עורך דין צווארון לבן

מהן עבירות צווארון לבן – רקע כללי

המושג "עבירות צווארון לבן" מתייחס לעבירות פליליות הנעשות על-ידי מי שהם לרוב אנשים בכירים, משכילים, בעלי מקצועות חופשיים, במגוון תפקידים. מדובר בעבירות אשר דורשות תחכום וכישורים מיוחדים. לא פעם, מבצעי העבירות הם בעלי תפקידים בכירים אשר מנצלים את יכולתם, קשריהם או מעמדם ונדרשים לייצוג של עורך דין צווארון להן אשר מתמחה בייצוג בעבירות צווארון לבן אשר דורשות לרוב הבנה וידע משפטי וכלכלי.

 

עבירות צווארון לבן – מאפיינים:

המדובר בעבירות שביצוען דורש תחכום וידע רב יותר מאשר "עבירות פליליות רגילות" (כגון: עבירות אלימות, רכוש, סמים ועוד), לעבירות צווארון לבן מגוון מאפיינים הנלווים לעבירות, מאפיינים אשר יובאו להלן במאמר קצר מאת עורך דין אלעד שאול, המתמחה בייצוג לקוחות נורמטיביים, בעבירות צווארון לבן ופשיעה כלכלית:

 

ניצול משאבים

לרוב, עבירות צווארון לבן נעשות תוך ניצול של משאבים, שהם בבסיסם חוקיים לתועלת בעל האינטרס. למשל, ניצול מידע פנימי כדי לגנוב או כדי להשקיע במניה. ניצול של קרבה לבעל תפקיד בכיר (לדוגמא ראש עיר או פוליטיקאי) שבסמכותו לקבל החלטות וזאת, על מנת להשפיע על מקבל ההחלטה לקבל החלטה המיטיבה עם בעל אינטרס.

 

מעמד בכיר של מבצע העבירה

לרוב, עברייני הצווארון הלבן הינם בעלי ידע, תחכום ולעיתים יכולת לניצול משאבים (פרטיים וציבוריים) בעלי מעמד בכיר באותם ארגונים. אדם נעדר אמצעים לא יוכל לבצע עבירות "חוצות יבשות" של העלמת מס, אלא אנשים בעלי הון, משאבים, כוח וקירבה למקבלי ההחלטות.

כאמור, עבירות צווארון לבן נעשות ע"י בעלי תפקידים בכירים בגופים ציבוריים ופרטיים, אנשים פרטיים, אנשי ציבור וכו'. בשל מעמדם הגבוה, עמדתם ותפקידם, באפשרותם לנצל משאבים פרטיים וציבוריים, לתועלתם האישית.

 

תחכום גבוה

לרוב, עבירות צווארון לבן הן עבירות המצריכות הבנה כלכלית, פיננסית, מנהלית, ציבורית – היכולת של אותו גורם להבין את המערכת בה הוא פועל וכן את האנשים הפועלים באותה מערכת, יחסי הכוחות וכו', מביאים לביצוע עבירה בתחכום רב יותר, אשר מקשה אף יותר על גילויה על ידי רשויות אכיפת החוק. אותו מבצע עבירה אשר מעלים הכנסות, עושה זאת לרוב, תוך היעזרות בבעלי מקצוע, כגון עורכי דין ורואי חשבון.

רשויות המס לא תמיד יצליחו לזהות כי מדובר בהעלמת מס, הכוללת שימוש במספר רב של גופים או תאגידים, שחלקם לא רשומים במדינת ישראל ולכך מצטרפים גורמים נוספים הדורשים כאמור, תחכום רב בביצוע העבירה.

 

מבצעי העבירה

פעמים רבות, המדובר באנשים פרטיים, בעלי תפקיד בגופים ציבוריים או פרטיים. גם חברות גדולות שמאחוריהן עומדים אנשים פרטיים, בכירים, כל זאת, על מנת לבצע עבירות פליליות. לדוגמא, עבירות של הגבלים עסקיים, העלמת מיסים, הונאה והרצת מניות, יכולות להתבצע גם על-ידי חברות. יש להדגיש, כי גם חברות כאמור, עומדות לדין ומוגש כנגדם כתב אישום פלילי ואף עשויות להיקנס בקנסות כספיים כבדים.

יחד עם החברות, עומדים לדין הן מבצעי העבירה בפועל והן מנהלים האחראים באחריות מנהלית לחובות החברה.

 

הנפגעים וסוג הנזק

עבירות צווארון לבן לרוב אינן פוגעות באנשים ספציפיים, אלא בציבור או במשאב ציבורי. אדם אשר במשך שנים מעלים הכנסות מהמדינה, אינו פוגע בפלוני או באלמוני, אלא בקופת המדינה ובכך, בכלל הציבור – המדובר בפגיעה כלכלית. לדוגמה, כאשר שני גופים מתחרים, באותו התחום, פועלים כדי ליצור "קרטל", ובכך לשמור, שלא כחוק, על רמת מחירים גבוהה, הפגיעה אינה באדם מסוים, כי אם פגיעה כלכלית, והנפגעים הם הציבור הרחב.

 

משך החקירה

עבירות צווארון לבן, מעצם טיבן ורמת התחכום הגבוהה שבביצוען, מצריכות את גורמי החקירה לבצע הליכי חקירה ובירור זמן רב וממושך, לאיסוף ראיות. חקירות צווארון לבן נערכות, לא פעם, במשך שנים רבות ואף יכולות לכלול גם חקירות במדינות זרות, שילוב של גופי חקירה ממדינות שונות, הפעלת אמצעי חקירה מיוחדים כגון: האזנות סתר ומעקבים אחר חשודים, בין מדינות.

הלכה למעשה, גם ההליכים המשפטיים בעבירות צווארון לבן נמשכים תקופה ארוכה, משום שהם כוללים חומרי חקירה רבים ובדרך כלל, אינם מתייחסים למסוכנות מיוחדת של הנאשמים.

 

עבירות צווארון לבן – סוגי עבירות הצווארון הלבן

התחום המשפטי של צווארון לבן כולל עבירות מסוגים שונים. חשוב לציין, כי ישנן גם עבירות צווארון לבן, שעשויות להיעשות על-ידי מבצע פשוט ולא מתוחכם. בדוגמאות הבאות נציג מספר סוגים של עבירות, שלרוב מזוהות עם המונח "עבירות צווארון לבן". בירות צווארון לבן יכולות לבוא לידי ביטוי במספר עבירות, הנעשות בניגוד לחוקים רבים ולפיכך, החקירה על עבירות אלה בדרך כלל משותפת לכמה גופי חקירה, להלן מספר דוגמאות:

 

עבירות על חוק ההגבלים העסקיים

חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, קובע הסדרים למונופולין ומיזוג חברות. זאת, כדי למנוע סיטואציה שבה גוף אחד ישלוט על תחום או שוק מסוים, ידאג לרמת מחירים גבוהה ובכך יפגע הציבור בכללותו. חוק ההגבלים העסקיים, קובע גם מגוון רב של עבירות פליליות, הקבועות בסעיף 47 לחוק ההגבלים העסקיים, כדלקמן:

הסדר כובל – הוא הסדר הנעשה בין בני אדם המנהלים עסקים, לפיו אחד הצדדים לפחות מגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים בינו לבין הצדדים האחרים להסדר או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר. העונש הקבוע למבצע העבירה הוא 3 שנות מאסר או קנס ואם מדובר בתאגיד – כפל קנס.

ניצול לרעה של מעמד – בעל מונופול אשר מנצל לרעה את מעמדו בשוק או בגוף מסוים, כדי לפגוע בתחרות העסקית או בציבור, בניגוד להוראות חוק ההגבלים העסקיים. העונש הקבוע למבצע העבירה הוא 3 שנות מאסר או קנס ואם מדובר בתאגיד – כפל קנס.

בנוסף, סעיף 47 לחוק ההגבלים העסקיים קובע, כי עבירות הנעשות בנסיבות מחמירות, כגון: ניצול מעמד, פרק הזמן בו התבצעה העבירה, .כאשר נגרם נזק גדול לציבור וכן כאשר טובת ההנאה שהפיק הנאשם רבה, אזי העונש הוא 5 שנות מאסר

 

עבירות על פקודת מס הכנסה

לא מדובר רק בעבירות מס טכניות של אי דיווח במועד. לרוב, מדובר בעבירות מורכבות יותר, בין היתר, תכנוני מס אגרסיביים תוך שימוש במניפולציות חשבונאיות, ואף תוך שימוש בחברות במדינות זרות ובמגוון אנשי מקצוע לשם כך.

על פי סעיף 216 לפקודת מס הכנסה – ישנן שורה של עבירות הנכללות תחת הכותרת עבירות מס – בין היתר, אי ניהול של ספרי חשבונות, הסתרה או השמדה של מסמכים בעלי ערך לעניין השומה, היעדר דיווח על פעולות המחייבות דיווח ועוד. לדוגמא, אדם אשר פותח עסק ללא דיווח למס הכנסה עובר עבירה פלילית בהתאם לפקודת מס הכנסה, העונש בצידה עד שלוש שנות מאסר בפועל ואף קנס בשיעור גבוה.

אומנם, עבירה זו יכולה להיעשות בקלות ע"י כל אדם, אך ניהול עסק לא מדווח יכול להיעשות גם בדרכים מתוחכמות, תוך ניצול עסקים לגיטימיים או הסתתרות מאחורי אחרים לניהול אותו העסק. סעיף 220 לפקודת מס הכנסה קובע כי מי שמבצע עבירה שעניינה הוא סיוע לאחר, או סיוע עצמי להתחמקות מתשלום מס, תוך כדי: מתן תשובה כוזבת, מתן תשובה כוזבת בתצהיר הון, שימוש בדרכי מרמה, צפוי לעונש מאסר של עד 7 שנים.

 

עבירות על חוק מס ערך מוסף

חוק מע"מ כולל מספר עבירות מע״מ שכיחות, אשר אף הן מוכרות בתור עבירות צווארון לבן. עבירות אלו קבועות בסעיף 117 לחוק מס ערך מוסף, כך לדוגמה: עבירות בגין הוצאת חשבונית שלא כחוק – למשל, הוצאה של חשבונית על ידי אדם שלא זכאי לעשות כן, או לחלופין הוצאת חשבונית פיקטיבית.

אומנם, הוצאה של חשבונית שלא כחוק יכולה להיעשות על-ידי כל אדם, אך כאשר מדובר בהתארגנות אשר לא נוגעת אך ורק להוצאת חשבוניות פיקטיביות, אלא למעשים נוספים שתכליתם להעלים מיסים, אזי כבר מדובר בתחכום המאפיין עבירות צווארון לבן. עבירות השתמטות מתשלום מע"מ – עבירות מרמה והונאה הנעשות בכוונה להשתמט מתשלום מס ערך מוסף.

עבירות מטריאליות על סעיף 117, כגון עבירות של מסירת ידיעה כוזבת לנציג הממונה על גביית מס, הוצאות חשבוניות כוזבות וניכוי מס ללא הוצאת אסמכתא. כל אלו עבירות חמורות מאוד, שהעונש בגינן עומד על 7 שנות מאסר. עבירות לפי חוק מיסוי מקרקעין – גם בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין, ישנן עבירות פליליות.

למשל: השמדת מסמכים הנוגעים לעסקת מקרקעין (שנת מאסר), מסירת מידע או הצהרה כוזבת לרשות (עבירה שדינה שנתיים מאסר), עבירות המתייחסות להתחמקות מתשלום מס (כגון: דיווח כוזב, שימוש בדרכי מרמה והונאה וכו'). כל אלו הן עבירות שהעונש בגינן 7 שנות מאסר.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

עבירת השוחד

על פי סעיף 290 לחוק העונשין – כל עובד ציבור לרבות עובד תאגיד אשר מספק שירות לציבור ולוקח שוחד תמורת פעולה הקשורה בתפקידו עובר עבירה אשר העונש בצידה עשר שנות מאסר או תשלום קנס. חומרת העבירה נגזרת משווי ההנאה אותה השיג או התכוון להשיג מבצע העבירה, כמו כן גובה הקנס יגדל במקרה בו מדובר בתאגיד.

מתן שוחד – על פי סעיף 291 לחוק העונשין: אדם הנותן שוחד לעובד ציבור או לעובד תאגיד מתוך מטרה לקבל טובת הנאה הקשורה בתפקידו עובר עבירה אשר העונש בצידה שבע שנות מאסר או תשלום קנס.

 

קבלת דבר במרמה

עבירת קבלת דבר במרמה מוגדרת בסעיף 415 לחוק העונשין. "המקבל דבר במרמה, דינו – מאסר שלוש שנים, ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו – מאסר חמש שנים". קבלת דבר במרמה, המדובר בעבירה תוצאתית, הכוללת מספר רכיבים. הפעולה שבבסיס העבירה הינה "קבלת דבר" – מדובר בקבלה פיזית של חפץ מטלטל או זכייה בדבר שאינו מוחשי בעקבות הצגת טענה כוזבת.

ההגדרה הקבועה בחוק ל"דבר" היא רחבה וכוללת מקרקעין, מיטלטלין, זכות וטובת הנאה. אין הכרח כי ה- "דבר" יהיה כספי. "דבר" יכול להיות הישג או יתרון שלא נובע רק מאינטרס כלכלי רכושי. כמו כן, מרכז הכובד בעבירה זו הוא בקבלת דבר באמצעות טענה כוזבת, או הישג למרמה. אין הכרח כי למרומה יגרם חסר כלשהו, בין אם כלכלי ובין אם נפשי.

 

רישום כוזב במסמכי תאגיד

על פי סעיף 423 לחוק העונשין: כאשר מנהל, מייסד, פקיד או חבר בתאגיד נמנע מרישום פרטים אותם יש לרשום בתאגיד, מתוך כוונה לרמות, הדבר מהווה עבירה ודינו של אדם המפר זאת הוא חמש שנות מאסר. ישנן עבירות נוספות אשר נכללות תחת כותרת זו כמו עבירות עושק בו נעשה ניצול של מצוקה או חולשה של הזולת, עבירות לפי חוק ניירות ערך ועוד.

 

זיוף בידי עובד ציבור

סעיף 421 לחוק העונשין קובע עונשין בגין עבירות שביצע עובד ציבור, במסגרת תפקידו – "עובד הציבור המזייף מסמך שהוא ממונה על עשייתו או על שמירתו, או שיש לו גישה אליו בתוקף תפקידו, דינו – מאסר שלוש שנים עם או בלי קנס; עשה כן בכוונה לקבל דבר, דינו – מאסר חמש שנים עם או בלי קנס; קיבל דבר באמצעות מסמך מזוייף כאמור, דינו – מאסר שבע שנים עם או בלי קנס."

כאמור, עובד ציבור שאמון על עשיית מסמך או שמירה או עריכה של מסמך, או עובד שיש לו גישה למסמך מסוים מתוקף תפקידו, דינו עונש מאסר של 3 שנים. במידה ועבירת הצווארון הלבן בוצעה בכוונה לקבל טובת הנאה, העונש עולה ועומד על 5 שנות מאסר. ואם קיבל דבר באמצעות מסמך מזוייף, העונש עולה ועומד על 7 שנות מאסר.

 

עבירות הלבנת הון

הלבנת הון הינה עשיית פעולה בהון אשר נצבר בדרכים לא חוקיות במטרה להטמיע את אותו ההון, שמקורו בפעילות עבריינית ברכוש הנושא אופי חוקי, ובכך להסוות את מקורו הבלתי חוקי של הרכוש והצגתו כאילו נצבר באמצעים כשרים וחוקיים. חוק איסור הלבנת הון נחקק בשנת 2000 מתוך מטרה להיאבק בפשיעה המאורגנת.

מטרתו של המחוקק הייתה למנוע את יצירת הרווח הכספי ומקור המימון לארגוני פשיעה ועבריינות ובכך ליצור הרתעה ולבטל תמריצים כלכליים לעבור עבירות. החוק מגדיר בתוספת הראשונה לחוק מהן העבירות שייחשבו כעבירות מקור אשר על פירותיהן יחולו הוראות סעיף 2 לחוק איסור הלבנה, וקובע שורה ארוכה של עבירות פליליות ועבירות בעלות אופי מסחרי אשר הינן עבירות מקור:

עבירות שוחד, הימורים, סחר בסמים, סחר בלתי חוקי בנשק, עבירות של מכירה והפצה של חומר תועבה, עבירות שוחד, עבירות מע”מ – כגון הוצאת חשבוניות מס פיקטיביות שנעברו בנסיבות מחמירות, עבירות על חוק ניירות ערך – כגון שימוש במידע פנים והרצת מניות, עבירות הקשורות להפרת זכויות יוצרים וכן עבירות נוספות.

יש לציין כי רשימה זו הינה רשימה חלקית ולא ממצה של כל העבירות המצויות בתוספת הראשונה לחוק איסור הלבנה, אשר ניתן להגדירן כעבירות מקור. גם עבירות צווארון לבן שבוצעו מחוץ לגבולות מדינת ישראל ומהוות עבירה לפי דיני אותה מדינה שם בוצעו העבירות יאפשרו להאשים אדם בהלבנה, בעבירה לפי דיני מדינת ישראל וזאת למרות שהעבירה כלל לא בוצעה במדינת ישראל וזאת, לפי סעיף 2 (ב) לחוק איסור הלבנת הון.

סעיף זה נועד לעזור לרשויות התביעה להתגבר על קשיים בהוכחת עבירה שבוצעה בחו”ל בבית משפט בישראל וזאת משום שלרוב עבירות פיננסיות מתוחכמות וקשות להוכחה. לצורך ייצוג בעבירות הלבנת הון כדאי להיוועץ בעורך דין עבירות צווארון לבן והלבנת הון, המתמחה בייצוג בעבירות הלבנת הון ובעבירות צווארון לבן.

בשנים האחרונות אנו עדים לא רק לענישה מחמירה של בתי המשפט אלא גם להליכים מקדמיים אשר נלווים להליכים הפליליים ובהם הליכי חילוט רכוש. מדינת ישראל ורשויות האכיפה נוקטות בהליכי חילוט ובכך בעצם משתקות את החשוד או הנאשם בגין עבירות צווארון לבן ואת יכולותיו הפיננסיות, עד כדי שהוא ומשפחתו בקושי מצליחים לשאת בעלויות מחייה בסיסיות.

מניסיוננו, פניה לעורך דין חילוטים המתמחה בהליכי חילוט, בשלביו המוקדמים של ההליך יכולה להשפיע מאוד בהגנה על רכושכם היקר והשבתו חזרה לידיכם. לצורך תיאום פגישה 03-7775555.

 

לסיכום – עורך דין צווארון לבן

עבירות צווארון לבן הן עבירות המצריכות ידע, תחכום, ניצול משאבים והבנת הסביבה. לרוב, עבירות צווארון לבן נעשות ע"י בעלי תפקידים בכירים וכן בעלי גישה לאורגנים, מקורות ולמקבלי החלטות. בדרך כלל, עבירות צווארון לבן אינן פוגעות באדם ספציפי, אלא בציבור בכללותו, במיוחד באמון הציבור ובפן הפיננסי. הענישה בעבירות הצווארון הלבן היא מחמירה, לרוב מדובר בתיקים בעלי תהודה תקשורתית רבה.

 

עורך דין פלילי מומחה בתחום עבירות צווארון לבן

עורך דין אלעד שאול מתמחה במשפט פלילי, עבירות צווארון לבן ועבירות כלכליות, מיסוי ישראלי ובינ״ל. למשרדנו מומחיות בייצוג נחקרים בתחום צווארון לבן, חשודים ונאשמים בתיקי עבירות צווארון לבן, החל משלב החקירה, אשר הינו שלב קריטי בהגנה על נחקרים וחשודים וכן, בניהול הליכים משפטיים, בכל שלביו של ההליך הפלילי, בתיקים מורכבים בעלי תהודה תקשורתית.

אם נעצרתם בחשד לעבירות צווארון לבן או שאתם עומדים לקראת חקירה משטרתית בגין עבירת צווארון לבן, חשוב מאוד לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין פלילי, בעל ניסיון ומומחיות בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות צווארון לבן.

חשוב לזכור כי הזכות להיפגש ולהיוועץ בעורך דין עבירות צווארון לבן בשלב החקירה והמעצר היא זכות בסיסית וחשובה ביותר, עורך דין צווארון לבן אשר יקפיד לשמור על זכויותיך כנחקר/כעצור, יש בידיו לאזן את הפערים ביחסי הכוחות אל מול רשויות החקירה ובעיקר, על מנת למנוע טעויות אשר עלולות להטות את הכף ולגבות מהחשוד או הנחקר מחיר כבד ביותר בעתיד.

מעוניינים בייעוץ נוסף עם עורך דין צווארון לבן? צרו איתנו קשר ונשמח לסייע בכל נושא הנוגע לתחום של צווארון לבן!

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא עורך דין צווארון לבן?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
מאמרים נוספים בתחום
הלבנת הון עונש
התמחויות המשרד
עורך דין אלעד שאול

הלבנת הון עונש

מלחמת הרשויות בישראל בתופעת ההון השחור הובילה ליישום מדיניות ענישה מחמירה כלפי עברייני מס וכל אדם הנאשם ומורשע בביצוע עבירות כספים שמתעורר כנגדו חשד למעורבות

למאמר המלא »
הלבנת הון
פלילי
עורך דין אלעד שאול

הלבנת הון

הלבנת כספים, המהווה תהליך שמטרתו להסוות את מקורותיהם של כספים בלתי חוקיים, עומדת כאיום נרחב על שלמותן של מערכות פיננסיות ברחבי העולם. מסיבה זו, הוגברו

למאמר המלא »
עונשים על עבירות מס
הליכים ושירותים
עורך דין אלעד שאול

עונשים על עבירות מס

במדינת ישראל נהוגים אמצעים נוקשים כדי להרתיע ולהעניש אנשים או גופים החשודים בהעלמת מס, הונאה או עבירות מס אחרות. במסגרת ניסיוננו ארוך השנים בייצוג בתחום

למאמר המלא »
עורך דין מידע פנים
התמחויות המשרד
עורך דין אלעד שאול

עורך דין מידע פנים

שימוש במידע פנים בחברה ציבורית הינו אסור על פי חוק. האיסור חל על מסירת מידע פנים, שימוש במידע פנים על ידי איש פנים של החברה

למאמר המלא »
עבירות
עורך דין אלעד שאול

הוצאת שיק ללא כיסוי

הוצאת שיק ללא כיסוי הינה עבירה פלילית לפי סעיף 432(א) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977. העבירה נמצאת תחת סימן ו', העוסק בעבירות מרמה, סחיטה ועושק.

למאמר המלא »
מיסים
עורך דין אלעד שאול

סעיף 220 לפקודת מס הכנסה

עבירה על סעיף 220 לפקודת מס הכנסה היא מהעבירות המרכזיות והחמורות ביותר בפקודת מס הכנסה. מדובר בעבירת מס חמורה, שנעשית בכוונה להתחמק מתשלום מס או

למאמר המלא »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה