צו הגנה מפני אלימות במשפחה

אדם שחש איום מוחשי לחייו או לשלומו רשאי לגשת לתחנת המשטרה ולהגיש תלונה, לדרוש צו הרחקה, או לפנות לבית המשפט על מנת לקבל צו שיפוטי להרחקת המאיים. בשונה מהליכים לפי חוק למניעת הטרדה מאיימת  – כאשר האלימות מתבצעת בתוך המשפחה יש להגיש בקשה לצו הגנה מפני אלימות במשפחה. בקשה זו תוגש לבית המשפט לענייני משפחה. על מנת להגדיל את הסיכויים לקבל צו הגנה ולהפוך את ההליך ליעיל, מהיר ומרתיע עבור הצד השני, מומלץ לבצע את התהליך באמצעות עורך דין פלילי המומחה בצוי הרחקה וצוי הגנה למניהם ובעיקר צו למניעת הטרדה מאיימת.

איך מוציאים צו הגנה?

משטרת ישראל ובתי המשפט יכולים להוציא צווי הגנה מסוגים שונים, על מנת לשמור על שלומם של בני משפחה המצויים תחת סכנה או איום. אכן, לעיתים קרובות מדובר בצווים הניתנים עקב מקרי אלימות במשפחה והם חשובים ביותר לשמירה על ביטחון המעורבים.

יחד עם זאת, האדם שכנגדו מוצא הצו סובל מפגיעה חמורה בחירותו עקב המגבלות המוטלות. יתר על כן, במקרים רבים מדובר בצווים המבוקשים על ידי מתלוננות במהלך הליכי גירושין בתור צעד טקטי, ולעיתים אף בתלונות שווא שמקורן בנקמה. מה משמעותם של הצווים ובאילו תנאים מחליט בית המשפט על ביטולם? על כך בשורות הבאות.

צו הרחקה מהמשטרה

צו הרחקה משטרתי מוצא על ידי קצין משטרה, לאחר שהוגשה בתחנה תלונה על אלימות במשפחה, או בנסיבות אחרות המקימות חשש לחייו של המתלונן. צו ההרחקה מגביל את חירותו של האדם ומונע ממנו להתקרב למקומות מסוימים, דוגמת ביתו של המתלונן או שכונת מגוריו. בניגוד לצו הגנה שניתן על ידי בית המשפט, צו הרחקה משטרתי ניתן לתקופה קצרה יחסית של עד 30 ימים, ואין חובה ליתן אותו בכתב. זאת אומרת, שמספיק הוראה בעל פה של קצין המשטרה על מנת לבסס את צו ההרחקה לתקופה הקבועה. אין ספק שצו זה עשיו לספק הגנה מיידית למתלונן, אולם מן העבר השני הוא פוגע בשגרת חייו של הצד השני, ובמקרי אלימות במשפחה אף עשוי להרחיק בין הורה לבין ילדיו וכדומה.

איך מקבלים צו הגנה מפני אלימות במשפחה?

זהו צו הניתן על ידי בית המשפט לתקופה מרבית של 90 יום, וניתן להאריכו עד 6 חודשים ועד 12 חודשים בנסיבות המתאימות. באילו נסיבות יורה בית משפט לעניין משפחה על הוצאת צו הגנה מפני אלימות במשפחה?

  1. התבצעו מעשי אלימות, מין או כליאה נגד בן משפחה.
  2. ישנו סיכון פיזי כלפי בני המשפחה.
  3. ניתן להוכיח התעללות נפשית בבן משפחה.
  4. התנהגותו של התוקף לא מאפשרת ניהול חיים תקינים.

במידה ויצליח המתלונן להוכיח אחד מאלו, עשוי בית המשפט ליתן לזכותו צו אשר עשוי להגביל את התוקף לבצע אחד מאלו:

  1. לאסור על כניסה למקום המגורים של בן המשפחה.
  2. לאסור על התקרבות לבן המשפחה למרחק מסוים.
  3. לאסור הטרדה של בן המשפחה.
  4. לאסור ביצוע כל פעולה המקשה או מונעת שימוש בנכסי המשפחה.
  5. לאסור נשיאת נשק.
  6. איסורים נוספים בהתאם לחוק אשר עשויים לסייע בהגנת המתלונן.

מובן שגם צו זה מוביל לפגיעה קשה בחירותו ובתנועתו של האדם, ולתקופה ממושכת בהרבה מזו של צו ההרחקה המשטרתי. מעבר לכך, במידה שהחליט בית המשפט על הוצאת צו זה, המשמעות היא שהשתכנע כי מדובר באדם מסוכן ויהיו לכך השלכות משמעותיות גם בהמשך הדיונים האזרחיים או הפליליים.

איך מוציאים צו הגנה מהמשטרה או מבית המשפט?

משטרת ישראל ובתי המשפט יכולים להוציא צווי הגנה מסוגים שונים, על מנת לשמור על שלומם של בני משפחה או אנשים אחרים המצויים תחת סכנה מידו של אדם. אכן, לעיתים קרובות מדובר בצווים הניתנים עקב מקרי אלימות במשפחה והינם חשובים ביותר לשמירה על ביטחון המעורבים. יחד עם זאת, האדם שכנגדו מוצא הצו סובל מפגיעה חמורה בחירותו עקב המגבלות המוטלות. יתר על כן, במקרים רבים מדובר בצווים המבוקשים על ידי מתלוננות במהלך הליכי גירושין בתור צעד טקטי, ולעיתים אף בתלונות שווא שמקורן בנקמנות. מה משמעותם של הצווים ובאילו תנאים מחליט בית המשפט על ביטולם? על כך בשורות הבאות.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

צו הרחקה מהמשטרה

צו הרחקה מוצא על ידי קצין משטרה לאחר שהוגשה בתחנה תלונה על אלימות במשפחה או בנסיבות אחרות המקימות חשש לחייו של המתלונן. מדובר במגבלות מסוימות המוחלות על אדם שבוודאי פוגעות בחירותו, כגון שאסור לו ליצור קשר או להתקרב אל מי שהתלונן, ושאסור לו להגיע לבית מגוריו ל- 14 יום. בניגוד לצו הגנה שניתן על ידי בית המשפט, צו ההרחקה ניתן לתקופה קצרה יחסית של עד חודש, ומספיק שהדברים נאמרו בעל פה מצד הקצין המשטרתי כדי שיהיה בתוקף. אין ספק שצו זה שתפקידו לספק הגנה מיידית למתלונן מהווה גם פגיעה ביכולתו של האדם לקיים חיים תקינים ונורמטיביים, לרבות בכל הקשור לפרנסתו ויחסיו על ילדיו.

צו הגנה מפני אלימות במשפחה

זהו צו הניתן על ידי בית המשפט לתקופה מרבית של שלושה חודשים, וניתן להאריכו שוב עד חצי שנה ואף שנה בנסיבות מיוחדות. הוא מוצא רק אם התבצעו מעשי אלימות, מין או כליאה נגד בני משפחה, או שבהתנהגות האדם ישנה סכנה פיזית לבני משפחתו, או שהתעלל באחד מהם באופן ממושך מהבחינה הנפשית, או שהתנהלותו אינה מאפשרת לאחד מהם לקיים חיים תקינים. במקרים רבים אנו רואים נשים הסובלות מתסמונת האישה המוכה שאוזרות אומץ ומבקשות להוציא צו הגנה נגד בעלן.

הצו עצמו עשוי לאסור על כניסה למקום המגורים של בן המשפחה או על התקרבות אליו עד למרחק מסוים, על הטרדה של הנפגע או על כל פעולה המקשה או מונעת שימוש בנכסים שמשמשים את בן המשפחה. מעבר לכך, לאורך תקופת התוקף של הצו אסור גם לשאת נשק אלא אם ניתן היתר מיוחד.

מובן מאיליו שגם צו זה מוביל לפגיעה קשה בחירותו ובתנועתו של האדם, ולתקופה ממושכת בהרבה מזו של צו ההרחקה. מעבר לכך, במידה שהחליט בית המשפט על הוצאת צו זה, המשמעות היא שהשתכנע כי מדובר באדם מסוכן ויהיו לכך השלכות משמעותיות גם בהמשך הדיונים האזרחיים או הפליליים.

שיקולים בהוצאת צו ההגנה

ראשית, חובת ההוכחה מוטלת על כתפי מבקש הצו. משמע, שיש להוכיח ברמה ראייתית מספקת כי ההטרדה, האיום, האלימות או התקיפה אכן התרחשו. הגשת בקשה שלא נתמכת על ראיות, עשויה להוביל לדחיית הבקשה. השיקול המרכזי הוא כמובן מתן סעד הגנתי למי שחוה אירועים אלימים ומצוי בסכנה, אך בית המשפט גם מכיר בהשלכות הקשות שבהרחקת אדם ממקום מגוריו. לכן, יילקחו בחשבון גם הכבוד והחירות שלו ורק כשאין אפשרות אחרת וברור שישנה סכנה יוצא הצו. בשל כך רצוי מאוד להיוועץ עם עורך דין פלילי טרם הוצאת הצו ובמהלכו.

עורך דין לצווי הרחקה וצו הגנה מפני אלימות במשפחה

עורכי הדין אלעד שאול וצוות המשרד, מומחים במשפט פלילי, יוצאי הפרקליטות ובעלי ניסיון רב בניהול הליכים משפטיים הנוגעים בצווי הרחקה, מניעת הטרדה מאיימת והגנה מפני אלימות במשפחה. המשרד מייצג הן מבקשים והן משיבים בבקשות לעניין צווי הגנה והרחקה. חש מאוים? זומנת לבית המשפט בהליך של צו הרחקה או צו למניעת הטרדה מאיימת? צוות עורכי דין מנוסה עומד לשירותך, במקרים דחופים 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע, להגנה מיטבית על זכויותיך. במשרדנו עורכי דין פליליים מן השורה הראשונה.

5 מתוך 5 - (13 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא צו הגנה מפני אלימות במשפחה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה