מהי עבירת הצתה?

ההגדרה של עבירת הצתה

עבירת ההצתה מוגדרת בסעיף 448 לחוק העונשין, התשל"ז-1977. העובר על עבירה זו הוא מי שמשלח אש במזיד בדבר שאינו שלו, ודינו מאסר חמש עשרה שנה.

יתרה מכך, הסיפא של הסעיף מחמיר עם עובר העבירה במקרים מסוימים, והם אם עשה שילח את האש במטרה לפגוע בנכס של המדינה, בנכס המשמש את הציבור, באתר טבע, בצמחיה או בבטחתם של דיירי הסביבה, או אם עשה זאת במטרה לפגוע בבני אדם. בנסיבות אלו, דינו של עובר העבירה יהיה מאסר של עשרים שנה.

עבירת ההצתה תוקנה לאחרונה בתיקון מס' 24 לחוק העונשין, בשנת 1988. בתיקון שונתה הגדרת הצמחייה הקבועה בסעיף מצמחי תרבות לכל סוגי הצמחייה וכל חלקי הצומח. עבירה זו נמצאת תחת פרק י"א העוסק בפגיעות ברכוש כגון גניבה, פגיעה אהליו הריסת רכוש וכולי. מטרת פרק זה היא להגן על קניינו ונכסיו של אדם תוך הרתעה מפגיעה בהם בצורות שונות.

 

גרימת שריפה ברשלנות לפי סעיף 449 לחוק העונשין

ניתן לומר כי עבירת ההצתה הקבועה בסעיף 448 לחוק העונשין היא העבירה המוחמרת לעבירת גרימת שריפה ברשלנות, המוגדרת בסעיף 449 לחוק העונשין.

עבירה זו מתגבשת כאשר אדם גורם ברשלנות לשריפה של דבר שאינו שלו, או לסכנת שריפה לדבר זה.

דינו של עובר העבירה יהיה שלוש שנים, דהיינו שזו עבירת עוון, לעומת עבירת ההצתה המוגדרת כעבירת פשע.

"רשלנות" הינה סוג של יסוד נפשי המספיקה רק לעבירות שאינן מסוג פשע. היא מוגדרת בסעיף 21 לחוק העונשין כאי מודעות לטיבו של המעשה, קיומן של הנסיבות או אפשרות הגרימה לתוצאות המעשה הנמנים עם פרט העבירה.

זאת, רק אם אדם מן היישוב יכול היה בנסיבות העניין להיות מודע לאותם פרטים. רכיב נוסף לרשלנות הוא אם לגבי הפרטים הנוספים הייתה לכל הפחות רשלנות, ואם עובר העבירה נטל סיכון בלתי סביר להתרחשות התוצאה המנויה בעבירה או לגרימת סכנה.

סביר להניח כי המחוקק רצה להקל בענישה על מי שפעל מתוך רשלנות בעת גרימת ההצתה, אשר אינה מהווה מחשבה פלילית לפי חוק העונשין. זאת כיוון שפעולה מתוך רשלנות נעשתה מתוך אי מודעות סובייקטיבית של עובר העבירה, ומכאן שלא הייתה בו כוונה לגרום לנזק או פגיעה. בשל הפער הגדול בענישה בין שתי העבירה, שלוש שנים אל מול חמש עשרה או עשרים שנה, נראה כי המחוקק מייחס חשיבות מכרעת ליסוד הנפשי בעבירה זו.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

יסודות עבירת ההצתה – רישא

עבירת ההצתה כוללת יסוד עובדתי ויסוד נפשי. היסוד העובדתי הוא התקיימות הנסיבות וההתנהגות הנדרשת הקבועות בסעיף העבירה. לפי הסיפא של הסעיף, ההתנהגות הנדרשת היא "שילוח", והנסיבות הן "אש", והשילוח יהיה "בדבר לא לו", כלומר שההצתה נעשתה על דבר מה שאינו שייך למצית. זאת מתוך ההנחה כי לאדם יש את הזכות לנהוג ברכושו כרצונו.

נוסף על כך, נדרש ששילוח האש ייעשה במזיד. זהו היסוד הנפשי הנדרש להתהוות העבירה, והוא מוגדר בסעיף 90א(1) לחוק העונשין. לפי סעיף זה, "זדון" או "מזיד" הוא מודעות לנסיבות העבירה ופזיזות כלפי תוצאת העבירה.

"פזיזות" מוגדרת בסעיף 20(א)(2) לחוק העונשין כאדישות או קלות דעת כלפי גרימת התוצאה. כלומר, שוויון נפש כלפי אפשרות גרימת התוצאה או נטילת סיכון בלתי סביר לאפשרות גרימת התוצאה, אף אם פעל מתוך תקווה להצליח למנעה.

 

יסודות עבירת ההצתה – סיפא

הסיפא של הסעיף דורשת גם היא יסוד עובדתי ויסוד נפשי. היסוד העובדתי זהה לזה של הרישא, מלבד זאת שנוספות לו נסיבות נוספות והן "נכס של המדינה" או "נכס המשמש את הציבור", "אתר טבע", "צמחיה", "בטחת דיירי הסביבה" או "פגיעה בבני אדם".

נוסף על כך, היסוד הנפשי הנדרש לפי הסיפא של הסעיף הוא כוונה לגרום לפגיעה באחד מאלו.

"כוונה" מוגדרת בסעיף 20(א) לחוק העונשין, כמטרה לגרום לאותן תוצאות. זהו יסוד נפשי של מחשבה פלילית.

סעיף 20(ב) לחוק העונשין מוסיף כי יכול להיחשב יסוד נפשי של כוונה גם אם האדם ראה מראש את התרחשות התוצאה כאפשרות קרובה לוודאי ופעל בכל זאת.

נוסף על כך, עבירת ההצתה היא עבירה התנהגותית. כלומר, להבדיל מעבירה תוצאתית בה נדרשת הגעה לתוצאה מסוימת על מנת שתתגבש העבירה, בעבירת ההצתה מספיק כי האדם פעל באופן מסוים גם ללא שהגיע לתוצאה של שריפה.

מספיק שביצע את ההתנהגות של שילוח אש בדבר מה לפי סעיף העבירה, והוא יוכל להיות מואשם בהצתה.

על מנת לבסס את קיומה של העבירה נדרש יהיה מהתביעה המגישה כתב אישום להוכיח כי התקיימו כלל הנסיבות הרלבנטיות ונוסף על כך את היסוד הנפשי כלפי הנסיבות והתוצאה, דהיינו יסוד נפשי של פזיזות, שהיא קלות ראש או אדישות, לפי הרישא של הסעיף, או מטרה וכוונה לפי הסיפא שלו.

 

החמרת הענישה בנסיבות מחמירות

כאמור לעיל, הרישא של סעיף 448 מונה נסיבות מחמירות לעבירת ההצתה, אשר העונש בגינן עומד על 20 שנות מאסר. זאת, לעומת הסיפא בה העונש על הצתה עומד על 15 שנות מאסר. סביר להניח כי המחוקק רצה להחמיר עם מי שביצע פגיעה בנכס או מקום המשמש את הציבור או שיש לו חשיבות עבור הציבור. זאת כיוון שהפגיעה באינטרס הציבורי חמורה יותר ומכאן שהענישה צריכה להיות מרתיעה יותר.

זאת ועוד, רצה המחוקק להחמיר עם מי שפעל בכוונה לפגוע ולסכן חיי אדם, מתוך התפיסה כי הצתה לשם גרימת נזק לרכוש חמורה פחות מאשר הצתה לשם פגיעה בבני אדם. לכן, הסיפא של הסעיף דורש גם יסוד נפשי חמור יותר של כוונה לגרום לפגיעה, להבדיל מהיסוד הנפשי הנדרש ברישא.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא מהי עבירת הצתה??
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!