עורך דין צווארון לבן

מהן עבירות צווארון לבן – רקע כללי

המושג "עבירות צווארון לבן" מתייחס לעבירות פליליות הנעשות על-ידי מי שהם לרוב אנשים בכירים, משכילים, בעלי מקצועות חופשיים, במגוון תפקידים. מדובר בעבירות אשר דורשות תחכום וכישורים מיוחדים. לא פעם, מבצעי העבירות הם בעלי תפקידים בכירים אשר מנצלים את יכולתם, קשריהם או מעמדם ונדרשים לייצוג של עורך דין צווארון להן אשר מתמחה בייצוג בעבירות צווארון לבן אשר דורשות לרוב הבנה וידע משפטי וכלכלי.

 

עבירות צווארון לבן – מאפיינים:

המדובר בעבירות שביצוען דורש תחכום וידע רב יותר מאשר "עבירות פליליות רגילות" (כגון: עבירות אלימות, רכוש, סמים ועוד), לעבירות צווארון לבן מגוון מאפיינים הנלווים לעבירות, מאפיינים אשר יובאו להלן במאמר קצר מאת עורך דין אלעד שאול, המתמחה בייצוג לקוחות נורמטיביים, בעבירות צווארון לבן ופשיעה כלכלית:

 

ניצול משאבים

לרוב, עבירות צווארון לבן נעשות תוך ניצול של משאבים, שהם בבסיסם חוקיים לתועלת בעל האינטרס. למשל, ניצול מידע פנימי כדי לגנוב או כדי להשקיע במניה. ניצול של קרבה לבעל תפקיד בכיר (לדוגמא ראש עיר או פוליטיקאי) שבסמכותו לקבל החלטות וזאת, על מנת להשפיע על מקבל ההחלטה לקבל החלטה המיטיבה עם בעל אינטרס.

 

מעמד בכיר של מבצע העבירה

לרוב, עברייני הצווארון הלבן הינם בעלי ידע, תחכום ולעיתים יכולת לניצול משאבים (פרטיים וציבוריים) בעלי מעמד בכיר באותם ארגונים. אדם נעדר אמצעים לא יוכל לבצע עבירות "חוצות יבשות" של העלמת מס, אלא אנשים בעלי הון, משאבים, כוח וקירבה למקבלי ההחלטות.

כאמור, עבירות צווארון לבן נעשות ע"י בעלי תפקידים בכירים בגופים ציבוריים ופרטיים, אנשים פרטיים, אנשי ציבור וכו'. בשל מעמדם הגבוה, עמדתם ותפקידם, באפשרותם לנצל משאבים פרטיים וציבוריים, לתועלתם האישית.

 

תחכום גבוה

לרוב, עבירות צווארון לבן הן עבירות המצריכות הבנה כלכלית, פיננסית, מנהלית, ציבורית – היכולת של אותו גורם להבין את המערכת בה הוא פועל וכן את האנשים הפועלים באותה מערכת, יחסי הכוחות וכו', מביאים לביצוע עבירה בתחכום רב יותר, אשר מקשה אף יותר על גילויה על ידי רשויות אכיפת החוק. אותו מבצע עבירה אשר מעלים הכנסות, עושה זאת לרוב, תוך היעזרות בבעלי מקצוע, כגון עורכי דין ורואי חשבון.

רשויות המס לא תמיד יצליחו לזהות כי מדובר בהעלמת מס, הכוללת שימוש במספר רב של גופים או תאגידים, שחלקם לא רשומים במדינת ישראל ולכך מצטרפים גורמים נוספים הדורשים כאמור, תחכום רב בביצוע העבירה.

 

מבצעי העבירה

פעמים רבות, המדובר באנשים פרטיים, בעלי תפקיד בגופים ציבוריים או פרטיים. גם חברות גדולות שמאחוריהן עומדים אנשים פרטיים, בכירים, כל זאת, על מנת לבצע עבירות פליליות. לדוגמא, עבירות של הגבלים עסקיים, העלמת מיסים, הונאה והרצת מניות, יכולות להתבצע גם על-ידי חברות. יש להדגיש, כי גם חברות כאמור, עומדות לדין ומוגש כנגדם כתב אישום פלילי ואף עשויות להיקנס בקנסות כספיים כבדים.

יחד עם החברות, עומדים לדין הן מבצעי העבירה בפועל והן מנהלים האחראים באחריות מנהלית לחובות החברה.

 

הנפגעים וסוג הנזק

עבירות צווארון לבן לרוב אינן פוגעות באנשים ספציפיים, אלא בציבור או במשאב ציבורי. אדם אשר במשך שנים מעלים הכנסות מהמדינה, אינו פוגע בפלוני או באלמוני, אלא בקופת המדינה ובכך, בכלל הציבור – המדובר בפגיעה כלכלית. לדוגמה, כאשר שני גופים מתחרים, באותו התחום, פועלים כדי ליצור "קרטל", ובכך לשמור, שלא כחוק, על רמת מחירים גבוהה, הפגיעה אינה באדם מסוים, כי אם פגיעה כלכלית, והנפגעים הם הציבור הרחב.

 

משך החקירה

עבירות צווארון לבן, מעצם טיבן ורמת התחכום הגבוהה שבביצוען, מצריכות את גורמי החקירה לבצע הליכי חקירה ובירור זמן רב וממושך, לאיסוף ראיות. חקירות צווארון לבן נערכות, לא פעם, במשך שנים רבות ואף יכולות לכלול גם חקירות במדינות זרות, שילוב של גופי חקירה ממדינות שונות, הפעלת אמצעי חקירה מיוחדים כגון: האזנות סתר ומעקבים אחר חשודים, בין מדינות.

הלכה למעשה, גם ההליכים המשפטיים בעבירות צווארון לבן נמשכים תקופה ארוכה, משום שהם כוללים חומרי חקירה רבים ובדרך כלל, אינם מתייחסים למסוכנות מיוחדת של הנאשמים.

 

עבירות צווארון לבן – סוגי עבירות הצווארון הלבן

התחום המשפטי של צווארון לבן כולל עבירות מסוגים שונים. חשוב לציין, כי ישנן גם עבירות צווארון לבן, שעשויות להיעשות על-ידי מבצע פשוט ולא מתוחכם. בדוגמאות הבאות נציג מספר סוגים של עבירות, שלרוב מזוהות עם המונח "עבירות צווארון לבן". בירות צווארון לבן יכולות לבוא לידי ביטוי במספר עבירות, הנעשות בניגוד לחוקים רבים ולפיכך, החקירה על עבירות אלה בדרך כלל משותפת לכמה גופי חקירה, להלן מספר דוגמאות:

 

עבירות על חוק ההגבלים העסקיים

חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, קובע הסדרים למונופולין ומיזוג חברות. זאת, כדי למנוע סיטואציה שבה גוף אחד ישלוט על תחום או שוק מסוים, ידאג לרמת מחירים גבוהה ובכך יפגע הציבור בכללותו. חוק ההגבלים העסקיים, קובע גם מגוון רב של עבירות פליליות, הקבועות בסעיף 47 לחוק ההגבלים העסקיים, כדלקמן:

הסדר כובל – הוא הסדר הנעשה בין בני אדם המנהלים עסקים, לפיו אחד הצדדים לפחות מגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים בינו לבין הצדדים האחרים להסדר או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר. העונש הקבוע למבצע העבירה הוא 3 שנות מאסר או קנס ואם מדובר בתאגיד – כפל קנס.

ניצול לרעה של מעמד – בעל מונופול אשר מנצל לרעה את מעמדו בשוק או בגוף מסוים, כדי לפגוע בתחרות העסקית או בציבור, בניגוד להוראות חוק ההגבלים העסקיים. העונש הקבוע למבצע העבירה הוא 3 שנות מאסר או קנס ואם מדובר בתאגיד – כפל קנס.

בנוסף, סעיף 47 לחוק ההגבלים העסקיים קובע, כי עבירות הנעשות בנסיבות מחמירות, כגון: ניצול מעמד, פרק הזמן בו התבצעה העבירה, .כאשר נגרם נזק גדול לציבור וכן כאשר טובת ההנאה שהפיק הנאשם רבה, אזי העונש הוא 5 שנות מאסר

 

עבירות על פקודת מס הכנסה

לא מדובר רק בעבירות מס טכניות של אי דיווח במועד. לרוב, מדובר בעבירות מורכבות יותר, בין היתר, תכנוני מס אגרסיביים תוך שימוש במניפולציות חשבונאיות, ואף תוך שימוש בחברות במדינות זרות ובמגוון אנשי מקצוע לשם כך.

