מחיקת רישום משטרתי

ביטול רישום משטרתי ותיקים סגורים

לצד המרשם הפלילי, מנהלת משטרת ישראל את "המרשם המשטרתי" הכולל בתוכו רישומים בדבר חקירות שהתקיימו בעבר, תיקים סגורים, תיקים פתוחים הממתינים לבירור דין (מב"ד) ועוד.

גורמים רבים חשופים למרשם המשטרתי ויש לכך השפעות שליליות רבות. נסגר נגדך תיק בחוסר ראיות? התלונה שהוגשה נגדך הסתיימה בחוסר עניין לציבור? עו"ד פלילי אלעד שאול מסביר כיצד למחוק רישום משטרתי ולבטל מרשם תיקים סגורים אחת ולתמיד.

 

הרישום המשטרתי

בתחילת כל הליך פלילי נפתח תיק חקירה במשטרה אשר מופיע במרשמי המשטרה בתור תיק מב"ד (ממתין לבירור דין), משמע, תיק פלילי פתוח. תיק החקירה יופיע במרשם המשטרתי לכל אורך הדרך, מתחילת החקירה ודרך העברת התיק מהמשטרה אל הפרקליטות או גוף התביעה המשטרתית אשר בוחנים האם להעמיד את החשוד לדין או לגנוז את התיק.

תיקי מב"ד מופיעים במרשם המשטרתי המוכנה על ידי רבים בכינוי תעודת יושר. במידה ויוגש כתב אישום נגד החשוד והוא יורשע בדין יהפוך המב"ד להרשעה פלילית של ממש. אולם לא כל תיק חקירה מבשיל לכדי כתב אישום, ותיקים רבים נסגרים ונגנזים מסיבות שונות ובניהן חוסר ראיות ועילה המכונה חוסר עניין לציבור.

כאשר תיק חקירה נסגר בעילה של חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור הדבר נרשם במרשם המשטרתי, רישום משטרתי אשר חשוף לעיני גופים שונים ועלול לגרום נזקים חמורים לאזרח ולהוות כתם של ממש ופגיעה במוניטין ובאפשרויות התעסוקה.

המשמעות של רישום משטרתי הוא שכל אדם יכול להגיש תלונה במשטרה, אפילו תלונת שווא, והתלונה תוביל לרישום משטרתי פוגעני כלפי הנילון. דרך המלך להבטיח מחיקת רישום משטרתי היא לוודא שתיק החקירה ייגנז בעילה של חוסר אשמה פלילית.

 

מדוע המשטרה מנהלת מרשם תיקים סגורים?

ישנו אינטרס ציבורי חשוב בניהול מרשם משטרתי ובין היתר מרשם של תיקים סגורים. מרשם כזה מסייע למשטרה ולגופי התביעה לנהל מעקב אחר התנהגות האזרחים ותדירות ביצוע העבירות שלהם. למשל, כאשר נגד אדם קיימים מספר תיקים סגורים בגין אותה עבירה, הדבר עשוי להוות חיזוק כנגדו במידה ויתפס מבצע עבירה דומה בעתיד.

כך למשל, אזרחים רבים נתפסו ובידם כמות קטנה של סם "קל" מסוג קנביס למשל, בפעם הראשונה יסגר תיק החקירה נגדם מחוסר עניין לציבור. אולם, בפעם הבאה שייתפסו וברשותם סמים קלים – עיון במרשם המשטרתי יגלה שזו לא הפעם הראשונה ולכן יוגש נגדם כתב אישום.

דוגמה נוספת, היא כאשר אזרח מעוכב לבדיקה שגרתית על ידי שוטר, במידה וקיימים לחובתו תיקים סגורים השוטר בהחלט עשוי לעכב אותו להמשך בדיקה מכיוון שהמרשם המשטרתי מהווה אינדיקציה מסוימת למעורבות האזרח בפלילים.

כמו כן, גופים מסוימים רשאים לעיין במרשם המשטרתי ולעשות בו שימוש. כך למשל, אדם המחזיק אקדח לצורכי עבודתו נתפס וברשותו סמים קלים, סביר שהתיק נגדו ייסגר אך מידע אודות התיק יועבר למשרד לביטחון פנים אשר יבטל מיד את רישיונו לשאת אקדח.

 

מחיקת רישום פלילי – סגירת תיק משטרה והמרשם הפלילי

כאמור, תיק חקירה שנגנז בעילה של חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור מותיר אחריו רישום משטרתי. על מנת למחוק את הרישום ניתן להגיש בקשה לשינוי עילת הסגירה של תיק החקירה, כך שהתיק ייסגר מחוסר אשמה. אזרחים רבים מגישים בקשה לשינוי עילת הסגירה לבד ובלי להסתייע בשירותיו של עורך דין פלילי המתמחה במחיקת רישום פלילי וסגירת תיקי משטרה.

מדובר בטעות קריטית מכיוון שניתן לבקש את שינוי עילת הסגירה פעם אחת בלבד, משמע שאם הבקשה שהגשת לבדך נדחתה – עליך להישאר עם הרישום המשטרתי למשך שנים ארוכות ולעתים אף לצמיתות.

עו"ד פלילי אשר מגיש בקשה לשינוי עילת סגירה דואג לצלם את תיק החקירה וללמוד את חומר הראיות המצוי בו. לאחר מכן, יכול עורך הדין לבקש את שינוי עילת הסגירה בהתבסס על המצב הראיתי בתיק, תוך הסתמכות על נימוקים משפטיים שאינם מוכרים לאזרח מן היישוב.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

סגירת תיק מחוסר ראיות או חוסר עניין לציבור

תיק חקירה שנפתח במשטרה עשוי להיסגר בסופו של דבר באחת מתוך שלוש עילות מרכזיות – חוסר ראיות, חוסר עניין לציבור וחוסר אשמה. רק סגירת תיק בחוסר אשמה מובילה למחיקת הרישום המשטרתי. המשמעות היא שתיק אשר נסגר מחוסר ראיות או חוסר עניין לציבור יופיע במחשבי המשטרה ועלול לפגוע בשמכם הטוב.

הנחיות פרקליט המדינה מס' 1.3 מנחות את התובע המשטרתי כיצד לבחון את התיק הפלילי שבפניו, ובהינתן אילו נתונים עליו לסגור את התיק ובאיזו עילה. לעניין סגירת תיק מחוסר עניין לציבור נקבע בסעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי:

"ראה תובע שהועבר אליו חומר החקירה שהראיות מספיקות לאישום אדם פלוני, יעמידו לדין, זולת אם היה סבור שאין במשפט עניין לציבור…".לעניין סגירת תיק בחוסר ראיות נקבע כי על תובע לשקול אם יש או אין בתיק "ראיות מספיקות להעמידה לדין" תוך שימוש במבחן "ראיות לכאורה". תובע רשאי שלא להגיש כתב אישום נגד חשוד אם סבר שלא קיימות מספיק ראיות ואף אם סבר שקיימות ראיות אך משקלן נמוך או שיתכן ובית המשפט לא ימצא את הראיות אמינות. הנחיה 8 להנחיות פרקליט המדינה קובעת:

"על התובע לשאול את עצמו: האם הראיות שבתיק מותירות ספק סביר לגבי חפותו של החשוד? אם התשובה לשאלה זו הנה בחיוב, הרי שעילת הסגירה הראויה הנה 'חוסר בראיות מספיקות'."

 

סגירת תיק בחוסר אשמה

כאמור, מחיקת רישום משטרתי (מחיקת רישום פלילי) מתאפשר כאשר התיק נסגר מחוסר אשמה. הנחיות פרקליט המדינה מורות לפרקליט או תובע לשאול את עצמו, האם הראיות שבתיק מותירות ספק סביר לגבי חפות החשוד? במידה ולאחר בחינת הראיות נותר ספק סביר בלבו של התובע ייסגר התיק מחוסר ראיות. במידה ואין כל ספק, ייסגר התיק מחוסר אשמה.

כמו כן, ישתמש התובע במבחן הראיה המנהלית, משמעות המבחן היא שהראיות בתיק צריכות להיות כאלה שאדם סביר היה סומך עליהן כדי לקבוע שהחשד עדיין קיים ועומד. אם אין בתיק ראיות מסוג זה, יש להביא לסגירת התיק מחוסר אשמה וכפועל יוצא מכך למחוק את הרישום המשטרתי.

 

ביטול מרשם משטרתי במטה הארצי

שיטה נוספת של מחיקת רישום משטרתי (מחיקת רישום פלילי) ולבטל תיקים סגורים היא באמצעות פניה למדור רישום במטה הארצי של משטרת ישראל בבקשת ביטול רישום משטרתי מכוח תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (אמות מידה לביטול רישומי משטרה).

ביטול רישומים (ביטול רישום משטרתי) באופן הזה מתאפשר אך ורק בהתקיים תנאי הסף הבא: ניתן לפנות רק בחלוף תקופת הצינון הבאה:

  •  בעבירת עוון: בחלוף 5 שנים לחשוד בגיר, ובחלוף 3 שנים לחשוד קטין.
  • בעבירת פשע: בחלוף 7 שנים לחשוד בגיר, ובחלוף 5 שנים לחשוד קטין.

 

משטרת ישראל מבטלת רישומים משטרתיים לבקשת חשודים בהתבסס על מגוון שיקולים ובניהם חומרת העבירה שיוחסה לחשוד, היקף הפגיעה ברכוש בשים לב לסוג הרכוש, ערכו, והאם הרכוש הוא ציבורי או פרטי, רישומים נוספים של אותו חשוד ונסיבות הרישום, ביטולים קודמים של רישום משטרתי, חומרת הפגיעה של הרישום המשטרתי באדם המבקש, ונסיבות אישיות של המבקש.

כמו בשינוי עילת סגירה, גם בקשה לביטול מרשם משטרתי יש להגיש באמצעות עורך דין פלילי מנוסה, שאם לא כן הבקשה עשויה להידחות על הסף וייגרם למבקש נזק ועגמת נפש מיותרים.

 

עורך דין פלילי מומחה למחיקת רישום משטרתי ורישום פלילי

עו"ד פלילי אלעד שאול הוא סנגור פלילי מנוסה המייצג ומלווה את לקוחותיו בהליך הפלילי מתחילתו ועד סופו וגם עד מחיקת רישום פלילי. למשרדנו הצלחות רבות בתחום מחיקת הרישום הפלילי, ביטול רישום משטרתי, חנינות מנשיא המדינה, שינוי עילת סגירה של תיק פלילי וכיוצא בזה.

עורך דין פלילי שאול בוגר רשויות התביעה של מדינת ישראל בעברו בפרקליטות מחוז תל אביב, דוגל בייצוג לקוחותיו בנחישות ובשקיפות מלאה כלפי הלקוח מתחילת ההליך ועד סופו. חשוב לנו שהלקוח יידע בפני מה הוא עומד, מה הסיכויים להצלחת ההליך ומה הסיכונים הכרוכים בו.

5 מתוך 5 - (7 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא מחיקת רישום משטרתי?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
מאמרים נוספים בתחום

ספק סביר

הכלל הבסיסי של המשפט הפלילי הוא שאדם נחשב חף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו. על פי עקרונות המשפט הפלילי הנטל להוכיח את אשמת הנאשם

למאמר המלא »

ראיות פורנזיות

דיני הראיות במשפט מהוות חלק מסדרי הדין, כאשר לצורך הוכחת המעשה הפלילי יש צורך בהצגת ראיות.  צריך להבחין בין ראיות ישירות (למשל עדויות) שיוצרות קשר

למאמר המלא »
ESE.CO.IL ונדליזם
פלילי
עורך דין אלעד שאול

ונדליזם

תופעות של ונדלים במחוזותינו הינם שכיחים ומוכרים. אנו נתקלים חדשות לבקרים במקרים של ונדליזם שבא לביטוי בהשחתת רכוש ציבורי או פרטי ללא סיבה הגיונית ולצורך

למאמר המלא »
תלונת שווא על אונס
פלילי
עורך דין אלעד שאול

תלונת שווא על אונס

אנחנו נמצאים בעיצומה של תקופה חשובה ומכוננת, בה חומרתן של עבירות מין מופיעה בתודעה הציבורית בכל יום מחדש. בהתאם, רשויות החוק לקחו על עצמן לטפל

למאמר המלא »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה