עורך דין מידע פנים

שימוש במידע פנים בחברה ציבורית הינו אסור על פי חוק. האיסור חל על מסירת מידע פנים, שימוש במידע פנים על ידי איש פנים של החברה וכן שימוש במידע פנים על ידי אדם החיצוני לחברה. העונשים על עבירות אלו, חמורים. כדי להימנע מאותם עונשים כבדים, יש להסתייע בעורך דין מהשורה הראשונה בתחום. המשיכו לקרוא וגלו מה זה שימוש במידע פנים, מה העונשים על עבירה זו ומה תפקידו של עורך דין מידע פנים בעניין.

 

מה זה מידע פנים?

מידע פנים הינו מונח הרלוונטי לחברות ציבוריות. חברות ציבוריות הינן חברות מסחריות הנסחרות בבורסה ומניותיהן מונפקות לציבור. זאת, להבדיל מחברה פרטית הנשלטת על ידי קבוצה מצומצמת של אנשים ומניותיה אינן נסחרות.

שוק המניות, כידוע, הוא שוק המתבסס על תחזיות וציפיות. החברות הציבוריות מפרסמות דוחות על פעילותן ובהתבסס על דוחות אלו ומגמות השוק הכלליות, הסוחרים מחליטים האם לרכוש או למכור מניות של החברה.

כלל בסיסי בשוק המניות הוא שכל הסוחרים צריכים להתבסס על מידע שווה. מצב בו לסוחרים מסוימים יש מידע מסוים על החברה בעוד שלאחרים אין את המידע הזה, יוצר שוק לא הוגן בו הזדמנויות הרווח של בעלי המידע הפנימי גדולות באופן משמעותי מאלו של כלל השחקנים בשוק.

חשבו, למשל, על מובילאיי שלפני המכירה לאינטל. כעת, הניחו שאחד העובדים הבכירים היה מדליף לסוחר בשוק מידע על העסקה עוד לפני שקרתה. אותו סוחר היה רוכש מיד מניות רבות של החברה במחיר נמוך יחסית. כעבור מספר ימים העסקה הייתה מתפרסמת לציבור ומניית החברה הייתה מזנקת. אותו סוחר שהשתמש במידע פנים היה נהנה מרווח עצום, הודות למידע הפנים שהיה ברשותו לפני שהמידע הגיע לכלל הציבור.

אם כן, מידע פנים הינו מידע פנימי של חברה ציבורית אודות התנהלות צפויה של החברה שתשפיע על מחיר המניה שלה, קודם שמידע זה התפרסם לציבור, או כלשון חוק ניירות ערך בסעיף 52א:

"מידע פנים" – מידע על התפתחות בחברה, על שינוי במצבה, על התפתחות או שינוי צפויים, או מידע אחר על החברה, אשר אינו ידוע לציבור ואשר אילו נודע לציבור היה בו כדי לגרום שינוי משמעותי במחיר נייר ערך של החברה או במחיר נייר ערך אחר, שנייר ערך של חברה הוא נכס בסיס שלו

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

עבירות מידע פנים – חוק ניירות ערך

עבירות מידע פנים מורכבות מ-3 עבירות עיקריות. הראשונה היא שימוש במידע פנים על ידי איש פנים. השנייה היא שימוש במידע פנים על ידי משקיע חיצוני. השלישית היא מסירת מידע פנים לאדם חיצוני לחברה.

 

איש פנים המשתמש במידע פנים

עבור איש פנים של החברה, החשוף למידע הפנימי של החברה, שימוש במידע פנים הינו עניין פשוט למדי. אותו בעל תפקיד בחברה מכיר את המידע הרלוונטי והוא יכול בקלות לעשות בו שימוש לצרכי רווח אישי מהמניה. אותו נושא משרה או בעל מניות בחברה ירכוש מניות במחיר זול לפני עליה צפויה במחיר או ימכור את מניותיו לפני ירידה שהוא צופה בערכה של המניה.

 

איש פנים המוסר מידע פנים

סעיף 52ב(2) מורה כי איש פנים ייחשב למי שהשתמש במידע פנים אף אם הוא עצמו לא ביצע עסקאות במניות החברה, אלא מסר מידע לאדם אחר שעלול לעשות שימוש במידע זה. זאת, בין אם צפויה לצמוח למוסר המידע טובת הנאה אישית ממסירת המידע ובין אם לאו.

 

עונשו של איש הפנים

החוק קובע עונש חמור במיוחד לאיש פנים העושה שימוש במידע פנים או מוסר לאדם חיצוני מידע שכזה. על פי סעיף 52 ג (ב) לחוק ניירות ערך, עונשו המקסימלי של איש פנים העושה שימוש במידע פנים עומד על 5 שנות מאסר. לחלופין, בית המשפט יוכל להטיל עליו קנס בגובה של 1,130,000 שקלים לכל היותר.

חשוב לי להבהיר כי אלו עונשי המקסימום הקבועים בחוק. בפועל, גם אם איש פנים יורשע בשימוש במידע פנים, העונש שלו יוכל להיות קל הרבה יותר. גזר הדין שינתן בפועל תלוי בחומרת העבירה שבוצעה ולא פחות מכך, באיכות הייצוג המשפטי של איש הפנים.

 

שימוש במידע פנים על ידי סוחר חיצוני

שימוש במידע פנים יכול לקרות לא רק על ידי איש פנים אלא גם על ידי סוחר חיצוני. הסוחר מקבל מידע פנים על מניה ומוכר או קונה מניות של החברה, בהתאם למידע הפנימי שנמסר לו. ישנם סוחרים אשר עשו את הונם ממידע פנים שכזה ולעיתים, עוצמתם של הסוחרים הגדולים, תגרום לתנודות כוללות בשוק על בסיס אותו מידע פנים שקיבלו שלא כדין.

 

עונש לסוחר חיצוני שהשתמש במידע פנים

עונשו של סוחר חיצוני העושה שימוש במידע פנים, קל יותר מזה של איש הפנים. עונש המקסימום על הסוחר יעמוד על שנתיים מאסר. לחלופין, ניתן יהיה להטיל עליו קנס בסך 565 אלף שקלים לכל היותר.

 

עונשי תאגיד המשתמש במידע פנים

לעיתים, מי שעושה שימוש במידע פנים אינו אדם פרטי אלא תאגיד. תאגיד, כידוע, הוא אישיות משפטית בפני עצמו וניתן להעמיד אותו לדין בנפרד מנושאי המשרה או בעלי המניות בתאגיד. את התאגיד, כמובן, לא ניתן להכניס לכלא. כמו כן, כיסיו של התאגיד עמוקים יותר מאלו של האדם הפרטי.

לאור זאת, החוק קובע כי תאגיד העושה שימוש במידע פנים יספוג קנסות כבדים מאוד. תאגיד העושה שימוש במידע פנים של התאגיד עצמו, צפוי לקנס עד לגובה של 5.65 מיליון שקלים. תאגיד שעשה שימוש במידע פנים של חברה ציבורית אחרת, עלול להיקנס ב-2.825 מיליון שקלים לכל היותר.

 

עורך דין מידע פנים

לא פשוט להוכיח שימוש במידע פנים. תמיד סוחר יוכל לטעון כי הוא פעל על פי תחושות הבטן שלו וככל שהסוחר פעל באופן אחראי ונכון ולא הותיר עקבות ברורות מאחוריו, יהיה קשה מאוד להוכיח מעל לכל ספק סביר כי החלטותיו התבססו על מידע פנים שהיה אסור לו להתבסס עליו.

עורך דין מידע פנים מקצועי ומנוסה יערער על הנחותיה וראיותיה של התביעה ויקטין את סיכויי ההרשעה של הלקוח שלו. לעיתים, כאשר ביצוע העבירה היה בוטה יחסית, עורך הדין יסגור עסקת טיעון עם התביעה במסגרתה יודה הלקוח בעבירה מצומצמת מאוד וייענש באופן מינימלי, אם בכלל.