על פי סעיף 216 לפקודת מס הכנסה – ישנן שורה של עבירות הנכללות תחת הכותרת עבירות מס – בין היתר, אי ניהול של ספרי חשבונות, הסתרה או השמדה של מסמכים בעלי ערך לעניין השומה, היעדר דיווח על פעולות המחייבות דיווח ועוד. לדוגמא, אדם אשר פותח עסק ללא דיווח למס הכנסה עובר עבירה פלילית בהתאם לפקודת מס הכנסה, העונש בצידה עד שלוש שנות מאסר בפועל ואף קנס בשיעור גבוה.

אומנם, עבירה זו יכולה להיעשות בקלות ע"י כל אדם, אך ניהול עסק לא מדווח יכול להיעשות גם בדרכים מתוחכמות, תוך ניצול עסקים לגיטימיים או הסתתרות מאחורי אחרים לניהול אותו העסק. סעיף 220 לפקודת מס הכנסה קובע כי מי שמבצע עבירה שעניינה הוא סיוע לאחר, או סיוע עצמי להתחמקות מתשלום מס, תוך כדי: מתן תשובה כוזבת, מתן תשובה כוזבת בתצהיר הון, שימוש בדרכי מרמה, צפוי לעונש מאסר של עד 7 שנים.

 

עבירות על חוק מס ערך מוסף

חוק מע"מ כולל מספר עבירות מע״מ שכיחות, אשר אף הן מוכרות בתור עבירות צווארון לבן. עבירות אלו קבועות בסעיף 117 לחוק מס ערך מוסף, כך לדוגמה: עבירות בגין הוצאת חשבונית שלא כחוק – למשל, הוצאה של חשבונית על ידי אדם שלא זכאי לעשות כן, או לחלופין הוצאת חשבונית פיקטיבית.

אומנם, הוצאה של חשבונית שלא כחוק יכולה להיעשות על-ידי כל אדם, אך כאשר מדובר בהתארגנות אשר לא נוגעת אך ורק להוצאת חשבוניות פיקטיביות, אלא למעשים נוספים שתכליתם להעלים מיסים, אזי כבר מדובר בתחכום המאפיין עבירות צווארון לבן. עבירות השתמטות מתשלום מע"מ – עבירות מרמה והונאה הנעשות בכוונה להשתמט מתשלום מס ערך מוסף.

עבירות מטריאליות על סעיף 117, כגון עבירות של מסירת ידיעה כוזבת לנציג הממונה על גביית מס, הוצאות חשבוניות כוזבות וניכוי מס ללא הוצאת אסמכתא. כל אלו עבירות חמורות מאוד, שהעונש בגינן עומד על 7 שנות מאסר. עבירות לפי חוק מיסוי מקרקעין – גם בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין, ישנן עבירות פליליות.

למשל: השמדת מסמכים הנוגעים לעסקת מקרקעין (שנת מאסר), מסירת מידע או הצהרה כוזבת לרשות (עבירה שדינה שנתיים מאסר), עבירות המתייחסות להתחמקות מתשלום מס (כגון: דיווח כוזב, שימוש בדרכי מרמה והונאה וכו'). כל אלו הן עבירות שהעונש בגינן 7 שנות מאסר.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

עבירת השוחד

על פי סעיף 290 לחוק העונשין – כל עובד ציבור לרבות עובד תאגיד אשר מספק שירות לציבור ולוקח שוחד תמורת פעולה הקשורה בתפקידו עובר עבירה אשר העונש בצידה עשר שנות מאסר או תשלום קנס. חומרת העבירה נגזרת משווי ההנאה אותה השיג או התכוון להשיג מבצע העבירה, כמו כן גובה הקנס יגדל במקרה בו מדובר בתאגיד.

מתן שוחד – על פי סעיף 291 לחוק העונשין: אדם הנותן שוחד לעובד ציבור או לעובד תאגיד מתוך מטרה לקבל טובת הנאה הקשורה בתפקידו עובר עבירה אשר העונש בצידה שבע שנות מאסר או תשלום קנס.

