חקירה משטרתית

חקירה משטרתית היא חוויה לא פשוטה ואפילו די מלחיצה שלא ידוע מה יהיה בסופה. הזימון לחקירה מחייב את החשוד להגיע פיזית לתחנת משטרה והחוקרים ינסו להפעיל לחץ נפשי כדי להביא את החשוד למסור פרטים וגם להודות בעבירה פלילית, בין אם ביצע אותה ובין אם לא. עו"ד אלעד שאול מסביר כיצד להתמודד במאמר מקיף.

 

למה עלי לצפות בחקירה משטרתית?

במהלך החקירה המשטרתית על החוקרים להזהיר את החשוד שהוא נחקר בחשד לביצוע עבירה פלילית, מה שהופך את החקירה לחקירה באזהרה, השונה באופן מהותי ממסירת עדות פתוחה. החוקרים מתשאלים את החשוד, בודקים ואוספים מידע ונתונים לגבי מעורבותו בביצוע העבירה הפלילית, והכל במסגרת הליך איסוף ראיות וגביית עדויות שמטרתן לאפשר הגשת כתב אישום נגד החשוד והעמדתו לדין.

בתום החקירה ואיסוף הראיות תעביר המשטרה את התיק לפרקליטות או לתביעה המשטרתית לצד המלצותיה אם להגיש כתב אישום או לסגור את התיק. אם החקירה מסתיימת בשל חוסר ראיות או חוסר ענין לציבור –  יסגרו את התיק הפלילי, כאשר הרישום המשטרתי נשאר (אפשר לפעול למחיקת הרישום המשטרתי שכן הוא יכול לגרום לקושי בנוגע לקבלה לעבודה, קבלת רישיון מקצועי, וכולי). כאשר החקירה נגמרת בחוסר אשמה התיק נסגר ללא רישום משטרתי.

החקירה יכולה להיות חקירה סמויה שהחשוד לא מודע אליה והיא נעשית על ידי מעקב, האזנת סתר, סוכנים סמויים וכו', או חקירה גלויה, שמתנהלת בחדר חקירות ותחת אזהרה, תוך כדי שיחה עם הנחקר. במהלך החקירה שואלים החוקרים שאלות מטעות, מאמתים את הנחקר עם שקרים, ועושים שימוש גם בתחבולות שונות המכונות "תרגילי חקירה".

במהלך החקירה על הנחקר לשמור על חפותו ולא ליפול באותם תרגילי חקירה, לא לספק פרטים מפלילים, לא להשמיד ראיות גם אם הן יכולות להפליל, למסור עובדות נכונות ולא לשקר, לא לאבד סבלנות, ולנהוג באיפוק והכל תוך שמירה על הזכות להמנע מהפללה עצמית!

 

חקירה משטרתית באזהרה

חקירה באזהרה משמעותה שהנחקר חשוד בביצוע העבירה. בתחילת החקירה מזהירים אותו כי דבריו בחקירה עלולים לשמש כנגדו, ומיידעים אותו בעניין זכויותיו להתייעץ עם עורך דין. עם זאת, חוקרים מבצעים פעמים רבות גם תחבולות חקירה, מסתירים מהחשוד שהוא מוזמן לחקירה באזהרה, ובמקום זאת אומרים לנחקר שהוא מוזמן למתן עדות בלבד. האסטרטגיה הזו נעשית במטרה למנוע אפשרות לשיבוש הליכים על ידי הנחקר, וכדי לממש את אלמנט ההפתעה טרם היוועצות בעורך דין.

 

כמה זמן אורכת חקירה משטרתית?

משך החקירה הוא נושא מורכב ותלוי נסיבות, וכל מקרה לגופו. חקירה יכולה לקחת זמן רב עד ימים ארוכים בשל זימון עדי ראיה וחקירתם, בדיקות פוליגרף, תוצאות מעבדה, וכולי.

קיימת חשיבות וצורך למצות את הליך החקירה תוך זמן סביר, עם זאת, חקירות רבות נמשכות על פני זמן ממושך כדי שהגורמים המעורבים בחקירה יצליחו לאסוף ראיות במטרה לגלות את האמת ולהעמיד את האשמים לדין.

משך החקירה יתקצר אם הנחקר יודה בביצוע העבירה וישתף פעולה עם החוקרים, או אם מדובר במקרה פשוט ועבירה שאינה מורכבת. עם זאת, בחקירה של עבירה מורכבת כמו הונאה או רצח משך החקירה יכול להתארך. כמו כן במצבים בהם החקירה מעלה חשדות לגבי עבירות אחרות / נוספות, או כשקיים חשד לשיבוש של הליכי חקירה – החקירה תתארך. סיבה נוספת להתארכות החקירה היא כאשר הנחקר שומר על זכות השתיקה ולא עונה אלא לשאלות בודדות בלבד.

כאשר מבוצעת חקירה תחת אזהרה המשטרה יכול לעכב את הנחקר עד 3 שעות, ובנסיבות מסוימות היא יכולה לעכב אותו גם עד 6 שעות.

במקרים מסוימים חקירה משטרתית יכולה להוביל למעצר החשוד לצורכי חקירה (המכונה "מעצר ימים"), כך שהחקירה יכולה להתארך משמעותית כשהחשוד מוחזר במעצר.

 

הנחיית היועמ"ש לגבי משך חקירת משטרה

חשוב לתת את הדעת להנחיות היועץ המשפטי לממשלה בנוגע ללוחות זמנים בהם צריכים לעמוד גורמי החקירה והתביעה:

בעבירות מסוג חטא על גורמי החקירה להגיע להחלטה בעניין הגשת כתב אישום בתוך 6 חודשים;

בעבירות עוון יש להגיע להחלטה בדבר הגשת כתב אישום או סגירת התיק תוך 12 חודשים;

בעבירות פשע שעונשן עד 10 שנים מאסר יש להגיע להחלטה בתוך 18 חודשים;

בעבירות פשע שהעונש עליו הוא יותר מ- 10 שנים מאסר, התובעת צריכה לקבל החלטה על הגשת כתב אישום תוך 24 חודשים;

כל חריגה מהזמנים הללו תעשה על ידי פיקוח של ראש יחידת החקירות, ובאישור היועמ"ש. הנאשם רשאי בתחילת משפטו לטעון טענות מקדמיות כגון הגנה מן הצדק, או הגשת כתב אישום בחוסר סמכות, טענה כזו אם תתקבל, יכולה להוביל להקלות בעונש או לביטול כתב האישום.

 

זכויות הנחקר

על הנחקר לשמור על התנהלות תקינה ומאופקת במהלך החקירה כדי לא לסבך את מצבו המשפטי עוד יותר. מעבר לכך, לנחקר יש זכויות חשובות ומהותיות הנובעות מהחוק. הוא עצמו חייב להכיר אותן ורשויות החקירה מחויבת לעמוד בהן.

  • הנחקר זכאי לדעת אם הוא מוזמן למשטרה לחקירה כתור חשוד בעבירה הנחקר באזהרה, או שהוא מוזמן כעד לצורך מתן עדות בלבד.
  • זכות השתיקה  – החקירה של החשוד תהיה חקירה באזהרה, כלומר יש להסביר לו מה החשדות שקיימים נגדו והוא יכול לסרב להגיב מחשש להפללה עצמית. זכותו לשמור על שתיקה כל משך החקירה כדי שהדברים שיגיד לא ישמש כראיה נגדו. הנחקר אינו חייב להשיב לשאלות וזאת כדי להימנע מהפללה עצמית עם זאת, שתיקתו של החשוד בחקירה עשויה לחזק את החשדות נגדו. בכל מקרה על החוקר לעדכן את החשוד בזכות השתיקה. חשוב להתייעץ עם עו"ד כדי להחליט אם שמירה על שתיקה היא הדבר הנכון.
  • זכות להיוועץ בעורך דין – זוהי אחת הזכויות החשובות ביותר שיש לנחקרים. נחקר יכול לבקש לעצור את החקירה בכל שלב ולבקש להיוועץ בעורך דין. מהר ככל שאפשר.
  • החוקרים חייבים לאפשר לנחקר לקבל תרופות שהוא לוקח.
  • כמו כן אפשר לבקש להפסיק את החקירה אם הנחקר לא מרגיש טוב.
  • חשוד שנחקר יכול לבקש להקליט את החקירה.
  • חיפוש בטלפון סלולרי – לנחקר יש זכות לסרב שיבצעו אצלו חיפוש במכשיר הטלפון הסלולרי אלא בצו של בית משפט.
  • החקירה תהיה בשפת הנחקר, בשפה שמוכרת לו ושהוא יודע אותה.
  • אסור למשטרה לפגוע פיזית, לאיים או להפעיל לחץ לא סביר על הנחקר.
  • עצירת החקירה – אם החוקרים מתנהלים באלימות באופן שאינו חוקי, הנחקר יכול לבקש לעצור את החקירה.

ישנן זכויות רבות נוספות אותן אנו מוסרים ללקוחותינו במסגרת ייעוץ מסודר לפני החקירה המשטרתית.

 

יעוץ משפטי לפני חקירה משטרתית

היוועצות עם עורך דין פלילי לפני חקירה במשטרה, היא חשובה מאוד שכן יש בה למנוע טעויות של הנחקר. הנחקר יכול לקבל במסגרת היעוץ הכוונה ומידע על החקירה המשטרתית. בכך הוא יוכל להגן על הזכויות שמגיעות לו וגם להבטיח שההליך החקירה יהיה הוגן.

קבלת יעוץ לפני חקירה היא זכות מוגנת בחוק סדר הדין הפלילי והזכות לקבל ייעוץ רלוונטית לכל מי שזומן לחקירה במשטרה. כדי שהנחקר יבין את מעמדו, את זכויותיו וחובותיו, עורך הדין נדרש להסביר לו על כך, ולייעץ לו לגבי התנהלותו בחקירה, זכויותיו, וגיבוש גרסה עקבית. כמו כן עורך הדין יכין את הנחקר לחקירה.

אם זומנת לחקירה במשטרה מומלץ לפנות מיד לעורך דין פלילי. זוהי זכותך החוקית, זכות חשובה שאתה חייב לממש כדי להתמודד עם האירוע.

עורך הדין אלעד שאול מבכירי עורכי הדין בישראל, מומחה לדין הפלילי, ובעל ניסיון רב מאוד בייצוג חשודים בחקירות. עורך הדין מייצג  חשודים ונאשמים, ומעניק את יעוץ וליווי מקצועיים ביותר בכל הקשור לחקירה במשטרה ועד  להגשת כתב האישום, ובהמשך גם בערכאות משפטיות.  עורך הדין יגן על הזכויות שלכם ויסייע לכם בכל הקשור להתמודדות בחקירה באופן מוצלח, התמודדות עם שאלות החוקרים ואימוץ של קו הגנה. אל תתמודדו עם ההליך לבד, ואל תיקחו סיכונים מיותרים. אם זומנתם לחקירה במשטרה, חשוב שתיפנו מיד לקבלת יעוץ מקצועי אצל עורך הדין אלעד שאול, שישמור על הזכויות והאינטרסים שלכם בדיסקרטיות מלאה ובהצלחה.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
שאלות ותשובות
חקירה משטרתית נועדה לבדוק ולאסוף מידע ראיות ועדויות לגבי מעורבותו של החשוד בביצוע העבירה. החוקרים בודקים אם החשוד אכן ביצע את העבירה כדי להעמידו לדין.
חקירה באזהרה משמעותה שהנחקר חשוד ובתחילת החקירה מזהירים אותו כי דבריו עלולים לשמש כנגדו ומיידעים אותו בעניין זכויותיו.
זכות השתיקה היא זכות בסיסית של החשוד בחקירה באזהרה, כלומר, הוא רשאי לסרב להגיב מחשש להפללה עצמית וזכותו לשמור על שתיקה כל משך החקירה ולא להשיב לשאלות. עם זאת, יש להסביר לחשוד, ששתיקתו עשויה לחזק נגדו את החשדות.
היוועצות עם עורך דין פלילי לפני חקירה במשטרה, הכרחית כדי למנוע טעויות של הנחקר. במסגרת הייעוץ יוכל הנחקר לקבל הכוונה ומידע ולהבין את חובותיו ואת זכויותיו במסגרת החקירה.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא חקירה משטרתית?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה