מה זה אליבי?

מה זה אליבי? משמעות המילה אליבי היא מהשפה הלטינית, ופרושה "במקום אחר הייתי". זו טענת הגנה במשפט פלילי, לפיה הנאשם טוען שהיה במקום אחר בזמן ביצוע העבירה. המסקנה המתבקשת מכך היא – שהוא לא אחראי לביצוע העבירה, ואינו קשור אליה. מדובר בטענת הגנה חזקה ומשמעותית שנועדה לבטל את ההליך הפלילי נגד הנאשם, או שלא להגיש אישום נגד מי שחשוד בביצוע עבירה.

 

מתי יש להעלות טענת אליבי?

על פי חוק את טענת האליבי יש להעלות בשלב מוקדם מאוד, ממש עם תחילת המשפט, אחרת יהיה קשה מאוד להעלות אותה אחר כך.

המחוקק קבע בסעיף 152 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 שטענת אליבי יש להעלות בשלב מוקדם בתחילת המשפט:

"תשובת הנאשם לאישום [136]

  1. ת"ט תשמ"ה-1984

(ג)   בית המשפט יסביר לנאשם שאם ברצונו לטעון טענת "במקום אחר הייתי" – כטענה יחידה או בנוסף לאחרות – עליו לעשות כן מיד, ויסביר לו את תוצאות הימנעותו מעשות כן, כאמור בסעיף קטן (ד), הכל זולת אם ראה בית המשפט שאין מקום לטענה האמורה.

(ד)  משלא טען הנאשם מיד "במקום אחר הייתי", או שטען ולא ציין את המקום האחר, לא יהיה רשאי להביא ראיות – בין עדות עצמו ובין ראיות אחרות כדי להוכיח טענה כאמור אלא ברשות בית המשפט."

השלב הראשון במשפט הפלילי הוא הקראת כתב האישום. עם סיום ההקראה יבוא שלב הטענות המקדמיות שהן טענות שטוענים בתחילת המשפט כגון פגם בכתב האישום, חוסר סמכות, וכולי.

לאחר ההקראה על הנאשם להשיב לכתב האישום, וזה הזמן והמקום להעלות את טענת האליבי.

טענת אליבי יש לטעון בשלב מוקדם ובמסגרת התשובה לכתב האישום. אין לטעון את הטענה בשלב מאוחר. בית המשפט מחויב להסביר לנאשם שאם זוהי טענתו היחידה, או טענה נוספת לטענות אחרות, הוא מחויב לטעון אותה מיד. אם הנאשם לא העלה את טענת האליבי מיד, או שלא פרט בשלב מוקדם היכן הוא היה, הוא לא יוכל להביא בהמשך ראיות במטרה להוכיח את הטענה, ויצטרך לבקש רשות מיוחדת מבית המשפט לצורך כך.

 

ראיות להוכחת טענת אליבי

טענת אליבי לא יכולה להיטען סתם כך ועליה להתבסס על ראיות שמפריכות את החשד. בין היתר על הנאשם מוטלת האחריות מיד ובהזדמנות הראשונה, להביא את הראייה המוכיחה את הטענה שהיה במקום אחר בזמן האירוע. כך למשל, מצופה מחשוד שנחקר תחת אזהרה במשטרה לטעון טענת אליבי ולספק ראיות לכך עוד בשלב החקירה. מצד שני, לפעמים מומלץ דווקא לחכות ולא להעלות את הטענה בשלב החקירה כדי למנוע מהמשטרה לטייח ולבצע מניפולציות, את ההחלטה יקבל עורך דין פלילי מומחה שמייצג אתכם ואין לקבל החלטה זו לבד!

לראיות שתומכות בטענת אליבי יש חשיבות גדולה במשפט. עם זאת, כאשר הנאשם מביא ראיות שמראות שהוא היה במקום אחר או נמצא עם אדם אחר, אפשר גם שיובא עד תביעה כדי להפריך את טענתו. הפרכה של טענת הנאשם שהיה במקום אחר יכולה להוות סיוע לעדותו של עד מדינה.

יש מצבים בהם טענת האליבי פוגעת בפרטיות ובצנעת הפרט של צד שלישי, שכן היא יכולה לגרום לחשיפת פרטים אישיים ואינטימיים גם לגבי הנאשם וגם לגבי צד ג' כמו חשיפת בגידה למשל. עם זאת, מדובר בטענה חריגה שמצדיקה ברוב המקרים פגיעה בצנעת הפרט.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

משמעות קבלת טענת אליבי במשפט הפלילי

טענת אליבי יכולה להכריע את המשפט לטובת הנאשם, להוביל לביטול כתב אישום או לזיכוי מוחלט מכתב האישום והעונש. עם זאת, יש לעשות שימוש זהיר בטענה שכן אם היא תופרך או תוכח כשקרית, הדבר יוסיף משקל לטענות התביעה. כמו כן, יש לשקול היטב מתי להעלות טענת אליבי כדי למנוע מהיחידה החוקרת לאסוף ראיות שיוכיחו שהעבירה בוצעה במועד אחר.

מתי יש להעלות טענת אליבי בחקירת משטרה

ככלל, חשוד שיש לו טענת אליבי בכל מה שקשור לעבירות בהן הוא נחשד במשטרה, צריך להעלות את הטענה כבר במסגרת חקירת המשטרה, וזאת כדי לבטל ולאיין את טענות המשטרה נגדו, וכדי למנוע הגשת כתב אישום. המשטרה תבדוק במסגרת החקירה האם האליבי שהחשוד טוען לו הוא אכן אמת.

ישנם מצבים שהחשוד שטוען לאליבי עשוי להסתבך. מצב כזה יכול לקרות אם החשוד טען שהיה במחיצת אדם אחר, והמשטרה מזמנת את אותו אדם לחקירה כאשר הגרסה שלו "מתנגשת" עם טענת החשוד שהיה במקום אחר. אם מסתבר שהחשוד שיקר, הדבר עשוי לסבך אותו בעבירה חמורה של שיבוש הליכי חקירה ועונשים כבדים.

יחד עם זאת, לפעמים כשחשוד מעלה טענת אליבי בשלב החקירה, המשטרה "משנה כיוון" ומתחילה לחקור האם העבירה בוצעה דווקא במועד אחר שלא נכלל בטענה. לכן, במקרים מתאימים ובעצת עורך דין פלילי בלבד, אפשר לשמור את טענת האליבי לשלב מאוחר יותר ולהציג אותה מול הפרקליטות בשימוע לפני הגשת כתב אישום, למשל.

 

החשיבות בליווי של עורך דין פלילי

חובה להיוועץ בעורך דין פלילי כדי להבין את המשמעות של טענת האליבי ולדעת איך ומתי להציג אותה. עורך הדין יבדוק אם טענת "במקום אחר הייתי" יכולה להביא לזיכוי הנאשם, שכן לעיתים טענת כזו יכולה דווקא לסבך את הנאשם כאשר אין לה הוכחות והיא מסתברת כשקרית. עורך דין מנוסה יעשה שימוש מושכל בטענת הגנה זו, תוך שהוא מסביר לנאשם את המשמעות שלה.

ברוב המקרים מתעוררת טענת אליבי רק אחרי שכתב האישום מוגש ומתקבלים חומרי חקירה בידי הסנגור. חשוב לפנות מיד לעורך דין כאשר הנאשם "נזכר" שהיה במקום אחר או עם אדם אחר. בשלב זה יוכל ב"כ הנאשם להגיש בקשה לפיה על התביעה לחזור בה מכתב האישום בהתבסס על טענת הגנה זו.

ההיוועצות בעורך דין חשובה כבר מעת החקירה במשטרה, שכן רצוי מאוד לפעול מהר ככל האפשר לאיתור הוכחת טענת אליבי כהגנה שיכולה לחלץ את החשוד מהתסבוכת הפלילית.

עורך הדין אלעד שאול מבכירי המומחים למשפט הפלילי, הוא מומחה ובעל ניסיון רב שנים בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות פליליות בכל ערכאות. עורך הדין מלווה ונותן יעוץ משפטי וטיפול ללקוח משלב ההכנה לחקירה במשטרה, עובר להגשת כתב האישום, וניהול המשפט.

צרו קשר עוד היום עם צוות המשרד המתמחה בניתוח המצב המשפטי והקמת קו הגנה משכנע ומבוסס, לרבות בהצגת טענת האליבי. השירות המשפטי הוא אישי, מסור ומקצועי, בזמינות מלאה, עדכון שוטף, ודיסקרטיות.

 

סיכום טענת אליבי

לסיום המאמר מצאנו לנכון להביא את דבריו של כבוד השופט י. דנציגר על משמעות הספק הסביר שמעוררת טענת האליבי, ועל המשמעות של טענת אליבי מופרכת, בע"פ 6244/12 עדנאן סבאענה נגד מדינת ישראל בבית המשפט העליון:

"טענת אליבי, קרי: טענת "במקום אחר הייתי"… הינה טענת הגנה מכוחה טוען חשוד או נאשם, כי בעת ביצוע העבירה המיוחסת לו, לא היה במקום התרחשות העבירה כי אם במקום אחר. על הטוען לטענת אליבי לעורר ספק סביר בלב בית המשפט אם אומנם ביצע את המיוחס לו… על המבקש לעורר ספק באמצעות טענת אליבי להצביע על קיומה של אפשרות ממשית בעלת אחיזה במציאות ובחומר הראיות כי לא היה בזירת העבירה כי אם במקום אחר… כאשר מופרכת טענת אליבי באופן חד משמעי באמצעות ראיות פוזיטיביות ועצמאיות, הדבר יכול לשמש אף כתוספת ראייתית מסבכת."

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
שאלות ותשובות
אליבי זו טענת הגנה שטוען הנאשם, לפיה הוא היה במקום אחר בזמן ביצוע העבירה, כלומר הוא אינו אחראי לביצוע העבירה הפלילית ואינו קשור אליה.
טענת אליבי יש להעלות בשלב מוקדם של המשפט לאחר ההקראה ובמסגרת התשובה לכתב האישום. אין לטעון טענת אליבי מאוחר יותר. מצופה מחשוד להעלות את הטענה כבר בחקירתו במשטרה אך מומלץ להתייעץ עם עורך דין פלילי ולשקול לשמור את הטענה לשלב מאוחר יותר!
על הנאשם מוטלת האחריות להביא את הראיות המוכיחות את טענת האליבי, כלומר, שהיה במקום אחר בזמן ביצוע העבירה הפלילית, ולהפריך בכך את החשדות נגדו.   
טענת אליבי יכולה  להטות את הכרעת המשפט לטובת הנאשם ולפטור אותו מהאישום והעונש.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא מה זה אליבי??
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה