תחומי התמחות

 • home
 • הטרדה מינית

הטרדה מינית

עו"ד אלעד שאול   |   לייעוץ אישי 03-7773333

תוכן עיניינים:

 1. מה היא הטרדה מינית?
 2. מה העונש על הטרדה מינית?
 3. איך אפשר לדעת בדיוק אם התנהגות מסוימת היא הטרדה מינית?
 4. הטרדה מינית במקום העבודה – האם התופעה נפוצה?
 5. האם המעביד במקום העבודה אחראי לעניין הטרדה מינית בעבודה?
 6. האם אקבל פיצוי בגין הטרדה מינית במסגרת הליך פלילי?
 7. האם ניתן לתבוע פיצוי כספי בגין הטרדה מינית?
 8. הוטרדתי מינית – מה עלי לעשות?
 9. אני חשוד בהטרדה מינית שלא ביצעתי – מה לעשות?

הטרדה מינית יכולה להתרחש בכל מקום; במקום ציבורי, בין בני משפחה, במהלך השירות הצבאי, ברשת האינטרנט ובמרבית המקרים – במקום העבודה.

כיצד על אדם המטורד מינית לנהוג? כיצד החוק מגן עליו? ומה עם החשוד בהטרדה מינית? איך יוכל להוכיח שמדובר בתלונת שווא ולהתגונן? עורך דין אלעד שאול, מומחה במשפט פלילי ויוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, מסביר:

הטרדה מינית

מה היא הטרדה מינית

בעבר הטרדה מינית הייתה מושג שנזכר בעיקר בחוקים הרלוונטיים לדיני עבודה ולתקנון שירות המדינה (התקשי”ר). עם זאת, בשנת 1998 נחקק החוק למניעת הטרדה מינית שקבע והגדיר בסעיף 3(א) בצורה מפורטת מה היא הטרדה מינית.

לפי החוק, הטרדה מינית היא כל אחד מן המעשים אלה:

 1. סחיטה באיומים, כאשר המעשה שהנסחט נדרש לעשות הוא בעל אופי מיני;
 2. מעשה מגונה באדם או מעשה מגונה בפומבי;
 3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם שהראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות;
 4. התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כשאותו אדם הראה למטריד שאינו מעוניין בהתייחסויות האמורות;
 5. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;
 6. פרסום תצלום, סרט או הקלטה שמתמקדים במיניות של אדם ונעשו ללא הסכמתו והם יכולים להשפיל אותו או לפגוע בו.
 7. כל אחד מהמקרים המתוארים לעיל כלפי קטינים, מטופלים, עובדים, תלמידים ואנשים עם מוגבלות המועסקים במפעל מוגן יחשבו הטרדה מינית בלי קשר להסכמתם.

מה העונש על הטרדה מינית?

במרבית המקרים, החוק קובע שהמטריד מינית דינו מאסר שנתיים. עם זאת, ישנן מספר צורות הטרדה מינית שהן “הטרדה מינית בנסיבות מחמירות” והעונש עליהן גבוה יותר.

כך למשל, הטרדה מינית באמצעות פרסום סרטון מין או תמונה אינטימית של אדם – היא שוות ערך לפגיעה בפרטיות ולכן דינה מאסר 5 שנים. אם ההטרדה המינית עלתה כדי התנכלות (לפי סעיף 3(ב) לחוק), דינו של המטריד מאסר 3 שנים.

מקום בו קיים שילוב של הטרדה מינית יחד עם התנכלות, דינו של המטריד מאסר 4 שנים.

אנו רואים שהטרדה מינית היא עבירה פלילית חמורה בעלת השלכות מרחיקות לכת, שעלולה אף להוביל את החשוד או הנאשם למאסר מאחורי סורג ובריח. לפיכך, קיימת חשיבות עליונה בהתייעצות מהירה עם עורך דין פלילי מיד עם היווצרות החשש לקיומה של הטרדה מינית, או זימון לחקירה במשטרה.

איך אפשר לדעת בדיוק אם התנהגות מסוימת היא הטרדה מינית?

המכנה המשותף לכל צורות ההטרדה המינית הוא שמדובר בהתנהגות בעלת אופי מיני של אדם, או התייחסות מינית כלפי אדם, שיש בה כדי לפגוע באדם אחר.

למרות הפירוט בחוק, לא תמיד החוק החלטי והרמטי ויש לא פעם מקרים מורכבים בהם בתי המשפט נאלצים לבחון ולהכריע האם התנהגותו של אדם מסוים נחשבת הטרדה מינית על פי חוק או לא.

כך לדוגמה, מקרה שאירע בעבר ובו עובד בית המשפט הואשם בהטרדה מינית בשל מבטים מטרידים ובדיחות גסות שנהג לספר לעובדות.

בית המשפט קבע שהעובד נהג לנעוץ בנשים מבטים מפשיטים, לספר בדיחות בעלות אופי מיני ולהעיר למזכירות על האיפור והלבוש שלהן ובכך יצר במקום העבודה אווירה עוינת – בשל מעשיו הרשיע אותו בית המשפט בהטרדה מינית.

אם קיים אצלך חשש שביצעת הטרדה מינית, מומלץ לפנות ליעוץ משפטי עם עו”ד פלילי על מנת לבחון את הסיטואציה ולהתאים עבורך את דרך הפעולה הראויה והנכונה על מנת למזער את הנזק האפשרי, להפחית את הסיכוי שתזומן לחקירה במשטרה או שיוגש נגדך כתב אישום.

הטרדה מינית במקום העבודה – האם התופעה נפוצה?

על פי נתוני הדו”ח השנתי של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית נטען שמרבית ההטרדות והפגיעות המיניות מתרחשות על ידי אדם מוכר, בין אם מדובר בבן משפחה, או בחבר למקום העבודה, לעיתים אף המעסיק עצמו, מרצה באוניברסיטה, ממונה במסגרת ממשלתית כגון צה”ל, המשטרה או שב”ס, וכדומה.

הנתונים המטרידים הללו מעידים על כך שהטרדה מינית היא תופעה נפוצה ורחבת היקף.

נתוני הדו”ח מראים שמרבית נפגעי ההטרדה המינית הן נשים (97.7%) ובהתאמה, מרבית המטרידים והפוגעים מינית הם גברים.

עם זאת, יתכן בהחלט שגברים רבים לא נוטים להתלונן בשל הטרדה מינית וזאת ממניעים חברתיים ובשל חריגות המקרה. על פי ההשערות, רוב הנשים הוטרדו מינית לפחות אחת בחייהן.

האם המעביד במקום העבודה אחראי לעניין הטרדה מינית בעבודה?

ברוב המקרים כן. מעביד חייב לדאוג לסביבת עבודה בטוחה עבור העובדים, כמו כן עליו לוודא שעובדיו יהיו חופשיים מהטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני במקום העבודה.

המעסיק חייב לשמור על כבודם של העובדים ולהגן על פרטיותם, לכן החוק מטיל עליו אחריות בגין הטרדה מינית שביצע עובד או ממונה מטעמו אם לא מילא את חובותיו הקבועות על פי החוק והתקנות.

במילים אחרות, במקרים רבים ניתן להגיש תביעה מכוח החוק כנגד המטריד מינית על עצם מעשה ההטרדה וגם כנגד המעביד כמי שנושא באחריות בהתאם לסעיף 7 לחוק, שכן היה עליו למנוע ולטפל במקרה של הטרדה מינית.

על פי החוק, מעביד חייב ליידע את המנהלים ואת העובדים בדבר איסור ההטרדה המינית, לדרוש מהם להימנע ממנה ולנקוט את כל האמצעים הסבירים למניעת מעשי הטרדה מינית.

בנוסף, המעביד חייב למנות אחראי לנושא ההטרדה המינית לצורך בירור תלונות ומסירת מידע בדבר הטרדה מינית או התנכלות.

בית המשפט קבע בנוסף שמעסיק חייב אף לברר ולבדוק באופן יזום אם התקיימה הטרדה מינית גם במקרה של שמועה במקום העבודה וגם אם לא קיבל תלונה מפורשת בעניין.

מעסיק שלא ינהג בהתאם לאמור, יחויב בתשלום פיצוי בגובה 25,000 ₪ בגין עגמת נפש. על האחראי לקבל את התלונה, לקיים בירור מעמיק ולספק למעסיק מסמך מפורט שיכלול את סיכום פרטי המקרה והמלצות לטיפול בו.

בנוסף, על הממונה לספק מידע והדרכה לעובדים הפונים אליו בעניין הטרדה מינית ולדאוג למניעת התנכלות.

בפועל, במקרים רבים תלונה בגין הטרדה מינית במקום העבודה תוביל לחקירה של הממונה על הטרדות מיניות במקום העבודה, לקיום שימוע לפני פיטורין לחשוד בהטרדה מינית, לפיטוריו בפועל ואף להגשת תלונה במשטרה.

ייעוץ משפטי בזמן אמת עשוי להפחית משמעותית את הסיכוי לפיטורין, חקירה במשטרה, הגשת כתב אישום והרשעה פלילית.

האם אקבל פיצוי בגין הטרדה מינית במסגרת הליך פלילי?

הטרדה מינית היא מעשה פלילי ולכן עלולה להביל לקיום הליך פלילי כנגד המטריד. במסגרת ההליך הפלילי, עלול המטריד לספוג הרשעה פלילי, לצד עונש מאסר בעבודות שירות במקרה הקל ומאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, ארוך או קצר בהתאם לנסיבות המקרה במקרה חמור יותר.

בנוסף, הרשעה בעבירת הטרדה מינית תכלול לא פעם גם פיצוי כספי למתלוננת. כמובן, שמי שעברה הטרדה מינית ונגרמו לה נזקים בשל כך, יכולה להגיש תביעה לקבלת פיצויים בגין הנזקים שנגרמו לה ואולם תביעה כזו היא לא פעם הליך מורכב בו ההליך עשוי להיות ארוך ומורכב עד שהקורבן תצליח להוכיח כל נזק ונזק שנגרם לה בעקבות המקרה.

לפעמים ניתן לנקוט בהליך פשוט ומהיר יותר אשר נעשה בסמוך להרשעה הפלילית ובו ניתן להסתמך על פי סעיף 42א לפקודת הראיות על אותן הראיות שהוצגו במסגרת ההליך הפלילי. הליך כזה מכונה “תביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים”.

האם ניתן לתבוע פיצוי כספי בגין הטרדה מינית?

מעבר לפיצוי הקורבן במסגרת ההליך הפלילי, ניתן להגיש תביעה אזרחית לפיצויים בגין הטרדה מינית תביעת פיצויים זו אינה תלויה בהליך הפלילי וגם לא בשאלה האם המטריד הורשע או לא הורשע וניתן להגיש אותה גם מבלי להגיש תלונה במשטרה.

בנוסף, החוק למניעת הטרדה מינית קובע כי זכותו של מי שהוטרד מינית להגיש תביעה לקבלת פיצוי ללא הוכחת נזק.

הסכום המקסימלי שנקבע בחוק לתביעה בלא הוכחת נזק הוא 120,000 ₪; חשוב לציין, מדובר בסכום מקסימאלי עבור מקרה הטרדה אחד, כך שאם קיימים מספר מקרי הטרדה מינית ניתן לתבוע 120,000 ₪ בגין כל מקרה ומקרה.

במקרה של ריבוי מעשי הטרדה, בית המשפט לא בהכרח יקבל את מלוא סכום התביעה ויפסוק פיצויים שהם תוצאה של הסכום המקסימלי כפול מספר המעשים, אלא יעריך את גובה הנזק לאור כל נסיבות המקרה ויפסוק סכום כולל שאינו כפוף לסכום המקסימלי [ראו למשל ע”ע (ארצי) 178-06‏ פלונית נ’ אלמוני, בבית הדין הארצי לעבודה].

הוטרדתי מינית – מה עלי לעשות?

קודם כל חשוב להבין, זו לא אשמתך. פני או פנה לייעוץ משפטי על מנת לבחון את המקרה לעומקו ולהבין האם מדובר בהטרדה מינית, או במקרה גבולי, או אולי במקרה שלא מהווה הטרדה מינית על פי החוק.

חשוב לדעת – בחלק גדול מהמקרים, על מנת שפעולה תעלה כדי הטרדה מינית היא צריכה לחזור על עצמה ולכן חשוב להבהיר למטריד שאת/ה לא מעוניין ולומר באופן חד משמעי – די! הבהירי שאינך מסכימה לסבול התנהגות שאינה נעימה לך, אם את יכולה אפילו הבהירי שמבחינתך מדובר בהטרדה מינית ושאם המטריד לא יחדל, תיאלצי להתלונן.

המלצה נוספת – השתדלי לתעד כמה שתוכלי ולשמור הוכחות לקיומה של ההטרדה ופני מייד לייעוץ משפטי אצל עורך דין פלילי. כ-68% מתיקי עבירות המין נגנזים בשל חוסר ראיות, לכן קיימת חשיבות לתעד ולאסוף ראיות בצורה מסודרת ולקבל ליווי משפטי של עו”ד מומחה בהטרדה מינית.

כמו כן, ניתן להתלונן לאחראי על הטרדה מינית במקום העבודה המחויב לתעד את הפניה ולטפל בה במהירות וביסודיות תוך שמירה על חשאיות. ניתן אף לפנות לבית המשפט (בית הדין לעבודה אם מדובר בהטרדה במקום העבודה) ואף להתלונן במשטרה, אך מומלץ שלא לעשות זאת לבד.

אני חשוד בהטרדה מינית שלא ביצעתי – מה לעשות?

מן העבר השני, אנו נתקלים לא אחת גם באנשים שטוענים לחפותם ונמצאים בעיצומה של חקירה פלילית בחשד להטרדה מינית אותה הם לא ביצעו!

מחקרים שונים מראים שקיומן של תלונות שווא הולך וגובר לאורך השנים, אולם הדבר לא מונע מבתי המשפט להעניש בחומרה את מי שהוכח שהטריד מינית.

לכן, אם אתה חשוד בביצוע הטרדה מינית, במקום העבודה, בתוך המשפחה, עם בת הזוג או בכל מקום אחר – עלי לפנות בדחיפות לעורך דין המומחה בדין הפלילי ומנוסה בייצוג חשודים ונאשמים בעבירת הטרדה מינית, הדבר יכול להוות הבדל בין חירות לבין מאסר!

במרוצת השנים ייצגנו עשרות רבות של חשודים ונאשמים בהטרדה מינית, בכירים ברשויות הממשל, קציני משטרה, קציני צבא, בכירים במגן דוד אדום ועובדים בחברות פרטיות.

משרד שאול-רן ושות’, משרד עורכי דין פלילי – צווארון לבן מוביל בישראל לפי דירוג bdi הבינלאומי. אנו כאן עבורכם, פנו לייעוץ במידת הצורך.

עורך דין פלילי BDI

חייג עכשיו