 

משרד עו"ד אלעד שאול

הואשמתם בשימוש במידע פנים? נחקרתם במשטרה על עבירה זו? פנו אלינו במשרד עו"ד אלעד שאול לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות ותוך שמירה על דיסקרטיות מלאה. עו"ד אלעד שאול הינו עו"ד מנוסה ומקצועי המתמחה בתחום הפלילי ככלל ובעבירות מידע פנים בפרט. עו"ד שאול יעמוד לרשותכם, יחד עם שאר צוות המשרד ויעניק לכם ייעוץ וייצוג משפטי מהשורה הראשונה בתחום.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
שאלות ותשובות
מידע פנים הינו מידע פנימי של חברה ציבורית, כלומר חברה הנסחרת בבורסה, שיש בו כדי להשפיע על ערך המניה של החברה. המידע יכול להיות על עסקאות עתידיות, על התרחבות או הצטמצמות של החברה ועוד. מידע נחשב למידע פנים לפני שהוא התפרסם לציבור בדוחות החברה.
אסור בתכלית האיסור. לא אנשי החברה ולא משקיעים חיצוניים רשאים להשתמש במידע פנים של חברה לשם קבלת החלטות בשוק ההון. קניית או מכירת מניה על בסיס מידע פנים הינה עבירה פלילית חמורה.
כאשר מדובר באיש פנים של החברה שהשתמש במידע פנים או מסר מידע שכזה, העונש המקסימלי שלו יעמוד על 5 שנות מאסר או קנס של למעלה ממיליון שקלים. במקרים בהם סוחר חיצוני לחברה עשה שימוש במידע פנים שלה, עונשו המקסימלי הוא שנתיים מאסר או קנס של למעלה מחצי מיליון שקלים. אם עובר העבירה הוא תאגיד, הקנסות יוכפלו פי 5.
אל דאגה. הוכחת שימוש במידע פנים אינה פשוטה כלל וכלל. פנה אל עו"ד פלילי המתעסק בתחום לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי. ככל שתיוצג על ידי עורך דין טוב ומקצועי, ייתכן בהחלט שהתביעה לא תצליח להוכיח את אשמתך ואף אם תוכח אשמתך, העונשים בפועל יכולים להיות מינוריים למדי.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא עורך דין מידע פנים?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד בין החריפים בארץ. נלחם עם השיניים (והשכל) כדי להוציא אותך מכל צרה!
Tomer A.
Tomer A.
08:09 24 Jul 24
שירות מצויין !שנון, חברותי והכי חשוב - מקצוען !
Marom A.
Marom A.
08:00 24 Jul 24
עו"ד בהחלט מקצועי. יחס מאוד מקצועי. בעל ידע רב
Orit E.
Orit E.
07:36 24 Jul 24
העו"ד מספר 1
הדר ו.
הדר ו.
07:16 24 Jul 24
אלוף העולם בהתגלמותו
Ygal T.
Ygal T.
07:01 24 Jul 24
משרד עו״ד הכי מיקצועי שתכירו. אמין עם שרות ברמה הכי גבוהה שיש!!
Dor M.
Dor M.
06:57 24 Jul 24
תותח!!!
Yinon B.
Yinon B.
06:54 24 Jul 24
אני ממליץ בחום רב על עו"ד אלעד שאול.אדם רב תושייה, חכם מאוד, נבון, ויעיל מאוד מאוד.ממליץ בכל פה
מאור ו.
מאור ו.
06:50 24 Jul 24
אדם מיוחד עם ידע מדהים והמון אכפתיות ורצון לעזור בגובה העיניים.. תצליח תמיד
נטלי ס.
נטלי ס.
06:48 24 Jul 24
העו"ד בתחום הפלילי הכי מקצועי שיש.
אור ל.
אור ל.
06:47 24 Jul 24
משרד איכותי ורציני. בקיאים בחומר החוקתי ברמה גבוהה. אדיבים ושמחים לענות לשאלות. בהחלט משרד שאפשר לסמוך עליו. המשיכו כך! עלו והצליחו!
Eilon H.
Eilon H.
06:45 24 Jul 24
עו"ד ברמה גבוההמתן שירות אישי ואיכותי.
Renana Amiel Ben H.
Renana Amiel Ben H.
06:45 24 Jul 24
שירות מקצועי ביותר ואדיבות רבה,יחסי אנוש מעולים.ממליצה בחום.
תהל ע.
תהל ע.
06:41 24 Jul 24
עו״ד אלוף משכמו ומעלה וכל מילה מיותרת!
Meital D.
Meital D.
06:41 24 Jul 24
איש נדיר וטובנהנה לעקוב אחריו
חזקי ג.
חזקי ג.
06:39 24 Jul 24
ע"וד דין אם לב ונשמה נותן הרבה מעבר לע"וד אין עלייך תודה אלעד שאול
ישי ר.
ישי ר.
06:10 24 Jul 24
אלעד היקר ושות' מקצועיים ביותר בתחום. השירות אדיב, מסביר הכל באופן מפורט ומאפשר ללקוח להבין את התיק ואת ההשלכות של כל צעד שיעשה.מי שכבר נכנס לסיפור שמצריך עו"ד בסמיכות אליו, שיזכור את השם אלעד שאול, וכבר חצי מהבעיה נפתרה.מומלץ בחום.
אוהד כ.
אוהד כ.
05:55 24 Jul 24
עורך דין שאול ממה שלמדתי להכיר ולעקוב עורך דין רציני שחושב מחוץ לקופסא ותמיד דואג ללקוחות שלו ותמיד יעשה הכל בשבילם במסגרת החוק בכל שעה .
דודו ס.
דודו ס.
05:37 24 Jul 24
חד כמו תער, שירות מקצועי, מספר 1 בתחום.
דוד ה.
דוד ה.
05:14 24 Jul 24
עו''ד מהשורה הראשונה, אנושי ומקצוען!מומלץ ביותר
מנדי ב.
מנדי ב.
04:56 24 Jul 24
מקצוען, חד וברור. כל מה שצריך מעו"ד בתחום הזה.מומלץ!
בן פ.
בן פ.
04:53 24 Jul 24
מקצועי ורהוט , שנון ובעל קריזמה שחסרה לכמה מעו״ד שאני מכירה
Shira C.
Shira C.
04:43 24 Jul 24
בכל יום רואים אלפי עורכי דין אבל לא בכל יום רואים עורך דין שתופס את תשומת הלב שלך, שמדבר ממקום כנה ואמיתי, שמשדר רצינות חכמה ומקצועיות, אחד כזה שעושה למקצוע עריכת הדין שם טוב.מבחינתי ככה צריך להיות הסטנדרט של כל עורך דין, קודם כל בנאדם אחרי זה עורך דין ממולח מקצוען. תודה שבאנו.
Gal B.
Gal B.
00:08 24 Jul 24
מספר 1 בתחומו! עו״ד מקצועי, יסודי ואנושי.נותן שירות ברמה גבוהה וקפדנית, ממליצה בחום.
אורלי ג.
אורלי ג.
23:30 23 Jul 24
אם אתם מחפשים עו״ד מבריק, מקצועי, סופר שירותי וכנה אלעד זה האיש!ממליץ בחום.
Zevi P.
Zevi P.
23:14 23 Jul 24
אלוף, קשוב, ומקצועי
לאה מ.
לאה מ.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מקצוען שנותן את האמת בפרצוף בלי מסכות.
שמואל ב.
שמואל ב.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מס׳ 1!!!!!🏆
rozan A.
rozan A.
22:50 23 Jul 24
נאמן לדרכו, ולטובת עמו. בין העו"ד הבודדים עם עקרונות שלא מתייפיפים.
שרה ש.
שרה ש.
22:41 23 Jul 24
מקצועניות וכנות
ריקי רוזנפלד // א.
ריקי רוזנפלד // א.
22:40 23 Jul 24
עורך דין ענייני שלא מפחד להגיד את האמת גם אם היא כואבת!
ori Z.
ori Z.
22:40 23 Jul 24
משדר ידע רב ומקצועיות
ruchami E.
ruchami E.
22:33 23 Jul 24
אלוף!!
Batsheva B.
Batsheva B.
22:25 23 Jul 24
משרד של מקצוענים
שמעון ב.
שמעון ב.
22:21 23 Jul 24
כריש ללא ספק
מיכל ק.
מיכל ק.
22:00 23 Jul 24
לא צרכתי את שירותיו של אלעד שאול כעו״ד אך התרשמתי מתכונותיו הבולטות שודאי מעידות על בעל המקצוע שהוא. ניכר שמדובר באדם ישר והגון.
Shira B.
Shira B.
21:58 23 Jul 24
אלעד היקר עורך דין הגון וישר,פניתי אליו לצורך ייעוץ וקיבלתי מענה מהיר, חד ומקצועי ביותר.ממליצה בחום רב!
keren S.
keren S.
21:55 23 Jul 24
מקצוען, יסודי ואנושי!
Roni C.
Roni C.
21:53 23 Jul 24
לא תמצאו בן אדם ישר אמין ומקצועי כמו אלעד!שווה כל שקל!
נתן ל.
נתן ל.
21:45 23 Jul 24
עו״ד אלעד וירטואוז, מקצועי, יסודי, חד וידען!!ובי באופן אישי הוא מעורר השראה רבה..
רינת בן ש.
רינת בן ש.
21:45 23 Jul 24
אין כמו אלעד. איש יקר, ישר ואמיתי עם הלב במקום הנכון.
Dan S.
Dan S.
21:44 23 Jul 24
מספר 1
lulu
lulu
21:37 23 Jul 24
עו"ד מקצועי חד מיומן ואמין! שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. ממליצה בחום!
נוי נ.
נוי נ.
21:33 23 Jul 24
עורך דין פלילי מהמקצועים שיש!
אליהו ז.
אליהו ז.
21:29 23 Jul 24
עו"ד מספר 1 בתחומו ומעבר לכל בנאדם ישר שמדבר בגובה העיניים לא תתחרטו
Alon K.
Alon K.
21:29 23 Jul 24
רמה אחת מעל כולם 🏆מומלץ בחום!!
Shimon D.
Shimon D.
21:29 23 Jul 24
עו"ד אלעד שאול, ערכי, מוסרי ענייני ,מקצועי ומדוייק. 🎯
אלין י
אלין י
21:25 23 Jul 24
אמנם לא הייתי לקוחה שלו, אך כעוקבת באינסטוש התרשמתי מאוד מהשירות המעולה שהוא מעניק ללקוחותיו ומהיותו אדם אינטליגנטי ומרשים. אלעד משדר מקצועיות ובקיאות בתחום המשפטי, ומצטייר כאדם נעים ומסביר פנים. אז אם אתם מחפשים עו"ד פלילי תותח עם יחס אישי ואנושי, נראה כי עו"ד אלעד הוא הבחירה הטובה ביותר!!!
הודיה א.
הודיה א.
21:22 23 Jul 24
היי,שירות מדהים ומקצועי!אדם אנושי,מקצוען ברמות ועושה את עבודתו על הצד הטוב ביותר❤️🫶
חזן א.
חזן א.
21:22 23 Jul 24
שילוב מנצח של מסירות, רגישות, אינטליגנציה ומקצועיות שיא. אפשר לסמוך עליו בלב שקט.
Yael M.
Yael M.
21:19 23 Jul 24
אלעד שאול הינו עו״ד מצויין אשר שמו הולך לפניו, אם תצטרכו את שירותיו - אתם בידיים טובות! אדם משכמו ומעלה.
ליאל ר.
ליאל ר.
21:18 23 Jul 24
מקצועיות ואמינות שיא, לצד יחס מכיל ומכבד.
יוסי בן ח.
יוסי בן ח.
21:17 23 Jul 24
מקצועי מאוד, הפליליסט הטוב ביותר בפער.
גיא ש.
גיא ש.
21:16 23 Jul 24
עו''ד אמין, מקצועי ויסודי.אחד לדןר!
Miri V.
Miri V.
21:13 23 Jul 24
עו"ד תותח!
שמעון מ.
שמעון מ.
21:12 23 Jul 24
עו״ד אלעד שאול מקצועי ובעל ניסיון רב!! ממליצה
חלי ע.
חלי ע.
21:11 23 Jul 24
עורך דין אלוף ומקצועי שהוא קודם כל בן אדם טוב.מומלץ!!!
שני נ.
שני נ.
21:10 23 Jul 24
עו"ד מצוין, מבריק ומוכשר..
Amiel L.
Amiel L.
21:05 23 Jul 24
עורך דין מקצועי ברמות, אחלה יחסי אנוש יודע לעשות את העבודה!ממליץ בחום
גל כ.
גל כ.
21:00 23 Jul 24
עו''ד מקצועי ואמין ממליץ בחום
יצחק ז.
יצחק ז.
20:59 23 Jul 24
אלעד איש חד, עבודה יסודית בלי לפספס כלום בדרך.ישר כח
ishaia R.
ishaia R.
20:54 23 Jul 24
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!