סחיטה באיומים

עבירות סחיטה באיומים הן בין העבירות החמורות ביותר בישראל. עבירת סחיטה באיומים נכללת בין עבירות המרמה, סחיטה ועושק שבסעיף ו' לחוק העונשין. מה נחשב לסחיטה באיומים? מה העונש על עבירות סחיטה באיומים? ואיך ניתן להתמודד עם סחיטה באיומים? עו"ד אלעד שאול מסביר:

 

מהי סחיטה באיומים

עבירת סחיטה באיומים היא איום על אדם אחר כדי להניע אותו לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו. הסוחט נמצא בעמדת כוח מול הנסחט ומנצל את מעמדו כדי להטיל אימה.


לשון החוק למניעת סחיטה באיומים קובעת שסחיטה באיומים יכולה להתבצע בדרכים הללו:

 • בכתב
 • בעל פה
 • בהתנהגות

 

המשמעות היא שניתן לסחוט באיומים בכל דרך ובכל צורה: בכתב בעל פה או בהתנהגות.

על האיום להיות מופנה כלפי הנסחט ולאיים על אחד מאלו:

 • פגיעה שלא כדין בגופו.
 • בחירות הנסחט.
 • בפרנסתו.
 • בשמו הטוב.
 • בצנעת הפרט שלו.
 • לפרסם דבר הנוגע אליו.

 

החוק אף קובע שהטלת אימה כדי לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו בכל דרך אחרת יכולה להיחשב כסחיטה באיומים.

הטלת האימה על הנסחט צריכה להיות בכוונה לעשות אחד מאלו:

 1. לעשות פעולה – לשלם כסף, להתפטר מהעבודה, לשלוח תמונות אינטימיות.
 2. להימנע מלעשות פעולה – לא להגיע למקום מסוים, לא להתמודד במכרז וכדמה.

 

בכל הנוגע לנושא של סחיטה באיומים מדובר בעבירה רחבה ועמומה שהאפשרויות לבצע אותה אין סופיות. סחיטה באיומים לא צריכה להתבצע "כמו בסרטים" עם אקדח או תוך הפעלת אלימות.

ניתן לבצע סחיטה גם בדרכי עורמה, תחבולה ובהפעלת לחצים שונים לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו, לדוגמה:

 1. סחיטה מינית ברשת איום להפיץ סרטון מיני ברשת אם הקורבן לא ישלם כסף.
 2. שימוע במידע אישי – שימוש במידע אינטימי או מביך על אדם כדי להניע אותו לבצע פעולות.
 3. סחיטה מינית – כפיה לקיים מגע מיני תוך איום לפטר את הקורבן מהעבודה.

 

לאלו מתווספת כמובן סחיטה באיומים "קלאסית" דוגמת גביית דמי חסות ("פרוטקשן").

 

העונש על עבירות סחיטה באיומים

מטבע הדברים סחיטה באיומים מצריכה הפעלת אלימות, לחץ או מניפולציה על הקורבן. ככל שרף האלימות והלחץ עולה כך עולה הסיכוי שהקורבן ייכנע לסחיטה לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו.

לכן החוק קובע שני סוגי ענישה לעבירת סחיטה באיומים:

 1. סחיטה באיומים – עד 7 שנות מאסר.
 2. סחיטה באיומים שהשיגה את מטרתה – עד 9 שנות מאסר.

 

ניתן להסיק מהחוק שיש משמעות לתגובת הקורבן לסחיטה באיומים. קורבן שהסכים לבצע את מה שדרש הסוחט מעיד על כך שהסחיטה הייתה אגרסיבית במיוחד. לדוגמה אם קורבן החליט לשלם כספים לסוחט – העונש הוא עד 9 שנות מאסר. צריך לזכור שסחיטה באיומים יכולה להיות גם דרישה לא לעשות מעשה, למשל: "שלא תעיז להגיע לעבודה ביום ראשון או שאתן לך מכות".

כמו בכל תיק פלילי גזר הדין של הנאשם יכלול איזון בין נתונים שונים כגון:

 • סוג האיום – ככל שהאיום קרוב יותר לפגיעה בגוף הקורבן כך הוא חמור יותר.
 • עוצמת האיום – איום ברצח חמור יותר מאיום בהשמצה או פגיעה בפרטיות.
 • כמות – מסכת סחיטה באיומים חמורה יותר מאיום חד פעמי.
 • התנהגות הקורבן – גרימת נזק לקורבן, תשלום כספים, נזק נפשי או פיזי יחמירו את העונש.
 • תמורה – סחיטה באיומים של סכומי כסף גדולים מחמירה את המעשה.

 

מהצד השני יש לשקול שיקולים להקל עם העבריין:

 • גיל – יש אינטרס לשקם נאשמים צעירים יחסית.
 • מצב משפחתי – נאשם נשוי או רווק? מצב רפואי במשפחה וכדומה.
 • המניע לסחיטה – קושי כלכלי, מצוקה נפשית, שימוש בסמים או בצע כסף.
 • הליך טיפולי – לקיחת אחריות על המעשה ותחילת הליך טיפולי.
 • נתונים נוספים – התנהגות הנאשם במשטרה ועוד.

 

מדובר ברשימה חלקית וכללית ויש לפנות לייעוץ משפטי פרטני ומעמיק עם עו"ד פלילי מומחה.

 

מה ההבדל בין איומים לבין סחיטה באיומים?

עבירת האיומים היא עבירת עוון ודינה עד 3 שנות מאסר בלבד. עולה השאלה מה ההבדל בין איומים לבין סחיטה באיומים? ההבדל המהותי הוא במטרת האיום לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו.

איום רגיל נועד להפחיד או להקניט את הקורבן ואילו סחיטה באיומים נעשית למטרה מסויימת:

להניע אדם לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו

צריך להוכיח שהסוחט איים כדי להניע את הקורבן לפעולה או לגרום לו לא להימנע מפעולה. אם לא ניתן להוכיח את מטרת האיום – תתקשה הפרקליטות להגיש כתב אישום בגין סחיטה באיומים. לקריאה נוספת על עבירת האיומים הרגילה עברו למאמר "עבירת האיומים".

 

ניתוח יסודות עבירת סחיטה באיומים

1. דרכי האיום

דרכי האיום רחבות מאוד: בכתב, בעל פה או בהתנהגות, זאת אומרת שניתן לסחוט אדם באיומים גם בדרכים עקיפות ומבלי לאיים מפורשות. כמו כן האקט לא חייב להיום אלים ומספיקה מחווה ויזואלית או תחושת איום ממשית. משום שמדובר בהגדרה רחבה מאוד התנהגויות רבות יכולות להוות "סחיטה באיומים". אז מה מבדיל בין ריב רגיל, התראה חוקית לבין סחיטה באיומים של ממש? הכל תלוי נסיבות וכפוף לשיקול דעת משפטי.

יש לבחון מספר רב של שיקולים ונסיבות כגון:

 1. זהות הצדדים.
 2. מערכת היחסים בניהם.
 3. סוג האיום.
 4. המניע מאחורי האיום.
 5. חוקיות הדרישה מצד המאיים.
 6. ועוד.

 

במקרים רבים איום נוצר עקב קוד דיבור שנפוץ בחברה, מגזר או קהילה מסוימת שנתפס בעיני הצד השומע כמאיים. לכן בית המשפט בהליך הפלילי בוחן את המקרה בצורה אובייקטיבית (ברמת העיקרון) ולא סובייקטיבית (בעיני הצדדים).

 

2. פגיעה שלא כדין

האיום צריך להיות בפגיעה שלא כדין.

מהי פגיעה שלא כדין?

גם כאן יש מתח בין איום לא חוקי לפגוע לבין איום במימוש זכות חוקית, לדוגמה:

 • "אם לא תעשה מה שאמרתי לך, אתלונן עליך במשטרה!" – יש איום לפגוע בחירותו של האדם, אך יתכן שהאיום הוא בביצוע פעולה חוקית.
 • "תחזיר לי את הכסף שלקחת ממני, אחרת אספר לחבריך מה עשית!" – גם כאן יש איום לפגיעה בשמו הטוב של אדם אם לא ישלם כסף, אך האיום יכול להיות חוקי.

 

מצד שני איום שעשוי להיות מנוגד לדין לדוגמה:

 • "אם לא תשלחי לי תמונות עירום שלך אספר להורים שלך ששכבנו!" – מדובר באיום מפורש לפגוע בפרטיות כשאין כל זכות חוקית העומד מאחורי הדרישה.
 • "תחזיר לי את הכסף או שאשבור לך את העצמות!" – יתכן שהמאיים זכאי להחזר כספי, אך ברגע שהאיום הוא בפגיעה שלא כדין הוא עלול להוות סחיטה באיומים.

 

יכולים להיות הבדלים דקים בין התרעה לפני מימוש זכות חוקית לבין פגיעה שלא כדין. חשוב לציין שגם אמירות שנשמעות חוקיות עלולות להכנסת תחת עבירת הסחיטה. מדובר בסוגיה משפטית סבוכה ומורכבת ומומלץ להתייעץ עם עורך דין פלילי.

 

3. תוכן האיום

האיום יכול להיות מופנה כלפי פגיעה בגוף הקורבן, בגופו של אחר, בחירות, רכוש, פרנס או בשם הטוב.

הפגיעה יכולה להיות ישירה או עקיפה, למשל:

 • פגיעה עקיפה – איום לפרסם מידע על אדם שיגרום בעקיפין לפיטוריו מהעבודה.
 • פגיעה ישירה – איום לתקוף את הקורבן ולגרום לו חבלות.

 

איך אפשר לקבוע אם האיום הספציפי חמור מספיק כדי להוות סחיטה באיומים? בית המשפט בודק מה חושב "האדם הסביר" כשמפנים אליו את האיום – האם הוא חש מאויים? לצורך זה בית המשפט בודק את כל נסיבות המקרה: מי איים? לאיזו מטרה? מה מערכת היחסים בין הסוחט לנסחט? ועוד.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

היסוד הנפשי – בתוך ראשו של הסוחט באיומים

כדי להוכיח עבירת סחיטה באיומים צריך להוכיח שהסוחט התכוון למעשיו. יסוד הכוונה מצריך הוכחה שהנאשם התכוון לגרום לקורבן לפעול כפי שציווה. על מנת לנסות הוכיח למה התכוון הסוחט צריך "להכנס לראש שלו" ולפרש אותו דרך התנהגותו.

במסגרת החקירה במשטרה נבדקות ראיות רבות שיכולות להעיד על היסוד הנפשי של הסוחט באיומים, למשל:

 • התכתבויות בין הסוחט לנסחט.
 • מילים שיכולות להעיד על כוונה לסחוט – "תעביר כסף מיד או ש…"
 • עדות הנסחט על מה שחש בזמן המקרה.

 

עורך דין פלילי טוב יודע להנחות את הלקוח בשלב החקירה לגבי היסוד הנפשי הנכון ואיך להציג אותו לחוקרים. גם בשלב מאוחר יותר של שימוע לפני הגשת כתב אישום, או בבית המשפט לאחר הגשתו – ניתן לטעון שלא התקיימה כוונה לסחוט באיומים.

 

עבירות סחיטה באיומים במסגרת סכסוך אזרחי

יש מצבים בהם הסחיטה באיומים היא דרך של אחד הצדדים לפתור סכסוך אזרחי. משטרת ישראל ובתי המשפט רואים בחומרה ניסיון לעשות "דין עצמי" ומעבירים מסר מרתיע בהגשת כתבי אישום חמורים והטלת עונשי מאסר. עם זאת בסכסוכים אזרחיים הרוחות לעיתים מתלהטות ונזרקים איומים לחלל האוויר. אם זומנתם לחקירה במשטרה בחשד לסחיטה באיומים פנו בדחיפות לעורך דין פלילי לקבלת ייעוץ.

מקרים של מעידה חד פעמית או "איבוד עשתונות רגעי" שונים ממקרי סחיטה שנעשית באופן שיטתי (למשל: גביית דמי חסות – "פרוטקשן").

ניתן לטעון טענות הגנה רבות ומגוונות ויש להתאים אותן למקרה הספציפי, למשל:

 • לא הייתה כוונה להניע את הקורבן לבצע מעשה.
 • מדובר בהתראה חוקית ולא באיום.
 • "לא אני עומד מאחורי האיום".

 

חקירה באזהרה בחשד לסחיטה באיומם מצריכה מעורבות משפטית דחופה ואני ממליץ שלא להתנהל לבדכם.

 

הליכי מעצר וחקירה במשטרה בגין סחיטה באיומים

סחיטה באיומים היא עבירה שמעידה על מסוכנות גבוהה. מסוכנות היא אחת מעילות המעצר הנפוצות והחמורות ביותר שיכולות להוביל למעצר החשוד בסוף החקירה. בית המשפט ייטה להסכים לבקשת המשטרה להאריך מעצר של חשוד בסחיטה באיומים כדי לאפשר חקירה מבלי שהחשוד מסכן את הציבור. חוקרי המשטרה מודעים למדיניות הנוקשה ומפעילים לחץ עצום על הנחקר.

תרגילי חקירה שמופעלים על נחקרים בחשד לסחיטה באיומים הם אגרסיביים ומתוחכמים למשל:

 1. הפעלת מדובבים.
 2. סוכנים סמויים.
 3. האזנות סתר.
 4. הפעלת לחצים בחקירה.

 

תהליך החקירה במשטרה דורש הכנה יסודית מראש עם עורך דין פלילי שמתמחה בעבירות סחיטה. הנחקר צריך להכיר את כל זכויותיו, את תרגילי החקירה של החוקרים ולבנות קו הגנה שיסייע לו לסיים את ההליך ללא כתב אישום. לכל נחקר זכות בסיסית להתייעץ עם עורך דין לפני חקירתו. זו הזכות החשובה ביותר במשפטת הפלילי ויש לנצל אותה.

יקירכם נלקח לתחנת המשטרה בחשד לסחיטה באיומים? פנו לעו"ד פלילי בדחיפות ואנו נדרוש מהמשטרה לעצור את החקירה עד שנגיע לתחנה.

 

מדיניות בתי המשפט כלפי עבירות סחיטה באיומים

חלק מכתבי האישום בעבירות סחיטה באיומים מוגשים לבית משפט השלום וחלקם לבית משפט המחוזי. בתי המשפט רואים בחומרה רבה עבירות סחיטה באיומים ואף הגדירו אותם "מכת מדינה". עבירות שמוגדרות מכת מדינה זוכות לענישה חמורה ביותר ולטיפול ביד ברזל על מנת להעביר מסר לציבור.

ישנם מגזרים וסקטורים שונים בהם סחיטה באיומים מהווה חלק מחיי היום יום:

 • סחיטה של בעלי עסקים – תשלום "דמי חסות", "שמירה" או "פרוטקשן".
 • סחיטה בקרב בני נוער – סחיטת כספים או תמונות אינטימיות מנערים ונערות מוחלשים.
 • עבירות סייבר ורשת – אחת הסחיטות הנפוצות היא עבירת סחיטה ברשת עליה ניתן לקרוא במאמר הנרחב "סחיטה ברשת".

 

הקושי של קורבנות רבים הוא לפנות לרשויות החוק ולהתלונן על הסחיטה. בחלק מהמקרים הסוחט מציג עצמו כאיש העולם התחתון (נתון שלעיתים קרובות לא נכון!), לכן הקורבן חושש שאם יתלונן הוא יחווה התנכלות מחבריו לארגון הפשע. הטלת עונש מאסר חמור על הסוחט מעודד את המתלונן ומאותת לנסחטים נוספים לאזור אומץ ולגשת למשטרה.

 

איך להתמודד עם סחיטה באיומים?

עורך דין סחיטה באיומים

נפלתם קורבן לסחיטה באיומים? משרד אלעד שאול ושות' ליווה מאות קורבנות סחיטה באיומים וסייע בעצירת הסחיטה ומיצוי הדין עם הסוחטים. קורבן סחיטה מרגיש שהשמים נפלו עליו! לרוב מופעל עליו לחץ כבד והוא נדרש לבצע פעולה שהוא לא מעוניין לעשות כגון:

 1. לשלם סכום כסף גדול.
 2. לשלוח תמונות או סרטונים אינטימיים.
 3. להסכים לקיום יחסי מין עם הסוחט.
 4. ועוד.

 

בחלק גדול מהמקרים הסוחט מסתיר את זהותו באמצעות רשת האינטרנט או מתקשר ממספרי טלפון חד פעמיים (prepaid, טוקמן או 055). במסגרת ליווי קורבנות סחיטה אנו מנתחים את המקרה ומנסים לחשוף את זהות הסוחט. אם הסוחט ממוקם מחוץ לישראל אנו מצליחים להתמודד באמצעות הפעלת אמצעים טכנולוגיים לאיתורו. לעיתים אין צורך לאתר את הסוחט הממוקם בחו"ל וניתן להפעיל כלים ושיטות כדי "להוציא את העוקץ" של הסחיטה.

 

איתור סוחט אלמוני

אם הסוחט ישראלי, אנו בהחלט יכולים לאתר אותו ולבוא איתו חשבון (משפטי) תוך שיתוף פעולה עם משטרת ישראל. אחד המקרים המיוחדים בו טיפלנו הוא אדם ששוחח בצ'אט עם בחורה, השיחה גלשה לפסים מיניים והחלה מסכת סחיטה. הלקוח העביר לסוחטים סכומי כסף גדולים במזומן עד שהגיע למשרד אלעד שאול ושות'.

עו"ד אלעד שאול ועו"ד אהרון מלכה יזמו פניה למשטרת ישראל בעקבותיה הוקם צוות חקירה מיוחד ביחידה המרכזית במשטרה. הסוחטים נעצרו בפעולת בילוש נועזת והוגשו נגדם כתבי אישום חמורים (הפרשיה פורסמה באתר פוסטה: לחצו כאן)! נפלת קורבן לסחיטה באיומים? פנה אלינו 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע.

4.9 מתוך 5 - (41 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא סחיטה באיומים?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!