בעילת קטינה

קטינות ונערות במצבים מסוימים עלולות להיות טרף קל לניצול ולפגיעה מינית, היות והן לא מודעות לסיכונים, לפיתויים ולמלכודות שהן עלולות ליפול בהן, ולמצב של ניצול. המחוקק בתפקידו הפטרנליסטי, הכיר במצבים המסוכנים הללו, וראה לנכון לקבוע בחוק חובת גיל מינימום להסכמה ליחסי מין, וכן איסורים גורפים על בעילת קטינה בנסיבות מסוימות, על אף שנתנה הסכמתה. מדובר ב"הסכמה משפטית", באופן שבו הגיל של הקטינה ומעמדה מול הבועל, משמשים בין היתר כפרמטר לקביעת האחריות הפלילית שחלה עליו.

גיל ההסכמה

גיל ההסכמה במשפט פלילי הוא גיל שבו על פי החוק אדם מסוגל לתת הסכמה מלאה, חופשית, ומודעת לקיום יחסי מין. כאשר בגיר מקיים יחסי מין עם נערה שגילה צעיר מגיל ההסכמה על פי הדין, מדובר בעבירה פלילית (אונס, בעילה אסורה בהסכמה, בעילת קטינה ועוד). עם זאת, יש נסיבות מסוימות בהן קמה הגנה לבועל, באופן שהמעשה לא יהווה עבירה פלילית.

גיל ההסכמה החוקית לקיום יחסי מין הוא 16 שנים. בגיל זה צריך לקבל הסכמה מהקטינה והדבר צריך להיעשות ללא ניצול או כפיה. מטרתו של גיל ההסכמה בחוק היא להגן על קטינות מניצולן. כעיקרון, חוק העונשין רואה בהסכמה של קטינות לקיום יחסי מין, הסכמה שניתנת ללא הבנה מלאה למסוכנות ולפגיעה שיש במעשה, ועל כן, החוק אוסר על בעילת קטינה מתחת לגיל ההסכמה גם אם היא "הסכימה" לאקט המיני וזאת כדי לשמור את המוסר החברתי והתרבותי.

 

מתי קיום יחסי מין עם קטינה שהסכימה לכך ייחשב לעבירה פלילית?

בעילה בלשון החוק הוא מעשה שבו הבועל  "מחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה;"  סעיף 345 (ג) לחוק העונשין תשל"ז –  1977.

בעילת קטינה מתחת לגיל ההסכמה, גם אם נעשה בהסכמתה המפורשת – היא אינה חוקית. אדם שעובר על החוק בעניין זה מבצע עבירות פליליות המוגדרות כעבירות מין ולצידן עונשי מאסר משמעותיים.

מצב בו "הסכמה" אינה נחשבת להסכמה על פי החוק :

בעילת קטינה מתחת לגיל 14 על אף שהסכימה – אסורה בתכלית האיסור

חוק העונשין בסעיף 345 (א)(3) אוסר באופן מפורש על קיום יחסי מין עם קטינה צעירה מגיל 14 גם אם יחסי המין נעשו הסכמה. הסכמתה של קטינה מתחת לגיל 14 אינה רלוונטית ואין לה משמעות. החוק מתייחס לקטינות שצעירות מגיל 14 כמי שאין להן מספיק יכולת לתת הסכמה מלאה ומודעת, ולכן, האחריות במקרה זה תוטל על הבגיר. בעילת קטינה מתחת לגיל 14 יוגדר אם כך כאונס לכל דבר, כאשר מקסימום העונש בגינו הוא 16 שנים מאסר.

בעילת קטינה מתחת לגיל 16 שהסכמתה הושגה במרמה – אסורה ונחשבת לעבירת אינוס

מי שבועל קטינה לפני הגיעה לגיל 16 שהסכמתה הושגה במרמה, או תוך ניצול מצב של חוסר הכרה, מצג שווא שאינו מאפשר לה לתת הסכמה חופשית, או ניצול היותה חולת נפש או לוקה בשכלה – עובר על החוק, וצפוי לעונש של עד 20 שנה מאסר.

מעל גיל 14 – בודקים את הסכמת הקטינה. אם אין הסכמה יש חשד לאונס !  גם אם יש הסכמה המעשה נחשב לעבירה, אולם במצבים מסוימים יש לבועל הגנות.

בעילת קטינה בגיל 14-16 שאינה נשואה לבועל ושבוצעה בהסכמה – אסורה

בעילת קטינה בגיל 14-16 שאינה נשואה לבועל על אף שנעשתה בהסכמה – נחשבת לבעילה אסורה. סעיף 346 (א)(1) -העונש על מעשה כזה הוא 5 שנים מאסר.

עם זאת, החוק קובע הגנה לבועל כאשר הבדלי הגילאים בין הבועל לקטינה אינו גבוה מ- 3 שנים, הקטינה הסכימה, המעשה נעשה במסגרת יחסי רעות וללא ניצול המעמד של הנאשם.

בעילת קטינה בגילאים 16 – 18 תוך ניצול יחסי תלות מרות או הבטחת שווא לנישואין – אסורה

סעיף 346 (א)(1) לחוק העונשין אוסר גם בעילה בהסכמה של קטינה בגיל 16 עד 18, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה או הבטחת שווא לנישואין (זאת על אף שגיל ההסכמה החוקית הוא 16). העונש על כך 5 שנים מאסר. ניצול יחסי תלות מתפרש כקשר בין מטפל ומטופלת ותוך כדי הטיפול, למשל קשר בין פסיכולוג ומטופלת שלו.

עם זאת, גם כאן החוק קובע הגנה לבועל כאשר: הבדל הגילאים אינו יותר מ- 3 שנים, הקטינה הסכימה, המעשה נעשה במסגרת יחסי רעות וללא ניצול מעמד הנאשם;

 בעילה אסורה בהסכמה  של קטינה במשפחה בגילאים 14 – 21

החוק אוסר על  איסור על קיום יחסי מן עם קטינה בת משפחה בגיל 14- 21 גם אם המעשה בוצע בהסכמה. העונש על כך הוא 16 שנים מאסר.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

היסוד הנפשי של עבירת בעילת קטינה

על פי הדין, אי ידיעה אינה פוטרת מעונש ועל הנאשם לדעת שהוא מבצע בעילה אסורה של קטינה. עם זאת, לנאשם יכולה להיות הגנה אם חשב שגיל הקטינה הוא מעל הגיל הנדרש על פי החוק והוכיח שהתאמץ לדעת ולוודא את שהגיל של הקטינה מעל גיל המינימום.

סעיף 34 יח (א) לחוק העונשין שכותרתו "טעות במצב דברים", קובע את הסייג הרלוונטי לאחריות הפלילית כאשר מדובר בטעות במצב דברים:

"העושה מעשה בדמותו מצב דברים שאינו קיים, לא יישא באחריות פלילית אלא במידה שהיה נושא בה אילו היה המצב לאמיתו כפי שדימה אותו."

 

שימוע לפני העמדה לדין

בעילת קטינה היא עבירה מסוג פשע ולעיתים אף פשע חמור. על פי חוק, לאחר סיום החקירה במשטרה היא תעביר את התיק לפרקליטות לצורך בחינה אם להגיש כתב אישום נגד החשוד או לסגור את התיק הפלילי נגדו.

עם הגעת התיק לפרקליטות יישלח אל החשוד מכתב יידוע המעדכן אותו על העברת התיק לפרקליטות ועל הכוונה להעמידו לדין. על החשוד לפנות מיד להסדרת ייצוג משפטי. עורך הדין יפנה אל הפרקליטות בדרישה לנצל את הזכות להעתקת חומרי החקירה בתיק ועריכת שימוע לפני העמדה לדין. במסגרת השימוע, יכול עורך הדין לשכנע את הפרקליטות שצריך לסגור את התיק ולא להגיש כתב אישום – זו הזדמנות אחת ויחידה!

 

החשיבות בליווי וייצוג של עורך דין פלילי

כאשר אדם נחשד בעבירה של בעילת קטינה בניגוד לחוק, הוא חייב להיות מלווה ומטופל משפטית על ידי עורך דין פלילי מקצוען בתחום, שיוכל להגן עליו ועל זכויותיו כבר משלב החקירה במשטרה. חשוב לזכות שמי שהורשע  בבעילת קטינה, צפוי לעונש מאסר ארוך שנים ובתי המשפט נוטים להחמיר עם עברייני מין.

כל אדם מן היישוב עלול להסתבך בתום לב, ולא מתוך כוונה בעבירה של בעילת קטינה בהסכמה, ואפילו מתוך טעות או אי הבנה של גיל הקטינה. הלחץ הנפשי, הבלבול והחרדות עלולים לסבך את החשוד או הנאשם עוד יותר, וגם במהלך החקירה עצמה, והוא בהחלט זקוק כבר משלב מוקדם ליעוץ משפטי מקצועי כדי לצאת מהסבך הפלילי.

עורך הדין אלעד שאול מבכירי הפרקליטים הפליליים בישראל, מייצג במומחיות רבה ובהצלחה חשודים ונאשמים בתיקים של עבירות מין. אם זומנתם לחקירה או הוגש נגדכם כתב אישום בעבירה של בעילת קטינה  בניגוד לחוק, הדבר הנכון ביותר עבורכם הוא לפנות מיד לעורך הדין אלעד שאול, לצורך יעוץ וייצוג בתיק. מובטח לכם ליווי משפטי מקצועי ומעולה לאורך כל ההליך, תוך זמינות ועדכון שוטפים, ובדיסקרטיות מלאה.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
שאלות ותשובות
על פי המשפט הפלילי  גיל ההסכמה הוא גיל שבו אדם נחשב כאחראי שמסוגל לתת הסכמה מלאה, חופשית, ומודעת לקיום יחסי מין. גיל ההסכמה החוקית לקיום יחסי מין הוא 16 שנים.
בעילת קטינה תחשב לעבירה פלילית כאשר מדובר ב: בעילת קטינה מתחת לגיל 14 על אף שהסכימה היא אסורה בתכלית האיסור; בעילת קטינה מתחת לגיל 16 שהסכמתה הושגה במרמה אסורה ונחשבת לעבירת אינוס; בעילת קטינה בגיל 14-16 שאינה נשואה לבועל ושבוצעה בהסכמה היא אסורה; בעילת קטינה בגילאים 16 – 18 תוך ניצול יחסי תלות מרות או הבטחת שווא לנישואין – אסורה; כמו כן החוק אוסר על  איסור על קיום יחסי מין עם קטינה בת משפחה בגיל 14- 21 גם אם זה בהסכמה;
החוק קובע הגנה לנאשם בבעילת קטינה בגיל 14 – 16, אם הבדלי הגילאים בין הבועל לקטינה אינו גבוה מ- 3 שנים, הקטינה הסכימה, והמעשה נעשה במסגרת יחסי רעות וללא ניצול המעמד של הנאשם. כמו כן  לנאשם יכולה להיות הגנה אם חשב שגיל הקטינה הוא מעל הגיל הנדרש על פי החוק, והוכיח שהתאמץ לדעת ולוודא את הגיל, שהוא מעל גיל המינימום.
הרשעה בעבירה של בעילת קטינה יכולה להוביל לעונשי מאסר כבדים. עורך דין פלילי מקצוען בתחום יוכל לפעול לטובתו והגנתו של חשוד או נאשם בעבירה זו, לדאוג לזכויותיו על פי החוק כבר משלב החקירה, ולחלץ אותו מהסבך הפלילי.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא בעילת קטינה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה