הלבנת הון עונש

מלחמת הרשויות בישראל בתופעת ההון השחור הובילה ליישום מדיניות ענישה מחמירה כלפי עברייני מס וכל אדם הנאשם ומורשע בביצוע עבירות כספים שמתעורר כנגדו חשד למעורבות בעבירות הלבנת הון. משמעות הדבר היא שגם אזרחים מהשורה הנחשדים ונאשמים בעבירות צווארון לבן לראשונה בחייהם, עשויים לשאת במידה ויורשעו בביצוע הלבנת הון עונש כבד. על סוגי עבירות הלבנת ההון, העונשים בצידן והצורך בייצוג משפטי איכותי בתיקים אלו – נסביר במסגרת הסקירה להלן. 

 

מה פשר המושג "הלבנת הון"?

כשמדברים על הלבנת הון, הכוונה הינה לפעולות שונות המתבצעות בניסיון לניקוי או הסוואת מקורם של כסף, נכסים או רכוש מסוימים. מטרת העל בפעולות הללו, היא לגרום לכך שאותם כספים, נכסים או רכוש, יהיו בעלי חזות תמימה לכאורה ולגיטימית למראה, בד בבד עם הצנעת מקורם האמיתי, מיקומם או זהות בעליהם בפועל.

הכספים הללו, לאחר "הכשרתם", משולבים מחדש במערכת הכלכלית הלגיטימית ועוברים שימוש חוזר. מדובר בפרקטיקה שבמקרים רבים נעשה בה שימוש גם לטובת התחמקות מתשלום מיסים, עבירות מס שונות, היות ומדובר בכספים שעוברים ידיים מתחת לאפה של המדינה ומתחת לרדאר של שלטונות המס.

 

מדוע מקבלים על הלבנת הון עונש חמור?

הלבנת הון היא במהותה עבירה פלילית ולא אחת היא הולכת יד ביד עם עבירות פליליות מסוגים נוספים. המחוקק בישראל מודע לעובדה שההון השחור המופק במסגרת הליכי הלבנת הכספים, משמש לא אחת למימון ועיבוי הפעילות של גורמים עברייניים וארגוני פשיעה, אשר עושים את רווחיהם במסגרת פעילות בלתי חוקית וחמורה מאוד, לרבות סחר בבני אדם, סחר באיברים, סרסרות, שידול לזנות, מסחר בסמים, שוחד, סחיטה באיומים ועוד.

הפעילויות הללו מתבצעות תוך שאיפה מתמדת להימנע מחיוב במס, והיעדר הדיווח על הכספים משרת גם את מטרתם של ארגוני הפשע, להותיר את פעילותם העבריינית סמויה מעיניהן של רשויות החוק והאכיפה.

בנוסף לתרומתו של ההון השחור לחיזוק ארגוני פשיעה, הלבנת הכספים נשזרה גם בצמיחת ארגוני הטרור בזירה הבין לאומית. ארגוני טרור עוסקים במגוון עבירות כלכליות המתבצעות ככלי לשימור והרחבת פעילותם. בתוך כך, ההון השחור משמש לבניית תשתית איתנה לפגיעה באוכלוסייה האזרחית ברחבי העולם.

מכל הסיבות הללו, ולאור ההשלכות המוסריות והפליליות מרחיקות הלכת של עבירות הלבנת הכספים, החוק בישראל ובמדינות רבות ונוספות בעולם, אינו מתייחס בסלחנות למי שנאשם ומורשע בביצוע הלבנות הון.

בהתאם לזאת, אדם מהיישוב הנחשד בהלבנת כספים, זקוק לייצוג משפטי של עורך דין מומחה להלבנת הון ומנוסה מאוד, כדי למזער למינימום האפשרי במצבו, את חומרת העונש שיוטל עליו.

 

מתי תגרור עבירת הלבנת הון עונש מאסר?

החוק לאיסור הלבנת הון מונה 2 סוגי עבירות כלכליות עיקריות הגוררות עונש מאסר במקרה של הרשעה בהן:

  1. עבירות ברכוש אסור:
  • עבירות הלבנת הון שמבוצעות ברכוש שהמקור שלו, במישרין או בעקיפין, מפשע. אם יימצא אשם, עלול העבריין לקבל עונש מאסר של עד 7 שנים.
  • עבירות הלבנת כספים המתבצעות ברכוש ששימש לביצוע פשע, וניתן לגזור על העבריין גם במקרים אלו, עד 7 שנות מאסר.
  • עבירות הלבנת כספים המתבצעות ברכוש שסיפק תשתית לביצוע הפשע (למשל, מכשור להדפסת שטרות מזויפים). במקרים כאלה צפוי העבריין לעונש מאסר של עד 10 שנים.
  1. עבירות הלבנת הון שמבוצעות למטרת הימנעות מדיווח לרשויות המס:

מדובר בפעולות שונות שנעשות כדי לעקוף את החובה לדווח לרשויות המס על עסקאות שונות ועל רכוש אסור שהוכנס לישראל מחו"ל או יצא ממנה. בשני סוגי העבירות הללו – אלה הנעשות לטובת ההימנעות מדיווח אודות רכוש אסור ואלה שנעשות לצורך ההימנעות מתשלום מס, אין הכרח להוכיח שהעבירה נשאה פרי עבור מבצעיה. די בקיום תשתית ראייתית לביצוע  העבירה, כדי שניתן יהיה להביא את העבריין לדין ולהרשיעו.

עם זאת, בנוסף לתשתית הראייתית, דרושה גם הוכחה לכוונת מכוון בבסיס העבירה, קרי – כוונת העבריין להפיק ממעשיו תועלת, חרף הידיעה שהלבנת הכספים היא בבחינת עבירה על החוק.

בנוסף למאסר, מלביני הכספים מסכנים את עצמם אף בתפיסת הנכסים הלא חוקיים שברשותם ובקשות חילוט. חשבונות הבנק שבבעלותם ניתנים להקפאה, וסנקציות כספיות, עשויות להיות מוטלות עליהם – כולל קנסות כבדים, בהתאם לחומרת עבירותיהם ונסיבות ביצוען.

 

לפי אילו חוקים בישראל נקבע בגין עבירות הלבנת הון עונש?

על העבירות המקוריות (הידועות כ"עבירות מקור" בעגה המשפטית) שבאמצעותן הוחדר ההון השחור למערכת הכלכלית, חלים הן הדין הפלילי וחוק העונשין, כמו גם חוק המע"מ ופקודת מס הכנסה, כתלות בסוג עבירת המקור שהתבצעה. כל אחד מן החוקים הללו, קובע רף ענישה מדורג בהתאם לסוג וחומרת העבירה שבגינה הנאשם עומד לדין. כך לדוגמה, הרשעה בעבירת הלבנת כספים שהושגו תוך ביצוע עבירות סמים, יכולה להביא לכך שהעבריין המורשע יישא בעונש גם על עבירות הסמים – על פי ההוראות בחוק העונשין, וגם על עבירת הלבנת הכספים כשלעצמה, לפי רף הענישה שנקבע בחוק לאיסור הלבנת ההון.

 

האם במסגרת המאבק בהלבנת הון עונש ניתן גם על שימוש חורג במזומן?

ב- 2019 נכנס לתוקפו החוק להגבלת שימוש בכסף מזומן ככלי למאבק בתופעת הכסף השחור בישראל. החוק הגביל את השימוש בכסף מזומן בעסקאות הנערכות בין אנשים פרטיים ועסקים, עד סכום של 11 אלף שקלים, ובעסקאות הנערכות בין אנשים פרטיים – לסכום של עד 50 אלף שקלים. עבירה על החוק הנ"ל, מביאה לחיוב בקנסות בשיעור שנע בין 15 ל- 30 אחוז מן הסכום החורג. אולם חשוב לדעת שהחוק עודכן באוגוסט 2022, וכיום סכום המקסימום לעסקאות מזומן הנערכות בין עסקים ואנשים פרטיים, כבר מוגבל ל- 6000 שקלים בלבד.

 

הידעתם? בעבירות הלבנת הון עונשים נקבעים הן עבור הלבנת הכספים עצמה והן עבור עבירת המקור

בשאיפה למגר את תופעת הלבנת הכספים בישראל ולהגביר את הרתיעה, מדיניות ענישה קשיחה ננקטת כיום כלפי נאשמים המורשעים בעבירות הלבנת כספים בארץ. חשוב להבין כי העונשים בגין עבירות הלבנת הון, נקבעים גם בהתאם לרף הענישה המוגדר בחוק איסור הלבנות הון, וגם לפי רף הענישה הקבוע בדין הפלילי (בחוק העונשין) או בחוקי המס – בגין עבירות המקור כשלעצמן, כתלות בסוג העבירה שהתבצעה ככלי לעשיית כסף שחור.

אולם ככלל, בעבירות על החוק לאיסור הלבנת הון, העונש נע בין חמש ועשר שנות מאסר, שאליהן מתלווים קנסות כספיים גבוהים. העונשים הללו אינם העונש היחיד שהעבריין המורשע יישא בו, אלא יתלוו לעונשים הנוספים שעלולים להיות מוטלים עליו בעקבות ביצוע עבירת המקור. יתרה מכך, הרשויות מורשות לעקל את נכסי העבריין זמנית או לצמיתות, בסכום שווה ערך לסכום הקשור בביצוע העבירה.

 

כיצד נקבע במסגרת עבירות הלבנת הון עונש על עבירות מס?

העונש על עבירות כספים ששימשו כבסיס להלבנת הון, הוא חמור בפני עצמו וכאמור, יכול להשתנות כתלות באופי ובהיקף העבירה שבוצעה. באופן זה לדוגמה, העונש המקסימלי בגין הפרה של סעיף 220 בפקודת מס ההכנסה, עומד על שבע שנות מאסר, כאשר העונש המקסימלי בגין הפרה של סעיף 117ב בחוק המע"מ הינו חמש שנות מאסר. מנגד, הרשעה בעבירה על החוק לאיסור הלבנת הון, מובילה לעונש מאסר מקסימלי בן 10 שנים. משמעו, שעבירות מס הכנסה או מע"מ שמסווגות כעבירות מקור שאפשרו את הלבנת ההון, רף הענישה הוא מוגבה.

בנוסף לכך, עבירות על חוק איסור הלבנת הון, יכולות להביא לחילוט הנכסים של הנאשם בשווי  התואם לשווי הכספי של העבירה, בתוספת ליתר העונשים שהוא עשוי לשאת בהם כחוק.

מדיניות ענישה זו נועדה להעביר מסר חד וברור, שלפיו כל אדם שיבצע עבירות מס, הכרוכות בעבירות הלבנת הון, עלול למצוא את עצמו חשוף להשלכות משלושה כיוונים שונים:

  1. עיקול רכוש זמני או צמית
  2. חיוב בקנס כבד
  3. עונש מאסר חמור

לאור חומרת העונשים בעבירות הללו, קל להבין כמה חשוב להסתייע בעורך דין הלבנת הון מנוסה כשעומדים בפני חשד או אישומים בעבירות הלבנת הון.

 

לסיכום

חשד למעורבות בהלבנת הון מסכן את חירותו, שמו הטוב ופרנסתו של הפרט. מכאן החשיבות הרבה הנודעת לפנייה לסיוע משפטי של עו"ד פלילי אמין ומיומן כבר מראשית ההליך.

במידה והגעתם למצב כזה, אנחנו פה כדי לעזור לכם. זה הזמן ליצור קשר עם משרד עו"ד אלעד שאול ושות' ולספק לעצמכם הגנה משפטית הכרחית, למניעת פגיעה נרחבת בזכויותיכם.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

5 מתוך 5 - (3 הצבעות)
שאלות ותשובות
בהחלט. בנוסף לעונשי מאסר, מלביני כספים חשופים לחילוט נכסיהם, הקפאת חשבונות הבנק שלהם ושאר סנקציות כספיות, שעשויות להיות מוטלות נגדם – ובכלל זה קנסות גבוהים, בהתאם לחומרת העבירות שלהם והנסיבות שהן התבצעו.
ההון השחור ידוע ככזה התומך בארגוני פשע וטרור ברחבי העולם, שפעילותם מסכנת את שלום האזרחים ובטחונם. לכן הרשעה בהלבנת כספים מובילה להטלת עונשים חמורים, במטרה להרתיע מביצוע פעולות אלו.
העונש על הלבנת הון בישראל נע בין 5 ל-10 שנות מאסר, שאליהן מתווספים קנסות כספיים משמעותיים. עונשים אלו מתווספים אל העונשים האחרים שהחוק מאפשר להטיל על העבריינים בגין ביצוע עבירות המקור שיצרו את ההון השחור. כמו כן, הרשויות מורשות לעקל את נכסיו של הנאשם שהורשע באופן זמני או קבוע, בסכום השווה ערך לסכום שנקשר בביצוע העבירה.
עבירה על חוק המזומן, עלולה לגרור חיוב בקנסות בסכומים הנעים בין 15 ו- 30 אחוזים מסכום החריגה מתקרת הכסף המזומן שהחוק מתיר להעביר במסגרת עסקאות פרטיות או עסקאות עם עסקים.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא הלבנת הון עונש?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
נאמן לדרכו, ולטובת עמו. בין העו"ד הבודדים עם עקרונות שלא מתייפיפים.
שרה ש.
שרה ש.
22:41 23 Jul 24
מקצועניות וכנות
ריקי רוזנפלד // א.
ריקי רוזנפלד // א.
22:40 23 Jul 24
עורך דין ענייני שלא מפחד להגיד את האמת גם אם היא כואבת!
ori Z.
ori Z.
22:40 23 Jul 24
משדר ידע רב ומקצועיות
ruchami E.
ruchami E.
22:33 23 Jul 24
אלוף!!
Batsheva B.
Batsheva B.
22:25 23 Jul 24
משרד של מקצוענים
שמעון ב.
שמעון ב.
22:21 23 Jul 24
כריש ללא ספק
מיכל ק.
מיכל ק.
22:00 23 Jul 24
לא צרכתי את שירותיו של אלעד שאול כעו״ד אך התרשמתי מתכונותיו הבולטות שודאי מעידות על בעל המקצוע שהוא. ניכר שמדובר באדם ישר והגון.
Shira B.
Shira B.
21:58 23 Jul 24
אלעד היקר עורך דין הגון וישר,פניתי אליו לצורך ייעוץ וקיבלתי מענה מהיר, חד ומקצועי ביותר.ממליצה בחום רב!
keren S.
keren S.
21:55 23 Jul 24
מקצוען, יסודי ואנושי!
Roni C.
Roni C.
21:53 23 Jul 24
לא תמצאו בן אדם ישר אמין ומקצועי כמו אלעד!שווה כל שקל!
נתן ל.
נתן ל.
21:45 23 Jul 24
עו״ד אלעד וירטואוז, מקצועי, יסודי, חד וידען!!ובי באופן אישי הוא מעורר השראה רבה..
רינת בן ש.
רינת בן ש.
21:45 23 Jul 24
אין כמו אלעד. איש יקר, ישר ואמיתי עם הלב במקום הנכון.
Dan S.
Dan S.
21:44 23 Jul 24
מספר 1
lulu
lulu
21:37 23 Jul 24
עו"ד מקצועי חד מיומן ואמין! שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. ממליצה בחום!
נוי נ.
נוי נ.
21:33 23 Jul 24
עורך דין פלילי מהמקצועים שיש!
אליהו ז.
אליהו ז.
21:29 23 Jul 24
עו"ד מספר 1 בתחומו ומעבר לכל בנאדם ישר שמדבר בגובה העיניים לא תתחרטו
Alon K.
Alon K.
21:29 23 Jul 24
רמה אחת מעל כולם 🏆מומלץ בחום!!
Shimon D.
Shimon D.
21:29 23 Jul 24
עו"ד אלעד שאול, ערכי, מוסרי ענייני ,מקצועי ומדוייק. 🎯
אלין י
אלין י
21:25 23 Jul 24
אמנם לא הייתי לקוחה שלו, אך כעוקבת באינסטוש התרשמתי מאוד מהשירות המעולה שהוא מעניק ללקוחותיו ומהיותו אדם אינטליגנטי ומרשים. אלעד משדר מקצועיות ובקיאות בתחום המשפטי, ומצטייר כאדם נעים ומסביר פנים. אז אם אתם מחפשים עו"ד פלילי תותח עם יחס אישי ואנושי, נראה כי עו"ד אלעד הוא הבחירה הטובה ביותר!!!
הודיה א.
הודיה א.
21:22 23 Jul 24
היי,שירות מדהים ומקצועי!אדם אנושי,מקצוען ברמות ועושה את עבודתו על הצד הטוב ביותר❤️🫶
חזן א.
חזן א.
21:22 23 Jul 24
שילוב מנצח של מסירות, רגישות, אינטליגנציה ומקצועיות שיא. אפשר לסמוך עליו בלב שקט.
Yael M.
Yael M.
21:19 23 Jul 24
אלעד שאול הינו עו״ד מצויין אשר שמו הולך לפניו, אם תצטרכו את שירותיו - אתם בידיים טובות! אדם משכמו ומעלה.
ליאל ר.
ליאל ר.
21:18 23 Jul 24
מקצועיות ואמינות שיא, לצד יחס מכיל ומכבד.
יוסי בן ח.
יוסי בן ח.
21:17 23 Jul 24
מקצועי מאוד, הפליליסט הטוב ביותר בפער.
גיא ש.
גיא ש.
21:16 23 Jul 24
עו''ד אמין, מקצועי ויסודי.אחד לדןר!
Miri V.
Miri V.
21:13 23 Jul 24
עו"ד תותח!
שמעון מ.
שמעון מ.
21:12 23 Jul 24
עו״ד אלעד שאול מקצועי ובעל ניסיון רב!! ממליצה
חלי ע.
חלי ע.
21:11 23 Jul 24
עורך דין אלוף ומקצועי שהוא קודם כל בן אדם טוב.מומלץ!!!
שני נ.
שני נ.
21:10 23 Jul 24
עו"ד מצוין, מבריק ומוכשר..
Amiel L.
Amiel L.
21:05 23 Jul 24
עורך דין מקצועי ברמות, אחלה יחסי אנוש יודע לעשות את העבודה!ממליץ בחום
גל כ.
גל כ.
21:00 23 Jul 24
עו''ד מקצועי ואמין ממליץ בחום
יצחק ז.
יצחק ז.
20:59 23 Jul 24
אלעד איש חד, עבודה יסודית בלי לפספס כלום בדרך.ישר כח
ishaia R.
ishaia R.
20:54 23 Jul 24
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תותח על
אורי נ.
אורי נ.
09:12 25 Sep 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!