 

קבלת דבר במרמה

עבירת קבלת דבר במרמה מוגדרת בסעיף 415 לחוק העונשין. "המקבל דבר במרמה, דינו – מאסר שלוש שנים, ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו – מאסר חמש שנים". קבלת דבר במרמה, המדובר בעבירה תוצאתית, הכוללת מספר רכיבים. הפעולה שבבסיס העבירה הינה "קבלת דבר" – מדובר בקבלה פיזית של חפץ מטלטל או זכייה בדבר שאינו מוחשי בעקבות הצגת טענה כוזבת.

ההגדרה הקבועה בחוק ל"דבר" היא רחבה וכוללת מקרקעין, מיטלטלין, זכות וטובת הנאה. אין הכרח כי ה- "דבר" יהיה כספי. "דבר" יכול להיות הישג או יתרון שלא נובע רק מאינטרס כלכלי רכושי. כמו כן, מרכז הכובד בעבירה זו הוא בקבלת דבר באמצעות טענה כוזבת, או הישג למרמה. אין הכרח כי למרומה יגרם חסר כלשהו, בין אם כלכלי ובין אם נפשי.

 

רישום כוזב במסמכי תאגיד

על פי סעיף 423 לחוק העונשין: כאשר מנהל, מייסד, פקיד או חבר בתאגיד נמנע מרישום פרטים אותם יש לרשום בתאגיד, מתוך כוונה לרמות, הדבר מהווה עבירה ודינו של אדם המפר זאת הוא חמש שנות מאסר. ישנן עבירות נוספות אשר נכללות תחת כותרת זו כמו עבירות עושק בו נעשה ניצול של מצוקה או חולשה של הזולת, עבירות לפי חוק ניירות ערך ועוד.

 

זיוף בידי עובד ציבור

סעיף 421 לחוק העונשין קובע עונשין בגין עבירות שביצע עובד ציבור, במסגרת תפקידו – "עובד הציבור המזייף מסמך שהוא ממונה על עשייתו או על שמירתו, או שיש לו גישה אליו בתוקף תפקידו, דינו – מאסר שלוש שנים עם או בלי קנס; עשה כן בכוונה לקבל דבר, דינו – מאסר חמש שנים עם או בלי קנס; קיבל דבר באמצעות מסמך מזוייף כאמור, דינו – מאסר שבע שנים עם או בלי קנס."

כאמור, עובד ציבור שאמון על עשיית מסמך או שמירה או עריכה של מסמך, או עובד שיש לו גישה למסמך מסוים מתוקף תפקידו, דינו עונש מאסר של 3 שנים. במידה ועבירת הצווארון הלבן בוצעה בכוונה לקבל טובת הנאה, העונש עולה ועומד על 5 שנות מאסר. ואם קיבל דבר באמצעות מסמך מזוייף, העונש עולה ועומד על 7 שנות מאסר.

 

עבירות הלבנת הון

הלבנת הון הינה עשיית פעולה בהון אשר נצבר בדרכים לא חוקיות במטרה להטמיע את אותו ההון, שמקורו בפעילות עבריינית ברכוש הנושא אופי חוקי, ובכך להסוות את מקורו הבלתי חוקי של הרכוש והצגתו כאילו נצבר באמצעים כשרים וחוקיים. חוק איסור הלבנת הון נחקק בשנת 2000 מתוך מטרה להיאבק בפשיעה המאורגנת.

מטרתו של המחוקק הייתה למנוע את יצירת הרווח הכספי ומקור המימון לארגוני פשיעה ועבריינות ובכך ליצור הרתעה ולבטל תמריצים כלכליים לעבור עבירות. החוק מגדיר בתוספת הראשונה לחוק מהן העבירות שייחשבו כעבירות מקור אשר על פירותיהן יחולו הוראות סעיף 2 לחוק איסור הלבנה, וקובע שורה ארוכה של עבירות פליליות ועבירות בעלות אופי מסחרי אשר הינן עבירות מקור:

עבירות שוחד, הימורים, סחר בסמים, סחר בלתי חוקי בנשק, עבירות של מכירה והפצה של חומר תועבה, עבירות שוחד, עבירות מע”מ – כגון הוצאת חשבוניות מס פיקטיביות שנעברו בנסיבות מחמירות, עבירות על חוק ניירות ערך – כגון שימוש במידע פנים והרצת מניות, עבירות הקשורות להפרת זכויות יוצרים וכן עבירות נוספות.

יש לציין כי רשימה זו הינה רשימה חלקית ולא ממצה של כל העבירות המצויות בתוספת הראשונה לחוק איסור הלבנה, אשר ניתן להגדירן כעבירות מקור. גם עבירות צווארון לבן שבוצעו מחוץ לגבולות מדינת ישראל ומהוות עבירה לפי דיני אותה מדינה שם בוצעו העבירות יאפשרו להאשים אדם בהלבנה, בעבירה לפי דיני מדינת ישראל וזאת למרות שהעבירה כלל לא בוצעה במדינת ישראל וזאת, לפי סעיף 2 (ב) לחוק איסור הלבנת הון.

סעיף זה נועד לעזור לרשויות התביעה להתגבר על קשיים בהוכחת עבירה שבוצעה בחו”ל בבית משפט בישראל וזאת משום שלרוב עבירות פיננסיות מתוחכמות וקשות להוכחה. לצורך ייצוג בעבירות הלבנת הון כדאי להיוועץ בעורך דין עבירות צווארון לבן והלבנת הון, המתמחה בייצוג בעבירות הלבנת הון ובעבירות צווארון לבן.

בשנים האחרונות אנו עדים לא רק לענישה מחמירה של בתי המשפט אלא גם להליכים מקדמיים אשר נלווים להליכים הפליליים ובהם הליכי חילוט רכוש. מדינת ישראל ורשויות האכיפה נוקטות בהליכי חילוט ובכך בעצם משתקות את החשוד או הנאשם בגין עבירות צווארון לבן ואת יכולותיו הפיננסיות, עד כדי שהוא ומשפחתו בקושי מצליחים לשאת בעלויות מחייה בסיסיות.

מניסיוננו, פניה לעורך דין חילוטים המתמחה בהליכי חילוט, בשלביו המוקדמים של ההליך יכולה להשפיע מאוד בהגנה על רכושכם היקר והשבתו חזרה לידיכם. לצורך תיאום פגישה 03-7775555.

 

לסיכום – עורך דין צווארון לבן

עבירות צווארון לבן הן עבירות המצריכות ידע, תחכום, ניצול משאבים והבנת הסביבה. לרוב, עבירות צווארון לבן נעשות ע"י בעלי תפקידים בכירים וכן בעלי גישה לאורגנים, מקורות ולמקבלי החלטות. בדרך כלל, עבירות צווארון לבן אינן פוגעות באדם ספציפי, אלא בציבור בכללותו, במיוחד באמון הציבור ובפן הפיננסי. הענישה בעבירות הצווארון הלבן היא מחמירה, לרוב מדובר בתיקים בעלי תהודה תקשורתית רבה.

 

עורך דין פלילי מומחה בתחום עבירות צווארון לבן

עורך דין אלעד שאול מתמחה במשפט פלילי, עבירות צווארון לבן ועבירות כלכליות, מיסוי ישראלי ובינ״ל. למשרדנו מומחיות בייצוג נחקרים בתחום צווארון לבן, חשודים ונאשמים בתיקי עבירות צווארון לבן, החל משלב החקירה, אשר הינו שלב קריטי בהגנה על נחקרים וחשודים וכן, בניהול הליכים משפטיים, בכל שלביו של ההליך הפלילי, בתיקים מורכבים בעלי תהודה תקשורתית.

אם נעצרתם בחשד לעבירות צווארון לבן או שאתם עומדים לקראת חקירה משטרתית בגין עבירת צווארון לבן, חשוב מאוד לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין פלילי, בעל ניסיון ומומחיות בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות צווארון לבן.

חשוב לזכור כי הזכות להיפגש ולהיוועץ בעורך דין עבירות צווארון לבן בשלב החקירה והמעצר היא זכות בסיסית וחשובה ביותר, עורך דין צווארון לבן אשר יקפיד לשמור על זכויותיך כנחקר/כעצור, יש בידיו לאזן את הפערים ביחסי הכוחות אל מול רשויות החקירה ובעיקר, על מנת למנוע טעויות אשר עלולות להטות את הכף ולגבות מהחשוד או הנחקר מחיר כבד ביותר בעתיד.

מעוניינים בייעוץ נוסף עם עורך דין צווארון לבן? צרו איתנו קשר ונשמח לסייע בכל נושא הנוגע לתחום של צווארון לבן!

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא עורך דין צווארון לבן?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה