מחיקת רישום משטרתי

ביטול רישום משטרתי ותיקים סגורים

לצד המרשם הפלילי, מנהלת משטרת ישראל את "המרשם המשטרתי" הכולל בתוכו רישומים בדבר חקירות שהתקיימו בעבר, תיקים סגורים, תיקים פתוחים הממתינים לבירור דין (מב"ד) ועוד.

גורמים רבים חשופים למרשם המשטרתי ויש לכך השפעות שליליות רבות. נסגר נגדך תיק בחוסר ראיות? התלונה שהוגשה נגדך הסתיימה בחוסר עניין לציבור? עו"ד פלילי אלעד שאול מסביר כיצד למחוק רישום משטרתי ולבטל מרשם תיקים סגורים אחת ולתמיד.

 

הרישום המשטרתי

בתחילת כל הליך פלילי נפתח תיק חקירה במשטרה אשר מופיע במרשמי המשטרה בתור תיק מב"ד (ממתין לבירור דין), משמע, תיק פלילי פתוח. תיק החקירה יופיע במרשם המשטרתי לכל אורך הדרך, מתחילת החקירה ודרך העברת התיק מהמשטרה אל הפרקליטות או גוף התביעה המשטרתית אשר בוחנים האם להעמיד את החשוד לדין או לגנוז את התיק.

תיקי מב"ד מופיעים במרשם המשטרתי המוכנה על ידי רבים בכינוי תעודת יושר. במידה ויוגש כתב אישום נגד החשוד והוא יורשע בדין יהפוך המב"ד להרשעה פלילית של ממש. אולם לא כל תיק חקירה מבשיל לכדי כתב אישום, ותיקים רבים נסגרים ונגנזים מסיבות שונות ובניהן חוסר ראיות ועילה המכונה חוסר עניין לציבור.

כאשר תיק חקירה נסגר בעילה של חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור הדבר נרשם במרשם המשטרתי, רישום משטרתי אשר חשוף לעיני גופים שונים ועלול לגרום נזקים חמורים לאזרח ולהוות כתם של ממש ופגיעה במוניטין ובאפשרויות התעסוקה.

המשמעות של רישום משטרתי הוא שכל אדם יכול להגיש תלונה במשטרה, אפילו תלונת שווא, והתלונה תוביל לרישום משטרתי פוגעני כלפי הנילון. דרך המלך להבטיח מחיקת רישום משטרתי היא לוודא שתיק החקירה ייגנז בעילה של חוסר אשמה פלילית.

 

מדוע המשטרה מנהלת מרשם תיקים סגורים?

ישנו אינטרס ציבורי חשוב בניהול מרשם משטרתי ובין היתר מרשם של תיקים סגורים. מרשם כזה מסייע למשטרה ולגופי התביעה לנהל מעקב אחר התנהגות האזרחים ותדירות ביצוע העבירות שלהם. למשל, כאשר נגד אדם קיימים מספר תיקים סגורים בגין אותה עבירה, הדבר עשוי להוות חיזוק כנגדו במידה ויתפס מבצע עבירה דומה בעתיד.

כך למשל, אזרחים רבים נתפסו ובידם כמות קטנה של סם "קל" מסוג קנביס למשל, בפעם הראשונה יסגר תיק החקירה נגדם מחוסר עניין לציבור. אולם, בפעם הבאה שייתפסו וברשותם סמים קלים – עיון במרשם המשטרתי יגלה שזו לא הפעם הראשונה ולכן יוגש נגדם כתב אישום.

דוגמה נוספת, היא כאשר אזרח מעוכב לבדיקה שגרתית על ידי שוטר, במידה וקיימים לחובתו תיקים סגורים השוטר בהחלט עשוי לעכב אותו להמשך בדיקה מכיוון שהמרשם המשטרתי מהווה אינדיקציה מסוימת למעורבות האזרח בפלילים.

כמו כן, גופים מסוימים רשאים לעיין במרשם המשטרתי ולעשות בו שימוש. כך למשל, אדם המחזיק אקדח לצורכי עבודתו נתפס וברשותו סמים קלים, סביר שהתיק נגדו ייסגר אך מידע אודות התיק יועבר למשרד לביטחון פנים אשר יבטל מיד את רישיונו לשאת אקדח.

 

מחיקת רישום פלילי – סגירת תיק משטרה והמרשם הפלילי

כאמור, תיק חקירה שנגנז בעילה של חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור מותיר אחריו רישום משטרתי. על מנת למחוק את הרישום ניתן להגיש בקשה לשינוי עילת הסגירה של תיק החקירה, כך שהתיק ייסגר מחוסר אשמה. אזרחים רבים מגישים בקשה לשינוי עילת הסגירה לבד ובלי להסתייע בשירותיו של עורך דין פלילי המתמחה במחיקת רישום פלילי וסגירת תיקי משטרה.

מדובר בטעות קריטית מכיוון שניתן לבקש את שינוי עילת הסגירה פעם אחת בלבד, משמע שאם הבקשה שהגשת לבדך נדחתה – עליך להישאר עם הרישום המשטרתי למשך שנים ארוכות ולעתים אף לצמיתות.

עו"ד פלילי אשר מגיש בקשה לשינוי עילת סגירה דואג לצלם את תיק החקירה וללמוד את חומר הראיות המצוי בו. לאחר מכן, יכול עורך הדין לבקש את שינוי עילת הסגירה בהתבסס על המצב הראיתי בתיק, תוך הסתמכות על נימוקים משפטיים שאינם מוכרים לאזרח מן היישוב.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

סגירת תיק מחוסר ראיות או חוסר עניין לציבור

תיק חקירה שנפתח במשטרה עשוי להיסגר בסופו של דבר באחת מתוך שלוש עילות מרכזיות – חוסר ראיות, חוסר עניין לציבור וחוסר אשמה. רק סגירת תיק בחוסר אשמה מובילה למחיקת הרישום המשטרתי. המשמעות היא שתיק אשר נסגר מחוסר ראיות או חוסר עניין לציבור יופיע במחשבי המשטרה ועלול לפגוע בשמכם הטוב.

הנחיות פרקליט המדינה מס' 1.3 מנחות את התובע המשטרתי כיצד לבחון את התיק הפלילי שבפניו, ובהינתן אילו נתונים עליו לסגור את התיק ובאיזו עילה. לעניין סגירת תיק מחוסר עניין לציבור נקבע בסעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי:

"ראה תובע שהועבר אליו חומר החקירה שהראיות מספיקות לאישום אדם פלוני, יעמידו לדין, זולת אם היה סבור שאין במשפט עניין לציבור…".לעניין סגירת תיק בחוסר ראיות נקבע כי על תובע לשקול אם יש או אין בתיק "ראיות מספיקות להעמידה לדין" תוך שימוש במבחן "ראיות לכאורה". תובע רשאי שלא להגיש כתב אישום נגד חשוד אם סבר שלא קיימות מספיק ראיות ואף אם סבר שקיימות ראיות אך משקלן נמוך או שיתכן ובית המשפט לא ימצא את הראיות אמינות. הנחיה 8 להנחיות פרקליט המדינה קובעת:

"על התובע לשאול את עצמו: האם הראיות שבתיק מותירות ספק סביר לגבי חפותו של החשוד? אם התשובה לשאלה זו הנה בחיוב, הרי שעילת הסגירה הראויה הנה 'חוסר בראיות מספיקות'."

 

סגירת תיק בחוסר אשמה

כאמור, מחיקת רישום משטרתי (מחיקת רישום פלילי) מתאפשר כאשר התיק נסגר מחוסר אשמה. הנחיות פרקליט המדינה מורות לפרקליט או תובע לשאול את עצמו, האם הראיות שבתיק מותירות ספק סביר לגבי חפות החשוד? במידה ולאחר בחינת הראיות נותר ספק סביר בלבו של התובע ייסגר התיק מחוסר ראיות. במידה ואין כל ספק, ייסגר התיק מחוסר אשמה.

כמו כן, ישתמש התובע במבחן הראיה המנהלית, משמעות המבחן היא שהראיות בתיק צריכות להיות כאלה שאדם סביר היה סומך עליהן כדי לקבוע שהחשד עדיין קיים ועומד. אם אין בתיק ראיות מסוג זה, יש להביא לסגירת התיק מחוסר אשמה וכפועל יוצא מכך למחוק את הרישום המשטרתי.

 

ביטול מרשם משטרתי במטה הארצי

שיטה נוספת של מחיקת רישום משטרתי (מחיקת רישום פלילי) ולבטל תיקים סגורים היא באמצעות פניה למדור רישום במטה הארצי של משטרת ישראל בבקשת ביטול רישום משטרתי מכוח תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (אמות מידה לביטול רישומי משטרה).

ביטול רישומים (ביטול רישום משטרתי) באופן הזה מתאפשר אך ורק בהתקיים תנאי הסף הבא: ניתן לפנות רק בחלוף תקופת הצינון הבאה:

  •  בעבירת עוון: בחלוף 5 שנים לחשוד בגיר, ובחלוף 3 שנים לחשוד קטין.
  • בעבירת פשע: בחלוף 7 שנים לחשוד בגיר, ובחלוף 5 שנים לחשוד קטין.

 

משטרת ישראל מבטלת רישומים משטרתיים לבקשת חשודים בהתבסס על מגוון שיקולים ובניהם חומרת העבירה שיוחסה לחשוד, היקף הפגיעה ברכוש בשים לב לסוג הרכוש, ערכו, והאם הרכוש הוא ציבורי או פרטי, רישומים נוספים של אותו חשוד ונסיבות הרישום, ביטולים קודמים של רישום משטרתי, חומרת הפגיעה של הרישום המשטרתי באדם המבקש, ונסיבות אישיות של המבקש.

כמו בשינוי עילת סגירה, גם בקשה לביטול מרשם משטרתי יש להגיש באמצעות עורך דין פלילי מנוסה, שאם לא כן הבקשה עשויה להידחות על הסף וייגרם למבקש נזק ועגמת נפש מיותרים.

 

עורך דין פלילי מומחה למחיקת רישום משטרתי ורישום פלילי

עו"ד פלילי אלעד שאול הוא סנגור פלילי מנוסה המייצג ומלווה את לקוחותיו בהליך הפלילי מתחילתו ועד סופו וגם עד מחיקת רישום פלילי. למשרדנו הצלחות רבות בתחום מחיקת הרישום הפלילי, ביטול רישום משטרתי, חנינות מנשיא המדינה, שינוי עילת סגירה של תיק פלילי וכיוצא בזה.

עורך דין פלילי שאול בוגר רשויות התביעה של מדינת ישראל בעברו בפרקליטות מחוז תל אביב, דוגל בייצוג לקוחותיו בנחישות ובשקיפות מלאה כלפי הלקוח מתחילת ההליך ועד סופו. חשוב לנו שהלקוח יידע בפני מה הוא עומד, מה הסיכויים להצלחת ההליך ומה הסיכונים הכרוכים בו.

5 מתוך 5 - (7 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא מחיקת רישום משטרתי?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה