תעודת יושר

תעודת יושר היא מסמך רשמי ממשטרת ישראל המעיד על היעדר עבר פלילי. איך מוציאים אותה? כמה עולה הגשת בקשה  והאם החוק החדש שעתיד להכנס לתוקף בינואר 2021 ימנע קבלת המסמך לידיך? עו"ד אלעד שאול מסביר:

 

תעודת יושר מהמשטרה – המידע הפלילי אודותיך

המונח "תעודת יושר" נקבע לפני שנים רבות ומשמש אזרחים רבים עד היום. יחד עם זאת לא מדובר בכינוי רשמי אלא בסלנג שמתייחס לתדפיס מידע פלילי או תעודת מידע פלילי הכולל את המרשם הפלילי המלא של כל אזרח בישראל. מה כולל תדפיס המידע הפלילי שאנו מוציאים מהמשטרה?

 

1. הרשעות

אם יש לחובת האזרח הרשעות בהליכים פליליים, הם יופיעו בראש הדף הראשון. אם אין רישום פלילי, העמוד הראשון ייצא ללא רישום פלילי.

 

2. תיקים פתוחים (מב"ד)

כנגד מי שנחקר במשטרה נפתח תיק פלילי והוא מצוי במרשם הפלילי, איזור זה בתעודת היושר מכונה תיק מב"ד, ראשי תיבות של תיק ממתין לבירור דין. בסיום החקירה הפלילית המשטרה מעבירה את התיק לתובע והוא מחליט אם להגיש כתב אישום או לגנוז את התיק. כל עוד תיק החקירה לא נסגר הוא יופיע ברובריקת התיקים הפתוחים, כשגם לאחר כתב אישום ועד לגזר הדין יופיע התיק במרשם פלילי כתיק פתוח וליצדו פרטים על כתב האישום.

 

3. תיקים סגורים

משבצת התיקים הסגורים בתעודת היושר כוללת מידע על תיקי חקירה שנסגרו מבלי שהחשוד עמד בהם לדין. ישנן שלוש עילות מרכזיות לסגירת תיק משטרה: חוסר ראיות, חוסר עניין לציבור וחוסר אשמה. תיק משטרה שנסגר בעילת "חוסר אשמה" נמחק לחלוטים מהמרשם המשטרתי ולא מפריע לקבלת תעודת יושר. מנגד, תיק חקירה שנסגר בחוסר ראיות או חוסר עניין לציבור יופיע במרשם ולא יאפשר לאזרח לקבל תעודת יושר.

כדי למחוק את תיקי המשטרה הסגורים ניתן כמובן להגיש בקשה לשינוי עילת סגירה לחוסר אשמה וכך התיק ימחק ממאגר מרשם פלילי.

 

איך מוציאים תעודת יושר

עד לינואר 2021 ניתן לגשת לתחנת המשטרה הקרוב לביתכם לצורך הגשת בקשה לקבלת תעודת יושר. בתאריך 16 לינואר 2021 יכנס לתוקף חוק המידע הפלילי ותקנת השבים החדש ויחליף את חוק המרשם הפלילי הישן. תעודת היושר כוללת מידע על הרשעות, תיקי משטרה פתוחים ואף תיקים שנסגרו. לרוב המעסיקים אין זכות בחוק להיחשף למידע הזה – בוודאי לא מעסיקים מהמגזר הפרטי.

אך כל הניסיונות למנוע ממעסיקים לבקש להציג תעודת יושר נכשלו ולכן, לפי החוק החדש לא תתאפשר הוצאת תעודת יושר כלל ומסירתה לאזרח, החלטה שהתקבלה במטרה למנוע ממעסיקים לבקש ממבקשי עבודה להציג תעודה בניגוד לחוק.

 

קבלת תעודת היושר בעקבות חוק המידע הפלילי החדש

החוק החדש מפריד בין זכות העיון במידע הפלילי שמצוי בידי המשטרה לבין הזכות לקבל תעודת יושר. אדם שירצה לעיין ברישום הפלילי שלו יוכל להגיע לתחנה ולצפות ברישום על גבי מסך המחשב בלבד, האזרח יוכל להעתיק את המידע בכתב ידו על גבי דף אך לא יוכל לקבל תעודת יושר רשמית מהמשטרה ואף לא יוכל לצלם את המסך באמצעות הטלפון הסלולארי. מדוע חשוב לאפשר לאזרח לרשום את פרטי התיקים שנמצאים ברישום הפלילי שלו?

 

על מנת לאפשר קבלת שירותים מעורך דין פלילי כגון:

  1. בקשת חנינה מנשיא המדינה – בקשה שמוגשת לנשיא המדינה כדי לקצר את תקופת ההתיישנות או המחיקה של המרשם הפלילי.
  2. מחיקת רישום פלילי – הליך המחיקה אפשרי במספר דרכים וצורות והוא תלוי בסוג הרישום הפלילי, המועדים הרלוונטיים והנסיבות של התיק הספציפי.
  3. שינוי עילת סגירה של תיקי משטרה סגורים.
  4. טיפול בתיקים פתוחים (מב"דים).

 

יחד עם זאת, גופים שכן רשאים לקבל מידע פלילי אודותיך ימשיכו לקבל את התדפיס ישירות מהמשטרה.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

האם מעסיק יכול לבקש ממני להציג לו תעודת יושר?

חד משמעית לא. תדפיס המידע הפלילי שלך שייך אך ורק לך והוא נמסר לעיונך בלבד. מעסיק פרטי לא רשאי לבקש לעיין בתדפיס – דרישה זו מהווה עבירה פלילית וזכותך לנקוט הליכים נגד המעסיק. חשוב להדגיש, שגופים הרשאים לפי חוק לעיין בתעודת היושר שלך יכולים לעשות זאת ישירות מול משטרת ישראל והם לא צריכים לבקש ממך להמציא את תעודת היושר.

לכן אם מעסיק מבקש ממך להציג לו תדפיס רישום פלילי – הוא פועל בניגוד לחוק ואתה רשאי בהחלט לסרב. חשוב להבדיל בין מקרה בו מעסיק מבקש מעובד להוציא מהמשטרה תדפיס רישום פלילי ולהציג בפניו, לבין מעסיק שמבקש מעובד לחתום על "ויתור סודיות" או הסמכה לקבלת מידע מהמרשם הפלילי. מעסיקים מסויימים, לרוב רשויות מדינה, רשאים להחתים את המועמד לעבודה על טופס הסכמה לעיון במרשם הפלילי.

עם הטופס המעסיק ניגש לכל תחנת משטרה והמשטרה מאפשרת לו לעיין אך ורק במידע שהוא זכאי לראות על פי חוק. אם המעסיק לא רשאי לעיין במידע, המשטרה לא תאפשר לו את העיון גם אם העובד חתם על הסכמה. אם יש ספק, אין ספק! פנה לעורך דין פלילי לקבלת ייעוץ בנושא הצגת תעודת יושר למעסיק והבן את זכויותיך.

 

תעודת יושר קונסולרית

יש להבדיל בין תדפיס מידע פלילי רגיל לבין תעודת יושר קונסולרית – תדפיס המידע הפלילי כולל את כל הרישומים שיש כנגד האזרח, החל מתיקי משטרה סגורים ועד הרשעות בבית המשפט. תעודת יושר קונסולרית כוללת אך ורק את מה שהקונסוליה זכאית לראות – מדובר בהבדל עצום שיכול להכריע באילו מקרים אדם יקבל אזרחות זרה ובאילו מקרים הוא יידחה.

כך למשל, אזרח שיש לו תיקי משטרה שנסגרו מבלי שהוגש בהם כתב אישום – עלול להוציא תדפיס רישום פלילי רגיל הכולל את התיקים הסגורים ולהציג אותו לקונסוליה. אם היה מתייעץ עם עורך דין פלילי המתמחה בנושא הרישום הפלילי לפני המעשה, הוא היה מגיש תעודת יושר קונסולרית שלא כוללת מידע על תיקים סגורים ובכך שומר על הפרטיות שלו ומגדיל את סיכוייו לקבלת דרכון זר.

תעודת יושר קונסולרית ניתן להזמין ישירות מאתר משטרת ישראל והיא תישלח ישירות לקונסוליה הרלוונטית. יש לכם ספק בנוגע לרישומים הפליליים שלכם? אל תפעלו לבד ופנו לקבלת ייעוץ. סוף מעשה במחשבה תחילה.

 

כמה עולה להוציא תעודת יושר קונסולרית

הוצאת תדפיס מידע פלילי היא בחינם ונועדה אך ורק למקרים הבאים:

  1. לצורכי אימוץ: ניתן לבקש אישור בדבר היעדר עבר פלילי שימסר לרשות האימות הבין ארצית.
  2. הגשה לרשות ממלכתית זרה: למשל לצורך קבלת אזרחות או הוצאת דרכון זר.

 

את התעודה מבקשים באמצעות מילוי טופס אותו ניתן להוריד מאתר המשטרה והיא תישלח ישירות לרשות הזרה בהתאם לסוגי הרישום שהיא רשאית לקבל לפי החוק – כך למשל שגרירות פורטוגל לא רשאית לקבל מידע על רישום פלילי שהתיישן, לכן תעודת היושר תישלח אליה ישירות מהמשטרה ללא הרישומים שהתיישנו.

 

הוצאתי תעודת יושר ומופיעים בה רישומים – מה עושים?

יש מספר סוגי רישומים שיכולים להופיע בתעודת היושר:

  1. הרשעות: יש לשים לב אם ההרשעה התיישנה והאם נמחקה. אם מדובר בהרשעה שהתיישנה ונמחקה אין צורך בטיפול משפטי נוסף, הרשעות תמיד מופיעות בתעודת היושר והן לעולם לא יימחקו פיזית מהדף, אך הרשעה שנמצאת בסטטוס "מחוק" חשופה לעיני מספר גופים קטן מאוד. אני מדגיש – אין צורך להגיש בקשת חנינה להרשעות שנמחקו בשל חלוף הזמן, אין לנשיא סמכות למחוק הרשעות "פיזית" אלא לקצר את תקופת המחיקה.
  2. תיקים פתוחים: אם מופיע לכם תיק פתוח או תיק מב"ד פנו בדחיפות לקבלת ייעוץ משפטי! אתם מצויים בסיכון להעמדה לדין פלילי, הגשת כתב אישום וסנקציות נוספות שניתן למנוע בשלב מוקדם. ניתן להימנע מהגשת כתב אישום באמצעות הליך שימוע פלילי ובהליכים מורכבים נוספים שמצריכים התערבות משפטית מצד עו"ד.
  3. תיקים סגורים: תיקי משטרה סגורים חשופים לעיני מספר גופים ועלולים להשפיע על קבלה לעבודה, הוצאת רישיון נשק ועוד. ניתן למחוק תיקי משטרה סגורים באמצעות שינוי עילת סגירה או בקשה לביטול מרשם משטרתי.

 

אדם נורמטיבי צריך להנות מרישום פלילי נקי לחלוטין! אם ביקשת לעיין במרשם הפלילי שלך ומופיעים תיקים פתוחים, סגורים או הרשעות פנה אלינו, משרד עורכי דין פליליים יוצאי הפרקליטות וזרועות תביעה. יחד נבחן איזה סוג רישום פלילי, הדרך הנכונה לבקשת מחיקת רישום פלילי ונעריך את הסיכויים והסיכונים במסגרת התהליך. אנו לרשותך בכל עת.

5 מתוך 5 - (11 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא תעודת יושר?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה