עורך דין מידע פנים

שימוש במידע פנים בחברה ציבורית הינו אסור על פי חוק. האיסור חל על מסירת מידע פנים, שימוש במידע פנים על ידי איש פנים של החברה וכן שימוש במידע פנים על ידי אדם החיצוני לחברה. העונשים על עבירות אלו, חמורים. כדי להימנע מאותם עונשים כבדים, יש להסתייע בעורך דין מהשורה הראשונה בתחום. המשיכו לקרוא וגלו מה זה שימוש במידע פנים, מה העונשים על עבירה זו ומה תפקידו של עורך דין מידע פנים בעניין.

 

מה זה מידע פנים?

מידע פנים הינו מונח הרלוונטי לחברות ציבוריות. חברות ציבוריות הינן חברות מסחריות הנסחרות בבורסה ומניותיהן מונפקות לציבור. זאת, להבדיל מחברה פרטית הנשלטת על ידי קבוצה מצומצמת של אנשים ומניותיה אינן נסחרות.

שוק המניות, כידוע, הוא שוק המתבסס על תחזיות וציפיות. החברות הציבוריות מפרסמות דוחות על פעילותן ובהתבסס על דוחות אלו ומגמות השוק הכלליות, הסוחרים מחליטים האם לרכוש או למכור מניות של החברה.

כלל בסיסי בשוק המניות הוא שכל הסוחרים צריכים להתבסס על מידע שווה. מצב בו לסוחרים מסוימים יש מידע מסוים על החברה בעוד שלאחרים אין את המידע הזה, יוצר שוק לא הוגן בו הזדמנויות הרווח של בעלי המידע הפנימי גדולות באופן משמעותי מאלו של כלל השחקנים בשוק.

חשבו, למשל, על מובילאיי שלפני המכירה לאינטל. כעת, הניחו שאחד העובדים הבכירים היה מדליף לסוחר בשוק מידע על העסקה עוד לפני שקרתה. אותו סוחר היה רוכש מיד מניות רבות של החברה במחיר נמוך יחסית. כעבור מספר ימים העסקה הייתה מתפרסמת לציבור ומניית החברה הייתה מזנקת. אותו סוחר שהשתמש במידע פנים היה נהנה מרווח עצום, הודות למידע הפנים שהיה ברשותו לפני שהמידע הגיע לכלל הציבור.

אם כן, מידע פנים הינו מידע פנימי של חברה ציבורית אודות התנהלות צפויה של החברה שתשפיע על מחיר המניה שלה, קודם שמידע זה התפרסם לציבור, או כלשון חוק ניירות ערך בסעיף 52א:

"מידע פנים" – מידע על התפתחות בחברה, על שינוי במצבה, על התפתחות או שינוי צפויים, או מידע אחר על החברה, אשר אינו ידוע לציבור ואשר אילו נודע לציבור היה בו כדי לגרום שינוי משמעותי במחיר נייר ערך של החברה או במחיר נייר ערך אחר, שנייר ערך של חברה הוא נכס בסיס שלו

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

עבירות מידע פנים – חוק ניירות ערך

עבירות מידע פנים מורכבות מ-3 עבירות עיקריות. הראשונה היא שימוש במידע פנים על ידי איש פנים. השנייה היא שימוש במידע פנים על ידי משקיע חיצוני. השלישית היא מסירת מידע פנים לאדם חיצוני לחברה.

 

איש פנים המשתמש במידע פנים

עבור איש פנים של החברה, החשוף למידע הפנימי של החברה, שימוש במידע פנים הינו עניין פשוט למדי. אותו בעל תפקיד בחברה מכיר את המידע הרלוונטי והוא יכול בקלות לעשות בו שימוש לצרכי רווח אישי מהמניה. אותו נושא משרה או בעל מניות בחברה ירכוש מניות במחיר זול לפני עליה צפויה במחיר או ימכור את מניותיו לפני ירידה שהוא צופה בערכה של המניה.

 

איש פנים המוסר מידע פנים

סעיף 52ב(2) מורה כי איש פנים ייחשב למי שהשתמש במידע פנים אף אם הוא עצמו לא ביצע עסקאות במניות החברה, אלא מסר מידע לאדם אחר שעלול לעשות שימוש במידע זה. זאת, בין אם צפויה לצמוח למוסר המידע טובת הנאה אישית ממסירת המידע ובין אם לאו.

 

עונשו של איש הפנים

החוק קובע עונש חמור במיוחד לאיש פנים העושה שימוש במידע פנים או מוסר לאדם חיצוני מידע שכזה. על פי סעיף 52 ג (ב) לחוק ניירות ערך, עונשו המקסימלי של איש פנים העושה שימוש במידע פנים עומד על 5 שנות מאסר. לחלופין, בית המשפט יוכל להטיל עליו קנס בגובה של 1,130,000 שקלים לכל היותר.

חשוב לי להבהיר כי אלו עונשי המקסימום הקבועים בחוק. בפועל, גם אם איש פנים יורשע בשימוש במידע פנים, העונש שלו יוכל להיות קל הרבה יותר. גזר הדין שינתן בפועל תלוי בחומרת העבירה שבוצעה ולא פחות מכך, באיכות הייצוג המשפטי של איש הפנים.

 

שימוש במידע פנים על ידי סוחר חיצוני

שימוש במידע פנים יכול לקרות לא רק על ידי איש פנים אלא גם על ידי סוחר חיצוני. הסוחר מקבל מידע פנים על מניה ומוכר או קונה מניות של החברה, בהתאם למידע הפנימי שנמסר לו. ישנם סוחרים אשר עשו את הונם ממידע פנים שכזה ולעיתים, עוצמתם של הסוחרים הגדולים, תגרום לתנודות כוללות בשוק על בסיס אותו מידע פנים שקיבלו שלא כדין.

 

עונש לסוחר חיצוני שהשתמש במידע פנים

עונשו של סוחר חיצוני העושה שימוש במידע פנים, קל יותר מזה של איש הפנים. עונש המקסימום על הסוחר יעמוד על שנתיים מאסר. לחלופין, ניתן יהיה להטיל עליו קנס בסך 565 אלף שקלים לכל היותר.

 

עונשי תאגיד המשתמש במידע פנים

לעיתים, מי שעושה שימוש במידע פנים אינו אדם פרטי אלא תאגיד. תאגיד, כידוע, הוא אישיות משפטית בפני עצמו וניתן להעמיד אותו לדין בנפרד מנושאי המשרה או בעלי המניות בתאגיד. את התאגיד, כמובן, לא ניתן להכניס לכלא. כמו כן, כיסיו של התאגיד עמוקים יותר מאלו של האדם הפרטי.

לאור זאת, החוק קובע כי תאגיד העושה שימוש במידע פנים יספוג קנסות כבדים מאוד. תאגיד העושה שימוש במידע פנים של התאגיד עצמו, צפוי לקנס עד לגובה של 5.65 מיליון שקלים. תאגיד שעשה שימוש במידע פנים של חברה ציבורית אחרת, עלול להיקנס ב-2.825 מיליון שקלים לכל היותר.

 

עורך דין מידע פנים

לא פשוט להוכיח שימוש במידע פנים. תמיד סוחר יוכל לטעון כי הוא פעל על פי תחושות הבטן שלו וככל שהסוחר פעל באופן אחראי ונכון ולא הותיר עקבות ברורות מאחוריו, יהיה קשה מאוד להוכיח מעל לכל ספק סביר כי החלטותיו התבססו על מידע פנים שהיה אסור לו להתבסס עליו.

עורך דין מידע פנים מקצועי ומנוסה יערער על הנחותיה וראיותיה של התביעה ויקטין את סיכויי ההרשעה של הלקוח שלו. לעיתים, כאשר ביצוע העבירה היה בוטה יחסית, עורך הדין יסגור עסקת טיעון עם התביעה במסגרתה יודה הלקוח בעבירה מצומצמת מאוד וייענש באופן מינימלי, אם בכלל.

 

משרד עו"ד אלעד שאול

הואשמתם בשימוש במידע פנים? נחקרתם במשטרה על עבירה זו? פנו אלינו במשרד עו"ד אלעד שאול לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות ותוך שמירה על דיסקרטיות מלאה. עו"ד אלעד שאול הינו עו"ד מנוסה ומקצועי המתמחה בתחום הפלילי ככלל ובעבירות מידע פנים בפרט. עו"ד שאול יעמוד לרשותכם, יחד עם שאר צוות המשרד ויעניק לכם ייעוץ וייצוג משפטי מהשורה הראשונה בתחום.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
שאלות ותשובות
מידע פנים הינו מידע פנימי של חברה ציבורית, כלומר חברה הנסחרת בבורסה, שיש בו כדי להשפיע על ערך המניה של החברה. המידע יכול להיות על עסקאות עתידיות, על התרחבות או הצטמצמות של החברה ועוד. מידע נחשב למידע פנים לפני שהוא התפרסם לציבור בדוחות החברה.
אסור בתכלית האיסור. לא אנשי החברה ולא משקיעים חיצוניים רשאים להשתמש במידע פנים של חברה לשם קבלת החלטות בשוק ההון. קניית או מכירת מניה על בסיס מידע פנים הינה עבירה פלילית חמורה.
כאשר מדובר באיש פנים של החברה שהשתמש במידע פנים או מסר מידע שכזה, העונש המקסימלי שלו יעמוד על 5 שנות מאסר או קנס של למעלה ממיליון שקלים. במקרים בהם סוחר חיצוני לחברה עשה שימוש במידע פנים שלה, עונשו המקסימלי הוא שנתיים מאסר או קנס של למעלה מחצי מיליון שקלים. אם עובר העבירה הוא תאגיד, הקנסות יוכפלו פי 5.
אל דאגה. הוכחת שימוש במידע פנים אינה פשוטה כלל וכלל. פנה אל עו"ד פלילי המתעסק בתחום לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי. ככל שתיוצג על ידי עורך דין טוב ומקצועי, ייתכן בהחלט שהתביעה לא תצליח להוכיח את אשמתך ואף אם תוכח אשמתך, העונשים בפועל יכולים להיות מינוריים למדי.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא עורך דין מידע פנים?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
רישום כוזב במסמכי תאגיד
צווארון לבן
רישום כוזב במסמכי תאגיד

תאגיד הוא גוף משפטי שמורכב מיחידים שהתאגדו לצורך ביצוע פעילות כלכלית ומסחרית, בין סוגי התאגידים ניתן לציין חברה, עמותה, אגודות שיתופיות, שותפות ועוד. קיימת חובה

קרא עוד »
הלבנת הון עונש
התמחויות המשרד
הלבנת הון עונש

מלחמת הרשויות בישראל בתופעת ההון השחור הובילה ליישום מדיניות ענישה מחמירה כלפי עברייני מס וכל אדם הנאשם ומורשע בביצוע עבירות כספים שמתעורר כנגדו חשד למעורבות

קרא עוד »
הלבנת הון
פלילי
הלבנת הון

הלבנת כספים, המהווה תהליך שמטרתו להסוות את מקורותיהם של כספים בלתי חוקיים, עומדת כאיום נרחב על שלמותן של מערכות פיננסיות ברחבי העולם. מסיבה זו, הוגברו

קרא עוד »
תסמונת האישה המוכה
התמחויות המשרד
סוחטים אותי מה לעשות?

תופעת הסחיטה באיומים הפכה בשנים האחרונות למכת מדינה  העלולה לפגוע בכולם – מבעלי משרות בכירות שנסחטים אחרי שנתפסו במעשה כלשהו, אנשי עסקים שנסחטים אחרי שהתגלה

קרא עוד »
איך מתמודדים עם סחיטה באיומים
התמחויות המשרד
איך מתמודדים עם סחיטה באיומים

עבירת סחיטה באיומים נחשבת לאחת העבירות החמורות בדין הפלילי. עבירה זו שייכת לעבירות המרמה הסחיטה והעושק בחוק העונשין. יתרה מכך, מדובר בעבירה המעמידה אתגר משמעותי

קרא עוד »
האמנה האירופית בדבר הסגרה
הליכים פליליים בינלאומיים
האמנה האירופית בדבר הסגרה

האמנה האירופית בדבר הסגרה הינה אמנה היוצרת הסכמי הסגרה לבין מרבית מדינות אירופה וכן מדינות נוספות בעולם. אמנה זו היא אמנת ההסגרה הרב – מדינתית

קרא עוד »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד.
David I.
David I.
21:07 02 Nov 16
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה