוך עליו בלב שקט.
Yael M.
Yael M.
21:19 23 Jul 24
אלעד שאול הינו עו״ד מצויין אשר שמו הולך לפניו, אם תצטרכו את שירותיו - אתם בידיים טובות! אדם משכמו ומעלה.
ליאל ר.
ליאל ר.
21:18 23 Jul 24
מקצועיות ואמינות שיא, לצד יחס מכיל ומכבד.
יוסי בן ח.
יוסי בן ח.
21:17 23 Jul 24
מקצועי מאוד, הפליליסט הטוב ביותר בפער.
גיא ש.
גיא ש.
21:16 23 Jul 24
עו''ד אמין, מקצועי ויסודי.אחד לדןר!
Miri V.
Miri V.
21:13 23 Jul 24
עו"ד תותח!
שמעון מ.
שמעון מ.
21:12 23 Jul 24
עו״ד אלעד שאול מקצועי ובעל ניסיון רב!! ממליצה
חלי ע.
חלי ע.
21:11 23 Jul 24
עורך דין אלוף ומקצועי שהוא קודם כל בן אדם טוב.מומלץ!!!
שני נ.
שני נ.
21:10 23 Jul 24
עו"ד מצוין, מבריק ומוכשר..
Amiel L.
Amiel L.
21:05 23 Jul 24
עורך דין מקצועי ברמות, אחלה יחסי אנוש יודע לעשות את העבודה!ממליץ בחום
גל כ.
גל כ.
21:00 23 Jul 24
עו''ד מקצועי ואמין ממליץ בחום
יצחק ז.
יצחק ז.
20:59 23 Jul 24
אלעד איש חד, עבודה יסודית בלי לפספס כלום בדרך.ישר כח
ishaia R.
ishaia R.
20:54 23 Jul 24
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תותח על
אורי נ.
אורי נ.
09:12 25 Sep 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!